vakansiya 01 06 2011

Document Sample
vakansiya 01 06 2011 Powered By Docstoc
					  Azərbaycan Respublikası Dövlət Sosial Müdafiə Fondu üzrə daxıli
    müsahibə yolu ilə tutulmaq üçün vakant vəzifələrin siyahısı


Azərbaycan Respublikası Dövlət
Sosial Müdafiə Fondunun Aparatı

Kadr və kadr hazırlığı şöbəsi
Kadr hazırlığı sektoru
Məsləhətçi               1

Sığorta-pensiya siyasəti və strateji
araşdırmalar şöbəsi
Strateji araşdırmalar sektoru
Sektor müdiri             1
İctimaiyyətlə əlaqələr sektoru
Sektor müdiri             1
Baş məsləhətçi             1

Maliyyə-büdcə şöbəsi
Gəlirlərin icmallaşdırılması sektoru
Aparıcı məsləhətçi           1
Sığortaedənlərin mərkəzləşdirilmiş
uçotunun təşkili sektoru.
Sektor müdiri             1
Sosial müavinətlər sektoru
Baş məsləhətçi             1

Дахили аудит шюбяси
Funksional vəzifələrin icrasının
auditi sektoru
Baş məsləhətçi             1
Böyük məsləhətçi            1


Əmək pensiyaları şöbəsi
Müdir müavini             1
Əmək pensiyalarının təyinatının
təşkili sektoru
Sektor müdiri            1

Büdcənin icrasının ucotu şöbəsi
İcmal balans sektoru
Sektor müdiri            1
Mal material-qiymətlilərinin
uçotunun təşkili sektoru
Sektor müdiri            1
Böyük məsləhətçi-mühasib       1

Beynəlxalq əlaqələr şöbəsi
Sorğu və müraciətlərlə iş sektoru
Sektor müdiri            1
Beynəlxalq əməkdaşlıq sektoru
Aparıcı məsləhətçi          1

Fərdi uçotun təşkili şöbəsi
Sığortaolunanların uçotu sektoru
Sektor müdiri            1
Sığortaolunanların məlumatlarının
təhlili sektoru
Baş məsləhətçi            1
Sığortaolunanların
məlumatlandırılması və
arxivləşdirmə sektoru
Böyük məsləhətçi           1
Məsləhətçi              1

İnformasiya texnologiyaları şöbəsi
Kompüter şəbəkələri sektoru
Baş məsləhətçi            1
Proqram-texniki sistemlərə yardım
sektoru
Sektor müdiri            1
Böyük məsləhətçi           1

Pensiya sənədləri və müraciətlərlə
iş şöbəsi
Arxivləşdirilmiş pensiya sənədləri ilə
iş sektoru
Sektor müdiri              1
Məsləhətçi                1
Ərizə və şikayətlərlə iş sektoru
Boyük məsləhətçi             1
Məsləhətçi                1

Hüquq şöbəsi
Normativ –hüquqi təminat sektoru
Məsləhətçi-hüquqşünas          1
Hüquqi məsələlərin tənzimlənməsi
sektoru
Aparıcı məsləhətçi-hüquqşünas      1

Ümumi şöbə
Vətəndaşların müraciəti ilə iş sektoru
Sektor müdiri             1

Təsərrüfat şöbəsi
Məsləhətçi                1İri sığortaedənlərlə iş üzrə
departament
Direktor müavini             1
Mühasibat uçotu sektoru
Aparıcı məsləhətçi-mühasib        1
Proqnoz, uçot və təhlil sektoru
Sektor müdiri              1
Sığortaolunanların
məlumatlandırılması sektoru
Sektor müdiri              1
Ümumi sektor
Sektor müdiri              1
Fərdi uçotun təşkili sektoru
  1
Sektor müdiri            1
Baş məsləhətçi           1
Audit sektoru
Sektor müdiri            1
Baş məsləhətçi           1


Bakı şəhəri üzrə hüquqi şəxslərlə
iş departamenti
Sığortaedənlərə xidmət sektoru
Sektor müdiri            1
Proqnoz, uçot və təhlil sektoru.
Baş məsləhətçi           1
Aparıcı məsləhətçi         2
Fərdi uçotun təşkili sektoru
Sektor müdiri            1
Baş məsləhətçi           1
Mühasibatlıq sektoru
Aparıcı məsləhətçi-mühasib     1Hərbi qulluqçular və xüsusi
rütbəli şəxslərlə iş departamenti
Direktor müavini          1
Gəlirlər sektoru
Baş məsləhətçi           1
Məsləhətçi             1
Pensiya təyinatı sektoru
Məsləhətçi             2
Fərdi uçotun təşkili sektoru
Məsləhətçi             1
Ümumi sektor
Sektor müdiri            1
Mühasibatlıq sektoru
Aparıcı məsləhətçi - nəzarətçi
mühasib               1
Məsləhətçi-mühasib         1
Bakı şəhəri Binəqədi rayon şöbəsi
Gəlirlər sektoru
Aparıcı məsləhətçi          1
Pensiya təyinatı sektoru
Sektor müdiri            1
Fərdi uçotun təşkili sektoru
Sektor müdiri            1
Baş məsləhətçi            1
Aparıcı məsləhətçi          1

