Imbunatatirea eficacitatii serviciilor de administratie publica

Document Sample
Imbunatatirea eficacitatii serviciilor de administratie publica Powered By Docstoc
					  Imbunatatirea eficacitatii
     serviciilor de
   administratie publica

-Proiectnr 2021 din programul CALIST
-Conducator proiect: Q Akademia

-Beneficiar: Consiliul Judetean Suceava
        (c) Q Akademia, 2005
Obiectivele proiectului

 Imbunatatirea managementului
 administratiei publice prin utilizarea
 unor metode de orientare catre
 comunitate si cetatean
 Implementarea si certificarea
 sistemului de management al calitatii
 ca fiind conform cu ISO 9001: 2000


        (c) Q Akademia, 2005
Referentialele proiectului

  Familia de standarde ISO 9001: 2000
   ISO 9000 – definitii si vocabular
   ISO 9001 – cerinte
   ISO 9004 – ghid de imbunatatire
  Legislatia specifica administratiei
  publice


         (c) Q Akademia, 2005
     Ciclul PDCA
  PLAN
    stabileşte obiectivele şi procesele
     necesare pentru a furniza produse
     în concordanţă cu cerinţele
     clienţilor şi politica organizaţiei;       PLAN  DO
  DO
    implementarea proceselor;
  CHECK
    monitorizarea şi măsurarea
     proceselor şi produselor in raport
     de politica, obiective şi cerinţele
     pentru produs şi verificarea               CHECK
     rezultatelor ;                  ACT
  ACT
    aplică îmbunătăţirea continuă pe
     baza observaţiilor de la verificare.;


                  (c) Q Akademia, 2005
Sondare opinie
publica
-Tendintain domeniul modernizarii serviciilor
de administratie publica, conform EIPA (Institutul
European pentru Administratie Publica)
          (c) Q Akademia, 2005
 “Ascultati-va cetatenii. Intrebati-i ce doresc,
 nu prespuneti ca stiti ce vor”

 “Dupa ce v-ati intrebat cetatenii ce vor,
 masurati-va performanta.Dar trebuie sa fiti
 foarte atenti. Cand veti pune bazele
 sistemului de masurare, toti angajatii din
 organizatie, odata ce au realizat ce
 urmeaza a fi masurat, atunci acest lucru il
 vor realiza”

Al Gore, ex-VicePresident USA
A 3-a conferinta a calitatii serviciilor de
  administratie publica din UE

         (c) Q Akademia, 2005
CAF (Cadrul de autoevaluare a
functiilor publice)
  Rezultat al cooperarii Ministrilor tarilor membre UE
  responsabili cu Administratia Publica;
  Este un instrument pt facilitarea utilizarii tehnicilor de
  management al calitatii pentru ameliorarea
  performantelor AP avand ca obiective:
    Să capteze caracteristicile specifice ale organizaţiilor
    din sectorul public;
    Să servească ca instrument pentru ameliorarea
    performanţelor acestora;
    Să fie utilizat ca o “punte” ĩntre diferite modele ale
    managementului calităţii;
    Să faciliteze analiza comparativă a performanţelor
    acestor organizaţii;
  CAF este o replica specializata AP a modelului EFQM

            (c) Q Akademia, 2005
CAF furnizeaza:

 Evaluare bazată pe dovezi;
 Evaluare ĩn raport cu criterii unanim
 acceptate ĩn Europa;
 Ocazia de a identifica progrese In
 calitatea managementului
 organizaţiei;
 Ocazia de a promova “bunele practici”
 ĩntre organizaţii de acelaş tip.
       (c) Q Akademia, 2005
     MODELUL CAF
        capabilitate                  rezultate       RESURSE       M          REZULTATE
        UMANE       A          PERSONAL
                 N
                 A
                 G
                 E          REZULTATE
       STRATEGIE                        REZULTATE
LEADERSHIP            M          SATISFACTIE
       PLANIFICARE                      PERFORMANTE
                 E           CETATENI
                                    CHEIE
                 N
                 T
                PROCESE
       PARTENERIAT               REZULTATE
       RESURSE                 SOCIETATE


