cach justice md 07 09 2011 30 09 2011 by r30zV3Y

VIEWS: 142 PAGES: 17

									             Lista cauzelor, care urmează a fi examinate
         la Curtea de Apel Cahul pe data de 07.09.2011- 30.09.2011

   07.09.2011

Nr.   Nr. dosarului   Ora        Denumirea dosarului          Participanţii la proces
d/o           examinării


1.   05-1a-238-     10.00   Chihaioglo Petru art.145,al.2 CP.      Chihaioglo Petru,
    28022011                                  Procuror,
                                          Av. Porumbescu Stepan.

2.   05-9-628-     11-00   Demersul judecătoriei Tîrgu Bujor,      Debitor Frangopol
    12072011           jud. Galaţi privind recunoaşterea şi     Constantin
                   executarea pe teritoriul R Moldova
                   a sentinţei penale în partea ce
                   priveşte perceperea cheltuielor
                   judiciare
3.   05-1a-109-     14.00   Simenciuc Petru Ştefan, art. 145 al.     Inculpatul,
    24012011           1 CP                     Av. Olaru E.,
    Cahul                                   Succesorul p/v Boicenco
    V. Movilă                                 Maria,
                                          Av. Bulat Al-dru,
                                          Procurorul,
                                          Martorii:
                                          Samoilă Ştefan,
                                          Turcenco Domnica,
                                          Malai Vera,
                                          Malai Ştefan,
                                          Flioştor Dumitru,
                                          Radu Vera,
                                          Dimitrova Maria.
4.   1a-154/10     15.00   Axentii Dmitrii Vasile,           Procurorul,
    Comrat            Ivanov Roman Ivan,              Inculpaţii,
    L. Holeviţchi         art. 145 al. 3 lit. f), i), art. 195 al. 2  Av. Ahmedov R.
                   CP                      Av. Miron Eugen
                                          Av. Chircu T.
                                          Rep. p/v Scripcaru
                                          Angela,
                                          Martorii

   08.09.2011

Nr.   Nr. dosarului   Ora        Denumirea dosarului          Participanţii la proces
d/o           examinării


1.   05-1a-522     09.00   Blanaru Lilia- art 191 al.2 lit.d)      Blanaru Lilia
    03062011                                  Av. Baran Victor
    Cantemir                                  P/vCoperativa
    T.Berdilă                                 de
                                 Consum”Universalcoop”
                                 Cantemir
                                 Rep. p/v Josu Gh.
                                 Procuror
                                 Av.
2.  05-2a-518     09.15  Obreja Galina către OSC Cantemir Obreja Galina,
   02062011         privind  declararea  persoanei Rep. Josu Liuba,
   Cantemir         decedate.             Int.ac.Oficiul Stare Civilă.
   T.Berdilă
3.  05-2a-433-    09.30  Pavlova Maria către Chiriac       Pavlova Maria,
   29042011         Valeriu, Dimitrenco Maria privind    Chiriac Valeriu,
   Cahul           inlaturarea obstacolelor.        Dimitrenco Maria,
   V.Movila                             Av.Fiodorova V.,
                                    Av.Stoian Ion,
4.  05-4r-505-    09.45  Cîrjalî Vasile- art. 335 CCA.      Cîrjalî Ala,
   31052011                             Cîrjalî Vasile,
   Ciadîr-Lunga                           Ag. Const.CPR Ciadîr-
   L. Caraianu                            Lunga- Zabunov G.
5.  05-1a-133    10:00   Cojocar Vasili, Gaidarji Dmitri,    Inculpaţii
   15122010         Cîvîrjîc Vitali şi Carapunarlî Sava – Procuror
                art. 195 al.(2) CP RM          p/v Ţurcanu N.
                                    avocaţii:
                                    Moraru S.
                                    Chiriacov Gr.
                                    Turculeţ M.
                                    Starodubova V.
6.  05-2r-482-    10.45  Consiliul Orăşenesc Taraclia căte    Recurent:Delibaltov
   23052011         Delibaltov Vasilisa şi Oficiul     Vasilisa,
   Taraclia         Teritorial Cadastral Taraclia privind R/rec:Delibaltov Petru,
   V.I. Arnaut                            Intimat:Consiliul
                recunoaşterea cumpărătorului de
                                    Orăşenesc Taraclia-
                rea credinţă şi recunoaşterea actului R/intim:Chirnev Boris,
                privind dreptul de proprietar nul.   OCT Taraclia,
                                    Av. Delijan Victor.
7.  05-1a-576     11.30  Fulger Valentin-art.145 al.2 lit.j),  Inculpat:Fulger V.
   21062011         151 al.4 şi art.186 al.2, lit.c), d) CP p/v:Bulat Maria
   Cahul           RM                   succesorul p/v:Certan M.
   Veleva N.                             Av.Saganscaia O.
                                    Procuror.
8.  05-2a-237-    11.30  Danci Maria către Administratia r-   Danci Maria,
   28022011         lui Ceadîr-Lunga privind incasarea Administratia r-lui
   Ceadîr-Lunga,       prejudiciului cauzat de represiunile Ceadîr-Lunga,
   S.Pilipenco        politice.                Litvinova Natalia,
                                    Adamova Ivana,
                                    Matcovschii V.,
                                    Cara V.
9.  05-1a-286-    11.45  Bolocan (Danilă) Eugen Filip,      Inculp. Bolocan F.
   23032011         Ciugurea Mihail Ilie, Vasilachi     In. Ciugurea M.
   Cahul           Valentin Ion, art. 287 al. 3 CP     In. Vasilachi V.
   N. Veleva                             R/leg. Ciugurea T.
                                    Av. Saganscaia O.
                                    Av. Botnari E.
                                    Av. Iuraşco A.
                                    Procurorul,
                                    p/v Cadu Al-dru,
                                    p/v Graur Galina,
10.  05-2r-612   11.50   Dragan Eduard către Consiliul      Recurent:Dragan E.
   06072011         Raional Taraclia cu privire la      Intimat:Consiliul Rional
   Taraclia         ilegalitatea refuzului de a fi angajat  Taraclia
   V.I.Arnaut        la muncă.
11.  05-2a-424-    14.00  Ernu Valeriu către Primaria       Ernu Valeriu,
   28042011         or.Cahul, Cahul privind anularea     Primaria or.Cahul,
   Cahul          actului administrativ.          Av.Galupa Marina
   T.Dimitriadi                           Tomoianu Nicolae
12.  05-1a-360    14.15  Parşov Larisa şi Parşov Ghenadie     Inculpaţii: Parşova Larisa
   08042011         art.165 al.2 lit.a,d. CP         şi Parşov Ghanadie,
   Cantemir                             Av.Beruciașvili Andrei
   Starciuc Şt.                           p/v:Didenco N.
                                    Procuror
13.  05-2a-542    14.30  Hodinitu Ion către Niculenco Petru    Hodinitu Ion
   10062011         privind recunoaşterea dreptului de    Nicolenco Petru
   Cahul          proprietate.
   T.Dimitriadi
14.  05-2a-481-   14-45   Procurorul raionului Hînceşti în     Ap. Chiriac Ivan
   23052011         interesele statului în persoana     Procuror
   Taraclia         Biroului Vamal Leuşeni împotriva     Re/ap Grosu V.
   Mironov A.S.       lui Chiriac Ivan cu privire la      Re/Biroului Vamal
                încasarea sumei             Leuşeni
15.  05-2a-431-    15.00  Chiriac Semion către Primaria      Chiriac Semion,
   29042011         or.Cahul privind recunoasterea      Av.Starodubova V.,
   Cahul,          dreptului de proprietate.        Primaria or.Cahul
   V.Movilă
16.  05-2a-543-   15-15   Manole Ilie către Robu Diana       Ap. Manole Ilie
   10062011         privind încasarea datoriei        In. Robu Diana
   Cahul                               Av. Grosu E.
   Veleva N.
17.  05-1a-425-    15.30  Mocanu Gheorghe, art. 152 al. 1 CP p/v Zaharia Marina,
   28042011                          Mocanu Gh.
   Cahul                            Av. Chiriacov G.
   V. Movilă                          Procurorul,
18.  05-21r-564-  15-45   Demersul condamnatului Batîr       Inculpatul
   17062011         Valeriu Vasilie privind liberarea    Procuror
   Leova          condiţionată înainte de termen      Reprezentantul
   Vacula P.                             penitenciarului nr. 3
                                    Leova
                                    Reprezentantul Biroului
                                    de probaţiune Cahul
                                    Av.________
19.   05-1r-605    16.00    Bogos Ion-art.200/1 al.1 CP      In.Bogo I.
    05072011                               P/v:Gallieva R.
    Taraclia                               Procuror
    S.Uzun                                Av. din oficiu   12.09.2011

