JCJ van der Kantonrechter 1955 by 7qLLJv

VIEWS: 392 PAGES: 22

									Rubriek: 20.3                                       Toegangnr.: 1085
1085.  Inventaris van de Collectie Tilburgse biografieën, 1915-1996.Doosnr 1 map 1 a

Aarts, J            Docent RK Leergangen
Aarts, JCB           Directeur hotel Riche               1964
Acker, J van          Eerste geslaagde Brabants Conservatorium      1958
Ackermans, JC         Fabrikant, raadslid, wethouder, regent RK
                Ziekenhuis, ridder ON, overleden 10-02-1955
Aelen, AM           Fabrikant, secretaris Tilburgse
                Fabrikantenbond, kerkmeester, lid St.
                Vincentiusverening
Aerden, Mr. AASM        Griffier, plaatsvervangend kantonrechter      1962 - 1963
Ahaus, Dr. A          Herdenking missiepionier              1952
Aker, JA van de        Brugwachter, 40-jarig jubileum
Akker, Jos van den       Raadslid, wethouder                1960-1962
Amelsvoort, J van       40-jarig jubileum NCB Heikant           1965
Andriessen, J         40-jarig NCB, Secretaris penningmeester
                Wit - Gele Kruis
Ancion, LMC          Burgemeester Alphen en Riel            1955
Ansems, P           Amateur-toneelspeler                1962
Ansems, Ton          19-jarige auteur                  1959
Appels, A           Onderwijzer, 40-jarig jubileum
Appels, GMM          Wethouder, notaris                 1953-1963
Arendonk, Drs. J van      Socioloog naar Manilla               1962
Arendonk, PJ          President centrale magazijnen St.
                Vincentiusvereniging 1960-1972
Arnold, Blanca         Bestuurslid Wit - Gele Kruis (tbc - bestrijding)
Arts, A            Luitenant
Arts, Dr. ACB         Journalist, directeur Nieuwe Tilburgse
                Courant                      1942
Arts, AHA           Kassier te Brussel, tweede-luitenant bij de
                Pauselijke Zouaven
Arts, Ben           Springruiter                    1960
Arts, H            Hoofdredactie Nieuwe Tilburgse Courant       1992
                Overleden
Arts, LJJ           Directeur Nieuwe Tilburgse Courant         1960-1963
Arts, Mr. PM          Raadslid                      1951-1955
Augustino, Frater       zie Klijssen, Cornelis
Ausems, Dr. AW         Gynaecoloog
Rubriek: 20.3                                Toegangnr.: 1085
Doosnr 1 map 2

Baak, Dirk       Missiebroeder Herardus             1956
Baest, PAM       Bestuurslid voetbalvereniging RKTVV
Baeten, Ton      Abt Abdij van Berne
Baggerman, JC     Eerste protestante wethouder van Tilburg
Bakker, J de      Promotie Amerikaanse Universiteit
Bakkum, A       Hoofdinspecteur van politie, Bescherming
            Bevolking
Balvers, Dr. A     Arts
Bannenberg, Drs. G   Pastoor
Bary, Wim       Directeur Schouwburg              1959
Bastijn, J       Oprichter Zwemvereniging TRB          1958
Becht, CJ       Burgemeester
Becht-van Eekelen, A  Echtgenote van de burgemeester,        1959-1961
            erevoorzitter vrijwillige vrouwelijke
            hulpverlening
Becht, AJW       Luitenant - kolonel AAT            1961
Bechthold, J      Voorzitter Filmkring              1958
Beek, CPJ       Journalist                   1968
Beels, WC       Directeur van J Brouwers’ Lakenfabrieken
Beer, FC        40-jarig jubileum bij boekhandel Bergmans
Beer, JB        Firma J de Beer & Zn.
Beerens, Janus     Alias Jan Pot, venter in aardewerk
Beers, Fonske van   75-keer te voet naar ‘s-Hertogenbosch
Beitema, Dr. J     Aftredend dokter uit de Vereniging tot
            Bestrijding van TBC
Beliën, Mr. F     Vice-voorzitter landelijke hoofdraad St.
            Vincentiusvereniging
Beljaars, Quirinus   gemeentesecretaris, overleden 30-11-1896
Belkom, Sjel van    40-jarig lid toneelvereniging “Het Noorden”
Belzen, J van     Alias Boudje, garnalenventer, overleden
            Arnemuiden
Bemt, F van de     40-jarig jubileum bij drukkerij van het
            Nieuwsblad van het Zuiden
Benders, F       Onderscheiding wegens moedig gedrag
Berecz, J       40-jarig jubileum Nieuwe Tilburgse Courant   1960
Berg, J van de     40-jarig juileum bij de Nederlandse Spoorwegen
Berg, M van      Chef Burgerlijke Stand en zijn tienduizendste
            huwelijkssluiting
Bergen, Drs. J van   Voorzitter van de landelijke Vereniging van
            Wereldwinkels                 1994
Bergh, FAL       Directeur AaBe Fabrieken, officier ON
Bergh, LE van den   75-jarig bestaan van de firma
Bergmans, J      Directeur drukkerij Bergmans          1965


Doosnr 1 map 3

Berkel, W van     Raadslid                   1958
Berkelmans, C     Rector, hoofd redactie Rooms Leven, pastoor,
            deken
Berkum, Prof. Dr. PP  Hoogleraar Katholieke Hogeschool       1992
Bersenbrugge, BHW   Fotograaf, geboren 1874, overleden Goirle
            04-05-1959
Bertens, Dr. H     Pastoor, auteur
Bertens, H       Afscheid bij het Nieuwsblad van het Zuiden
            na 35 jaar                  1967
Rubriek: 20.3                                 Toegangnr.: 1085
Bertens, JF      40-jarig jubileum bij de gemeente        1958
Bertens, JFJ     Taxi, Garage en Touringcarbedrijf Moergestel
Bertens, Joanna MJ  In 1907 onderscheiden met Pro Ecclesia et
           Pontifice                    1939
Bertens, W      Boekhouder, 40-jarig jubileum bij de firma J van
           den Heuvel
Beukers, Dr. ACM   Arts                       1950-1952
Beurden, Jules van  Witheer, emancipator en stuwer van de
           middenstand
Beijk, Sjaak j    Slachtoffer van de duitse terreur        1961
           herbegraven
Besnard, ML      40-jarig jubileum bij de Nederlandse
           Handelsmaatschappij NV
Bezems, H       Hoofd van de Openbare lagere school, zilveren 1958
           legpenning
Bierens, A      50-jarig jubileum van de heer van Berkel     1964
           zie A van Boxtel (map 1a)
Bierens, H      Industrieel, overleden              1971
Bierens, J      Voorlichter gemeente
Bierings, J      Raadslid                     1959
Binderhagel, HR    Leider CDA (onderwijzer)             1995
Birker, Joop     Kunstschilder                  1960
Bladel, Antje van   60-jarig dienstverband bij Fr. Mutsaerts
           Wollenstoffen
Bladel, C van     Directeur - vennoot Wollenstoffen Fabrieken   1961
           A. Franken & Zn.
Blerck, G van     Musicus, pianist                 1962
Blerk, N van     Industrieel Van Blerck Stalen kantoormeubelen
         ,  fabriek NV                    1972
Blerk, M van de    Onderscheiden met Pro Ecclesia et Pontifice 1963
Bleys, Pater     Redemptorist, onderscheiden met Kruis van
           Verdiensten                   1948
Bloemen, Dr. JFJ   Arts, overleden                 1922
Blomjous, HJM     Voorzitter Raad van Beheer van de drukkerij
           het Nieuwsblad het Zuiden            1953

Doosnr 1 map 4

Belzen, J van     Alias Boudje, garnalenventer
Bodden, Karel     Secretaris Katholieke Arbeiders Beweging     1955
Boelaars, L      Rector, pastoor
Boelen, P       Tandarts                     1961
Boers, Nanda     Afscheid Katholieke Universiteit Brabant     1994
Boextel, W van    Conservator Natuur Historisch Museum       1958-1959
Boers, PFWJ      50 jarig jubileum V&D              1957
Bogaard, AJ      Reisleider in Parijs               1958
Bogaers, M      Vertegenwoordiger wijnhandel Firma Knegtel
Bolt, Ds. WF     Predikant, afscheid als dominee
Bommel, PHA van    Alias Piet van Brabant, verzetsheld, overleden  1961
Bonants, M      Directeur NCB
Bont, H de      25-jarig jubileum als ambtenaar         1964-1967
Bont, Kees de     alias Kiske, weerman               1984
Bont, W de      Code-expert, gepensioneerd export - chef Eras  1957
           Wol en Linnenfabriek
Boort, Cia van    Poppentheater de Schelleboom
Bornewasser, Dr. JA  Historicus                    1963
Bos, Pacificus    Kapucijn, Missiebisschop
Rubriek: 20.3                                   Toegangnr.: 1085
Bots, GJ          Pastoor Heikant                 1970
Bouman, JA         Rechercheur gemeentepolitie           1960
Boumans, Dr. AJJ      Directeur GGD ’s-Hertogenbosch         1972
Boumans, C         Restaurateur Schouwburg             1960
Boxtel, A van        Oprichter Fa. Van Boxtel NV           1955
Boxtel, JAC van       Brandmeester                  1958
Boxtel, W van        Gobelinwever                  1960

