Docstoc

VMAnotp2_170810.2280

Document Sample
VMAnotp2_170810.2280 Powered By Docstoc
					                                                                       2.Pielikums Ministru kabineta rīkojuma projekta "Par finanšu līdzekļu
                                                                       piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem
                                                                       gadījumiem"" anotācijai


                   Noslēgtie līgumi par sekundārās ambulatorās veselības aprūpes nodrošināšanu un veiktā darba apjoms 2010.gada janvārī-jūnijā
                                                       Veiktais darba          Izpilde virs                  Pac.iemaksa      Papildus
                                                Pārskata            Veiktais darba          Izpildes   Līgumsummas
                                     Līguma summa,             apjoms            plānotā("+")/                  2.pusgadam,    nepieciešamais
             Pakalpojuma sniedzējs                         perioda            apjoms līguma           prognoze     papildus
                                        Ls               pārskata           neizpilde ("-"),                izejot no 1.pusg  finansējums, kopā
                                              finansējums, Ls           ietvaros, Ls           gadam    finansējums Ls
                                                       periodā, Ls              Ls                     fakta Ls        Ls
          1.Stacionārās ārstniecības iestādes
1.Slimnīcas, ar kurām Veselības norēķinu centrs slēdz līgumus par
sekundāro un terciāro stacionāro veselības aprūpi:              30,203,668   15,003,957    16,615,082    14,328,424    1,611,125   33,230,163   3,850,961     -52,670      3,798,291
1.1.Rīgas plānošanas reģionā:                        19,759,946    9,879,978    10,274,232    9,204,447     394,254    20,548,464   2,065,493     -99,765      1,965,728
Bērnu klīniskā universitātes slimnīca, VSIA                  1,323,514    661,759     786,347     661,759     124,588    1,572,694   258,577     39,827       298,403
Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca, VSIA             9,185,196    4,592,598    5,408,322    4,592,597     815,724    10,816,644   1,654,959    -130,547      1,524,412
Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca, SIA              8,260,298    4,130,149    3,473,382    3,454,619    -656,767    6,946,764      0      -7,893       -7,893
Jūrmalas slimnīca, SIA                             262,276     131,140     170,433     131,140     39,293     340,866     48,491     -2,007       46,484
Ogres rajona slimnīca, SIA                           348,517     174,258     211,089     174,258     36,830     422,178     46,773      1,271       48,044
Tukuma slimnīca, SIA                              380,145     190,074     224,659     190,074     34,585     449,318     56,694      -416       56,277
1.2.Kurzemes plānošanas reģionā:                       2,200,075    1,040,354    1,307,589    1,040,353     267,235    2,615,178    465,819     33,918       499,738
Liepājas reģionālā slimnīca, SIA                        785,506     392,758     541,301     392,758     148,543    1,082,602    291,232     37,688       328,920
Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca, SIA                     899,939     390,282     461,407     390,282     71,125     922,814    104,301     -9,310       94,991
Kuldīgas slimnīca, SIA                             514,630     257,314     304,881     257,314     47,567     609,762    70,286      5,540       75,827
1.3.Latgales plānošanas reģionā:                       3,896,334    1,913,120    2,271,375    1,913,120     358,255    4,542,750    470,353      3,971       474,324
Daugavpils reģionālā slimnīca, SIA                      2,794,653    1,359,446    1,587,847    1,359,446     228,401    3,175,694    277,809      742       278,551
Rēzeknes slimnīca,SIA                             492,353     249,013     283,881     249,013     34,868     567,761    71,332      -1,999       69,333
Preiļu slimnīca, SIA                              368,255     184,125     234,413     184,125     50,288     468,827    63,188      1,308       64,496
Krāslavas slimnīca, SIA                            241,073     120,536     165,234     120,536     44,698     330,469    58,024      3,920       61,944
1.4.Vidzemes plānošanas reģionā:                       2,936,711    1,465,204    1,806,775    1,465,203     341,571    3,613,550    533,730     31,510       565,240
Vidzemes slimnīca, SIA                            1,325,289    662,647     768,223     662,647     105,576    1,536,446    204,440      6,882       211,323
Madonas slimnīca, Madonas novada pašvaldības SIA                590,518     295,262     368,972     295,262     73,710     737,944    105,318      -228       105,090
Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība, SIA                   398,143    195,905      248,449     195,905     52,544     496,898    82,154      13,635       95,789
Cēsu klīnika, SIA                               507,420    253,715      350,536     253,715     96,821     701,073    120,421     14,461       134,882
Alūksnes slimnīca, SIA                             115,341    57,675      70,595      57,675      12,920     141,189    21,397      -3,240       18,157
1.5.Zemgales plānošanas reģionā:                       1,410,602    705,301      955,110     705,301     249,809    1,910,220    315,566     -22,305      293,261
Jelgavas pilsētas slimnīca, SIA                        280,693    140,346      162,481     140,346     22,135     324,963    42,006      -13,381       28,626
Jēkabpils rajona centrālā slimnīca, SIA                    591,543    295,772      403,095     295,771     107,324    806,190    133,002     -5,593       127,409
Dobeles un apkārtnes slimnīca, SIA                       538,366    269,183      389,534     269,183     120,351    779,068    140,557     -3,331       137,226
2.Slimnīcas, ar kurām Veselības norēķinu centrs slēdz līgumus par
stacionāro pakalpojumu sniegšanu atbilstoši aprūpes slimnīcas
(nodaļas ) tarifiem un apmaksas nosacījumiem:                 1,825,746   977,721     1,126,656     970,374     148,935    2,253,311    257,612     18,542       276,154
Aizkraukles slimnīca, SIA                            278,116    139,058      152,301     139,058     13,243     304,602    26,428      -10,626       15,802
Bauskas slimnīca, SIA                              451,381    225,690      291,659     225,690     65,969     583,318    91,214      23,663       114,876
Līvānu slimnīca, Līvānu novada domes pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību
                                         72,740    36,372      43,645      36,372      7,273     87,289     9,079       2,313       11,392
Ludzas rajona slimnīca, VSIA                          366,793    183,397      243,305     183,397     59,908     486,609    90,986       2,209       93,195
Rīgas rajona slimnīca, VSIA                           175,930    87,968      97,845      87,967      9,878     195,691    39,906      -3,475       36,431
     VMAnotp2_170810; Ministru kabineta rīkojuma projekta "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"" 2.pielikums anotācijai
                                                      2
Saldus medicīnas centrs, VSIA                         341,354    165,804   158,455   158,458   -7,349  316,909    0     4,458      4,458
Talsu slimnīca                                139,432    139,432   139,446   139,432    14   278,892
3.Slimnīcas, ar kurām Veselības norēķinu centrs slēdz līgumus par
speciālo stacionāro pakalpojumu sniegšanu:                  1,763,092   910,427   972,730   874,404   62,302  1,945,460  205,815    79,101     284,916
Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca, VSIA                  45,340    22,670    39,398    22,670   16,728   78,795   21,844    37,749     59,593
Daugavas slimnīca (janvāris - marts)                     75,757    75,757    75,757    75,757    0    151,515
Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari", VSIA              194,996    93,500   99,011    93,500    5,511  198,021   29,442   -13,149     16,293
Piejūras slimnīca, VSIA                            335,362    167,677   183,916   167,677   16,239  367,832   28,637   66,943      95,580
Rīgas dzemdību nams, Rīgas pašvaldības SIA                  34,334    12,168    15,183    12,168    3,015  30,366    4,125    4,346      8,472
Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs, VSIA                130,167    65,084    67,339    65,084    2,255  134,679    0     2,652      2,652
Rīgas 2. slimnīca, Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību    399,356    199,680   254,257   199,680   54,577  508,514   121,767   -17,240     104,527
Slimnīca Ģintermuiža, VSIA                          73,544    36,772    25,417    25,417   -11,355  50,834     0     6,652      6,652
Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca, VSIA                   18,147     9,072    7,547    7,547   -1,525   15,094    0      24       24
Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, VSIA                 456,089    228,047   204,905   204,905   -23,142  409,810    0     -8,877     -8,877
4.Slimnīcas, ar kurām Veselības norēķinu centrs slēdz līgumus par
ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu:             5,638,480   2,812,447  3,562,598  2,812,193  750,151  7,125,196  1,863,847   8,423     1,872,270
Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs, SIA               9,104     4,552    6,394    4,552    1,842   12,788   2,226    2,109      4,335
AKRONA 12, VSIA                                12,000     6,000    6,999    5,989    999    13,998   1,223    -2,651     -1,428
Auces slimnīca, Auces pašvaldības SIA                     14,346     7,173    7,474    7,173    301    14,949    0      -746      -746
Ādas un seksuāli transmisīvo slimību klīniskais centrs, Rīgas pašvaldības
sabiedrība ar ierobežotu atbildību                      211,403    105,702   122,813   105,702   17,111  245,627   41,955    4,103      46,059
Ādažu privātslimnīca, VSIA                          144,000    72,000    131,079   71,998   59,079  262,157   89,948   -12,361     77,587
Ādažu slimnīca, Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību        96,042    48,024    57,167    48,024    9,143  114,333   18,738    -380      18,358
Balt Aliance, VSIA                              27,595    13,800    13,592    13,592    -208   27,184     0      664      664
Veselības un sociālo pakalpojumu centrs "Dagda", Dagdas novada
pašvaldības iestāde                              94,192    47,096    55,423    47,096    8,327  110,845   13,185    10,792     23,977
Bikur Holim, Akciju sabiedrība EZRA-SK Rīgas slimnīca             180,225    90,114    102,727   90,114   12,613  205,454   39,419   -42,458     -3,039
Ērgļu slimnīca, Ērgļu pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību     21,061    10,530    21,819    10,530   11,289  43,639    15,341    4,625      19,965
Irlavas Sarkanā Krusta slimnīca, Pašvaldības SIA               11,467     5,736    14,837    5,735    9,101  29,674    11,835    2,142      13,977
Kārsavas slimnīca, SIA                            50,324    25,163    31,005    25,163    5,842   62,010   8,152    -4,892     3,260
Krimulda, rehabilitācijas centrs, SIA                     24,616    12,310    23,106    12,309   10,796   46,211   13,472    6,720      20,192
Rāzna, Latgales novada rehabilitācijas centrs, VSIA              87,275    43,638    70,026    43,638   26,388   140,052  32,159    -1,791     30,367
Latvijas Jūras medicīnas centrs, Akciju sabiedrība             1,084,004.00  542,002.02  834,599.77  542,001.96  292,598  1,669,200  333,219    -3,504     329,716
Limbažu slimnīca, SIA                             343,691    171,846   251,911   171,846  80,065   503,822  145,057    23,777     168,835
Rehabilitācijas centrs "Līgatne", SIA                     59,790    29,895    36,030    29,895   6,135   72,060   9,246     -112      9,134
Mazsalacas slimnīca, SIA                            15,685     7,843    11,846    7,843   4,003   23,692   4,902     710      5,612
Neirožu klīnika, SIA                             58,118.00   29,058.00  36,250.97  29,043.87  7,193   72,502   8,802    45,567     54,369
Olaines veselības centrs, SIA                         94,545.00   47,274.00  69,949.48  47,273.88  22,675   139,899  26,621     6,652     33,274
Priekules slimnīca, SIA                            117,732    58,866    95,543    58,866   36,677   191,087  47,201     942      48,143
Sanare-KRC Jaunķemeri, SIA                          38,131.00  19,068.00   29,306.87  19,067.95  10,239   58,614   13,437     506      13,943
Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca, SIA                    155,935    77,964    94,978    77,964   17,014  189,956   30,072    -2,957     27,115
Saulkrastu slimnīca, Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību     57,124.00   28,562.50  36,263.34  28,562.24   7,701  72,527    12,130    1,395     13,524
Veselības un sociālās aprūpes centrs-Sloka, Pašvaldības sabiedrība ar
ierobežotu atbildību                             18,873.00   9,438.00   9,911.62   9,436.10   474    19,823    580     -789      -210
Tērvete, Rehabilitācijas centrs, VSIA                     81,615     34,000    49,826    34,000   15,826   99,653   19,367    -5,946     13,421
Varakļānu veselības aprūpes centrs, SIA                    22,525    11,262    16,495    11,262    5,233   32,989   11,554    -521      11,034