Nr.   Nr. dosarului   Ora       Denumirea dosarului       Participanţii la proces
d/o           examinării


1.     05-9-625    10.15   Demersul    Judecătoriei   Arad, Debitor: Sterpu Marina
      12072011          jud.Arad privind recunoaşterea şi
                   executarea pe teritoriul RM a
                   sentinţei din 23.03.2011 în partea
                   ce priveşte perceperea cheltuielilor
                   judiciare de la Sterpu Marina.
2.     05-9-624    10.30   Demersul    Judecătoriei   Arad, Debitor:Berdilo Serghei
      12072011          jud.Arad privind recunoaşterea şi
                   executarea pe teritoriul RM a
                   sentinţei din 10.01.2011 în partea
                   ce priveşte perceperea cheltuielilor
                   judiciare de la Berdilo S.
3.     05-9-627    10.45   Demersul    Judecătoriei   Arad, Debitor:Chirtoacă Vitalie
      12072011          jud.Arad privind recunoaşterea şi
                   executarea pe teritoriul RM a
                   sentinţei din 17.03.2011 în partea
                   ce priveşte perceperea cheltuielilor
                   judiciare de la Chirtoaca Vitalie.
4.   05-9-521-     11.00   Fontana Giuseppe, Popa Tatiana-    Fontana Giuseppe,
    03062011           dispunerea custodiei exclusive.    Rep. Digore Eduard,
                                      Popa Tatiana.

5.   05-1a-32-     11.00   Bratunov Valerii – art.art.145 al.2,  Inculpatii,
    11.01.2011          188 al.3, 290 al.2 CPRM;        Av.Turcan V.,
    Comrat,            Grecu Ilie – art.art.188 al.2, 290   Av.P.Zamfir,
                                       Procurorul,
    S.Lebediuc          al.2 CPRM.
                                       p/v Sîrbu Ivan,
                                       p/vSîrbu Alex/dra,
                                       p/v Sîrbu Iulia,
                                       p/v Sîrbu Evghenii
   13.09.2011

Nr.   Nr. dosarului   Ora       Denumirea dosarului        Participanţii la proces
d/o           examinării


1.   05-2r-494-     09.00     Petrov Stepan către Direcția    Petrov Stepan,
    27052011              Raională ade Învățămînt a       Direcția Raională de
    Taraclia            Tineretului și Sportului Taraclia   Învățămînt a Tineretului
     V. Arnaut             privind încasarea sumei.       și Sportului Taraclia.
2.   05-2r-495-     09.15   Petrov Stepan către administraţia    Petrov Stepan,
    27052011           Liceului Teoretic Cairaclia privind   Liceul Teoretic Cairaclia
    Taraclia           soluţionarea litigiului individual de
    V. Arnaut           muncă.