Doosnr 2 map 5

Braak, Jacoba van den    Jubileum huishoudster Parochie Korvel
Braak, JBM         Ambtenaar Tilburgse Waterleiding        1963
              Maatschappij
Brabander, LN den      Administrateur Schouwburg            1961-1986
Braders, AM         Uitvoerder reconstructie Heuvel
Brandenburg, Dr. AJCM    Ziekenfondsraad                 1958
Brandenburg, JB       Directeur Textielmuseum             1956
Brandenburg, S       Directeur Tilburgse Waterleiding Maatschappij  1940
              overleden
Brands, AHJ         Industrieel Tilkamwol overleden         1956
Brands, Dr. J        Scheidende rector St. Odulphuslyceum      1971
Brands, JPM         Industrieel Tilkamwol              1957
Brandt, Drs. PJM van de   Missionaris
Brans, Mathias       Missiebisschop                 1959
Bredero, Dr. RH       Bedrijfadviseur Bredero’s Bouwbedrijf
Breedveld, W        Schrijver                    1961-1966
Brekel, AJ van de      Deken, pastoor
Brekel, AJK van de     Firma Govers,40-jarig jubileum
Brekel, Gerard van de    Redacteur Nieuwsblad van het Zuiden       1969
Brekel, Jac. Van de     Apotheker                    1953-1971
Brekel, Dr. Mr. V van den  Geneesheer - directeur OLV Gasthuis
Brekelmans, JAC       Procuratiehouder NV Volt overleden       1952
Brekelmans, JL       Buitengewoon geheim kamerheer van de paus
Bres, Drs. P de       Directeur Gemeentelijke Sociale Dienst     1965
Breuker, AM         Leraar St. Odulphuslyceum
Briels, AJ         Directeur Lijstenfabriek overleden

Doosnr 2 map 6

Broecx, Mr. HJPM      Benoemd tot notaris
Broek, H van de       Dirkske, de laatste olieman overleden      1965
Brok, Guus van den     Medewerker Katholiek Tehuis           1959
Broekhoven, AWP       50-jarig jubileum als wever bij Gebr. Franken  1962
Broekhoven, HGM       Directeur Hollandse Textielindustrie Goirle   1959
Broekhoven, J van      Loco-secretaris                 1960
Broers, F          Chef Burgelijke Stand & Militaire Dienst    1957
Brouwer - Mutsaers, A    104-jaar
Brouwer, H de        Overleden 1964
Brouwer, J de        Brabantia Nostra                1959
              alias den doctor
Brouwer, Drs. PC      Priester - geleerde               1934-1962
Bouwers, M         Presidente St. Elisabeth stichting
Brouwers -         Secretaresse Vluchtelingenhulp         1959
Van Waesberge, C
Bruinsma, Mr. J       Rechter Breda                  1961
Bruna, JJHA         Hoofd-redacteur van dagblad De Stem
Bruning, C         Afstammelinge (in vrouwelijke lijn) van MA de
Rubriek: 20.3                                   Toegangnr.: 1085
               Ruyter
Buddemeijer, G        Oud-deurwaarder                1948-1960
Bushoff, M          PvdA raadslid Tilburg, burgemeester Roden   1958
Bijl, Dr. M van de      40-jarig jubileum als leraar bij de RK    1959
               Leergangen
Bijvoet - van Haren, W    Onderscheiden met Pro Ecclesia et Pontifice  1939

Doosnr 2 map 7

Can, Dr. M van        Rector RK Leergangen              1958
Carpay, Toos         50-jarIg jubileum bij de Katholieke Gezinszorg 1960
Claassen, NTA        Directeur Koekfabriek AHO           1963
Claassen, FPM        Directeur Expeditie en Transportbedrijf    1995
Claesens, P         Pastoor in Helvoirt              1995
Claesen, AJ         Voorzitter Koninklijke Harmonie Orpheus    1959
Claesen, Hans        Kunstenaar, overleden             1995
Claessens, PB        Benoeming tot chef-redacteur Nieuwsblad
               van het Zuiden
Claessens, Mr. FJF      Directeur Centrale Boerenleenbank
Cobbenhagen, Prof. Dr. MJH  Hoogleraar                   1957-1958
Cocq, Sigismund de      Directeur pedagogische academie St.
               Stanislaus                   1962
Colen, Dolf         Directeur Dienst Lichamelijke Opvoeding en
               Sport
Collard, J          40-jarig jubileum bij A&N Mutsaers       1957
Coolen, Anton        Auteur                     1915
Coolen, Cees         Geslaagde aan toneelschool           1960
Coolen, F          Electromonteur Gemeentelijke Energie Bedrijven
Coolen,F           50-jarig jubileum als koorzanger        1962
Coolen, FA          Ambtenaar gemeente overleden
Cools, F           Taxichauffeur NV Stationstaxi         1959
Cools, J           Districtsbestuurder NKV
Cools, Dr. PJ        Pater bij MSC, 40-jarig jubileum        1964
Coomans, G          Leraar St. Odulphuslyceum
Coppes, P          Lid Gedeputeerde Staten Noord Brabant
Cordelaar, GWA        Inspecteur van politie             1953
Corler, LJ          50-jarig jubileum bij AaBe fabrieken      1966
Corsmit, HP         Directeur bij het Wit-Gele Kruis, 40-jarig
               jubileum                    1964
Croonenburg, AC       Pater MSC
Cuypers, Ir. JTJ       Architect en sierkunstenaar

Doosnr 2 map 8

Daamen, AJC         Notaris                    1928
Daamen, JM          Medewerker notariskantoor Van Spaendonck   1963
Dam, Drs. J van de      Voorzitter Katholieke Nationale Federatie   1963
               Bejaardenzorg
Damen, J           Voorlichter gemeente             1964
Damen, P           Toneelregisseur                1960
Dames, SB          Lid gemeenteraad, diverse bestuursfuncties  1954
Dankers, CJ         Onderwijzer                  1965
Danklof, G          Bakker, diverse bestuursfuncties
Deelen, Dr. KAF       Geneesheer                  1943
Dekker, Theo         Gemeenteambtenaar
Dekkers, AH         Directeur NV Hubert Meelis          1950
Deliën, J          Zetter bij het Nieuwsblad van het Zuiden   1959
Delft, Sjef van       Werkzaam in de reclame            1958
Rubriek: 20.3                                Toegangnr.: 1085
Delft, Theo van     Waalwijkse Kunstschilder           1958
Delft, Dr. T van    Arts in Moergestel              1965
Deurzen, A van     Jeugdwerk, tabakshandelaar          1962
Dicker, Tonny      Boekverkoper                 1964
Diepen, Mgr. AF     Bisschop
Diepen, HEG       Lid van de Eerste Kamer, overleden      1920
Diepen, Dr. Ir. G    Hoogleraar, lector              1954
Dieren, Annie van    Voorvechtster vrouwenemancipatie, overleden
            07-07-1995
Dietvoorst, C      Douaneagent Nederlandse Spoorwegen
Dinslage, E       Kelner NK Harmonie              1959
Dirven, JAF       Directeur - tandarts Stichting School     1962
            tandverzorging
Ditvoorst, E      Voorzitter NK Harmonie, organisator
            Armenconcerten
Dobbelsteen, A van de  Journalist                  1967
Duuren, Renée van    Secretaresse burgemeester           1994