Viesītes veselības un sociālās aprūpes centrs, SIA               4,139     2,070    2,912    2,058    843    5,824    1,031     491      1,522
     VMAnotp2_170810; Ministru kabineta rīkojuma projekta "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"" 2.pielikums anotācijai
                                                        3
Viļakas Veselības aprūpes centrs, SIA                       13,596    6,798    7,730    6,798    932    15,460    1,486    103    1,589
Viļānu slimnīca, Rēzeknes rajona pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu
atbildību                                     24,368    12,182    17,228    12,182    5,046    34,456    7,216   -2,094   5,122
Rīgas 1.slimnīca, Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību      2,464,959  1,232,481  1,297,356  1,232,481   64,875   2,594,712  904,274   -21,673  882,601
                                   KOPĀ:    39,430,986  19,704,552  22,277,065  18,985,394  2,572,513  44,554,130  6,178,236  53,396  6,231,632
             2.Ambulatorās iestādes

Iecavas veselības un sociālās aprūpes centrs, Pašvaldības aģentūra        60,240    30,120    38,213    30,120    8,093    76,426    11,656   1,495    13,151
Jelgavas poliklīnika, SIA                             966,202   483,101   486,622   483,101   3,521    973,243     0    1,833    1,833
Jelgavas rajona slimnīca,SIA                           438,118   219,059   232,410   219,059   13,351   464,820   31,304   -7,207   24,097
Medicīnas sabiedrība "Optima 1", SIA                       94,191    47,096    58,130    47,095    11,034   116,260   12,963   15,388   28,351
Dialīzes centrs, SIA                               112,721   56,361    81,674    56,145    25,314   163,349   31,493   11,726   43,219
Dziednīca, Ogres novada pašvaldības aģentūra                   24,455    12,228    17,408    12,227    5,181    34,817    6,830   2,497    9,327
Fitosan plus, medicīnas centrs, SIA                        233,719   116,859   129,955   116,859   13,095   259,910   23,720   -19,170   4,549
Vecumnieku veselības centrs, Vecumnieku pagasta pašvaldības iestāde        4,688    2,344    2,191    2,191    -153    4,383     0     -168   -168
Stankus doktorāts, SIA                              14,041    7,020    7,786    7,020     765    15,571    834     318   1,152
Daugavpils bērnu veselības centrs, SIA                      307,597   153,799   176,298   153,799   22,499   352,595   25,203   32,074   57,277
DERMATOVENEROLOGS, SIA                              67,541    32,769    90,864    32,769    58,095   181,729   70,994   10,089   81,083
Dinas, medicīniskā firma SIA                           148,862   74,432    90,501    74,432    16,069   181,003   26,152   -12,102   14,051
Fizioterapijas kabinets VALE, IK                         10,050    5,022    7,737    5,021    2,715   15,475    2,658    0    2,658
GRĪVAS POLIKLĪNIKA, SIA                              91,709    45,855    61,682    45,855    15,827   123,363   19,563   -1,368   18,195
Ģimenes veselība, privātklīnika, SIA                       133,544   66,774    75,588    66,773    8,814    151,175   20,469   -9,241   11,228
INSAITS A, SIA                                  15,077    7,541    12,571    7,538    5,030    25,143    4,928    -83    4,845
Privātklīnika "NIMTA", IVAKO GROUP, SIA                      26,169    13,086    13,092    13,083     6    26,185     0    1,158   1,158
Lāzers, SIA                                    22,236    11,118    13,993    11,118    2,875   27,986    3,191    28    3,219
MEDA D, SIA                                    66,930    33,468    44,146    33,468    10,678   88,292    11,565   -557    11,007
Olvi, SIA                                     177,011   88,505    109,672   88,505    21,167   219,344   29,596   -2,643   26,953
Rēzeknes veselības aprūpes centrs, SIA                      560,188   273,432   307,632   273,432   34,200   615,264   47,389   3,208    50,597
Veselības centrs Ilūkste, SIA                           45,664    22,830    24,711    22,830    1,881   49,422    3,030   3,515    6,545
Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs, SIA                 5,401    2,704     787     787    -1,917    1,574     0     -910    -910
Rēzeknes laboratorija, SIA                            149,892   74,946    82,416    74,946    7,470   164,832   11,670     0    11,670
MAGNETOM MEDICAL, SIA                               55,256    27,630    29,379    27,623    1,749   58,758    1,712    -1,704    9
Aura-R Medicīnas sabiedrība ar ierobežotu atbildību                313,349   156,672   177,933   156,672   21,261   355,865   27,705    -1,894   25,811
Veselības centrs Biķernieki, SIA                         603,115   301,560   313,000   301,560   11,440   626,000    0    10,883   10,883
Bolderājas poliklīnika, Rīgas pašvaldības SIA                   249,265   124,632   141,182   124,632   16,550   282,365   18,345    5,362   23,707
Dubultu poliklīnika, SIA                             201,665   100,830   118,542   100,830   17,712   237,084   26,288    4,353   30,641
Dzelzceļa veselības centrs, SIA                          147,193   73,596    93,524    73,596    19,928   187,049   23,580    -4,732   18,848
Dziedniecība, SIA                                 784,060   392,030   480,060   392,030   88,030   960,120   110,087   -10,566   99,521
Dzirciema poliklīnika, Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību    165,191   82,596    89,486    82,596    6,890   178,973   14,104   -4,499   9,606
Elite, Medicīnas centrs SIA                           1,099,390   549,695   598,430   549,695   48,735   1,196,859   63,140   -7,010   56,129
Iekšlietu ministrijas poliklīnika, VSIA                      108,342   54,174    77,869    54,174    23,695   155,737   26,144   -2,440   23,704
Iļģuciema poliklīnika, Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību    133,273   66,636    85,246    66,636    18,610   170,492   23,953   -425    23,529
Imanta, Veselības centrs, Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību  163,827   81,912    106,991   81,912    25,079   213,982   27,259   20,710   47,969
Juglas medicīnas centrs, SIA                           416,092   208,048   223,322   208,048   15,274   446,645   45,227   1,761   46,987
Kauguru veselības centrs, pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību     166,144   83,073    109,714   83,073    26,641   219,429   32,522   3,695    36,217
Ķekavas ambulance, pašvaldības aģentūra                      2,678    1,340    1,583    1,340    243     3,165    297    -494    -197
     VMAnotp2_170810; Ministru kabineta rīkojuma projekta "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"" 2.pielikums anotācijai
                                                        4
Ķengarags, bērnu veselības centrs, Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību
                                         254,499     127,248   149,144  127,248  21,896  298,288   28,235    28,319     56,555
Možums - 1, firma, SIA                               55,287     27,642   35,371  27,642   7,729  70,743    9,069     -951      8,118
