Mednarodno sodelovanje

Document Sample
Mednarodno sodelovanje Powered By Docstoc
					                                                  1
Številka:
Datum: 16.05.2006

Na podlagi prvega odstavka 120. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni
list RS, št. 96/02) in 15. člena Pravilnika o izvedbi javnega poziva ali razpisa (Uradni list RS, št.
93/05) izdaja minister za kulturo v zadevi Javnega razpisa za izbor kulturnih projektov na področjih
umetnosti in knjige, ki jih bo v letu 2006 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna,
namenjenega za kulturo (v nadaljevanju: projektni razpis 7, oznaka JPR7-UK-2006, objavljen v
Uradnem listu RS, št. 95-96, z dne 28.10.2005), prijaviteljem na razpis, naslednjo


odločbo

I.
1. V letu 2006 se sprejme v financiranje naslednje kulturne projekte s področja vizualnih
umetnosti:
- projekt »Kreativna izmenjava mnenj med ruralnimi rezidenčnimi centri«, prijavitelja ART
CENTER, Središče 47, 9207 PROSENJAKOVCI, v višini 400.000. SIT;
- projekt »projekt Renewing unwnted belongings«, prijavitelja ART CENTER, Središče 47, 9207
PROSENJAKOVCI, v višini 300.000. SIT;
- projekt »La clinique d'amour«, prijavitelja ATELJE 2050, DRUŠTVO ZA PROMOCIJO IN
RAZVOJ VIZUALNE KULTURE, Vilharjeva 3a, 1000 LJUBLJANA, v višini 400.000 SIT;
- projekt »Prvinsko stanje«, prijavitelja BERLOT URŠULA, Švabičeva 5, 1000 LJUBLJANA, v
višini 250.000 SIT;
- projekt »Nova dela«, prijavitelja BERNIK VIKTOR, Mladinska 6, 1000 LJUBLJANA, v višini
100.000 SIT;
- projekt »Razstava likovnih del«, prijavitelja BERNIK VIKTOR, Mladinska 6, 1000
LJUBLJANA, v višini 50.000 SIT;
- projekt »Obiskovalci«, prijavitelja GORAN BERTOK, Sv. Anton, Gregoriči 26, 6276 POBEGI, v
višini 100.000 SIT;
- projekt »Male slike«, prijavitelja ANDREJ BRUMEN – ČOP, Jesenkova 10, 1000 LJUBLJANA,
v višini 100.000 SIT;
- projekt »Parallel«, prijavitelja CERAR LADA, Teslova 24, 1111 LJUBLJANA, v višini 100.000
SIT;
- projekt »Stene«, prijavitelja CIGLER URŠKA NINA, Trnovska 10, 1000 LJUBLJANA, v višini
100.000 SIT;
- projekt »Delovna štipendija«, prijavitelja ČERČE KSENIJA, Ulica Planinčevih 34, 2204
MIKLAVŽ, v višini 2.500.000 SIT;
- projekt »Delovna štipendija«, prijavitelja ROBERT ČERNELČ, Filovci 148, 9222 BOGOJNA, v
višini 2.500.000 SIT;
- projekt »Rezidenčna udeležba«, prijavitelja ČRNIVEC VESNA, Glinškova ploščad 12, 1131
LJUBLJANA, v višini 500.000 SIT;
- projekt »42. slikarska kolonija Izlake«, prijavitelja DELAVSKI DOM/KULTURNI CENTER
ZAGORJE, Cesta 9. avgusta 1, 1410 Zagorje ob Savi, v višini 600.000 SIT;
- projekt »Plečnikova odličja za leto 2006«, prijavitelja DRUŠTVO ARHITEKTOV, Karlovška 3,
1000 LJUBLJANA, v višini 1.250.000 SIT;
- projekt »Vizije so«, prijavitelja DRUŠTVO ARHITEKTOV, Karlovška 3, 1000 LJUBLJANA, v
višini 2.000.000 SIT;
                                                2
- projekt »Vstop prost 8«, prijavitelja DRUŠTVO LIKOVNIH UMETNIKOV CELJE, Trg celjskih
knezov 9, 3000 CELJE, v višini 500.000 SIT;
- projekt »Ljubljana moment - Washington D.C.«, prijavitelja DRUŠTVO LIKOVNIH
UMETNIKOV LJUBLJANA, Komenskega ulica 8, 1000 LJUBLJANA, v višini 1.000.000 SIT;
- projekt »Zlatko Prah – razstava«, prijavitelja DRUŠTVO LIKOVNIH UMETNIKOV
MARIBOR, Židovska 10, 2000 MARIBOR, v višini 300.000 SIT;
- projekt »Likovna razstava mladih«, prijavitelja DRUŠTVO LIKOVNIH UMETNIKOV
MARIBOR, Židovska 10, 2000 MARIBOR, v višini 400.000 SIT;
- projekt »Connections 2006«, prijavitelja DRUŠTVO LIKOVNIH UMETNIKOV MARIBOR,
Židovska 10, 2000 MARIBOR, v višini 200.000 SIT;
- projekt »JADRAN – RAZLIČNI POGLEDI«, prijavitelja DRUŠTVO PHOTON, Slovenska 14,
1000 LJUBLJANA, v višini 500.000 SIT;
