FISA DE PREZENTARE SI DECLARATIE - DOC - DOC by 32X84688

VIEWS: 388 PAGES: 51

									      Memoriu de prezentare pentru obtinerea acordului de mediu pentru proiectul:
     „Balastiera amonte confluenta Tisa - Iza” loc. Sighetu Marmatiei, jud.Maramures”                MEMORIU DE PREZENTARE


I.   Denumire proiect
    Balastiera amonte confluenta Tisa - Iza
II.   Titularul activitatii
    Denumirea firmei : SC SIM COOP SRL
    Adresa : Sighetu Marmatiei, str. Gheorghe Bilascu,                nr. 26,
     jud.Maramures
    Amplasament : albia minora a raului Iza, mal drept, CSA 1-0, intre hm
     796 - 800
    Profil de activitate : extragerea nisipului si pietrisului – cod CAEN 0812
    Forma de proprietate : privata
    Regim de lucru : 8 ore/zi;5 zile/saptamana;9 luni/an;180 zile/an


     2.1. Localizarea si accesul la perimetrul de exploatare :


    Perimetrul balastierei amonte confluenta Tisa – Iza se gaseste in albia
minora a raului Iza, mal drept (CSA 1 - 0) in loc. Sighetu Marmatiei.
    Accesul la perimetru este asigurat de un drum balastat, amenajat pentru
transportul auto.
    Obiectul exploatarii depozitul de nisipuri si pietrisuri, format in albia
minora a raului Viseu de Sus.
    Rezervele nisipuri si pietrisuri nu sunt omologate da Agentia Nationala
pentru Resurse Minerale.
 Beneficiar : SC SIM COOP SRL Sighetu Marmatiei                       pag. 1
       Memoriu de prezentare pentru obtinerea acordului de mediu pentru proiectul:
      „Balastiera amonte confluenta Tisa - Iza” loc. Sighetu Marmatiei, jud.Maramures”

    Suprafata balastierei de 1.7 ha volumul de material rezultat din
decolmatare este de cca. 20000mc, pentru care s-a emis aviz de gospodarire a
apelor nr. 344 din data de 18.08.2011.
    Din punct de vedere al gradului de cunoastere geologica si economica,
nisipurile si pietrisurile fac parte din grupa resurselor valorificabile.
    Perimetrul balastierei, care face obiectul prezentei documentaţii tehnice
pentru obţinerea permisului de exploatare, este delimitat de următoarele
coordonate geografice in sistem de referinta STEREO 1970                   (Marea
Neagra):
  Nr punct        COORDONATELE PERIMETRULUI TEMPORAR DE
    topo       EXPLOATARE LA BALASTIERA HARD RED TRANS –
                          VISEU insula

                   X                   Y

    1             715862                 414435

    2             715946                 414336

      2.2 Descrierea cadrului natural din zona perimetrului :
      Balastiera amonte confluenta Tisa - Iza apartinind S.C. SIM COOP
S.R.L., este situata in localitatea Sighetu Marmatiei, in albia minora a raului
Iza.

Balastiera amonte confluenta Tisa - Iza ocupa o suprafata de 1.7 ha.
    In cadrul activitatii de extractie se executa urmatoarele operatiuni:
- excavarea nisipurilor si pietrisurilor cu excavatorul pe senile si incarcarea
acestora in mijloace de transport.
 Beneficiar : SC SIM COOP SRL Sighetu Marmatiei                        pag. 2
     Memoriu de prezentare pentru obtinerea acordului de mediu pentru proiectul:
    „Balastiera amonte confluenta Tisa - Iza” loc. Sighetu Marmatiei, jud.Maramures”

- transportul materialului excavat la locul de punere in opera. Operatiunea de
transport se realizeazaza cu mijloace de transport proprii sau a beneficiarilor
de roca extrasa.
   Exploatarea in perimetrul balastierei are ca obiectiv extragerea si
valorificarea nisipurilor si pietrisurilor in scopul realizarii lucrarilor de
constructii, din apropiere.


III. DESCRIEREA PROIECTULUI
    3.1 Situatia resurselor
    Rezervele de nisipuri si pietrisuri au fost estimate pe baza masuratorilor
topografice la cca. 40000 mc, din care beneficiarul solicita extragerea unei
cantitati de 20000 mc. Rezerva nu este omologata de catre Agentia Nationala
pentru Resurse Minerale.
    3.2 Principalele faze ale activitatii
    Explotarea balastierei se face cu excavatorul pe senile cu capacitatea
cupeu de 1,2 mc. Tehnologia de exploatare este prin fasii paralele cu cursul
apei, din aval inspre amonte si dinspre firul apei inspre mal si deasupra
talvegului natural al cursului de apa din zona de excavare.
Exploatarea consta din:
                   -   excavare
                     - incarcare
                     - transport
   Transportul materilului derocat la locul de destinatie se face              cu
autobasculante cu capacitatea maxima de 16 to.
   Se preconizeaza extragerea anuala a unei cantitati de 20000 mc, in
perioada de valabilitate a permisului temporar de exploatare ANRM si a


 Beneficiar : SC SIM COOP SRL Sighetu Marmatiei                      pag. 3
     Memoriu de prezentare pentru obtinerea acordului de mediu pentru proiectul:
    „Balastiera amonte confluenta Tisa - Iza” loc. Sighetu Marmatiei, jud.Maramures”

autorizatiei de gospodarire a apelor. Resursa fiind regenerabila, decolmatarea
acestei deponii devine obligatoriu sa fie facuta anual.
   3.3. Dotari cu utilaje si echipamente
   Dotarea firmei cu utilaje destinate activitatii pentru care se solicita
autorizarea,este urmatoarea:
- autobasculante: 2 buc.
- buldozer S 1500 : 1buc. la nevoie, ocazional.
- excavator 1, 2 mc cupa : 1 buc.
   3.4. Deseuri rezultate
   Din activitatea de exploatare nu rezulta deseuri care sa afecteze factorii
de mediu, mai mult decat in cadrul natural.


IV. SURSE DE POLUANTI SI PROTECTIA FACTORILOR DE MEDIU


   Protectia calitatii apelor
   Ca apa potabila se utilizeaza apa minerala sau este adusa zilnic in
recipienti de plastic.Nu se foloseste apa in scopuri de igiena a personalului din
balastiera,iar pentru necesitati fiziologice este construit un WC uscat.
   Apele provenite din ploi si din topirea zapezilor se dreneaza ,conform
pantei generale a terenului,predominant pe o directie S-N,respectiv dinspre
drumul de acces spre r. Iza.Pe acest traseu general,cea mai mare parte din
apele pluviale se infiltreaza direct in sol,datorita permeabilitatii ridicate si in
lipsa platformelor betonate sau a santurilor colectoare din incinta,amenajate
acestui scop.
   Apa din precipitatii nu afecteaza platforma acceselor si nici calitatea
materialelor extrase din balastiera.


 Beneficiar : SC SIM COOP SRL Sighetu Marmatiei                      pag. 4
      Memoriu de prezentare pentru obtinerea acordului de mediu pentru proiectul:
     „Balastiera amonte confluenta Tisa - Iza” loc. Sighetu Marmatiei, jud.Maramures”

   Drumul de acces in balastiera este protejat de santuri de garda pentru
colectarea si evacuarea apelor pluviale,asigurand stabilitatea in timp a caii de
acces.
   Nu exista evacuari de ape tehnologice uzate,direct in emisar (r.Iza).
  Prin infiltrarea in sol a apelor pluviale si in absenta agentilor poluatori,nu
     exista riscul afectarii calitatii solului si a panzei de apa freatica.
   Protectia atmosferei
  Sursele principale de emisii in atmosfera:
     - motoarele cu ardere interna de la utilajele si mijloacele de
       transport folosite in procesul de productie;
   Se apreciaza ca poluantii emisi in atmosfera de aceste surse,ca debite
masice si concentratii,sunt nesemnificative,deoarece:
     - mijloacele de transport si utilajele actioneaza perioade scurte de
timp si in numar redus,maxim 2 unitati simultan. Acestea sunt echipate cu
motoare cu ardere interna obisnuite,la care emisiile de noxe in atmosfera se
incadreaza in prevederile normelor de functionare.
  Concluzionand, se poate afirma ca valoarea concentratiilor de poluanti
 atmosferici in emisie provenite de la balastiera amonte confluenta Tisa - Iza
     insula , se incadreaza in limitele CMA date de STAS 1257/87.
   Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor
   In absenta masuratorilor si prin analogie cu obiective similare,nivelul de
zgomot este de cca. 75 dB (A),in imediata apropiere a utilajelor ce realizeaza
activitatea de extractie.
   Pentru    a  se   aprecia   impactul    zgomotului    produs     inafara
amplasamentului,s-au luat in considerare:
     - nivelul de zgomot la sursa = cca. 75 dB(A);
     - nivelul de zgomot la limita incintei = cca. 45 dB(A);
 Beneficiar : SC SIM COOP SRL Sighetu Marmatiei                       pag. 5
      Memoriu de prezentare pentru obtinerea acordului de mediu pentru proiectul:
     „Balastiera amonte confluenta Tisa - Iza” loc. Sighetu Marmatiei, jud.Maramures”

    Conform STAS 10009/86,valorile maxim admise ale nivelului de zgomot
sunt:
     - 65 dB(A) la limita incintei
     - 50 dB(A) la limita receptorilor protejati;
    Se face precizarea ca,fiind amplasata in zona de lunca a r. Iza,
balastiera   este   protejata   de   o  vegetatie   arboricola   specifica,bine
dezvoltata,care duce la atenuarea naturala a zgomotelor ce se produc in
perimetri.
    Nu se produc vibratii care sa afecteze negativ factorii de mediu, in timpul
procesului de productie.
 Activitatile ce se desfasoara in perimetrul balastierei nu influienteaza negativ
  factorii de mediu privind nivelul de zgomot si vibratiile.Nu sunt necesare
          masuri speciale de combatere a acestor factori.
   Protectia solului si subsolului
    Singurele surse posibil poluatoare ale solului si subsolului,sunt
carburantii si lubrefiantii care pot fi risipiti accidental de catre mijloacele de
transport si utilajele actionate cu motoare cu ardere interna. Cantitatile care se
pot scurge accidental de la aceste utilaje,sunt minime si nu reprezinta un
factor major de risc in ce priveste protectia factorilor de mediu,respectiv solul
si subsolul.
Nu exista factori poluatori pentru solul si subsolul amplasamentului balastierei.
   Protectia impotriva radiatiilor
Nu exista factori care sa influienteze nivelul de radiatii,in incinta balastierei.
   Protectia fondului forestier
In apropierea perimetrului balastierei nu exista fond forestier.
   Protectia ecosistemelor terestre şi acvatice:

 Beneficiar : SC SIM COOP SRL Sighetu Marmatiei                       pag. 6
     Memoriu de prezentare pentru obtinerea acordului de mediu pentru proiectul:
    „Balastiera amonte confluenta Tisa - Iza” loc. Sighetu Marmatiei, jud.Maramures”

Conform coordonatelor geografice in sistem de referinta Stereo 1970
amplasamentul balastierei se gaseste in interiorul sitului Natura 2000 Tisa
Superioara
Activitatea din cadrul obiectivului analizat nu aduce nici un fel de prejudicii in
ce priveste protectia ecosistemelor terestre, acvatice, a biodiversitatii si
ocrotirii naturii.
   Protectia peisajului si a zonelor de interes traditional
Amplasamentul balastierei este situat in localitatea Sighetu Marmatiei, jud.
Maramures,in albia minora a r. Iza si nu a necesitat schimbarea destinatiei
acestuia,fiind considerat neproductiv.
Nu se identifica cauze care sa necesite protectia peisajului si a zonelor de
interes traditional
   Gestionarea deseurilor
    In incinta balastierei se identifica doua tipuri de deseuri:
    a) deseuri de tip menajer,a caror cantitate se estimeaza astfel:
     - 2 pers. x 0,5 kg/zi = 1,0 kg/zi
     - 1,0 kg/zi x 180 zile/an = 180 kg/an
   Aceste deseuri menajere, sunt indepartate din incinta zilnic, de catre cei
care isi desfasoara activitatea de productie in perimetrul balastierei, si care
produc de fapt aceste deseuri.
Din activitatea balastierei nu rezulta deseuri care sa puna in pericol echilibrul
factorilor de mediu.
   Gestiunea substantelor si preparatelor periculoase
  Balastiera nu utilizeaza in procesul de productie substante si preparate
                    periculoase.
   Gestiunea ambalajelor

 Beneficiar : SC SIM COOP SRL Sighetu Marmatiei                      pag. 7
     Memoriu de prezentare pentru obtinerea acordului de mediu pentru proiectul:
    „Balastiera amonte confluenta Tisa - Iza” loc. Sighetu Marmatiei, jud.Maramures”

 Nu se utilizeaza ambalaje nici la aprovizionare cu materii prime,nici la livrarea
                   produsului finit.


