informationale de publicitate si audit by K15C2X1

VIEWS: 5 PAGES: 11

									                    (Abrogata prin Hotarirea ANRE Nr.114 din 26 decembrie 2003)

                                  Aprobata
                            prin Hotarirea Consiliului de
                           administratie al Agentiei Nationale
                           pentru Reglementare in Energetica
                              nr. 10 din 25 iunie 1999

                            METODOLOGIA
                    CALCULARII SI APLICARII TARIFELOR LA ENERGIA
                       ELECTRICA SI ENERGIA TERMICA

                     (Monitorul Oficial, 1 iulie 1999, nr.67-69, p. III, art. 111)

                             I. DISPOZITII GENERALE

  1.1. Prezenta Metodologie este elaborata in corespundere cu prevederile legilor cu privire la energetica si cu privire la energia
electrica, Standardelor nationale de contabilitate si altor acte legislative si normative ale Republicii Moldova.
  1.2. Metodologia calcularii si aplicarii tarifelor la energia electrica si energia termica stabileste:
  componenta consumurilor si cheltuielilor incluse in pretul de cost pentru calcularea tarifelor la energia electrica si termica;
  modul de determinare, aprobare si aplicare a tarifelor de baza pentru producerea, transportul, distributia si furnizarea energiei electrice
si termice consumatorilor;
  modul de calculare, aprobare si aplicare a tarifelor la energia electrica si termica pentru o perioada ulterioara de 3 ani.
  1.3. Mecanismul aplicat la calcularea si reglementarea tarifelor pentru energia electrica si termica se bazeaza pe urmatoarele
principii:
  tarifele trebuie sa contribuie la alimentarea fiabila a consumatorilor cu energie electrica si termica la costuri minime, strict necesare
pentru procurarea, producerea, transportarea, distributia si comercializarea lor;
  tarifele trebuie sa acopere cheltuielile operationale, cheltuielile aferente exploatarii eficiente a unitatilor energetice si cheltuielile
necesare pentru protectia mediului ambiant;
  tarifele trebuie sa includa o rata rezonabila de profit necesara pentru continuitatea activitatii intreprinderilor;
  la stabilirea tarifelor se va tine cont de cheltuielile pentru intretinerea capacitatilor de rezerva, necesare pentru alimentarea fiabila
a consumatorilor cu energie electrica si termica;
  sistemul de reglementare a tarifelor va fi orientat astfel ca alimentarea consumatorilor cu energie electrica si termica sa se faca
cu cheltuieli minime prin utilizarea eficienta a capacitatilor de productie;
  tarifele pentru consumatorii finali nu trebuie sa contina devieri de la costul real al energiei;
  la stabilirea tarifelor se va tine cont de securitatea energetica a statului si conjunctura pietei, de politica statului privind importul,
exportul si tranzitul de resurse energetice.
  1.4. Structura consumurilor si cheltuielilor incluse in pretul de cost pentru calcularea tarifelor la producerea, transportul si distributia
energiei electrice si termice este stabilita in conformitate cu prevederile Standardului national de contabilitate 3 "Componenta
consumurilor si cheltuielilor intreprinderii" si a altor standarde nationale de contabilitate.
  1.5. Prezenta Metodologie va fi aplicata de toti agentii economici a sectoarelor electro- si termoenergetice din republica, care
activeaza in domeniul producerii, transportarii, distributiei si furnizarii energiei electrice si termice si sint supuse reglementarii in
conformitate cu legislatia in vigoare.

             II. CONSUMURILE SI CHELTUIELILE INCLUSE IN PRETUL DE COST LA
          CALCULAREA TARIFELOR PENTRU PRODUCEREA ENERGIEI ELECTRICE SI TERMICE
                 LA CENTRALELE ELECTRICE DE TERMOFICARE (CET)

  Metodologia de determinare a tarifelor de baza la producerea energiei electrice si termice la CET se bazeaza pe urmatoarele
principii fundamentale, reiesite din specificul functionarii:
  consumurile si cheltuielile pentru producerea energiei electrice si termice se determina pentru regimul optim de functionare a
centralei;
  repartizarea cheltuielilor totale suportate de centrala intre cele doua tipuri de energie (electrica si termica) se efectueaza prin utilizarea
metodei centralei termice eficiente.
  Structura consumurilor si cheltuielilor incluse in pretul de cost cuprinde urmatoarele articole: consumuri directe de materiale,
consumuri directe pentru retribuirea muncii, amortizarea (uzura) mijloacelor fixe de productie, consumuri indirecte de productie,
cheltuieli comerciale, cheltuieli generale si administrative, alte cheltuieli operationale si cheltuieli ale activitatii financiare.

                         2.1. DETERMINAREA CONSUMURILOR
                            DIRECTE DE MATERIALE

  Consumurile directe de materiale, care se includ in pretul de cost a energiei electrice si termice cuprind valoarea:
  combustibilului utilizat pentru producerea energiei electrice si termice;
  apei utilizate pentru producerea energiei;
  materialelor utilizate nemijlocit in procesul de producere a energiei (materiale de filtrare, reagenti chimici etc.);
  serviciilor cu caracter de productie prestate de terti si cheltuielile suplimentare aferente, raportate la scumpirea valorii materialelor;
  energiei de toate tipurile, consumate in scopuri tehnologice, de transport si aferente altor necesitati de productie.

                 2.1.1. DETERMINAREA CONSUMURILOR PENTRU COMBUSTIBIL

  La CET consumurile pentru combustibil alcatuiesc partea cea mai esentiala a pretului de cost al energiei electrice si termice. Din
aceste considerente prezenta Metodologie prevede determinarea consumurilor pentru combustibil reiesind din regimul optim de
functionare a centralei, carui ii corespunde randamentul maxim de utilizare a combustibilului. Indicatorii tehnico-economici ai regimului
optim de functionare a CET sint prezentati in anexa nr.1.
  Determinarea consumurilor pentru combustibil se efectueaza in felul urmator:
  1. Reiesind din volumul si standardele de calitate a energiei electrice (termice), urmata a fi produsa si normele de utilizare a
energiei pentru necesitatile proprii, se determina cantitatea de energie electrica (termica) ce urmeaza sa fie livrata de la barele
(colectoarele) centralei (in kWh, Gcal).
  In baza normelor de consum specific de combustibil necesar pentru producerea 1 kWh energie electrica (1Gcal de energie termica) si
cantitatea de energie ce urmeaza sa fie livrata de la bare (colectoare), se determina cantitatea de combustibil, in unitati conventionale
(tone combustibil conventional - t.c.c.), separat pentru producerea energiei electrice si energiei termice.
  2. Reiesind din structura tipurilor de combustibil, utilizati pentru producerea energiei la centrala, se calculeaza consumul de
combustibil conventional (exprimat in t.c.c.) pe fiecare tip de combustibil (gaze naturale, pacura, carbune etc.).
  3. Se determina consumul de combustibil in unitati naturale (pe tipuri de combustibil: gaze - mii metri cub; pacura, carbune - tone).
Consumul de combustibil in unitati naturale se calculeaza prin impartirea consumului de combustibil conventional (pe tipuri de combustibil
exprimat in t.c.c.) la coeficientul calorific al tipului respectiv de combustibil natural (gaz natural, pacura, carbune etc.). Coeficientul
calorific se determina ca raport dintre puterea calorifica (kcal/kg, m3) a tipului dat de combustibil la puterea calorifica inferioara a
combustibilului conventional (7000 kcal/ kg.c.c).
  5. Consumurile pentru combustibil in expresie valorica (pe tipuri de combustibil) se determina in conformitate cu prevederile
Standardului national de contabilitate 2 "Stocurile de marfuri si materiale", separate pentru producerea energiei electrice si producerea
energiei termice, reiesind din consumul de combustibil in expresie naturala si preturile de procurare a combustibilului. La calcularea
tarifului de baza preturile de procurare a gazelor naturale nu pot sa depaseasca preturile reglementate, iar pentru alte tipuri de combustibil
- preturile minime de piata (obtinute in urma concursurilor publice).

