Docstoc

Co2 kalkulator

Document Sample
Co2 kalkulator Powered By Docstoc
					   CO2 kalkulator for enebolig
1.  Denne kalkulatoren tilpasset hus med 2 fulle etasjer.Kalkulatoren kan også brukes til andre hustyper,
   men resultatene vil da ha små avvik. Resultatet vil allikevel holde seg innenfor energiklassen.
             Skriv inn total boareal
   Kvadratmeter:              0
2.
                Velg energiklasse
   Energiklasse:       lC3. Oppvarming:
                Forholdstall oppvarming
                Hoved energikilde     Elektrisitet
    Elektrisitet               100%       0% (Ved valg av varmepumpe bruk elektrisitet)
    Fyringsolje                50%       50%
    Propan (gass)               75%       25%
    Fjernvarme                 75%       25%
    Pellets (biobrensel)            60%       40%

    Fyringsparafin               50%       50%
4. kWh pris
                Elektrisitet
   Pris pr. kWh:                 1.00 kr

                Elektrisitet
   Pris pr. kWh:                 1.00 kr
5. Transport

   Bil 1
            Skriv inn liter pr. mil
Forbruk liter pr. mil               0l

Velg bensin eller diesel

       Bensin

       Diesel


            Skriv inn kjørelengde
Kjørelengde i året                0 km
Bil 2
            Skriv inn liter pr. mil
Forbruk liter pr. mil               0l


Velg bensin eller diesel

       Bensin

       Diesel

            Skriv inn kjørelengde
Kjørelengde i året                0 km
Kollektivtransport

Antall turer i uken                0

Antall km pr. tur                 0 km
kulatoren kan også brukes til andre hustyper,
vel holde seg innenfor energiklassen.
   (Ved valg av varmepumpe bruk elektrisitet)
       Kriterier for bruk av kalkulator
       Kalkulatoren har tatt utgangspunkt i huset Karita som produseres
       av Mesterhus. Andre hus kan også beregnes med kalkulatoren
       bare de følger følgende kriterier

Karita
     -  Firkantet hus
     -  Forhold lengde/bredde = 1,632
     -  To etasjer, første etasje på grunn, kaldt loft
     -  Middels møblerte rom
     -  Drift: alle dager (helårsbolig)
     -  Belysning: lys er slukket fra kl 23.00 til 07.00
     -  Fasadesituasjon: Mer enn en vindutsatt fasade
     -  Frontfasade: vendt mot sør
Vindu
     -  Vinduareal 18-20% av totalt veggareal
     -  Varmetilskuddsegenskaper vinduer: konstant solskjerming, total solfaktor; 0,75
     -  Vinduer 2. etasje: delvis skjermet for sol pga overheng over vindu
     -  Moderat skjerming (bygninger på landet med trær eller andre bygninger rundt)
Vegg
     - Stenderverk av tre
     - Varmelagring i innvendige sjikt; gipsplate 13 mm
Gulv
     -  Gulv i første etasje: betongplate 80-120 mm, ESP/Steinull (KL.37)
     -  Varmelagring gulv: Parkett 14mm pluss betong
     -  Grunnforhold: Sand/grus
     -  Kantisolasjon: Vertikal kantisolasjon, isolasjonsdybde/bredde: 0,6m,
       isolasjonstype 50mm XPS (Varmelagringsevne: 0,034)
Tak
    - Takkonstruksjon av treverk
    - Varmelagring innvendig sjikt tak: gipsplate 13mm
Teknisk Utstyr
    - Teknisk utstyr: midlere effekt 4w/m2, varmetilskudd 60%
    - Tappevann: midlere effekt 3,4 w/m2
    - Varmetilskudd personer: 1,5 w/m2
    - Kapasitet oppvarmingssystem: maksimal avgitt effekt 50 w/m2, konvektiv andel avgitt effekt: 0,5
    - Årsmiddeltemp 7,2 (kystnære områder)