Bakı şəhəri Qaradağ rayon şöbəsi
Fərdi uçotun təşkili sektoru
Sektor müdiri            1

Bakı şəhəri Xəzər rayon şöbəsi
Pensiya təyinatı sektoru
Sektor müdiri            1

Bakı şəhəri Yasamal rayon şöbəsi
Müdir müavini            1
Gəlirlər sektoru
Aparıcı məsləhətçi          1
Fərdi uçotun təşkili sektoru
Sektor müdiri            1

Bakı şəhəri Nəsimi rayon şöbəsi
Müdir müavini
Gəlirlər sektoru
Məsləhətçi              3
Pensiya təyinatı sektoru
Sektor müdiri            1

Bakı şəhəri Nərimanov rayon şöbəsi
Pensiya təyinatı sektoru
Məsləhətçi              1

Bakı şəhəri Sabunçu rayon şöbəsi
Gəlirlər sektoru
Sektor müdiri             1
Pensiya təyinatı sektoru
Baş məsləhətçi             1
Məsləhətçi               1
Maliyyə-uçot sektoru
Aparıcı məsləhətçi-nəzarətçi mühasib  1

Bakı şəhəri Səbail rayon şöbəsi
Gəlirlər sektoru
Sektor müdiri             1
Maliyyə-uçot sektoru
Sektor müdiri             1
Aparıcı məsləhətçi-nəzarətçi mühasib  1
Fərdi uçotun təşkili sektoru
Aparıcı məsləhətçi           1

Bakı şəhəri Suraxanı rayon şöbəsi
Gəlirlər sektoru
Aparıcı məsləhətçi-hüquqşünas     1
Məsləhətçi               1
Pensiya təyinatı sektoru
Sektor müdiri             1
Maliyyə-uçot sektoru
Sektor müdiri-baş mühasib       1
Aparıcı məsləhətçi-nəzarətçi mühasib  1
Fərdi uçotun təşkili sektoru
Sektor müdiri             1

Bakı şəhəri Xətai rayon şöbəsi
Müdir müavini             1
Gəlirlər sektoru
Aparıcı məsləhətçi           1
Məsləhətçi               1
Pensiya təyinatı sektoru
Sektor müdiri             1
Baş məsləhətçi             1
Məsləhətçi               1
Maliyyə uçot sektoru
Sektor müdiri-baş mühasib       1
Fərdi uçotun təşkili sektoru
Sektor müdiri             1
Aparıcı məsləhətçi           1

Abşeron rayon şöbəsi
Gəlirlər sektoru
Sektor müdiri             1
Pensiya təyinatı sektoru
Sektor müdiri             1
Maliyyə-uçot sektoru
Aparıcı məsləhətçi-nəzarətçi mühasib  1
Fərdi uçotun təşkili sektoru
Aparıcı məsləhətçi           1

Ağdam rayon şöbəsi
Gəlirlər sektoru
Baş məsləhətçi             1
Fərdi uçotun təşkili sektoru
Aparıcı məsləhətçi           1

Ağdaş rayon şöbəsi
Fərdi uçotun təşkili sektoru
Sektor müdiri             1
Baş məsləhətçi             1

Ağstafa rayon şöbəsi
Pensiya təyinatı sektoru
Sektor müdiri             1
Baş məsləhətçi             1
Fərdi uçotun təşkili sektoru
Aparıcı məsləhətçi           1

Ağsu rayon şöbəsi
Fərdi uçotun təşkili sektoru
Sektor müdiri             1

Ağcabədi rayon şöbəsi
Fərdi uçotun təşkili sektoru
Aparıcı məsləhətçi       1

Astara rayon şöbəsi
Maliyyə-uçot sektoru
Sektor müdiri-baş mühasib   1
Fərdi uçotun təşkili sektoru
Sektor müdiri         1

Balakən rayon şöbəsi
Gəlirlər sektoru
Baş məsləhətçi         1

Bərdə rayon şöbəsi
Müdir müavini         1

Qazax rayon şöbəsi
Gəlirlər sektoru
Aparıcı məsləhətçi       1
Fərdi uçotun təşkili sektoru
Sektor müdiri         1
Baş məsləhətçi         1