Doosnr 2 map 9

Doesburg, Mathieu    Pottenbakker                 1961
Dommelen, PJM      Administrateur Bureau Mr. Van Spaendonck   1951
Donders, AFC Czn.    Ingezonden stuk over hem in het Nieuwsblad van het
            Zuiden van 13-02-1931            1931
Donders, Prof. Dr. FP  Oogheelkunde                 1922
            Vergelijk FC Donders
Donders, Prof. Dr. FC  Stichter van het ooglijdersinstituut     1927-1968
            vergelijk FP Donders
Donders, L       Duivensport, plaatsvervangend hoofd
            Bescherming Bevolking            1964
Donders, Miet      Administrateur Wit-Gele Kruis, onderscheiden 1961
            met een gouden erekruis
            Pro Ecclesia et Pontifice
Donders, Peerke     Missionaris, zie ook map Peerke Donders
Donders, PH       Mede - directeur firma W Mutsaerts & zn,
            50-jarig jubileum              1958
Donders, W       25-jarig jubileum bij GAB
Dongen A, van      25-jarig jubileum onderwijzer        1963
Dongen, E van      Zanger                    1958-1966
Dongen, Gustje van   Duivensport                 1965
Dongen, JJ van     Onderwijzer, 40-jarig jubileum
Dongen, Sjef van    Leraar LTS                  1958
Dongen, Dr. RJAM van  Arts, promotie Rijks Universiteit Utrecht  1956
Dooremaalen, P van   Onderwijzer                 1962
Dooren, EMJ van     Voorzitter Harmonie l’Echo des Montagnes
Dooren, H van      Directeur firma Van Dooren & Dams      1948
Douwes, Sjef      Klarinettist                 1964
Doveren, Jo van     Persschef, violist
Drabbe,BJFM       Ridder in de orde van den H. Gregorius
            de Grote
Dresens, Fons      Ambtenaar, musicus              1960
Dries, Bart van den   Bestuursfuncties van diverse organisaties,
            ridder in de orde van St. Silvester
Dries, Tinus van de   Stalenwever bij de wollenstoffenfabrikant
            André van Spaendonck, verzamelaar      1962
Driessen, Drs. J    Pastor                    1971
Dröge, George J     Textielfabrikant               1955
Rubriek: 20.3                                   Toegangnr.: 1085
Dröge, Dr. HAJ        40-jarig jubileum als tandarts
Dulleman, HF van       Wethouder                   1953
Dun, F van          Voorzitter voetbalvereniging Gudok       1955
Dun, HB van         Pastoor
Dun, PC van         40-jarig jubileum bij de ABN
Dun, T            Genealogie                   1959
Dun, W van          Exploitant Meteropole - Schouwburg       1961
Dungen, EWF van de      Pastoor                    1950
Dusee, HA          25-jarig jubileum Publieke Werken       1963
Duijnhoven, M van      25-jarig jubileum bij het Nieuwsblad van het  1964
               Zuiden
Dijk, Bernard van      Journalist                   1994
Dijk, C van         Dierenhandelaar, directeur Ornisa       1959
Dijk, G van         Priester, deken - pastoor           1963
Dijk, NC van         Directeur Natuur Dierenpark
Dijk, J van         Wijnhandelaar, amateur-genealoog        1963
Dijker, Jan         Beeldend kunstenaar              1993
Dijksterhuis, Dr. B     Directeur Rijks HBS, historicus        1921
Dijksterhuis, EJ       Auteur, leraar wis- en natuurkunde Rijks HBS
Dijkstra, W         Raadslid, wethouder              1992

Doosnr 3 map 10

Ebeling, Joannes A      Bureauchef Nederlandse bank          1939
Eerenbeemt, Prof. Dr. HFJM  Hoogleraar economische, sociale en politieke 1961
               geschiedenis
Elsen, Dr. GL        Burgemeester Goirle
Elsen, Pater G van den    Oprichter NCB                 1925
Engering, P         Directeur gezinswerk en jeugdzorg       1960
Enneking, Dr. CLM      Keel, neus en oorarts             1967
Eras, Dr. BJ         Doctor in het kerkelijk recht,
               kanunnik van de Maria in Monte Sancto,
               geheim kamerheer en huisprelaat van de paus
Eras, Mr. Dr. JFM      Vice-president gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 1953
               voorzitter van het College van Regenten van
               de stichting RK Gasthuis
Eras - Janssen, MJPJ     Diverse functies op godsdienstig, charitatief 1951
               en sociaal terrein
Erven, Gaston van      Acteur Goirle                 1964
Erp, Jos van         Pastoor
Erp, JJW van         Pastoor parochie Koningshoeven
Eijgenraam, Berta      Wijkwerk Koningswei              1957-1972
Eijk, F van         Oprichter van de textielarbeidersbeweging TAB 1962-1963
Eijkens, Anton        25-jarig jubileum bureau BJM van Spaendonck,
               dichter                    1964
Eijkemans -         104-jaar
Metzemaeckers, A
Eijndhoven, M van      Persfotograaf, overleden 30-12-1994

Doosnr 3 map 11

Fey, Elise AM        Stewardes KLM
Festen, Dr. H        Arts, voorzitter RK Artsenvereniging    1960
Ficq, JJM          Ambtenaar in Goirle, benoemd tot burgemeester
               in IJzendijke
Franssen, Dr. JH       Arts                    1955
Frenken, Jacques       Kunstenaar                 1963
Rubriek: 20.3                                  Toegangnr.: 1085
Frohn, GJ        Mede-directeur Van Spaendonck en        1962-1966
             Zonen NV

Doosnr 3 map 12

Gadella, G        Adjunct-directeur drukkerij H Bergmans NV   1968
Galema, JY        Directeur Coöperatieve Tilburgse
             melkinrichting
Gastel, Jo van      Oprichter Tilburgse handboog schutterrijen   1962
Geerts, Leo       Slijter                    1956
Gelissen, Dr. MGH    Studentenpastor aan de Katholieke
             Hogeschool                   1965
Gelooven, A van     Caféhouder                   1965
Geloven, Pater J van   Pater MSC, lid Academedie Berrichonne
Gemert, JP van      Hoofd Sectie Tentoonstellingen van het
             Provinciaal Genootschap voor Kunst en
             Wetenschappen Noord Brabant
Genuchten, N van     Leraar LTS                   1962
Gerris, C        Moderator, pastoor               1961
Gervasius, Pater     Prior abdij onze lieve vrouw van Koningshoeven
             Gervasius van Lammeren

Gerwen, JAM van     Secretaris Fenewol              1963
Gestel, Jozef van    Dirigent diverse koren
Geurtjes, Pater H    Pater MSC, missionaris, auteur        1951-1957
Ghering, JAJ       Pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia
             et Pontifice en onderscheiden met Gouden-
             Erekruis                   1958
Ghering, WAM       25- en 40-jarig jubileum bij Kamer van Koophandel
Gianotten, H       Oprichter en directeur drukkerij H Gianotten 1950
Gianotten, JJ      Directeur drukkerij H Gianotten        1970
Gils, Primus van     Rector - magnificus in Leuven
Goewie, Stan       Bouwer van misthoorns
Goor, IA van       Arts                     1961
Goor, PA         Onderbaas bij de NV Volt           1964
Goossens, Dr. J     Chirurg St. Elisabeth Ziekenhuis
Goossens, PM       Orgeltrapper                 1953
Goossens, Mgr. Dr. JAJ  Priester, rector RK Leergangen        1956-1970
Gijsbers, AA       Garagehouder, overleden 17-04-1994

Doosnr 3 map 13

Gorp, JNPL van      Pastoor, priester Biest - Houtakker,
             25-jarig jubileum
Gorp, Noud van      Lekenmissionaris, onderscheiden met Pro
             Ecclesia et Pontifice
Gorp, P van       Bloemenkoopman                 1963
Gorp, PJM        Auteur van tweedelig handboek wol        1956
Gregorius, Pater Dr.   Missioloog, etnoloog              1957-1994
             Gregorius van den Boom
Grood, RJ de       Leraar                     1939
Groot, AA        Directeur NK Harmonie
Groot, Hein de      Garagehouder                  1963
Groot, Dr. J de     Arts, ontwikkelingswerker            1960
Grood, Dr. MAPM de    Neurochirurg St. Elisabeth Ziekenhuis,     1995
             overleden 25-01-1995
Goyaerts, Mgr.      Regent klein seminarie St. Michielsgestel, in
             1949 overleden
Rubriek: 20.3                                  Toegangnr.: 1085
Gunst, Drs. M       Lerares klassieke talen, 25-jarig jubileum  1958
Gijselhart, Toon      Repareren en bouwen van klokken        1964

Doosnr 3 map 14

Haans, J          40-jarig jubileum als weverijleider bij HFC
              Enneking
Haaren, PJ van       Oud-secretaris bij NCB             1952
Haarselhorst, J      Commandant bij de brandweer, 95-jaar      1965
Haas, Dr. MH        Rector St. Odulphus lyceum           1956
Hageman, H         Directeur Reclassering, onderscheiden met Pro
              Ecclesia et Pontifice             1967
Hagen, JCM van       Pastoor parochie Besterd
Hagoort, CA        Stationchef, 40-jarig jubileum bij Nederlandse 1961
              Spoorwegen NS
Ham, Drs. L van de     Directeur Tilburgse Academie Beeldende en   1957
              Bouwende Kunsten
Hannessen, M        Commissaris gemeentepolitie          1965
Hassel, PA van       Wethouder                   1992
Heemskerk, Meta      Heilgymnastiek en massage           1963


