reference skola by 27306n3

VIEWS: 49 PAGES: 9

									Prilog 2.


POZVANA STRUČNA PREDAVANJA, SEMINARI, RADIONICE
      (škole, vrtići, učenički domovi…)


2008. god.

Sportska gimnazija - Zagreb        Motivacija i dobri odnosi u školi   4
OŠ Tituša Brezovačkog - Zagreb      Teški ljudi u komunikaciji       2
DV Iskrica - Zagreb            Tko su sretni ljudi          2
Fond «Zdravi grad» - Poreč        Tko su sretni ljudi          2
OŠ Poreč                 Vodič za preživljavanje u školi    2
Agencija za strukovno obrazovanje     Aktivno učenje           2 x 14
Ugostiteljsko turistička škola - Zagreb  Tko su sretni ljudi          2
Islamski centar - Zagreb         Tko su sretni ljudi          2
Obiteljski centar - Dubrovnik       Tko su sretni ljudi          2
I. ekonomska škola - Zagreb        Tko su sretni ljudi          2
Međužupanijski aktiv prof. hrvatskog   Tko su sretni ljudi          2
jezika – Čakovec


2007. god.

XVI. gimnazija - Zagreb           Uspješna komunikacija u odgoju   2
                      i obrazovanju
Obrtnička i industrijska graditeljska škola Suradnička komunikacija u      2
- Zagreb                  odgojno-obrazovnom procesu
Učitelji osnovnih i srednjih škola –    Motivacijom i odgovornošću do    2
Slavonski Brod               boljih odgojno obrazovnih
                      rezultata
Graditeljska i geodetska škola - Osijek   Uspješna komunikacija u odgoju   2
                      i obrazovanju
Aktiv ravnatelja srednjih škola Osječko-  Uspješna komunikacija u odgoju   4
baranjske, Brodsko-posavske i Požeško-   i obrazovanju
slavonske županije
Voditelji preventivnih programa u      Školski preventivni programi u   4
osnovnim i srednjim školama - Osijek    svjetlu pozitivne psihologije
OŠ Žakanje                 Put do sreće            2
Aktiv odgajatelja učeničkih domova     Uspješna komunikacija        3
Aktiv učitelja osnovnih škola - Zagreb   Motivacijom i odgovornošću do    2
                      boljih odgojno obrazovnih
                      rezultata
OŠ Ljudevita Gaja - Krapina         Timski rad             3
Aktiv nastavnika hrvatskog jezika -     Uspješna komunikacija        2
Zagreb
                                            1
Trgovačka škola - Zagreb         Dobri odnosi učenika i učitelja     2
Veleučilište VERN', d.o.o.        Uvod u psihologiju obrazovanja    50 sati
                     i didaktiku (s M. Rijavec)
Aktiv tajnika i računovođa osnovnih i   Upravljanje stresom           1
srednjih škola RH
Agencija za strukovno obrazovanje     Pozitivna psihologija u       2 x 14
                     obrazovanju
Udruga defektologa - Zagreb        U potrazi za srećom          2
Dječji vrtić Budućnost, Zagreb      Uspješno roditeljstvo         2
Osnovna škola Medvedgradska, Zagreb    Uspješno roditeljstvo         2x2
Županijsko stručno vijeće nastavnika   Pozitivna psihologija u        4
strukovnih predmeta za frizere, Zagreb  obrazovanju
Obiteljski centar grada Zagreba      Tko su sretni ljudi           2
Gimnazija Lucijana Vranjanina, Zagreb   Tko su sretni ljudi           2
Edukacijsko rehabilitacijski fakultet,  Tko su sretni ljudi           2
Zagreb (zaposlenici)


2006. god.