Qax rayon şöbəsi
Fərdi uçotun təşkili sektoru
Baş məsləhətçi         1

Qəbələ rayon şöbəsi
Gəlirlər sektoru
Aparıcı məsləhətçi       1
Maliyyə-uçot sektoru
Sektor müdiri-baş mühasib   1

Qobustan rayon şöbəsi
Maliyyə-uçot sektoru
Sektor müdiri-baş mühasib   1
Aparıcı məsləhətçi-mühasib   1
Quba rayon şöbəsi
Müdir müavini         1
Gəlirlər sektoru
Aparıcı məsləhətçi       1
Pensiya təyinatı sektoru
Aparıcı məsləhətçi       1

Qusar rayon şöbəsi
Gəlirlər sektoru
Aparıcı məsləhətçi       1
Fərdi uçotun təşkili sektoru
Sektor müdiri         1

Zaqatala rayon şöbəsi
Gəlirlər sektoru
Baş məsləhətçi-hüquqşünas   1
Məsləhətçi           1
Pensiya təyinatı sektoru
Sektor müdiri         1
Maliyyə-uçot sektoru
Aparıcı məsləhətçi-mühasib   1

Zəngilan rayon şöbəsi
Gəlirlər sektoru
Sektor müdiri         1
Fərdi uçotun təşkili üzrə
Baş məsləhətçi         1

Zərdab rayon şöbəsi
Gəlirlər sektoru
Aparıcı məsləhətçi       1
Fərdi uçotun təşkili sektoru
Baş məsləhətçi         1

Füzuli rayon şöbəsi
Maliyyə-uçot sektoru
Sektor müdiri-baş mühasib   1
Gəlirlər sektoru
Sektor müdiri                1
Pensiya təyinatı sektoru
Sektor müdiri                1
Fərdi uçotun təşkili sektoru
Sektor müdiri                1

Lerik rayon şöbəsi
Müdir müavini – Gəlirlər sektorunun müdiri  1
Fərdi uçotun təşkili sektoru
Sektor müdiri                1
Baş məsləhətçi                1

Laçın rayon şöbəsi
Pensiya təyinatı sektoru
Aparıcı məsləhətçi              1

İmişli rayon şöbəsi
Gəlirlər sektoru
Sektor müdiri                1
Aparıcı məsləhətçi              1
Fərdi uçotun təşkili sektoru
Sektor müdiri                1
Baş məsləhətçi                1
Aparıcı məsləhətçi              1

İsmayıllı rayon şöbəsi
Fərdi uçotun təşkili sektoru
Sektor müdiri                1

Kəlbəcər rayon şöbəsi
Müdir müavini-Gəlirlər sektorunun müdiri   1

Kürdəmir rayon şöbəsi
Gəlirlər sektoru
Sektor müdiri                1

Yevlax rayon şöbəsi
Gəlirlər sektoru
Aparıcı məsləhətçi-mühasib         1
Fərdi uçotun təşkili sektoru
Sektor müdiri               1

Yardımlı rayon şöbəsi
Fərdi uçotun təşkili sektoru
Sektor müdiri               1
Baş məsləhətçi               1
Aparıcı məsləhətçi             1

Gəncə şəhəri Kəpəz rayon şöbəsi
Gəlirlər sektoru
Baş məsləhətçi               1
Aparıcı məsləhətçi             1

Gəncə şəhəri Nizami rayon şöbəsi
Müdir müavini               1
Gəlirlər sektoru
Aparıcı məsləhətçi             1
Fərdi uçotun təşkili sektoru
Aparıcı məsləhətçi             1

Göyçay rayon şöbəsi
Gəlirlər sektoru
Məsləhətçi                 1

Goranboy rayon şöbəsi
Müdir müavini-Gəlirlər sektorunun müdiri  1
Gəlirlər sektoru
Baş məsləhətçi               1
Maliyyə-uçot sektoru
Sektor müdiri-baş mühasib         1
Aparıcı məsləhətçi - nəzarətçi mühasib   1
Fərdi uçotun təşkili sektoru
Aparıcı məsləhətçi             1

Göygöl rayon şöbəsi
Fərdi uçotun təşkili sektoru
Sektor müdiri         1

Gədəbəy rayon şöbəsi
Gəlirlər sektoru
Sektor müdiri         1
Baş məsləhətçi         1
Aparıcı məsləhətçi       1
Fərdi uçotun təşkili sektoru
Aparıcı məsləhətçi       1