                (c) Q Akademia, 2005
SCORURI CAF

  Leadership 10%;
  RU 9%
  Politici strategii 8%
  Parteneriate si Resurse 9%
  Procese 14%
  Rezultate personal 9%
  Rezultate client 20%
  Rezultate societate 6%
  Rezultate performante 15%

         (c) Q Akademia, 2005
Strategie si planificare
  Conform criteriului 2 strategie si planificare, organizatia
  de AP trebuie sa implementeze:
    Identificarea tuturor părţilor interesate;
    Colectarea sistemică a cerinţelor şi aşteptărilor
    părţilor interesate organizand anchete printre cetăţenii
    clienţi,colaboratorii, societatea, Guvernul.
    Colectarea sistematică a informaţiilor asupra
    variabilelor importante ca dezvoltarea socială,
    economică,ecologică,demografică,legală;
    Evaluarea calitaţii informaţiei şi a manierei de
    colectare.            (c) Q Akademia, 2005
Parteneriat si resurse
  Conform criteriului 4 parteneriat si resurse, organizatia
  de AP trebuie sa implementeze:
     Incurajarea implicării cetăţenilor/clienţi ĩn problemele
     referitoare la ansamblul comunităţii;
     Implicarea lor ĩn procesul de decizie politică;
     Deschidere la idei,sugestii,plângeri ale cetăţenilor/clienţi
     dezvoltarea şi utizarea de mecanisme adaptate;
     Incurajarea activă a cetăţenilor/clienţi de se autoorganiza şi
     susţinerea asociaţiilor de cetaţeni;
     Sustinerea unei politici de informare pro-activă
     (competente,procese etc);
     Asigurarea că cetăţenii sunt trataţi de o manieră individuală
     (ex fuctionarul care a rezolvat dosarul);
     Asigurarea transparentei organizatiei

             (c) Q Akademia, 2005
Rezultatele in fata
cetatenilor/clientilor
  Conform criteriului 6 rezultate in fata
  cetatenilor/clientilor, organizatia de AP trebuie sa
  implementeze:
    Rezultate care se referă la imaginea globală a
    instituţiei :
    Nivelul global al satisfacţiei pt performanţa instituţiei ;
    Amabilitatea şi egalitatea de tratament ;
    Flexibilitatea şi aptitudinea de a trata cazurile
    individuale ;
    Deschiderea la schimbare ;
    Impactul faţă de calitatea vieţii a cetăţeanului client
            (c) Q Akademia, 2005
Rezultatele in fata
cetatenilor/clientilor (cont)
   Rezultate privind implicarea cetăţeanului client in
   conceperea serviciilor sau in procesul de decizie.
    • Rezultate privind accesibilitatea :
    • Program de lucru şi timp de aşteptare ;
    • Cantitatea şi calitatea info disponibile accesibile si
     transparente ;
   Rezultate obtinute in simplificarea administrativă ;
   Amplasarea geografică (mijloace transport,parcări
   etc).
   Rezultate privind serviciile :
    • Timp de furnizare ;
    • Calitatea şi fiabilitatea ;
    • Calitatea consilierii furnizate cetăţeanului client.


             (c) Q Akademia, 2005
Solutie pentru implementarea
acestor criterii

  Un proces pentru:

   SONDAREA OPINIEI PUBLICE
   - Proces de comunicare intre CJ Suceava si
       cetateni si parti interesate -
         (c) Q Akademia, 2005
Cum se va implementa?