3.   05-3r-371-     9-30   Zgherea Constantin împotriva      Re. Primăria s. Burlăceni,
    13042011           Primăriei Burlăceni – încălcarea    r-nul Cahul
    Cahul             dreptului de acces la informaţie.    In. Zgherea Constantin
    Dimitriadi T
4.   05-2r-494-     09.00     Petrov Stepan către Direcția    Petrov Stepan,
    27052011              Raională de Învățămînt a       Direcția Raională de
    Taraclia            Tineretului și Sportului Taraclia   Învățămînt a Tineretului
    V. Arnaut              privind încasarea sumei.       și Sportului Taraclia.
5.   05-2r-495-     09.15   Petrov Stepan către administrația    Petrov Stepan,
    27052011           Liceului Teoretic Cairaclia privind   Liceul Teoretic Cairaclia
    Taraclia           soluționarea litigiului individual de
    V. Arnaut           muncă.

6.   05-1a-354-     09.45   Dioaconu Mihail –art.152 al.1 CP    Dioaconu Mihail,
    06042011                               Procuror,
    Leova                                 Av.Russu Ivan,
    Polişciuc                               P/v Gîdei Gheorghe,
                                       Av.Petcov Ion,
                                       Pep. p/v Gîdei Tatiana
7.   05-1a-179-     11-00   Lemnaru Valeri I. şi Rapceag      Procuror
    10022011           Vasile A. Învinuiţi de comiterea    Inculpaţii
    Cahul             infracţiunii prevăzute de art. 179   Lemnaru Valeri I
    Cotea I.           alin. (1) CP              Rapceag Vasile A.
                                       Av. Galupa M.
                                       Av. Chircu T
                                       p/v Straistar P.
                                       p/v Petruţî D.
8.   05-1A-562-     11.15   Bucătari Ruslan- art.190 alin.2,    Inculpat,
    17062011           lit.c0 CP                Procuror,
    Leova                                 P/v Guzun Veronica,
    G. Bordea                               Av. Jolea Gheorghe.
9.   50-2a-553-     11:30   Primăria s.Ferapontievca către     Apelant:Primăria
    15062011           Odnostalco V.cu privire la       s.Ferapontievca
    Comrat            recuperarea prejudiciului cauzat    Intimat:Odnostalco V.
    Popovici S.          bugetului local.            R/intim:Leicovici P.
10.   05-21r-565     11-45   Mofa Stanislav- cu privire la      Contravenient:Mofa
    17062011           înlocuirea sanctiunii          Stanislav
    Leova             contravenţionale.            Agent constatator:SPR a
    Vacula P.                               CGP mun.Chişinău
11.   05-2a-343-     14.00   Capaclî Feodor către SRL         Capaclî Feodor,
    01042011           „Bracons-Lux” privind rezilierea     R/Terzi Ivan,
    Comrat,            contractului de arendă.         SRL „Bracons-Lux”
    Popovici S.
12.   05-1r-265-     14.45   Botez Gheorghe Ion, art. 190 al. 2    Procurorul,
    12032011           lit. c), art. 186 al. 2 lit. c), d) CP  Botez Gheorghe,
    Cantemir                                Av. din oficiu
    T. Berdilă
13.   05-2a-418-     15.00   Turcan Nina către Ciobanu Ioana     Turcan Nina,
    28042010           ptivind declararea în calitate de    Ciobanu Ioana,
    Cahul,            succesori nedemni.            Ciobanu Gh.,
    V.Movilă                                Calancea Mariana
                                        Sandul Vitalie,
                                        Av.A.Chebac
14.   05-1a-412-     15-30   Culicovschi Pavel Pavel învinuit de   Procuror
    26042011           comiterea infracţiunii prevăzute de   Inculpat
    Cantemir           art. 3091 alin. (1) CP RM        p/v Cauzan N.
    Berdilă T.                               p/v Cauzan V.
                                        Av.


   14.09.2011

Nr.   Nr. dosarului   Ora       Denumirea dosarului        Participanţii la proces
d/o           examinării


1.   05-1a-215-     10.00   Guglea Tudor- art.186 alin.2 lit.d)   Procuror,
    22022011           CP                    Guglea Tudor,
    Cantemir                                P.v Borza Vasile
    T. Berdilă
2.   05-1a-90-     14.00   Carafizi Vasilii Zaharie art. 290 al.1  Inculpat
    21012011           CP al RM.                Procuror.
    Taraclia, E.
    Dvurecevschi


   15.09.2011

Nr.   Nr. dosarului   Ora       Denumirea dosarului        Participanţii la proces
d/o           examinării


1.   2a-341/10     09-00   Nicologlo Dmitrii către Ceban      Apelant:Ceban Vl.
    Comrat            Vladimir- privind recuperarea      R/apel:Leicovici P.
    Gubenco S.          prejudiciului material cauzat.      Intimat: Nicologlo D.
                                        Intervenient accesoriu:
                                        SRL”Donaris-Group” SA
                                        R/interv. acces: Eşanu
                                   Mihail.
2.  05-1r-545-   09.15  Ghirghircic Grigore-art.251 alin.1    Inc:Gherghircic Grigore,
   10062011        CP                    Av.Timofti Const.
   Leova                              p/v: ÎM”Wholemark-
   I.Polișciuc                           M”SRL
                                   R/p/v Pîrău V.
                                   Procuror.

3.  05-3r-854-   09.30  Chendighilean Valeriu, ș.a.către     Consiliul sătesc
   11102010        Consiliul sătesc Vișniovca,       Vșniovca,
   Cantemir        anularea actului administartiv      Andrei Pîslari,
               despre atribuirea titlului de stat de  Chendighilean Valeriu,
               folosință separată a apelor.       Mihnea Nicolaie,
                                   Vidaico valeriu,
                                   Josu Gheorghe,
                                   Marin Valeriu,
                                   Statiev Ion.