Neftçala rayon şöbəsi
Fərdi uçotun təşkili sektoru
Sektor müdiri         1

Naftalan rayon şöbəsi
Pensiya təyinatı sektoru
Baş məsləhətçi         1
Maliyyə-uçot sektoru
Sektor müdiri-baş mühasib   1

Mingəçevir şəhər şöbəsi
Pensiya təyinatı sektoru
Baş məsləhətçi         1
Maliyyə-uçot sektoru
Aparıcı məsləhətçi-mühasib   1

Masallı rayon şöbəsi
Fərdi uçotun təşkili sektoru
Sektor müdiri         1
Aparıcı məsləhətçi       1

Oğuz rayon şöbəsi
Pensiya təyinatı sektoru
Sektor müdiri         1
Məsləhətçi           1
Maliyyə-uçot sektoru
Sektor müdiri-baş mühasib   1
Sumqayıt şəhər şöbəsi
Gəlirlər sektoru
Aparıcı məsləhətçi       2
Məsləhətçi           1
Fərdi uçotun təşkili sektoru
Sektor müdiri         1

Saatlı rayon şöbəsi
Gəlirlər sektoru
Baş məsləhətçi         1
Fərdi uçotun təşkili sektoru
Sektor müdiri         1

Sabirabad rayon şöbəsi
Gəlirlər sektoru
Aparıcı məsləhətçi       1
Maliyyə-uçot sektoru
Sektor müdiri-baş mühasib   1
Fərdi uçotun təşkili sektoru
Baş məsləhətçi         1
Aparıcı məsləhətçi       1

Salyan rayon şöbəsi
Fərdi uçotun təşkili sektoru
Baş məsləhətçi         1

Siyəzən rayon şöbəsi
Gəlirlər sektoru
Sektor müdiri         1
Pensiya təyinatı sektoru
Sektor müdiri         1
Maliyyə-uçot sektoru
Aparıcı məsləhətçi-mühasib   1

Samux rayon şöbəsi
Fərdi uçotun təşkili sektoru
Sektor müdiri         1
Tərtər rayon şöbəsi
Gəlirlər sektoru
Baş məsləhətçi         1

Tovuz rayon şöbəsi
Gəlirlər sektoru
Baş məsləhətçi         1

Xaçmaz rayon şöbəsi
Pensiya təyinatı sektoru
Sektor müdiri         1

Xocavənd rayon şöbəsi
Gəlirlər sektoru
Sektor müdiri         1
Maliyyə-uçot sektoru
Sektor müdiri-baş mühasib   1
Aparıcı məsləhətçi - mühasib  1
Fərdi uçotun təşkili üzrə
Baş məsləhətçi         1

Xocalı rayon şöbəsi
Maliyyə-uçot sektoru
Sektor müdiri-baş mühasib   1

Xızı rayon şöbəsi
Gəlirlər sektoru
Aparıcı məsləhətçi       1
Maliyyə-uçot sektoru
Aparıcı məsləhətçi-mühasib   1

Hacıqabul rayon şöbəsi
Maliyyə-uçot sektoru
Aparıcı məsləhətçi-mühasib   1
Fərdi uçotun təşkili sektoru
Sektor müdiri         1
Baş məsləhətçi         1
Cəlilabad rayon şöbəsi
Pensiya təyinatı sektoru
Sektor müdiri         1
Fərdi uçotun təşkili sektoru
Baş məsləhətçi         1

Şəki şəhər şöbəsi
Gəlirlər sektoru
Baş məsləhətçi-hüquqşünas   1
Fərdi uçotun təşkili sektoru
Sektor müdiri         1
Baş məsləhətçi         1
Aparıcı məsləhətçi       2


Şamaxı rayon şöbəsi
Pensiya təyinatı sektoru
Baş məsləhətçi         1
Gəlirlər sektoru
Məsləhətçi-hüquqşünas     1
Fərdi uçotun təşkili sektoru
Sektor müdiri         1


Şəmkir rayon şöbəsi
Gəlirlər sektoru
Aparıcı məsləhətçi       1
Pensiya təyinatı sektoru
Baş məsləhətçi         1
Maliyyə-uçot sektoru
Sektor müdiri-baş mühasib   1
Fərdi uçotun təşkili sektoru
Sektor müdiri         1

Şabran rayon şöbəsi
Gəlirlər sektoru
Sektor müdiri         1
Maliyyə-uçot sektoru
Sektor müdiri-baş mühasib  1

Şuşa rayon şöbəsi
Pensiya təyinatı sektoru
Sektor müdiri        1
Maliyyə-uçot sektoru
Aparıcı məsləhətçi-mühasib  1

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:24
posted:2/12/2012
language:
pages:16