Doosnr 3 map 15

Heere, Prof. Dr. WR    Socioloog                   1962
Heeren, H         Rector moederhuis Fraters van Tillburg    1972
Heeren, Jacques      Leraar, ontwikkelingswerker          1964
Heerkens, CLF       Docent muziek, pianist, overleden       1964
Heerkens, Jan       Organist, pianist, dirigent          1963
Heeswijk, Jan van     Armbezorger, Burgerlijk Armbestuur      1940
Hellemons, C        Administrateur Gemeentelijk Slachthuis
Helmsing, JF        Onderwijzer                  1960
Helmsloot, AMH       25-jarig jubileum bij NV Volt         1955
Helvoirt, L van      Pastoor                    1960
Helvoirt, N van      Ambtenaar                   1960
Hendriks, J        Directeur Centraal Ziekenfonds        1958
Hendriks, J        Directeur Centraal Ziekenfonds; lid      1964
              Ziekenfondsraad
Hensen, PCN        Rijwielen, huishoudelijke artikelen      1964
Hermans, HGM        Lid Tweede Kamer               1939
Herwaarden, J van     Autodidactisch wijsgeer            1963
Heufke, CJM        Notaris                    1954
Heukelom, Dr. Ir. GW van  Architect                   1924
Heijst W van        101-jaar                   1950
Hieronymus, Frater     Dirigent                   1960
Hilders, HC        Exploitant NK Harmonie            1962
Hilgers, Mr. AEJ      Ambtenaar                   1967
Hinten, Lia        Atlete                    1960
Hirsch Ballin, EMH     Hoogleraar 1980; in 1990 KUB - minister    1990
Hoeben, Dr. Hein      Katholieke Pers
Hoecken, J         Broeder Bernardus
Hoek, L van        Kunstenaar                  1962
Hoenselaar, M van     Consulente NCB                1963
Hoeven, Drs.JA ter     Lector                    1962

Doosnr 3 map 16

Hoffmans, FJM       Pastoor parochie Heikant           1955
Rubriek: 20.3                                    Toegangnr.: 1085
Hombergen, AGJ       Leraar textiel                  1964
Hombergen, Jan       Componist                    1959
Hoof, CF van        Architect                    1951
Hoof, GM          Pastoor te Zesgehuchten; 60-jarig jubileum als
              priester                     1958
Hoof, HJF van        Secretaris - penningmeester Ons Middelbaar
              Onderwijs
Hoogardie, HJ        Verzetman 1940-1945               1971
Hoogers, F         Frater, Wethouder                1955-1960
Hopmans, Dr. PJL      Arts                       1962
Hoppenbrouwers -      Leidster van bedevaarten             1965
van Spaendonck, A
Hoppenbrouwers, HF     Schoolhoofd, koordirigent, kerkmuziek      1960
Horn - van Nispen, Dr. ML  Eerste vrouwelijke doctor in de sociale
              wetenschappen
Horman, H          Voorzitter mannenkoor La Renaissance
Horman, W          Journalist, auteur in de jaren 1957-1983
Horst, Dr. JAA van der   Directeur GGD                  1952
Horsten, H         40-jarig jubileum in onderwijs          1961
Horsten, JT         25-jarig jubileum als bestuurslid van
              voetbalvereniging Willem II en          1953-1968
              40-jarig jubileum bij de firma Van Spaendonck
Horvers, Frits       Onderwijs, wethouder               1992
Hosemans, HM        Frater Amatus, 50-jarig kloosterjubilleum    1932
Hoste, M          Hoofdonderwijzer                 1962
Hout - smulders, J     Voorzitster sectie Gerepatrieerdenzorg      1965
Huender, Ir. D       Directeur Publieke Werken            1960
Hullenaar, Dr. CFN van ’t  Kapelaan in Oisterwijk              1954
Huijgevoort, Joost     Directeur Dienst Algemene Zaken         1991

Doosnr 4 map 17

Ierland, Jan van      Mede-directeur Wolkat, judoka          1961-1964
Ierland, T van       RK Kinderbescherming               1960
Ierlant, P van       Wethouder, chef d’ equipe Tour de France     1957-1964
Iersel, Frans van      Gemeenteambtenaar
Iersel - de Vink, J van   Kinderuitzending                 1961
Iersel, PA         Bode van RK Leergangen en de Hogeschool     1963
Iersel, Dr. PJM van     Keel, neus en oorarts              1966
Iersel, W van        Imker                      1958
Ingen - Housz, JM      Bankier                     1939
Innocent, Zuster      Zuster van liefde, M Keusters          1963

Doosnr 4 map 18

Jacobs, FJ         Directeur Gemeentelijke Woningdienst       1967
Jacobs, J          Colporteur Roomsch Leven             1955
Jäger, Ir. J        Directeur Tilburgse Waterleiding Maatschappij  1948
Janbroers, C        25-jarig jubileum leraar St. Odulphuslyceum   1950
Jansen, Anneke       Boodschappenloopster van de zusters
              aan de Oude Dijk                 1950
Jansen, AF         Schoolhoofd, 25-jarig jubileum          1965
Jansen, AFC         Gemeente-ontvanger                1958
Jansen, F          Chef Volkshuisvesting en Stedenbouw
Jansen, Ir. HAJ       Directeur Gemeentelijke Energie Bedrijven    1957-1958
Jansen, Jan         Leraar aan ’t St. Pauluslyceum, 25-jarig     1970
              jubileum als dirigent bij de Verenigde Zangers
Jansen, J          Sigarenmaker, amateur-toneelspeler        1958
Rubriek: 20.3                                     Toegangnr.: 1085
Jansen, Ds. JHH        Dominee Nederlands Hervormde Gemeente      1961
Jansen, A           Regisseur, 25-jarig jubileum bij DOTO      1963
Jansen, AF           Amateur-archeoloog                1968
Janssens, Dom. AH       Abt van de Pont-Colbert te Versailles
Janssen, H           Voorzitter Hart van Brabant           1960
Janssen, Willem        Nieuwsblad van het Zuiden, 40-jarig jubileum   1962
Janssen - Twaalfhoven, TM   Presidente van het Wit - Gele Kruis       1954-1964
Janssens, AF          Kringbestuurslid Katholieke Bond Kleding- en   1953
                Textielarbeiders St. Lambertus,
                lid Provinciale Staten Noord Brabant,
                raadslid
Janssens, CB          Fabrikant
Janssens, CHAJ         Accountant, examinator MO-Boekhouden       1965
Janssens - de Beer, F     Fabrikant                    1954
Janssens, K          Rector in de pastorie parochie Gasthuisring,
                ridder in de orde ON               1972
Jarvis - Verhoof, A      Onderscheiding Carnegiefonds           1959
Jaspers, Jan          Radio Elisabeth, regisseur bij diverse
                toneelgezelschappen
Jesualda, Zuster        Beeldhoudster, zuster van Liefde         1992
                Jesualda Kwanten, geboren 1901
Jilisen, Wilma         Zuster in Oost - Zaire
Jucundus, Frater        Onderwijs                    1960
Jonkergouw, Willem       Psychosociale hulpverlener, amateur-
                Kunstschilder, in 1939 geboren
Jong, Th. A.J. de       Textielarbeider in Tilburg            2007
Jongen, Piet          Bevrijdingsheld 1940-1945            1994

Doosnr 4 map 19

Kaag, Prof. HA         Katholieke Hogeschool              1970
Kalmthout, Kees van      Dichter en beeldend kunstenaar          1991-1994
Kaptijn, WP          Brigadier, 25-jarig jubileum           1962
Keep, Dr. ACM van       Directeur Economisch Sociologisch Instituut   1960
Kempen, A van         40-jarig jubileum bij harmonie Excelsior     1962
Kessels, Marietje       Artikel over de moord op haar in het begin van  1984
                   e
                de 20 eeuw
Kessels, MJH          Fabrikant van muziekinstrumenten         1932
Ketelaars, Harry        Emigrant uit Canada               1950
Keyzer, Dr. JL         Kinderarts Kleuterheil              1958-1961
Keizer, K           Directeur PTT                  1962
Kerssemakers, L        Pastoor Broekhoven, priester 25-jarig jubileum  1952
Kipperman, Ir. JK       Directeur NV Volt                1954
Keintjes, A          Directeur Rotterdamse bank district Noord    1954-1968
                Brabant en Limburg
Klessens, W          Algemeen ziekenfonds               1960
Klomp - Vorselaars, A     Handelsinstituut                 1963
Klundert, Prof. Dr. TCMJ van  Hoogleraar Katholieke Hogeschool         1964
de
Klijsen, Cornelis       Frater Augustino, leraar             1959
Knaapen, C           Sergeant - vlieger                1940
Knegtel, JHM          Rector van de fraters van Goirle         1960-1961
Knibbeler, A          Meubelmaker en kunstenaar            1950
Knippenberg, Dr. HH      Docent RK Leergangen               1963
Knuvelder, J          RK Jeugdbeweging                 1962
Rubriek: 20.3                                    Toegangnr.: 1085
Doosnr 4 map 20

