Docstoc

Excel

Document Sample
Excel Powered By Docstoc
					Tabell- og figurnumre og tilhørende forklaringer samsvarer med tabellene og figurene i Det norske ekommarkedet
Enkelte tabeller/figurer er utelatt. Vi har valgt å utelate
-når data kan avledes direkte fra andre tabeller/figurer
-der vi har brukt eksterne kilder, dvs. Statistisk Sentralbyrå (folketall og husholdninger), OECD/Teligen (takster in
(internasjonale sammenligninger av abonnement per innbygger) (*)
I noen tabeller er det avvik mellom summen av enkeltpostene og oppgitte totaltall. Dette skyldes at noen av de som
oppgitt totalen, ikke enkeltpostene.
(*)
http://www.ssb.no
http://www.teligen.com/product/overview.html
http://www.itu.int/publications/folderdetails.aspx?lang=e&folder=/dms_pages/itu-d/opb/ind/D-IND-WTID-2004&menu=categories
igurene i Det norske ekommarkedet 1. halvår 2009


ldninger), OECD/Teligen (takster internasjonalt) og ITU

tall. Dette skyldes at noen av de som har gitt opplysningene har
      -2004&menu=categories
Figur 1 Antall bredbåndstilbydere og andel av husholdningene med bredbånd
                           1. halvår 02  1. halvår 03  1. halvår 04  1. halvår 05  1. halvår 06  1. halvår 07
Antall tilbydere                          19       29      100      113      149      161
Bredbåndsdekning                          9%      18%       23%      37%      50%      59%Figur 2 Utvikling i antall abonnement på fasttelefoni. Årlig endring for totalt antall abonnement
                             1. halvår 2001 1. halvår 2002 1. halvår 2003 1. halvår 2004 1. halvår 2005 1. halvår 2006
PSTN og ISDN                          2,345,125     2,296,570   2,243,987  2,162,872   2,028,461   1,789,054
Bredbåndstelefoni                                          -     19,848     97,189    278,804
Telefoni over kabel-TV og annet                  17,500      19,986    24,196    23,182     22,348     16,597
Totalt                             2,362,625     2,316,556   2,268,183  2,205,902   2,147,998   2,084,455
Årlig endring                                      -2%     -2%     -3%      -3%      -3%

Tabell 2 Antall PSTN og ISDN abonnement i privat og bedriftsmarkedet, samt fast forvalg.
                           1. halvår 2002 1. halvår 2003 1. halvår 2004 1. halvår 2005 1. halvår 2006 1. halvår 2007
Privatabonnement
PSTN                            1 224 196   1 206 871   1 180 666   1 147 173   1 038 892    933,956
ISDN 2B+D                          500,103    499,072    481,020    405,571    308,541    238,313
Totalt antall abonnement                  1 724 299   1 705 943   1 661 686   1 552 745   1 347 433   1 172 269
 Av dette: videresolgte abonnement                     15,577     219,449    248,542     240,175     204,806
 Av dette: fast forvalg                  385,092     322,332     129,254     84,880     53,556     38 869
Bedriftsabonnement
PSTN                            271,923     238,365     213,421    198,545     185,734     181,184
ISDN 2B+D                          292,675     290,565     278,894    267,519     246,278     229,052
ISDN 30B+D                          9,221      9,114      8,871     9,652      9,609      9,727
Totalt antall abonnement                  573,819     538,044     501,186    475,716     441,620     419,963
 Av dette: videresolgte abonnement                      3,523     48,892     67,467     66,954     65,932
 Av dette: fast forvalg                   49,670     99,150     69,748     44,196     31,938     22,618


Tabell 3 Utviklingen i antall abonnement for bredbåndstelefoni og telefoni over kabel-tv for
                            1. halvår 2004 1. halvår 2005 1. halvår 2006 1. halvår 2007 1. halvår 2008       2008
Bredbåndstelefoni                        19,402      96,439   277,626    421,190    481,476     498,629
Telefoni over kabel-TV                     23,155      22,037    16,332     11,819      8,583     7,227
Figur 3 Antall ordinære mobilabonnement og kontantkort fra 2006 (abonnementstall justert for M2M)
                                   1. halvår 2006    2006    1. halvår 2007       2007    1. halvår 2008
Abonnement, ordinære                           3,058,261    3,254,319    3,454,569       3,612,842    3,732,527
Kontantkort                                1,668,040    1,614,597    1,564,716       1,424,808    1,357,379
Abonnement totalt                             4,726,301    4,868,916    5,019,285       5,037,650    5,089,906
Andel kontantkort                               35.3 %      33.2 %     31.2 %        28.3 %     26.7 %
Andel privatkunder (av totalt antall abonnement)                                                   77.4 %