                 2.1.2. DETERMINAREA CONSUMURILOR PENTRU APA UTILIZATA
                         LA PRODUCEREA ENERGIEI

  Prezenta Metodologie prevede luarea in calculul a urmatoarelor consumuri de apa:
  apa de adaos, supuse tratarii chimice si ulterior utilizata pentru alimentarea cazanelor si a retelelor termice;
  apa pentru racirea mecanismelor si condensatoarelor;
  apa pentru necesitatile de productie (spalarea filtrelor etc.);
  consumul tehnologic de apa la tratarea ei chimica, conform normativelor.
  Consumurile respective de apa la CET se determina reiesind din capacitatea instalatiilor de pregatire a apei, normativele de
consum si tariful in vigoare al acesteia.
  Consumurile pentru apa utilizata la CET se includ in pretul de cost al energiei electrice si separat energiei termice dupa cum urmeaza:
  consumurile legate de alimentarea retelelor termice cu apa de adaos se includ integral in costul pentru producerea energiei termice;
  consumurile legate de alimentarea cazanelor, consumul apei pentru racirea mecanismelor si condensatoarelor, cit si alte
necesitati de productie se includ in pretul de cost al energiei electrice si separate termice proportional ponderii cheltuielilor pentru
combustibilul utilizat la producerea tipului dat de energie in cheltuielile totale pentru combustibilul utilizat la producerea ambelor
tipuri de energie.

                 2.1.3. PARTICULARITATILE DE ATRIBUIRE IN PRETUL DE COST
              SI TARIFE A CHELTUIELILOR PENTRU APA DE ADAOS TRATATA CHIMIC
              SI UTILIZATA ULTERIOR PENTRU ALIMENTAREA RETELELOR TERMICE

  Luind in consideratie ca CET permanent trebuie sa umple retelele termice cu apa de adaos tratata chimic din cauza scurgerii ei
(cit din cauza scurgerii de apa conform normativelor atit si din cauza scurgerii de apa supra norma) si necesitatea raportarii corecte intre
producatori si distribuitori de energie termica a cheltuielilor legate de alimentarea retelelor termice cu apa de adaos, precum si
necesitatea excluderii posibilitatii de atribuire pe seama consumatorilor a cheltuielilor legate de alimentarea retelelor termice cu apa de
adaos supra norma, prezenta Metodologie stabileste urmatoarele reguli de includere in pretul de cost si tarife a cheltuielilor pentru apa de
adaos:
  - cheltuielile pentru apa, reagenti chimici, materiale de filtrare suportate de CET pentru tratarea chimica a apei de adaos, care ulterior
se utilizeaza pentru alimentarea retelelor termice, se calculeaza la CET si se includ in cheltuielile totale de producere a energiei termice.
Insa la calcularea tarifului de livrare a energiei termice de la producatori aceste cheltuieli nu se includ;
  - cheltuielile nominalizate urmeaza sa fie recuperate producatorilor de catre intreprinderile de transport si distributie a energiei
termice (furnizori de energie termica) in conformitate cu contractele bilaterale de livrare - procurare a energiei termice si a apei de adaos.
Pentru fiecare centrala se calculeaza si se aproba tariful de livrare a apei de adaos. Tariful de livrare a 1 m3 de apa de adaos tratata
chimic se aproba de catre Agentia Nationala pentru Reglementare in Energetica.
  La intreprinderile de transport si distributie a energiei termice in tarif se includ doar cheltuielile corespunzatoare alimentarii retelelor
termice cu apa de adaos la nivel normativ.

               2.1.4. DETERMINAREA CONSUMURILOR DE MATERIALE, LUCRARI,
               SERVICIILOR CU CARACTER DE PRODUCTIE SI A ENERGIEI DE TOATE
               TIPURILE CONSUMATE IN PROCESUL TEHNOLOGIC DE PRODUCTIE

  In consumurile pentru materiale, lucrari, servicii si energia consumata in procesul tehnologic de producere a energiei electrice
si termice se includ:
  - consumurile de reagenti chimici si materiale de filtrare, altor materiale, care constituie o componenta indispensabila la
producerea energiei electrice si termice;
  - serviciile pentru efectuarea probelor privind calitatea combustibilului, reagentilor chimici, materialelor de filtrare si altor
servicii, care nemijlocit sint legate de producerea energiei;
  - toate tipurile de energie procurate din exterior.
  La calcularea tarifelor aceste consumuri se determina reiesind din normele si normativele de consum ale lor, preturile de piata,
devizele de cheltuieli, rezultatele analizei profunde a consumurilor mentionate in perioada precedenta si argumentarea privind
necesitatea utilizarii lor pentru producerea energiei.
  Cheltuielile pentru reagentii chimici si materialele de filtrare, legate de pregatirea apei pentru alimentarea retelelor termice se
include integral in costurile pentru producerea energiei termice, iar celelalte cheltuieli se includ in costul producerii energiei electrice
si separate termice proportional ponderii cheltuielilor pentru combustibilul utilizat la producerea tipului dat de energie in cheltuielile
totale pentru combustibilul utilizat la producerea ambelor tipuri de energie.