OŠ Frana Galovića – Zagreb        Srećom protiv stresa         2
OŠ Augusta Šenoe - Zagreb         U potrazi za srećom         2
Zavod za školstvo - Zagreb        Stvaranje učinkovitog tima      3
HPKZ – sekcija školskih pedagoga     Interakcije u odgoju i        3
                     obrazovanju
Gradska knjižnica Bogdana Ogrizovića -  Pozitivna psihologija – tribina za  2
Zagreb                  građanstvo
Otvoreno sveučilište           Rad i nastava s osobama treće    3
                     životne dobi
Zavod za školstvo – učitelji glazbene   Uspješna komunikacija        2
kulture (Karlovac)            Motivacija u nastavi         2
Zavod za školstvo – ravnatelji osnovnih  Uspješna komunikacija        2x3
škola                   Komunikacija s različitim
                     tipovima (teških) ljudi       2x3
Split: Psihološka pomoć za mladež i    Tko su pozitivni ljudi – javna    2
obitelj i Gradsko poglavarstvo      tribina
OŠ Viktora Kovačića – Hum na Sutli    Uspješan timski rad         2
OŠ Frana Galovića – Zagreb        Komunikacija s teškim ljudima    2
Međunarodni simpozij studenata      Uspješan timski rad         3
psihologije
Srednja škola A:K.Miošića - Makarska   Uspješna komunikacija        3
Savjetovalište Lanterna – Makarska (za  Upravljanje razredom i školska    3
prosvj.djelatnike županije)        disciplina
OŠ Eugena Kumičića - Slatina       Uspješna komunikacija        4
OŠ Ivana Perkovca - Šenkovec       Timski rad              2
OŠ Nedelišće - Nedelišće         Suvremeni pristupi u         4
                     obrazovanju
                                             2
Osnovne škole - Krapina          Uspješna komunikacija         3
Zajednica osnovnih škola – seminar za   Upravljanje stresom          1
tajnike osn. škola (Opatija)
Stručni suradnici u srednjim strukovnim  Upravljanje stresom –         4
školama - Zagreb              upravljanje vremenom
Klinika za ženske bolesti i porode     Psihološki pristup obitelji – tečaj  6x1
Petrova - Zagreb              za trudnice              sat
Aktiv ravnatelja osnovnih škola – Zagreb  Timski rad u školi          2
jug - istok
Aktiv ravnatelja osnovnih škola      Dobri odnosi u školi i zajednička   5
Krapinsko-zagorske županije        odgovornost za odgojno-
                      obrazovne rezultate
Veleučilište VERN', d.o.o.         Uvod u psihologiju obrazovanja    50
                      i didaktiku (s M. Rijavec)
Voditelji preventivnih programa u     Pozitivna slika o sebi        4
osnovnim i srednjim školama Istarske
županije - Pazin
Osnovna škola Vladimira Nazora - Pazin   U potrazi za srećom          2
Učenički domovi RH             Pravo na kvalitetnu kontrolu nad   3
                      životom
Aktiv ravnatelja srednjih škola Osječko-  Primjena pozitivne psihologije u   4
baranjske, Brodsko-posavske i Požeško-   obrazovanju
slavonske županije
Elektrotehnička škola - Zagreb       Motivacija u obrazovanju       4
Osnovna škola Vjenceslava Novaka -     Motivacijom i odgovornošću do     2
Zagreb                   boljih odgojno obrazovnih
                      rezultata
2005. god.

OŠ J. Badalića – Graberje Ivanićko     Uspješna komunikacija         2
Medicinska škola - Rijeka         Upravljanje razredom         6
Zavod za školstvo - Zagreb         Pedagog i psiholog, partneri u    6+6
                      odgojno-obrazovnom procesu
OŠ Rudeš - Zagreb             Tko su sretni ljudi          2
Srednja škola - Vis            Edukacija mladih volontera za     4
                      radu u službi telefonske pomoći
OŠ - Komiža                Edukacija mladih volontera za     4
                      radu u službi telefonske pomoći
Srednja škola – Dugo Selo         Učenje i poučavanje          2
Gradska knjižnica - Vrapče         U potrazi za srećom          1
DV Različak - Zagreb            Vježbanje sreće            2
MZOS Seminar za nastavnike hrvatskih    Život u višekulturalnoj i       2
škola u inozemstvu             višejezičnoj sredini
                                            3
Zavod za školstvo – Stubičke toplice   Stvaranje učinkovitog tima u     4
                     provedbi HNOS-a
VERN', d.o.o. – Visoka škola za      Uvod u psihologiju obrazovanja    50 sati
ekonomiju poduzetništva          i didaktiku (s M. Rijavec)
Savjetovalište "Lanterna" - Makarska   Odnosi u timu, suradnja s       4
                     drugima
Učenički dom Marije Jambrišak i MH    Uspješno vođenje do cilja       3
Klub roditelja - Špansko         U potrazi za srećom          2
Klinika za ženske bolesti i porode    Psihološki pristup obitelji – tečaj  4x1
Petrova - Zagreb             za trudnice              sat