Koekkoek, Prof. A      Hoogleraar Katholieke Universiteit Brabant    1993
Kok, J de          60-jarig jubileum als lid van de
              Aartsbroederschap der Heilige Familie      1957
Kokke, A          Mandenmaker, kluizenaar
Kooiman, H         Gemeentebode
Koolen, Kees        Toneelspeler                   1958
Kordelaar, GWA van     Oud-inspecteur van politie            1958
Kort, Ad de         50-jarig jubileum bij Pieter van Dooren     1962
Kort, Jan de        50-jarig koorzanger bij het Hasselt koor     1964
Kort, Pierre de       Dirigent NK Harmonie               1960
Krabben, Theodora van der  50-jarig jubileum bij de familie van de     1961
              Mortel-Houben
Krens, MA          Directeur Interdiocesane Emigratie Stichting   1964
Krieken, H van       Schilder, 25-jarig jubileum bij de firma J Put
Kroon, JLH der       Kapelaan
Krosse, J          Wethouder                    1995
Krugers, Ir. J       Cultuur Technische Dienst            1953
Kruyssen, A         Hoefsmid                     1957
Kuipers, Mr. HJA      Advocaat en procureur              1966
Kuyk, H van         Fabrikant van deuren               1958-1960
Kuijpers, HC        Heikantse verenigingsman             1958
Kuypers, Mr. P       Voorzitter Stedelijk Sociaal Caritatief     1960
              Centrum
Kuysters, Frans       Directeur Ziekenfonds AAZ Tilburg en       1961-1964
              Omstreken

Doosnr 5 map 21

Laak, A van de       60-Jarig jubileum bij de textielfabriek     1964
              Verschuuren-Piron
Laar, M           Pastoor parochie ‘t Zand
Laarhoven, Dr. Ir. H van  Onderwijs                    1962
Laat, K de         Schrijver, dichter-performer           1996
Langemeyer, Dr. HG     Arts, geneesheer-directeur            1960
Leer, M           Voorganger Israëlse Gemeente
Leeuw, HJM de        Ambtenaar, ridder in de orde van St. Silvester  1959-1962
Leeuw, G          Architect                    1944
Leeuwen, J van       Componist, dirigent               1947
Lejuene, L         Slager
Lejeune, M         Lid Koninklijke Liederentafel Souvenir des    1951
              Montagnards                   1951
Lemmens, M         Gemeentelijke Energie Bedrijven         1961-1962
Leijser, JG         Schoorsteen en ketelbouwer            1958
Leuw, DWA de        Drogist in de Armhoefstraat 44
Liernur, Dr. A       Leraar                      1951
Linkels, J         Lid harmonie Excelsior              1963
Lockefeer, PFF       Onderwijzer St. Paschalisschool overleden    1993
              04-09-1993
Logtenstijn, Ir. van    NCB                       1956
Loon, H van         Concertganger, dirigent             1951-1956
Loon, Dr. PCJ van      Ambtenaar                    1962
Louer, L          Buschaffeur BBA                 1968
Lutgerink, AL        Koster                      1959
Lutkie, W          Priester, medewerker Nieuwe Tilburgse      1968
              Courant                     1968
Rubriek: 20.3                                 Toegangnr.: 1085
Luyk, JM        Middenstandsbelangen, diverse functies     1951
Luijck, AJ van     Koordirigent                  1951
Luijten, N       Eigenaresse Tilburgse Courant         1919
Luijendijk, W      Wethouder                   1992

Doosnr 5 map 22

Maas, A         Brugwachter, 40-jarig jubileum
Maas, HPC        Directeur bouwbedrijf Internationale
            Gewapend Beton te Breda
Maas, -         Notaris                    1926
Maertens, PJET     Ontwikkelingswerker              1959
Majoie, John      Journalist, reisleider
Majoie, SMD       Oprichter en voorzitter Gulden Vlies
            sigarenfabriek                 1963
Malmberg, T       Rector gezellinhuis Don Bosco, 25-jarig
            jubileum als priester
Man, PA de       Organist in broekhoven II, 50-jarig jubileum  1964
Manders, CJ       Bouwpastoor
Mandos, F        Kunstenaar                   1962
Mannaerts, F      Pastoor parochie Loven             1954
Mannaerts, FN      Industrieel, gemeente raadslid
Mannaerts, HAJ     Voorzitter Kamer van Koophandel        1950-1971
Martens, JM       Chef Tilburgse verkeerspolitie         1965
Martin, -        Pastoor in de parochie Hasselt
Mast, Drs. L de     Gemeentesecretaris               1957-1963
Mauritz, A       Wollenstoffenfabriek George Dröge       1958

Doosnr 5 map 23

Meermans, JJ      Voorzitter Nederlandse Handelsvereniging
            Amsterdam                   1911
Meertens, Ir. J     Hoofdambtenaar Nederlandse           1964
            Heidemaatschappij
Melis, M        Frater Donatus, leermeester - jubilaris
Mercx, P        Smid, oprichter ijzer en staalhandel P Mercx  1962
Mes, JCP        Directeur stoomweverijen Besouw NV       1962
Meulen, L van de    Frater Laurentius               1967
Meulenbroek, A     Voorzitter Katholieke Nederlandse Bond voor  1962
            Hotel-, Café- en Restauranthouders en
            Slijters
Meuwese, A       Psychologe                   1964
Meijden, H van der   Stichting Katholieke Beroepskeuze       1958
            Voorlichting
Meijden, JM van der   40-jarig jubileum, docente duits
Meijer, Ir. H      Directeur NV Volt               1962-1968
Meijs, H        Voorzitter NKV                 1965
Meijs - van       Werkster Paleis Raadhuis            1961
Dongen, H van der

Doosnr 5 map 24

Michels, Prof. Dr. LC  Hoogleraar Katholieke Universiteit Nijmegen  1957-1958
Miert, Drs. F van    Pastoor parochie Heuvel
Mildt, HC de      Publieke Werken                1957-1958
Milo, Ir. GJ      Bureau Van Spaendonck             1954
Moelands, JC      25-Jarig jubileum bij de gemeente       1959
Moeskops, PHM      Pastoor parochie St. Anna           1956-1970
Rubriek: 20.3                                    Toegangnr.: 1085
Moeys, Dr. EJ         Hoogleraar Heelkunde Katholieke Universiteit
               Nijmegen
Molenaar, -          Pater MSC
Molenkamp, N         Kunstschilder                 1964
Molkenboer, Mr. JFM      Bestuurslid Ons Middelbaar Onderwijs
Moller, Dr. HWE        Stichter RK Leergangen             1929-1952
Mommers, H          Voetballer, technisch adviseur KNVB
Mommers, ivo         Broeder in Papoea Nieuw-Guinea
Montaigne, C         Mode-ontwerper                 1948-1972

Doosnr 5 map 25

Mook, Willem van       Auteur                     1982
Moonen, Gijs         Kermisexploitant, geboren 1949         1993
Moonen, Drs. HAG       25-Jarig jubileum als directeur bij het     1971
               Economisch Technologisch Instituut Noord
               Brabant
Moors, HAM          Directeur-administrateur van het Burgerlijk
               Armbestuur
Mortel, BM van de      Eerste luitenant op Java gesneuveld       1949
Mortel, - van de    Tweede luitenant,               1949
               vergelijk BM van de Mortel
Mortel, Mr. CEAM van de   Raadslid                    1968-1972
Mortel, Mr. JCAM van de   Burgemeester                  1940
Mortel - Houben, J van de  Weduwe van de burgemeester, voorzitster     1959-1966
               Katholieke Vrouwen Gilde, Tilburgse
               Kunstkring
Mosselveld, JH van      Archivaris                   1957
Mulders, Els         Balletpedagoge                 1960-1995
Mutsaers, BJ         In 1843 raadslid
Mutsaers, Jan        Lid Mannenkoor La Renaissance          1964
Mutsaers, JC         Advocaat, in 1841-1850 raadslid
Mutsaers, N         Pastoor in Tilburg, abt van Tongerlo, geboren  1963
               1530, overleden 1608
Mutsaerts, Norbert      Directeur A&N Mutsaerts wollenstoffen-
               fabrieken, overleden 1971            1971
Mutsaers, W         Directeur Sociale Dienst
Mutsaerts, A         Priester en pastoor in Frankrijk        1938
Mutsaerts, JF        Textielfabrikant                1948-1953
Mutsaerts, JFGM       Voorzitter Fenewol               1966
Mutsaerts, L         VVV                       1955
Mutsaerts, Mgr. WPAM     Kapelaan, pastoor, bisschop           1942
Mijlland, ACJ        Koster parochie Loven