- projekt »Light and shadow - Stanko Abadžič«, prijavitelja DRUŠTVO PHOTON, Slovenska 14,
1000 LJUBLJANA, v višini 300.000 SIT;
- projekt »Monat der Photographie – Dunaj«, prijavitelja DRUŠTVO PHOTON, Slovenska 14,
1000 LJUBLJANA, v višini 500.000 SIT;
- projekt »Photonic moment – 2. salon fotografije JV Evrope«, prijavitelja DRUŠTVO PHOTON,
Slovenska 14, 1000 LJUBLJANA, v višini 300.000 SIT;
- projekt »Ljudski muzej Nanija Poljanca«, prijavitelja DRUŠTVO ZA DOMAČE RAZISKAVE,
Šarhova 34, 1000 LJUBLJANA, v višini 600.000 SIT;
- projekt »Srečni prsti«, prijavitelja DRUŠTVO ZA OBLIKOVANJE IN PROMOCIJO BESEDE
IN ZVOKA KRALJ TOMAŽ, Česnikova 2, 1000 LJUBLJANA, v višini 300.000 SIT;
- projekt »Portret 2006«, prijavitelja FOTOKLUB LJUBLJANA, Skapinova 1a, 1111
LJUBLJANA, v višini 300.000 SIT;
- projekt »Sodobna slovenska fotografija«, prijavitelja FOTOKLUB MARIBOR, Židovska ul. 6,
2000 MARIBOR, v višini 500.000 SIT;
- projekt »70 let FK Maribor – Mesec fotografije«, prijavitelja FOTOKLUB MARIBOR, Židovska
ul. 6, 2000 MARIBOR, v višini 300.000 SIT;
- projekt »Razstava nagrajencev 1. in 2. bienala vidnih sporočil«, prijavitelja FUNDACIJA
BRUMEN, Alešovčeva 37, 1000 LJUBLJANA, v višini 1.500.000 SIT;
- projekt »Predstavitev zbirke bienala vidnih sporočil«, prijavitelja FUNDACIJA BRUMEN,
Alešovčeva 37, 1000 LJUBLJANA, v višini 800.000 SIT;
- projekt »Retrospektivna razstava z monografijo 1973-2005«, prijavitelja GALERIJA - MUZEJ
LENDAVA, Banffijev trg 1, 9220 LENDAVA, v višini 800.000 SIT;
- projekt »Prenos na Madžarsko«, prijavitelja GALERIJA - MUZEJ LENDAVA, Banffijev trg 1,
9220 LENDAVA, v višini 300.000 SIT;
- projekt »70. let akademskega kiparja Ferenca Kiralya«, prijavitelja GALERIJA - MUZEJ
LENDAVA, Banffijev trg 1, 9220 LENDAVA, v višini 500.000 SIT;
- projekt »Božidar Jakac - razstava v Pragi«, prijavitelja GALERIJA 22, Breg 22, 1000
LJUBLJANA, v višini 600.000 SIT;
- projekt »II. mednarodna likovna razstava - Podobe na naslove Avsenikovih skladb«, prijavitelja
GALERIJA AVSENIK HOHNER d.o.o,. Begunje 22, 4275 BEGUNJE, v višini 600.000 SIT;
- projekt »Drobtine na rjuhi - Aleksandra Vajd«, prijavitelja GALERIJA FOTOGRAFIJA d.o.o,.
Pod gozdom 6/25, 1290 GROSUPLJE, v višini 200.000 SIT;
- projekt »Zunaj/znotraj – red v kaosu«, prijavitelja GALERIJA FOTOGRAFIJA d.o.o,. Pod
gozdom 6/25, 1290 GROSUPLJE, v višini 200.000 SIT;
- projekt »Portreti mojih prijateljev«, prijavitelja MILAN GOLOB, Križ 78, 1218, KOMENDA, v
višini 200.000 SIT;
                                              3
 -projekt »Mesec fotografije – Bratislava«, prijavitelja HIŠA FOTOGRAFIJE, Srednje Grčevje
109, 8222 OTOČEC, v višini 300.000 SIT;
- projekt »Razstava v Grazu«, prijavitelja HOJNIK CVETKA, Rudarska 23, 9220 LENDAVA
, v višini 100.000 SIT;
 projekt »Podobe nevidnega – Dunaj«, prijavitelja INŠTITUT ZA LIKOVNO UMETNOST,
Gregorčičeva 15, 1000 LJUBLJANA, v višini 500.000 SIT;
- projekt »Rezidenčna udeležba«, prijavitelja JAKŠE JERŠIČ BARBARA, Šalek 104, 3320
VELENJE, v višini 500.000 SIT;
- projekt »2.m«, prijavitelja JAVNI ZAVOD MIKLOVA HIŠA, Škrabčev trg 21, 1310
RIBNICA v višini 500.000 SIT;
- projekt »Mitja Ficko«, prijavitelja JAVNI ZAVOD MIKLOVA HIŠA, Škrabčev trg 21, 1310
RIBNICA v višini 500.000 SIT;
- projekt »Zmago Lendardič - Prostorsko zasnovana razstava«, prijavitelja JAVNI ZAVOD
MIKLOVA HIŠA, Škrabčev trg 21, 1310 RIBNICA v višini 500.000 SIT;
- projekt »Površina, ambientalna postavitev - Jelka Flis«, prijavitelja JAVNI ZAVOD MIKLOVA
HIŠA, Škrabčev trg 21, 1310 RIBNICA v višini 500.000 SIT;
- projekt »Razstava slik v Cheteau de Blacons«, prijavitelja JERČIČ ANJA, Podkraj 10/g, 3320
VELENJE, v višini 200.000 SIT;