Pļavnieki, Rīgas veselības centrs, AS                       626,492     313,244   379,753  313,244  66,509  759,506   89,200     -729      88,470
Pulss 5, Medicīniskā sabiedrība SIA                       331,533      165,768   185,634  165,768  19,866  371,269   24,219     422      24,641
Salaspils veselības centrs, SIA                         113,220      56,611   109,134  56,611  52,523  218,269   58,842    1,121      59,963
Sarkanā Krusta bērnu veselības centrs, Rīgas pašvaldības SIA           32,806      16,404   18,658  16,404   2,254   37,317   3,357    3,786      7,143
Torņakalna poliklīnika, Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību  206,808      103,402   115,737  103,402  12,335  231,473   13,594    -1,854     11,741
Ūnijas doktorāts, SIA                              7,947       3,975    2,961   2,961  -1,014   5,922     0     -1,492     -1,492
Veselības aprūpes centrs Valeo, SIA                       202,563      101,280   108,495  101,280  7,215  216,990   11,348    -16,587     -5,239
Veselības centrs 1, Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību     101,586       50,796  60,247  50,796   9,451  120,495   9,986    13,780     23,765
Veselības centrs 4, SIA                             862,430      431,216  553,270  431,216  122,054  1,106,539  190,895    7,736     198,631
Veselības nams 5, Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību      137,942       68,970  66,476  66,451   -2,494  132,952    0      4,656     4,656
Vesels, medicīnas sabiedrība SIA                         106,362       53,178  63,046  53,178   9,868  126,092  11,482     4,203     15,686
                                         ierobežotu atbildību
Ziepniekkalns, Primārās veselības aprūpes centrs, Rīgas pašvaldības sabiedrība ar281,182      140,589  152,296  140,589  11,707   304,593  17,243     2,041     19,284
Rīgas Stradiņa universitātes Stomatoloģijas institūts, SIA            109,453       54,726  55,851  54,722   1,125  111,702    0     -4,756     -4,756
ALŪKSNES POLIKLĪNIKA 1, SIA                           61,687       30,842  39,748  30,842   8,906  79,495   10,999     9,586     20,585
Valmieras veselības centrs, SIA                         192,832       96,418  111,874  96,418  15,456   223,747  30,910     5,561     36,471
Lubānas veselības un sociālās aprūpes centrs, Lubānas pašvaldības iestāde    8,350       4,176   4,111   4,111   -65   8,221     0      -693      -693
Vizuālā diagnostika, SIA                            166,847      83,424   111,727  83,423  28,303  223,454   27,708     935      28,642
Dundagas veselības centrs, SIA                         24,902       12,450   13,071  12,425   621   26,141     0      -882      -882
Dziedinātava, SIA                                21,337       11,431   12,519  12,519   1,088  25,038     0      718      718
E.Gulbja Kurzemes Laboratorija, SIA                       193,490      96,744   145,770  96,744  49,026  291,541   59,992     0       59,992
Elite, doktorāts, medicīnas SIA                         63,234       31,617   30,860  30,768   -757   61,720     0      293       293
HILTESTS, SIA                                  2,267       1,134   1,713   1,133   579   3,425    780      0       780
Jaunliepājas primārās veselības aprūpes centrs, Pašvaldības sabiedrība ar
ierobežotu atbildību                              101,359      50,679   54,112  50,679   3,433  108,223   7,776     1,708     9,484
Kronoss, SIA                                  92,857      46,428   51,064  46,428   4,636  102,129   7,900    -2,288     5,612
Kuldīgas primārās veselības aprūpes centrs, SIA                 19,086       9,540    6,994   6,994  -2,546  13,989     0     -1,244     -1,244
L.Atiķes doktorāts, SIA                             78,018      39,009   69,939  39,009  30,930  139,878   32,480     3,005     35,485
Liepājas metalurgs, MSD, a/s                          309,520      154,760   221,610  154,760  66,850  443,219   113,860    13,084     126,944
Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs, Pašvaldības iestāde        56,633      28,314   26,131  26,131  -2,183   52,263    0      -9,606     -9,606
Struktūrvienība, SIA VIZUĀLĀ DIAGNOSTIKA                    247,983      123,990   145,797  123,990  21,807  291,595   24,760    5,157      29,917
Talsu veselības centrs, SIA                           116,139      58,068   68,494  58,068  10,426  136,988   17,339    2,992      20,331
VECLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS,
Pašvaldības Sabiedrība ar ierobežotu atbildību                 140,581      70,290   82,773  70,290  12,483  165,545   21,005    -7,225     13,781

Ventspils poliklīnika, Pašvaldības SIA                     167,433      83,712   101,314  83,712  17,602  202,628   21,802    -3,103     18,699
1. s serviss, SIA                                102,000      51,000   37,910  36,545  -13,090  75,821     0      -253      -253
Akadēmiskā histoloģijas laboratorija, SIA                    169,542      84,774   144,195  84,771  59,421  288,389   174,799     0      174,799
Alerģisko slimību izmeklēšanas un ārstēšanas centrs, Medicīniskā
sabiedrība SIA                                 110,528      55,266   72,222  55,266  16,956  144,444   70,702     7,031     77,734
Arho Medicīnas Serviss, SIA                           15,340       7,668    9,130   7,667   1,462  18,260    1,431     20      1,451
ARS, medicīnas sabiedrība, SIA                         826,325      413,160   471,703  413,160  58,543  943,406   68,620    -4,500     64,119
Mēs esam līdzās, rehabilitācijas centrs                     48,153      24,078   26,347  24,078   2,269  52,695    2,222     1,213     3,435
LABORATORIJA, BALT INFO LAB, SIA                        12,389       6,192    7,156   6,192   964   14,311    1,179     0       1,179
Centrālā laboratorija, SIA                           583,920      291,960   371,790  291,960  79,830  743,580   99,835     0       99,835
Citoloģijas eksperts, SIA                            68,221      34,111   35,169  34,111   1,058  70,338     0      0        0
DiaMed, magnētiskās rezonanses centrs, SIA                   100,681      50,340   81,631  50,339  31,291  163,261   30,632    2,169      32,801
     VMAnotp2_170810; Ministru kabineta rīkojuma projekta "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"" 2.pielikums anotācijai
                                                       5
Dubultu doktorāts, SIA                              44,924    22,464    25,708    22,463    3,244    51,416    4,919   -3,816    1,104
E.Gulbja laboratorija, SIA                           1,876,666   938,334   1,510,426   938,334   572,092   3,020,851  700,280    0    700,280
Gastro gremošanas slimību centrs, SIA                      509,252   254,628   298,992   254,628   44,364   597,983   50,624   -358    50,266
GENERA, SIA                                   32,522    16,262    17,313    16,207    1,051   34,627    2,785    0     2,785
I.VASARAUDZES PRIVĀTKLĪNIKA, SIA                         5,460    2,730    2,303    2,281    -427     4,607     0    -1,127    -1,127
I.B., SIA                                    64,413    32,208    35,449    32,208    3,241    70,898    7,221    -139    7,083