 Prin definirea unui proces in cadrul
 sistemului de management al calitatii
 Prin stabilirea unei metode de lucru si
 documentarea ei intr-o procedura
 Alocarea resurselor necesare

 Proiectarea procesului ar trebui sa
 tina cont de urmatoarea schema flux:

        (c) Q Akademia, 2005
                                                            evaluare periodica a cerintelor
                                                            comunitatii si a punctelor de
                                                                  interes
                                      START

                                                           consultare opinie publica privind
                                              1                diverse proiecte


                                   Nevoia pentru un                  "Referendum" la nivel local
                                   "sondaj de opinie"
                 se refera la elementele care
                sunt supuse consultarii opiniei                           evaluarea multumirii/satisfactiei
                publice si vor forma intrebarile                           cetatenilor ONG-urilor privind
                    din chestionar         Determinarea       2
                                                            implementarea anumitor
                                   caracteristicilor de                  proiecte/servicii
                   Fisa sondajului           interes
                                   clientul sondajului
                                                                                        2           1
           0
                   de catre beneficiar sef de
                   serviciu, responsabil de                 3
   Formare/
                   proiect din cadrul CJ SV,     Comandarea
Intretinere baza de          catre responsabil SO       sondajului
    date
                   Tb sa exista aprobarea unui      Resp.
                  factor de decizie (presedinte/
                      vicepresedinte)                                                              10
                                                     Chestionar pentru                                           9
                                    Construirea     4
                                                       sondaj
                                    chestionarului
                                                                                   Este necesar a se
                                                                                              NU  Validare RAPORT
                                   Coordonator sondaj                                       relua sondajul?

                 BAZA DE
                                              5        - stabilirea esantionului          clientul sondajului
                  DATE                                                                                  Clientul sondajului
                CETATENI SI               Planificarea          - instruirea personalului implicat
                                     sondajului             - programarea activitatii
                  ONG
                               NU
                                   Coordonator sondaj         Plan sondaj opinie
                                                                                                   DA
                                                                                        NU

                                           6
                                                    verificarea adecvarii este
     Criterii posibile pentru                                      responsabilitatea
   construirea bazei de date:                   Sunt chestionarul,        Reesponsabilului cu SO din
         - nume                       esantionarea si             CJ Suceava                                      EMITERE
         - varsta                                                                           STOP        HOTARARI,
          - sex
                                    grupul tinta                                                         DECIZII
         - studii                       adecvate?
    - mediu in care locuieste
      - marimea familiei
       - nivel venituri
          -etc.                           DA            Chestionare completate
                                              7

                                   Efectuare sondaj        Sondajul se poate face dupa diverse metode:
             DA                       de opinie              - interviu direct (fata in fata)
                                     interviatori sub               - prin telefon
                                     coordonarea                  - prin posta
                                    coordonatorului de                  -etc.
                                       sondaj         Nota: alegerea metodei bineinteles depinde de
                                                  resursele disponibile, insa va influenta hotarator
                                                      exactitatea si utilitatea sondajului
                                              8
                    Raport analiza date
                       sondaj
                                    Centralizarea/
                                    analiza datelor        Analiza se va baza pe aplicarea de metoda
                                                   statistice iar raportarea folosind indicatori
                                                     reprezentativi si repreyentare grafica
                                   coordonator sondaj
             2
                                        1    (c) Q Akademia, 2005
Cand se declanseaza un
sondaj?
  In trei situatii:
    Atunci cand se identifica nevoia consultarii
    cetatenilor si partilor interesate privind un
    anumit proiect
    Atunci cand se doreste identificarea de nevoi
    si asteptari din partea cetatenilor si partilor
    interesate
    Atunci cand se doreste masurarea gradului
    de multimire/satisfactie al cetatenilor si a
    partilor interesate

            (c) Q Akademia, 2005
Planificare - Etapele proiectului

 Etapa 1 – Analiza initiala
 Etapa 2 – Proiectarea SMC

 Etapa 3 – Documentarea SMC

 Etapa 4 – Implementare SMC

 Etapa 5 – Evaluarea SMC

 Etapa 6 – Certificarea SMC

 Etapa 7 – Diseminarea rezultatelor


       (c) Q Akademia, 2005
Realizari

Etapa  1 – Analiza initiala

A fost desfasurat un audit de evaluare la nivelul CJ
Suceava, care a avut drep scop identificarea
oportunitatilor de imbunatatire, si a conformitatii cu
referintialele proiectului.