- projekt »Ujeti val« prijavitelja KLANČIČ ANDA, Hradeckega 52, 1000 LJUBLJANA, v višini
100.000 SIT;
- projekt »Survey of International Contemporary Textile – ZDA«, prijavitelja KLANČIČ ANDA,
Hradeckega 52, 1000 LJUBLJANA, v višini 200.000 SIT;
- projekt »Likovno ustvarjanje v parku Škocjanske jame«, prijavitelja KOSOVELOV DOM
KULTURNI CENTER KRASA, Kosovelova ulica 4A, 6210 SEŽANA, v višini 500.000 SIT;
- projekt »Palipsesti«, prijavitelja KOSOVELOV DOM KULTURNI CENTER KRASA,
Kosovelova ulica 4A, 6210 SEŽANA, v višini 300.000 SIT;
- projekt »Spomin zemlje«, prijavitelja KOSOVELOV DOM KULTURNI CENTER KRASA,
Kosovelova ulica 4A, 6210 SEŽANA, v višini 300.000 SIT;
- projekt »Asociacijske kiparske forme«, prijavitelja KOSOVELOV DOM KULTURNI CENTER
KRASA, Kosovelova ulica 4A, 6210 SEŽANA, v višini 300.000 SIT;
- projekt »Pittura Immedia 3«, prijavitelja KREŠ MIRAN, Ob Ljubljanici 18 A, 1000
LJUBLJANA, v višini 100.000 SIT;
- projekt »Razstava slik Mirka Rajnarja«, prijavitelja KULTURNI DOM FRANCA BERNIKA,
Ljubljanska cesta 61, 1230 DOMŽALE, v višini 200.000 SIT;
- projekt »Razstava slik Milene Gregorčič«, prijavitelja KULTURNI DOM FRANCA BERNIKA,
Ljubljanska cesta 61, 1230 DOMŽALE, v višini 200.000 SIT;
- projekt »Andrej Pavlič - razstava slik«, prijavitelja KULTURNI DOM FRANCA BERNIKA,
Ljubljanska cesta 61, 1230 DOMŽALE, v višini 200.000 SIT;
- projekt »Razstava fotografij Arven Šakti Kralj Szomi«, prijavitelja KULTURNI DOM FRANCA
BERNIKA, Ljubljanska cesta 61, 1230 DOMŽALE, v višini 200.000 SIT;
- projekt »Božidar Dolenc- Moški in ženska«, prijavitelja KULTURNI DOM NOVA GORICA,
Bevkov trg 4, 5000 NOVA GORICA, v višini 300.000 SIT;
- projekt »Mojca Osojnik - Turbo M«, prijavitelja KULTURNI DOM NOVA GORICA, Bevkov
trg 4, 5000 NOVA GORICA, v višini 500.000 SIT;
- projekt »Primož Pugelj - Črna etiketa«, prijavitelja KULTURNI DOM NOVA GORICA, Bevkov
trg 4, 5000 NOVA GORICA, v višini 500.000 SIT;
                                              4
- projekt »Sašo Vrabič – Obrazi«, prijavitelja KULTURNI DOM NOVA GORICA, Bevkov trg 4,
5000 NOVA GORICA, v višini 500.000 SIT;
- projekt »Andrej Brumen Čop - slike«, prijavitelja KULTURNI DOM NOVA GORICA, Bevkov
trg 4, 5000 NOVA GORICA, v višini 500.000 SIT;
- projekt »Matej Košir - S. M. ali kaj želijo slike in tihožitje«, prijavitelja KULTURNI DOM
NOVA GORICA, Bevkov trg 4, 5000 NOVA GORICA, v višini 500.000 SIT;
- projekt »Everlandija.«, prijavitelja KULTURNO DRUŠTVO CODEEP, Čopova 14, 1000
LJUBLJANA v višini 400.000 SIT;
- projekt »Prostorož 06«, prijavitelja KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO C3, Vrhovci cesta
XVII/28, 1000 LJUBLJANA, v višini 800.000 SIT;
- projekt »MMMart 2006«, prijavitelja KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO OPOKA, Medana
20, 5212 DOBROVO, v višini 600.000 SIT;
- projekt »Bratstvo in enotnost«, prijavitelja KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO TRIVIA,
Poklukarjeva 18, 1000 LJUBLJANA, v višini 600.000 SIT;
- projekt »Kras«, prijavitelja KULTURNO UMETNIŠKO IZOBRAŽEVALNO DRUŠTVO
LIČNA HIŠA, Prešernova 7a, 5270 AJDOVŠČINA, v višini 200.000 SIT;
- projekt »House – shirt«, prijavitelja KULTURNO UMETNIŠKO IZOBRAŽEVALNO
DRUŠTVO LIČNA HIŠA, Prešernova 7a, 5270 AJDOVŠČINA, v višini 250.000 SIT;
- projekt »Transsubstanciacije«, prijavitelja LOKALPATRIOT, Prešernov trg 6, 8000 NOVO
MESTO, v višini 450.000 SIT;
- projekt »Fotopub Festival«, prijavitelja LOKALPATRIOT, Prešernov trg 6, 8000 NOVO
MESTO, v višini 500.000 SIT;
- projekt »Zapisi z ulice - Suzi Bricelj«, prijavitelja LOKALPATRIOT, Prešernov trg 6, 8000
NOVO MESTO, v višini 400.000 SIT;