V. Prevederi pentru monitorizarea mediului
Pentru activitatea de extractie a pietrisului si nisipului din perimetrul de
exploatare amonte confluenta Tiza - Iza nu sunt necesare anumite dotari sau
masuri pentru limitarea emisiilor de poluanti in mediu.
VI. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte
normative naţionale care transpun legislaţia comunitară (IPPC, SEVESO,
COV, LCP, Directiva Cadru Apă, Directiva Cadru Aer, Directiva Cadru a
Deşeurilor etc.)
Proiectul pentru care se solicita acord de mediu nu intra sub incidenta nici
unei directive europene din tratatul de aderare, respectiv din directivele
mentionate mai sus.
VII. Lucrări necesare organizării de şantier
Pentru activitatea de extragere a pietrisului si nisipului din perimetrul de
exploatare amonte confluenta Tisa - Iza nu este necesara organizarea de
santier.
VIII. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de
accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii
sunt disponibile
Dupa incetarea activitatii de extractie a nisipului si pietrisului din perimetrul de
exploatare amonte confluenta Tiza - Iza nu este necesar sa se prevada lucrari
de refacere a amplasamentului ci doar mentinerea calitatii factorilor de mediu
din zona. Beneficiar : SC SIM COOP SRL Sighetu Marmatiei                      pag. 8
      Memoriu de prezentare pentru obtinerea acordului de mediu pentru proiectul:
     „Balastiera amonte confluenta Tisa - Iza” loc. Sighetu Marmatiei, jud.Maramures”

IX. Anexe - piese desenate
La documentatia de emitere a acordului de mediu pentru proiectul balastiera
amonte confluenta Tiza - Iza sunt anexate planul de incadrare in zona si
planul de situatie in coordonate geografice STEREO 1970.
X. Localizarea proiectului fata de situl Natura 2000:
   Perimetrul temporar de exploatare, care cuprinde în limitele sale
resurse de agregate minerale (nisip si pietris) pentru a carei exploatare se
solicita Acord de Mediu, are o suprafa de 1,7 ha si este situat în albia minoră
a râului Iza, pe malul drept, intre hm 796-800, în extravilanul localităţii sighetu
Marmatiei, jud. Maramureş.Volumul de material rezultat din decolmatarea şi
recalibrarea albiei este de 20 mii mc.
   Proiectul propuse este amplasat în Situl Natura 2000 ROSCI0125 - Tisa
Superioara. Având în vedere desfăşurarea lucrărilor de recalibrare a albiei
râului Vişeu CSA 1-0, hm 796-800, loc. Sighetu Marmatiei, s-a obţinut Avizul
nr. 344/18.08.2011 al AN APELE ROMANE.
Perimetrul balastierei, care face obiectul prezentei documentaţii tehnice
pentru obţinerea actului administrativ al autoritatii competente pentru protectia
mediului, este delimitat de următoarele coordonate geografice in sistem de
referinta STEREO 1970 (Marea Neagra):
 Nr punct     COORDONATELE BALASTIEREI AMONTE CONF. IZA
 topo       – TISA, LOC. SIGHETU MARMATIEI

          X                  Y

 1         715862                414435

 2         715946                414336

 3         716112                414201


 Beneficiar : SC SIM COOP SRL Sighetu Marmatiei                       pag. 9
     Memoriu de prezentare pentru obtinerea acordului de mediu pentru proiectul:
    „Balastiera amonte confluenta Tisa - Iza” loc. Sighetu Marmatiei, jud.Maramures”

Proiectul propus spre realizare este situat în situl Natura 2000 ROSCI0125 -
Tisa Superioara: Bârsana (<1%), Bistra (1%), Bocicoiu Mare (22%),
Câmpulung la Tisa (19%), Remeti (10%), Rona de Jos (<1%), Rona de Sus
(47%), Sspânta (4%), Sarassu (18%), Sighetu Marmatiei (2%);
Este un sit de importanta comunitara, desemnat prin Ordinul nr. 1964/2008
privind declararea siturilor de importanta comunitara ca parte a retelei
ecologice europene NATURA 2000 în România.
Suprafata este de 6392 ha.
 Beneficiar : SC SIM COOP SRL Sighetu Marmatiei                      pag. 10
      Memoriu de prezentare pentru obtinerea acordului de mediu pentru proiectul:
     „Balastiera amonte confluenta Tisa - Iza” loc. Sighetu Marmatiei, jud.Maramures”

Declararea zonei ca sit de natura comunitara se datoreaza prezentei în
perimetrul sau a unor specii si habitate de interes comunitar. Varietatea
acestora va fi prezentata în cele ce urmeaza.
Habitatele de interes conservativ identificate pe teritoriul sitului Natura 2000
ROSCI0251 Tisa Superioara sunt habitate forestiere apartinând urmatoarelor
tipuri:
9110 - Paduri de fag de tip Luzulo-Fagetum – conform cu clasificarea
promovata de reteaua Natura 2000. Acest tip de habitat, în acord cu
”Habitatele din Romania” (Donita et al. 2008) este echivalent cu urmatoarele
habitate avînd diferite valori conservative:
R4102 Paduri sud-est carpatice de molid (Picea abies), fag (Fagus sylvatica)
si brad (Abies alba) cu Hieracium rotundatum
Raspândire: în toti Carpatii românesti, în etajul nemoral.
Suprafete: circa 220.000 ha, (100.000 ha în Carpatii Meridionali, 90.000 ha în
Carpatii Orientali, 30.000 ha în Carpa(ii Occidentali).
Statiuni: Altitudini: 850–1400 m. Clima: T = 6,5–3,00C, P = 850–1000 mm.
Relief: versanti înclinati cu diferite expozitii, creste, culmi. Soluri: de tip
districambosol, criptopodzol, prepodzol, mijlociu profunde – superficiale, ±
scheletice, acide, oligobazice, umede.
Structura: Fitocenoze edificate de specii europene boreale si nemorale,
oligomezoterme, mezofite, oligo-mezotrofe. Stratul arborilor compus din molid
(Picea abies), fag (Fagus sylvatica ssp. sylvatica), brad (Abies alba) în
proportii variate, cu rare exemplare de mesteacan (Betula pendula), scoru,
(Sorbus aucuparia), are acoperire de 80–90% si înaltimi de 22–30 m pentru
molid si brad, 18–24 m pentru fag la 100 de ani. Stratul arbustilor: cu rare
exemplare de Ribes uva-crispa, Lonicera nigra, s.a. Stratul ierburilor si
subarbustilor: dezvoltat variabil în functie de lumina, dominant de specii

 Beneficiar : SC SIM COOP SRL Sighetu Marmatiei                       pag. 11
     Memoriu de prezentare pentru obtinerea acordului de mediu pentru proiectul:
    „Balastiera amonte confluenta Tisa - Iza” loc. Sighetu Marmatiei, jud.Maramures”

acidofile (Calamagrostis arundinacea, Luzula luzuloides, Vaccinium myrtillus).
Stratul muschilor: rare pernite de Hylocomium splendens, Eurynchium
striatum, Dicranum scoparium.
Valoare conservativa: moderata.
Compozitie floristica: Specii edificatoare: Picea abies, Fagus sylvatica ssp.
sylvatica, Abies alba.
Specii caracteristice: Hieracium rotundatum. Alte specii importante: Athyrium
filix-femina, Digitalis grandiflora, Dryopteris filix-mas, Festuca drymeia, Galium
odoratum, Galium schultesii, Lamium galeobdolon, Luzula luzuloides, Oxalis
acetosella, Poa nemoralis, Pteridium aquilinum, Veronica officinalis, s.a.
R4105 Paduri sud-est carpatice de fag (Fagus sylvatica) si brad (Abies alba)
cu Festuca drymeia.
Raspândire: în toti Carpatii românesti, îndeosebi în Carpatii Meridionali si
Occidentali.
Suprafete: probabil apreciabile, dar putin consemnate în amenajamente.
Statiuni: Altitudini:
800–1300 m. Clima: T = 6,5–4,00C, P = 800–1000 mm. Relief: versanti mediu
– puternic înclinati, cu diverse expozitii, culmi. Roci: sisturi cristaline, gneisuri,
roci eruptive si sedimentare acide.
Soluri: de tip districambosol, criptopodzol, luvisol, superficiale – mijlociu
profunde, semischeletice pâna la scheletice acide – moderat acide,
mezobazice jilave. Structura: Fitocenoze edificate de specii europene
nemorale, mezoterme, mezofile, mezotrofe. Stratul arborilor, compus din fag
(Fagus sylvatica ssp. sylvatica) si brad (Abies alba), în proportii diferite, cu
rare exemplare de ulm de munte (Ulmus glabra), mesteacan (Betula pendula),
are acoperire de 80–90% si înaltimii de 24–28 m pentru brad si 20–25 m
pentru fag la 100 de ani. Stratul arbustilor este reprezentat prin putine

 Beneficiar : SC SIM COOP SRL Sighetu Marmatiei                      pag. 12
     Memoriu de prezentare pentru obtinerea acordului de mediu pentru proiectul:
    „Balastiera amonte confluenta Tisa - Iza” loc. Sighetu Marmatiei, jud.Maramures”

exemplare de Sorbus aucuparia, Sambucus racemosa. Stratul ierburilor si
subarbustilor: dominat de Festuca drymeia, în covor compact sau în petece
de m%rimi diferite, în functe de lumina; participa si specii din flora de mull
(Dentaria glandulosa, Galium odoratum), cu dezvoltare slaba si specii
acidofile. Stratul muschilor de regula lipseste.
Valoare conservativa: moderata.
Compozitie floristica: Specii edificatoare: Fagus sylvatica ssp. sylvatica, Abies
alba. Specii caracteristice: Festuca drymeia. Alte specii: Calamagrostis
arundinacea, Carex pilosa, Euphorbia amygdaloides, Lamium galebdolon,
Glechoma hirsuta, Hieracium rotundatum (rar), Lathyrus vernus, Luzula
luzuloides, Oxalis acetosella, Poa nemoralis, Pulmonaria rubra, Rubus hirtus,
Scrophularia nodosa, Vaccinium myrtillus, Viola reichenbachiana ,s.a.
R4106 Paduri sud-est carpatice de fag (Fagus sylvatica) si brad (Abies alba)
cu Hieracium rotundatum.
Raspândire: în toti Carpatii românesti, în special în muntii formati din roci
acide (Carpatii Meridionali, Carpatii Orientali Nordici, Carpatii Occidentali), în
etajul nemoral.
Suprafete: circa 143.000 ha, din care 94.000 ha în Carpatii Meridionali, 40.000
ha în Carpatii Occidentali, 9.000 ha în Carpatii Orientali.
Statiuni: Altitudini: 800–1450 m. Clima: T = 6,0–3,50C, P = 1000–1300 mm.
Relief: versanti puternic înclinati cu expozitii diferite, creste culmi. Roci: acide
– sisturi cristaline, granite, gneisuri. Soluri: de tip podzol, criptopodzol, mijlociu
profunde superficiale, foarte acide, oligobazice, hidric echilibrate, oligotrofice.
Structura: Fitocenoze edificate de specii europene si boreale, mezoterme,
mezofile, oligotrofe.
Stratul arborilor, compus din fag (Fagus sylvatica ssp. sylvatica), exclusiv sau
cu amestec de brad (Abies alba), rar molid (Picea abies), mesteacan (Betula

 Beneficiar : SC SIM COOP SRL Sighetu Marmatiei                      pag. 13
     Memoriu de prezentare pentru obtinerea acordului de mediu pentru proiectul:
    „Balastiera amonte confluenta Tisa - Iza” loc. Sighetu Marmatiei, jud.Maramures”

pendula), scoru, (Sorbus aucuparia, iar la dealuri si gorun (Quercus petraea),
pin silvestru (Pinus sylvestris), având acoperire de 70–80% si înaltimi de 15–
25 m la 100 de ani. Stratul arbustilor, lipseste sau este reprezentat prin
exemplare de Sorbus aucuparia. Stratul ierburilor si subarbustilor, dominat de
specii acidofile (Calamagrostis arundinacea, Luzula luzuloides si Vaccinium),
dar si cu exemplare slab dezvoltate din unele specii de mull. Stratul muschilor
are o dezvoltare redusa, fiind constituit din specii de Polytrichum.
Valoare conservativa: moderata.
Compozitie floristica: Specii edificatoare: Fagus sylvatica ssp. sylvatica. Specii
caracteristice: Hieracium rotundatum, ca si speciile subaliantei Calamagrostio
– Fagion (Luzula luzuloides, Calamagrostis arundinacea, Veronica officinalis,
Pteridium aquilinum, Blechnum spicant). Alte specii importante: Anthenaria
dioica, Galium odoratum, Athyrium filix-femina, Cruciata glabra, Dentaria
glandulosa, Digitalis grandiflora, Dryopteris filix-mas, Epilobium montanum,
Fragaria  vesca,   Gentiana    asclepiadea,   Lamium    galeobdolon,     Oxalis
acetosella, Poa nemoralis, Rubus hirtus, Vaccinium myrtillus, Veronica
chamaedris, Viola reichenbachiana.
R4107 Paduri sud-est carpatice de fag (Fagus sylvatica) si brad (Abies alba)
cu Vaccinium myrtillus
Raspândire: în toti Carpatii românesti în etajul nemoral.
Suprafete: reduse, circa 30.000 ha (din care 20.000 ha în Carpa(ii Meridionali,
10.000 ha în
Carpa(ii Occidentali, foarte rar în Carpatii Orientali).
Statiuni: Altitudini: 700–1450 m, coboara local si sub 700 m. Clima: T= 8,0–
4,00C, P=700–1200 mm. Relief: creste înguste, versanti foarte înclinati,
frecvent cu expozitii umbrite. Roci: acide, sisturi, granite, gneise silicioase.