       Verdier for midlere effekter for tekniske utstyr, tappevann, varmetilskudd personer og oppvarming
       Hvis huset som skal beregnes avviker fra noen av kriteriene ovenfor må man ta forbehold om feil
                               Karita
ming, total solfaktor; 0,75

r andre bygninger rundt)
                     Fasade sør           Fasade nord
                     Fasade vest           Fasade øst
50 w/m2, konvektiv andel avgitt effekt: 0,5


 nn, varmetilskudd personer og oppvarmingssystemer er verdier som er hentet fra NS 3021
eriene ovenfor må man ta forbehold om feil i resultatene
  Energiklasser

   Energiklasse   Varmetapskoeffesient    Middelverdi
              W/K per m2       W/K per m2
      A         <0,45         0.225
      B       0,46 - 0,70        0.58
      C       0,71 - 0,95        0.83
      D       0,96 - 1,30        1.13
      E       1,31 - 165         1.48
      F       1,66 -2,45        2.055
      G         >2,45


  Energiklassene stiller krav til varmetapstallet til boligen.
  Under finner du data til eneboligene vi har beregnet i de forskjellige klassene.
  Alle våre hus har blitt beregnet til middelverdiene.
  Man trenger ikke å ha akkurat de samme verdiene som er nevnt, bare man kommer innenfor
  Kalkulatoren har med G hus

  A Passivhus
-  U-verdi yttervegg : 0,1 W/m2 K (40 cm isolasjon)
-  U-verdi tak: 0,07 W/m2 K (50 cm isolasjon)
-  U-verdi gulv på grunn og mot det fri: 0,11 W/m2 K (40cm EPS isolasjon og kantisolasjon)
-  Gjennomsnittlig U-verdi for glass, vindu og dører: Vinduer=0,61 W/m2 K Dører=0,8 W/m2 K
   (3-lags vinduer med 2 lavemisjonsbelegg, kryptongassfylling og superisolert trekarm med va
-  U-verdi glassvegger og glasstak: Faller bort, samme krav som vindu
-  Kuldebroer: 0,03 W/m2 K
-  Tetthet: 1 luftvekslinger pr time
-  Varmegjenvinning av ventilasjonsluft : 100%
-  Spesifikk effekt i ventilasjonsvifte (SFP): 2,5 kW/m3
-  Tilluft: 1,0 m3/hm2
-  Kjøling: Lokalkjøling skal unngås
-  Temperaturstyring: Natt og helgesenking av innetemperatur til 19 grader (21 grader dag)


 B Lavenergibolig
- U-verdi yttervegg : 0,15 W/m2 K (30 cm isolasjon)
- U-verdi tak: 0,09 W/m2 K (40 cm isolasjon)
- U-verdi gulv på grunn og mot det fri: 0,12 W/m2 K (30cm EPS isolasjon og kantisolasjon)
- Gjennomsnittlig U-verdi for glass, vindu og dører: Vinduer=0,74 W/m2 K, Dører=1,2 W/m2 K
 (3-lags vinduer med 2 energispareglass og argongassutfylling, isolert trekant med varmkant)
- U-verdi glassvegger og glasstak: Faller bort, samme krav som vindu
- Kuldebroer: 0,03 W/m2 K
-    Tetthet: 1,0 luftvekslinger pr time
-    Varmegjenvinning av ventilasjonsluft : 80%
-    Spesifikk effekt i ventilasjonsvifte (SFP): 2,5 kW/m3
-    Kjøling: Lokalkjøling skal unngås
-    Natt og helgesenking av innetemperatur til 19 grader (21 grader dag)