- projekt »Bratstvo in enotnost«, prijavitelja LOKALPATRIOT, Prešernov trg 6, 8000 NOVO
MESTO, v višini 500.000 SIT;
- projekt »Identitetni projekti - Vesna Bukovec«, prijavitelja LOKALPATRIOT, Prešernov trg 6,
8000 NOVO MESTO, v višini 300.000 SIT;
- projekt »Beautiful Nature – Bologna«, prijavitelja LOVŠIN POLONCA, Mestni trg 19, 4220
ŠKOFJA LOKA, v višini 100.000 SIT;
- projekt »Čevlji«, prijavitelja LOVŠIN POLONCA, Mestni trg 19, 4220 ŠKOFJA LOKA, v višini
100.000 SIT;
- projekt »Delovna štipendija«, prijavitelja LOZAR ROBERT, Pod smreko 6, 8340 ČRNOMELJ, v
višini 2.500.000 SIT;
- projekt »Anatomija«, prijavitelja MAHER POLONA, Nabrežna 4, 2000 MARIBOR, v višini
100.000 SIT;
- projekt »Valilnica 2«, prijavitelja KATJA MAJER, Letališka ul. 42, 2311 HOČE, v višini
100.000 SIT;
- projekt »Dialogi«, prijavitelja MAROH IZTOK, Ulica Rezike Zalaznik 2 2000
MARIBOR, v višini 100.000 SIT;
- projekt »Slovenska arhitektura 20. stoletja«, prijavitelja MESTNA GALERIJA LJUBLJANA,
Mestni trg 5, 1000 LJUBLJANA, v višini 800.000 SIT;
- projekt »Edgar Knoop«, prijavitelja MESTNA GALERIJA LJUBLJANA, Mestni trg 5, 1000
LJUBLJANA, v višini 500.000 SIT;
- projekt »Prostori igre 1972 - 2005 gostovanje v Beogradu«, prijavitelja MESTNA GALERIJA
LJUBLJANA, Mestni trg 5, 1000 LJUBLJANA, v višini 200.000 SIT;
- projekt »Prostori igre 1972 -2005«, prijavitelja MESTNA GALERIJA LJUBLJANA, Mestni trg
5, 1000 LJUBLJANA, v višini 400.000 SIT;
                                             5
- projekt »Havanski bienale na Kubi –sodelovanje«, prijavitelja MESTNA GALERIJA
LJUBLJANA, Mestni trg 5, 1000 LJUBLJANA, v višini 200.000 SIT;
- projekt »Razstava skozi 20. stoletje v slovenskih galerijah«, prijavitelja MESTNA GALERIJA
LJUBLJANA, Mestni trg 5, 1000 LJUBLJANA, v višini 750.000 SIT;
- projekt »Pregledna razstava - Marko Kovačič«, prijavitelja MESTNA GALERIJA LJUBLJANA,
Mestni trg 5, 1000 LJUBLJANA, v višini 300.000 SIT;
- projekt »Kubanska umetnost«, prijavitelja MESTNA GALERIJA LJUBLJANA, Mestni trg 5,
1000 LJUBLJANA, v višini 600.000 SIT;
- projekt »Cveto Maršič«, prijavitelja MESTNA GALERIJA LJUBLJANA, Mestni trg 5, 1000
LJUBLJANA, v višini 650.000 SIT;
- projekt »Sodobna likovna umetnost SZ Hrvaške«, prijavitelja MLADINSKI KULTURNI
CENTER MARIBOR Ljubljanska ulica 4, 2000 MARIBOR, v višini 200.000 SIT;
- projekt »Cikel razstav mladih umetnikov«, prijavitelja MLADINSKI KULTURNI CENTER
MARIBOR Ljubljanska ulica 4, 2000 MARIBOR, v višini 200.000 SIT;
- projekt »Prostorski koncept«, prijavitelja MLADINSKI KULTURNI CENTER MARIBOR
Ljubljanska ulica 4, 2000 MARIBOR, v višini 200.000 SIT;
- projekt »Dar«, prijavitelja MLADINSKI KULTURNI CENTER MARIBOR Ljubljanska ulica 4,
2000 MARIBOR, v višini 200.000 SIT;
- projekt »Trans«, prijavitelja MLADINSKI KULTURNI CENTER MARIBOR Ljubljanska ulica
4, 2000 MARIBOR, v višini 200.000 SIT;
- projekt »Memory (w)hole Ljubljana«, prijavitelja MUZEUM LJUBLJANA, Gornji trg 44, 1000
Ljubljana, v višini 1.000.000 SIT;
- projekt »Delovna štipendija«, prijavitelja OMERZU SILVAN, Masarykova 28, 1000
LJUBLJANA, v višini 2.500.000 SIT;
- projekt »Delovna štipendija«, prijavitelja PREGL ARJAN, Trnovska ulica 10, 1000
LJUBLJANA, v višini 2.500.000 SIT;
- projekt »Darko Slavec – razstava«, prijavitelja PROSVETNO DRUŠTVO SOČA, Pionirska 8,
5213 KANAL, v višini 200.000 SIT;
- projekt »Jernej Skrt – razstava«, prijavitelja PROSVETNO DRUŠTVO SOČA, Pionirska 8, 5213
KANAL, v višini 300.000 SIT;
- projekt »Soča v slikah slovenskih slikarjev«, prijavitelja PROSVETNO DRUŠTVO SOČA,
Pionirska 8, 5213 KANAL, v višini 400.000 SIT;
- projekt »Silvester Komel – razstava«, prijavitelja PROSVETNO DRUŠTVO SOČA, Pionirska 8,
5213 KANAL, v višini 400.000 SIT;