Figur 4 Antall SIM-kort som benyttes for maskin-til-maskin kommunikasjon (M2M).
                                                                 2007   1. halvår 2008
                                                                  273,000    306,000Figur 5 Antall abonnement for mobilt bredbånd fordelt på privat- og bedriftskunder
                                    1. halvår 2006     2006   1. halvår 2007     2007   1. halvår 2008
Privat                                       3859      10038     16140       35389     83277
Bedrift                                     22713       29562     38041       57752     81180
Total                                      26572       39600     54181       93141     164457
Andel privatkunder (av totalt antall abonnement9                14.5 %      25.3 %     29.8 %       38.0 %     50.6 %


Figur 6a Bredbåndsabonnement fordelt på aksessteknologi, privat- og bedriftskunder
                          1. halvår 2002 1. halvår 2003     1. halvår 2004  1. halvår 2005  1. halvår 2006  1. halvår 2007

Fast aksess                            5980      5471        2222       3710       3035       2627
Bredbånd via kabel                        42011     58236       80497      115001      155003      205256
xDSL                               87629     214187       413545      678968      901385     1040759
Bredbånd via Radioaksess                      533       2217         9032        11889        16820        18429
Bredbånd over optisk fiber*                                      11852        26127        50678        83231
Bredbåndsab totalt                      136153       280111        517148        835695       1126921       1350302
*inkluderer annen bredbåndstilknytning


Figur 6b Faste bredbåndsabonnement fordelt på aksessteknologi, privat- og bedriftskunder
                                                          1. halvår 2005 1. halvår 2006 1. halvår 2007
Andre                                                             2.0 %     1.9 %     2.6 %
Internett via kabel-TV-nett                                                 13.8 %     13.8 %     15.1 %
Internettaksess over optisk fiber                                               3.0 %     4.4 %     6.0 %
xDSL                                                             81.2 %     80.0 %     76.4 %Tabell 5 Antall bredbåndsabonnement fordelt på privat og bedrift
                                     1. halvår 03   1. halvår 04   1. halvår 05   1. halvår 06  1. halvår 07
Antall bredbåndsabonnement, privat                        252510      466188      746903    1017375.4     1217091
Antall bredbåndsabonnement, bedrift                         27601      50960      88792    109545.6     136011
Antall bredbåndsabonnement totalt                         280111      517148      835695     1126921     1353102


Tabell 5 Antall bredbåndsabonnement per 100 husstander
                                     1.halvår 2003    1.halvår 2004    1.halvår 2005    1.halvår 2006    1.halvår 2007
Bredbåndsabonnement per 100 husstander                          13          23          37          50          59
1. halvår 08  1.halvår 09
      157      153
      65%      68%
1. halvår 2007 1. halvår 2008 1. halvår 2009
   1,592,232   1,444,399  1,317,402
    426,211    491,930   519,600
     11,839      8,606    6,162
   2,030,282   1,944,935  1,843,164
      -3%       -4%     -5%


1. halvår 2008   1. halvår 2009

    853,970      782,434
    195,911      159,199
   1 049 881      941,632
    172,438      145,401
    28,488       21,419

    175,272      171,900
    209,422      194,041
     9,824       9,829
    394,518      375,770
    65,529       68,058
    17,294       14,3381. halvår 2009
    502,334
      6,162
   2008    1. halvår 2009
   3,789,011    3,826,058
   1,422,196    1,418,550
   5,211,207    5,244,608
     27.3 %     27.0 %
     77.3 %     76.9 %   2008     1. halvår 2009
   356,000      397,000
   2008   1. halvår 2009
    147548     211618
    117150     169930
    264698     381548
    55.7 %     55.5 %1. halvår 2008  1. halvår 2009