Doosnr 5 map 26

Nabuurs, MC          Pastoor, deken                 1951
Naninck, F          Komiek en pannendokter             1949
Naninck, CHWJ         Chef afdeling personeelszaken Gemeente
               Gasbedrijf                   1954
Neesen, Koos         Journalist, hoofd-redacteur Rooms Leven    1970
Neve, Edouard de       Schrijver, journalist, verzetsman 1889-1961  1989
Nolet, Mr. PJ         Kantonrechter                 1960
Notermans, Mr. P       Directeur Dienst Algemene Zaken,        1994
Nooteboom, Uri        Hoofd-redacteur de Gelderlander Nijmegen
Nouwelant, C van de      Gemeente Gasbedrijf              1960
Nouwens, CJF         Directeur Gewestelijk Arbeidsbureau,      1964
               verzet 1940-1945
Rubriek: 20.3                                   Toegangnr.: 1085
Nunen, AAM van       Apotheker                    1957-1958
Nunen, J van        Raadslid                    1958

Doosnr 6 map 27

0ldenkotte, JH       Oprichter Wit-Gele Kruis, regent Armbestuur,
              bestuurslid Ambachts- en Textielschool,
              oprichter makelaars & assurantie kantoor,
              vakbondslid en raadslid
Oldenkotte, JHG       Makelaar                    1960
Oltheten, WH        Nieuwsblad van het Zuiden            1948
Oltheten, JW        NV Drukkerij Het Nieuwsblad van het Zuiden   1972
Oomens - van de Weijst, C  25-Jarig jubileum St. Elisabethvereniging,   1960
              onderscheiden met Pro Ecclesia et Pontifice
Oomens, MPAJ        Vicaris generaal bisdom ‘s-Hertogenbosch    1951
Ooms, Alphons        Onderscheiden met Pro Ecclesia et        1963
              Pontifice
Ooms, FJP          Energie Bedrijven                1966
Ooms, JJ          Directeur Gemeente Slachtbedrijf        1956
Oonk, M           Nederlandse Heidemaatschappij, legpenning
Oorschot, A van       Missie bisschop
Oorschot, JWA        Pastoor Sacramentsparochie Ringbaan Oost    1954
Oort, F van         Deken, pastoor ’t Heike             1970-1972
Oost, F van         Portier St. Elisabethziekenhuis         1961
Oosterbaan, JCH       Directeur Lagere Textielschool         1957
Oosterhout, J van      Gemeentesecretaris Heino, burgemeester     1967
              Nistelrode
Oostrum -          100 jaar, geboren 19-03-1894
van Amelsvoort, A van
Oorschot, HMCM       Gemeentesecretaris               1993
Ophuis, LJ         Bevolkingscontroleur              1959
Opstal, F van        Oprichter Eerste Tilburgse Sierduiven      1962
              Vereniging
Opstal, Guus        Pianist hotel Modern              1961
Opstal, Mr. HJC       Accountant, doctoraal op 64-jarige leeftijd   1959
Ostade, J van        Humorist
Otten, APM         Voetbalsportdocumentatie            1964
Ouborg, Prof. Ir. AC    Buitengewoon hoogleraar Technische
              Hogeschool Delft                1940
Oudenhoven, JJJ       Wethouder, voorzitter Burgerlijk Armbestuur   1955
Oudheusden -        Erelid Dierenbescherming, verzet 1940-1945   1963-1964
Rhodenstein, EP
Oudheusden, Jan van     Ridder in Militaire Willemsorde, oorlogsheld
              geëerd
Oudheusden, E van      Drukkerij firma Gianotten, onderscheiden met
              gouden kruis en met Pro Ecclesia et Pontifice  1957

Doosnr 6 map 28

Palm, CJPH         President-directeur reclamebureau Palm NV    1963-1968
              Amsterdam
Panis, AGM         Burgemeester Berkel-Enschot           1965
Pans, JWJM         Bisschop MSC                  1952
Pas, JG ten         Bouwkundige                   1957
Peet, JC van der      Dirigent Tilburgs Politie Muziek Corps     1964
Pelt, NJ          Tilburgse Sociale Vakbeweging, raadslid,    1958-1972
              Burgerlijk Armbestuur
Pessers, Mgr. Quintinus   Pater OFM, Apostolisch Prefect vermoord
Rubriek: 20.3                                 Toegangnr.: 1085
            door chinese communisten            1947-1961
Pessers, JFM      Missie-bisschop (SVD)              1949-1961
Peters, Mr. JBGM    Secretaris Kamer van Koophandel         1964
Petronia, Patricia   Dochter van de Antilliaanse minister      1964
Pieters, Mie      Café                      1964
Piette, H       40-jarig jubileum bij firma A van Roessel en
            Zoon                      1916
Pillot, ACM      Boekhandelaar Zuid-Nederlandse Boekhandel 1953
Pirenne, Dr. L     Rijksarchivaris Noord Brabant          1963
Pirenne, MM      Priester, musicoloog, componist
Plevoets, Mr. Dr. A  Conservator bibliotheek RK Leergangen      1957
Poels, Gerrit     Opvangcentrum voor daklozen, oprichter
            Huize Poels
Poeth, Mr. H      Kantonrechter                  1994
Pont, Mr. JH de    Jurist / advocaat, zakenman, geboren 22-02-1915
            overleden 18-09-1987
Pont, H de       Redactrice de Tijd               1955
Poort, GJJ       Burgemeester Moergestel             1964
Poos, J        Uitvinder van de ontstoppingsmachine      1964
Popelier, FJ      Mede oprichter RK bond voor Spoor- en tramweg
            St. Raphaël en de vereniging voor RK
            Bakkerspatroon St. Honoré, hobby de heraldiek
Poppel, AC       Afscheid bij B Pessers,             1964
            parochiewerkzaamheden              1964
Postma, Dr. C     Arts en voorzitter AAZ             1964
Potters, Henk     Kunstenaar                   1961
Preusting, PAM     Commissaris van politie             1965
Prins, AJ       Journalist, raadslid en secretaris RK      1953-1961
            Staatspartij
Probst, Tiny      47-jarig tabakswaren verkoper, JP Coenstraat,
            75 jaar
Put, J van de     Brigadier politie                1961
Put, J van de     Conciërge NK de Harmonie            1948-1958
Puijenbroek, FJM van  Promotie sociaal economische geschiedenis    1969
Puijenbroek, MF    Voorzitster Katholieke Arbeiders Vrouwenbond 1959-1996
Puyenbroek, W van   Actief in katholieke kerk            1928
Pijnenburg, J     Pater H . Geest, missionaris, 25-jarig jubileum
            als priester
Pijnenburg, Jan    Wielrenner                   1950-1976

Doosnr 6 map 29

Raaymakers, M     Bata Schoenindustrie in Thailand       1962
Rademaker, B      Directeur Vereniging voor RK Gezinsvoogdij en
            Patronage Don Bosco
Reabel, A       Parochie Korvel, in 1964 onderscheiden met Pro
            Ecclesia et Pontifice
Remmers, AJH      Aannemer, lid Kamer van Koophandel, lid    1957-1967
            Burgerlijk Armbestuur, raadslid en voorzitter
            RK Middenstandsbond
Remmers, AJ      Eigenaar café de Looiersbeurs         1954
Remmers, J       Stichter van het carrosseriebedrijf Remmers,
            voorzitter Katholiek Middenstandsbond     1966
Remmers, L       Textielbemiddelaar van het Gewestelijk    1964
            Arbeidsbureau
Reijven, FJA      Hoofdbode gemeente              1961
Riel, CHM van     Pastoor in Goirle               1948
Riel, J van      Kunstschilder                 1957
Rubriek: 20.3                                      Toegangnr.: 1085
Riel, P van         Bode gemeente, oprichter Tilburgse bedetochten
              naar Waspik
Riel, T van         Oud-directeur Rooms Leven, onderscheiden met
              het erekruis Pro Ecclesia et Pontifice    1952
Riemens - Prins, F     Kantklossen                 1962
Robben, C          Tilburgse Waterleiding Maatschappij,
              Auteur                    1988
Robbers, LCM        Tandarts                   1966
Robert, W          Opbouwer Tilburgse Muziekschool       1949-1957
Roessel, Chantal      Miss Tilburg                 1995
Roessel, NF         Gemeente-ontvanger              1951
Rombouts, JM        Blinde telefonist, ambtenaar belastingdienst
Rombouts, Sigebertus    Frater, onderwijs              1950
Roncken, W         Onderwijs                  1939
Roothaert, Mr. A      Auteur, advocaat               1957-1996