Documente de iesire: Raport de evaluare          (c) Q Akademia, 2005
 Realizari

Etapa   2 – Proiectarea SMC

Cu ocazia mai multor intalniri de lucru au fost identifcate
procesele SMC, a fost identificata de asemenea
interactiunea si succesiunea lor. A fost proiectata
metoda de sondare a opiniei publice, si s-a planificat
elaborarea documentatiei SMC.

Documente de iesire: Fise proces, Harta proceselor,
Scheme flux sondare opinie publica, Plan elaborare
documentatie, Politica si obiective referitoare la calitate.

           (c) Q Akademia, 2005
Harta proceselor CJ Suceava

  Pe baza rezultatelor analizei intiale si
  a fiselor de proces documentate a fost
  elaborata urmatoarea:

    HARTA PROCESELOR
         (c) Q Akademia, 2005
Procese de management
       Harta proceselor SMC                                                      PROCESE DE FEEDBACK si
                                       PROCESE DE MANAGEMENT                       IMBUNATATIRE
        - CJ Suceava -
                                              Planificare strategica                    Monitorizare si masurare:
                                          (strategii, prognoze si programe de            A      - calitatea serv iciilor         Date de
                                           dezv oltare economico-sociala)             N       - procesele SMC            intrare din
                                                                       A     - satisf actia clientilor          toate
       PROCESE     SUPORT       iesiri catre toate           Stabilirea politicii ref eritoare la         L                          procesele
                          procesele SMC             calitate siPlanif icarea SMC            I                            SMC
                                                                              Audit intern SMC
           Controlul                                                        Z
          documentelor                                                       A
                                            Analiza ef ectuata de management                  Controlulserv iciului
           Controlul                                                                neconf orm
          inregistrarilor                                                      D
                                               Management resurse:               A
          Aprov izionare                                                      T     Audit f inanciar intern (11)
                                               - buget f inante (12,13)
            (6, 15)                                                        E
                                               - resurse umane (14)
                                               - inf rastructura (6,10)             L       ImbunatatireaSMC:
                                                                       O     - imbunatatirea continua
                                                                       R       - Actiuni corectiv e
                                                                              - Actiuni prev entiv e


                   Sondare opinie ANALIZA        Pregatire     EMITEREHOTARARI,
                           DATELOR        sedinta
                     publica               (3)         DECIZII

                                    propuneri hotarari si
                                       decizii

                           PROCESE FURNIZARE SERVICII
                                                URBANISMSI INFRASTRUCTURA(20)


                                                    SERVICII TEHNICE(18)
                                                                                            COMUNITATE
COMUNITATE                                                                                       (CETATENI)
             Determinare, analiza                      IMPLEMENTARESI MONITORIZAREPROGRAME                               (CLIENTI)
 (CETATENI)
                 cerinte,                            GUVERNAMENTALE(16)
 (CLIENTI)
              comunicare cu
                                         INTOCMIRE, PROMOVARESI IMPLEMNETAREPROIECTEDE
              cetatenii si partile                  FINANTARE din surse extrabugetare si COLABORARE
   PARTI
                interesate                              EXTERNA(8,9)                                      PARTI
 INTERESATE
(consilii locale,                                                                                    INTERESATE
                                          COORDONAREAAUTORITATII TERITORIALEDEORDINE
 guvern, ONG,                                          PUBLICA                                        (consilii locale,
  colaboratori                                                                                     guvern, ONG,
   externi)                                       PROPUNERI PROIECTEHOTARARI DEGUVERN                               colaboratori
                                                                                              externi)
                                                 PROIECTARECONSTRUCTII (21)