     2273       2339
    276685      365532
    1098948     1047416
     24676        31053
    121424        166556
    1524006       1612896
1. halvår 2008 1. halvår 2009
      2.0 %     2.2 %
     18.0 %     22.7 %
      7.9 %     10.2 %
     72.2 %     64.9 %
1. halvår 08  1. halvår 09
    1375638     1464755
     148368     148141
    1524006     16128961.halvår 2008    1.halvår 2009
        65          68
Figur 7 Trafikkvolum fra fasttelefon og årlig volumendring i prosent.
                 1.halvår 2001 1.halvår 2002 1.halvår 2003 1.halvår 2004 1.halvår 2005 1.halvår 2006 1.halvår 2007 1.halvår 2008 1. halvår 2009
Til fastnett              11,964    11,493     10,595    9,187     7,185     5,408     4,142     3,371     2,772
Til mobilnett               924     1,014     1,065    1,034     1,041     1,006      926      837      771
Til utland                 287      310      314     280      273      314      311      334      324
Trafikkminutter per halvår       13,174    12,817     11,974   10,501     8,500     6,727     5,379     4,542     3,866Tabell 7 Antall trafikkminutter fordelt på privat og bedrift. Millioner minutter
                 1 halvår 2002 1 halvår 2003 1 halvår 2004 1 halvår 2005 1 halvår 2006 1 halvår 2007 1 halvår 2008 1 halvår 2009
Privatmarkedet               8,588     7,861     7,056    5,792     4,475     3,514     2,895     2,391
 Av dette: Bredbåndstelefoni                             158      599      843      907      874
Bedriftsmarkedet              4,229     4,113     3,445    2,709     2,253     1,865     1,646     1,476
 Av dette: bredbåndstelefoni                              2      10      26      40      63

Figur 8 Gjennomsnittlig trafikk i privatmarkedet for fasttelefoni.
                 1.halvår 2005 1.halvår 2006 1.halvår 2007 1.halvår 2008 1. halvår 2009
Minutter per PSTN,ISDN abonnement     3,555     2,764     2,209     1,844     1,572
Minutter per bredbåndstelefoni abonnement 2,222     2,698     2,156     1,943     1,746

Tabell 8 Trafikk fra fastnett - til fastnett, mobilnett og utlandet. Privat- og bedriftsmarkedet
                   1.halvår 2006 1.halvår 2007 1.halvår 2008 1. halvår 2009
Privatmarkedet
Fastnett innenlands              3 732     2 847     2 277     1 832
Mobilnett                    539      451      385      331
Utland                     204      215      233      227
Totalt                    4 475     3 514     2 895     2 390
Bedriftsmarkedet
Fastnett innenlands              1675      1295      1094      940
Mobilnett                    467      474      452      439
Utland                     110       95      101      96
Totalt                     2252     1 865     1 646     1476
Figur 9 Trafikk fra mobiltelefon til fastnett, mobiltelefon og utland. Millioner minutter
                         1.halvår 2003 1.halvår 2004 1.halvår 2005 1.halvår 2006 1. halvår 2007 1. halvår 2008 1. halvår 2009
Mobil                            1399      1782     2233     2755     3445      4000      4382
Fastnett                           762      806      839     870      929      942      967
Utlandet                          70       79       93      133      184      227      228
Totalt                          2231      2667      3165      3759      4558      5169      5577Figur 10 Antall sendte meldinger; SMS, MMS, og innholdsmeldinger. Millioner meldinger
                        1.halvår 2003 1.halvår 2004 1.halvår 2005 1.halvår 2006 1.halvår 2007 1.halvår 2008 1. halvår 2009
SMS-meldinger                      1467      1699      2177      2503      2831      3090      3200
Inholdsmeldinger                     120      245      175      174      162      209      201
MMS                             1       20       39       50       51       70       49
Totalt antall meldinger                 1589      1964      2391      2727      3044      3369      3450
Figur 11 Totalt trafikkvolum fra fastnett og mobilnett
                 1. halvår 2001 1. halvår 2002 1. halvår 2003 1. halvår 2004 1. halvår 2005 1. halvår 2006 1. halvår 2007 1. halvår 2008 1. halvår 2009
Trafikk fra bredbåndstelefoni                                     158      608      869      947       937
Trafikk fra fastnett eksl bredbåndstelefoni 13,174  12,817    11,974     10,501     8,343     6,120     4,510     3,576  2929
Trafikk fra mobilnett            1,648   1,947     2,228     2,667     3,165     3,759     4,557     5,170  5577
Andel trafikk fra mobilnett          11%    13%      16%      20%      27%      36%      46%      53%  59%