4.  05-2a-504-   09.45  Buzadji Stefanida către Buzadji     Buzadji Stefanida,
   31052011        Serghei încasarea prejudiciului     Buzadji Serghei,
   Comrat         moral şi material.            Rep. Nezalizova Nina,
   Gr.Colev                             Av. Dimov Iurii5.  05-2a-486-   10.00  Andoni Mina către Bujac Dumitru-     Apelant: Bujac Dumitru,
   25052011        recuperarea datoriei           Av. Conţescu Mihail
   Cantemir                             Intimat: Andoni Mina,
   Starciuc St                           Av. Josu Gheorghe
6.  05-1a-554-   10.15  Nemţanu Dumitru şi Minjireanu    Inc-ţii:Nemţanu D.,
   15062011        Mihail-art.287 ali.2 lit.b) şi art.186
                                 Minjireanu M.
   Cantemir        alin.2 lit.b), d) CP        p/v:Topală A.
   T.Berdilă                          repr p/v:Reşetilov D.
                                 Procuror,
                                 Av.Josu Gh.
                                 Av.Josu L.
7.  05-2a496-    10-30  Şarchevici    Nicolae   către Ap. Şarchevici N
   27052011        Combinatul de prelucrare a In. Combinatul de
   Taraclia        lemnului SA or. Taraclia cu privire prelucrare a lemnului SA
   Mironov A.S.      la încasarea salariului       Av. Nedov G.
8.  05-1a-556-   11-00  Drangoi Vasile Grigorii învinuit de    Inculpat
   15062011        comiterea infracţiunii prevăzută de   Procuror
   Cantemir        art. 188 alin. (2) lit. f) CP RM     p/v Ţîrcă Valerii
   Berdilă T.                            av. Boghean A.
9.  05-21r-611   11.15  Sacalî Ilia-art.240 al.2 CC al RM    Contraveninet:Sacalî I.
   06072011                             Agent const.SPR a GPR
   Taraclia                             Chişinău
   E.Dvurecensch
   i
10.  05-2a-259-  11-30  Culea Stepan către Consiliul sătesc   Ap. Culea S.
   110311        Slobozia Mare – anularea deciziei    In. Consiliul sătesc
   Cahul        nr.10 din 10.12.2007          Slobozia Mare
   Movilă P.                          In. Primăria s. Slobozia
                                  Mare
                                  In. Stoian M.
                                  Av. Stoian I.
                                  Av. Iuraşco Al.
                                  Av Galupa M.
11.  05-4r-537-  11-45  Chetrean Vitalie – plângere la     Contravenient
   08062011       decizia CRP Cahul            Chetrean Vitalie
   Cahul                            Agent const.CPR Cahul
   Cotea I                           (Bumaghin N.)
                                  Victima: Crepostnoi
                                  Avocat: Olaru E.
12.  05-1r-437-  14-00  Ciobanu Sergiu Nichita învinuit de   Inculpat
   04052011       săvârşirea infracţiunii prevăzută de  Procuror
   Cahul        art. 328 alin.(1)şi art. 332 alin.(1)  Av Grecu I
   Cotea I       CP
13.  05-1a-586  14.30  Rîbacov Valentina şi Gaidarlî Ion-   Inculpaţi: Rîbacov V. şi
   27052011       art. 361 al.2 lit.b CP         Gaidarlî I.
   Cahul                            p/v Ghidari D.
   V.Movilă                           Av. Saganscaia O.
                                  Av. Chircu T.
                                  Av. Caragheaur I.
                                  Procuror

14.  05-2a-128-  14.45  Untilov Iurie către Cemurtan Ion    Cemurtan Ion,
   31012011       privind încasarea datoriei       Untilov Iurie,
   Cahul                            Av. Grecu Ion
   Movilă V.
15.  05-2a-578  15.00  Crisanova Antonina către Cărăuş     Apellant: Crisanova A.
   27062011       Ecaterina ş.a – anularea        R/apelant: Carp N.
   Cahul        certificatului de moşetenitor legal.  Intimat: Lanciu E.
   N.Veleva                           R/ intimat: Gîscă V.
                                  Repr. Şevcenco I.
                                  Intimat: Gîscă M.
                                  Av. Granici S.
                                  Av. Eni O.

16.  05-2a-579  15.15  ÎM „ Microinvest” către SRL       SRL „ Nincoval”
   27062011       „Niconval” cu privire la        R/ Melnic S.
   Cahul        transmiterea în posesiune a ipotecii.  ÎM OMF „ Microinvest”
   D.Fujenco                          SA
                                  R/ Nucă P.
                                  Debitor-ipotecar: Melnic
                                  T.
   19.09.2011


Nr.   Nr. dosarului   Ora       Denumirea dosarului       Participanţii la proces
d/o           examinării


1.   05-1a-52-     10.00   Orlioglo Ivan, Orlioglo Vitalie,    Procuror,
    17012011           Caracet Ivan, Covic Dimitrie-     Orlioglo Ivan, Orlioglo
    Comrat            art.188 al.2, lit.b)c),d),e),f); 188  Vitalie, Caracet Ivan,
    Gh. Colev           al.5; 290 al.1 CP.           Covic Dimitrie,
                                       Av.Palencu Victoria,
                                       Av. Chebac Ala,
                                       Av.Bevza Dumitru,
                                       Av.din oficiu
                                       P.v.Ianioglo
                                       VasilisaVasilisa,
                                       P.v.Ianioglo Elena,
                                       Pv. Fazlî Iurie,
                                       P.v. Ghindă Ana,
                                       P.v. Marin Lucia
2.   1a-1/11      11-00   Enachiev Igor Stepan învinuit de    Inculpatul
    Cantemir           săvîrşirea infracţiunii prevăzută de  Procuror
    Starciuc St.         art. 171 alin. (2) lit. c ) CP RM   Av Caragheaur I
                                       p/v Hariton E.
                                       Re. p/v Hariton A-dra
3.   05-1a-29-     14-00   Radov Alexandru de comitrerea      Av. Pîrvan D.
    11012011           infracţiunii prevăzute de art. 171   In. Radov A.
    Ceadîr –           alin. (2) lit. c) CP al RM       Procuror Calendari D.
    Lunga                                Re. p/v Granovschi M.
    Caraianu L.I.                            Martorii   20.09.2011