                                             COORDANAREORGANIZATII SUBORDONATE                                Planificare            Realizare           Verificare    Imbunatatire
                                             (c) Q Akademia, 2005
Procese suport
       Harta proceselor SMC                                                      PROCESE DE FEEDBACK si
                                        PROCESE DE MANAGEMENT                       IMBUNATATIRE
         - CJ Suceava -
                                              Planificare strategica                    Monitorizare si masurare:
                                           (strategii, prognoze si programe de            A      - calitatea serv iciilor         Date de
                                            dezv oltare economico-sociala)             N       - procesele SMC            intrare din
                                                                        A     - satisf actia clientilor          toate
        PROCESE     SUPORT       iesiri catre toate           Stabilirea politicii ref eritoare la         L                          procesele
                          procesele SMC             calitate siPlanif icarea SMC            I                            SMC
                                                                               Audit intern SMC
            Controlul                                                        Z
           documentelor                                                       A
                                            Analiza ef ectuata de management                  Controlulserv iciului
            Controlul                                                                neconf orm
           inregistrarilor                                                      D
                                               Management resurse:               A
           Aprov izionare                                                      T     Audit f inanciar intern (11)
                                               - buget f inante (12,13)
            (6, 15)                                                        E
                                                - resurse umane (14)
                                               - inf rastructura (6,10)             L       ImbunatatireaSMC:
                                                                        O     - imbunatatirea continua
                                                                        R       - Actiuni corectiv e
                                                                               - Actiuni prev entiv e


                    Sondare opinie ANALIZA        Pregatire     EMITEREHOTARARI,
                           DATELOR        sedinta
                     publica               (3)         DECIZII

                                    propuneri hotarari si
                                       decizii

                           PROCESE FURNIZARE SERVICII
                                                URBANISMSI INFRASTRUCTURA(20)


                                                     SERVICII TEHNICE(18)
                                                                                            COMUNITATE
 COMUNITATE                                                                                       (CETATENI)
              Determinare, analiza                      IMPLEMENTARESI MONITORIZAREPROGRAME                               (CLIENTI)
 (CETATENI)
                 cerinte,                            GUVERNAMENTALE(16)
  (CLIENTI)
               comunicare cu
                                         INTOCMIRE, PROMOVARESI IMPLEMNETAREPROIECTEDE
              cetatenii si partile                  FINANTARE din surse extrabugetare si COLABORARE
    PARTI
                interesate                              EXTERNA(8,9)                                      PARTI
 INTERESATE
 (consilii locale,                                                                                    INTERESATE
                                          COORDONAREAAUTORITATII TERITORIALEDEORDINE
  guvern, ONG,                                          PUBLICA                                        (consilii locale,
  colaboratori                                                                                     guvern, ONG,
   externi)                                       PROPUNERI PROIECTEHOTARARI DEGUVERN                               colaboratori
                                                                                               externi)
                                                  PROIECTARECONSTRUCTII (21)


                                              COORDANAREORGANIZATII SUBORDONATE                                 Planificare            Realizare           Verificare    Imbunatatire
                                        (c) Q Akademia, 2005
Procese privind relatia cu clientul si
partile interesate
       Harta proceselor SMC                                                      PROCESE DE FEEDBACK si
                                        PROCESE DE MANAGEMENT                       IMBUNATATIRE
         - CJ Suceava -
                                              Planificare strategica                    Monitorizare si masurare:
                                           (strategii, prognoze si programe de            A      - calitatea serv iciilor         Date de
                                            dezv oltare economico-sociala)             N       - procesele SMC            intrare din
                                                                        A     - satisf actia clientilor          toate
        PROCESE     SUPORT       iesiri catre toate           Stabilirea politicii ref eritoare la         L                          procesele
                          procesele SMC             calitate siPlanif icarea SMC            I                            SMC
                                                                               Audit intern SMC
            Controlul                                                        Z
           documentelor                                                       A
                                            Analiza ef ectuata de management                  Controlulserv iciului
            Controlul                                                                neconf orm
           inregistrarilor                                                      D
                                               Management resurse:               A
           Aprov izionare                                                      T     Audit f inanciar intern (11)
                                               - buget f inante (12,13)
            (6, 15)                                                        E
                                                - resurse umane (14)
                                               - inf rastructura (6,10)             L       ImbunatatireaSMC:
                                                                        O     - imbunatatirea continua
                                                                        R       - Actiuni corectiv e
                                                                               - Actiuni prev entiv e