- projekt »Marjan Tršar - slikarska razstava«, prijavitelja PROSVETNO DRUŠTVO TRNOVO,
FINŽGARJEVA GALERIJA, Kolezijska 1, 1000 LJUBLJANA v višini 300.000 SIT;
- projekt »Mednarodna slikarska razstava mladih«, prijavitelja PROSVETNO DRUŠTVO
TRNOVO, FINŽGARJEVA GALERIJA, Kolezijska 1, 1000 LJUBLJANA v višini 500.000 SIT;
- projekt »Samostojna razstava Urške Cigler«, prijavitelja PROSVETNO DRUŠTVO TRNOVO,
FINŽGARJEVA GALERIJA, Kolezijska 1, 1000 LJUBLJANA v višini 200.000 SIT;
- projekt »Monografska razstava Draga Tršarja«, prijavitelja PROSVETNO DRUŠTVO TRNOVO,
FINŽGARJEVA GALERIJA, Kolezijska 1, 1000 LJUBLJANA v višini 400.000 SIT;
- projekt »Skupinska razstava avstrijskih umetnikov«, prijavitelja PROSVETNO DRUŠTVO
TRNOVO, FINŽGARJEVA GALERIJA, Kolezijska 1, 1000 LJUBLJANA v višini 300.000 SIT;
- projekt »Umetnost in javni prostor - Banja Luka«, prijavitelja PURG FRANC, Stanetova 16a,
3000 CELJE, v višini 200.000 SIT;
- projekt »Samostojna pregledna razstava«, prijavitelja RAJNAR MIRKO, Trstenjakova 6/A, 9000
MURSKA SOBOTA, v višini 300.000 SIT;
                                               6
- projekt »Soočanja - razstava slik«, prijavitelja RUS MARIJA, Stari trg 11/A, 1000 LJUBLJANA,
v višini 100.000 SIT;
- projekt »Rezidenčna udeležba«, prijavitelja SAKSIDA KOLJA, Dunajska 113, 1000
LJUBLJANA, v višini 500.000 SIT;
- projekt »Delovna štipendija«, prijavitelja SEDLAČEK SAŠO, Teslova 24, 1000 LJUBLJANA, v
višini 2.500.000 SIT;
- projekt »Razstava«, prijavitelja SKUMAVC MARJAN, Gradišče 8, 1000 LJUBLJANA, v višini
150.000 SIT;
- projekt »Figura na začetku stoletja v slovenski sodobni umetnosti«, prijavitelja SLOVENSKO
DRUŠTVO LIKOVNIH KRITIKOV, Mestni trg 5, 1000 LJUBLJANA, v višini 350.000 SIT;
- projekt »Likovni kritiki izbirajo«, prijavitelja SLOVENSKO DRUŠTVO LIKOVNIH
KRITIKOV, Mestni trg 5, 1000 LJUBLJANA, v višini 450.000 SIT;
- projekt »Rezidenčna udeležba«, prijavitelja STANČIČ ZORA, Trnovska 10, 1000 LJUBLJANA,
v višini 500.000 SIT;
- projekt »Izgubljeni raj«, prijavitelja SUDEC KATJA, DOM PODIPLOMCEV LJUBLJANA
,Gosarjeva 9/465 1000 LJUBLJANA, v višini 100.000 SIT;
- projekt »Metamorfoze 4«, prijavitelja ŠOU V LJUBLJANI, Kersnikova 4, 1000 LJUBLJANA, v
višini 500.000 SIT;
- projekt »Razstava objektov Zenzuht«, prijavitelja ŠUBIC JOŽE, Rožnodolska 40A, 2000
MARIBOR, v višini 200.000 SIT;
- projekt »Mikrostrukture« prijavitelja TRATNIK POLONA, Sp. Gameljne 19c, 1211
LJUBLJANA- ŠMARTNO, v višini 100.000 SIT;
- projekt »Pregledna razstava zadnjih dveh let«, prijavitelja TRŠAR MARIJAN, Na Klančku 3,
1000 LJUBLJANA, v višini 100.000 SIT;
- projekt »Slike – Avstrija«, prijavitelja TRŠAR MARIJAN, Na Klančku 3, 1000 LJUBLJANA, v
višini 400.000 SIT;
- projekt »Znanstveni stalaktiti«, prijavitelja USTANOVA HIŠA EKSPERIMENTOV, Trubarjeva
39, 1000 LJUBLJANA, v višini 500.000 SIT;
- projekt »Rezidenčna udeležba«, prijavitelja VAJD ALEKSANDRA, Ruška 13, 2000 MARIBOR,
v višini 500.000 SIT;
- projekt »Delovna štipendija«, prijavitelja VIPOTNIK MIHA, Levstikova 13, 1000 LJUBLJANA,
v višini 2.500.000 SIT;
- projekt »Razstava Matjaža Počivavška v Frankfurtu«, prijavitelja VISCONTI FINE ART d.o.o.,
Gosposvetska 13, 1000 LJUBLJANA, v višini 1.000.000 SIT;
- projekt »Delovna štipendija«, prijavitelja VIZJAK JANA, Svetčeva 1, 1111 LJUBLJANA, v
višini 2.500.000 SIT;
- projekt »Delovna štipendija«, prijavitelja VRABIČ SAŠO, Mestni trg 24, 1000 LJUBLJANA, v
višini 2.500.000 SIT;
- projekt »Sočasno«, prijavitelja ZAKONJŠEK JONI, Koštabona 34, 6274 ŠMARJE, v višini
200.000 SIT;
- projekt »Ljubezen je bojno polje II – ZDA«, prijavitelja ZAVOD MASA Triglavska 49, 1000
LJUBLJANA, v višini 700.000 SIT;