Nr.   Nr. dosarului   Ora       Denumirea dosarului       Participanţii la proces
d/o           examinării


1.   05-1a-77-     09.00   Certan Mihail – art.264 al.4 CPRM.   Inculpatul,
    20012011                               Av.Soitu Vasile,
    Cahul,                                Procuror,
    V.Movilă                               Succesorul p/v Serbina
                                       Sofia,
                                       Av.Caraghiaur Ion
2.   05-4r-548-     10.00   Chisari Viorel Gheorghe – art.179   Chisari Viorel,
    15062011           CC RM.                 Av.Josu Gh.,
    Cantemir,                              Ag.const.Marcu M.
    Ghencea C.
3.  05-2a-550-   10.15  Maroglo Vasile către Ajder Fiodor   Ap.Ajder Fiodor,
   15062011        privind incasarea daunei cauzate.   Av.Mîţăblîndă V.,
   Cahul,                            In. Maroglo Vasile
   P.Moraru
4.  05-2a-469-   10:15  Roşcovanu Andrei către        R/Penitenciar-5
   18052011        Penitenciarul nr.5 Cahul privind   In.Roşcovanu A.
   Cahul         anularea ordinului cu privire la   Av. Mocanu L.
   T.Dimitriadi      aplicarea sancţiunii disciplinare.
5.  05-3r-568-   10-30  SA „Orginterconstrucţia” către    Ap. SA
   18062011        Inspectoratul Fiscal de Stat Leova  „Orginterconstrucţia
   Leova         privind anularea actului emis.    In. Inspectoratul Fiscal de
   Polişciuc I.                         Stat Leova
6.  05-2A-367-   10-45  ÎM OMF „Microinvest” SRL către    Ap. Diceanu V.
   13042011        Panaiot Iurii, Diceanu Valeriu,    In. ÎM OMF
   Leova         Bîrlădeanu Nicolae privind      „Microinvest” SRL
   Ursu L.        încasarea datoriei          In. Panaiot Iurii
                                  In. Bîrlădeanu N.
7.  05-2a-420-   11-00  Manaf Constantin către        Ap. Manaf Const
   26042011        SC„Agrogled” SRL şi Primăria or.   In. SC„Agrogled SRL
   Taraclia        Taraclia cu privire la restabilirea  In. Primăria or. Taraclia
   Mironov A.       dreptului de proprietate asupra    Av Delijan V
               terenului, stabilirea hotarelor şi  Interv. Acces. Consiliul
               repararea prejudiciului material şi  Taraclia
               moral.
8.  05-2a-585   11.15  Penitenciarul 3 leova către      In. Cranopol F.
   27062011        Cranopol Fiodor cu privire la     Repr. Penitenciarului 3
   Leova         recuperarea prejudiciului material.  Leova
   I,Polişciuc                         Executorul Judecătoresc –
                                  Cernenchi V.
9.  05-1a-406   11.30  Ababii Gheorghe Dumitru-art.287    Inculpat:Ababii Gh.
   26042011        al.1CP                Av. Dumitran I.
   Cahul                            p/v Fabian Sergiu;
   I. Cotea                           av. Galupa M.
                                  procurorul
10.  05-2a-492   11.45  Luca Tamara către Novicova Lidia   Apelant: Luca Tamara
   27052011        privind repararea prejudiciului    Ion;
   Cahul         cauzat în urma inundării       Reprezentantul:Coţuc
   T.Dimitriade      apartamentului            Snejana ;
                                  Avocat:Olaru Eduard;
                                  Intimat:Novicova Lidia.
11.  05-1a-454   14.00  Holban Ivan Ivan, art.145 alin.2   Succesorul p/v Cobzari
   11.05.2011       lit.J CP               Zinaida
   Cahul                            Inculpat:Holban Ivan
   I. Cotea                           Av. Saganscaia O.
                                  Procurorul,
                                  Martorii:
                                  Roşcovan Vladimir
                                  Holban Dumitru
12.  05-1r-362-   14:30  Orloi Nicolae Ion – art. 264 al.(3)  Inculpat
   11042011        CP RM                 Procuror
   Cahul                            Avocat Grosu E.
   V.Movilă
13.   05-2a-427-     15.00   Voinorovschii Ian către Primăria    Voinorovschii Ian,
    28042011           Cahul, Arnautov Petru-anularea     Rep. Amanu Natalia,
    Cahul             actelor administrative și evacuare.   Arnautov Petru,
    T. Dimitreadi                             Rep. Primăria Cahul,
                                       Av. I. Stoian
14.   05-1r-96-     15.15   Nenov Dmitrii – art.238 CPRM.      Inculpatul,
    20012011                               Procuror,
    Taraclia,                               Av.I.Izvecov
    S.Uzun                                p/v BC „Victoriabank”SA
15.   05-1r-459-     15:30   Gancev Ruslan Petru – art. 187     Inculpat
    16052011           al.(2) lit.f), art. 287 al.(1) CP RM  Procuror
    Leova                                 Avocat Botnari E.
    Gh. Bordea                              p/v Gancev Feodora
16.   05-1a-50-     15-30   Rîşchin M., Pagoni V. În comiterea   Procuror
    17012011           infracţiunii prevăzute de art. 186   Av Saganscaia O.
    Cahul             alin. (2) lit. b) c) d) CP       In. Pagoni V.
                                       In. Rîşchin M.
                                       p/v Zgârcibabă M.
                                       Av Eni O.


