Blad1 - Nederlandse Malacologische Vereniging by huanghengdong

VIEWS: 6 PAGES: 6

									Datum        Activiteit                            website              Locatie link
28 januari 2012   4e Verenigingsdag NMV, NCB Naturalis               Nederlandse Malacologische Naturalis, Leiden
                                           Vereniging
4 februari 2012   nader in te vullen / varia / lezing                Natuurmuseum Fryslân    Natuurmuseum Fryslân
11 februari 2012  SWG-excursie naar Gorishoek. Hebben de exoten de winter weer   KNNV Waterweg Noord -
          overleefd? Aanvang excursie: 9.45 uur               Strandwerkgroep

25 februari 2012  5e Verenigingsdag NMV, NCB Naturalis               Nederlandse Malacologische Naturalis, Leiden
                                           Vereniging
3 maart 2012    lezing Thijs de Boer                       Natuurmuseum Fryslân    Natuurmuseum Fryslân
10 maart 2012    SWG-excursie naar Neeltje Jans. We verzamelen bij de grote    KNNV Waterweg Noord -
          getijdepoel. Op deze plek is – ook bij minder laag water - toch  Strandwerkgroep
          altijd veel te vinden. Aanvang excursie: 7.30 uur

24 maart 2012    6e Verenigingsdag NMV, NCB Naturalis               Nederlandse Malacologische Naturalis, Leiden
                                           Vereniging
7 april 2012    nader in te vullen / varia / lezing/ mus.w. / exc.        Natuurmuseum Fryslân    Natuurmuseum Fryslân
7 april 2012    SWG-excursie naar het Goese Sas. Altijd een goede         KNNV Waterweg Noord -
          strandjuttersplek. Aanvang excursie: 8.30 uur.          Strandwerkgroep

28 april 2012    7e Verenigingsdag NMV, NCB Naturalis               Nederlandse Malacologische Naturalis, Leiden
                                           Vereniging
5 mei 2012     SWG-excursie naar Kattendijke. Stenen keren op ons ‘huisrif’.   KNNV Waterweg Noord -
          Aanvang excursie: 8.00 uur.                    Strandwerkgroep

12 mei 2012     i.v.m. 5e week later                       Natuurmuseum Fryslân    Natuurmuseum Fryslân
26 mei 2012     8e Verenigingsdag NMV, NCB Naturalis               Nederlandse Malacologische Naturalis, Leiden
                                           Vereniging
2 juni 2012     NMF don. exc. ?                          Natuurmuseum Fryslân    Natuurmuseum Fryslân
23 juni 2012    SWG-excursie naar de Brouwersdam. We gaan daar korren.      KNNV Waterweg Noord -
          Aanvang excursie: 9.00 uur.                    Strandwerkgroep

23 juni 2012    9e Verenigingsdag NMV, NCB Naturalis               Nederlandse Malacologische Naturalis, Leiden
                                           Vereniging
25 augustus 2012  10e Verenigingsdag NMV, NCB Naturalis               Nederlandse Malacologische Naturalis, Leiden
                                           Vereniging
1 september 2012  nader in te vullen / varia / lezing/ strand ?           Natuurmuseum Fryslân    Natuurmuseum Fryslân
22 september 2012  SWG-excursie. We gaan korren en eens kijken wat in de lagune   KNNV Waterweg Noord -
          leeft van De Zandmotor tussen Ter Heijde en Kijkduin (zie     Strandwerkgroep
          www.dezandmotor.nl).
22 september 2012  11e Verenigingsdag NMV, NCB Naturalis               Nederlandse Malacologische Naturalis, Leiden
                                           Vereniging
6 oktober 2012   nader in te vullen / varia / lezing                Natuurmuseum Fryslân    Natuurmuseum Fryslân
20 oktober 2012   SWG-excursie naar Neeltje Jans. We verzamelen bij de grote    KNNV Waterweg Noord -
          getijdepoel. Aanvang excursie: 10.00 uur.             Strandwerkgroep
27 oktober 2012       12e Verenigingsdag NMV, NCB Naturalis                Nederlandse Malacologische Naturalis, Leiden
                                                 Vereniging
3 november 2012       nader in te vullen / varia / lezing                 Natuurmuseum Fryslân    Natuurmuseum Fryslân
17 november 2012      SWG-excursie naar Burghsluis. Naast het stenen keren, kunnen     KNNV Waterweg Noord -
              we de pontons gaan bekijken en gaan genieten van het bretelletje   Strandwerkgroep
              (Clavellina lepadiformis), als die zakpijp er dan nog zit. Aanvang
              excursie: 9.15 uur.
24 november 2012      13e Verenigingsdag NMV, NCB Naturalis                Nederlandse Malacologische Naturalis, Leiden
                                                 Vereniging
1 december 2012       nader in te vullen / varia / lezing                 Natuurmuseum Fryslân    Natuurmuseum Fryslân
15 december 2012      SWG-excursie naar Kattendijke. Opnieuw stenen keren op ons      KNNV Waterweg Noord -
              ‘huisrif’. Aanvang excursie: 8.00 uur.                Strandwerkgroep