  C TEK 2007
-  U-verdi yttervegg : 0,18 W/m2 K (20 cm isolasjon)
-  U-verdi tak: 0,13 W/m2 K (25-30 cm isolasjon)
-  U-verdi gulv på grunn og mot det fri: 0,15 W/m2 K (20-25cm EPS isolasjon) og kantisolasjon
-  Gjennomsnittlig U-verdi for glass, vindu og dører: 1,2 W/m2 K (2-lags vinduer med lavemisjo
-  U-verdi glassvegger og glasstak: Faller bort, samme krav som vindu
-  Kuldebroer: 0,03 W/m2 K for småhus, 0,06 W/m2 K for andre bygg
-  Tetthet: 1,5 luftvekslinger pr time, 2,5 luftvekslinger per time for småhus
-  Varmegjenvinning av ventilasjonsluft : 70%
-  Spesifikk effekt i ventilasjonsvifte (SFP): 2,0/1,0 kW/m3 (dag/natt) i næringsbygg, 2,5 kW/m3
-  Kjøling: Lokalkjøling skal unngås
-  Temperaturstyring: Natt og helgesenking av innetemperatur til 19 grader (17 grader for idrett


  D TEK 1997
-  U-verdi yttervegg : 0,22 W/m2 K (20 cm isolasjon)
-  U-verdi tak: 0,15 W/m2 K (25-30 cm isolasjon)
-  U-verdi gulv på grunn og mot det fri: 0,15 W/m2 K (20 EPS isolasjon)
-  Gjennomsnittlig U-verdi for glass, vindu og dører: 1,5 W/m2 K (2-lags vinduer)
-  U-verdi glassvegger og glasstak: 2,0 W/m2 K
-  Kuldebroer: Inkludert i U-verdien for bygningsdelene
-  Tetthet: 4,0 luftvekslinger pr time (småhus), 2,0 lu/t (andre bygg inntil to etasjer. 1,5 lu/t (and
-  Varmegjenvinning av ventilasjonsluft : 60%
-  Spesifikk effekt i ventilasjonsvifte (SFP): Ingen krav
-  Kjøling: Minst mulig kjølebehov
-  Temperaturstyring: Ingen krav


  E
-    U-verdi yttervegg : 0,28 W/m2 K (15 cm isolasjon)
-    U-verdi tak: 0,18 W/m2 K (20 cm isolasjon)
-    U-verdi gulv på grunn og mot det fri: 0,33 W/m2 K (10 EPS isolasjon)
-    Gjennomsnittlig U-verdi for glass, vindu og dører: Vinduer=2,2, Dører=1,9 W/m2 K (Standard
-    Kuldebroer: Inkludert i U-verdien for bygningsdelene
-    Tetthet: 5,0 luftvekslinger pr time
-    Ventilasjon: Avtrekk
-    Kjøling: Ingen krav
-    Temperaturstyring: Ingen krav
  F
-    U-verdi yttervegg : 0,36 W/m2 K (10 cm isolasjon)
-    U-verdi tak: 0,257 W/m2 K (20 cm isolasjon)
-    U-verdi gulv på grunn og mot det fri: 0,33 W/m2 K (10 EPS isolasjon)
-    Gjennomsnittlig U-verdi for glass, vindu og dører: Vinduer=2,2, Dører=2,4 W/m2 K (Standard
-    Kuldebroer: Inkludert i U-verdien for bygningsdelene
-    Tetthet: 8,0 luftvekslinger pr time
-    Ventilasjon: Avtrekk
-    Kjøling: Ingen krav
-    Temperaturstyring: Ingen krav  G
- Alt dårligere enn energiklasse F går under energiklasse G
re man kommer innenfor varmetapskoeffesienten til den gitte energiklassen.
asjon og kantisolasjon)
 m2 K Dører=0,8 W/m2 K
perisolert trekarm med varmkant)
rader (21 grader dag)
asjon og kantisolasjon)
 m2 K, Dører=1,2 W/m2 K
rt trekant med varmkant)
solasjon) og kantisolasjon
gs vinduer med lavemisjonsbelegg, gassfylling og isolert karm)
 næringsbygg, 2,5 kW/m3 i boliger