 Beneficiar : SC SIM COOP SRL Sighetu Marmatiei                      pag. 14
     Memoriu de prezentare pentru obtinerea acordului de mediu pentru proiectul:
    „Balastiera amonte confluenta Tisa - Iza” loc. Sighetu Marmatiei, jud.Maramures”

Soluri: de tip podzol, mijlociu profunde-superficiale, foarte acide, oligobazice,
hidric echilibrate, oligotrofice.
Structura: Fitocenoze edificate de specii europene nemorale si boreale,
mezooligoterme, mezofite, oligotrofe. Stratul arborilor, compus exclusiv din fag
(Fagus sylvatica ssp. sylvatica)
(paduri între 700–1400 m), fag si brad (Abies alba) (paduri între 800–1250 m),
cu rare exemplare de molid (la altitudini mai mari), cu exemplare de scoru,
(Sorbus aucuparia), mesteacan (Betula pendula) iar la altitudini mici si gorun
(Quercus petraea) sau pin silvestru (Pinus sylvestris). Are acoperire mare
(60–80%) si înaltimi de 15–20 m pentru fag si 17–25 m pentru brad. Stratul
arbustilor, de regula, lipseste sau este compus din rare exemplare de Sorbus
aucuparia. Stratul ierburilor si subarbuastilor: dominat de Vaccinium myrtillus,
V. vitis idaea si specii din tipurile Calamagrostis – Luzula.
Valoare conservativa: mare.
Compozitie floristica: Specii edificatoare: în principal Fagus sylvatica ssp.
sylvatica, în parte Abies alba. Specii caracteristice: – Alte specii importante:
Anthenaria dioica, Calamagrostis arundinacea, Dechampsia flexuosa, Luzula
luzuloides, Lycopodium selago, Oxalis acetosella, Brukenthalia spiculifolia,
Saxifraga cuneifolia ,s.a.
91E0* - Paduri aluviale cu Alnus glutinosa si Fraxinus excelsior (Alno-Padion,
Alnion incanae, Salicion albae). Acest tip de habitat promovat de catre
reteaua Natura 2000 cuprinde câteva tipuri de habitate descrise în ”Habitatele
din România” astfel:
R4401 Paduri sud-est carpatice de anin alb (Alnus incana) cu Telekia
speciosa
Raspândire: în luncile montane din toti Carpatii României, în etajul boreal, mai
putin frecvent în Carpatii Occidentali.

 Beneficiar : SC SIM COOP SRL Sighetu Marmatiei                      pag. 15
     Memoriu de prezentare pentru obtinerea acordului de mediu pentru proiectul:
    „Balastiera amonte confluenta Tisa - Iza” loc. Sighetu Marmatiei, jud.Maramures”

Suprafete: circa 4.000 ha, mai frecvent în Carpatii Meridionali si Orientali.
Statiuni: Altitudini 700–1700 m. Clima: T = 7,5–20C, P = 800–1200 mm. Relief:
lunci montane înguste, versanti umeziti de izvoare. Roci: variate, calcaroase si
silicioase, sub forma de pietrisuri, nisipuri grosiere. Soluri: de tip litosol,
gleiosol, superficiale, scheletice, acide, mezobazice, permanent umede-ude,
mezotrofice.
Structura: Fitocenoze edificate de specii europene, boreale. Stratul arborilor,
compus exclusiv din anin alb (Alnus incana) sau cu putin amestec de molid
(Picea abies), brad (Abies alba), fag (Fagus sylvatica), la altitudini mai mici
anin negru (Alnus glutinosa), s.a.; are acoperire de 80–100% si înaltimi de 15–
25 m la 50 de ani. Stratul arbustilor lipseste sau este slab dezvoltat, compus
din Salix triandra, Corylus avellana, Lonicera xylosteum, Prunus padus.
Stratul ierburilor si subarbustilor, obisnuit puternic dezvoltat, dominat de
Petasites albus si Telekia speciosa.
Valoare conservativa: foarte mare.
Compozitie floristica: Specii edificatoare: Alnus incana. Specii caracteristice:
Telekia speciosa.
Alte specii importante: Angelica sylvestris, Aegopodium podagraria, Athyrium
filix-femina, Carex remota, Cardamine impatiens, Chaerophyllum hirsutum,
Circaea lutetiana, Cirsium oleraceum, Dryopteris filix-mas, Glechoma
hederacea, Geranium phaeum, Festuca gigantea, Impatiens nolitangere,
Mentha longifolia, Myosotis sylvatica, Matteuccia struthiopteris, Oxalis
acetosella, Petasites hybridus, P. kablikianus, Ranunculus repens, Salvia
glutinosa, Stachys sylvatica,Stellaria nemorum, Tussilago farfara, s.a.
R4405 Paduri daco-getice de plop negru (Populus nigra) cu Rubus caesius
Raspândire: frecvent în luncile de deal si de câmpie din toata tara, mai rar în


 Beneficiar : SC SIM COOP SRL Sighetu Marmatiei                      pag. 16
      Memoriu de prezentare pentru obtinerea acordului de mediu pentru proiectul:
     „Balastiera amonte confluenta Tisa - Iza” loc. Sighetu Marmatiei, jud.Maramures”

Lunca Dunarii, în zona padurilor de stejari, ambele subzone si, în parte, în
etajul nemoral.
Suprafete: circa 5.000 ha, toate în sudul României, în luncile râurilor afluente
Dunarii si putin în Lunca Dunarii.
Statiuni: Altitudini 50–300 m. Clima: T = 11–100C, P = 450–600 mm. Relief:
grinduri nisipoase din preajma albiei râurilor. Roci: aluviuni nisipoase (la
dealuri si cu pietris). Soluri: de tip aluviosol, nisipoase, mijlociu-profunde,
uneori scheletice, mezobazice, umede, mezotrofice.
Structura: Fitocenoze edificate de specii europene, nemorale. Stratul arborilor,
compus din plop negru (Populus nigra) cu amestec rar de plop alb (Populus
alba), salcii (Salix alba, S. fragilis), ulm (Ulmus laevis), stejar pedunculat
(Quercus robur), anin negru (Alnus glutinosa); are o acoperire variabila (70–
90%) si înaltimi de 25–35 m la 100 de ani. Stratul arbustilor, dezvoltat variabil,
compus din Cornus sanguinea, Sambucus nigra, Viburnum opulus, Evonymus
europaeus. Liane prezente Vitis sylvestris, Clematis vitalba. Stratul ierburilor si
subarbustilor dominat de Rubus caesius, Galium aparine.
Valoare conservativa: foarte mare.
Compozitie floristica: Specii edificatoare: Populus nigra. Specii caracteristice:
– Alte specii importante: Althaea officinalis, Aegopodium podagraria, Agrostis
stolonifera, Eupatorium canabinum, Glechoma hederacea, Lysimachia
nummularia, Lycopus europaeus, Melandrium album, Rorippa sylvestris,
Ranunculus repens, s.a.
R4402 Paduri daco-getice de lunci colinare de anin negru (Alnus glutinosa) cu
Stellaria nemorum
Raspândire: în luncile râurilor, din toate regiunile de dealuri peri- si
intracarpatice, în etajul nemoral, subetajul padurilor de gorun si de amestec cu
gorun.

 Beneficiar : SC SIM COOP SRL Sighetu Marmatiei                       pag. 17
      Memoriu de prezentare pentru obtinerea acordului de mediu pentru proiectul:
     „Balastiera amonte confluenta Tisa - Iza” loc. Sighetu Marmatiei, jud.Maramures”

Suprafete: circa 4.000 ha, din care 2.500 ha în sudul si câte 750 ha în vestul
si estul României.
Statiuni: Altitudini 200–700 m. Clima: T = 10–7,50C, P = 600–900 mm. Relief:
terase joase si maluri de râuri. Roci: aluviuni grosiere de pietrisuri-nisipuri.
Soluri: de tip aluviosol, superficiale mijlociu profunde, frecvent scheletice, eu-
mezobazice, umed-ude, eutrofice.
Structura: Fitocenoze edificate de specii europene nemorale si boreale.
Stratul arborilor, compus din anin negru (Alnus glutinosa), exclusiv sau cu
amestec redus de frasin (Fraxinus angustifolia), ulm (Ulmus laevis), plop
negru si alb (Populus nigra, P. alba), salcii (Salix fragilis, S. alba), jugastru
(Acer campestre), are acoperire variabila 70–80% si înaltimi de 20–25 m la
100 de ani.
Stratul   arbustilor,   dezvoltat   variabil,  compus    din  Frangula     alnus,
Cornussanguinea, Sambucus nigra, Corylus avellana, Viburnum opulus,
Crataegus monogyna; frecvent liana Humulus lupulus.
Stratul ierburilor si subarbustilor, format din specii higrofile de tip Rubus
caesius- Aegopodium podagraria.
Valoare conservativa: foarte mare.
Compozitie    floristica:  Specii   edificatoare:   Alnus   glutinosa.    Specii
caracteristice: Alnus glutinosa, Stellaria nemorum, Ficaria verna. Alte specii
importante: Agrostis stolonifera, Bidens tripartita, Brachypodium sylvaticum,
Carex remota, Circaea lutetiana, Eupatorium canabinum, Galium aparine,
Glechoma hederacea, Geranium robertianum, Impatiens noli-tangere, Lamium
galebdolon, Matteucia struthiopteris, Mentha longifolia, Myosotis palustris,
Petasites albus, Ranunculus repens, Salvia glutinosa, Sambucus ebulus,
Solanum dulcamara, Tussilago farfara, s.a.


 Beneficiar : SC SIM COOP SRL Sighetu Marmatiei                       pag. 18
     Memoriu de prezentare pentru obtinerea acordului de mediu pentru proiectul:
    „Balastiera amonte confluenta Tisa - Iza” loc. Sighetu Marmatiei, jud.Maramures”

Specii de interes comunitar existente în situl Natura 2000 Tisa Superioara
conform formularului standard:
Specii de amfibieni si reptile:
1193 - Bombina variegata (Buhai de balta cu burta galbena);
Traieste de preferinta în smârcuri, în ape statatoare, aparând pe maluri
dimineata si catre seara. Prin octombrie - noiembrie se ascund în namol sau
se îngroapa în pamânt, pentru iernare. Aproape orice ochi de apa din cadrul
arealului este populat de aceasta specie care poate realiza aglomerari
impresionante de indivizi în balti mici. Poate rezista si în ecosisteme foarte
poluate.
Se deplaseaza bine pe uscat putând coloniza rapid noile balti aparute. Este
printre primele specii de amfibieni ce ocupa zonele deteriorate în urma
activitatilor umane (defrisari, constructii de drumuri, etc.) unde se formeaza
balti temporare. Ocupa orice ochi de apa, preponderent balti temporare,
putadu-se reproduce inclusiv în denivelari ale solului ce contin un litru de apa.
Este întâlnita aproape pretutindeni unde gaseste un minim de umiditate, de la
150 m pâna la aproape 2000 m altitudine. Depunerea oualelor se face in mai
si chiar de doua ori pe an; ouale sunt grupate in gramezi mici pe fundul apei
sau lipite de plante. Larvele se metamorfozeaza toamna (septembrie).
Traieste mai mult pe uscat de la altitudinea de 400 m in sus, gasindu-se si pe
vaile inalte ale muntilor pana la 1500 m (probabil urca mai sus). Hrana consta
din animale acvatice, dar si din insecte de uscat.
1220 - Emys orbicularis (Testoasa de apa);
Habitat: In fauna tarii destul de comuna, traieste in ape statatoare, maloase, si
in cele cu curs linistit; inoata si se scufunda foarte bine.
Importanta datelor.