- projekt »Zaključna razstava Svetu umetnosti«, prijavitelja ZAVOD SCCA – LJUBLJANA,
Metelkova 6, 1000 LJUBLJANA, v višini 600.000 SIT;
- projekt »Studio 6«, prijavitelja ZAVOD SCCA – LJUBLJANA, Metelkova 6, 1000
LJUBLJANA, v višini 600.000 SIT;
- projekt »Umetniki mestu, mesto umetnikom«, prijavitelja ZAVOD ZA KULTURNE
PRIREDITVE CELJE, Trg celjskih knezov 8, 3000 CELJE, v višini 600.000 SIT;
                                              7
- projekt »Umetnik na delovnem obisku«, prijavitelja ZAVOD ZA KULTURNE PRIREDITVE
CELJE, Trg celjskih knezov 8, 3000 CELJE, v višini 600.000 SIT;
- projekt »Skozi opus - Dragica Čadež«, prijavitelja ZAVOD ZA KULTURNE PRIREDITVE
CELJE, Trg celjskih knezov 8, 3000 CELJE, v višini 700.000 SIT;
- projekt »Dvojni dialog - Bori Zupančič«, prijavitelja ZAVOD ZA KULTURNE PRIREDITVE
CELJE, Trg celjskih knezov 8, 3000 CELJE, v višini 200.000 SIT;
- projekt »Slovenski strip in animirani film 96-06«, prijavitelja ZAVOD ZA KULTURNE
PRIREDITVE CELJE, Trg celjskih knezov 8, 3000 CELJE, v višini 1.000.000 SIT;
- projekt »Kaj se je zgodilo s konceptualnimi umetniki Evrope?«, prijavitelja ZAVOD ZA
KULTURNE PRIREDITVE CELJE, Trg celjskih knezov 8, 3000 CELJE, v višini 800.000 SIT;
- projekt »Pregledna razstava Ivane Kobilice«, prijavitelja ZAVOD ZA KULTURO ROGAŠKA
SLATINA, Celjska cesta 3a, 3250 ROGAŠKA SLATINA v višini 400.000 SIT;
- projekt »Razstava - Jakov Brdar«, prijavitelja ZAVOD ZA KULTURO, ŠPORT IN TURIZEM,
Aškerčeva 9a, 3310 ŽALEC v višini 250.000 SIT;
- projekt »Razstava likovnih del Saše Vrabiča«, prijavitelja ZAVOD ZA KULTURO, ŠPORT IN
TURIZEM, Aškerčeva 9a, 3310 ŽALEC v višini 250.000 SIT;
- projekt »Razstava likovnih del Zore Stančič«, prijavitelja ZAVOD ZA KULTURO, ŠPORT IN
TURIZEM, Aškerčeva 9a, 3310 ŽALEC v višini 250.000 SIT;
- projekt »Nova fotografija – dokument«, prijavitelja ZAVOD ZA KULTURO, ŠPORT IN
TURIZEM, Aškerčeva 9a, 3310 ŽALEC v višini 250.000 SIT;
- projekt »Razstava fotografij Jožeta Suhadolnika«, prijavitelja ZAVOD ZA KULTURO, ŠPORT
IN TURIZEM, Aškerčeva 9a, 3310 ŽALEC v višini 250.000 SIT;
- projekt »Razstava likovnih del Viktorja Bernika«, prijavitelja ZAVOD ZA KULTURO, ŠPORT
IN TURIZEM, Aškerčeva 9a, 3310 ŽALEC v višini 200.000 SIT;
- projekt »Rezidenčna udeležba«, prijavitelja ZUPANIČ METKA, Ob Ljubljanici 18b, 1000
LJUBLJANA, v višini 500.000 SIT.
- projekt »Delovna štipendija«, prijavitelja ŽIVKOVIČ ANTONIO, Puciharjeva 7, 1291
ŠKOFLJICA, v višini 2.500.000 SIT.


2. V letu 2006 se ne sprejme v sofinanciranje naslednjih kulturnih projektov s področja vizualnih
umetnosti:
- projekt »Celostna podoba Art centra«, prijavitelja ART CENTER, Središče 47, 9207
PROSENJAKOVCI;
- projekt »Festival animiranega filma«, prijavitelja ART CENTER, Središče 47, 9207
PROSENJAKOVCI;
- projekt »Ženske/Telo/Zgodbe«, prijavitelja ART CENTER, Središče 47, 9207 PROSENJAKOVCI;
- projekt »Border market«, prijavitelja ART CENTER, Središče 47, 9207 PROSENJAKOVCI;
- projekt »Zero gravity design - London 2006«, prijavitelja ASOBI d.o.o., Tržaška 2, 1000
LJUBLJANA;
- projekt »Zero gravity design – New York 2006«, prijavitelja ASOBI d.o.o., Tržaška 2, 1000
LJUBLJANA;
- projekt »Zero gravity design – Milano 2006«, prijavitelja ASOBI d.o.o., Tržaška 2, 1000
LJUBLJANA;
- projekt »Rdeča Galerija 2006«, prijavitelja ATELJE 2050, DRUŠTVO ZA PROMOCIJO IN
RAZVOJ VIZUALNE KULTURE, Vilharjeva 3a, 1000 LJUBLJANA;
- projekt »Mednarodni grafični bienali in tirienali«, prijavitelja BERČIČ FRANC BERKO, Potočnikova
5, 4220 ŠKOFJA LOKA;
                                               8
- projekt »Delovna štipendija«, prijavitelja BERLOT URŠULA, Švabičeva 5 1000 LJUBLJANA;