 rader (17 grader for idrettsbygg)
gs vinduer)


ntil to etasjer. 1,5 lu/t (andre bygg over to etasjer)
 er=1,9 W/m2 K (Standard vinduer)
er=2,4 W/m2 K (Standard vinduer)
Forholdstall
Her er en oversikt over hvor mange prosent av de ulike energitypene som brukes.
Hvis man velger en annen energitype enn elektrisitet vil man nesten alltid få et suplement av elektrisitet.
Tallene som er brukt er tall tatt fra beregningsprogrammet simien og er gjennomsnittstall
Du kan selv bytte ut tallene hvis du ønsker det.
Bytt bare ut prosentandel for den energikilden som skal benyttes.
Velg tall mellom 0 og 100 (75 = 75%)      Romoppvarming
Energikilder Hoved energikilde Elektrisitet
Elektrisitet       100%      0%
Olje            50%     50%
Gass            75%     25%
Fjernvarme         75%     25%
Biobrensel         60%     40%
Parafin          50%     50%        Ventilasjon
Energikilder Hoved energikilde Elektrisitet
Elektrisitet       100%      0%
Olje            50%     50%
Gass            50%     50%
Fjernvarme         50%     50%
Biobrensel         50%     50%
Parafin          50%     50%        Tappevann
Energikilder Hoved energikilde Elektrisitet
Elektrisitet       100%      0%
Olje            60%     40%
Gass            60%     40%
Fjernvarme         60%     40%
Biobrensel         60%     40%
Parafin          50%     50%
plement av elektrisitet.
Pris kWh

Pris kWh
Energikilder     Kr pr. kWh
Elektrisitet         1.00
Olje             0.85
Gass             0.95
Fjernvarme          0.75
Pellets (biobrensel)     0.65
Parafin            0.72
Totalt CO2 utslipp tonn pr. år

Klasse:       A    Pris Energi årlig
Drift         0.2
Transport       0.0   Pris bolig
Total CO2 årlig    0.2Resultater:
kWh forbruk i året


              Energiklasse A:
              0%
              0%
               0%
              0%
               100%
Sum kWh 0 - 60 år

1,000,000
 900,000
 800,000
 700,000
 600,000
 500,000
 400,000
 300,000
 300,000
 200,000
 100,000
     0
         0    5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
Sum CO2 fra 0 - 60år

  300

  250

  200

  150

  100

  50

   0
       0    5  10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
  -50
CO2 utslipp 0 - 60 år inkludert CO2 utslipp bygging

  200

  180

  160

  140

  120

  100

  80

  60

  40

  20

   0
       0    5  10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
Driftkostnad 0 - 60 år inkludert kostnad bygging
1,000,000
 900,000
 800,000
 700,000
 600,000
 500,000
 400,000
 300,000
 200,000
 100,000
    0
      0  5  10  15  20  25  30  35  40  45  50  55  60
    591 kr

  846,533 kr
                        Oppvarming            664
                         Belysning            2
                        Tappevann            -1
                        Teknisk uts.            1
                        Vent.varme            0
                        Vift og pump.           0
      Oppvarming             Total kwh i året         665
      Belysning
      Tappevann
                       Potensiell besparelse ved varmepumpe
      Teknisk utstyr
                       Varmpumpe med systemvirkningsgrad 0,4
      Vent. Varme
                        Oppvarming            265
      Vifter og pumper
                        Tappevann             0
                        Vent.varme             0
                       Total kwh i året         268

                       Dette resultatet har ingen innvirkning på de andre resultatene
A      Diagrammet forteller hvor mange kWh den valgte boligen bruker
B      i løpet av 60 år i forhold til de andre energiklasse.

