INVENTáR RUKOPISOV B O D N Á R Július 1870 1935 sign by wuzhengqin

VIEWS: 2 PAGES: 3

									B O D N Á R, Július (1870-1935)                 sign.: 116


        Korešpondencia adresovaná Júliusovi Bodnárovi:

116 A 1    Bazovský, Daniel - (1910), 1 jd.
116 A 2    Belan, Štefan - (1923), 1 jd.
116 A 3    Bodnárovci - (1900-1914), 4 jd.
116 A 4    Danek, Pavol - (1916), 1 jd.
116 A 5    Ferencz, S. - (1915-1922), 3 jd.
116 A 6    Halaša, Andrej - (1901), 1 jd.
116 A 7    Hantke - Halmi, Oszkar - (1921), 1 jd.
116 A 8    Jamriška, Ján - (1924), 1 jd.
116 A 9    Kachnič, Belo - (b.d.), 1 jd.
116 A 10    Krasko, Ján - (1915), 1 jd.
116 A 11    Laciak, Michal - (1924), 1 jd.
116 A 12    Lajda, Viliam - (1906), 1 jd.
116 A 13    Margócsy, Jozef - (1910-1913), 2 jd.
116 A 14    Okolicsányi, Jozef - (1913), 1 jd.
116 A 15    Rázus, Martin - (1913), 1 jd.
116 A 16    Riznerová, Ľudmila Podjavorinská - (1913,
        b.d.), 5 jd.
116 A 17    Slávik, Ján - (1910), 1 jd.
116 A 18    Ševčík, Ján - (1923), 1 jd.
116 A 19    Školský inšpektorát, Prešov - (1925), 1 jd.
116 A 20    Škultéty, Jozef - (1920), 2 jd.
116 A 21    Švehla, Gejza - (1920), 1 jd.

        Korešpondencia cudzia:

116 A 22    Bodnár, Július - nezistenému, (1922), 1 jd.
116 A 23    Ev. duchovní správa zemského vojenského
        velitelství - Ev. farskému úradu, Buko-
        vec, (1923), 1 jd.
116 A 24    Janšák, Štefan - Bodnárovej Anne (1947),
        1 jd.
116 A 25    Országh, Jozef M. - Ministerstvu zemědel-
        ství v Prahe (1922), 1 jd.
203
116 A 26  Paulíny, L. - nezistenému (1884), 1 jd.
116 A 27  Riznerová, Ľudmila Podjavorinská - Bodnáro-
      vej, Anne (1930-1948, b.d.), 5 jd.
116 A 28  Schild, Maximilián - Bašnárovi, Jánovi (1923),
      1 jd.
116 A 29  Szpisák, Martin - Slávikovi, Jánovi (1910),
      1 jd.

      Práce Júliusa Bodnára:

116 A 30  Uderinské pamätnosti, rkp., 1 jd., 213 s.
116 A 31  Životopis (memoáre), rkp., 1 jd., 126 s.

      Práce iných:

116 B 1  Janšák, Štefan: Deuxiéme itinéraire de Paul
      et Virginie, rkp., 1 jd., 73 s.
116 B 2  Janšák, Štefan: Drobná práca v kultúre,
      (Július Bodnár, Andrej Halaša, Ján Petri-
      kovich), biografie, 3 jd., 48 s., 41 s.,
      41 s.

      Dokumenty, záznamy a excerpty k práci Uderinské
      pamätnosti:

116 B 3  Bodnár, Július: Záznamy a excerpty prevaž-
      ne k práci Uderinské pamätnosti, rkp.,
      99 jd., 293 s.
116 B 4  Geduly, Aleš: Curatorovi Cirkwi Uderjánske
      Pozdraveňja!, 31.10.1871, rkp., 1 jd., 1 s.
116 B 5  Janečko, Andráš: Anno 1810 die 10 Januari,
      rkp., 1 jd., 1 s.
116 B 6  Kontrakt anebožto zmluva, 9.2.1864, rkp.,
      1 jd., 2 s.
116 B 7  Moecenates Omnium Ordinum Amplissimi, 3.2.
      1839, rkp., 1 jd., 2 s.
116 A 13  Na Uderinej krst v novom chráme, rkp.,
      1 jd., 4 s.
204
116 B 8  Szalaj, Karol: Milosť, pokoj a požehnanie...,
      4.2.1828, rkp., 1 jd., 1 s.
116 B 9  Trsťanský, Ján: Testament 1838, rkp., 1 jd.,
      2 s.
116 B 10  Warga, Štefan: Quitting, r. 1825, rkp., 1 jd.,
      1 s.

      Dokumentárny materiál Júliusa Bodnára:

116 B 11  Dlžobný úpis, 1 jd.
116 B 12  Platobný rozkaz, 1 jd.
116 B 13  Správa o založení a účinkovaní bukovského
      Potravného spolku, 1 jd.
116 B 14  Upomienka, 1 jd.
116 B 15  Zeugniss, 1 jd.

      Dokumentárny materiál iných:

116 B 16  Gajdošík, Jozef: Mink birája és..., 1 jd.
116 B 17  Zbierka na pomník Samuelovi Bodnárovi,
      1 jd.
116 B 18  Zoznam členov novej Besedy v Brezovej,
      1 jd.

      Tlače:

116 B 19  Bodnár, Július: Rozprávočky z Uderinej,
      Zvolen, 1907, 11 s., (neúpl.)
116 B 20  Bodnár, Július: Ťažká obeť veľkých časov,
      Verše Jankovi Kubicovi, Myjava, 1923,
      7 s.
116 B 21  Rôzne drobné tlače, 1914-1922, 93 s.                       Spracovala M. Hagarová
205

								
To top