                    Sondare opinie ANALIZA        Pregatire     EMITEREHOTARARI,
                           DATELOR        sedinta
                     publica               (3)         DECIZII

                                    propuneri hotarari si
                                       decizii

                           PROCESE FURNIZARE SERVICII
                                                URBANISMSI INFRASTRUCTURA(20)


                                                     SERVICII TEHNICE(18)
                                                                                            COMUNITATE
 COMUNITATE                                                                                       (CETATENI)
              Determinare, analiza                      IMPLEMENTARESI MONITORIZAREPROGRAME                               (CLIENTI)
 (CETATENI)
                 cerinte,                            GUVERNAMENTALE(16)
  (CLIENTI)
               comunicare cu
                                         INTOCMIRE, PROMOVARESI IMPLEMNETAREPROIECTEDE
              cetatenii si partile                  FINANTARE din surse extrabugetare si COLABORARE
    PARTI
                interesate                              EXTERNA(8,9)                                      PARTI
 INTERESATE
 (consilii locale,                                                                                    INTERESATE
                                          COORDONAREAAUTORITATII TERITORIALEDEORDINE
  guvern, ONG,                                          PUBLICA                                        (consilii locale,
  colaboratori                                                                                     guvern, ONG,
   externi)                                       PROPUNERI PROIECTEHOTARARI DEGUVERN                               colaboratori
                                                                                               externi)
                                                  PROIECTARECONSTRUCTII (21)


                                              COORDANAREORGANIZATII SUBORDONATE                                 Planificare            Realizare           Verificare    Imbunatatire
                                          (c) Q Akademia, 2005
Procese furnizare servicii
       Harta proceselor SMC                                                      PROCESE DE FEEDBACK si
                                        PROCESE DE MANAGEMENT                       IMBUNATATIRE
         - CJ Suceava -
                                              Planificare strategica                    Monitorizare si masurare:
                                           (strategii, prognoze si programe de            A      - calitatea serv iciilor         Date de
                                            dezv oltare economico-sociala)             N       - procesele SMC            intrare din
                                                                        A     - satisf actia clientilor          toate
        PROCESE     SUPORT       iesiri catre toate           Stabilirea politicii ref eritoare la         L                          procesele
                          procesele SMC             calitate siPlanif icarea SMC            I                            SMC
                                                                               Audit intern SMC
            Controlul                                                        Z
           documentelor                                                       A
                                            Analiza ef ectuata de management                  Controlulserv iciului
            Controlul                                                                neconf orm
           inregistrarilor                                                      D
                                               Management resurse:               A
           Aprov izionare                                                      T     Audit f inanciar intern (11)
                                               - buget f inante (12,13)
            (6, 15)                                                        E
                                                - resurse umane (14)
                                               - inf rastructura (6,10)             L       ImbunatatireaSMC:
                                                                        O     - imbunatatirea continua
                                                                        R       - Actiuni corectiv e
                                                                               - Actiuni prev entiv e


                    Sondare opinie ANALIZA        Pregatire     EMITEREHOTARARI,
                           DATELOR        sedinta
                     publica               (3)         DECIZII

                                    propuneri hotarari si
                                       decizii

                           PROCESE FURNIZARE SERVICII
                                                URBANISMSI INFRASTRUCTURA(20)