 Beneficiar : SC SIM COOP SRL Sighetu Marmatiei                      pag. 19
     Memoriu de prezentare pentru obtinerea acordului de mediu pentru proiectul:
    „Balastiera amonte confluenta Tisa - Iza” loc. Sighetu Marmatiei, jud.Maramures”

Un habitat propice testoaselor prezinta zone izolate - greu de ajuns de oameni
-, microhabitate semiacvatice (prefera un nivel de apa sub 1 ml) cu stufaris,
mlastinoase, dar in acelasi timp deschise, pentru o termoreglare reusita. Insa
nu trebuie uitat ca testoasele deseori migreaza. Masculii cauta partenerele
chiar parasind apa si incercand in alte corpuri de apa din apropiere.
O populatie de testoasa poate fi considerata viabila pe termen lung (pana in
100 de ani), daca numarul adultilor la un sex ratio de echilibru
(masculi=femele) depaseste 50 de exemplare. Acest lucru este posibil doar
daca ele sunt protejate in habitatul folosit: acvatic + terestru. Locurile pentru
depunerea pontelor este extrem de important in protejarea speciei.
Descoperirea si protejarea zonelor de depunere a pontei sunt unele dintre
cele mai importante activitati. Proiectarea coridoarelor pentru testoase este
importanta unde drumurile segmenteaza habitatele testoaselor.
Hrana acestor broaste o constituie: crustaceele, nevertebratele terestre,
rozatoarele, chiar pasarile tinere, pesti, insecte, viermi si foarte rar, unele
componente vegetale. Aceasta specie ierneaza pe fundul apelor, o data cu
sfarsitul toamnei si pana la inceputul lunii aprilie. La finele lunii mai sau
inceputul lunii iunie, femela depune 3-16 oua de marimea oului de porumbel,
in regiunile inundabile ale Deltei Dunarii, se urca uneori in salcii si depune
ouale in pamantul afanat din scorburi, dar obisnuit pe mal, nu departe de luciul
apei.
1166 - Triturus cristatus (Triton cu creasta)
Traieste prin baltile si iazurile din regiunile de câmpie pâns în zona
subcarpatica, ascunsa prin printre tulpinile plantelor acvatice. Intra în apa în
martie si, în functie de nivelul acesteia, poate ramâne pâna în mai-iunie.
Reproducerea prin aprilie-mai în balti si baltoace. Desi depune numeroase


 Beneficiar : SC SIM COOP SRL Sighetu Marmatiei                      pag. 20
     Memoriu de prezentare pentru obtinerea acordului de mediu pentru proiectul:
    „Balastiera amonte confluenta Tisa - Iza” loc. Sighetu Marmatiei, jud.Maramures”

oua (peste 100), multe nu se dezvolta datorita unor frecvente mutatii
cromozomiale.
Ouale sferice, albe-galbui, cu diametrul de 2-4 mm. Dupa 13 zile, larvele ies
din oua si ramân în apa 3 luni, atingând 50 - 85 mm. Catre iarna se retrag
(adulti si tineri) pe sub pietre, radacini si scoarta arborilor. Este o specie
extrem de vorace; consuma râme, artropode, mormoloci si tritoni mai mici (în
special T. vulgaris). Are numerosi dusmani: pesti, testoase. Pe uscat poate fi
gasit în vecinatatea apei. În pofida dimensiunilor mari se deplaseaza repede,
atât în mediul acvatic cât si în cel terestru. Este o specie vulnerabila, în
anumite zone chiar periclitata.
Reducerea locurilor de reproducere a afectat mult aceasta specie, mai
pretentioasa decât celelalte specii de tritoni. Este o specie predominat
acvatica, preferând ape stagnante mari, cu vegetatie palustra. Deseori poate fi
întâlnita în bazine artificiale (locuri de adapat, iazuri, piscine).
Este întâlnit la altitudini cuprinse între 100-1000 m.
Specii de pesti:
1130 - Aspius aspius (Avat);
Traieste in toate raurile de ses, insa urca si pana in regiunea desisurilor; ii
plac apele clare si repezi, dar il intalnim si in lacurile si baltile adanci, cu fundul
nisipos si pietros. Vaneaza aproape numai la suprafata si numai ziua, in
special la rasarit si la apus, pesti de talie mica, de preferinta obletele
1138 - Barbus meridionalis (Moioaga);
In Romania este distribuita in special in Vestul tarii dar s-a observat ca s-a
extins si in raurile din centrul si sudul tarii. Traieste in apele regiunilor
deluroase, coborand la ses pana la Dunare. Hrana sa este formata in special
din larve de insecte acvatice, viermi, crustacee mici si resturi vegetale.


 Beneficiar : SC SIM COOP SRL Sighetu Marmatiei                      pag. 21
     Memoriu de prezentare pentru obtinerea acordului de mediu pentru proiectul:
    „Balastiera amonte confluenta Tisa - Iza” loc. Sighetu Marmatiei, jud.Maramures”

Depune mai tarziu decat mreana mare fara sa urce in susul apei, formeaza
doar grupuri mici si depune in zona malurilor.
1163 — Cottus gobio (Zglavoc);
Peste carnivor si lacom, traind singuratic si sedentar în ape repezi de munte,
pe fundurile cu bolovani, unde se poate ascunde. Se hraneste cu larve de
insecte, melci de apa, pui de pesti, oua de broasca si în special icre de
pastrav. Reproducerea din februarie pâna în aprilie, dupa fecundatie interna.
Femelele depun icrele într-o groapa sapata sub pietre de masculi, care le
pazesc pâna la ecloziune. La noi raspândit în ape repezi de munte
9903 - Eudontomyzon danfordi (Chiscar);
Chiscarii migreaza in amonte in perioada depunerii icrelor, care are loc
primavara. Femelele depun 2000-3000 de oua, dintre care majoritatea mor.
Faza adulta se incheie dupa 17-21 luni. Se reproduce prin aprilie-mai. Larvele
au forma vermoida si traiesc îngropate în namol, ca si adultii, hranindu-se cu
animale mici si resturi organice.
1105 -Hucho hucho (Lostrita);
Se reproduce primavara la sfarsitul lunii martie sau aprilie, odata cu scurgerea
sloiurilor de gheata, iar temperatura apei oscileaza intre 5 si 10° C. Dupa ce
femela a migrat in zona de depunere a icrelor, isi amenajeaza un cuib in albia
paraului sub forma unei vane, unde depune 5000-12000 icre, cu diametru de
4,8-6 mm.
Se hraneste cu pesti, preferand zglavoaca, porcusorul, cleanul, mreana,
scobarul, obletele, grindelul, etc., precum si broaste, soareci, sobolani si
pasari de apa. O intalnim acolo unde curentul apei este variabil, dar
adancimea mai mare, coborand in aval, pe masura ce creste in greutate. Ziua
se odihnete in gropile mai adanci, iar noaptea este foarte activa. Peste solitar,
este un rapitor fara pereche, atacandu-si chiar semenii.

 Beneficiar : SC SIM COOP SRL Sighetu Marmatiei                      pag. 22
     Memoriu de prezentare pentru obtinerea acordului de mediu pentru proiectul:
    „Balastiera amonte confluenta Tisa - Iza” loc. Sighetu Marmatiei, jud.Maramures”

1131 - Leuciscus souffia (Clean dungat);
Peste de apa dulce, foarte raspândit în râurile noastre (Moldova, Suceava,
Bistrita, Bicaz, Tarcau, Trotus, Arges, Olt, Jiu, Timis, Bega, Mures, Cris,
Somes, Târnave, etc.), începând din zona pastravului pâna în Dunare. Prefera
apa limpede si rece, cu fund nisipos, pietros sau argilos, traind solitar sau în
grupuri mici, în locuri întunecoase. Este rapitor, hranindu-se destul de variat,
cu insecte, pesti, broaste, soareci, raci, viermi, carabusi, vegetale. Se
reproduce în aprilie-mai, când se îndreapta catre ape mai putin adânci, cu
fund nisipos sau cu namol fin.
1146 - Sabanejewia aurata (Dunarita);
1160 -Zingel streber (Fusar);
O specie larg raspândita. Pericolele care ameninta specia sunt pagubele si
poluarea, care nu sunt extrem de severe în apele rapid curgatoare în care
traiesc indivizii.
1159 - Zingel zingel (Pietrar)
Traieste în mod constant în ape dulci, pe funduri pietroase si nisipoase,
hranindu-se cu viermi, larve de insecte, icre si pui de pesti. În timpul viiturilor
intra de nevoie în balti.
Reproducerea în aprilie-mai, femelele depunând icrele pe funduri pietroase.
Specie endemica în bazinul Dunarii, urcând pâna aproape de cursul mijlociu
al râurilor Prut, Siret, Olt, Jiu, Timis, Bega, Cris, Somes.
   date despre prezenţa, localizarea, populaţia şi ecologia speciilor şi/sau
   habitatelor de interes comunitar prezente pe suprafaţa şi în imediata
   vecinătate a proiectului, menţionate în formularul standard al sitului de
   interes comunitar ROSCI0251 Tisa Superioara;
Perimetrul obiectivului de interes:


 Beneficiar : SC SIM COOP SRL Sighetu Marmatiei                      pag. 23
       Memoriu de prezentare pentru obtinerea acordului de mediu pentru proiectul:
      „Balastiera amonte confluenta Tisa - Iza” loc. Sighetu Marmatiei, jud.Maramures”

ANALIZA ASOCIATIILOR VEGETALE, HABITATELOR, FLOREI SI FAUNEI
DIN PERIMETRUL INVESTITIEI
Analiza florei si vegetatiei
Metoda de lucru
In vederea analizei florei si vegetatiei s-au efectuat deplasari în perimetrul de
referinta in perioada iulie – august 2011 si inventarieri floristice in habitatele
zonei pentru a surprinde diversitatea floristica, evaluarea populatiilor de
plante,   identificarea   asociatiilor   vegetale   pe  baza   analizei  speciilor
edificatoare, caracteristice si diferentiale. Studiul vegetatiei s-a axat pe
identificarea si analiza asociatiilor vegetale ale caror fitocenoze sunt prezente
în teritoriul cercetat. S-a utilizat metoda lui J. Braun –Blanquet adaptata de
catre Al. Borza si N. Boscaiu la particularitatile covorului vegetal din tara
noastra. Tehnica ridicarilor fitocenologice si a notatiilor a fost cea conforma
scolii fitocenologice central-europene.
Apartenenta releveurilor din fitocenoze la diferite asociatii vegetale a fost
stabilita cu ajutorul speciilor de recunoastere, a speciilor diferentiale si a
speciilor edificatoare.
A fost aplicata metoda releveului fitosociologic urmata de prelucrari statistice
ale esantioanelor inregistrate.
Rezultate:
Balastiera este situata in intravilanul localitatii Sighetu Marmatiei, mal drept a
raului..
   Lucrarile de initiere ale obiectivului constau in excavarea nisipului pe o
suprafata de cca 1,7 ha.
Apartenenta releveurilor din fitocenoze la diferite asociatii vegetale a fost
stabilitã cu ajutorul speciilor de recunoastere, a speciilor diferentiale si a
speciilor edificatoare.

 Beneficiar : SC SIM COOP SRL Sighetu Marmatiei                        pag. 24
     Memoriu de prezentare pentru obtinerea acordului de mediu pentru proiectul:
    „Balastiera amonte confluenta Tisa - Iza” loc. Sighetu Marmatiei, jud.Maramures”

A fost aplicata metoda releveului fitosociologic urmata de prelucrari statistice
ale esantioanelor inregistrate.
Pe terenul destinat exploatarii nu s-au identificat nici una dintre asociatiile
vegetale care definesc habitate de importanta comunitara sau cu grad
conservativ ridicat.
In urma studiului de teren au fost identificate si analizate asociatii vegetale
forestiere si praticole dispuse mozaicat, ca suport pentru habitatele naturale
ale regiunii.
Vegetatia forestiera, predominanta in perimetrul de amplasare a obiectivului
apartine unor asociatii edificate de molid si fag in diferite proportii, iar in functie
de particularitatile substratului si ale microclimatului, cu diferite specii
caacteristice, ceea ce genereaza asociatii diferite.

    Tabelul nr. Compozitia floristica a asociatiei Salicetum albae Issler 1924

 Nr. releveului          1   2   3   4   5   6   7  8   9   10
 Altitudinea           25  250  25  250  25  200  25  250  20  200
 Expozitia            N   N   N   S   N   N   N  S   V   N
                 0      0      0      0     0
 Înclinatia pantei (gr.)     1   2   2
                       V   1
                          V   3   1
                                V   2
                                   E  2
                                      V   5
                                         S   2
                                            V
 Înaltimea arborilor (m)     3-  3-  3-  5-  5-  3-  5-  3-  5-  5-
 Diametrul    trunchiurilor  30
                 4   40
                    4   50
                       4   50
                          6   20
                             6   30
                                4   30
                                   6  35
                                      4   40
                                         6   40
                                            6
 Coronament
 (cm)               0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,
                 6   6   6   6   6   7   7  7   7   6
Acoperirea      str.     10 1    4   1  6 5     3   4   8    25
Ierbos      (%)          5   5   5   5      0  0   5
                 15
 Car.as.
Suprafata de proba
 Salix alba            1-   +   +-  +-  +- +    2-  3   +-    +-
                 000
 Aa.p;
(mp) Sa.al            2      1   1   1      3    1    1
 Salix fragilis          +   2  +   -   3 -     +  +- 2    +
 Salix viminalis         -   -  2   2   - -     -  -
                                      1 2    +
 Populus alba           -   -  -   -   + -     -  - -    -
 Qpb-p
 Beneficiar : SC SIM COOP SRL Sighetu Marmatiei                      pag. 25
    Memoriu de prezentare pentru obtinerea acordului de mediu pentru proiectul:
   „Balastiera amonte confluenta Tisa - Iza” loc. Sighetu Marmatiei, jud.Maramures”