2004. god.

Druga osnovna škola - Vrbovec       Vještine asertivnosti         4
OŠ J. Badalića – Graberje Ivanićko    Učenje i poučavanje          2
OŠ Ljubo Babić - Jastrebarsko       Učenje i poučavanje          2
OŠ I.B. Mažuranić – Prigorje Brdovačko  Uspješna komunikacija         2
OŠ - Samobor               Pozitivno mišljenje          2
DV Hrvatski Leskovac           Slika o sebi i asertivnost      2
OŠ Ivana Meštrovića - Zagreb       Slika o sebi i razvoj         2
                     samopouzdanja
Aktiv ravnatelja osnovnih škola      Emocionalna inteligencija       2
OŠ Nikole Hribara, Velika Gorica (Aktiv  Upravljanje promjenama        4
ravnatelja i stručnih suradnika)
DV Utrina - Zagreb            Timski rad              2+2
OŠ Bana J. Jelačića - Podsused      Timski rad              4
Druga OŠ - Bjelovar            Tko su sretni ljudi          2
Udruga ravnatelja OŠ u Hrvatskoj -    Timski rad              2
Šibenik
Dječja knjižnica - Samobor        Vodič za preživljavanje u školi    1
OŠ Zlatar Bistrica            Tko su sretni ljudi          2
MZOS - Seminar za nastavnike hrvatskih  Tko su sretni ljudi          6
škola u inozemstvu – Stubičke Toplice
OŠ K.Š. Đalskog – D.Zelina        Pozitivna psihologija         3
OŠ Pregrada                Uspješna komunikacija         4
OŠ A. Augustinčića - Zaprešić       Učenje i poučavanje          2
Gospodarska škola - Buje         Motivacija u nastavi         4
                     Pozitivna psihologija         4
Učenički domovi              Miroljubiva komunikacija       2
VERN', d.o.o. – Visoka škola za      Uvod u psihologiju obrazovanja    50 sati
ekonomiju poduzetništva          i didaktiku (s M. Rijavec)
Klinika za ženske bolesti i porode    Psihološki pristup obitelji – tečaj  4x1
Petrova - Zagreb             za trudnice              sat
                                             4
2003. god.

VERN', d.o.o. – Visoka škola za     Uvod u psihologiju obrazovanja i   50 sati
ekonomiju poduzetništva         didaktiku (s M. Rijavec)
Ravnatelji škola i stručni suradnici -  Postavljanje i ostvarivanje ciljeva  2 sata
Mostar
Udruga Mali princ - Hvar         Pozitivno razmišljanje        8 sati
OŠ - Božjakovina             Uspješna komunikacija         2 sata
OŠ Đuro Ester – Koprivnica (za      Slika o sebi i razvoj         5 sati
stručne suradnike oš u županiji)     samopouzdanja
OŠ Sv. Nedjelja             Upravljanje razredom         2 sata
                     Prepreke u komunikaciji        2 sata
OŠ Grigor Vitez - Zagreb         Učitelji i stres           2 sata
Gornjogradska gimnazija - Zagreb     Postavljanje i ostvarivanje ciljeva  1 sat
Sindikat učitelja -Zagreb i zagrebačka  Asertivna komunikacija        3x3
županija - Selce                                sata
OŠ - Brezovica              Učitelji i samopouzdanje       2 sata
OŠ - Bregana               Pozitivno razmišljanje        2 sata
Učenički domovi             Uloga domova u procesu        2 sata
                     odrastanja i sazrijevanja
Dječji vrtić Tratinčica – Koprivnica   Kvalitetna komunikacija i odnosi u  6 sati
(za stručne suradnike u vrtićima     dječjem vrtiću kao pretpostavka
županije)                unapređivanja odgojno –
                     obrazovnog rada