Figur 12 Volum for overført datamengde for ordinær mobiltelefoni og særskilte aabonnement for mobilt bredbånd. Antall 1000 Gbyte
                                                          1. halvår 2008 1. halvår 2009
Mobilt bredbånd . privatkunder                                                 563      2089
Mobilt bredbånd - bedriftskunder                                                230      516
Ordinær mobiltelefoni                                                      70      147
Totalt                                                             863      2752
Figur 13 Omsetning for fasttelefoni for ulike trafikkretninger, abonnement og tilleggstjenester
                     1.halvår 2001 1.halvår 2002 1.halvår 2003 1.halvår 2004 1.halvår 2005 1.halvår 2006 1.halvår 2007 1.halvår 2008
Utlandet                      356      344      317      322      277      251      217      217
Mobiltelefon                   1,169     1,207     1,222     1,248     1,196     1,114      991      851
Fastnett innenlands                2,537     2,100     2,011     1,688     1,373      991      712      570
                         2,189
Abonnement, installasjon, flytting og tilleggstjenester     2,419     2,501     2,457     2,468     2,237     2,047     1,842
Total                       6,251     6,069     6,051     5,715     5,313     4,593     3,967     3,480

Tabell 9 Omsetning for fasttelefoni i privat- og bedriftsmarkedet. Millioner kroner
                    1.halvår 2002 1.halvår 2003 1.halvår 2004 1.halvår 2005 1.halvår 2006 1.halvår 2007 1.halvår 2008 1. halvår 2009
Privatmarkedet                 3,866     3,971     3,795    3,377     2,870     2,386     2,016     1,789
 Av dette: Bredbåndstelefoni                                             433      449      449
Bedriftsmarkedet                2,204     2,079     1,920    1,936     1,723     1,518     1,462     1,371
 Av dette bredbåndstelefoni                                              21      40      64


Tabell 10 Omsetning per minutt for fasttelefoni
                   1.halvår 2002 1.halvår 2003 1.halvår 2004 1.halvår 2005 1.halvår 2006 1.halvår 2007 1.halvår 2008 1. halvår 2009
Trafikkomsetning per minutt           0.28     0.3     0.31     0.33     0.35     0.36     0.36     0.37
Totalomsetning per minutt            0.47     0.51     0.54     0.63     0.68     0.74     0.77     0.82Figur 14 Omsetning for mobiltelefoni
                          1. halvår 2003 1. halvår 2004 1. halvår 2005 1. halvår 2006 1. halvår 2007 1. halvår 2008 1. halvår 2009
Tidstaksert trafikk                      2916      3298      3559      3823      3897      3993      3672
SMS-trafikk                          1045      917      924      1023      1082      1053      967
Abonnement og innmelding                    974      1089      1098      1230      1291      1321      1576
Øvrige inntekter                        491      629      763      932      1112      1272      1366
Totale inntekter                       5426      5933      6344      7008      7382      7639      7581


Tabell 12 Omsetning mobiltjenester fordelt på inntektsområder
                                   1. halvår 2007        1. halvår 2008        1. halvår 2009
                                 Omsetning   Andel     Omsetning   Andel      Omsetning   Andel
Tidstaksert trafikk                           3,897       53%    3,993       52%    3,672       48%
SMS-trafikk                               1,082      15%      1,053       14%       967       13%
Abonnement og innmelding                         1,291      17%      1,321       17%      1,576       21%
Øvrige inntekter                             1,112      15%      1,272       17%      1,366       18%
Total                                  7,382     100%      7,639      100%      7,581      100%