Malus sylvestris          +        -      -      -      - -        -    -    -      -
Acer tataricum           -        -      -      -      - +        -    -    -      -
II
Q-F; Qr-p
Corylus avellana          1        -      -      -    -   -        -    -    -      -
Crataegus monogyna         -        -      -      -    1   -        -    +    -      -
Rubus hirtus            -        -      -      -    -   1        -    -    -      -
Rosa arvensis           -        -      -      -    -   -        +    -    -      -
Rosa canina            -        -      -      -    -   -        -    -    -      +
Acer campestre           -        -      -      -    +   -        -    +    -      -
Cornus sanguinea          -        -      -      -    +   -        -    -    +      -
Euonymus europaeus         1        -      -      -    -   1        -    -    -      -
Al-P
Frangula alnus           -        -      -      -      + -        -    -    -      -
Sambucus nigra           +        -      -      -      - -        -    -    -      -
III
Aa.p.
Myosoton aquaticum         +      -        -      -      - -        -    +    +      -
Humulus lupulus          -      -        -      -      - +        +    -    -      -
Rubus caesius           +      +        -      -      - -        -    +    +      -
Al-P
Equisetum telmateia          -      +    +        -      - -        -    -    -      -
Q-F
Astragalus glycyphyllos        -      -      -      -      - -        +    -    -      -
Pulmonaria officinalis         -      -      -      -      - -        -    -    -      +
Myosotis sparsiflora          -      -      -      -      - -        -    -    -      +


Veronica              -      - +           +      +     -    - +       +      -
chamaedrys
                              -                           - -
Scrophularia            -      -            -      +     -    -              -
nodosa                                                        +
                              -                           -
Glechoma              -      -            -      -     +    -       -       -
Vicia pisiformis        -      -      -      -      +    -    -      -   -     -
hederacea                                     +
                              -                           - -
             -
Lamium : SC SIM COOP SRL Sighetu-Marmatiei -
Beneficiar
                                               -    -              - pag. 26
galeobdolon                                    +
    Memoriu de prezentare pentru obtinerea acordului de mediu pentru proiectul:
   „Balastiera amonte confluenta Tisa - Iza” loc. Sighetu Marmatiei, jud.Maramures”

Ins.
Lolium perenne         +  -    -    -    -    +   -   -    -   -
Glyceria plicata        -  -    2    1    -    -   -   -    -   -
Holcus lanatus         -  -    -    +    +    +   +   -    +   +
Phragmites australis      -  -    -    -    -    -   2   -    +   -
Calamagrostis epigeios     -  -    -    -    -    -   -   2    +   1
Agropyron repens        -  -    -    -    -    -   +   -    -   -
Dactylis glomerata       -  -    -    -    -    -   -   +    -   -
Typha latifolia        -  -    -    -    -    -   -   -    -   1
Festuca rubra         -  -    -    -    -    -   -   -    -   +
Ranunculus acris        +  -    +    -    -    -   -   -    +   +
Ranunculus repens       -  -    -    +    +    -   -   -    +   -
Clematis integrifolia     -  -    -    -    -    -   -   -    -   +
Urtica dioica         +  +    +    -    -    -   +   +    -   -
Agrimonia eupatoria      -  +    -    -    -    -   -   -    -   +
Potentilla reptans       -  +    +    +    1    -   -   -    -   -
Potentilla argentea      -  -    -    -    -    -   -   -    -   +
Vicia villosa         -  +    -    -    -    -   -   +    -   -
Medicago sativa        -  +    -    -    -    -   -   -    -   -
Lotus corniculatus       -  +    +    -    -    -   -   -    +   -
Melilotus albus        -  -    +    -    -    -   +   -    -   -
Trifolium campestre      -  -    -    +    -    -   -   -    -   -
Trifolium fragiferum      -  -    -    +    -    -   +   -    -   -
Vicia cracca          -  -    -    -    +    -   -   -    +   -
Trifolium repens        -  -    -    -    +    -   -   +    -   -
Trifolium arvense       -  +    -    -    -    -   -   -    -   -
Epilobium hirsutum       -  +    +    +    -    -   -   -    3   -
Lythrum salicaria       -  +    +    +    -    -   -   +    +   +
Lythrum            +    -    -    -    -    - -     -    - -
hyssopifolia              -    -                      -
                -                      +          +
Lythrum                 +    -    -    -    -      -    -
virgatum          +      -         -    -  -
                -
Angelica sylvestris     - -
              +     +  + -   -  - - -  -  +
Anthryscus               +   + -   -    -  + -
Heracleum sphodylium    - -
              +     -  -  -  + - + -   -  - +
sylvestris: SC SIM COOP SRL Sighetu Marmatiei
 Beneficiar                               pag. 27
Pimpinella                  -  -  +    -
     Memoriu de prezentare pentru obtinerea acordului de mediu pentru proiectul:
    „Balastiera amonte confluenta Tisa - Iza” loc. Sighetu Marmatiei, jud.Maramures”

Euphorbia cyparissias      -  -    -    -    -    -    +    -    +    -
Euphorbia stricta        -  -    -    -    -    +    -    -    -    -
Hypericum perforatum      -  -    -    -    +    -    -    -    -    +
Hypericum maculatum       -  -    -    -    +    -    -    -    -    -
Rorippa austriaca        -  -    -    -    -    -    +    -    -    -
Echinocystis lobata       -  -    -    -    -    -    -    +    +    +
Abutilon teophrasti       -  +    -    -    -    -    -    -    -    +
Lysimachia nummularia      -  -    -    -    -    -    -    -    +    +
Lysimachia vulgaris       -  -    -    -    +    -    +    -    -    -
Gypsophila muralis       -  +    -    -    -    -    -    -    -    -
Silene alba           -  -    -    -    -    +    -    -    -    -
Rumex crispus          +  +    -    +    +    -    +    -    -    -
Chenopodium album        -  -    -    -    -    -    +    -    -    -
Polygonum hydropiper      -  -    +    +    -    -    -    -    -    -
Polygonum persicaria      -  -    -    +    -    -    -    -    -    -
Centaurium erythraea      -  -    -    -    -    -    -    +    -    +
Galium mollugo         +  -    -    -    +    -    -    -    -    +
Galium verum          -  +    +    +    -    -    -    -    -    -
Sambucus ebulus         -  -    -    -    -    -    -    +    +    -
Dipsacus laciniatus       -  -    +    -    -    -    -    -    -    -
Convolvulus arvensis      -  +    -    -    -    -    +    -    +    +
Calystegia sepium        -  -    -    -    -    +    -    -    -    -
Symphytum officinalis      -  -    -    -    -    +    +    -    +    -
Solanum nigrum         -  -    -    +    -    -    -    -    -    +
Hyoscyamus niger        -  -    -    -    -    -    -    +    -    -
Veronica beccabunga       -  -    +    +    -    -    -    -    -    -
Linaria vulgaris        -  -    -    -    -    -    -    -    +    +
Veronica serpyllifolia     -  -    -    -    -    -    -    -    -    +
Verbena             -  +      -    -    -    -    -    -    -    -
officinalis                                   -    -    -    -
                +    -
Galeopsis                    -    -    -    +    -    +    -    -
ladanum             -                        +        -    +
                                           -
Mentha aquatica         -  - - -  -  -  -  -              +    -  +
Galeopsis                 -  -  -  -                    +
Lamium album          -
                -  -  -  -  -  -  -
                             +              -    + - -
speciosa
Beneficiar : SC SIM COOP SRL Sighetu-Marmatiei                                pag. 28
Mentha                      -    -    -    -
     Memoriu de prezentare pentru obtinerea acordului de mediu pentru proiectul:
    „Balastiera amonte confluenta Tisa - Iza” loc. Sighetu Marmatiei, jud.Maramures”

Scutellaria galericulata - -       -  +    -  -   -  + -     -
Prunella vulgaris    - -       -  -    -  -   -  + -     -
Origanum vulgare     - -       -  -    -  -   -  -  -    +
Lycopus europaeus    - -       +  +    -  -   -  -  +    +
Campanula grosekii    - +       -  -    -  -   -  -  -    -
Campanula patula     - -       -  -    -  -   -  -  -    +
Arctium lappa      + -       -  +    -  -   -  -  +    -
Arctium tomentosum    + -       -  -    -  -   -  -  -    -
Artemisia vulgaris    + -       -  -    -  -   -  -  +    -
Artemisia campestris   + -       +  -    -  -   -  + -     -
Cichorium intybus    + +       -  -    -  -   -  -  +    -
Tripleurospermum     + +       -  -    -  -   -  -  -    -
Cirsium vulgare
inodorum         + +       -  -    -  +   -  -  -    -
Achillea millefolium   - +       +  -    -  -   -  + -     +
Eupatorium cannabinum - +         +  -    -  +   -  -  -    -
Lactuca serriola     - +       +  -    -  -   -  -  -    -
Erigeron canadensis   - +       -  -    -  -   -  -  -    -
Erigeron annuus     + -       -  -    -  -   + -    +    -
Taraxacum officinale   - -       +  -    -  +   -  -  -    -
Carduus acanthoides   - +       -  -    -  -   -  -  -    +
Tussilago farfara    - -       +  -    -  -   -  -  -    -
Inula britannica     - -       +  -    -  -   -  -  -    -
Leontodon autumnalis   - -       -  +    -  -   -  -  -    -
Tragopogon orientalis  - -       -  +    -  -   -  -  -    -
Centaurea jacea     - -       -  -    + -     -  -  +    -
Tanacetum vulgare    - -       -  -    + +     + + -       +
Helianthus tuberosus   - -       -  -    -  +   + + 3       +
Lactuca quercina     - -       -  -    -  -   -  + -     -
Releveele 1-10 au fost efectuate     pe malul   drept a  raului Iza in  localitatea
Sighetu Marmatiei, in perioada15.08 - 28 .08. 2011.
Intre fitocenozele analizate exista diferente destul de pregnante în ceea ce
priveste compozitia lor floristica. Aceasta situatie se datoreaza vecinatatii
acestora cu diferite formatiuni vegetale din care imigreaza numeroase plante

 Beneficiar : SC SIM COOP SRL Sighetu Marmatiei                      pag. 29
     Memoriu de prezentare pentru obtinerea acordului de mediu pentru proiectul:
    „Balastiera amonte confluenta Tisa - Iza” loc. Sighetu Marmatiei, jud.Maramures”

ruderale si praticole, contribuind la eteromorfizarea lor.
Analiza bioformelor. In salcisurile analizate din vecinatea alaturi de
hemicriptofite, care numeric ocupa cea mai însemnata pondere (43,88%), se
evidentiaza terofitele (27,14%). Referindu-ne la abundenta dominanta
realizata în proportie variabila de fiecare bioforma, pe primul loc se situeaza
tot hemicriptofitele (37,22%), urmate de fanerofite (26,66%) si de catre
helohidatofite (17,22%).
Analiza geoelementelor. Statistica geoelementelor releva o predominanta în
salcisurile analizate a elementului eurasiatic (58,99%). Celelalte categorii
floristice înregistreaza valori relativ mici. Caracterizarea ecologica. Desi
mezofitele sunt cele mai numeroase (41,42%), în procentaj mare se gasesc în
salcisuri si mezo-higrofitele (20,1%). Higrofitele (8,57%), hidrofitele (3,57%)
sunt mai putine la numar.
Din punct de vedere al preferintelor termice, micro-mezotermele au valoarea
numerica cea mai mare (69,01%), în urma lor situându-se speciile
amfitolerante.
Fata de reactia chimica a solului, pe lânga speciile euriionice, care sunt
majoritare (39,56%), în salcisuri vegeteaza în proportii semnificative si speciile
slab acid-neutrofile (29,28%) si acidneutrofile (22,14%).
Din analiza principalilor indici ecologici, rezulta ca asociatia are un caracter
mezofil spre mezohigrofil, micro-mezoterm si euriionic spre slab acid neutrofil.
Ecodiagrama salcisurilor dovedeste caracterul mezo-higrofil spre higrofil,
microterm spre micro-mezoterm si acid-neutrofil spre slab acid-neutrofil al
luncilor populate de aceste zavoaie. Pe acest fond general, se gasesc si
specii mezofile si chiar xero-mezofile datorita oscilatiilor sezoniere ale
regimului hidric. De asemenea, din aceasta ultima categorie se regasesc
specii ruderale si praticole provenite din formatiunile vegetale învecinate.

 Beneficiar : SC SIM COOP SRL Sighetu Marmatiei                      pag. 30
      Memoriu de prezentare pentru obtinerea acordului de mediu pentru proiectul:
     „Balastiera amonte confluenta Tisa - Iza” loc. Sighetu Marmatiei, jud.Maramures”

Analiza cariologica. Din punct de vedere cariologic, în salcisurile analizate,
speciile diploide sunt cu ceva mai numeroase decât poliploizii. Indicele de
diploidie este de 1,07.
Analiza economica. Fitocenozele asociatiei au în structura lor specii cu
valoare economica slaba, care alaturi de suprafata restrânsa pe care o ocupa,
genereaza o valoare economica redusa. În schimb au valoare ecologica,
deoarece protejeaza malurile râului de eroziune, constituind o bariera
eficienta, un filtru care retine scurgerile de suprafata provenite din câmpurile
învecinate (retinând pesticide, îngrasaminte, poluanti), contribuind totodata la
aluvionare, fenomen important în evitarea diminuarii resurselor de sol.
Cu toate acestea, din punct de vedere protectiv, zavoaiele de salcii, în
general, iar cele din zona studiata, în mod particular, nu adapostesc specii de
interes comunitar si nu constituie un habitat cu grad ridicat de conservare.


