Asas Sistem Siaraya by FuzorePejal

VIEWS: 299 PAGES: 21

									           ASAS SISTEM SIARAYA

              SISTEM SIARAYA


Satu sistem yang mengandungi beberapa peralatan elektronik untuk
mengadun sumber bunyi, diproses dan dikuatkan untuk dihantar ke
pembesar suara atau rakaman atau siaran radio & TV.
 Sumber    Pengadun    Pemeroses  Penguat   Pembesar
  Audio     Audio      Audio    Kuasa    Suara
            ASAS SISTEM SIARAYA

          KOMPONEN SISTEM SIARAYA


              Sumber Audio


Sumber audio untuk sistem siaraya adalah seperti berikut:
1.  Mikrofon
2.  Pemain audio – CD, Kaset, Pita, DAT, MD, DAW
3.  Sumber luaran – OB, Codec, Telephone
           ASAS SISTEM SIARAYA

             SISTEM SIARAYA


             Pengadun Audio


Alat untuk menghimpun sumber-sumber audio, dilaras, diproses,
diadun untuk kegunaan sistem siaraya, rakaman dan penyiaran.
           ASAS SISTEM SIARAYA

             SISTEM SIARAYA


            Pemeroses Audio


Alat pemeroses audio ialah alat untuk mengubahsuai dan melaras
isyarat audio untuk penghasilan yang lebih baik.
            ASAS SISTEM SIARAYA

             SISTEM SIARAYA


              Penguat Kuasa


Alat penguat isyarat audio aras rendah (line level) kepada aras yang
lebih tinggi untuk dihantar ke pembesar suara.
            ASAS SISTEM SIARAYA

             SISTEM SIARAYA


              Pembesar Suara


Alat penukar tenaga elektrik (isyarat audio) ke tenaga bunyi. Bunyi
terhasil dari pergerakan atau gegaran kon yang mengandungi
gegelung logam dan magnet.
           ASAS SISTEM SIARAYA

             SISTEM SIARAYA


           Rekabentuk Sistem Siaraya


Faktor-faktor berikut adalah perkara asas dalam menentukan
keperluan sebuah sistem siaraya.
Tujuan (Suara / Muzik / Rakaman / Penyiaran / Serbaguna)
Kawasan Liputan (Tertutup / Terbuka)
Bilangan Pendengar
            ASAS SISTEM SIARAYA

              SISTEM SIARAYA


           Rekabentuk Sistem Siaraya


Setelah faktor-faktor tersebut diambil kira, perkara berikut pula dapat
ditentukan.
Jenis dan bilangan mikrofon       Bilangan pembesar suara
Saiz pengadun audio           Aksesori
Alat pemain audio            Keperluan tenaga elektrik
Alat-alat pemeroses audio        Petugas
Bilangan atau kuasa penguat kuasa
           ASAS SISTEM SIARAYA

             SISTEM SIARAYA


        Rekabentuk Sistem Siaraya – Aksesori


Selain itu beberapa aksesori juga diperlukan untuk melengkapkan
sistem siaraya antaranya:
Kabel
Penyambung (Connector)
Penyesuai (Adaptor)
            ASAS SISTEM SIARAYA

              SISTEM SIARAYA


         Rekabentuk Sistem Siaraya – Kabel


Pemilihan kabel adalah penting, jenis-jenis kabel adalah seperti
berikut:
Kabel audio (analog / digital)      Kabel mikrofon
Kabel pembesar suara           Kabel sistem komunikasi
Kabel data                Kabel video
Kabel elektrik              ‘Snake cable’
           ASAS SISTEM SIARAYA

             SISTEM SIARAYA


       Rekabentuk Sistem Siaraya – Penyambung


Jenis-jenis penyambung dalam sistem audio


XLR (juga dikenali dengan Cannon)


TRS (1/4” stereo/balanced phone jack)


TS (1/4” mono/unbalanced phone jack)


Mini jack (1/8” mono & stereo)
           ASAS SISTEM SIARAYA

            SISTEM SIARAYA


       Rekabentuk Sistem Siaraya – Penyambung


Jenis-jenis penyambung dalam sistem audio
RCA
BNC
Multipin
Speakon
           ASAS SISTEM SIARAYA

            SISTEM SIARAYA


       Rekabentuk Sistem Siaraya – Penyesuai


Penyesuai digunakan apabila penyambung sedia ada tidak sama
dengan terminal keluaran atau masukan sesuatu alat. Contoh
penyesuai adalah seperti berikut:
         ASAS SISTEM SIARAYA

            SISTEM SIARAYA


     Rekabentuk Sistem Siaraya – Penyesuai


XLR female to female          XLR male to male
           ASAS SISTEM SIARAYA

             SISTEM SIARAYA


       Rekabentuk Sistem Siaraya – Penyesuai


XLR female to ¼” stereo        XLR male to ¼” stereo
phone jack              phone jack
           ASAS SISTEM SIARAYA

             SISTEM SIARAYA


       Rekabentuk Sistem Siaraya – Penyesuai


XLR female to ¼” stereo        XLR male to ¼” stereo
locking jack             phone jack
           ASAS SISTEM SIARAYA

              SISTEM SIARAYA


       Rekabentuk Sistem Siaraya – Penyesuai


XLR female to RCA female        XLR female to RCA male
          ASAS SISTEM SIARAYA

             SISTEM SIARAYA


       Rekabentuk Sistem Siaraya – Penyesuai


XLR male to RCA female        XLR male to RCA male
           ASAS SISTEM SIARAYA

             SISTEM SIARAYA


     Rekabentuk Sistem Siaraya – Snake Cable System


‘Snake Cable’ ialah satu jalur kabel yang mengandungi sejumlah
bilangan kabel kecil. Biasanya terdapat 12, 16, 24 dan 32 kabel dalam
satu ‘Snake Cable’. Kabel ini digunakan untuk sambungan antara
mikrofon (biasanya di atas pentas) yang berada jauh dari pusat
kawalan audio atau pengadun audio.


Ianya digunakan bersama ‘Stage Box’ dan ‘Fantail’.
        ASAS SISTEM SIARAYA

         SISTEM SIARAYA


  Rekabentuk Sistem Siaraya – Snake Cable System
  Snake Cable       Snake Cable With Reel
Stage or Junction Box       Fantail
            ASAS SISTEM SIARAYA

             SISTEM SIARAYA
        Rekabentuk Sistem Siaraya – D.I Box
D.I Box (Direct Injection Box) ialah alat yang menukarkan isyarat
audio ‘unbalanced’ bergalangan tinggi ke audio ‘balanced’
bergalangan rendah. Kebiasaan digunakan untuk sambungan terus
dari penguat kuasa gitar atau keyboard dimana kebiasaanya keluaran
audio dari alat tersebut adalah ‘unbalanced audio’ bergalangan tinggi.

								
To top