Tabell 13 Omsetning for mobiltjenester fordelt på kunder, minutter og SMS
                                                1. halvår 06  1. halvår 07  1. halvår 08  1. halvår 09
Totalomsetning per kunde                                       -        1,493      1,508      1,450
Trafikkomsetning per minutt                                        1.02      0.86      0.77      0.66
Omsetning per SMS                                             0.41      0.38      0.34       0.3


Figur 15 Omsetning for datatrafikk over ordinære abonnement for mobiltelefoni og særskilte abonnement for mobilt bredbånd. Millioner kroner
                                                      1. halvår 2007 1. halvår 2008 1. halvår 2009
Mobilt bredbånd - totalt                                                79      193      339
Mobiltelefoni - datatrafikk                                              244      263      288


Tabell 14 Omsetning for ordinære mobiltelefoniabonnement og særskilte abonnement for mobilt bredbånd. Millioner kroner
                                                                1. halvår 2008 1. halvår 2009
Trafikkomsetning per Mbyte - ordinær mobiltelefoni - totalt                                       3.76      1.96
Omsetning per Mbyte - mobilt bredbånd - privatkunder                                           0.12      0.08
Omsetning per Mbyte - mobilt bredbånd - bedriftskunder                                          0.55      0.35


Figur 16 Omsetning for ordinære mobiltelefoniabonnement og særskilte abonnement for mobilt bredbånd
                                                        1. halvår 2007 1. halvår 2008 1. halvår 2009
Mobiltelefoni                                                      7381   7,639.00    7,581.00
Mobilt bredbånd                                                      79    193.00     339.00
Totalt                                                          7460     7832      7920

Figur 17 Omsetning av internettjenester, millioner kroner ekskl. mva*
                          1.halvår 2003 1.halvår 2004 1.halvår 2005 1.halvår 2006 1.halvår 2007 1.halvår 2008 1. halvår 2009
xDSL                              559      920     1,433     1,932     2,121     2,166     2,203
Bredbånd via kabel modem                    107      148      190      237      284      373      466
Bredbånd via annen fast aksess**                78       70      54       55       61       28       24
Bredbånds radioaksess                     19       28      41       42       42       55       65
Bredbånd over optisk fiber                   0       60      102       163       218       372       500
*Inntektene omfatter abonnements- og etableringsinntekter.
** Inkluderer inntekter fra øvrige tilknytninger

Tabell 15 Omsetning bredbånd fordelt på privat og bedrift. Millioner kroner eksklusive mva.
                          1. halvår 03  1. halvår 04 1. halvår 05  1. halvår 06  1. halvår 07  1. halvår 08  1. halvår 09
Omsetning bredbånd privat                   510       807     1260      1756      2036      2276      2485
Omsetning bredbånnd bedrift                  254       419      561       672       708       715       773
Total Bredbåndsomsetning                   764      1226     1821      2428      2744      2994      3258


Tabell 16 Total omsetning av telefoni, mobilt bredbånd og nternett. Millioner kroner eksklusive mva.
                    1 halvår 2002 1 halvår 2003 1 halvår 2004 1 halvår 2005 1 halvår 2006 1 halvår 2007 1 halvår 2008 1 halvår 2009
Fasttelefoni                   6069     6051     5715     5314     4593     3967     3480     3161
Mobiltelefoni                  4950     5426     5933     6344     7007     7382     7639     7581
Internett                     827      970     1361     1903     2494     2774     3031     3285
Mobilt bredbånd                                              35      79      193      339
Totalt                     11846     12446     13009     13561     14129     14203     14343     14366


Tabell 17 Total omsetning av telefoni, mobilt bredbånd og Internett. Millioner kroner eksklusive mva.
                    1 halvår 2002 1 halvår 2003 1 halvår 2004 1 halvår 2005 1 halvår 2006 1 halvår 2007 1 halvår 2008 1 halvår 2009
Fasttelefoni                  51.2 %    48.6 %    43.9 %    39.2 %    32.5 %    27.9 %    24.3 %    22.0 %
Mobiltelefoni                 41.8 %    43.6 %    45.6 %    46.8 %    49.6 %    52.0 %    53.3 %    52.8 %
Fast bredbånd                  7.0 %     7.8 %    10.5 %    14.0 %    17.7 %    19.5 %    21.1 %    22.9 %
Mobilt bredbånd                                             0.2 %     0.6 %     1.3 %     2.4 %
Totalt                     100%     100%     100%     100%     100%     100%     100%     100%