   21.09.2011

Nr.   Nr. dosarului   Ora       Denumirea dosarului        Participanţii la proces
d/o           examinării


1.   05-1a-843-     09.00   Zaeț Andrei, Comur Nicolaie, Tatar Zaeț Andrei, Comur
    041102010           Valentin, Pulucciu Dumitru- art. 42, Nicolaie, Tatar Valentin,
    Comrat            287 alin. 2,alin.3; art.325 CP       Pulucciu Dumitru,
                                         Av. Matcovschi
                                         Veaceslav,
                                         Av. Ahmedov Ruslan,
                                         Av. Chebac Ala,
                                         Av. Saganscaia Oxana,
                                         Procuror,
                                         P/v Tulba Fedor,
                                         P/v Tulba Ivan,
                                         P/v Tulba Dmitrii,
                                         P/v Stefu Ivan,
                                         P/v Tulba Stepanida
2.   05-1a-109-     14.00   Simenciuc Petru Ştefan, art. 145 al. Inculpatul,
    24012011           1 CP                    Av. Olaru E.,
    Cahul                                  Succesorul p/v Boicenco
    V. Movilă                                Maria,
                                         Av. Bulat Al-dru,
                                         Procurorul
3.   1a-154/10     15.00   Axentii Dmitrii Vasile,          Procurorul,
    Comrat            Ivanov Roman Ivan,             Inculpaţii,
    L. Holeviţchi         art. 145 al. 3 lit. f), i), art. 195 al. 2 Av. Ahmedov R.
                   CP                     Av. Miron Eugen
                                         Av. Chircu T.
   22.09.2011

Nr.   Nr. dosarului   Ora       Denumirea dosarului        Participanţii la proces
d/o           examinării


1.   05-4r-613     09.15   Renţa Valentin-art.233 al.1 CC RM    Agent Constatator:CPR
    06072011                               Taraclia
    Taraclia                               Contravenient:Renţa V.
    S.Uzun
2.   05-2a-523     10.00   Tomiţă Elena către Tomoţă Mihail    Apelant:Tomiţă Elena
    03032011           privind recunoaşterea dreptului de   Av.Josu Gheorghe
    Cantemir           proprietate.              Intimat:Tomiţă Mihail
    T. Berdilă
3.   05-2a-223-     10-15   Tian Ivan către Verigă Parascovia,   Ap. Verigă P.
    23022011           Verigă Ştefan, Verigă Grigore      In. Tian I.
    Leova             privind evacuarea din spaţiul      Inter.princ. Verigă Ştefan
    Bordea Gh.          locativ                 Inter.princ. Verigă
                                       Grigore
                                       Av. Timofti C.
                                       Av. Vemeiuc E.
4.   05-1a-436-     10.30   Ciumertov Stepan –art.264 al.3,     Ciumertov Stepan,
    03052011           lit.a) CP.               Procuror,
    Taraclia                               Duminica Grigore,
                                       Duminica Maria,
                                       Oficiul Teritorial Cahul.
5.   05-1a-513     10.45   Telipiz Chiril, Terzi Alexandru,    Inculpatii:Telipiz;
    01062011           Paci Nicolai- art.171 al.2 lit.c) şi  Terzi Al.,Paci N.
    Comrat            art.172 al.2 lit.c)           p/v Nenova V.
    Holiviţca                               Av.Ahmedov R.
                                       Av.Aladova Ana
                                       Av.Doronceanu O.
                                       Av.Mardari N.
                                       Av.Edeniuc N.
                                       Procuror.
6.   05-2a-517-     11-00   Cuculer Anastasia către Comitetul    Ap. Cuculer A.
    01062011           Executiv al Găgăuziei şi Comisia    In. Comitetul Executiv al
    Vulcăneşti          pentru problemele victimelor      Găgăuziei
    Caşcaval L.          represiunilor politice de pe lîngă   Re. Ţîbuleac V.
                   Comitetul Executiv al Găgăuziei cu   Av Arnaut Al-dru
                   privire la încasarea compensaţiei
                   pentru bunurile confiscate.
7.   05-21r-604     11.15   Grecu andrei cu privire la eliberarea  In. Grecu A.
    05072011           condiţionată de pedeapsă înainte de   R/penitenciarului 1
    Taraclia           termen.                 Taraclia
    S.Uzun                                Procuror
                                       Av. din oficiu
8.   05-2a-572-     11-30   Căşuneanu Daniela împotriva       Ap.Procuratura Generală
    21062011           Ministerul Finanţelor al RM cu     Ap.Ministerul Finanţelor
    Cahul             privire la încasarea prejudicului    al RM
    Movilă V.                               In.Căşuneanu D.
                                       Re. Şurîghin A.
                                      Re. Petiş L.
9.   05-21r-615     11.45   Fiodorov Alexei cu privire la     In.Fiodorov A.
    07072011           explicarea neclarităţilor de     R/Penitenciarului 3 Leova
    Leova             executare a sentinţei în cazul    Procuror
    Gh.Bordea                              Av. din oficiu
                   existenţei altor hotărâri
                   neexecutate.

10.   05-21r-581-    12-00   Cererea condamnatului Songurov    Inculpatul
    27062011           Zinovie Petru aplicarea        Procurorul
    Leova             retroactivităţii legii penale noi.  Av Gorlenco O.
    Ursu L.                               Rep. Penitenciarului nr. 3
                                      Leova
11.   05-1a-498-     14-00   Căruceru Constantin Gheorghe     In. Căruceru C.
    30052011           învinuit de comiterea infracţiunii  Procuror
    Cahul             prevăzută de art. 207 CP RM      Av. Dumitran I.
    Veleva N                              p/v Căruceru I.
12.   05-1a-606     15.00   Bagrin Dmitrii-art.171 al.1,27,172  In.Bagrin D.
    05072011           al.1 CP RM              P/v Luca D.
    Cantemir                              R/p/v Luca T.
    Şt.Starciuc                             Procuror
                                      Av.Baciu S.
                                      Av.din oficiu
13.   05-2r-528     15.15   CAP „Musait” împotriva acţiunilor   Recurent:ÎM” Tirex
    06062011           executorului judecătoresc a      Petrol” SA;
    Taraclia, Uzun        Oficiului de Executare or.Taraclia.  Av. Stegărescu Lilian;
    S.D.                                Intimat:CAP”Musaitu”
                                      Intimat:Camera
                                      Teritorială a Executorilor
                                      Judecătotești- Taraclia;
                                      Interv.ac.SRL”
                                      Diazchim”
                                      R/interv acces.Negoiţă V.