Rooij, A de         Jeugdbeweging in de Hoefstraat            1965
Rooij, M de         Lerares Theresialyceum,               1994
              zuster van de congregatie Zusters van Liefde
Rooy, J de         Centrale Volksbank                  1965
Rooy, J van         Begrafenisleider St. Dionysius            1964
Rooy, Janus         40 jaar jubileum bij de familie van Spaendonck  -
              Loven
Rooijens, J         Bode - kamerbewaarder gemeente            1959-1961
Ruding, Dr. HER       Arts                         1950
Ruigrok, MC         Commandant Rijkspolitie               1964
Ruttjes, JCJM        Onderwijs                      1954
Rijen, AT van        Lid Gedeputeerde Staten Noord Brabant        1939-1946
Rijs, A           Mandenmaker                     1960
Rijswijk, Jo van      Administratie Katholieke Economische         1954-1963
              Hogeschool
Rijthoven, HA        Journalist van het Nieuwsblad van het Zuiden     1957
Rijzewijk, J van      Raadslid en wethouder, lid Tweede Kamer       1880-1939

Doosnr 6 map 30

Sande, Louis van de    Zanger                    1922-1954
Sanden, J van de     Hoofdonderwijzer, 40-jarig jubileum      1968
Sannen,B         Kamerdienaar bisdom ’s-Hertogenbosch     1953
Schaab, Dr. WJ      Gemeentelijke Geneeskundige- en        1959
             Gezondheidsdienst
Schalken, Kees      Organist, dirigent              1969
Scheidelaar, Mr. HJA   Kantonrechter                 1952
Schellen, LCM       Onderwijs onder andere Leo - school en    1956-1962
             diverse avondscholen
Schellekens, A      Gezinszorg, onderscheiden met Pro Ecclesia et 1958
             Pontifice
Schellekens, Frans    Raadslid Partij Midden Brabant PMB      1992
Schollen, L        Taxichauffeur, 25-jarig jubileum       1959
Schoot, A van der     Firma W van der Schoot            1965
Schots, A         Pastoor, 40-jarig jubileum als priester    1956
Schots-schoenmakers, MACB Genootschap der H. Kindsheid Bisdom      1939
             ‘s-Hertogenbosch
Schröder, Dr. ECF     Arts, 40-jarig jubileum            1949-1964
Schuerman, Dr. AJJ    Voorzitter voetbalvereniging Willem II    1955
Schueren, ML de van der  Moeder overste van het Cenakel        1958
             Schueren ML de van Mère der
Schurink, Drs. HJAM    Archivaris van de gemeente          1966-19850
Rubriek: 20.3                                    Toegangnr.: 1085
Schouten, H          Priester, deken                1969-1970
Schijven, Boris        Zilveren medaille Carnegie Heldenfonds    1995

Doosnr 7 map 31

Servaes, Anke         Auteur, pseudoniem voor AG Valkhof - Wijdom 1947
Sevens, Drs. AA        Voorzitter van de Vereniging voor
               afgestudeerden TEAK              1963
Sicking, H          Directeur academie Beeldende en Bouwende
               Kunsten                    1954-1964
Sicking, J          Kunstenaar                   1959
Sicking, JJM         Rector, 50-jarig jubileum als priester     1968
Sicking, PJM         Huisarts                    1971
Siemer, F           Priester, leraar St. Odulphuslyceum, kunstenaar1952-1977
Simons, -           Pedel Katholieke Economische Hogeschool    1949

Sloekers, JC         Directeur Textielmuseum            1960
Smeets, AJM          Directeur Muziekschool            1961
Smeets, FMPL         Wethouder                   1954
Smeets, W           Kastelein Hotel, Café, Restaurant De Post   1961
Smals, Dr. HWA        Arts                     1964
Smits, Mr. J         Directeur RK Schoolbureau           1958
Smits, LAJ          Ambtenaar Griffie               1958
Smits, MHJ          Pastoor parochie H. Antonius & H. Barbara
               Groeseind
Smits, PHF          Directeur NV Piet Smits & Co         1939
Smitz, Mr. APJM        Notaris                    1955

Smulders, C          Religieuze congregatie Zusters van Onze Lieve 1937
               Vrouw
Smulders, Dr. AJJ       Econoom                    1966
Smulders, F          25-jarig jubileum op de Montessorieschool
Smulders, J          Frater Godfried, leraar Leo-school      1963
Smuders, J          Voorzitter RK Bond voor Bejaarden       1963
Smulders, T          Onderwijs                   1962

Doosnr 7 map 32

Somers, Riet          Directrice NCB Huishoudschool        1972
Son, Louis Joseph Marie (Louis) O.a. staatssecretaris van Economische Zaken 1986
(1922-1986)

Spaendonck, Drs. AMJ van   Directeur RK Openbare Leeszaal, leraar    1957-1963
               St. Odulphuslyceum
Spaendonck, Mr. Dr. BJM    Nederlandse Vereniging van Werkgevers in de  1944-1967
               Textielnijverheid
Spaendonck, Mr. Barend Jan  Directeur-voorzitter Kamer van Koophandel,  1995
               Bureau Van Spaendonck, auteur
Spaendonck, C van       Fabrikant wollenstoffenfabriek André van
               Spaendonck
Spaendonck, Gerardus     Oprichter Bureau Van Spaendonck,       1995
Cornelis           geboren 1804, overleden 1873
Spaendonck, KJAM van     Directeur Rotterdam bank           1960
Spaendonck, LA van      Soldaat in Indonesië             1949
Spaendonck, San van      Ruiter                    1960
Spape, A           Stationskruier                1962
Rubriek: 20.3                                   Toegangnr.: 1085
Doosnr 7 map 33

Speetjens, Drs. BP   Adjunct-directeur Economisch Technologisch     1969
            Instituut
Spiessl, M       Pater en stichter missiehuis Ave Maria       1970
Sprang, ASJM      Amateur-zanger en kastelein            1924-1958
            Louis van Sprang (1893-1965)
Sprong, TI       Pastoor te Tilburg in 1775, kanunnik van de
            abdij van Tongerlo
Stals, M        Pastoor Goirke in 1812-1826, kanunnik van de
            abdij van Tongerlo, in 1826 overleden
Staps, A        Wollenstoffenfabriek Thomas de Beer NV,      1963
            verenigingsman
Staps, J        50-jarig jubileum bij Wollenstoffenfabriek Gebr.
            Franken                      1965
Starink, Dr. J     Leraar Theresialyceum en toneelmedewerker     1959
            KRO                        1959-1964
Steger, EAMA      Burgemeester van Oirschot             1963
Steinweg, JAH      Burgemeester van Nijmegen             1939

Steur, P van der    Bond van Oud-Steurtjes               1964
Stoffelen, J      60-jarig jubileum als lid van de harmonie     1963
            Capelle St. Jan
Stolte, Dr. JB     Geneesheer - directeur St. Elisabeth        1958-1965
            Ziekenhuis
Straaten, A van     50-jarig lid handbalvereniging           1960
Straeter, Mr. BTC    Lid van de Eerste Kamer              1920
Strikkers, JPF     50-jarig jubileum bij NV Van Vollenhoven en    1962
            Smulders, onderscheiden met gouden medaille
            van de orde van ON
Surig, Drs. HWJ     Priester - docent Theresialyceum          1948
Swagemakers, Theo    Kunstschilder                   1959-1999
Swinkels, AT      Directeur Gewestelijk Arbeidsbureau        1965
Steegemans, I      Coördinator Rechtswinkel              1995

Doosnr 7 map 34

Tabbers, J       50-jarig jubileum bij Fa. Bogaers         1958
Taminiau, Jan      Arts in Biafra                   1970
Taminiau, Dr. PLMM   Arts                        1949-1957
Teuling, Mr. H den   Verpleger GGD                   1960
Teurlings, A Pater   Missionaris van de witte paters van kardinaal   1953
            Lavigerie
Teurlings, ALHM     Soldaat in Indonesië gesneuveld
Teurlings, J      Voogdijwerk, bestuurslid Huize Nazareth      1952
Teurlings, WJ      Pastoor in de Verenigde Staten VS, Geheim     1957
            kamerheer van de paus, vicaris generaal van
            Lafayette
Tex, Jhr. Mr. CJA den  Provisioneel representant van het volk van     1928
            Brabant, burgemeester van Amsterdam
            zie Nederlands Biografisch Woordenboek,
             e
            4 deel
Teijssen, AM      Keurmeester voor vlees en vee, landelijk      1965-1970
            voorzitter, Algemene Rooms Katholieke
            Ambtenarenvereniging ARKA
Tilborg, A van     40-jarig jubileum bij Wollenstoffenfabriek     1958
Rubriek: 20.3                                     Toegangnr.: 1085
               George Dröge NV
Tilman, FMJ          Pastoor parochie St. Lidwina, kapalaan
               Noordhoek
Timmerman, Jan        CDA raadslid wethouder
Toebosch, Louis        Directeur Brabants Conservatorium, componist, 1972
               dirigent, organist, lid van de Raad voor de
               Kunst, afdeling muziek
Tonglet, PH          Hoofdagent van politie            1964
Tulder, HF van        Auteur                    1965
Tulder, Louis van       Zanger                    1927-1969