ANALIZA SPECIILOR DE ANIMALE DIN ARIA DE IMPACT SI ZONA
ÎNCONJURATOARE
Nevertebrate:
In ceea ce priveste nevertebratele din zona de interes precizam ca prin
observatii directe si colectari de material biologic, au fost identificate specii
apartinand ordinelor lepidoptera, dermaptera, diptera, odonata, ortoptera si
coleoptera. Nu s-au identificat specii de interes comunitar care sa fie
periclitate de lucrarile ce se vor efectua in zona.

Pesti:
Râul Tisa, în zona Râmeti are debit relativ ridicat si viteza corespunzatoare de
curgere; substratul este format din bolovani, pietris, In mediul lentic sunt
suprafete cu nisip. Latimea albiei minore variaza între 95 m si 30 m, iar
adâncimea între 200 cm si cca 50 cm.
 Beneficiar : SC SIM COOP SRL Sighetu Marmatiei                       pag. 31
     Memoriu de prezentare pentru obtinerea acordului de mediu pentru proiectul:
    „Balastiera amonte confluenta Tisa - Iza” loc. Sighetu Marmatiei, jud.Maramures”

Conform datelor din literatura de specialitate (Ardelean-Beres, 2000, D.
Bsnsduc, I. Telcean, 2009), acest sector de râu are o stare ecologica relativ
buna, fiind identificate peste 30 de specii de pesti. Sunt specii cu interes
deosebit, de interes stiintific si comunitar, dintre care vom mentiona doar
cateva (dupa Directive 92/43EEC Traty of accesion 2003 Anexa II Animale si
plante de interes comunitar, care au conservare speciale cu arealelor lor.
Inventarul ihtiofaunei din bazinul hidrografic al râului Tisa, realizat pe baza
datelor prezentate in literatura de specialitate, include urmatoarele specii:
Eudontomyzon danfordi,Hucho hucho, Thymallus thymallus, Leuciscus
cephalus, Leusciscus souffia, Abramis brama, Alburnoides bipunctatus,
Barbus barbus, Gobio gobio, Gobio uranoscopus, Chondrosstoma nasus,
Barbus peloponnensius, Rutilus rutilus, Orthis barbatulus, Sabanejewia
aurata, Lota lota, Zingel streber, Zingel zingel, Cottus gobio, Cottus
poecilopus.


   Metodologie:

  Probele de ihtiofaună au fost colectate în data de 20. 08. 2011. cu ajutorul
unui aparat de electronarcoză marca Samus 725M. În total au fost prelevate
probe din patru puncte de colectare. Trei dintre aceste puncte se află în zona
de interes a proiectului, iar al patrulea este poziţionată mai jos de zona de
interes. Punctele de colectare au fost alese în aşa fel, încât să acopere toată
zona de interes (au fost colectate probe pe partea superioară, pe partea de
mijloc şi pe partea inferioară a proiectului) şi o porţiune aflată în aval de zona
de interes pentru a putea analiza efectul balastierei asupra acelor specii de
peşti care nu sunt prezente în zona de interes, însă sunt prezente în
vecinătatea acestuia, iar în perioada de reproducere pot migra pe porţiunea


 Beneficiar : SC SIM COOP SRL Sighetu Marmatiei                      pag. 32
     Memoriu de prezentare pentru obtinerea acordului de mediu pentru proiectul:
    „Balastiera amonte confluenta Tisa - Iza” loc. Sighetu Marmatiei, jud.Maramures”

afectată de functionarea balastierei. Pe tot parcursul studiat cursul apei este
mediu, iar apa este curată, neavând urme de poluare. Râul se încadrează în
zona păstrăvului. În albia râului se găsesc stânci şi bolovani de dimensiuni
mari în unele locuri fiind acoperită de nisip şi de pietriş. În primele trei puncte
de colectare râul se află într-o zona de pajisti, iar la al patrulea punct râul este
înconjurat de pajişti şi fâneţe. Pe tot parcursul zonei studiate (700 m amonte si
800 m in aval de amplasamentul unde va fi amplasata balastiera) nu se
găsesc zone de hrănire, adăpost şi reproducere pentru speciile de peşti
prezente.

  Toţi indivizii colectaţi au fost identificaţi şi număraţi pe teren, apoi eliberaţi
în apropierea locului de colectare, pe o porţiune cu curs mai lent a râului.
Specii de pesti identificate în timpul colectarii probelor de pe râul Iza sunt:
In zona studiata nu au fost identificate specii de pesti de interes comunitar.
Salmo trutta fario (păstrăv indigen), Phoxinus phoxinus (boiştean), Barbatula
barbatula (molan).

Specia şi numărul indivizilor capturate în cele patru puncte de prelevare a
probelor:

 Specie        Punctul nr. Punctul nr.   Punctul Punctul nr.
 Salmo trutta fario        1       2      2     0
 Phoxinus phoxinus        1
                 0      20    nr. 31     4
                                    3
 Barbatula            0       0      2     3
Punctul nr. 1: se află în locul în care va fi amplasata balastiera propusa
 barbatula
Punctul nr. 2: se află aval de balastiera propusa
Punctul nr. 3: se afla amonte de la 800 m de balastiera propusa
Punctul nr. 4: se află în amonte la 600 m de locul în care va fi amplasata
balastiera propusa Beneficiar : SC SIM COOP SRL Sighetu Marmatiei                      pag. 33
     Memoriu de prezentare pentru obtinerea acordului de mediu pentru proiectul:
    „Balastiera amonte confluenta Tisa - Iza” loc. Sighetu Marmatiei, jud.Maramures”

Specii de pesti identificate, care nu sunt de interes comunitar:
Salmo trutta fario (Linnaeus, 1758) – păstrăv indigen
Descriere si identificare: Gura largă terminală sau subterminală, deschiderea
ei ajunge aproxi-mativ sub mijlocul ochiului, iar marginea posterioară a
maxilarului sub marginea posterioară a ochiului sau puţin în urma acesteia,
rareori puţin înaintea acestei margini sau la o distanţă mai mare în urma ei.
Mandibula se inserează mult în urma ochiului, sub partea anterioară a
opercularului. Marginea dorsalei dreaptă, cea a analei uşor convexă,
pectoralele şi ventralele scurte şi rotunjite, la baza ventralelor un solz axilar
puternic. Caudala slab excavată (ceva mai excavată la tineri decât la adulţi).
Ventralele se inserează în urma mijlocului dorsalei, iar adipoasa deasupra
părţii posterioare a analei. Solzii mărunţi, îndeosebi pe partea ventrală. Capul
şi piesele operculare lipsite de solzi. Linia laterală continuă, rectilinie, dispusă
pe mijlocul corpului şi al pedunculului caudal. Obişnuit atinge 20-30 cm
lungime şi 200-600 g; ajunge şi de 40 cm şi peste 800 g, rar peste 1 kg,
excepţional mai multe kg.

Colorit: Variază mult în funcţie de apă, vârstă, maturitatea sexuală,
temperatură etc.; în apele umbrite şi bogate în vegetaţie, păstrăvii sunt mai
întunecaţi. Fondul general al corpului variază între verde-măsliniu şi gălbui,
mai închis pe spate şi mai deschis ventral. Flancurile corpului au în partea
 Beneficiar : SC SIM COOP SRL Sighetu Marmatiei                      pag. 34
     Memoriu de prezentare pentru obtinerea acordului de mediu pentru proiectul:
    „Balastiera amonte confluenta Tisa - Iza” loc. Sighetu Marmatiei, jud.Maramures”

dorsală pete negre dispuse în şiruri longitudinale neregulate; câteva pete
negre şi pe cap. Pe mijlocul flancurilor, în apropierea liniei laterale, pete roşii
înconjurate de o margine albă îngustă. Dorsala şi caudala cenuşii, dorsala cu
pete negre, mai mici decât cele de pe corp. Caudala nepătată. Pectoralele,
ventralele şi anala cenuşii-gălbui. Variabilitatea este foarte pronunţată.

Ecologie: Specie criofilă şi oxifilă, trăieşte exclusiv în ape de munte, îndeosebi
în cursul superior al râurilor şi pâraielor. Perioada de reproducere durează din
octombrie până la sfârşitul lunii decembrie, rar până în ianuarie, la o
temperatură sub 6-8C. În vederea reproducerii, păstrăvii migrează în susul
pâraielor, spre izvoare, iar exemplarele din lacuri urcă pe afluenţi. Locurile de
pontă sunt zonele puţin adânci ale pâraielor, cu fund de prundiş mărunt.
Femela „sapă" cu ajutorul înotătoarelor gropiţe în care depune icrele, pe care
apoi le acoperă cu prundiş, ferindu-le în acest mod de duşmani.
Protectie: Conform listei IUCN este încadrată în categoria cu risc scăzut
(Least Concern-LC).
Prezenţa în zona potenţial afectată şi impactul estimat asupra speciei:
Păstrăvul indigen este singura specie prezentă în primul punct de colectare.
De asemenea poate fi găsită şi în următoarele două puncte. În contrast cu
celelalte populaţii de peşti prezente în râu, populaţia de păstrăv poate fi
influenţată pozitiv în al patrulea punct de colectare, unde în momentul de faţă
lipseşte. Deschiderea balastierei ar putea afecta turbiditatea cursului de rau in
zona balastierei propuse dar nu constituie un obstacol în migraţia păstrăvului,
aceasta având capacitatea să migreze cu condiţia să fie respectate toate
punctele aflate la subcapitolul măsurile de diminuare a impactului asupra
mediului.
Phoxinus phoxinus (Linnaeus, 1758) – boiştean


 Beneficiar : SC SIM COOP SRL Sighetu Marmatiei                      pag. 35
     Memoriu de prezentare pentru obtinerea acordului de mediu pentru proiectul:
    „Balastiera amonte confluenta Tisa - Iza” loc. Sighetu Marmatiei, jud.Maramures”
Descriere si identificare: Corpul alungit, gros, aproape cilindric. Pedunculul
caudal lung, comprimat lateral. Linia laterală este incompletă, cu mai multe
întreruperi. În majoritatea apelor depăşeşte cu puţin 9 cm lungime totală,
uneori ajunge la 14,5 cm.
Colorit: Spatele şi cea mai mare parte a flancurilor sunt cenuşii-întunecate sau
verzui, uneori aproape negre; laturile au un luciu auriu. Partea ventrală este
albă sau gălbuie. Pe laturi se află un număr mare de pete întunecate, uneori
negre intens, care în multe cazuri se contopesc complet într-o singură dungă
neagră longitudinală. În epoca de reproducere, masculii se înnegresc foarte
mult; partea ventrală devine portocalie sau roşiatică, iar spatele verde-irizant
ca smaraldul. Înotătoarele sunt incolore; baza înotătoarelor pare a bate în
portocaliu. În epoca de reproducere apare şi o erupţie de tuberculi nupţiali pe
cap, la ambele sexe, dar care la masculi sunt mai pronunţate. Variabilitatea
este în general redusă.
Ecologie: Trăieşte în râuri şi pâraie de munte şi de deal, din zona păstrăvului
până în cea a scobarului, precum şi în lacurile de baraj şi micile iezere
montane din aceste zone; în lacurile glaciale alpine nu ajunge însă. Se
întâlneşte şi pe cursul principal al râurilor, în apă rapidă (cantonându-se aici
mai ales sub rădăcini), dar preferă braţele laterale, cu apă încet curgătoare şi
năpădite de vegetaţie, precum şi pâraiele mai încete, al căror substrat e un

 Beneficiar : SC SIM COOP SRL Sighetu Marmatiei                      pag. 36
     Memoriu de prezentare pentru obtinerea acordului de mediu pentru proiectul:
    „Balastiera amonte confluenta Tisa - Iza” loc. Sighetu Marmatiei, jud.Maramures”

amestec de pietre, nisip şi mâl. Aproape totdeauna se grupează pe cârduri
mari; indivizii de talii diferite se grupează adesea în cârduri diferite.
Reproducerea are loc din aprilie până în iunie, uneori chiar în iulie.
Dimorfismul sexual este foarte marcat în perioada de reproducere. Icrele sunt
depuse pe pietre, o femelă depune până la 1000 de boabe. Maturitatea
sexuală este atinsă la vârsta de doi ani (în cazuri rare la vârsta de numai un
an). Longevitatea este de aproximativ cinci ani. Hrana constă din larve de
insecte şi crustacee acvatice, insecte aeriene, mai rar din vegetaţie sau
detritus.
Protectie: Conform listei IUCN este încadrată în categoria cu risc scăzut
(Least Concern-LC).
Prezenţa în zona potenţial afectată şi impactul estimat asupra speciei:
Boişteanul este prezent în ultimele două puncte de colectare (punctul nr.3 şi
nr. 4). Prin reducerea debitului specia va fi mai puţin afectată, deoarece poate
supravieţui şi pe pâraie destul de mici. Cel mai probabil populaţia de boiştean
va rămâne constantă, eventual va arăta o scădere uşoară. Bineînţeles în
timpul reproducerii şi această specie urcă în susul pâraielor, în perioada de
reproducere (mai-iunie).Barbatula barbatula (Linnaeus, 1758) – molan
 Beneficiar : SC SIM COOP SRL Sighetu Marmatiei                      pag. 37
      Memoriu de prezentare pentru obtinerea acordului de mediu pentru proiectul:
     „Balastiera amonte confluenta Tisa - Iza” loc. Sighetu Marmatiei, jud.Maramures”