L. APŠENIECES UN L. BERĢĪTES ĀRSTU PRAKSE, SIA                  17,728    8,862    13,855    8,862    4,993    27,710    5,184   -656    4,528
LaTi un Kompānija, SIA                              74,568    37,284    45,858    37,284    8,574    91,717    21,123   6,879    28,002
Latvijas Amerikas acu centrs, SIA                        189,630   94,812    99,017    94,810    4,205    198,034    0    -2,717    -2,717

Latvijas Universitātes Medicīniskās pēcdiploma izglītības institūts, SIA     18,901    10,666    12,408    10,664    1,742    24,816    4,384    509     4,893

Hemodialīzes centrs, MED ALFA, SIA                        242,041   121,020   139,242   120,611   18,222   278,484   22,251   15,502    37,753

MEDICĪNAS SABIEDRĪBA GAIĻEZERS, SIA                       689,674   344,838   345,501   344,827    663    691,002    0    38,522    38,522
Nacionālais medicīnas serviss - laboratorija, SIA                1,372,662   679,263   871,597   679,263   192,334   1,743,195  235,549    0    235,549

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"
                                         7,501    3,750    2,355    2,355    -1,395    4,710     0     0      0

Protezēšanas un ortopēdijas centrs, akciju sabiedrība              24,670    12,336    17,000    12,335    4,664   34,000    5,715   -1,267    4,447
RĪGAS HEMATOLOĢIJAS CENTRS, SIA                         68,503    34,254    49,225    34,254    14,971   98,450    43,313   -7,354    35,958
Teikas Klīnika,SIA                                22,645    11,323    11,335    11,320     12    22,669     0    -149     -149
ULTRA EXPRESS, SIA                                116,875   58,440    64,907    58,440    6,467   129,815    8,021   2,081    10,103
Uro, SIA                                     38,666    19,334    25,908    19,334    6,574   51,815    6,435   -294    6,141
Veselības centri un doktorāti, SIA                        34,994    17,496    19,754    17,495    2,258    39,508    2,210    -67    2,143
Veselības korporācija, SIA                            29,716    14,856    17,096    14,855    2,240    34,192    2,193    23     2,215
Lags-Centrs, SIA                                 16,100    8,052    8,501    8,052    449    17,001    492    -403     89
RSU Ambulance, SIA                                589      295     257     257     -38     514      0     -47     -47
VESELĪBAS CENTRS 11, SIA                             9,338    4,670    6,104    4,669    1,434    12,208    2,050   -1,043    1,007
Latvijas plastiskās, rekonstruktīvās un mikroķirurģijas centrs, SIA       37,600                             37,600     0      0      0
LĀZERPLASTIKAS KLĪNIKA, SIA                           11,655    1,665    2,103    1,665    438    14,719    536    1,145    1,681
                                   KOPĀ:   21,474,143  10,701,358  13,067,500  10,674,100  2,366,142  26,183,113  3,255,063  151,476  3,406,539
               3.Speciālistu prakses

Austriņa Anda - ārsta prakse ginekoloģijā un dzemdniecībā             3,445    1,722    2,068    1,722    346     4,136    423     57     480
Bauverte Inita - ārsta prakse oftalmoloģijā                   32,363    16,182    19,826    16,181    3,644    39,651    4,459    926     5,385

Bērziņa Zinta - ārsta prakse ginekoloģijā                     2,026    1,013     855     794     -158    1,710     0     -372     -372
Daces Teterovskas ārsta prakse endokrinoloģijā, Sabiedrība ar ierobežotu
atbildību                                    17,823    8,912    9,568    8,911    656    19,135    765    -279     486

Eiduka Dzidra - ārsta prakse neiroloģijā                     6,446    3,223    3,024    3,024    -199    6,048     0     113     113

Freiberga Selga -ārsta prakse dermatoveneroloģijā un kosmetoloģijā        9,677    4,839    6,512    4,838    1,674    13,024    2,048    1,488    3,536
I. Muzikantes ārsta prakse, SIA                          5,209    2,604    1,972    1,972    -633     3,943     0    -1,338    -1,338

Igaune Ligita - ārsta prakse neiroloģijā                     4,769    2,385    2,935    2,381    551     5,871    539    -676     -137
Ilgas Zaķes ārsta prakse, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību           13,610    6,805    5,983    5,973    -822    11,966     0    -1,934    -1,934
ILVIS S, SIA                                   3,434    1,717    1,811    1,717     94     3,622    106     0     106
     VMAnotp2_170810; Ministru kabineta rīkojuma projekta "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"" 2.pielikums anotācijai
                                                    6
JV NISA, SIA                                    4,141  2,070  2,627  2,070     557      5,254     681      -46       635
Kaļenčuka Svetlana - ārsta prakse neiroloģijā                   9,155  4,578  4,862  4,574     285      9,725     279      -195      83
Krievāne Dace - ģimenes ārsta, kardiologa un arodslimību ārsta prakse        73    36    15    15      -22      29      46       -5       42
Krūmiņa Lija - ģimenes ārsta, kardiologa, internista, reimatologa un
algologa ārsta prakse                               3,286  1,643  2,156  1,643     513      4,313     503      34       537

Landorfs Juris- ārsta prakse neiroloģijā                      5,529  2,765  2,976  2,763     212      5,953     208      -249      -42
Lejiņa Ligita - ārsta prakse oftalmoloģijā                     27,259  13,629  18,115  13,629    4,486     36,231     5,489     -946      4,544
Lornete, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību                     9,389  4,695  4,955  4,693     261      9,911     319      -390      -71
Lūse Elita - ārsta prakse oftalmoloģijā                      9,886  4,943  4,972  4,940      29      9,943      0      -288      -288
Melkerte Iveta - ārsta prakse otorinolaringoloģijā                 8,624  4,312  5,010  4,311     698     10,020     683     1,920      2,604
Miķelsone Iveta - ārsta prakse oftalmoloģijā                    2,333  1,167  1,931  1,166     764      3,862     935      -19       916
Mora Lija - ārsta prakse terapijā un kardioloģijā                 2,290  1,145  1,311  1,145     166      2,622     163      -16      146
PN Doktorāts, SIA                                 1,150   575   506   506      -69      1,011      0      -295      -295
Pundure Valentīne - ārsta otolaringologa prakse                  4,530  2,265  2,467  2,265     202      4,935     198      876      1,074
Rūde Iveta - ārsta prakse narkoloģijā un psihiatrijā                3,500  1,750  2,065  1,746     315      4,130     385     1,072      1,457

Rūtas Gravas ārsta prakse psihiatrijā, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību      0    0    9    9       9       19       0      1,962      1,962

Ružilo Roman - ārsta prakse oftalmoloģijā                     26,605  13,302  15,219  13,302    1,916     30,438     2,345     253      2,598

Samuša Silvija - ārsta prakse otolaringoloģijā                   4,381  2,190  2,386  2,190     195      4,771     191      183       374

Siliņa Mirdza - ārsta prakse dzemdniecībā un ginekoloģijā             4,104  2,052  2,751  2,052     699      5,501     855      -29       826

Stelmaka Ruta - ārsta prakse dermatoloģijā un veneroloģijā             5,156  2,578  3,324  2,578     746      6,648     913     1,379      2,292

Tirzīte Agrita - ārsta prakse otolaringoloģijā                   12,706  6,353  6,829  6,352     476     13,659     466      480       946

V. Rozentālbergas Acu ārsta prakse, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību       10,378  5,189  9,421  5,189     4,232     18,843     5,179     254      5,433

Vanaga Māra - ārsta prakse dzemdniecībā un ginekoloģijā              10,239  5,120  5,217  5,119      98     10,434      0      -1,308     -1,308

