12 siniflar bilgi ve iletisim teknolojileri by 0G37k53J

VIEWS: 22 PAGES: 2

									      BİLGİ ve İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ

      1. “Bilgisayarın kullanılmasını sağlayan her türlü program” ifadesi aşağıdakilerden hangisine
aittir?
      A) Donanım B) Yazılım C) Word D) Bellek

      2. Aşağıdaki bilgisayar donanımlarından hangisi çıkış birimidir?
      A) Mouse B) Printer C) Klavye D) Scanner

      3. Aşağıdaki kısaltmalardan hangisi merkezi işlem birimini ifade eder?
      A) RAM B) ROM C) CPU D) HDD

      4. Aşağıdaki fare türlerinden hangisi hareketi algılama şekline göre fare türleri arasında yer
almaz?
      A) Kızılötesi fareler
      B) LED’li optik fareler
      C) Lazerli optik fareler
      D) Toplu fareler

      5. Bellek ölçüm (kapasite) birimlerinin küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden han-
gisidir?
      A) TB < GB < MB < KB
      B) MB < KB < TB < GB
      C) KB < MB < GB < TB
      D) GB < TB < KB < MB

      6. Aşağıdakilerden hangisi, günümüzde kullanılan bellek kartlarından değildir?
      A) Secure Digital (SD)
      B) Compact Flash (CF)
      C) Multi Media Card (MMC)
      D) Universal Serial Bus (USB)

      7. Aşağıdakilerden hangisi işletim sistemlerinin yaptığı temel işlemlerden değildir?
      A) Sistem yazılımı programlamak
      B) Giriş/çıkışları kontrol etmek
      C) Bilgisayar sisteminin güvenliği ve kontrolünü sağlamak
      D) Merkezi işlem birimini ayrı işlere yönlendirmek ve yönetmek

      8. Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar yerleşim türlerinden (topoloji) değildir?
      A) Halka (Ring) yerleşim
      B) Yıldız (Star) yerleşim
      C) Doğrusal (Bus) yerleşim
      D) Kablosuz (Wireless) yerleşim

      9. Aşağıdaki virüs türlerinden hangisi, genellikle COM, EXE uzantılı dosyaların kaynak koduna
kendi kopyalarını ekleyerek çalışır?
    A) Script virüsler
    B) Makro virüsleri
    C) Dosyalara bulaşan virüsler
    D) Boot sektörü virüsleri
     10. Bilgisayara kurulmuş olan programları görmek için aşağıdakilerden hangi bölümü kulla-
nırız?
     A) Tüm Programlar
     B) Yazıcı ve Fakslar
     C) Yardım ve Destek
     D) En Son Kullandıklarım

     11. Windows XP işletim sisteminde, çalışan programlar arasında geçiş yapmayı sağlayan,
programları hızlı başlatmak için üzerine kısa yollar eklenebilen ve açık olan programların simgelerini
gösteren kısım aşağıdakilerden hangisidir?
    A) Simgeler
    B) Görev çubuğu
    C) Başlat menüsü
    D) Kısayol menüleri

     12. Programların çok uzun olmaları durumunda çalışma performanslarını yükseltmek ve bil-
gisayarın hafızasında daha az yer kaplamalarını sağlamak için parçalar hâlinde yazılan dosyalara ne ad
verilir?
     A) Bilgi dosyaları
     B) Sistem dosyaları
     C) Program dosyaları
     D) Yardımcı program dosyaları

     13. Aşağıdakilerden hangisi resim dosyası formatlarından değildir?
     A) BMP B) JPG
     C) TIF D) DAT
     14. Word 2003 programı hangi tür yazılımlar arasında yer alır?
     A) Sunu yazılımı
     B) Veritabanı yazılımı
     C) Kelime işlemci yazılımı
     D) Elektronik tablolama yazılımı

     15. Word 2003 programında “Üstbilgi ve Altbilgi” seçeneği hangi menüde yer alır?
     A) Düzen B) Görünüm C) Biçim D) Araçlar

     16.Aşağıdaki menülerden hangisi Word programında yer almaz?
     A) Veri B) Biçim
     C) Düzen D) Pencere

    17. Aşağıdaki kısayol tuşlarından hangisi        hazırlanan  belgenin   yazıcıdan
yazdırılmasını sağlar?
    A) Ctrl + P B) Ctrl + S C) Ctrl + O D) Ctrl + N

								
To top