                      2.2. DETERMINAREA CONSUMURILOR DIRECTE
                          PENTRU RETRIBUIREA MUNCII

  La consumurile directe pentru retribuirea muncii se raporta consumurile pentru retribuirea muncii platite personalului incadrat
la producerea energiei electrice si termice. La aceste consumuri se refera:
  - retributia pentru munca prestata efectiv in conformitate cu formele si sistemele de retribuire a muncii acceptate de intreprindere,
premiile pentru rezultatele de productie obtinute, sporurile la salariile tarifare, remunerarea studentilor si elevilor institutiilor de
invatamint care fac practica nemijlocit in procesul de productie, remunerarea lucratorilor (neincadrati in statele intreprinderii)
pentru executarea, conform contractelor de drept civil, a lucrarilor ce tin de procesul de productie;
  - remunerarea zilelor de odihna (recuperarilor) acordate salariatilor pentru munca ce depaseste durata normala a timpului de lucru in
cazul organizarii muncii prin metoda evidentei insumate a timpului de munca si alte cazuri stabilite de legislatie;
  - compensatiile platite in functie de regimul de lucru si conditiile de munca;
  - remunerarea, in conformitate cu legislatia, a concediilor anuale de odihna si suplimentare, a orelor cu inlesniri, pauzelor,
indeplinirea atributiilor de stat si alte feluri de retributii acordate salariatilor care participa la producerea energiei.
  Consumurile directe pentru retribuirea muncii care se includ in pretul de cost pentru calcularea tarifelor se determina reiesind din
numarul personalului de productie, necesar pentru activitatea normala a intreprinderii si nivelul salariului mediu unui lucrator,
apreciat reiesind din nivelul salariului mediu in republica, nivelul necesar de calificare a personalului, regimul si conditiile de munca, cit
si de alti factori caracteristici ramurii energetice.
  Divizarea cheltuielilor pentru retribuirea muncii intre cele doua tipuri de energie (electrica si termica) se efectueaza proportional
ponderii cheltuielilor pentru combustibilul utilizat la producerea tipului dat de energie in cheltuielile totale pentru combustibilul utilizat
la producerea ambelor tipuri de energie.

                   2.3. AMORTIZAREA MIJLOACELOR FIXE DE PRODUCTIE

  Valoarea amortizarii mijloacelor fixe de productie la CET se determina in conformitate cu prevederile Standardului national de
contabilitate 16 "Contabilitatea activelor materiale pe termen lung", iar modul de includere a lor in costul productiei in conformitate cu
Standardul national de contabilitate 3 "Componenta consumurilor si cheltuielilor intreprinderii". Nu se includ in pretul de cost al energiei
pentru calcularea tarifelor, valoarea amortizarii mijloacelor fixe care nu sint destinate utilizarii in procesul tehnologic de productie si
necesitati economice, mijloacelor fixe date in arenda, obiectelor locative, de menire social-culturala etc.
  Divizarea valorii totale a amortizarii mijloacelor fixe de productie intre cele doua tipuri de energie, se efectueaza analogic
cheltuielilor pentru retribuirea muncii.

                       2.4. CONSUMURILE INDIRECTE DE PRODUCTIE

  Consumurile indirecte de productie cuprind:
  - cheltuielile de intretinere a mijloacelor fixe de productie in stare de lucru (asistenta tehnica si de intretinere, efectuarea reparatiilor
curente, medii si capitale), inclusiv mijloacelor tehnice de dirijare, comanda, comunicatie si semnalizare referitoare la procesul de
productie;
  - cheltuielile pentru indeplinirea normelor de sanitarie si igiena, mentinerea curateniei si ordinii in unitatea de productie;
  - cheltuielile de intretinere si exploatare a mijloacelor destinate protectiei mediului ambiant legate de producerea energiei, platile
pentru evacuarea substantelor poluante in mediul inconjurator;
  - valoarea amortizarii activelor nemateriale, obiectelor de mica valoare si scurta durata utilizate in procesul de productie;
  - cheltuielile aferente perfectionarii tehnologiilor si organizarii productiei, precum si imbunatatirii parametrilor de calitate a energiei;
  - costul materialelor utilizate in procesul de productie pentru asigurarea unui proces tehnologic normal sau consumate pentru
alte necesitati de productie, care nu pot fi raportate direct la tipul concret de energie;
  - cheltuielile pentru retribuirea muncii salariatilor auxiliary incadrati in procesul de productie, personalului administrativ, de
conducere etc. din subdiviziunile de productie, inclusiv toate tipurile de premii si adaosuri conform sistemelor de salarizare a
intreprinderii, sumele platite sub forma de stimulare salariatilor incadrati in procesul de productie;
  - cheltuieli necesare asigurarii conditiilor normale de lucru si a tehnicii de securitate ce tin de procesul de productie si sint prevazute
de legislatia in vigoare;
  - cheltuielile de asigurare a pazei intreprinderii, inclusiv a celei antiincendiare;
  - cheltuieli legate de deplasari a salariatilor, asigurarea obligatorie a salariatilor ocupati in sfera de productie si a activelor de
productie in conformitate cu legislatia in vigoare;
  - alte cheltuieli in conformitate cu legislatia in vigoare.
  Determinarea tuturor cheltuielilor incluse in articolul "Consumuri indirecte de productie" se efectueaza de catre intreprinderi si
la calcularea tarifelor de baza sint supuse monitorizarii din partea Agentiei Nationale pentru Reglementare in Energetica, care in baza
analizei detaliate si argumentarii tehnico-economice stabileste oportunitatea includerii lor in pretul de cost al energiei electrice si
termice pentru calcularea tarifelor.
  Divizarea cheltuielilor indirecte de productie intre cele doua tipuri de energie se efectueaza analogic repartizarii cheltuielilor
pentru retribuirea muncii.

              2.5. CHELTUIELILE COMERCIALE, GENERALE SI ADMINISTRATIVE,
            ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE, CHELTUIELILE ACTIVITATII FINANCIARE