Vrubļevska Tamāra - ārsta prakse otolaringoloģijā                 31,715  15,858  20,058  15,857    4,200     40,115     4,112     9,736      13,848
Zemgales diabēta centrs, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību            14,420  7,210  8,340  7,207    1,130     16,680     1,382     -179      1,203
Zīverte Anna -ārsta prakse ginekoloģijā un dzemdniecība              24,917  12,459  12,885  12,458     427     25,771      0      -3,698     -3,698

Babuškina Svetlana - ārsta prakse ginekoloģijā un dzemdniecībā           17,917  8,958  8,345  8,345     -613     16,690      0      -3,688     -3,688
Bikauniece Ināra - ārsta prakse dermatoloģijā un veneroloģijā           10,064  5,034  6,500  5,031     1,466     13,000     1,794     -771      1,023

Čebotarjova Olga - ārsta prakse neiroloģijā                    8,883  4,440  6,439  4,438     1,999     12,877     1,957     -305      1,652
Deļmans Gļebs - ārsta prakse gastroenteroloģijā un gastrointestinālā endoskopijā  1,595   798   972   797      174      1,944     170      -192      -22

Gorškova Ausma - acu ārsta prakse                         10,433  5,214  5,659  5,212     445     11,318     544     1,343      1,888

Grigorjeva Inguna - ārsta prakse oftalmoloģijā                   10,587  5,292  5,464  5,291     172     10,928      0      -174      -174

Hahele Ilze -ārsta prakse oftalmoloģijā                      11,202  5,598  5,748  5,596     150     11,497      0      -426      -426
      VMAnotp2_170810; Ministru kabineta rīkojuma projekta "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"" 2.pielikums anotācijai
                                                7
Hobotovs Sergejs - ārsta prakse traumatoloģijā un ortopēdijā
                                     18,849  9,426    11,447     9,425     2,021     22,894     1,979     -313      1,666

Hristenko Vasilijs -ārsta prakse bērnu ķirurģijā             594   300     827      300      527      1,654     645     1,385      2,031

Oļega Hublarova ārsta prakse, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību     29,770  14,886   22,906     14,883    8,020     45,811     7,851     -282      7,569

Jakovļeva Olga - fizioterapeita prakse                  29,937  14,970   24,738     14,969    9,768     49,475     9,562     2,594      12,156

Jakubova Tatjana - ārsta prakse pediatrijā un psihiatrijā         23    11      51       6       40      101       0      31       31

AIJAS JASEVIČAS FIZIOTERAPIJAS PRAKSE, Individuālais komersants     14,975  7,488    8,028     7,486     540     16,057     529      0       529

Katkevičs Valdis - ārsta prakse psihiatrijā un neiroloģijā        6,339  3,171    4,182     3,168     1,011     8,364     991      6       997

J.Kosnareviča-prakse oftalmoloģijā, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību  9,793  4,896    8,060     4,896     3,164     16,120     3,872     1,578      5,450


Kovaļčuks Andrejs - ārsta prakse traumatoloģijā un ortopēdijā      13,127  6,564    7,083     6,564     519     14,167     509      -219      290

Krišāne Aija - ārsta prakse ginekoloģijā                 20,037  10,020   10,888     10,020     868     21,776     1,027     -1,944      -917

Krompāne Svetlana - ārsta prakse oftalmoloģijā              4,821  2,412    2,029     2,029     -383     4,058      0      -129      -129

Zīverte Anna -ārsta prakse ginekoloģijā un dzemdniecība         5,373  2,688    2,921     2,688     233      5,842      0      -3,698     -3,698

Kučinska Irina - ārsta prakse ginekoloģijā un dzemdniecībā        8,413  4,206    4,291     4,202      85      8,582      0      -714      -714
Lavrenova Inga - ārsta prakse neiroloģijā
                                     10,949  5,477    7,206     5,473     1,729     14,412     1,693     141      1,833


Lavrinoviča Tatjana - ārsta prakse ginekoloģijā un dzemdniecībā     4,281  2,142    1,949     1,949     -193     3,899      0      -978      -978
Leonardovs Igors - ārsta prakse neiroloģijā
                                     3,424  1,710    2,534     1,706     824      5,067     806      98       904

Ločmele Anita -ārsta prakse dzemdniecībā un ginekoloģijā         18,563  9,282    10,543     9,282     1,261     21,086     1,310     -2,856     -1,546

Ļipatova Alla - ārsta prakse ginekoloģijā un dzemdniecībā         906   456     599      456      143      1,197     175      -183       -9

Ļubimova Valentīna - ārsta prakse neiroloģijā              9,532  4,764    5,534     4,763     770     11,068     754      -309      445

Maksimova Jeļena - ārsta prakse psihiatrijā un narkoloģijā        116   60     102      56       42      204       0      487       487


Maksimovs Aleksejs - ārsta prakse traumatoloģijā un ortopēdijā      34,241  17,118   16,745     16,745     -373     33,489      0      -742      -742
Markuse Ramona - ārsta prakse otolaringoloģijā
                                     14,235  7,116    8,884     7,116     1,768     17,768     1,731     1,430      3,161

Mazulis Česlavs - ārsta prakse psihiatrijā                 8    6      0       0       -6      0       0      42       42

Meļņikova Tatjana -ārsta prakse oftalmoloģijā              11,125  5,562    5,367     5,367     -195     10,735      0      -190      -190
     VMAnotp2_170810; Ministru kabineta rīkojuma projekta "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"" 2.pielikums anotācijai
                                                  8
Miščuka Gaļina - ārsta prakse oftalmoloģijā
                                        7,384  3,690  4,013    3,689     323      8,026     395      -109      286

Ritas Nalivaiko ārsta prakse psihiatrijā, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību  116   60    190     56      130      380      159      822       981
Nīmante Ilona - ārsta prakse neiroloģijā
                                        12,237  6,120  6,590    6,119     470     13,180     460      -656      -195
Petrāne Valentīna -ārsta prakse otolaringoloģijā                14,309  7,152  7,923    7,152     771     15,845     754     1,380      2,135
Rancāne Sandra - ārsta prakse ginekoloģijā un dzemdniecībā
                                        12,900  6,450  7,683    6,450     1,233     15,365     1,508     -1,052      457

Rogale Nadežda - ārsta prakse oftalmoloģijā                  27,266  13,632  14,475    13,629     843     28,950     1,032     44       1,076

Sargune Ingrīda - ārsta prakse oftalmoloģijā                  20,560  10,278  11,586    10,275    1,308     23,172     1,601     -262      1,339

Smolko Ivans - ārsta prakse traumatoloģijā un ortopēdijā            10,081  5,040  6,102    5,040     1,062     12,205     1,040     -330      710

Stupāne Žanna - ārsta prakse ginekoloģijā un dzemdniecībā           13,301  6,648  6,007    6,007     -641     12,015      0      -3,494     -3,494


Šakels Viktors - ārsta prakse psihiatrijā, bērnu psihiatrijā un narkoloģijā   117   59    0      0      -59       0       0      2,827      2,827
Štāle Silvija - acu ārsta prakse                        5,574  2,784  3,133    2,782     349      6,265     427      -93       334

Terentjevs Vladimirs - ģimenes ārsta un neirologa prakse            6,549  3,273  3,627    3,273     354      7,253     346      -84       262


Vēvere Viktorija - ārsta prakse ftiziopneimonoloģijā un alergoloģijā      10,733  5,369  7,029    5,369     1,660     14,057     1,864     220      2,084

Zaharenoks Valerijs - ārsta prakse neiroloģijā                 9,258  4,626  6,580    4,622     1,954     13,159     1,912     -237      1,676


Zjablikovs Romans - ārsta prakse ginekoloģijā un dzemdniecībā         10,433  5,214  4,881    4,881     -333     9,763      0      -793      -793
Želobovskis Janušs - ārsta prakse ķirurģijā
                                        4,308  2,154   720     720     -1,434     1,441      0      -685      -685

Ārstes Margaritas Puķītes prakse, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību      5,955  2,979  2,563    2,563     -416     5,127      0      -2,120     -2,120

Āva Gundega -ārsta prakse neiroloģijā                     4,055  2,028  2,153    2,027     125      4,306     122      -124       -2

Adamoviča Vivija - ārsta prakse pulmonoloģijā                 7,784  3,892  1,882    1,882     -2,010     3,765      0      654       654

Akere Iveta - ārsta prakse otolaringoloģijā                  14,375  7,188  9,160    7,187     1,972     18,320     1,931     1,800      3,730