Doosnr 8 map 35

Vaart, LPP van der      Koopman, diverse kerkelijke functies, in 1926
               onderscheiden met Pro Ecclesia et Pontifice
Vaessen, GFH         40-jarig jubileum als ambtenaar Dienst      1963
               Post - Douane en Accijnsen
Valk, Mr. JCJ van der     Kantonrechter                  1955
Valk, JJAJ van der      Bond Nederlandse Architecten           1961
Veer, An de          40-jarig jubileum als chef in typekamer bij de
               gemeente politie                 1966

Velden, N van der       40-jarig jubileum bij het St. Odulphuslyceum 1960
Veldhoven, A         Ambtenaar PTT ‘s-Hhertogenbosch       1939
Veldman, GJ          Foto - filmhandel              1960
Velthoven, Dr. H van     Wethouder ’s-Hertogenbosch
Ven, A van de         Samenwerking tussen vier grote gemeenten   1958
               op het gebied van sier - en smeedwerk
Ven, Prof. Dr. FJHM van der  Lector Katholieke Economische Hogeschool   1938
Ven, GLM van de        40-jarig jubileum bij NV Volt        1963
Ven, J van de         Poppenspel                  1960
Ven, Netty van der      Vluchtelingenhulp              1956
Veraert, WJ          40-jarig jubileum bij NV Volt        1963
Verbeet, T          Wijkagent gemeente              1961
Verbraak, Mr. JAAC      Directeur personeelsdienst gemeente     1959
Verbunt, A          50-jarig jubileum als bestuurslid NOAD    1960
Verbunt, Frans        Directeur NV Frans Verbunt en Co       1960
Verbunt, Marcel        Directeur Hoogmolens             1971
               Textielhandelsmaatschappij, autosport
Verbunt, Sylvie        Hofdame op een wijnfeest in Spanje      1959
Vercammen, Dr. FA       Leraar St. Odulphuslyceum, kunstbeschouwing 1958-1971
Verdonk, A          Drukkerij Bergmans              1965
Verdijk, Drs. A        Lid Tweede Kamer               1964-1994
Verhagen, J          Brandweer                  1950
Verharen, Chris        Voorzitter van de vereniging Koningswei   1959
Verhees, P          Onderwijs, jeugdwerk             1958
Verhelst, BJG         25-jarig jubileum als docent 0op de RK    1963
               Leergangen
Verhoeven, Dr. M       Priester, onderwijs             1955
Verschuuren, Albert      Schilder, beeldhouwer            1923
Verschuuren, Charles     Kunstschilder, tekenaar
Verschuuren, Leo       Kok, zanger                 1925-1967
Verschuuren, M        Hoofd Openbare MULO-school, 40-jarig jubileum
               bij Wit-Gele Kruis
Vemeer, Astrid        Miss black Nederland             1994

Doosnr 8 map 36
Rubriek: 20.3                                    Toegangnr.: 1085
Verwiel, H         Directeur Stichting Beeld en Edelambacht     1959
Vingerhoets, A       Rector van de Clarissen
Vingerhoets, P       40-jarig jubileum bij de NV Wollenstoffenfabriek 1960
              Beka
Vinken, Ad         Ambtenaar gemeente, auteur            1958-1968
Vintges, WME        Directrice Openbare Leeszaal           1961
Visser, ATJ         Ambtenaar Publieke Werken            1959
Visser, P          Dominee
Vlems, F          Gemeentelijke Woningdienst            1957
Voeten, Hl         50-jarig jubileum bij de Marechaussee      1963
Völker, W          Pastoor parochie Broekhoven I          1954
Vollenhoven, JE       Koopman, diverse functies, ridder in de orde   1938-1958
              van de heilige Gregorius de Grote
Voorst tot Voorst, Mr.   Burgemeester                   1971
EHJ Baron v.
Voorst tot Voorst -     Echtgenote van de burgemeester          1971
de Quay, RLJM
Voorsluys, PA        Onderwijs
Voort, Mr. JWA de      Plaatsvervangend kantonrechter, verdiensten   1958-1967
              voor de franse cultuur, ridder in het legioen
              van eer

Voskens, A         Gilde St. Joris                 1959
Vrande, Jan van de     Chef advertentie - exploitatie van het
              Nieuwsblad van het Zuiden
Vree, Dick de        Gemeente Politie, radio - reporter
Vreede, Prof. George W de  Hoogleraar                    1927
Vriens, P          25-jarig jubileum bij de katholieke arbeiders
              beweging                     1958
Vries, V de         40-jarig jubileum bij de gemeente        1957
Vries, Mr. W de       Tweede promotie in de sociale wetenschappen   1972
Vroonhoven, Dr. JPC van   Directeur Koninklijke HBS Willem II       1957
Vugs, APM          Uitgeverij Bergmans, kenner van kerkmuziek    1963
Vugt, Drs. QFM       Mede directeur Economisch Technologisch
              Instituut Noord Brabant
Vuijsters, J        Auteur                      1953-1963
Vuijsters, FAW       Textieltechnicus                 1950
Vriens, Piet        Muzikant, overleden 12-10-1993          1993

Doosnr 8 map 37

Waarden, HC van de     Directeur bioscoopbedrijf Chicago theater NV   1958
              overl. Op 5.10.1973 te Tilburg
Waarden, Wijnand HM     Pastoor                     1952
Waelsden, J         40-jarig jubileum bij LTS            1959
Wasch, WEF         Hoofd Bescherming Bevolking           1958
Wayers, PH         Chef buitendienst V&D, 40-jarig jubileum     1960
Wee, F van der       Kunstenaar
Weenen, Dr. J        Conrector St. Odulphuslyceum, rector in     1962
              Valkenswaard
Wees, P van         50-jarig jubileum bij drukkerij Henri Bergmans  1952
              NV
Wellen, Ir. JW       NCB Directeur-generaal Landbouw         1961-1965
Wentzel, Ir. LC van     Directeur Tilburgse Waterleiding Maatschappij
Werf, van de        Voorzitter Nederlandse Katholieke Sportbond   1960
Weterings, Drs. JF     Conrector St. Odulphuslyceum, docent aan de   1920
              RK Leergangen
Weve, FA          Priester, hoogleraar aan de Katholieke      1970
Rubriek: 20.3                                   Toegangnr.: 1085
              Economische Hogeschool
Weijnen, Dr. AA       Rector RK Leergangen              1958
Wilde, G de         Gemeentelijke Slachtplaats           1962
Wildenberg, AJC van de   Chef de bureau Statistiek en Voorlichting    1958
Willigen, Adriaan van der  Drossaard 1795-1802               1973
Willems, PW         Hoofd Openbare ULO school
Willems, F         Verloskundige                  1967
Winando           Telepaat en hypnotiseur             1971
Winnubst, W         Arbeidstherapeut bij het St. Elisabeth
              ziekenhuis
Witlox, E van        Van Gent en Loos, koerier WO II         1960
Witlox, G          Pastoor Sacramentsparochie           1993
Witlox, HCJ         Directeur Vollenhoven en Smulders        1959-1964
Woestenberg, J       Diverse functies en verenigingen
Woestenborg, P       Kunstsmid                    1966
Woltering, Drs. F      St. Odulphuslyceum               1964
Wolff, Max         Technicus                    1957
Wouters, ACM        President-commissaris Tilburgse Wolwasserij
              NV                       1967
Wouters, J         40-jarig jubileum onderwijzeres St. Annaschool 1963
Wouters, J         Bestuurslid St. Vincentius Vereniging en
              kerkmeester parochie ’t Heike
Wouters, P         50-jarig jubileum bij wollenstoffenfabriek   1949
              Diepen en diverse functies
Wouw, Jos van de      Kleermaker Uniformkleermakerij van de Wouw 1965
Wouw, P van de       40-jarig jubileum bij het Nieuwsblad      1957
Wulms, P          Kastelein café de Leidekker           1960
Wuijtswinkel, F van     50-jarig jubileum bij NV Wollenstoffenfabrieken 1962
              Ant. de Rooy en zonen
Wijffels, Dr. CCSM     Chirurg                     1964
Wijk, Janus van       Groenteboer                   1964
Wijs, H de         Priester
Wijs, LG          Directeur fabriek Swagemakers - Bogaers,
              raadslid, auteur                1949
Willems, Drs. MRGM     Gemeentesecretaris
              Madeleine van Kooten-Willems, overleden 17-10-1993

Doosnr 8 map 38

Zeeuw, J          Agent van politie begraven          1950
Zegers, J          Afscheid als voorzitter algemene vereniging  1964
              NCB
Zilver, CPJ van de     Directeur Koninklijk Erkende Gymnastiek    1965
              Olympia
Zon, P van         In 1961 wethouder
Zwijssen, Mgr. J      Bisschop van ‘s-Hertogenbosch         1977
24-12-2002         Kees Kempenaars

								
To top