  Cheltuielile comerciale, generale si administrative, alte cheltuieli operationale, cheltuielile activitatii financiare se determina de catre
intreprinderi in conformitate cu prevederile Standardului national de contabilitate 3 "Componenta consumurilor si cheltuielilor
intreprinderii" si sint supuse monitorizarii din partea Agentiei Nationale pentru Reglementare in Energetica, care in baza analizei
detaliate si argumentarii tehnico-economice stabileste oportunitatea includerii lor in pretul de cost al energiei electrice si termice pentru
calcularea tarifelor.
  In cheltuielile comerciale se includ cheltuielile, care nemijlocit sint legate de vinzarea energiei electrice si termice: serviciile de
marcheting; comisioane platite; cheltuieli de reclama; remunerarea lucratorilor de comert etc.
  Cheltuielile generale si administrative cuprind:
  - cheltuielile privind retribuirea muncii personalului de conducere si gospodaresc al intreprinderii, premiile si adaosurile de orice tip;
  - contributiile pentru asigurarile sociale si cele medicale, fondul de pensii si de plasare in cimpul muncii;
  - platile suplimentare, indemnizatiile, sporurile, compensatiile, ajutorul material acordat salariatilor intreprinderii;
  - intretinerea, amortizarea si reparatia mijloacelor fixe cu destinatie administrativa, gospodareasca si de protectie a naturii,
amortizarea activelor nemateriale cu destinatie generala a intreprinderii;
  - valoarea, uzura si reparatia obiectelor de mica valoare si scurta durata, plata pentru arenda curenta a mijloacelor fixe, activelor
nemateriale si obiectelor de mica valoare si scurta durata;
  - cheltuielile pentru intretinerea mijloacelor fixe conservate in conformitate cu actele normative in vigoare;
  - cheltuielile pentru intretinerea si deservirea mijloacelor tehnice de comanda, semnalizare, telecomunicatii si de calcul, care nu se
refera direct la productie;
  - cheltuielile postale si telegrafice, de intretinere si exploatare a statiilor de telefoane, comutatoarelor, faxurilor, instalatiilor de
dispecerat, radio si alte tipuri de telecomunicatii utilizate pentru administrare;
  - cheltuielile tipografice, pentru procurarea rechizitelor de birou, formularelor de evidenta, de dari de seama etc.;
  - plata serviciilor pentru dirijarea productiei efectuata de terte organizatii, cheltuielile pentru paza obiectelor administrativ -
gospodaresti si asigurarea securitatii antiincediare;
  - cheltuielile pentru intretinerea transportului auto de serviciu,
pentru deplasarile personalului de conducere, cheltuieli de reprezentare;
  - cheltuielile de intretinere a subdiviziunilor de productie si de deservire;
  - cheltuielile pentru asigurarea salariatilor si a bunurilor cu destinatie generala si administrativa prevazute de actele normative in
vigoare;
  - cheltuielile aferente angajarii fortei de munca, pentru serviciile bancare, burselor de marfuri, organizatiilor consultative, juridice,
informationale de publicitate si audit;
  - cheltuielile pentru pregatirea si reciclarea personalului, inventii si rationalizari cu caracter de productie;
  - impozitele si taxele, conform legislatiei in vigoare;
  - cheltuielile pentru ocrotirea sanatatii, procurarea literaturii speciale, actelor normative si instructive, abonarea la editii speciale
necesare in activitatea de productie;
  - alte cheltuieli aferente activitatii de productie a intreprinderii.
  Cheltuielile intreprinderii care nu pot fi raportate nici la
cheltuielile comerciale nici la cheltuielile generale si administrative se includ in alte cheltuieli operationale. Din ele fac parte:
  - plata dobinzilor filialelor, intreprinderilor filiere si asociate;
  - plata dobinzilor aferente creditelor bancare si imprumuturilor primite pe termen scurt si pe termen lung, cu exceptia cazurilor
de capitalizare a acestora, prevazute in Standardul national de contabilitate 23 "Cheltuielile privind imprumuturile".
  Luind in consideratie specificul de producere a energiei electrice si energiei termice, ponderea esentiala a rezervelor de combustibil
necesare pentru asigurarea fiabila a consumatorilor cu energie si necesitatea creditarii acestor rezerve, prin prezenta Metodologie se
stabileste ca in pretul de cost la calcularea tarifelor pentru producerea energiei electrice si termice se admite creditarea rezervelor de
combustibil solizi si lichizi (pacura, carbune etc.) pe o perioada medie de 45 zile. Plata dobinzilor aferente creditelor bancare pentru
procurarea rezervelor de combustibil sus-mentionate se determina reiesind din consumul de combustibil pentru producerea energiei,
rezervele stabilite si rata minima a dobinzilor bancare in vigoare.
  La cheltuielile activitatii financiare se refera cheltuielile privind plata redeventelor, arenda finantata a activelor materiale pe termen
lung, diferentele de curs valutar si alte cheltuieli ale activitatii financiare.
  Divizarea cheltuielilor comerciale, generale si administrative, altor cheltuieli operationale, cheltuielilor activitatii financiare intre cele
doua tipuri de energie se efectueaza analogic cheltuielilor pentru retribuirea muncii.

                III. DETERMINAREA CONSUMURILOR SI CHELTUIELILOR PENTRU
                PRODUCEREA ENERGIEI TERMICE LA CENTRALELE TERMICE (CT)

  Pentru centralele termice (CT) structura si metoda de determinare a cheltuielilor corespunde celei stabilite la CET. Ca si la CET la
CT cheltuielile necesare pentru producerea energiei termice se determina reiesind din: normele si normativele de consum pentru
combustibil, apa, reagenti chimici; caracteristicile tehnice si economice ale utilajului, tehnologiilor de producere a energiei termice;
analizei detaliate a tuturor cheltuielilor suportate la centrala pe parcursul ultimilor 2-3 ani cu argumentari asupra necesitatii suportarii
lor pentru producerea energiei termice etc. Atit pretul de cost, cit si tariful de baza se calculeaza pe fiecare intreprindere in parte.
  La determinarea consumurilor pentru combustibilul utilizat la producerea energiei termice la CT norma consumului specific de
combustibil conventional pentru 1 Gcal energie termica livrata de la colectoarele centralei se apreciaza in baza datelor
caracteristice tehnice ale cazanelor, iar in lipsa lor se calculeaza dupa formula:

                                  142.8  100
                                b
                                     r
  unde r - randamentul cazanului, corespunzator sarcinii medii de utilizare in perioada planificata, %.
  In cazul cind CT are mai multe cazane, se determina norma medie ponderata a consumului specific de combustibil.
  Toate celelalte consumuri si cheltuieli suportate de CT se determina dupa aceeasi structura si aceleasi reguli ca si in cazul CET.
  Monitorizarea corectitudinii   determinarii consumurilor    si cheltuielilor, calcularii pretului de cost si aprobarea tarifelor la
energia termica produsa de CT se efectueaza de Agentia Nationala pentru Reglementare in Energetica.
  Includerea in pretul de cost si tarif a cheltuielilor pentru apa de adaos utilizata pentru alimentarea retelelor termice se efectueaza
conform acelorasi reguli ca si la CET.

            IV. DETERMINAREA CONSUMURILOR SI CHELTUIELILOR PENTRU PRODUCEREA
                ENERGIEI ELECTRICE LA CENTRALELE HIDROELECTRICE (CHE)

  Structura consumurilor si cheltuielilor pentru producerea energiei electrice la CHE corespunde celei stabilite la CET, cu
exceptia consumurilor pentru combustibil, apa tratata chimic, reagenti chimici si materiale de filtrare, utilizarea carora lipseste in
procesul producerii energiei electrice la CHE. Consumurile si cheltuielile de baza suportate de CHE la producerea energiei sint:
amortizarea mijloacelor fixe de productie, cheltuieli directe pentru retribuirea muncii, cheltuieli indirecte de productie, cheltuieli
generale si administrative, alte cheltuieli operationale, cheltuielile activitatii financiare. Determinarea acestor consumuri si cheltuieli
se efectueaza dupa aceeasi structura si aceleasi reguli ca si in cazul CET.