Verenigingsdagen      's morgens: Werkgroep Fossielen Mollusken van de           Nederlandse Malacologische Naturalis, Leiden
NMV elke 4e zaterdag    Nederlandse stranden ( o.l.v. WKTG)                 Vereniging
van de maand,        's middags: deel door leden van de NMV
behalve in juli en     Tenzij anders vermeld
augustus
elke eerste donderdag    Bijeenkomst schelpenwerkgroep Eindhoven in het Milieu Educatie    geen
van de maand (met      Centrum Eindhoven (MEC), Genneperweg 145 te Eindhoven.
uitzondering van januari,  Aanvang meestal 20.00 uur.
juli en augustus)


elke laatste woensdag  Werkavond                                Schelpenwerkgroep
van de maand (tenzij het                                     Noordoost Nederland
een feestdag is, dan een
week eerder)

Elke tweede woensdag    De SWG avond is op iedere 2e woensdagavond van de          KNNV Waterweg Noord -
van de maand        maand. Voor groepsavonden en excursies gaat u            Strandwerkgroep
              naar agenda. Werkgroepcoördinator: Mick Otten
Organisatie                 info/ aanmelding bij:  e-mail  2e email
Nederlandse Malacologische Vereniging    Secretaris NMV


Strandwerkgroep - KNNV afd. Waterweg Noord  Vooraanmelden bij Mick
                       Otten (06-28964475 of
                       mjotten@kabelfoon.nl).
Nederlandse Malacologische Vereniging    Secretaris NMV


Strandwerkgroep - KNNV afd. Waterweg Noord  Vooraanmelden bij Mick
                       Otten (06-28964475 of
                       mjotten@kabelfoon.nl).
Nederlandse Malacologische Vereniging    Secretaris NMV


Strandwerkgroep - KNNV afd. Waterweg Noord  Vooraanmelden bij Mick
                       Otten (06-28964475 of
                       mjotten@kabelfoon.nl).
Nederlandse Malacologische Vereniging    Secretaris NMV

Strandwerkgroep - KNNV afd. Waterweg Noord  Vooraanmelden bij Mick
                       Otten (06-28964475 of
                       mjotten@kabelfoon.nl).

Nederlandse Malacologische Vereniging    Secretaris NMV


Strandwerkgroep - KNNV afd. Waterweg Noord  Vooraanmelden bij Mick
                       Otten (06-28964475 of
                       mjotten@kabelfoon.nl).
Nederlandse Malacologische Vereniging    Secretaris NMV

Nederlandse Malacologische Vereniging    Secretaris NMV


Strandwerkgroep - KNNV afd. Waterweg Noord  Vooraanmelden bij Mick
                       Otten (06-28964475 of
                       mjotten@kabelfoon.nl).
Nederlandse Malacologische Vereniging    Secretaris NMV


Strandwerkgroep - KNNV afd. Waterweg Noord  Vooraanmelden bij Mick
                       Otten (06-28964475 of
                       mjotten@kabelfoon.nl).
Nederlandse Malacologische Vereniging            Secretaris NMV


Strandwerkgroep - KNNV afd. Waterweg Noord          Vooraanmelden bij Mick
                               Otten (06-28964475 of
                               mjotten@kabelfoon.nl).
Nederlandse Malacologische Vereniging            Secretaris NMV


Strandwerkgroep - KNNV afd. Waterweg Noord          Vooraanmelden bij Mick
                               Otten (06-28964475 of
                               mjotten@kabelfoon.nl).

Nederlandse Malacologische Vereniging
Schelpenwerkgroep Eindhoven                 Gijs Kronenberg, tel 040 -   adsl711249@tiscali.nl
                               2594709
Schelpenwerkgroep Noordoost Nederland (nieuwe naam per 01-  Robert Reuselaars, tel 0593-  info via contactformulier  davidbaron1@msn.com
01-2012 voorheen Schelpenwerkgroep Delfzijl)         540203 en David Baron, tel   website
                               0591-628724


KNNV Waterweg Noord - Strandwerkgroep            Mick Otten of tel. 06-
                               28964475

								
To top