Odraz - Zagreb              Naučite misliti pozitivno       2 sata
II. gimnazija (za roditelje učenika 1.  U novoj školi – izazovi        1 sat
razreda)                 srednjoškolskog obrazovanja
Zagrebačka umjetnička gimnazija     Kako preživjeti u školi        1 sat
Srednje škole - Garešnica        Učiteljeva slika o sebi i pozitivno
                     razmišljanje             3 sata
Klinika za ženske bolesti i porode    Psihološki pristup obitelji – tečaj  4x1
Petrova - Zagreb             za trudnice              sat
Gradska knjižnica - Ogulin        Kako preživjeti u školi        1 sat
Druga osnovna škola - Vrbovec      Uspješna komunikacija         2 sata
OŠ Ivana Perkovca - Šenkovec       Kako se zauzeti za sebe ne      2 sata
                     ugrožavajući druge
OŠ Ljudevita Gaja – Zaprešić (Aktiv   Učenje i poučavanje          4 sata
stručnih suradnika zagrebačke
županije)
Učenički dom Maksimir - Zagreb      Kako preživjeti u školi        1 sat
OŠ - Pisarovina             Učenje i poučavanje          2 sata
                                             5
2002. god.
Otvoreno učilište - Zagreb        Utjecaj obitelji i vršnjaka na razvoj  1 sat
                     slike o sebi
Ministarstvo prosvjete i sporta – Aktiv  Emocionalna inteligencija        4 sata
ravnatelja osnovnih škola, Zagreb-jug,
zapad
OŠ S.S. Kranjčevića - Zagreb       Humanistički pristupi u         2 sata
                     obrazovanju
Nacionalna i sveučilišna knjižnica -   Kako pripremiti izlaganje –       2 x 12
Zagreb                  radionicu - Trening za predavače -   sati
Grafička škola - Zagreb          Kako unaprijediti komunikaciju s    2 sata
                     učenicima?
Dječji vrtići - Makarska         Lokus kontrole             5 sati
Gradsko poglavarstvo - Makarska      Stilovi roditeljstva – radionica za   2 sata
                     roditelje
Savjetovalište Lanterna – Makarska    Pozitivnim mišljenjem protiv stresa   2 sata
                     – radionica za učitelje
Prva osnovna škola Dugave - Zagreb    Emocionalna inteligencija        2 sata
VERN', d.o.o. – Visoka škola za      Uvod u psihologiju obrazovanja i    50 sati
ekonomiju poduzetništva          didaktiku
Klinika za ženske bolesti i porode    Psihološki pristup obitelji – tečaj   4x1
Petrova - Zagreb             za trudnice               sat
OŠ Otok - Zagreb             Komunikacija u obrazovanju       2 sata
Dom umirovljenika Sv. Josip - Zagreb   Naučimo misliti pozitivno        1 sat
Hrvatska udruga poslodavaca - Zagreb   Uspješna komunikacija          5 sati
Aktiv stručnih suradnika Zagrebačke    Uspješna komunikacija          2 sata
županije
Sindikat učitelja -Zagreb i zagrebačka  Kako uspješnije komunicirati      4 sata
županija - Brela
Aktiv pedagoga osnovnih škola       Uspješan timski rad           4 sata
bjelovarsko bilogorske županije -
Drnje
OŠ Ljudevit Gaj - Zaprešić        Kako uspješnije komunicirati      2 sata
OŠ Petra Preradovića – Zagreb (aktiv   Humanistički pristupi u
učitelja 1. razreda Zagreb-zapad)     obrazovanju               2 sata
Aktiv profesora graditeljskih škola    Strah od školskog neuspjeha       2 sata
Hrvatske - Varaždin
Ravnatelji škola i stručni suradnici -  Humanistički pristupi u         2 sata
Mostar                  obrazovanju
OŠ Nad lipom - Zagreb           Kako uspješnije komunicirati      2 sata
OŠ Ivana Perkovca - Šenkovec       Pomoć učenicima u razvoju        2 sata
                     samopouzdanja
OŠ - Pisarovina              Uspješna komunikacija          2 sata
OŠ – Klinča Sela             Slika o sebi i razvoj          2 sata
                                              6
samopouzdanja
        7
2001. god.