              V. DETERMINAREA CONSUMURILOR SI CHELTUIELILOR DE PRODUCTIE
             PENTRU TRANSPORTAREA, DISPECERIZAREA, DISTRIBUTIA SI FURNIZAREA
                      ENERGIEI ELECTRICE SI TERMICE

  In energetica, spre deosebire de alte ramuri, procesul de producere, transport, distributie si consum a energiei electrice si termice
coincide in timp. De aceea consumurile si cheltuielile pentru transportarea, dispecerizarea, distributia si furnizarea energiei se
examineaza ca parte componenta a pretului de cost al energiei electrice si termice livrate consumatorilor.
  Consumurile si cheltuielile pentru transportarea, dispecerizarea, distributia si furnizarea energiei electrice si termice sint nemijlocit
legate de intretinerea, repararea, exploatarea retelelor electrice (termice) si de activitatea de furnizare a energiei consumatorilor si
putin depind de cantitatea energiei transportate (livrate). Din componenta consumurilor si cheltuielilor, care se includ in pretul de
cost la transportarea, dispecerizarea, distributia si furnizarea energiei electrice si termice fac parte urmatoarele articole: valoarea amortizarii
mijloacelor fixe de productie, consumurile privind retribuirea muncii, consumurile de materiale, consumuri indirecte de productie,
cheltuielile comerciale, generale si administrative, alte cheltuieli operationale, cheltuielile activitatii financiare. Structura acestor
consumuri si cheltuieli este aceeasi ca si in cazul CET. Determinarea tuturor consumurilor si cheltuielilor se efectueaza dupa
aceleasi reguli ca si in cazul CET.
  In cazul determinarii consumurilor si cheltuielilor de transportare si distributie a energiei termice suplimentar se cere de determinat
consumul de apa necesar pentru alimentarea retelelor termice. Consumul de apa pentru alimentarea retelelor termice se determina reiesind
din volumul de apa tratata chimic, necesar pentru umplerea retelelor termice si a volumului de apa de adaos tratata chimic pentru
acoperirea scurgerilor de apa in retelele termice la nivel normativ, egal cu 0.25 la suta din volumul orar de apa in retelele termice.
Volumul de apa necesar anual pentru umplerea retelelor termice se determina la nivel 1.5 din volumul retelelor termice. Volumul orar de
apa in retelele termice se determina pe fiecare contor in parte reiesind din volumul total al retelelor si numarul de ore de functionare
a sistemului de incalzire si aprovizionare cu apa fierbinte. In volumul total al retelelor termice se include volumul retelelor magistrale, de
distributie, intercartiere si a sistemelor interne de alimentare cu caldura a tuturor obiectelor conectate la sistemul centralizat de incalzire
(cladiri administrative, de menire social-culturala, blocuri locative, case etc.). Consumul de apa tratata chimic in valoare baneasca se
determina reiesind din volumul de apa calculat dupa cum s-a mentionat mai sus si tariful de livrare de la CET, CT a 1m3 de apa tratata
chimic, aprobat de Agentia Nationala pentru Reglementare in Energetica.
  Determinarea tuturor consumurilor si cheltuielilor, care se includ in pretul de cost se efectueaza de intreprinderi in conformitate
cu prevederile Standardelor nationale de contabilitate si prezentei Metodologii si sint supuse analizei detaliate de catre Agentia
Nationala pentru Reglementare in Energetica in vederea determinarii oportunitatii includerii lor in pretul de cost la calcularea tarifelor.
  La determinarea cheltuielilor si calcularea tarifelor de baza pentru serviciile de transport, dispecerizare, distributie si furnizare a
energiei electrice si termice se tine cont de numarul si puterea statiilor de transformare, statiilor de pompare a apei, lungimea liniilor
(retelelor) de transport si distributie a energiei electrice (termice), volumul mediu anual de apa in retelele termice, numarul
personalului necesar pentru exploatarea retelelor electrice si termice, nivelul consumului tehnologic normativ de energie in retelele
electrice si termice, nivelul scurgerii normative de apa in retelele termice, precum si de cheltuielile legate de efectuarea unor activitati
in sistem (activitatea de dispecerat, ridicarea fiabilitatii, stabilitatii si activitatii economice a sistemului electroenergetic si
termoenergetic etc). In pretul de cost la transportarea si distributia energiei electrice (termice) se includ doar cheltuielile pentru
intretinerea retelelor instalate pina la punctul de delimitare (contor), la care este conectat consumatorul. In pretul de cost si tarife
pentru transportarea si distributia energiei electrice si termice nu se includ cheltuielile pentru intretinerea statiilor de transformare,
statiilor de pompare a apei si a instalatiilor de distributie a centralelor electrice (termice) sau a consumatorilor (industriali, agricoli, de
constructii, transport, servicii comunale etc.), care sint instalate dupa punctul de delimitare.
  La calcularea tarifelor de baza pentru activitatile de transport si distributie a energiei electrice si termice prin prezenta Metodologie s-
a stabilit:
  - nivelul consumului tehnologic normativ al energiei electrice in retelele de transport si distributie conform anexelor 2 si 3;
  - consumul tehnologic normativ de energie termica in retelele termice S.A. "Termocom" -18.3 la suta, iar ARP "Termocomenergo" -
14.5 la suta din volumul energiei termice livrate in retea.
  Consumul tehnologic de energie electrica si termica in retelele de transport si distributie vor fi precizate anual in baza unor
metodologii (instructiuni) prestabilite de calculare a acestor consumuri.

                  VI. CHELTUIELILE STABILITE IN AFARA COSTURILOR,
               INCLUSE IN TARIFELE DE BAZA LA PRODUCEREA, TRANSPORTAREA
                   SI DISTRIBUTIA ENERGIEI ELECTRICE SI TERMICE

  In pretul de cost si corespunzator in tarife la energia electrica (termica) produse cit si serviciilor de transport si distributie a energiei
electrice si termice nu se includ urmatoarele cheltuieli:
  cheltuielile pentru efectuarea lucrarilor de constructie, reconstructie, procurarea, modernizarea, montarea si probarea utilajului;
  cheltuielile pentru punerea in actiune a noilor intreprinderi, sectii si agregate, pentru predarea in exploatare a noilor intreprinderi
(obiecte) si supravegherea de autor a organizatiilor de proiectare;
  cheltuielile pentru inlaturarea nefinisarilor in lucrarile de proiectare, constructie si montaj, revizie (demontare), inlaturarea
defectelor utilajului si deteriorarilor, provocate din vina producatorilor, furnizorilor si organizatiilor de transport;
  alte investitii capitale;
  cheltuielile pentru executarea lucrarilor de proiectare si constructie, pentru procurarea utilajului, repararea si intretinerea
obiectelor de locuinta, de menire social - culturala si altor obiecte, ce nu se refera la productie (cu exceptia cheltuielilor pentru
intretinerea punctelor medicale, bufetelor si cantinelor, aflate pe teritoriul intreprinderii si care deservesc colectivele de munca),
precum si pentru lucrarile calificate ca ajutor pentru alte intreprinderi si organizatii atit in forma de servicii, cit si sprijin material sau
financiar;
  cheltuielile pentru executarea sau plata lucrarilor (serviciilor) ce nu sint legate de sfera producerii, transportarii, distributiei si
furnizarii energiei electrice si termice.

