Penempatan Mikrofon _2_ by FuzorePejal

VIEWS: 24 PAGES: 16

									PENEMPATAN
 MIKROFON
 PENEMPATAN MIKROFON

 Penempatan Jauh (Distant micing)
 Penempatan Dekat (Close micing)
 Penempatan ‘Accent’ (Accent micing)
 Penempatan Ambient (Ambient micing)
Distant Microphone Placement
 Mikrofondiletakkan pada jarak
 melebihi satu meter (3 kaki) dari
 punca bunyi.
   2 fungsi teknik ini adalah:


1.  Mikrofon diletakkan di satu jarak
   dimana ia akan memungut
   keseluruhan bunyi dari alat-alat
   muzik untuk menghasilkan
   keseimbangan tonal secara
   keseluruhan
2. Mikrofon diletakkan pada jarak
 dimana akustik persekitaran
 akan  dipungut  dan di
 campurkan dengan bunyi terus
 (direct sound) punca bunyi .
Distant microphone technique
pada kebiasaannya digunakan
di dalam rakaman yang
melibatkan satu kumpulan muzik
yang besar seperti simfony
orkestra dan kumpulan koir.
Ianya sangat bergantung kepada
persekitaran akustik yang baik
Kaedah penempatan ini akan
membuatkan sesuatu rakaman
itu lebih hidup.
Keburukannya pula persekitaran
akustik yang tidak elok akan
menjejaskan kualiti rakaman
Untuk mengatasinya.
Perlu diletakkan panel
penyerap atau panel
bukan reflektif. Mikrofon
di letakkan hampir
dengan punca bunyi atau
tambah reverb
Distant miking juga boleh
menyebabkan
penghapusan fasa
disebabkan oleh kesan
pembalikan
           DIRECT SOUND
SOURCE                    MIKE
                          4’ (1.3m)
  PATH LENGTH           FLOOR
  DIFFERENCE IS LARGE
  SOURCE        DIRECT SOUND


            PATH LENGTH
4’ (1.3M)       DIFFERENCE IS
            MUCH SMALLER
  REFLECTED
  SOUND      MIC  3’”  FLOOR
  CLOSE MICROPHONE
    PLACEMENT
MIKROFON DILETAKKAN PADA JARAK
DI ANTARA SATU INCI (25 mm) HINGGA
TIGA KAKI (1m)
TEKNIK INI SERING DIGUNAKAN DI
DALAM PENERBITAN RAKAMAN MULTI
TRACK DAN RAKAMAN AUDIO UNTUK
PENERBITAN VIDEO
 CLOSE MIKING BERFUNGSI
     UNTUK

 MENGHASILKAN KUALITI AUDIO YANG
 PADAT DAN JELAS

 MENGELAKDARI AKUSTIK
 PERSEKITARAN DIPUNGUT OLEH
 MIKROFON
   ACCENT MICROPHONE
     PLACEMENT
 MIKROFON DILETAKKAN PADA JARAK KOMPROMI
 DIANTARA JARAK UNTUK PENEMPATAN DEKAT
 DAN PENEMPATAN JAUH
 RAKAMAN ORKESTRA MENGGUNAKAN
 PENEMPATAN JAUH UNTUK MENGHASILKAN BUNYI
 KESELURUHAN YANG SEIMBANG.
 TEKNIK INI DIGUNAKAN UNTUK MENONJOLKAN
 BUNYI SOLO DI DALAM RAKAMAN ORKESTRA
 TERSEBUT
 JARAK MIKROFON UNTUK MEMUNGUT SOLO INI
 HARUS DILARASKAN BAGI MENGHASILKAN
 ADUNAN TONAL YANG SEIMBANG
    AMBIENT MICROPHONE
      PLACEMENT

  MIKROFON DILETAKKAN PADA JARAK YANG
  SESUAI UNTUK MEMUNGUT PENGEMAAN
  ATAU BUNYI BILIK AGAR LEBIH JELAS DARI
  BUNYI TERUS (DIRECT SOUND)

  MIKROFON INI KEBIASAANNYA ADALAH
  DARI JENIS OMNIDIRECTIONAL
 Close  miking  Accent miking

								
To top