                                                     SERVICII TEHNICE(18)
                                                                                            COMUNITATE
 COMUNITATE                                                                                       (CETATENI)
              Determinare, analiza                      IMPLEMENTARESI MONITORIZAREPROGRAME                               (CLIENTI)
 (CETATENI)
                 cerinte,                            GUVERNAMENTALE(16)
  (CLIENTI)
               comunicare cu
                                         INTOCMIRE, PROMOVARESI IMPLEMNETAREPROIECTEDE
              cetatenii si partile                  FINANTARE din surse extrabugetare si COLABORARE
    PARTI
                interesate                              EXTERNA(8,9)                                      PARTI
 INTERESATE
 (consilii locale,                                                                                    INTERESATE
                                          COORDONAREAAUTORITATII TERITORIALEDEORDINE
  guvern, ONG,                                          PUBLICA                                        (consilii locale,
  colaboratori                                                                                     guvern, ONG,
   externi)                                       PROPUNERI PROIECTEHOTARARI DEGUVERN                               colaboratori
                                                                                               externi)
                                                  PROIECTARECONSTRUCTII (21)


                                              COORDANAREORGANIZATII SUBORDONATE                                 Planificare            Realizare           Verificare    Imbunatatire
                                        (c) Q Akademia, 2005
Procese de feeback si imbunatatire
       Harta proceselor SMC                                                      PROCESE DE FEEDBACK si
                                        PROCESE DE MANAGEMENT                       IMBUNATATIRE
         - CJ Suceava -
                                              Planificare strategica                    Monitorizare si masurare:
                                           (strategii, prognoze si programe de            A      - calitatea serv iciilor         Date de
                                            dezv oltare economico-sociala)             N       - procesele SMC            intrare din
                                                                        A     - satisf actia clientilor          toate
        PROCESE     SUPORT       iesiri catre toate           Stabilirea politicii ref eritoare la         L                          procesele
                          procesele SMC             calitate siPlanif icarea SMC            I                            SMC
                                                                               Audit intern SMC
            Controlul                                                        Z
           documentelor                                                       A
                                            Analiza ef ectuata de management                  Controlulserv iciului
            Controlul                                                                neconf orm
           inregistrarilor                                                      D
                                               Management resurse:               A
           Aprov izionare                                                      T     Audit f inanciar intern (11)
                                               - buget f inante (12,13)
            (6, 15)                                                        E
                                                - resurse umane (14)
                                               - inf rastructura (6,10)             L       ImbunatatireaSMC:
                                                                        O     - imbunatatirea continua
                                                                        R       - Actiuni corectiv e
                                                                               - Actiuni prev entiv e


                    Sondare opinie ANALIZA        Pregatire     EMITEREHOTARARI,
                           DATELOR        sedinta
                     publica               (3)         DECIZII

                                    propuneri hotarari si
                                       decizii

                           PROCESE FURNIZARE SERVICII
                                                URBANISMSI INFRASTRUCTURA(20)


                                                     SERVICII TEHNICE(18)
                                                                                            COMUNITATE
 COMUNITATE                                                                                       (CETATENI)
              Determinare, analiza                      IMPLEMENTARESI MONITORIZAREPROGRAME                               (CLIENTI)
 (CETATENI)
                 cerinte,                            GUVERNAMENTALE(16)
  (CLIENTI)
               comunicare cu
                                         INTOCMIRE, PROMOVARESI IMPLEMNETAREPROIECTEDE
              cetatenii si partile                  FINANTARE din surse extrabugetare si COLABORARE
    PARTI
                interesate                              EXTERNA(8,9)                                      PARTI
 INTERESATE
 (consilii locale,                                                                                    INTERESATE
                                          COORDONAREAAUTORITATII TERITORIALEDEORDINE
  guvern, ONG,                                          PUBLICA                                        (consilii locale,
  colaboratori                                                                                     guvern, ONG,
   externi)                                       PROPUNERI PROIECTEHOTARARI DEGUVERN                               colaboratori
                                                                                               externi)
                                                  PROIECTARECONSTRUCTII (21)