- projekt »Attractions – Pariz«, prijavitelja BERLOT URŠULA, Švabičeva 5 1000 LJUBLJANA;
- projekt »Delovna štipendija«, prijavitelja BERNIK VIKTOR, Mladinska 6, 1000 LJUBLJANA;
- projekt »Delovna štipendija«, prijavitelja BIZJAK RAJKO, Obirska 9, 1000 LJUBLJANA;
- projekt »Sledi«, prijavitelja CIGLER URŠKA NINA, Trnovska 10, 1000 LJUBLJANA;
- projekt »Delovna štipendija«, prijavitelja CVETKOVIČ BRANKO, Slovenska cesta 28, 1000
LJUBLJANA;
- projekt »Delovna štipendija«, prijavitelja ČRNIVEC VESNA, Glinškova ploščad 12, 1131
LJUBLJANA;
- projekt »Samostojne razstave likovnih umetnikov 2006«, prijavitelja DELAVSKI DOM/KULTURNI
CENTER ZAGORJE, Cesta 9. avgusta 1, 1410 Zagorje ob Savi;
- projekt »Medkolonijska izmenjava likovnih razstav«, prijavitelja DELAVSKI DOM/KULTURNI
CENTER ZAGORJE, Cesta 9. avgusta 1, 1410 Zagorje ob Savi;
- projekt »Sodobni nomadi«, prijavitelja DRUŠTVO AFRIŠKI CENTER, Trubarjeva 39, 1000
LJUBLJANA;
- projekt »Brez naslova«, prijavitelja DRUŠTVO MEMEFEST, Slovenska cesta 55B, 1000
LJUBLJANA;
- projekt »Interieri - Bojan Salaj«, prijavitelja DRUŠTVO PHOTON, Slovenska 14, 1000
LJUBLJANA;
- projekt »OCCI DI NORD - Novejša fotografija severne Italije«, prijavitelja DRUŠTVO PHOTON,
Slovenska 14, 1000 LJUBLJANA;
- projekt »Antonio Živkovič – Rekonstrukcije«, prijavitelja DRUŠTVO PHOTON, Slovenska 14, 1000
LJUBLJANA;
- projekt »Laibach Focus - London,Berlin,ZDA«, prijavitelja DRUŠTVO PHOTON, Slovenska 14,
1000 LJUBLJANA;
- projekt »Izmenjava z CCN Graz«, prijavitelja DRUŠTVO PHOTON, Slovenska 14, 1000
LJUBLJANA;
- projekt »Življenje in delo J. Russ«, prijavitelja DRUŠTVO ZA DOMAČE RAZISKAVE,
Šarhova 34, 1000 LJUBLJANA;
- projekt »Biodiversity«, prijavitelja DRUŠTVO ZA DOMAČE RAZISKAVE, Šarhova 34, 1000
LJUBLJANA;
- projekt »VIDEO ART Festival«, prijavitelja DRUŠTVO ZA USTVARJALNOST FILTER,
Muzejski trg 6, 3000 CELJE;
- projekt »Stalna zbirka Festivala Ljubljana (Fulda)«, prijavitelja FESTIVAL LJUBLJANA, Trg
francoske revolucije 1-2, 1000 Ljubljana;
- projekt »Razstavna dejavnost 2006«, prijavitelja FIN-ART d.o.o., Ulica Gradnikove brigade 6, 5000
NOVA GORICA;
- projekt »Transalpina - Bohinjska proga«, prijavitelja FOTO KLUB ŽAREK, Bazoviška 9, 6210
SEŽANA;
- projekt »Christoph Grill SSSR«, prijavitelja FOTOKLUB MARIBOR, Židovska ul. 6, 2000
MARIBOR;
- projekt »Čarobna beseda fotografije«, prijavitelja FOTOKLUB MARIBOR, Židovska ul. 6, 2000
MARIBOR;
- projekt »Mlada avstrijska fotografija«, prijavitelja FOTOKLUB MARIBOR, Židovska ul. 6, 2000
MARIBOR;
- projekt »Franjo Pivka - Pozabljene fotografije«, prijavitelja FOTOKLUB MARIBOR, Židovska ul. 6,
2000 MARIBOR;
                                              9
- projekt »Spletni muzej slovenskega grafičnega oblikovanja«, prijavitelja FUNDACIJA BRUMEN,
Alešovčeva 37, 1000 LJUBLJANA;
- projekt »Mostovi zaupanja – Ljubljana«, prijavitelja GALERIJA 56 d.o.o., Cesta v Zgornji log
43, 1000 LJUBLJANA;
- projekt »Mostovi zaupanja – London«, prijavitelja GALERIJA 56 d.o.o., Cesta v Zgornji log 43,
1000 LJUBLJANA;
- projekt »Tomaž Perko – razstava«, prijavitelja GALERIJA AVSENIK HOHNER d.o.o., Begunje 22,
4275 BEGUNJE;
- projekt »Pregledna razstava Marjana Pfeiferja«, prijavitelja GALERIJA FOTOGRAFIJA, d.o.o,
Pod gozdom 6/25, 1290 GROSUPLJE;
- projekt »Budimpešta - Milorad Krstič«, prijavitelja GALERIJA FOTOGRAFIJA, d.o.o, Pod
gozdom 6/25, 1290 GROSUPLJE;
- projekt »Delovna štipendija«, prijavitelja GOLOB MILAN, Križ 78 1218 KOMENDA;
- projekt »Delovna štipendija«, prijavitelja VLADO GOTOVAN REPNIK-BALABAN,
Litostrojska 10, 1000 LJUBLJANA;
 projekt »Delovna štipendija«, prijavitelja GREGORIČ MAJDA, Cesta v Mestni Log 41B, 1000
LJUBLJANA;