Figur 21 Utvikling i totalomsetning for ekommarkedet og totalomsetningen for Telenor. Utvikling for Telenors andel av totalomsetningen
                         1. halvår 2003 1. halvår 2004 1. halvår 2005 1. halvår 2006 1. halvår 2007 1. halvår 2008 1. halvår 2009
Totalomsetning                     12446278    13009044    13560505    14129004    14201870    14343297    14366517
Totalomsetning Telenor                  8758669    8247124    8406180    8367834    8006972    8050349    8073719
Andel Telenor                        70%      63%      62%      59%      56%      56%      56%
         1. halvår 2009
              198
              778
              452
             1,733
             3,161


1. halvår 2009
1. halvår 2009
1. halvår 2009
Figur 18 Telenors markedsandel av trafikk, omsetning og abonnement
                 1.halvår 2002 1.halvår 2003 1.halvår 2004 1.halvår 2005 1.halvår 2006
Telenors andel av trafikkminutter      71%     68%      67%      65%      62%
Telenors andel av totalomsetning       85%     82%      75%      73%      72%
Telenors andel av abonnement         99%     98%      85%      79%      74%


Tabell 18 Aktørenes andeler av trafikk. Fra og med første halvår 2005 og tidligere inneholder Ventelo også tall for PGOne og Axiti. Fra
                 1 halvår 2002 1 halvår 2003 1 halvår 2004 1 halvår 2005 1 halvår 2006
Telenor                  71.0 %     68.0 %    66.7 %     65.0 %     62.4 %
Telio Telecom                                      1.4 %     4.8 %
Tele2                   17.2 %     16.9 %    15.6 %     15.0 %     13.4 %
Ventelo                   3.8 %     5.8 %     6.5 %     7.3 %     6.8 %
TDC                     2.0 %     2.3 %     2.7 %     3.3 %     5.4 %
Get                            0.4 %     0.7 %     0.7 %     0.8 %
Lyse Tele                         0.1 %     0.3 %     0.4 %     0.7 %
Andre                    6.1 %     6.4 %     7.6 %     6.9 %     5.9 %
Totalt                  100.0 %    100.0 %    100.0 %     100.0 %    100.0 %


Tabell 19 Aktørenes andeler av omsetning. Fra og med første halvår 2005 og tidligere inneholder Ventelo også tall for PGOne og Axiti.
                 1 halvår 2002 1 halvår 2003 1 halvår 2004 1 halvår 2005 1 halvår 2006
Telenor                  84.7 %    81.8 %     75.0 %      73.3 %    72.3 %
Ventelo                  3.3 %     4.5 %     5.5 %      6.7 %     7.0 %
Tele2                   6.7 %     7.2 %     8.8 %      9.7 %     8.7 %
Telio                                          0.8 %     2.6 %
TDC                    1.9 %     1.8 %     2.7 %      2.2 %     2.4 %
Get                           0.7 %     0.8 %      0.8 %     0.8 %
Lyse Tele                                        0.5 %     0.7 %
Andre                   3.4 %     4.0 %     7.3 %      6.1 %     5.4 %
Totalt                  100.0 %    100.0 %    100.0 %     100.0 %   100.0 %
Figur 19 Telenor og NetComs markedsandeler i sluttbrukermarkedet, målt ved antall abonnement
                                             1. halvår 2006
Markedsandel for Telenor *)                                    55.2 %
Markedsandel for NetCom                                      23.0 %
Markedsandel andre                                        21.7 %
*) Inkluderer Talkmore i 1. halvår 2009


Tabell 20 Markedsandeler i sluttbrukermarkedet for mobiltelefoni første halvår 2009
                   Telenor    NetCom      Tele2     Chess     OneCall
Abonnement                52.8 %    19.1 %      8.6 %     8.0 %     3.4 %
Trafikkminutter             53.4 %    21.0 %      8.4 %     5.6 %     2.6 %
SMS-meldinger              54.3 %    23.3 %      7.9 %     6.2 %     3.9 %
Inntekter                55.2 %    22.6 %      7.9 %     5.3 %     1.5 %