   23.09.2011

Nr.   Nr. dosarului   Ora       Denumirea dosarului       Participanţii la proces
d/o           examinării


1.   05-9-626-     10.00   Demersul Judecătoriei Arad, jud.   Debitor: Boboc I
    12072011           Arad privind recunoaşterea şi
    Jud. Arad           executarea pe teritoriul R Moldova
                   a sentinţei penale în partea ce
                   priveşte perceperea cheltuileilor
                   judiciare de la Boboc Ion
   27.09.2011

Nr.   Nr. dosarului   Ora       Denumirea dosarului       Participanţii la proces
d/o           examinării


1.   05-1a-48-     09.00   Lazar Natalia – art.art.206 al.3    Inculpata,
    14012011           lit.b), 208 al.3 lit.a), 220 al.1,   Procuror,
    Cahul,            art.166 al.2, lit.c) CPRM.       Av.M.Galupa,
    V.Movilă                               Av.O.Eni,
                                       p/v Pascenco Arina,
                                       p/v Perju Svetlana
2.   05-21r-607     09.45   Banu Nina cu privire la înlocuirea   Contravenient: Banu N.
    05072011           sancţiunii contravenţionale.      Agent const. SPR a CGP
    Leova                                mun. Chişinău
    P.Vacula
3.   05-1a-614     10.00   Jandîc Alexei-art.186 al.2 lit.c, d  In. Jandîc Al.
    06072011           CP RM                 Procuror
    Taraclia                               Av. din oficiu
    E.Dvurecensch
    i
4.   05-21r-609     10.15   Parmacli Artemie cu privire la     Contrav. Parmacli A.
    05072011           înlocuirea sancţiunii         Agent const. CPR Leova-
    Leova             contravenţionale.           Capiţa V.
    P.Vacula                               p/v Tabac V.
5.   05-2r-500-     10-30   SA „Corporaţia de Finanţare      Rec. SA „Corporaţia de
    31052011           Rurală” către Fionat Violeta cererea  Finanţare Rurală”
    Cahul             de revizuire              In. Fionat Violeta
    Fujenco D.                              Interv. Acc. Primăria s.
                                       A.I Cuza
                                       Consiliul s.A.I.Cuza
                                       Dubalari S.
                                       Av Granici S.
6.   05-4r-633     10.45   Inspecţia de Stat în Construcţii    Recurent: Inspecţia de Sta
    13072011           Cahul Sud-art. 177 al.3 CC al RM    în Construcţii Teritoriale
                                       Cahul Sud,
                                       Repr:Bojoreanu V.
                                       Intimat:SRL „ Triocu-
                                       Fantasy”
                                       Repr.Zlatov T.
7.   05-2a-584-     11-00   Tanurcov Ludmila către Tanurcov    Ap. Tanurcov L
    27062011           Simion privind partajul averii     Ap. Tanurcov R
    Leova                                In. Tanurcov S.
    Polişciuc I.                             In. Tanurcov P.
                                       Av. Pavlov N.
                                       Re. Potîngă A.
8.   05-2a-647-     11.30   Miron Valeriu către SA „Donaris    Miron Valeriu,
    15072010           Grup” privind recuperare        Av.I.Grecu,
    Cahul             despăgubirii de asigurare.       SA „Donaris Grup”,
    I.Cotea                               ÎCS „Credit Rapid” SRL
9.   05-21r-478-    11:30   Cererea condamnatului Dulgher       Condamnat
    23052011           Daniel Mihail cu privire la        Procuror
    Leova             eliberarea condiţionată înainte de    Av.Eni O.
    L.Polişciuc          termen.                  R/P-3 Leova
10.   05-21r-479-    11:45   Cererea condamnatului Mitachi       Condamnat
    23052011           Serghei Valeriu cu privire la       Procuror
    Leova             aplicarea prevederilor art. 91 CP     Av. Starodubova V.
    P.Vacula           RM
11.   05-21r-610-    11-45   Demersul Inspecţiei Ecologice       Re. Ciubaciuc Zinaida
    05072011           Leova privin înlocuirea amenzii      In. Inspecţiei Ecologice
    Leova             faţă de contravenientul Ciubaciuc     Leova
    Vacula P.           Zinaida.
12.   05-3r-593     14.00   Bişir Evghenia către Inspectoratul    Recurent: Bişir E.
    04072011           Fiscal de Stat Taraclia cu privire la   Intimat: Inspectoratul
    Taraclia           recunoaşterea ordinelor ilegale şi    Fiscal de Stat Taraclia
    S.Mironov           restabilirea la lucru.          Av. Delijan V.
13.   05-3r-616     14.15   Bogros Constantin către Consiliul     Recurent:Felonis A.
    07072011           orăşenesc Cahul cu privire la       Intimat:Bogos C.
    Cahul             anularea deciziei.            Intimat: Consiliul
    N.Veleva                                orăşenesc Cahul
                                        R/consiliului:Mîndru Şt.
                                        Av. Chircu T.
14.   05-2a-590     14.30   Britcov Nicolae către Britcova Ana    Apelant:Britcova A.
    01072011           cu privire la înlăturarea         Repr/apelantei:Bobicov
    Taraclia           obstacolelor.               N.
    I.Arnaut                                Av. Delijan V.
                                        Intimat: Britcov N.