C                Totalt etter 60 år
D              A    39,923
E
              B   104,164
              C   153,541
F
         F        D   239,686
         G        E   347,797
                 F   948,708
                 G      85
           Diagrammet forteller hvor mye tonn CO2 den valgte boligen slipper ut
           i løpet av 60 år i forhold til de andre energiklasse.
         A
         B          Totalt etter 60 år
                 A       11
         C
                 B       27
         D        C      189
         E        D       60
                 E       94
         F
                 F      259
         G        G       -1
tslipp bygging


           Diagrammet forteller hvor mange tonn CO2 den valgte boligen slipper ut
           i løpet av 60 år i forhold til hus i energiklasse B og C.
           CO2 utslippet for bygging er også inkludert som et startpunkt i grafen

                   Startpunkt
                 A       0
         A        B       0
                 C       0
         B
         C     Det tar    -1    år før A hus slipper ut mindre CO2 enn et B hus

              Det tar    0    år før A hus slipper ut mindre CO2 enn et C hus
  Diagrammet forteller hvor store driftkostnadene til den valgte boligen
  blir i løpet av 60 år i forhold til hus i energiklasse B og C.
  Kostnaden for bygging er inkludert som et startpunkt for grafen.
  Driftskostandene er utgiftene på energien boligen bruker.

A     Det tar   34   år for at det skal lønne seg å bygge et A hus istedenfor et B hus.
B
      Det tar   100   år for at det skal lønne seg å bygge et A hus istedenfor et C hus.
C
ng på de andre resultatene
e et A hus istedenfor et B hus.

e et A hus istedenfor et C hus.
Totalt CO2 utslipp tonn pr. år

Klasse:       B        Pris Energi årlig    1,541
Drift          0.5
Transport        0.0     Pris bolig     813,867
Total CO2 årlig     0.5Resultater:
kWh forbruk i året


                Energiklasse B
                Energiklasse A:
                0%
                0%
                1%
                0%
                0%
                0%
                                 Oppvarming
                                 Belysning
                                 Tappevann
                                 Teknisk utstyr
                                 Vent. Varme
                                 Vifter og pumper

                 100%
                 99%
Sum kWh 0 - 60 år

1,000,000
 900,000
 800,000
                             A
 700,000
                             B
                                B
 600,000
                                C
 500,000
                                D
 400,000
                                E
 300,000
                                F
 200,000
                                G
 100,000
     0
         0  5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
Sum CO2 fra 0 - 60år

  300

  250
                                A
  200
                                B
  150                             C
                                D
  100
                                E
  50                             F

   0                             G
       0    5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
  -50
CO2 utslipp årlig 0 - 60 år inkludert CO2 utslipp bygging

  200

  180

  160

  140

  120
                              A
  100
                              B
  80                           C
  60

  40

  20
  20

   0
       0  5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
Driftkostnad 0 - 60 år inkludert kostnad bygging

1,000,000
 900,000
 800,000
 700,000
 600,000
                              A
 500,000
                              B
 400,000
                              C
 300,000
 200,000
 100,000
     0
         0  5  10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
  kr

  kr
               Oppvarming         1721
                Belysning          2
               Tappevann          -1
               Teknisk uts.          1
               Vent.varme          13
Oppvarming          Vift og pump.         0
Belysning          Total kwh i året       1736
Tappevann
              Potensiell besparelse ved varmepumpe
Teknisk utstyr
Vent. Varme        Varmpumpe med systemvirkningsgrad 0,4
Vifter og pumper       Oppvarming          689
               Tappevann           0
               Vent.varme           5
              Total kwh i året       696

              Dette resultatet har ingen innvirkning på de andre resultatene
 Diagrammet forteller hvor mange kWh den valgte boligen bruker
 i løpet av 60 år i forhold til de andre energiklasse.
        Totalt etter 60 år
      A    39,923
      B   104,164
      C   153,541
      D   239,686
      E   347,797
      F   948,708
      G       85
Diagrammet forteller hvor mye tonn CO2 den valgte boligen slipper ut
i løpet av 60 år i forhold til de andre energiklasse.