Descriere şi identificare: Capul deprimat dorsoventral, mai lat decât înalt. Gura
inferioară întreruptă la mijloc, cu capetele interne îndreptate înapoi. A treia
pereche de mustăţi e cea mai lungă. Nările sunt mai apropiate de ochi, decât
de vârful botului. Pedunculul caudal comprimat lateral. Pectoralele, ventralele
şi anala sunt rotunjite. Linia laterală este completă, solzii foarte mărunţi.
Caudala trunchiată sau uşor scobită, rar puţin convexă. De obicei atinge 10-
15 cm.
Colorit: Este extrem de variabil. Fondul general este gălbui, bătând uneori în
verzui, pe spate o serie de pete întunecate, late, în număr variabil, iar pe laturi
o reţea de pete, uneori clare şi bine delimitate, alteori vagi şi anastomozate
foarte neregulat. Variabilitatea este pronunţată, îndeosebi în privinţa coloritului
şi a taliei, dar şi în ce priveşte înălţimea corpului, lungimea pedunculului
caudal şi a înotătoarelor.
Ecologie: Trăieşte în râuri şi pâraie de munte şi de deal, exemplare izolate se
întâlnesc şi la şes. Lipseşte din râurile care izvorăsc la câmpie, trăieşte însă în
cursul superior al unor râuri ce izvorăsc în regiuni de colinare. Rezistă bine la
un grad relativ avansat de poluare a apei cu substanţe organice.
Reproducerea durează din aprilie până în iunie. Icrele sunt depuse în porţii (în
general de trei ori într-un sezon). Maturitatea sexuală este atinsă la vârsta de
un an (cu mici excepţii). Hrana constă din mici nevertebrate de fund, alge din
peripton, detritus organic. Trăieşte maxim 4-5 ani.
Protecţie: Conform listei IUCN este încadrată în categoria cu risc scăzut
(Least Concern-LC).
Prezenta în zona potential afectata si impactul estimat asupra speciei: La fel
ca boişteanul şi molanul este prezent în ultimele două puncte de colectare
(punctul nr.3 şi nr.4). Impactul negativ va fi şi în acest caz mai scăzut specia


 Beneficiar : SC SIM COOP SRL Sighetu Marmatiei                       pag. 38
       Memoriu de prezentare pentru obtinerea acordului de mediu pentru proiectul:
      „Balastiera amonte confluenta Tisa - Iza” loc. Sighetu Marmatiei, jud.Maramures”

fiind capabil să trăiască şi în pâraie cu debit scăzut. Cel mai probabil populaţia
de molan va rămâne constantă.
AMFIBIENI
Metoda de studiu:
Întâlnirea si identificarea vizuala a amfibienilor si reptilelor (ARVES-amphibian
and reptile visual encounter surveys) este metoda ceea mai standarda în
studiul si inventarierea herpetofaunei.
Exista numeroase metode de întâlnire si identificare vizuala, dintre care ceea
mai adecvata este metoda transectelor.
Habitatele umede de balti, zonele de zavoi, cat si buruienisurile inalte atasate
de marginile râului permit dezvoltarea amfibienilor. In perimetrul vizat direct
valorificarea balastului in vecinatatea acestuia nu sau semnalat, nu s-au
observat exemplare de amfibieni, specii comune sau de interes comunitar.


Reptile
Zona destinata activitatii economice nu este un habitat specific nici pentru
reptile, cum nu este pentru nici o specie de interes comunitar. Accidental pot
sa apara exemplare razlete de serpi pe prundisul râului, dar acesta nu este
nici habitat de hranire, nici habitat de odihna sau retragere a speciilor de
reptile.
În zavoaiele din apropiere la aproximativ 40 m de perimetrul proiectului propus
a fost vazut un exemplar de sarpe de apa Natrix natrix. Nu au fost identificate
în cursul deplasarilor de teren nici un exemplar de broasca testoasa de apa
(Emys orbicularis).
Pasari
Metoda de studiu:


 Beneficiar : SC SIM COOP SRL Sighetu Marmatiei                        pag. 39
     Memoriu de prezentare pentru obtinerea acordului de mediu pentru proiectul:
    „Balastiera amonte confluenta Tisa - Iza” loc. Sighetu Marmatiei, jud.Maramures”

Observarea si evaluarea populatiilor avifaunei s-a efectuat prin observatii
directe si observatii asupra locurilor de cuibarit si de hranire. In perimetrul
desemnat deschiderii carierei nu s-au semnalat cuiburi de pasari.
In zonele invecinate, pe raul Viseu au fost observate urmatoarele specii de
pasari: pupaza - Upupa epops, barza alba-Cyconia cyconia, cotofana-Pica
pica, pitigoi mare - Parus major.
Ele nu cuibaresc în perimetrul destinat extragerii balastului si nici in imediata
vecinatate, deoarece nu exista copaci sau alte adaposturi si poposesc doar
întâmplator pe prundisul râului.
Deschiderea balastierei, realizandu-se pe suprafata restrânsa si pe un teren
nud fara vegetatie nu va afecta direct populatiile ornitofaunei, exceptand
zgomotul care va constitui un factor de stres pentru perimetrul de zavoi aflat la
40 m de balastiera si pentru luciul de apa din apropierea exploatarii, unde nu
vor mai poposi pasarile acvatice, alegându-si zonele învecinate.
MAMIFERE
Suprafata destinata activitatii economice nu este propice mamiferelor, atât în
ceea ce priveste comportamentul de hranire, cât si cel de adapostire sau
retragere. Nu au fost observate mamifere sau urme de mamifere salbatice.
   Exploatarea balastierei nu va avea nici un impact negativ asupra
populatiilor de mamifere din zonele adiacente.


2. Date despre prezenţa, localizarea, populaţia şi ecologia speciilor şi/sau
habitatelor de interes comunitar prezente pe suprafaţa şi în imediata
vecinătate a proiectului, menţionate în formularul standard al ariei naturale
protejate de interes comunitar;
   Teritoriul pe care va fi amplasată balastiera propusa este localizat în
teritoriul administrativ al localităţii Sighetu Marmatiei la nivelul abiei minore a

 Beneficiar : SC SIM COOP SRL Sighetu Marmatiei                      pag. 40
     Memoriu de prezentare pentru obtinerea acordului de mediu pentru proiectul:
    „Balastiera amonte confluenta Tisa - Iza” loc. Sighetu Marmatiei, jud.Maramures”

râului Iza pe malul drept, între hm 796-800, borna CSA 1-0. Perimetrul
temporar de exploatare, constand în nisipuri si pietrisuri, cu o suprafata de 1,7
ha este lipsit de vegetatie. Fiind situat pe plaja raului Iza, vecinatatile
perimetrului de interes economic sunt suprafete ocupate de o vegetatie
instalata pe terenuri aluvionare, vegetatie de prundisuri de rau. Atat suprafata
destinata utilizarii economice, cat si zonele învecinate sunt lipsite de
specii/habitate de interes comunitar.
    Vegetatia aluvionara, a prundisurilor nu adaposteste taxoni rari cu
interes conservativ.
    Vegetatia din vecinatatea amplasamentului este una ruderalizată
(antropizată) edificată de specii de plante comune, neincluse în lista celor de
interes comunitar.
Informatii privind PP: denumirea, descrierea, obiectivele acestuia, informatii
privind productia care se va realiza, informatii despre materiile prime,
substantele sau preparatele chimice utilizate;
    Proiectul supus evaluarii consta într-o balastiera în albia minora a râului
Iza.
Obiectivul agentului economic este extragerea de agregate naturale din albia
minora a râului Iza
Activitatea de extractie propriu-zisa se va desfasura în primul an pe o
suprafata de 1,7 ha respectiv la nivelul plajei vestice si a insulei estice în
partea nordica a acestora, spre firul apei.
    Cantitatea de 20000 mc este posibil de exploatat în perioada de permis,
tinând cont de morfologia insulei, a malurilor, de amplasamentul spatial al
acestora în raport cu malurile si talvegul general al vaii în acest sector de
curgere al râului Iza, de nivelul talvegului si limita de adâncime pentru


 Beneficiar : SC SIM COOP SRL Sighetu Marmatiei                      pag. 41
     Memoriu de prezentare pentru obtinerea acordului de mediu pentru proiectul:
    „Balastiera amonte confluenta Tisa - Iza” loc. Sighetu Marmatiei, jud.Maramures”

extractie acceptata de AN “Apele Române” Administraţia Bazinală de Apă
Someş-Tisa conform Avizului nr. 334/18.08.2011.
   La estimarea cantitatii de resursa solicitata pentru exploatare s-au avut
în vedere si elementele impuse prin legislatia specifica din domeniul
gospodaririi apelor, respectiv protectia malurilor prin pastrarea obligatorie a
unui pilier de protectie si orientarea extractiei sub un unghi de 450 în zona
malurilor si recalibrarea albiei prin marirea sectiunii de scurgere. Se vor
respecta întocmai conditiile impuse prin Avizului de gospodarire a apelor nr.
Avizului nr. 334/18.08.2011, pentru proiectul „Balastiera – Amonte conf. Iza -
Tisa” localizat în albia minoră a râului Iza insula spre mal drept, CSA 0-1, între
hm 796-800, precum si a normelor privind protectia zacamântului.
   În ceea ce priveste protectia zacamântului, exploatarea stratului de
balast se va efectua numai din aval spre amonte, în fâsii longitudinale
paralele, pe toata suprafata zonei de exploatare, fara a se afecta talvegul
albiei prin crearea de gropi si neuniformitati, astfel încât zona sa nu fie
dezechilibrata din punct de vedere al eroziunii.
   Prin dirijarea corecta a exploatarii se va face o corectie si regularizare a
cursului raului Iza în acest sector al albiei minore, malul drept.

Durata constructiei, functionarii, dezafectarii proiectului si esalonarea
perioadei de implementare a PP etc.;
Proiectul este destinat unei functionari de durata, cca 10 de ani în functie de
regenerarea materialului depus de râu în albie. In sens strict, explotarea se
face contractual pe un an, contractul reînnoindu-se la fiecare 12 luni.
Deschiderea balastierei este prognozata a se face pe parcursul perioadelor
februarie – noiembrie în decursul a câtorva ani. Pe perioada de iarnă, în Beneficiar : SC SIM COOP SRL Sighetu Marmatiei                      pag. 42
      Memoriu de prezentare pentru obtinerea acordului de mediu pentru proiectul:
     „Balastiera amonte confluenta Tisa - Iza” loc. Sighetu Marmatiei, jud.Maramures”

funcţie de condiţiile meteorologice, activitatea de extracţie şi de prelucrare
poate fi întreruptă.

Activitati care vor fi generate ca rezultat al implementarii PP:
Activitatea de extractie propriu-zisa se va desfasura pe o suprafata de 0,6 ha
respectiv la nivelul plajei spre firul apei.
Drumurile:
   - drum de hotar balastat de c.c.a. 100 m care face legatura cu perimetrul
in zona malului stang al raului Iza, latimea drumului este 4 m;
   - drum de acces practicabil pana la perimetru are o latime de 4 m;
   - Amenajarea unei platforme de lucru pentru utilajul de excavare cu un
sant de scurgere în jurul acesteia pentru scurgerea apei din cupa
excavatorului.
   - Construirea unui pilier de protectie cu caracter definitiv pentru malul
stâng al râului.
Dimensiunile sale vor fi reglementate în acord cu Autorizatia de Gospodarire a
Apelor.
   -Excavatii longitudinale dinspre aval înspre amonte sub forma de fâsii cu
latimi cuprinse între 4 si 8 m, în functie de lungimea bratului utilajului de
excavat. Taluzul va avea un unghi de maximum 30-400.
   -Statia de prelucrare este amenajata în afara zonei de exploatare.