Figur 20 Markedsandeler for mobilt bredbånd målt etter antall abonnement
                        1. halvår 2006    2006   1. halvår 2007     2007
Telenor                          26%      31%      36%        43%
NetCom                          70%      52%      42%        36%
Ice                            4%      17%      23%        21%
Øvrige
                              100%      100%      100%      100%

Tabell 21 Aktørenes andeler av antall bredbåndskunder
                           1 halvår 2003 1 halvår 2004 1 halvår 2005 1 halvår 2006
Telenor*                           57.7 %    55.0 %     53.7 %    51.1 %
NextGenTel                          17.1 %    15.3 %     14.0 %    14.6 %
Get                              11.7 %     8.2 %     6.6 %    6.3 %
Ventelo**                           4.6 %     5.0 %     5.9 %    5.8 %
Tele2                             2.4 %     5.3 %     5.3 %    5.9 %
Lyse Tele                           0.4 %     0.9 %     1.4 %    2.1 %
BKK Bredbånd                          0.7 %     1.0 %     1.0 %    1.2 %
Eidsiva Bredbånd                               0.1 %     0.3 %    0.8 %
Tafjord Marked                         1.4 %     1.0 %     1.1 %    1.4 %
Andre                             4.0 %     8.2 %    10.2 %    10.9 %
*Markedsandelene fra Tiscali er inkludert tom første halvår 2004.
**Markedsandelene fra Catch og Bluecom er inkludert fra 1. halvår 2002 tom 1. halvår 2005.


Tabell 22 Aktørenes andel av omsetningen for fast bredbånd
                                          1.halvår 2005 1.halvår 2006
Telenor*                                          45.8 %    45.8 %
NextGenTel                                         15.0 %    13.7 %
Get                                             5.0 %    4.5 %
Ventelo**                                          9.5 %    9.6 %
Tele2                                            4.3 %    4.8 %
Lyse Tele                                          1.3 %    1.7 %
Eidsiva Bredbånd                                       0.3 %    0.6 %
BKK Bredbånd                                         1.4 %    1.5 %
TDC AS                                            2.1 %    1.5 %
Tafjord Marked                                        1.6 %    1.3 %
Andre                                           13.6 %    15.0 %
*Markedsandelene fra Tiscali er inkludert tom første halvår 2004.
**Markedsandelene fra Catch og Bluecom er inkludert fra 1. halvår 2002 tom 1. halvår 2005.Figur 21 Utvikling i totalomsetning for ekommarkedet og totalomsetningen for Telenor. Utvikling for Telenors andel av totalomsetning
                         1. halvår 2003 1. halvår 2004 1. halvår 2005 1. halvår 2006
Totalomsetning                    12446278    13009044    13560505    14129004
Totalomsetning Telenor                 8758669    8247124    8406180    8367834
Andel Telenor                        70%      63%      62%      59%
            1.halvår 2007 1.halvår 2008 1. halvår 2009
                 62%      60%      58%
                 70%      68%      68%
                 70%      69%      68%


holder Ventelo også tall for PGOne og Axiti. Fra og med første halvår 2004 og tidligere inneholder TDC tallene for TDC og Song
             1 halvår 2007 1 halvår 2008 1 halvår 2009
                 61.7 %    59.6 %    58.3 %
                 7.2 %     9.1 %     9.7 %
                 11.3 %     8.9 %     7.3 %
                 7.0 %     6.7 %     6.9 %
                 4.2 %     5.5 %     6.7 %
                 1.3 %     1.5 %     1.6 %
                 0.8 %     0.8 %     1.2 %
                 6.5 %     7.9 %     8.3 %
                100.0 %    100.0 %    100.0 %