        Totalt etter 60 år
      A       11
      B       27
      C      189
      D       60
      E       94
      F      259
      G       -1
Diagrammet forteller hvor mange tonn CO2 den valgte boligen slipper ut
i løpet av 60 år i forhold til hus i energiklasse A og C.
CO2 utslippet for bygging er også inkludert som et startpunkt i grafen

        Startpunkt
      A      0
      B      0
      C      0

   Det tar    0    år før B hus slipper ut mindre CO2 enn et C hus

   Det tar    -1   år før B hus slipper ut mer CO2 enn et A hus
Diagrammet forteller hvor store driftkostnadene til den valgte boligen
blir i løpet av 60 år i forhold til hus i energiklasse A og C.
Kostnaden for bygging er inkludert som et startpunkt for grafen.
Driftskostandene er utgiftene på energien boligen bruker.

   Det tar   100   år før det lønner seg å bygge et A hus isteden

   Det tar   185   år for at det skal lønne seg å bygge et B hus istedenfor et C hus.
Totalt CO2 utslipp tonn pr. år

Klasse:       C        Pris Energi årlig     2275
Drift          3.1
Transport        0.0     Pris bolig       678,400
Total Co2 årlig     3.1Resultater:
kWh forbruk i året


                Energiklasse C
                1%
                0%
                0%1%                                  Oppvarming
                                  Belysning
                                  Tappevann
                                  Teknisk utstyr
                                  Vent. Varme
                                  Vifter og pumper

                 98%
Sum kWh 0 - 60 år

1,000,000
 900,000
 800,000
                             A
 700,000
 700,000
                              B
 600,000
                              C
 500,000
                              D
 400,000
                              E
 300,000
                              F
 200,000
                              G
 100,000
     0
         0  5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
Sum CO2 fra 0 - 60år

  300

  250
                              A
  200
                              B
  150                           C
                              D
  100
                              E
  50                           F

   0                           G
       0    5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
  -50
CO2 utslipp årlig 0 - 60 år inkludert CO2 utslipp bygging

  200

  180

  160

  140

  120
                              A
  100
                              B
  80                           C
  60

  40
  40

  20

   0
       0    5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
Driftkostnad 0 - 60 år inkludert kostnad bygging

1,000,000
 900,000
 800,000
 700,000
 600,000
                                         A
 500,000
                                         B
 400,000
                                         C
 300,000
 200,000
 100,000
     0
         0   5  10  15  20  25  30  35  40  45  50  55  60
  kr

  kr
               Oppvarming         2516
                Belysning          2
                Tappevann          -1
               Teknisk uts.          1
                Vent.varme          14
Oppvarming          Vift og pump.         27
Belysning          Total kwh i året       2559
Tappevann
              Potensiell besparelse ved varmepumpe
Teknisk utstyr
Vent. Varme         Varmpumpe med systemvirkningsgrad 0,4

Vifter og pumper       Oppvarming         1007
               Tappevann           -1
               Vent.varme           6
               Total kwh i året       1042

              Dette resultatet har ingen innvirkning på de andre resultatene
  Diagrammet forteller hvor mange kWh den valgte boligen bruker
  i løpet av 60 år i forhold til de andre energiklasse.
        Totalt etter 60 år
      A    39,923
      B   104,164
      C   153,541
      D   239,686
      E   347,797
      F   948,708
      G       85
Diagrammet forteller hvor mye tonn CO2 den valgte boligen slipper ut
i løpet av 60 år i forhold til de andre energiklasse.