                VII. METODOLOGIA CALCULARII SI REGLEMENTARII TARIFELOR
              LA PRODUCEREA, TRANSPORTAREA, DISPECERIZAREA, DISTRIBUTIA SI
                    FURNIZAREA ENERGIEI ELECTRICE SI TERMICE

  Prezenta Metodologie prevede la energia electrica si termica calcularea si stabilirea tarifelor de baza cu precizarea lor ulterioara
reiesind din indicii preturilor la combustibil, energiei importate, inflatiei, fluctuatiei cursului de schimb al valutei nationale si altor
factori.

                       7.1. DETERMINAREA TARIFELOR DE BAZA

  Tarifele de baza se calculeaza si se stabilesc la 1 kWh de energie electrica si 1 Gcal energie termica, pentru fiecare intreprindere
si fiecare tip de activitate (producere, transportare, dispecerizare, distributie si furnizare). Tarifele de baza se determina de catre
intreprinderile energetice si Agentia Nationala pentru Reglementare in Energetica in rezultatul analizei detaliate a tuturor
veniturilor, consumurilor si cheltuielilor purtate de intreprinderile de producere, transport, distributie si furnizare a energiei electrice si
termice in perioada precedenta, cu includerea in tarif numai a consumurilor si cheltuielilor strict necesare pentru producerea,
procurarea energiei din import, transportarea, dispecerizarea, distributia si furnizarea energiei consumatorilor, cheltuielilor aferente
indeplinirii cerintelor de protectie a mediului, cheltuielilor aferente exploatarii eficiente a unitatilor energetice si a profitului necesar
pentru continuarea activitatii lor.
  Tariful de baza este calculat in baza consumurilor si cheltuielilor intreprinderii, determinate conform prevederilor prezentei
Metodologii dupa formula:

                                    CP
                                 To 
                                     V
  unde C - cheltuielile totale ale intreprinderii pentru producere (transportarea, dispecerizarea, distributia si furnizarea) energiei
electrice (termice). La determinarea cheltuielilor de transportare, dispecerizare si distributie a energiei sint luate in consideratie
numai consumurile si cheltuielile aferente acestor activitati, fara a lua in consideratie costurile energiei procurate si transportate
(distribuite).
  P - beneficiul. Prin prezenta Metodologie, la calcularea tarifului de baza, beneficiul este stabilit:
  - pentru producatorii de energie in marime de 10 la suta din cheltuieli, fara costul combustibilului utilizat la producerea energiei;
  - pentru intreprinderile de transport, distributie si furnizare a energiei in marime de 5 la suta din cheltuieli, fara costul energiei
procurate, transportate, distribuite sau furnizate.
  V - cantitatea energiei electrice (termice) livrate de producator (transportator, distribuitor, furnizor).
  Tarifele de baza, conform prezentei Metodologii, sint calculate, aprobate si puse in vigoare cu incepere de la 1 iulie 1999.

                       7.2. MECANISMUL DE REGLEMENTARE A
                        TARIFELOR PE O PERIOADA DE 3 ANI

  Prezenta Metodologie prevede reglementarea tarifelor de baza, stabilite pe o perioada de 3 ani, cu precizarea lor in dependenta
de inflatie, modificarea preturilor de procurare a combustibilului utilizat pentru producerea energiei si a preturilor de procurare a
energiei electrice din import, cursului de schimb al valutei nationale si altor factori. Precizarea tarifelor se va efectua conform
urmatoarelor formule:
  Pentru energia electrica (termica) produsa:
  TP = T Po x W + Q : V
  unde: W = We x [Rt x t+ (1-Rt) x I:Ie];
  t= Mc x tc + Mg x tg + Mp x tp + Mn x tn;
  I = Ie x [1 + (Y:Ye-1) : K]
  Pentru serviciile de transport si dispecerat ale energiei electrice:
  TT = (TTo x I : Ie) : Kt
  TDsp = (TDspo xI: Ie) : Kt
  Pentru serviciile de distributie si furnizare ale energiei electrice
si termice:
  TD = (T Do x I : Ie): Kd
  TF = (TFo x I : Ie) : Kf
  Pentru energia electrica livrata consumatorilor finali:

                        PC  TT  TDsp  R           1 
                TAij                    TDi  TFj     
                     (1  VPd1)(1  VPd2)...(  VPdi)
                                1           1  PNj 

  unde:


                            Pp  Vp  Pf  Vf  Pi  Vi  Cv
                        PC 
                              (Vp  Vf  Vi )(1  VPt )


  Pentru energia termica livrata consumatorilor finali:

                               PCt : (1  V Pr)  TD
                           TEt 
                                   1  PNj