Alsberga Maruta - ārsta prakse oftalmoloģijā                  4,392  2,196  3,773    2,196     1,577     7,547     1,930     3,590      5,520

Antone Aina - ārsta prakse ginekoloģijā un dzemdniecībā            6,659  3,330  3,874    3,330     544      7,748     666     -2,001     -1,336

Bērziņa Inta - ārsta prakse dzemdniecībā un ginekoloģijā            11,242  5,622  5,810    5,622     188     11,619      0      -1,551     -1,551

Briška Valentīna - ārsta prakse ginekoloģijā un dzemdniecībā          12,890  6,446  6,553    6,445     107     13,107      0      -2,451     -2,451

Cukanova Larisa - ārsta prakse oftalmoloģijā                  13,956  6,978  7,944    6,977     966     15,887     1,182     97       1,278
      VMAnotp2_170810; Ministru kabineta rīkojuma projekta "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"" 2.pielikums anotācijai
                                                9
Dakteres Skerškānes prakse, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību  3,427     1,715     2,006     1,714     291      4,012     2,081     1,049      3,130

Vijas Dangas ārsta prakse dermatoveneroloģijā, SIA        12,045    6,024     6,891     6,024     867     13,783     1,061     297      1,358
Diabēta centrs, SIA                        9,627    4,814     5,560     4,811     746     11,120     913      -17       896
Dr. D. Kalvānes ārsta prakse, SIA                 19,982    9,992     11,890     9,991     1,898     23,780     1,858     4,917      6,775
Dubinska Anna - ārsta prakse psihiatrijā              25      14       5       5       -9       9       0      1,093      1,093

Freidenfelde Ilga - ārsta prakse otolaringoloģijā         36,684    18,342    20,213     18,341    1,871     40,426     1,832     4,287      6,119

GALORA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību            30,491    15,246    20,938     15,245    5,692     41,876     5,572     12,738     18,310

Goba Inguna -ārsta prakse oftalmoloģijā              7,770    3,888     4,834     3,885     946      9,667     1,157      -32      1,125
IB-AP, IK                             11,157    5,580     8,276     5,580     2,696     16,552     3,299     -143      3,156
Jansone Daira - ārsta prakse otolaringoloģijā           1,080    1,080      834      834     -246      1,669      0       -34      -34

Jansone Rūta - ārsta prakse neiroloģijā              8,324     4,164     5,327     4,160     1,163     10,653     1,138      -98      1,040
Jaunušans Edvīns - ārsta prakse narkoloģijā            3,334     1,669     1,093     1,093     -576      2,185      0      -560      -560

Jona LP, SIA                           5,177     2,591     1,615     1,615     -976     3,230      0      -95       -95

Jurgaitīte Jūlija - ārsta prakse ginekoloģijā un dzemdniecībā   8,027    4,014     4,050     4,014     36      8,100      0      -2,163     -2,163
Kalniņa Rasma - ārsta prakse oftalmoloģijā             7,288    3,646     4,813     3,646     1,167     9,627     1,428     2,850     4,278
Kanunņikova Natālija - ārsta prakse endokrinoloģijā        11,934    5,970     6,328     5,968     358     12,655     438      -291      147

Karstā Malda - ārsta prakse otolaringoloģijā           14,120     7,062     8,942     7,061    1,880     17,884     1,841     207      2,048
Kogane Jekaterina - ārsta prakse neiroloģijā           15,273     7,638     8,325     7,634     687     16,650     673     1,246      1,919
Kokare Larisa - ārsta prakse endokrinoloģijā           14,943     7,473     7,912     7,470     439     15,824     537     -516       22
Kovriga Natālija -ārsta prakse bērnu ķirurģijā          17,851     8,928    10,591     8,928    1,663     21,181     2,035     4,073      6,108
Kreica Inese - ārsta prakse otolaringoloģijā           34,479    17,241    17,008     17,008    -233     34,016      0      3,900      3,900
E.J.-A.K., IK                           3,072     1,536     1,683     1,533     147      3,367     144     -135       10
Kudiņa Žanna - ārsta prakse oftalmoloģijā             14,082     7,044    10,429     7,044    3,385     20,857     4,142     -200      3,942
Kuzņecova Inna - ārsta prakse oftalmoloģijā            12,146     6,074     6,589     6,071     515     13,178     630     -188       442
Kvedote Ligita -ārsta prakse dermatoloģijā un veneroloģijā     7,881     3,942     4,913     3,942     971      9,825     1,188     516      1,704

Lagzdiņa Zaiga - ārsta prakse oftalmoloģijā            15,172    7,588     9,468     7,588     1,880     18,936     2,301     762      3,062

Liepiņa Jautrīte -ārsta prakse otolaringoloģijā          31,870    15,936    17,669     15,934    1,733     35,337     1,696     6,647      8,343

Līvmane Ģertrūde -ārsta prakse ginekoloģijā un dzemdniecībā    4,789     2,395     1,633     1,633     -762     3,266      0      -1,036     -1,036
Māras Jumejas ārsta prakse psihiatrijā, SIA             0       0       0       0       0       0       0      996       996
Margarita Pokrovska - ārsta prakse ginekoloģijā un dzemdniecībā  4,421     2,213     2,681     2,213     468      5,362     573      -326      247
Mickeviča Agrita - ārsta prakse ginekoloģijā un dzemdniecībā   9,325     4,663     4,794     4,662     131      9,588      0      -878      -878

Miķelsone Liāna - ārsta prakse ķirurģijā             11,194    5,598     8,598     5,598     3,000     17,196     3,671     -345      3,326

Ozola Guna - ārsta prakse oftalmoloģijā              5,661     2,832     4,507     2,832     1,675     9,013     2,049     -81      1,968

Ozola Sarmīte - ārsta prakse neiroloģijā             18,108    9,054     10,172     9,052     1,118     20,343     1,094     1,244      2,338

Palmbaha Liene - ārsta prakse otolaringoloģijā          38,133    19,068    18,093     18,093     -975     36,185      0      6,029      6,029
     VMAnotp2_170810; Ministru kabineta rīkojuma projekta "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"" 2.pielikums anotācijai
                                                     10
Piekuse Ināra - ārsta prakse ginekoloģijā un dzemdniecībā              1,486    744   861   743    117      1,721     114      -8       106

Plonis Juris -ārsta prakse uroloģijā                        13,580    6,792  7,326  6,790   534     14,653     523      -70       453

Pujate Inese - ārsta prakse ginekoloģijā un dzemdniecībā              3,384    1,692  1,725  1,690    33      3,450      0      -714      -714

Puķīte Lolita - ārsta prakse oftalmoloģijā                     8,348    4,176  4,658  4,173   482      9,316     590      97       687

Rudzīte Inga - ārsta prakse otolaringoloģijā                    13,266    6,636  8,625  6,636   1,989     17,249     1,947     2,878      4,824

Sniķere Gita - ārsta prakse ginekoloģijā un dzemdniecībā              12,207    6,105  5,603  5,603   -502     11,206      0      -2,000     -2,000

Sočenova Jūlija - ārsta prakse ginekoloģijā un dzemdniecībā            10,756    5,380  5,902  5,379   522     11,804     639     -3,070     -2,431

Keisa Spodrīte - ārsta prakse endokrinoloģijā                    9,327    4,665  5,482  4,661   817     10,964     1,000     -36       963
Sproģis Juris - ārsta prakse ķirurģijā un traumatoloģijā-ortopēdijā         8,263    4,134  5,304  4,134   1,170     10,608     1,432     -138      1,293

Strade Māra -ārsta prakse ginekoloģijā un dzemdniecībā               14,081    7,043  6,662  6,662   -381     13,323      0      -1,945     -1,945

Stupina Tamāra - ārsta prakse dzemdniecībā un ginekoloģijā             6,509    3,257  2,578  2,578   -679     5,156      0      -1,465     -1,465

Ševele Aija - ārsta prakse otolaringoloģijā                    13,709    6,857  9,519  6,856   2,662     19,037     2,606     623      3,229

Šilberga Ingrīda - ārsta prakse ginekoloģijā un dzemdniecībā            11,282    5,642  5,923  5,641   281     11,847      0      -3,049     -3,049

Šņitkova Alla -ārsta prakse neiroloģijā                      11,256    5,628  6,420  5,628   792     12,840     775      -337      438

Štrausa Biruta - ārsta prakse ginekoloģijā un dzemdniecībā             4,474    2,238  1,600  1,600   -638     3,199      0      -312      -312