X. gimnazija - Zagreb           Slika o sebi i razvoj         2 sata
                     samopouzdanja (Nastavničko
                     vijeće)
OŠ Vrbovec                Pomozite svojoj djeci da razviju    1 sat
                     samopouzdanje (za roditelje)
Ekonomska škola Bjelovar         Što (ni)je ljubav?           4x1
(Dani otvorene nastave)                             sat
OŠ Garešnica               Naučite misliti pozitivno       2 sata
OŠ F.V. Šignjara - Virje         Konstruktivno rješavanje        2 sata
                     konflikata
Ministarstvo prosvjete i sporta – Aktiv  Timski rad               4 sata
ravnatelja graditeljskih škola


2000. godina
X. gimnazija - Zagreb           Psihologija ljubavi (za učenike)    2 sata
OŠ Dugave                 Kako organizirati i voditi radionicu  3 sata
OŠ "Ljudevit Gaj" - Zaprešić       Nenasilno komuniciranje        2 sata
OŠ Sv. Križ Začretje           Učimo samopouzdanje – masovni
                     roditeljski sastanak          2 sata
OŠ Gornja Stubica             Slika o sebi i razvoj         2 sata
                     samopouzdanja
Ministarstvo prosvjete i sporta      Timski rad (za ravnatelje osnovnih   4 sata
                     škola)
VERN', d.o.o. – Visoka škola za      Uvod u psihologiju obrazovanja i    50 sati
ekonomiju poduzetništva          didaktiku
HPKZ (Aktiv pedagoga u dječjim      Uspješan timski rad          4 sata
vrtićima)
Udruga Glava gore - Zagreb        Pozitivno mišljenje          1 sat
                     U koga ćemo se zaljubiti?       1 sat

1999. god.
Dječji vrtići – Dubrovnik         Slika o sebi i razvoj         2 sata
(Dani dječjih vrtića)           samopouzdanja

Ekonomska škola Bjelovar         Slika o sebi i razvoj         6x1
(Dani otvorene nastave)          samopouzdanja             sat
Odsjek za pedagogiju FF (stud. 4.g.)   Slika o sebi i razvoj         2 sata
                     samopouzdanja
Savjetovalište Lanterna – Makarska    Trening trenera za rad s mladima    6 sati

Dječji vrtići Makarska          Timski rad               6 sati
Ministarstvo prosvjete i sporta      Ravnatelj i upravljanje        2 sata
                     promjenama
                                              8
Dječji vrtić Savica - Zagreb     Komunikacija i suradnja s       2 sata
                   roditeljima
OŠ Zlatar Bistrica          Slika o sebi i prevencija ovisnosti  1 sat
Zavod za javno zdravstvo – Čakovec  Slika o sebi             1 sat
(Dan borbe protiv AIDS-a)
OŠ Rude               Pozitivno razmišljanje        2 sata
OŠ K.Š. Đalski - Zagreb       Nenasilno komuniciranje        2 sata
Dječji vrtići – Split        Menedžerske vještine u odgoju i
(Dani dječjih vrtića)        obrazovanju              2 sata
VERN', d.o.o. (poslovna škola)    Uvod u psihologiju obrazovanja i   50 sati
                   didaktiku
Korak po korak – udruga roditelja  Učimo samopouzdanje (javno      2 sata
                   predavanje)
                                           9

								
To top