        Totalt etter 60 år
      A       11
      B       27
      C      189
      D       60
      E       94
      F      259
      G       -1
Diagrammet forteller hvor mange tonn CO2 den valgte boligen slipper ut
i løpet av 60 år i forhold til hus i energiklasse A og B.
CO2 utslippet for bygging er også inkludert som et startpunkt i grafen

        Startpunkt
      A      0
      B      0
      C      0

   Det tar    0    år før C hus slipper ut mer CO2 enn et A hus

   Det tar    0    år før C hus slipper ut mer CO2 enn et B hus
Diagrammet forteller hvor store driftkostnadene til den valgte boligen
blir i løpet av 60 år i forhold til hus i energiklasse A og B.
Kostnaden for bygging er inkludert som et startpunkt for grafen.
Driftskostandene er utgiftene på energien boligen bruker.

   Det tar   100   år før det lønner seg å bygge et A hus isteden

   Det tar   185   år før det lønner seg å bygge et B hus isteden
Totalt Co2 utslipp tonn pr. år

Klasse:        D         Pris Energi årlig    3993
Drift           1.0
Transport         0.0
Total CO2 årlig      1.0Resultater:
kWh forbruk i året


                 Energiklasse D
                 0% 0%            25%                     Oppvarming
                                  Belysning

         0%                        Tappevann

         0%                        Teknisk utstyr
                                  Vent. Varme
                     75%            Vifter og pumper
Sum kWh 0 - 60 år

1,000,000
 900,000
 800,000
                               A
 700,000
                               B
 600,000
                               C
 500,000
                               D
 400,000
 400,000
                                E
 300,000
                                F
 200,000
                                G
 100,000
     0
         0    5  10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
Sum CO2 fra 0 - 60år

  300

  250
                                A
  200
                                B
  150                             C
                                D
  100
                                E
  50                             F

   0                             G
       0    5    10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
  -50
  kr
                    Oppvarming    3998
                     Belysning     2
                     Tappevann     -1
                    Teknisk uts.     1
Oppvarming                Vent.varme     -4
                    Vift og pump.    -1
Belysning
                    Total kwh i året  3995
Tappevann
Teknisk utstyr
Vent. Varme
Vifter og pumper
  Diagrammet forteller hvor mange kWh den valgte boligen bruker
  i løpet av 60 år i forhold til de andre energiklasse.

            Totalt etter 60 år
          A     39,923
          B    104,164
      C    153,541
      D    239,686
      E    347,797
      F    948,708
      G       85
Diagrammet forteller hvor mye tonn CO2 den valgte boligen slipper ut
i løpet av 60 år i forhold til de andre energiklasse.

        Totalt etter 60 år
      A        11
      B        27
      C       189
      D        60
      E        94
      F       259
      G        -1
Totalt CO2 utslipp tonn pr. år

Klasse:        E         Pris Energi årlig    5145
Drift           1.6
Transport         0.0
Total CO2 årlig      1.6Resultater:
kWh forbruk i året


                  Energiklasse E
                 0% 0%            25%                     Oppvarming
                                  Belysning

         0%                        Tappevann
         0%                        Teknisk utstyr
                                  Vent. Varme
                     75%            Vifter og pumper
Sum kWh 0 - 60 år

1,000,000
 900,000
 800,000
                               A
 700,000
                               B
 600,000
                               C
 500,000
                               D
 500,000
                                D
 400,000
                                E
 300,000
                                F
 200,000
                                G
 100,000
     0
         0    5  10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
Sum CO2 fra 0 - 60år

  300

  250
                                A
  200
                                B
  150                             C
                                D
  100
                                E
  50                             F

   0                             G
       0    5    10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
  -50
  kr
                    Oppvarming    5795
                     Belysning     2
                     Tappevann     -1
                    Teknisk uts.     1
Oppvarming                Vent.varme     0
Belysning                Vift og pump.    0
Tappevann
                    Total kwh i året  5797

Teknisk utstyr
Vent. Varme
Vifter og pumper
  Diagrammet forteller hvor mange kWh den valgte boligen bruker
  i løpet av 60 år i forhold til de andre energiklasse.

            Totalt etter 60 år
          A     39,923
          B    104,164
      C    153,541
      D    239,686
      E    347,797
      F    948,708
      G       85
Diagrammet forteller hvor mye tonn CO2 den valgte boligen slipper ut
i løpet av 60 år i forhold til de andre energiklasse.