                                              COORDANAREORGANIZATII SUBORDONATE                                 Planificare            Realizare           Verificare    Imbunatatire
                                          (c) Q Akademia, 2005
Realizari
Etapa   3 – Documentarea SMC

In urma rezultatelor proiectarii SMC, si a planului de
elaborare documentatiei, responsabilii de proces au
elaborat procedurile si instructiunile de lucru. La
sfaristul etapei a fost elaborat si manualul calitatii si s-a
verificat redundanta in cadrul documentatiei,

Documente de iesire: Manualul Calitatii, proceduri,
instructiuni de lucru, metoda de sondare a opiniei
publice documentata (procedura si 2 instructiuni de
lucru)

           (c) Q Akademia, 2005
Documentatia SMC
CJ Suceava
  Un Sistem de management al calitatii
  se bazeaza pe indemnul:
    “scrie ceea ce faci, si fa ceea ce-ai
    scris”
  Pe baza acestui principiu, documentatia SMC
  are un rol hotarator in buna functionare a
  sistemului
  Exista un standard specific pentru elaborarea
  documentatie SR ISO/TR 10013: 2003

          (c) Q Akademia, 2005
Realizari
Etapa  4 – Implementarea SMC

Dupa aprobarea documentatiei, si dupa ce au fost efectuate
instruire interne avand ca tematica docuemntatia s-a inceput
implementarea SMC. Aceasta a insemnat respectarea
regulilor definite in documentatia SMC. Ca o particularitate
privind obiectul proiectului, a fost derulate un sondaj de
opinie in cadrul Primariilor din judetul Suceava (ca si parti
interesate) privind modul in care acestea percep activitatea
CJ Suceava.

Documente de iesire: Raport de implementare

           (c) Q Akademia, 2005
Realizari
Etapa   5 – Evaluarea SMC

In luna ianuarie a anului 2006, specialistii Q Akademia
au desfasurat in cadrul CJ Suceava un audit intern in
domeniul calitatii avand ca obiectiv evaluarea
conformitatii SMC cu cerintele definite. Informatiile
rezultate au fost utilizate ca date de intrare in analiza
efectuata de management.

Documente de iesire: Raport de audit, Raport cu date
de intrare privind analiza efectuata de management.

          (c) Q Akademia, 2005
Realizari
Etapa  6 – Certificarea SMC

Dupa ce functionarea eficienta a SMC a fost validata in
cadrul analizei efectuate de management, a fost
contract serviciul de certificare, si s-a desfasurat un
audit de certificare. Rezultatul consemnat in raportul
de audit a fost ca SMC este conform si poate fi eliberat
certificatul de conformitate.

Documente de iesire: Raport de       audit  extern,
Certificatul SR EN ISO 9001: 2001

          (c) Q Akademia, 2005
Realizari
Etapa  7 – Diseminarea rezultatelor

Rezultatele proiectului de cercetare au fost facute
publice in urma unui seminar organizat la sediul CJ
Suceava si unde au participat reprezentanti ai tuturor
institutiilor de administratie publice din judetul
Suceava.

Documente de iesire: Raport desfasurare seminar.          (c) Q Akademia, 2005
Informatii suplimentare

  Pentru orice alte informatii privind modul de
  desfasurare a proiectului, rezultatele cercetarii si
  modelul unui sistem de management al calitatii in
  administratia publica locala avand ca metoda
  specifica sondarea opiniei publice, va rugam sa
  contactati pe:

 Dl. Razvan Marinescu –
Director Consultanta Q Akademia
0744.34.98.64


           (c) Q Akademia, 2005

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:25
posted:2/12/2012
language:Latin
pages:34