Tihomirova Margarita - ārsta prakse neiroloģijā                  19,319    9,660  10,767  9,656   1,107     21,535     1,084     2,845      3,929

Vaļkova Irēna - ārsta prakse oftalmoloģijā                     4,488    2,244  2,763  2,244   519      5,527     636      -78       558

Vasiļjeva Antonija - ārsta prakse neiroloģijā                    6,253    3,127  3,579  3,127   452      7,157     442      -498      -56

Vasiļjeva Mārīte - ārsta prakse oftalmoloģijā                   15,283    7,644  10,097  7,644   2,453     20,195     3,002     1,138      4,141
Vucāne Silvija - ārsta prakse ginekoloģijā un dzemdniecībā             4,157    2,081  2,197  2,081   116      4,394     142      -713      -571

Zābere Lauma - ārsta prakse kardioloģijā                      12,098    6,050  7,295  6,049   1,245     14,591     1,219     -28      1,191


ŽANETAS ABRAMSONES ĀRSTA PRAKSE GINEKOLOĢIJĀ UN DZEMDNIECĪBĀ, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
                           12,837      6,420       6,777          6,420   357     13,554     437     -2,277     -1,840

Plahotina Maija - ārsta prakse otolaringoloģijā                   8,004    4,002  4,605  4,001   603      9,210     590      523      1,114
Liepiņa Māra - acu ārsta prakse                          10,170    5,088  6,076  5,085   988     12,153     1,209     77       1,286

Bule Anželika - ārsta prakse dermatoloģijā un veneroloģijā             4,430    2,216  2,304  2,216    88      4,608      0      2,054      2,054

Tjunītis Andris - ārsta prakse otolaringoloģijā un endoskopijā (gastrointestinālā endoskopija)
                                           18,834   9,420  10,231  9,419   811     20,463     794      -2       793

Švagle Irena - ārsta prakse otolaringoloģijā                    7,865    3,935  6,065  3,935   2,130     12,129     2,085     207      2,292
      VMAnotp2_170810; Ministru kabineta rīkojuma projekta "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"" 2.pielikums anotācijai
                                                11
Maksimova Agafonova Ina - ārsta prakse dermatoloģijā un veneroloģijā  5,664  2,832     5,074     2,832     2,242     10,149     2,744     2,885      5,629


Cēsu bērnu un pusaudžu reproduktīvās veselības centrs, SIA       17,673  8,841     10,211     8,841     1,370     20,421     1,457     -1,219      238

Amoliņa Ildze - ārsta prakse endokrinoloģijā              12,679  6,342     7,212     6,337     870     14,424     1,065     -237      828
I.Zupas ārstu prakse, SIA                       12,061  6,031     4,416     4,416     -1,615     8,831      0      -2,549     -2,549
Elksnis Imants - ārsta prakse oftalmoloģijā              11,865  5,934     6,319     5,931     385     12,639     472      -306      165

Stubure Inese - ārsta prakse oftalmoloģijā               11,044  5,524     7,054     5,522     1,530     14,109     1,873     393      2,266

Mazūre Jolanta - ārsta prakse ginekoloģijā un dzemdniecībā       14,903  7,452     7,408     7,408     -44     14,815      0      -3,128     -3,128

Liepiņa Dzintra - ārsta prakse neiroloģijā               1,819   912      1,030     909      118      2,061     116      -68       47

                                 atbildību
J. TRALMAKA UN A. TRALMAKA ĀRSTA PRAKSE, Sabiedrība ar ierobežotu10,279     5,142     5,988     5,142     846     11,976     1,035     -179      856
Salvere IR, sabiedrība ar ierobežotu atbildību          7,474     3,738     2,377     2,377    -1,361     4,754      0      -1,849     -1,849
LAUDO, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību            35,243     17,622    20,037     17,621     2,415    40,074     2,364      403      2,768

Ozoliņa-Bērziņa Ilze - ārsta prakse otolaringoloģijā          8,260  4,132     5,718     4,131     1,586     11,437     1,553     928      2,481

Norda Jevgēnija - ārsta prakse ginekoloģijā un dzemdniecībā      4,070  2,036     1,600     1,600     -436     3,200      0      -447      -447

Āboltiņa Silvija - ārsta prakse ginekoloģijā un dzemdniecībā      12,169  6,085     5,527     5,527     -558     11,055      0      -2,864     -2,864

ARIANDA GRĪNVALDE ĀRSTA PRAKSE PSIHIATRIJĀ, IK             1,159   582      2,402     578     1,820     4,804     2,227     9,158      11,385

Galīte Solveiga -acu ārsta prakse                   12,500  6,252     7,164     6,252     912     14,328     1,116     -722      393

Volkoviča Vineta - ārsta prakse ginekoloģijā un dzemdniecībā      13,700  6,852     6,627     6,627     -226     13,253      0      -2,369     -2,369

Lapiņš Gints - ārsta prakse ginekoloģijā                5,680  2,842     2,677     2,677     -165     5,353      0      -1,144     -1,144

Lapiņa Silvija - ārsta prakse ginekoloģijā un dzemdniecībā       19,719  9,864     9,080     9,080     -784     18,159      0      -2,809     -2,809

Žunna Biruta - ārsta prakse ginekoloģijā un dzemdniecībā        1,205  1,205     1,205     1,205      0      1,205      0      -1,611     -1,611
Šķiltere Grieta - ārsta prakse ginekoloģijā              6,469  3,235     3,353     3,233     118      6,706      0      -1,367     -1,367

Pudze Dace - ārsta prakse ginekoloģijā un dzemdniecībā         20,094  10,050     9,471     9,471     -579     18,941      0      -3,855     -3,855
Krauze Jolanta - ārsta prakse ginekoloģijā un dzemdniecībā       20,592  10,302    10,333     10,301     31     20,666      0      -3,128     -3,128

Muceniece Ināra - ārsta prakse ginekoloģijā un dzemdniecībā      10,621  5,311     3,306     3,306     -2,005     6,611      0      -2,128     -2,128

Freimane Aija - ārsta prakse neiroloģijā                5,540  2,772     2,745     2,745     -27      5,491      0      -152      -152

Mežgale Dzidra - ārsta prakse dzemdniecībā un ginekoloģijā       4,096  2,052     2,710     2,052     658      5,419     805     -326       479
Māras Tēraudas ārsta prakse 9601-77440, IK               10,538  5,270     5,887     5,270     617     11,773     604      404      1,008
Ārgale Vēsma - ārsta prakse kardioloģijā                2,100  1,050     1,186     1,050     136      2,372     133      -44       89
Radziņš Māris - ārsta prakse ķirurģijā                 12,932  6,468     7,658     6,468     1,190     15,317     1,457     1,213      2,669
Saleniece Sarmīte - ārsta prakse reimatoloģijā             1,552  778      1,103     778      325      2,206     318     -203       116
     VMAnotp2_170810; Ministru kabineta rīkojuma projekta "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"" 2.pielikums anotācijai
                                                 12
Grundmane Iveta - ārsta prakse oftalmoloģijā              11,169  5,586     7,072     5,583     1,486     14,145     1,819      85      1,904
Dunkure Sandra - ārsta prakse oftalmoloģijā              11,880  5,940     7,672     5,940     1,732     15,344     2,119      302      2,422
Valdniece Dace - ārsta prakse pediatrijā**               2,156  2,156     2,156     2,156      0      2,156      0      1,932     1,932
MP, Jura Kociņa individuālais uzņēmums                 14,034  7,014     6,429     6,429     -585     12,858      0      -2,054     -2,054

INESES SAMULEVIČAS MEDICĪNISKĀ PRIVĀTPRAKSE, Limbažu pilsētas individuālais uzņēmums
                                12,902      6,452     4,569     4,569     -1,883     9,139      0      -2,897     -2,897
Puriņa Regīna - ārsta prakse neiroloģijā            8,187      4,095     5,487     4,092     1,392    10,974     1,363      4      1,367
INGAS ŽĪGURES ĀRSTA PRAKSE, IK                 8,712      4,356     4,935     4,355      579     9,870     567      621      1,188

AURIS, Madonas rajona D. Kalves individuālais uzņēmums         19,534  9,768     12,689     9,766     2,921     25,377     2,859     3,915      6,774