15.   05-2a-390-     14.45   BC ”Victoriabank” SA căre Tulum      Apelant:Tulum E.
    18042011           Elizaveta cu privire la încasarea     R/intim: Tulum I.
    Cahul             datoriei.                 Intimat: BC
    D. Fujenco                               ”Victoriabank” SA.
                                        R/intim: Marfescu T.
16.   05-1a-125-     15.00   Beju Nicolae – art.art.324 al.3 lit.a),  Inculpatul
    28012011           332 al.2 lit.b) CPRM.           Av.Chiriacov G.
    Cahul,                                 Procuror,
    I.Cotea                                 p/v Popa Al-dru

   28.09.2011

Nr.   Nr. dosarului   Ora       Denumirea dosarului         Participanţii la proces
d/o           examinării


1.   05-1a-65-    14.00    Cara Ilie şi Pioglo Gheorghe art.     Cara Ilie,
    20012011           195 al.2 CP.               Pioglo Gheorghe,
    Comrat                                 Procuror,
    Lebedenco S.                              p/v SRL ,,Invingtor”,
                                        Av. Dumitran I.
                                        Ahmedov R.
                                        Arnaut V.
                                        Covalenco S.
                                       Ţurcanu V.
2.   05-1a-413     15.00   Abramov Nicolai Alexandrovici-     Ap.Abramov N.
    26042011           art.195 al.1, art.238CP RM       Av.Bordeniuc S.
    Comrat                                Procurorul
    G.Colev                                rep. p/v Şerbina E.
                                       martorii

   29.09.2011

Nr.   Nr. dosarului   Ora       Denumirea dosarului        Participanţii la proces
d/o           examinării


1.   05-4r-632     09.00   Percembli Constantin-art.55 al.1    Contravenient:Percembli
    13072011           CC al RM                C.
    Cahul                                 Intimat:Inspectoratul
    R.Petrov                               Teritorial de Muncă
                                       Cahul
                                       Repr:Răileanu V.
2.   05-1a-590-     09.15   Topal Ilia- art. 328 al.2, lit.a) CP.  Procuror,
    22062010                               Topal Ilia,
    Comrat                                Av. Ormanji Ion,
    L. Holevițchii                            P.v.Zelențova Ana
3.   05-1r-618     14.00   Cernev Semion Gheorghe, art. 332    Av. Arnaut A.,
    Cahul             al. 1 CP                Inc.Cernev S.,
    T. Dimitriadi                             Procurorul

4.   05-1a-619     14.15   Inci Osman Mehmet- art. 220 alin.1   Inculpat: Inci O.
    08072011           CP RM                  p/v Munteanu M.
    Cahul                                 Procuror
    V.Movilă                               Avocat din oficiu
5.   05-4r-476-     14:30   Caşu Pintilii Alexandru – art.55 CC   R/recurent-Crîlev Petru
    23052011           RM                   Contravenient
    Leova
    P.Vacula
6.   05-1a-363-     14.30   Gheorgiță Marcel-art.121 al. 2 CP.   Inculpat:Gheorgiță
    13042011                               Marcel,
    Leova                                 Procuror,
    A. Crețu                               Av. Granici Andrei,

7.   05-21r-467-    14:45   Cererea condamnatului Grozavu      Condamnat
    18052011           Grigore Alexandru cu privire la     Procuror
    Leova             aplicarea prevederilor art. 91 CP    R/Pen.-3 Leova
    P.Vacula                               Av. Mîţăblîndă V
                   RM.
8.   05-1r-552-     15.00   Tanasevici Veaceslav Nicolae –      Inculpatul,
    15062011           aplicarea retroactivităţii legii penale  Procurorul,
    Cahul             mai blînde.                Av. din oficiu
    Cotea I.
9.   05-1a-413     15.00   Abramov Nicolai Alexandrovici-      Ap.Abramov N.
    26042011           art.195 al.1, art.238CP RM        Av.Bordeniuc S.
    Comrat                                 Procurorul
    G.Colev                                 rep. p/v Şerbina E.
                                        martorii
10.   05-2a-541-     15.00   Cernev Semion către ÎS Silvo-       Apelant: ÎS Silvo-
    10062011           Genetică „Manta-V” cu privire la     Genetică „Manta-V”
    Cahul             restabilirea la locul de muncă şi     Intimat: Cernev Semion
    Veleva N.                                Av.Olga Eni
                   încasarea salariului.
                                        Av. Boghian A.
11.   05-2a-474-     15-30   Felonis Ala către ÎM Gospodăria      Ap Felonis D.
    19052011           Comunală Locativă Cahul –         In. Felonis A.
    Cahul             obligarea efectuării rectificărilor în  Interv.Primăria Cahul
    Dimitriadi T.         ordin.                  Consiliul or. Cahul
                                        ÎM GCL Cahul
12.   05-2a-430-     16.00   Luchianciuc Raisa către Iorga       R/ap. Mîţăblîndă Victor
    29042011           Valeriu privind recunoaşterea       Ap. Iorga Valeriu
    Cahul             dreptului de proprietate.         Int.Luchianciuc R.
    T. Dimitriadi                              Av. Fiodorova V.   30.09.2011

Nr.   Nr. dosarului   Ora       Denumirea dosarului         Participanţii la proces
d/o           examinării


1.   05-9-663-     10-00   Demersul judecătoriei Tîrgu Bujor,    Debitor Savacenco
    27072011           jud. Galaţi privind recunoaşterea şi   Mariana
                   executarea pe teritoriul R Moldova
                   a încheierii din 08.03.2011 în partea
                   ce priveşte perceperea amenzii.
2.   05-9-664      10-15   Demersul cet. Panicerscaia Natalia    Debitor: Panicerschi
    27072011           despre recunoaşterea şi executarea    Victor.
                   pe teritoriul R Moldova a hotărârii
                   Judecătoriei sectorului judecătoresc
                   nr.53 a Regiunii Autonome Hantî-
                   Mansiisk din 12.03.2007 în partea
                   ce priveşte perceperea pensiei
                   alimentare de la Panicerschi Victor.

								
To top