     Unde: Cv - coeficientul mediu ponderat, ce determina fluctuatia cursului de schimb al valutei nationale pe perioada
reglementarii tarifelor. Se determina in baza datelor cursului oficial de schimb al valutei nationale inregistrat in ultima zi a fiecarei luni
in perioada de reglementare a tarifelor si volumelor lunare de energie electrica procurata din import in aceasta perioada;
  I - rata (coeficientul) inflatiei;
  Ie - rata inflatiei aplicata la precizarea anterioara a tarifelor. La prima precizare a tarifelor urmata dupa 1 ianuarie 1999, Ie = 1;
  K - coeficientul eficacitatii (K> 1.0) care indica rata medie de reducere a tarifelor intru excluderea acapararii profiturilor excesive
de catre intreprinderile energetice. Marimea concreta a coeficientului eficacitatii se stabileste de Agentia Nationala pentru
Reglementare in Energetica la inceputul fiecarui an de reglementare a tarifelor in baza performantelor economice obtinute de
intreprinderile energetice pe parcursul perioadei anterioare de reglementare a tarifelor;
  Kd, Kf si Kt - coeficientii care iau in consideratie schimbarea volumelor de energie distribuita (furnizata, transportata) fata de
volumele corespunzatoare de energie electrica (termica) luate la calcularea tarifelor de baza;
  Mc - ponderea cheltuielilor pentru carbune in cheltuielile totale pentru combustibilul utilizat la producerea energiei electrice
(termice);
  Mg - ponderea cheltuielilor pentru gazul natural in cheltuielile totale pentru combustibilul utilizat la producerea energiei
electrice (termice);
  Mn - ponderea cheltuielilor pentru alte tipuri de combustibil (motorina, lemne etc.) in cheltuielile totale pentru combustibilul
utilizat la producerea energiei electrice (termice);
  Mp - ponderea cheltuielilor pentru produsele petroliere (pacura) in cheltuielile totale pentru combustibilul utilizat la producerea
energiei electrice (termice);
  PC - pretul (tariful) mediu de procurare a 1kWh de energie electrica de la producatorii locali, de la furnizorii independenti si din
import, calculat pentru perioada concreta de reglementare a tarifelor;
  PCt - pretul (tariful) mediu de procurare (livrare) a 1Gcal energie termica de la producatori (CET, centrale termice etc);
  Pf - pretul mediu de procurare a energiei electrice de la furnizori independenti;
  Pi - pretul mediu de procurare a 1kWh de energie electrica din import;
  PNj - ponderea neplatilor populatiei in costul energiei livrate total. La calcularea tarifelor PNj se va lua in consideratie numai in
cazuri exceptionale si neprevizibile cu argumentarea detaliata a oportunitatii includerii acestui factor in tarife;
  Pp - pretul mediu (tariful) de procurare a 1 kWh de energie electrica de la producatorii locali la data precizarii tarifelor;
  Q - sporul de cheltuieli pentru producerea energiei in legatura cu ridicarea cerintelor din partea statului referitoare la protectia
mediului ambiant;
  R - tarif de corectie, care ia in consideratie diferenta dintre factorii de calcul actuali utilizati si cei stabiliti initial la precizarea
tarifelor;
  Rt - ponderea cheltuielilor pentru combustibil in cheltuielile totale purtate la producerea energiei;
  t - indicele modificarii preturilor la combustibil fata de preturile stabilite la calcularea tarifelor de baza;
  TAij - tariful de livrare a energiei electrice pentru consumatorii grupului j conectati la retelele cu nivelul de tensiune i;
  tc - indicele modificarii preturilor la carbune fata de preturile stabilite la calcularea tarifelor de baza. Se determina in baza preturilor
de piata (tender public);
  TD - tariful pentru distributia energiei electrice (termice);
  TDo - tariful de baza pentru distributia energiei electrice (termice);
  TDsp - tariful pentru serviciile de dispecerat;
  TDspo - tariful de baza pentru serviciile de dispecerat;
  TEt - tariful de livrare a energiei termice consumatorilor finali;
  tg - indicele modificarii tarifului reglementat la gazul natural;
  tn - indicele modificarii preturilor la alte tipuri de combustibil utilizati pentru producerea energiei fata de preturile luate la calcularea
tarifelor de baza. Se determina in baza preturilor de piata (tender public);
  TP - tariful pentru energia electrica (termica) produsa;
  tp - indicele modificarii preturilor la produsele petroliere (pacura) fata de preturile luate la calcularea tarifelor de baza. Se determina
in baza preturilor de piata (tender public);
  TPo - tariful de baza pentru energia electrica (termica) produsa;
  TT - tariful pentru transportarea energiei electrice;
  TTo - tariful de baza pentru transportarea energiei electrice;
  Vi - cantitatea de energie electrica procurata din import;
  V - cantitatea de energie electrica (termica) livrata de producatori, transportatori, distribuitori;
  Vf - cantitatea de energie electrica procurata de la furnizori independenti;
  Vp - cantitatea de energie electrica procurata de la producatorii locali;
  VPdi - ponderea consumului tehnologic de energie electrica in retelele de distributie, care functioneaza la nivel de tensiune i;
  VPr - ponderea consumului tehnologic de energie termica in retelele termice;
  VPt - ponderea consumului tehnologic de energie electrica in retelele de tensiune inalta (retelele de transport);
  W - coeficientul de precizare a tarifului pentru producerea energiei electrice (termice);
  We - coeficientul de precizare a tarifului pentru producerea energiei electrice (termice) calculat la precizarea precedenta a tarifelor (la
prima precizare a tarifelor, We = 1);
  Y - indicele modificarii preturilor la productia industriala (fara a lua in consideratie productia industriei alimentare) pe perioada
dintre luna stabilirii tarifelor de baza si luna fixata pentru precizarea urmatoare a tarifelor. Se determina in baza datelor statistice iar in
lipsa lor, in baza datelor Ministerului Industriei si Comertului;
  Ye - indicele preturilor la productia industriala (fara a lua in consideratie productia industriei alimentare), luat in consideratie la
efectuarea precizarii precedente a tarifelor. La prima precizare a tarifelor urmata dupa stabilirea tarifelor de baza, Ye = 1.

                           VIII. APLICAREA TARIFELOR

  Prin prezenta metodologie se stabilesc urmatoarele reguli de aplicare a tarifelor:
  1. In perioada de tranzitie pentru toti consumatorii se stabileste un tarif unic indiferent de nivelul retelelor de tensiune la care acestea
sint conectati.
  2. Tarifele se precizeaza o data in an, de regula dupa prezentarea de catre intreprinderile energetice a raportului financiar pe anul
precedent.
  3. Pe parcursul anului de reglementare reexaminarea si modificarea tarifelor va constitui obiectul de discutie pentru Agentia Nationala
pentru Reglementare in Energetica numai in cazurile cind in tarifele stabilite, sub influenta factorilor obiectivi (schimbarea pretului la
combustibil sau la energia electrica importata, aparitia noilor producatori, furnizori, fluctuatia esentiala a cursului de schimb al valutei
nationale, schimbari neprevazute in capacitatile de generare a energiei etc.) se inregistreaza devieri mai mult de 3.0 la suta fata de cele
stabilite.
  4. Tarifele calculate conform Metodologiei in cauza vor vi aprobate si publicate in Monitorul Oficial al Republicii Moldova de catre
Agentia Nationala pentru Reglementare in Energetica. Tarifele pentru producerea, transportarea si distributia energiei electrice si
termice se stabilesc drept paliera si nu pot fi depasite la calcularea tarifelor pentru consumatorii finali si pentru incheierea contractelor
bilaterale.
  5. In cazul cind la sfirsitul anului de reglementare tarifele vor inregistra devieri fata de cele calculate la inceputul anului din cauza
aparitiei factorilor indicati in p.4, Agentia Nationala pentru Reglementare in Energetica va introduce diferenta respectiva in tarifele anului
urmator.
  6. Reiesind din faptul ca in perioada de tranzitie activitatile de transport si de dispecerat ale energiei electrice se efectueaza de una si
aceeasi intreprindere - intreprinderea de Stat "Moldtranselectro", iar activitatile de distributie si furnizare ale energiei electrice se
efectueaza numai de intreprinderile de distributie, prezenta Metodologie prevede stabilirea, in aceasta perioada, a tarifului unic
pentru activitatea de transport si dispecerat si unic pentru activitatea de distributie si furnizare a energiei electrice.
  7. In scopul stimularii procurarii energiei electrice la cel mai mic pret, prin prezenta se permite furnizorilor de energie electrica la
tarife reglementate obtinerea unui profit aditional, egal cu 50 la suta din profitul anual, calculat prin inmultirea volumului de energie
electrica procurat de la furnizori independenti in anul curent la diferenta dintre pretul mediu ponderat de procurare a energiei de la
furnizori independenti in anul precedent si pretul mediu ponderat de procurare a energiei de la furnizori independenti in anul curent.