Kučika Gunita -ārsta prakse dzemdniecībā un ginekoloģijā        10,269   5,136     5,183     5,136     47     10,366      0      -3,373     -3,373
Plūme Anda - ģimenes ārsta un ginekologa prakse             3,153   1,578     1,094     1,094     -484     2,188      0      -657      -657
Točs Oskars - ārsta prakse neiroloģijā                 6,079   3,042     4,913     3,041     1,871     9,827     1,832      480      2,312
Ginekologu prakse, SIA                         27,742  13,872    10,902     10,902    -2,970    21,804      0      -7,735     -7,735
BINI, SIA                                6,843   3,420     4,729     3,416     1,309     9,458     1,602     3,029     4,631

Rozenkopfs Jānis - ārsta internista prakse               3,769   1,884     2,312     1,882     428      4,625     419      0       419


Kandevica Saulīte Daina - ārsta prakse kardioloģijā un reimatoloģijā  2,753   1,374     2,200     1,373     826      4,400     808      -61       747

Kalēja Ieva - ārsta prakse oftalmoloģijā                17,545  8,772     10,894     8,770     2,122     21,788     2,597     353      2,949

Lobača Jeļena - ārsta prakse ginekoloģijā un dzemdniecībā       3,987   1,992     1,837     1,837     -155     3,675      0      -600      -600

Plužņikovs Aleksandrs - ārsta prakse uroloģijā             3,837   1,919     2,026     1,917     108      4,053     106      -67       39

Krūkle Renāte - ārsta prakse ginekoloģijā un dzemdniecībā       3,680   1,842     2,544     1,841     702      5,088     859      -352      507

Lopatina Gunta - ārsta prakse oftalmoloģijā              12,053  6,024     8,263     6,024     2,239     16,525     2,740     547      3,286

Andersone Ilze - ģimenes ārsta prakse                 10,142  5,070     6,182     5,069     1,112     12,364     1,361     -141      1,219

Pētersone Inta -ārsta prakse ginekoloģijā un dzemdniecībā       6,336   3,168     2,593     2,593     -575     5,186      0      -907      -907

Mieze Mārīte - ārsta prakse ginekoloģijā un dzemdniecībā        2,834   1,416     1,639     1,416     223      3,279     273      -142      131

Dzelme Māris - ārsta prakse ginekoloģijā un dzemdniecībā        3,629   1,813     1,826     1,813     13      3,653      0      -224      -224
KURZEMES EGV, SIA                           32,689  16,344    19,195     16,342    2,851     38,391     7,427     -4,466     2,961

DINA SEBRE - ārsta prakse alergoloģijā, SIA              9,380   4,692     7,420     4,691     2,728     14,840     7,264     833      8,097

Krūziņa Inga - ģimenes ārsta prakse                  5,959   2,980     4,076     2,979     1,097     8,153     1,342     1,515      2,857

Rozentāle Ilze Sarmīte - ārsta prakse kardioloģijā           8,187   4,094     4,977     4,093     883      9,953     865      31       896

Pavlovska Ina - ārsta prakse otolaringoloģijā             14,743  7,374     8,236     7,373     862     16,472     844      590      1,434

Žarikovs Igors - ārsta prakse psihiatrijā               15,951   7,974     7,925     7,925     -49     15,850      0      -358      -358
A. Klīnika, A. Klīnika, SIA                      51,135  25,566    21,756     21,756    -3,810    43,512      0      -1,758     -1,758
      VMAnotp2_170810; Ministru kabineta rīkojuma projekta "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"" 2.pielikums anotācijai
                                                       13
Purēns Alvils - ārsta prakse ginekoloģijā un dzemdniecībā             549     275     233     233     -42     466     0     -120     -120

Zirne Ineta - ārsta prakse dermatoloģijā un veneroloģijā             2,438    1,218    1,716    1,215    498     3,431    609     678    1,287
Lībiņa Agrita - acu ārsta prakse                         9,127    4,566    4,870    4,565    304     9,740    372    1,314    1,686

Smirnova Jevgēņija - ārsta prakse oftalmoloģijā                  6,891    3,444    3,320    3,320    -124    6,639     0     -188     -188

Sorokina Jeļena - ārsta prakse neiroloģijā un narkoloģijā             5,845    2,922    1,702    1,702    -1,220    3,403     0     -950     -950

Litavniece Dzintra -ārsta prakse uroloģijā un onkoloģijā             6,234    3,120    2,970    2,970    -150    5,939     0     -130     -130

Plavoka Zinaīda - ārsta prakse dermatoloģijā un veneroloģijā           7,360    3,680    4,173    3,679    493     8,345    603     328     931
LENS-L, SIA                                    9,284    4,644    5,344    4,642    700    10,689    857    -192     665

L.Nāckalnes ginekologa prakse, IK                        11,004    5,502    5,085    5,085    -417    10,169     0    -1,908    -1,908

Valdas Strēlnieces ārsta prakse, SIA                        537     270     259     259     -11     519     0     967     967


Lucenko Anatolijs - ģimenes ārsta, internista un endokrinologa ārsta prakse   10,533    5,268    6,054    5,266    786    12,107    961    -416     545

Ābele Ilze - ārsta prakse otolaringoloģijā un homeopātijā            15,239    7,620    12,089    7,620    4,469    24,177    4,375    1,579    5,953
Klīnika ZINTA, SIA                                3,512    1,754    2,054    1,750    300     4,108    367    -349     19


Birkenšteina Anete - ārsta prakse ginekoloģijā un dzemdniecībā          4,659    2,328    1,791    1,791    -537    3,583     0    -1,115    -1,115

Ševčuka Marija -ārsta prakse neiroloģijā un oftalmoloģijā             4,376    2,190    2,389    2,189    199     4,779    244    -233     11

Kuldīgas ginekologu prakse, SIA                         25,098    12,552    14,296    12,552    1,744    28,593    2,135   -3,528    -1,393
Rutas Lūciņas ārsta prakse, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību          1,644    822     1,000    820     178     2,000    218    2,818    3,036

Vasile Monta - ārsta prakse otorinolaringoloģijā                 26,815    13,410    15,970    13,410    2,560    31,939    2,506    4,427    6,933
Poriņa Daina - ārsta prakse psihiatrijā                       0      0      0      0      0      0      0     2,880    2,880
Grīnfelde Inga - ārsta prakse psihiatrijā                      0      0      0      0      0      0      0     576     576

Embrika Ilze - ārsta prakse psihiatrijā                       0      0      5      5      5      9      0     1,800    1,800
Ķeruže Linda - ārsta prakse psihiatrijā                       0      0      0      0      0      0      0     4,290    4,290

Ludmilas Pudānes ārstes psihiatres prakse, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību    0      0      394     394     394     787     0     1,056    1,056
Imanta Zemes ārsta psihiatra prakse, SIA                      0      0      0      0      0      0      0     2,976    2,976
Matisone Marija - ģimenes ārsta prakse                      4,707    2,352    2,700    2,350    348     5,400    426    180     605
                                   KOPĀ:   2,456,492  1,230,622  1,393,895  1,195,384  163,273   2,784,431  225,590   22,169   247,759

                              PAVISAM KOPĀ:    63,361,621  31,636,532  36,738,460  30,854,879  5,101,928  73,521,674  9,658,890  227,041  9,885,931
     Neparedzētu apstākļu dēļ atbrīvojušies finanšu līdzekļi
Sakarā ar ārsta nāvi izbeigts līgums ar Žunnas Birutas ārsta praksi
ginekoloģijā un dzemdniecībā                           4,826                              -4,826
     VMAnotp2_170810; Ministru kabineta rīkojuma projekta "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"" 2.pielikums anotācijai
                                                      14
Sakarā ar ārsta pāreju citā darbā izbeigts līgums ar Daces Valdnieces ārsta
praksi pediatrijā                                1,370                              -1,370
                                  KOPĀ:    6,196     0      0      0      0      -6,196    0     0       0

                               SAVA KOPĀ:    63,367,817  31,636,532  36,738,460  30,854,879  5,101,928  73,515,478  9,658,890  227,041   9,885,931
Mājas aprūpes līgumsummas
mājas aprūpe kopā:                                0      0      0      0      0       0    262,676   -946    261,730
PAVISAM KOPĀ:                                 63,367,817  31,636,532  36,738,460  30,854,879  5,101,928  73,515,478  9,921,566  226,095   10,147,661


Veselības ministrs                                                              D.Gavars

17.08.2010 15:44
Ž.Zvaigzne
67876041, Zanete.Zvaigzne@vm.gov.lv
     VMAnotp2_170810; Ministru kabineta rīkojuma projekta "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"" 2.pielikums anotācijai

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:25
posted:2/11/2012
language:
pages:14