Ca urmare a deschiderii balastierei, va fi exploatata o resursa naturala,
extrasa din zona si transportata spre beneficiari.

   accesul se face printr-un drum balastat de hotar existent de c.c.a. 100 de
   m din drumul national, conform Planului de situatie anexat.
   lucrari de pregatire


 Beneficiar : SC SIM COOP SRL Sighetu Marmatiei                       pag. 43
     Memoriu de prezentare pentru obtinerea acordului de mediu pentru proiectul:
    „Balastiera amonte confluenta Tisa - Iza” loc. Sighetu Marmatiei, jud.Maramures”

   accesul pe plaja se face de pe malul râului

   se va amenaja platforma de lucru înconjurata de un sant de scurgere
  mentinut în permanenta functional pentru scurgerea apeleor aduse odata
  cu materialul extras;


3. Prognozaţi scara de timp pentru înlocuirea speciilor/habitate afectate de
implementarea proiectului, dacă este cazul;
Nu este cazul – Prin implemantarea proiectului propus nu vor fi afectate specii
şi habitate de interes comunitar, in concluzie nu este necesar sa se faca
inlocuirea speciilor/habitate de interes comunitar. Datorită faptului că, proiectul
propus este amplasat în intravilanul localităţii Vişeu de Sus, pe amplasament
propus şi în apropiere acestuia nu au fost identificate speciilor/habitate de
interes comunitar.
4. Identificarea şi detalierea următoarelor tipuri de impacturi: direct, indirect,
cumulative, te termen scurt sau lung.
Impactul direct si indirect
Impactul direct se manifesta asupra unei portiuni infime din situl Natura 2000.
De asemenea nu exista impact direct asupra habitatelor terestre si un impact
nesemnificativ asupra habitatelor acvatice. Acesta din urma, singurul demn de
mentionat, se va manifesta prin usoara crestere a turbiditatii apei în zona
litorala si printr-o modificare restrânsa ca suprafata si intensitate a curentilor
locali de ape determinate de aparitia temporara a unor gropi la marginea apei.
Prin urmare, pestii vor evita zona litorala.
Asupra speciilor de pasari se va exercita un efect redus si indirect. Speciile de
ornitofaune vor evita cuiberitul si hranirea pe o raze de câtiva mp în
apropierea balastierei, dar au spatiu suficient de retragere.
Impactul cumulativ
 Beneficiar : SC SIM COOP SRL Sighetu Marmatiei                      pag. 44
      Memoriu de prezentare pentru obtinerea acordului de mediu pentru proiectul:
     „Balastiera amonte confluenta Tisa - Iza” loc. Sighetu Marmatiei, jud.Maramures”

Datorită faptului că acest proiect nu prezintă impact negativ semnificativ
asupra speciilor şi habitatelor Natura 2000 identificate şi datorită faptului că în
imediata vecinătate a proiectului nu există alte activităţi economice, nu există
o cumulare a impactului cu alte proiecte.
Impactul pe termen scurt sau lung
Impactul activitatii este unul pe termen scurt, 4 trimestre, respectiv pe
perioada de exploartare a resurselor naturale regenerabile. Dupa acesta
perioada, datorita dinamicii naturale a cursului de apa, zona tinde sa se
refacă.
5. Identificaţi toate proiectele din vecinătate, care pot avea singure sau în
combinaţie cu alte proiecte impact negativ asupra sitului natura 2000,
respectiv, stabiliţi limitele în interiorul cărora s-a făcut analiza efectelor
cumulate şi scara de timp pentru care au fost luate în considerare;
   Datorită faptului că acest proiect nu prezintă impact negativ semnificativ
asupra speciilor şi habitatelor de interes comunitar şi datorită faptului că în
vecinătatea proiectului (pe o distanţă de 150 m amonte şi 150 m aval de
proiectul propus spre realizare) nu există alte activităţi economice, nu există
o cumulare a impactului cu alte proiecte.
   În cazul exploatări propuse pe suprafata aceasta vegetatia este
inexistenta si s-a constat că, proiectul nu va afectata vecinătătile. Portiunea de
drum care mărgineste exploatarea, nu este deteriorată, nu s-au constat
rupturi, alunecări, prăbusiri, depozite de aluviuni sau deseuri în vale.

6. Evaluarea semnificatiei impactului se face pe baza urmatorilor indicatori-
cheie cuantificabili:

   nu va fi pierdut nici un procent din suprafata habitatului deoarece pe
  amplasament si in vecinatatea acestuia nu au fost identificate nici un

 Beneficiar : SC SIM COOP SRL Sighetu Marmatiei                       pag. 45
    Memoriu de prezentare pentru obtinerea acordului de mediu pentru proiectul:
   „Balastiera amonte confluenta Tisa - Iza” loc. Sighetu Marmatiei, jud.Maramures”

 habitat de interes comunitar;

  procentul ce va fi pierdut din suprafetele habitatelor folosite pentru
 necesitatile de hrana, odihna si reproducere ale speciilor de interes
 comunitar - nu este cazul;

    -  suprafetele   colaterale sunt    suficiente   ca sa compenseze
    necesitatile de hranire, odihna si reproducere a speciilor de fauna;

  prin activitatea economica propusa nu va avea loc fragmentarea nici
 unui habitat de interes comunitar;

  durata sau persistenta fragmentarii - nu este cazul, deoarece nu va
 avea fragmentarea nici unui habitat de interes comunitar;

  durata sau persistenta perturbarii speciilor de interes comunitar,
 distanta fata de aria naturala protejata de interes comunitar;

      - Amplasamentul este cuprins în ROSCI Tisa Superioara, .
  schimbari in densitatea populatiilor (nr. de indivizi/suprafata);

      -Se va modifica foarte putin densitatea speciilor de pesti din zona,
  dar nu prin mortalitate, ci prin deplasarea spre alte zone.

  scara de timp pentru inlocuirea speciilor/habitatelor afectate de
 implementarea PP;

      - nu este necesar să se înlocuiască speciilor/habitatelor de interes
  comunitar pentru că, în perimetrul propus spre exploatare şi în imediata
  vecinătate a acestuia nu au fost identificate speciilor/habitatelor de
  interes comunitar.

  Refacerea starii initiale a mediului dupa încetarea exploatarii se va
 realiza in cca 1 an.


Beneficiar : SC SIM COOP SRL Sighetu Marmatiei                      pag. 46
     Memoriu de prezentare pentru obtinerea acordului de mediu pentru proiectul:
    „Balastiera amonte confluenta Tisa - Iza” loc. Sighetu Marmatiei, jud.Maramures”

7.  Evidenţierea clară a măsurile de reducere care pot fi asigurate pe
termen scurt, mediu şi lung prin mecanisme legislative şi financiare.


Măsuri de diminuare a impactului asupra mediului:
    Folosirea de tehnologii si echipamente noi, conforme cu standardele
   de zgomot acceptate

    Evitarea exploatarii in perioada de aprilie - iunie cand speciile de
   ornitofauna cuibaresc, iar speciile de pesti sunt in perioada de
   reproducere

    Evitarea muncii in timpul noptii, iar in cazul in care se utilizeaza lumina
   noaptea se va evita utilizarea ei in exces.

    evitarea exploatarilor nocturne pentru a se impiedica atragerea in masa
   a insectelor nocturne si implicit a liliecilor.

    Pentru impactul datorat mortalitatii directe cauzate de omorârea
   animalelor de catre lucratori, capturarea involuntare a diferite specii in
   gropi, santuri, canale etc, aparitia de false locuri de determinând
   mortalitatea oualor, larvelor etc.), se recomanda:
- organizarea de sedinte de constientizare în care sa se explice faptul ca
aceste animale sunt strict protejate de lege

   - Pentru impactul datorat cresterii nivelului suspensiilor si a noxelor se va
   proceda la umezirea în permanents a drumurilor industriale fapt ce va
   împiedica cresterea gradului de impurificare a aerului cu pulberi. Pentru
   impactul datorat noxelor cea mai importanta masura de reducere este
   folosirea de utilaje si masini conforme cu standardele euro.

 Beneficiar : SC SIM COOP SRL Sighetu Marmatiei                      pag. 47
     Memoriu de prezentare pentru obtinerea acordului de mediu pentru proiectul:
    „Balastiera amonte confluenta Tisa - Iza” loc. Sighetu Marmatiei, jud.Maramures”

   Impactul datorat stâlpilor de medie tensiune, si a conductorilor electrici
  aferenti poate fi diminuat prin utilizare de componente izolate si marcate
  corespunzator pentru evitarea coliziunii.

   Pentru impactul datorat poluarii datorate accidentelor, managementul
  defectuos al hidrocarburilor, folosirii unei tehnologii neadegvate si
  managementului defectuos al deseurilor, impact ce poate aparea în toate
  fazele proiectului cu efect asupra tuturor speciilor si habitatelor se
  recomanda:

- aplicarea unei discipline în circulatie

- realizarea unui management eficient al depozitarii hidrocarburilor si a altor
substante toxice în perimetrul santierului
- folosirea de tehnologii noi, performante

- realizarea unui management eficient al deseurilor; asigurarea evacuarii
deseurilor prin efectuarea unui contract o firma autorizata de profil;

   Pentru diminuarea impactului provocat de mortalitatea directs a
    speciilor mobile de fauna, cauzata de accidentele auto pe drumurile
    industriale, se recomanda:
- limitarea vitezei pe drumurile din perimetrul proiectului.
   Curatarea regulata a drumurilor industriale si a marginilor acesteia de
  cadavrele de animale (ex. câini, pasari etc.) produse de catre accidente
  pentru a nu atrage eventuale specii necrofage (corvidele, pasari rapitoare,
  vulpi etc.)
   Lucrările care duc la tulburarea apei, sau la micşorarea debitului se vor
  efectua în afara perioadei de reproducere a speciilor prezente (nu se vor
  efectua astfel de lucrări în intervalul de timp aprilie-iunie respectiv 15
  noiembrie-decembrie).
 Beneficiar : SC SIM COOP SRL Sighetu Marmatiei                      pag. 48
    Memoriu de prezentare pentru obtinerea acordului de mediu pentru proiectul:
   „Balastiera amonte confluenta Tisa - Iza” loc. Sighetu Marmatiei, jud.Maramures”

   Organizarea şantierului se va face în aşa fel încât aceasta să fie
  amplasată cât mai departe de malul râului, evitându-se astfel deteriorarea
  albiei şi a malului.

   Deşeurile generate în perioada de functionarii (ambalaje din hârtie şi
  carton, ambalaje de material plastic, sticlă etc.) vor fi adunate şi eliminate
  la depozite de deşeuri.
   Pentru a afecta cât mai puţin locurile de ascunziş şi de hrănire pentru
  ihtiofaună utilajeje se vor poza cât mai departe de malul râului acolo unde
  aceasta este posibil.
   De asemenea se va avea grijă ca din albia râului să nu fie îndepărtate
  pietrele de mari dimensiuni, deoarece în vecinătatea acestor pietre se află
  locurile de ascunziş a speciilor prezente.
  Se va păstra regimul natural de adâncime a râului.
   Vor fi excluse activităţile de curăţare a albiei de masa organică naturală
  moartă (lemn, frunze, ierburi, etc.) cu excepţia zonelor de lucru efectiv.
   Vor fi excluse şi evitate acţiunile tehnice agresive cu impact direct sau
  indirect asupra râului în perioada primăverii (aprilie şi mai) şi a începutului
  verii (iunie), cât şi la sfârşitul toamnei (1 5 octombrie-decembrie), pentru a
  nu deranj a peştii în perioada de reproducere.
   Vor fi luate măsuri de protecţie împotriva poluării râului, o atenţie
  specială trebuie acordată poluării cu carburanţi şi lubrifianţi.
   Pentru a preveni poluarea râului, lucrările vor fi proiectate în aşa fel
  încât utilajele folosite să pătrundă de cât mai puţine ori în râu, pentru a
  preveni poluarea acesteia, cât şi deranjarea comunităţilor de ihtiofaună
  prezente.
   Se vor lua măsuri de preîntâmpinarea deversărilor de substanţe cu
  potenţial toxic sau mutagen (carburanţi, uleiuri, etc.).
Beneficiar : SC SIM COOP SRL Sighetu Marmatiei                      pag. 49
     Memoriu de prezentare pentru obtinerea acordului de mediu pentru proiectul:
    „Balastiera amonte confluenta Tisa - Iza” loc. Sighetu Marmatiei, jud.Maramures”

   Se va interzice circulaţia autovehiculelor în afara drumurilor trasate
  pentru funcţionarea şantierului (drumuri de acces, drumuri tehnologice)
  pentru a nu deranja comunităţile de ihtiofaună.

   Se va interzice staţionarea şi spălarea autovehiculelor în râu sau cu
  apă din râu pe lângă acesta.

   Se va interzice reparaţia utilajelor şi mijloacelor de transport în
  perimetrul balastierei.


CONCLUZIILE

 Suprafata se afla pe teritoriul sitului Natura 2000 ROSCI0125 Tisa
Superioara implicand o portiune infima din suprafata acestui sit.

 Pe teritoriul de interes economic nu exista habitate cu valoare mare sau
foarte mare de conservare.

 Pe teritoriul de interes economic nu exista specii de flora sau fauna de
interes conservativ.

 Datorita suprafetelor mici si a activitatii putin invazive, impactul asupra
speciilor de nevertebrate terestre, amfibieni, reptile, pasari, va fi foarte redus.
Suprafata exploatabila este inconjurata la o distanta de 50 m de habitate de
zavoi de buna calitate în vecinatate, prin urmare impactul va fi restrâns si la
finele exploatarii suprafata va fi ocupata de acelasi tip de vegetatie naturala
prin colonizare naturala.
 Habitatele prezente în apropierea zonei de impact, sunt de calitate
superioara, astfel ca elementele mobile vor putea coloniza usor aceste
habitate receptor. De asemenea elementele putin mobile vor putea fi
translocate cu usurinta daca o sa fie cazul.

Beneficiar : SC SIM COOP SRL Sighetu Marmatiei                      pag. 50
     Memoriu de prezentare pentru obtinerea acordului de mediu pentru proiectul:
    „Balastiera amonte confluenta Tisa - Iza” loc. Sighetu Marmatiei, jud.Maramures”

 Investitia nu are impact de nici un fel asupra rutelor de migratie ale
pasarilor si nu are impact transfrontalier.                     Intocmit,
                  ing. Liviu Ioan IRE
Beneficiar : SC SIM COOP SRL Sighetu Marmatiei                      pag. 51

								
To top