        Totalt etter 60 år
      A        11
      B        27
      C       189
      D        60
      E        94
      F       259
      G        -1
Totalt CO2 utslipp tonn pr. år
Klasse:        F           Pris Energi årlig    14034
Drift            4.3
Transport          0.0
Total CO2 årlig       4.3Resultater:
kWh forbruk i året


                  Energiklasse F
                0% 0%            25%                        Oppvarming
                                     Belysning

         0%                           Tappevann
         0%                           Teknisk utstyr
                                     Vent. Varme
                    75%               Vifter og pumper
Sum kWh 0 - 60 år

1,000,000
 900,000
 800,000
                                 A
 700,000
                                 B
 600,000
                                 C
 500,000
                                 D
 500,000
                                D
 400,000
                                E
 300,000
                                F
 200,000
                                G
 100,000
     0
         0    5  10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
Sum CO2 fra 0 - 60år

  300

  250
                                A
  200
                                B
  150                             C
                                D
  100
                                E
  50                             F

   0                             G
       0    5    10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
  -50
  kr
                    Oppvarming    15810
                     Belysning      2
                    Tappevann      -1
                    Teknisk uts.     1
Oppvarming               Vent.varme      0
Belysning               Vift og pump.     0
Tappevann               Total kwh i året  15812

Teknisk utstyr
Vent. Varme
Vifter og pumper
  Diagrammet forteller hvor mange kWh den valgte boligen bruker
  i løpet av 60 år i forhold til de andre energiklasse.

            Totalt etter 60 år
          A     39,923
          B    104,164
      C    153,541
      D    239,686
      E    347,797
      F    948,708
      G       85
Diagrammet forteller hvor mye tonn CO2 den valgte boligen slipper ut
i løpet av 60 år i forhold til de andre energiklasse.

        Totalt etter 60 år
      A        11
      B        27
      C       189
      D        60
      E        94
      F       259
      G        -1
Totalt CO2 utslipp tonn pr. år

Klasse:       G          Pris Energi årlig    1
Drift          0.0
Transport        0.0
Total Co2 årlig     0.0
Resultater:
kWh forbruk i året


                 Energiklasse G
              0%   0%

                 -6%
            11%                    Oppvarming
                                 Belysning

                     50%           Tappevann
                                 Teknisk utstyr
                                 Vent. Varme
           -35%
                                 Vifter og pumper
Sum kWh 0 - 60 år

1,000,000
 900,000
 800,000
                               A
 700,000
                               B
 600,000
                               C
 600,000
                                C
 500,000
                                D
 400,000
                                E
 300,000
                                F
 200,000
                                G
 100,000
     0
         0    5  10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
Sum CO2 fra 0 - 60år

  300

  250
                                A
  200
                                B
  150                             C
                                D
  100
                                E
  50                             F

   0                             G
       0    5    10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
  -50
  kr
                   Oppvarming       0
                    Belysning       2
                    Tappevann       -1
                   Teknisk uts.      1
Oppvarming               Vent.varme       0
                   Vift og pump.      0
Belysning
                   Total kwh i året     1
Tappevann
Teknisk utstyr
Vent. Varme
Vifter og pumper
  Diagrammet forteller hvor mange kWh den valgte boligen bruker
  i løpet av 60 år i forhold til de andre energiklasse.

           Totalt etter 60 år
          A    39,923
      B    104,164
      C    153,541
      D    239,686
      E    347,797
      F    948,708
      G       85
Diagrammet forteller hvor mye tonn CO2 den valgte boligen slipper ut
i løpet av 60 år i forhold til de andre energiklasse.

        Totalt etter 60 år
      A        11
      B        27
      C       189
      D        60
      E        94
      F       259
      G        -1

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:25
posted:2/9/2012
language:Norwegian
pages:255