neholder Ventelo også tall for PGOne og Axiti. Fra og med første halvår 2004 og tidligere inneholder TDC tallene for TDC og Song.
            1 halvår 2007 1 halvår 2008 1 halvår 2009
                69.6 %    68.5 %     68.2 %
                7.5 %     7.7 %     8.0 %
                9.2 %     7.9 %     7.0 %
                3.9 %     4.5 %     4.8 %
                2.3 %     2.8 %     3.2 %
                1.2 %     1.3 %     1.4 %
                0.9 %     1.1 %     1.3 %
                5.4 %     6.2 %     6.1 %
               100.0 %    100.0 %    100.0 %
            1. halvår 2007 1. halvår 2008 1. halvår 2009
                52.7 %     52.6 %     52.8 %
                22.3 %     20.2 %     19.1 %
                25.0 %     27.1 %     28.1 %
              Lebara    Ventelo      Øvrige
                3.0 %     2.7 %       2.4 %
                2.9 %     3.2 %       2.9 %
                0.8 %     1.7 %       1.9 %
                1.4 %     3.1 %       3.0 %            1. halvår 2008   2008     1. halvår 2009
                 57%       60%       61%
                 26%       27%       27%
                 17%       17%        8%
                 1%       2%       4%
                100%      106%      100%


           1 halvår 2007 1 halvår 2008 1 halvår 2009
               50.0 %    49.9 %    50.4 %
               12.8 %    11.6 %    10.4 %
                6.8 %     7.3 %     8.4 %
                5.4 %     5.5 %     5.1 %
                6.4 %     5.0 %     4.4 %
                2.4 %     2.4 %     2.5 %
                1.2 %     1.2 %     1.3 %
                1.2 %     1.3 %     1.3 %
                1.3 %     1.2 %     1.2 %
               12.5 %    14.6 %    15.0 %
           1.halvår 2007 1.halvår 2008 1.halvår 2009
               45.8 %    46.1 %    45.3 %
               12.7 %    10.3 %    10.8 %
                5.0 %     5.2 %     5.9 %
                6.2 %     5.7 %     5.2 %
                5.6 %     5.0 %     4.0 %
                2.1 %     2.5 %     2.7 %
                1.7 %     1.9 %     2.0 %
                1.6 %     1.7 %     1.6 %
                1.7 %     1.4 %     1.4 %
                1.4 %     1.4 %     1.4 %
               16.2 %    18.7 %    19.8 %
Utvikling for Telenors andel av totalomsetningen
            1. halvår 2007 1. halvår 2008 1. halvår 2009
              14201870    14343297    14366517
               8006972    8050349    8073719
                 56%      56%      56%
allene for TDC og Song
C tallene for TDC og Song.
Figur 23 og figur 24 Abonnement for overføring av TV til sluttbruker fordelt på aksessteknologi. Antall og andeler *)
            2007    1. halvår 2008  2008    1. halvår 2009   2007   1. halvår 2008
            Antall     Antall   Antall      Antall    Andel     Andel
            x 1000     x 1000   x 1000      x 1000     %        %
Kabel-TV            887      919     932       932     51%      50%
Satellitt           721      719     714       700     42%      39%
Digitalt bakkenett       59      118     175       199      3%       6%
Optisk fiber          67       95     121       143      4%       5%
Sum             1734      1851     1942      1974    100%      100%Tabell 23 Fordeling avsluttbrukere på de største tilbydere av TV-distribusjon. Andel av det totale antall sluttbrukere for distribusjon av
          Telenor    Get       RiksTV    ViaSat     Lyse Tele   Øvrige
          Andel i %   Andel i %    Andel i %   Andel i %   Andel i %   Andel i %
Kabel-TV          50.6 %     40.0 %                            9.4 %
Satellitt         76.2 %                    23.8 %             0.0 %
Digitalt bakkenett                   100.0 %                    0.0 %
Optisk fiber                0.3 %                   27.2 %     72.4 %
Av totalmarkedet      50.9 %    18.9 %     10.1 %     8.4 %     2.0 %      9.7 %

*) Se kapittel 6 i rapporten "Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester 1. halvår 2009" for nærmere omtale av totalmarkede
eknologi. Antall og andeler *)
             2008   1. halvår 2009
             Andel     Andel
              %       %
                48%      47%
                37%      35%
                9%      10%
                6%      7%
               100%     100%det totale antall sluttbrukere for distribusjon av TV. Per utgangen av 1. halvår 2009 *)
halvår 2009" for nærmere omtale av totalmarkedet

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:11
posted:2/12/2012
language:Norwegian
pages:24