                                 Anexa 1
                            (Abrogata prin Hotarirea ANRE
                             Nr.35 din 2 martie 2001)

                                 Anexa 2
                            (Abrogata prin Hotarirea ANRE
                             Nr.35 din 2 martie 2001)

                                 Anexa 3
                            (Abrogata prin Hotarirea ANRE
                             Nr.35 din 2 martie 2001)

                                  ARHIVA

                                  Aprobata
                            prin Hotarirea Consiliului de
                           administratie al Agentiei Nationale
                           pentru Reglementare in Energetica
                              nr. 10 din 25 iunie 1999

                             METODOLOGIA
                    CALCULARII SI APLICARII TARIFELOR LA ENERGIA
                       ELECTRICA SI ENERGIA TERMICA
                               Anexa 1
                       Indicii tehnico-economici a centralelor
                         electrice de termoficare (CET)
    INDICATORII         Unitatea de               Valoarea indicatorilor
                    masura         CET-1          CET-2                 CET-Nord
1. Puterea electrica           MW           54          240                  28.4
a centralei
2. Energia electrica          mil.kWh            128             1353              95
produsa
3. Consum energie         % din   produsa         22             10.3              35
pentru necesitati
proprii-total
la producerea                            4.4              4.7              5
energiei electrice
la producerea                            17.6              5.6              30
energiei termice
4. Energia electrica          mil.kWh           99.8             1213             61.6
livrata
5. Energia termica          mil Gcal            594             1629             640
produsa
6. Consum energie            % din           3.38              3.4             2.01
termica
pentru necesitati           produsa
propriitotal
la producerea                            1.83             2.43             0.55
energiei electrice
la producerea                    1.55            0.97          1.46
energiei termice
7. Energia termica    mii Gcal          570            1575          605
livrata
8. Norma consumului
specific din
combustibil
conventional
la energia electrica   gcc/kWh           300            310          320
livrata
la energia termica   kgcc/Gcal          142.4           143.5         157.5
livrata
9. Puterea
calorifica
inferioara:
gaze naturale      kcal/m.cub         7956            7943          7895
pacura          kcal/kg          9480            9687          9461
10. Structura
combustibilului:
gaze naturale         %           90             80           95
pacura            %           10             20            5


               Normele si normativele utilizate la alimentarea CET
                    cu apa si tratarii chimice a apei
Indicatorii         Unitate         CET-1            CET-2      CET-Nord
               de masura   Cazan      Retea      Cazan    Retea  Cazan  Retea
                              term.            term.      term.
1. Productivitatea anuala  mii tone    200       700      400     2100  150   600
a instalatiei
2. Consum apa in procesul  %         28      8      30      10    30      13
tratarii
3. Numarul treptelor de            5       3       2      2     5      3
tratare
4. Consum apa de adaos    mii tone     256      756      520     2310   195     680
5. Consum apa pentru     mii tone     160            1850           90
racire
6. Consum apa menajera    mii tone     44             55           35
7. Consum apa total     mii tone     460      756     2425     2310   320     680
8. Temperatura medie a    grad C       8      8      10.5     10.5    11      11
apei intrate
9. Temperatura medie a    grad C      30      30      30      30    35      35
apei tratate
10. Consum anual caldura-  Gcal      1113      1890     2445     6357   1455     2385
total
la incalzire si ventilare  Gcal       78      133     225      687    75      110
cu apa de spalare      Gcal       660      1232     117     4095   1080     1875
consum de catre instalatii  Gcal       375      525     1050     1575   300      400
11. Consum energie      mii kWh     330      408     500     1700   300      500
electrica
12. Normele de incarcare
si consum a materialelor
de filtrare:
antracit           tone      16.3      61.8                 2.3      1
carbune sulfotat       tone       1.7      4.7     5      5.5    3      3
rezini AH-31         tone       1.2       3      4
rezini AB-17         tone                    2.7
cationit           tone                    5.1      3.6    3
14. Normele de consum al
regentilor chimici:
NaCl             tone       134      816            1100   45      600
NaOH             tone       10            185
H2SO4            tone       67            285           38
CaO             tone                    130      590    300     300
FeSO4                  tone                       18       80     15      25
PAA                   tone                       1.7       8

                                Anexa 2
                   Consumul tehnologic de energie electrica in retelele de transport
                         (tensiune inalta - 35 kV si mai mult)
            Denumirea indicatorului                 Unitate de masura       Valoarea indicatorului
1. Consumul tehnologic in retelele 35 kV                 % din energia livrata in retea        0.622
2. Consumul tehnologic in retelele 110-400 kV              % din energia livrata in retea        3.428
din care: in retea                                    %               1.8
in transformatoare                                    %              1.628
3. Consumuri suplimentare - total                    % din energia livrata in retea        0.693
inclusiv:
de corona in retelele 330-400 kV                             %               0.264
in bobina 400 kV                                     %               0.097
in bateriile de condensare                                %               0.091
in sistemul de evidenta                                 %               0.003
consum serviciu propriu                                 %               0.238
Total consumuri tehnologice de energie                  % din energia livrata in retea        4.743


                                  Anexa 3
                        Consumurile tehnologice de energie electrica
                           in retelele electrice de distributie
Indicatorii                Unitatea de    Total RED               inclusiv
                       masura             RED Nord   RED N-   RED     RED     RED
                                              Vest   Centru    Sud     Chisinau
Consumurile tehnologice de energie    % din energia      9.3      9.87    10.8   10.81    9.73     7.2
electrica in retelele|energia 0.4 - 10  livrata in retea
kV - total
inclusiv
in retelele 0.4 kV               %       4.82     4.75     5.45     5.6     4.45     4.28
in retelele 6-10 kV               %       4.48     5.12     5.35    5.21     5.28     2.95
2. Din total consumuri:
2.1. Consumuri in transformatoare        %       3.52     3.56     3.54    3.72     3.63     3.32
2.2. Consumuri in retele            %       5.78     6.31     7.26    7.09     6.1     3.88

								
To top