- projekt »Novomeška fotografija 1975-2005«, prijavitelja HIŠA FOTOGRAFIJE, Srednje Grčevje
109, 8222 OTOČEC;
- projekt »Spot 2006«, prijavitelja HIŠA FOTOGRAFIJE, Srednje Grčevje 109, 8222 OTOČEC;
- projekt »Riba, Rastlina, Stojalo«, prijavitelja HORIZONTI, Dunajska 156, 1000 LJUBLJANA;
- projekt »Delovna štipendija«, prijavitelja INTIHAR ALMA, Maistrov trg 13, 4000 KRANJ;
- projekt »Delovna štipendija«, prijavitelja JAKŠE JERŠIČ BARBARA, Šalek 104, 3320 VELENJE;
- projekt »Delovna štipendija«, prijavitelja JAKŠE MARKO, Mohorje 4, 1314 ROB;
- projekt »Slike 2003-2005«, prijavitelja JERČIČ ANJA, Podkraj 10/g, 3320 VELENJE;
- projekt »Delovna štipendija«, prijavitelja JERŠIČ STANE, Šalek 104, 3320 VELENJE;
- projekt »Delovna štipendija«, prijavitelja JUREČIČ SAMO, Vreskovo 102, 1420 TRBOVLJE;
- projekt »Delovna štipendija«, prijavitelja KLANČIČ ANDA, Hradeckega 52, 1000 LJUBLJANA;
- projekt »Delovna štipendija«, prijavitelja KNIFIC MIHA, Britof 53, 4000 KRANJ;
- projekt »Kiparska dela v kamnu in bronu«, prijavitelja KOSOVELOV DOM KULTURNI CENTER
KRASA, Kosovelova ulica 4,6210 SEŽANA;
- projekt »Gledam in rišem - risbe Zagorke Simič«, prijavitelja KOZJANSKI PARK, Bistrica ob Sotli
6, 3256 BISTRICA OB SOTLI;
- projekt »Daleč spodaj, visoko zgoraj«, prijavitelja KOZJANSKI PARK, Bistrica ob Sotli 6, 3256
BISTRICA OB SOTLI;
- projekt »Prostorske slike - Miodrag Kristič«, prijavitelja KOZJANSKI PARK, Bistrica ob Sotli 6,
3256 BISTRICA OB SOTLI;
- projekt »Slike iz žive vode«, prijavitelja KOZJANSKI PARK, Bistrica ob Sotli 6, 3256 BISTRICA
OB SOTLI;
- projekt »Piturra Immedia 2 – Id:doma«, prijavitelja KREŠ MIRAN, Ob Ljubljanici 18 A, 1000
LJUBLJANA;
- projekt »Piturra Immedia 1 – Id:doma«, prijavitelja KREŠ MIRAN, Ob Ljubljanici 18 A, 1000
LJUBLJANA;
- projekt »Razstava kipov Jožeta Toniga«, prijavitelja KULTURNI DOM FRANCA BERNIKA,
Ljubljanska cesta 61, 1230 DOMŽALE;
- projekt »Razstava slik Barbare Zavodnik«, prijavitelja KULTURNI DOM FRANCA BERNIKA,
Ljubljanska cesta 61, 1230 DOMŽALE;
                                              10
- projekt »Zlom in sanje pred njim – razstava«, prijavitelja KULTURNO DRUŠTVO CODEEP,
Čopova 14, 1000 LJUBLJANA;
- projekt »MEMORY 3D – Zgodovina slovenskega grafičnega oblikovanja«, prijavitelja KULTURNO
DRUŠTVO CODEEP, Čopova 14, 1000 LJUBLJANA;
- projekt »NEO. M«, prijavitelja KULTURNO DRUŠTVO CODEEP, Čopova 14, 1000 LJUBLJANA;
- projekt »Sloveniaism - Anglija, Nemčija«, prijavitelja KULTURNO DRUŠTVO GALERIJA GT,
Gornji trg 24, 1000, LJUBLJANA;
- projekt »Pogledi«, prijavitelja KULTURNO DRUŠTVO GALERIJA GT, Gornji trg 24, 1000,
LJUBLJANA;
- projekt »Čakalnica II/The waiting room«, prijavitelja KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO C3,
Vrhovci cesta XVII/28, 1000 LJUBLJANA;
- projekt »9. kreart ter otvoritev razstave 8. kreart-a«, prijavitelja KULTURNO UMETNIŠKO
DRUŠTVO KREART, Loka pri Zidanem mostu 51, 1434 LOKA PRI ZIDANEM MOSTU;
- projekt »Emi Vega«, prijavitelja KULTURNO UMETNIŠKO IZOBRAŽEVALNO DRUŠTVO
LIČNA HIŠA, Prešernova 7a, 5270 AJDOVŠČINA;
- projekt »Mobilni dom«, prijavitelja KULTURNO UMETNIŠKO IZOBRAŽEVALNO DRUŠTVO
LIČNA HIŠA, Prešernova 7a, 5270 AJDOVŠČINA;
- projekt »Slikarska razstava Valentine in Simona«, prijavitelja KULTURNO UMETNIŠKO
IZOBRAŽEVALNO DRUŠTVO LIČNA HIŠA, Prešernova 7a, 5270 AJDOVŠČINA;
- projekt »Delovna štipendija«, prijavitelja TANJA LAZETIĆ, Ilirska 9, LJUBLJANA;
- projekt »Mikrokozmos - Polona Tratnik«, prijavitelja LOKALPATRIOT, Prešernov trg 6, 8000
NOVO MESTO;
- projekt »I. mednarodna kolonija umetniške keramike«, prijavitelja LONČARSKI ATELJE BARBA
ŠTEMBERGAR - ZUPAN S.P., Krožna pot 11, 4208 ŠENČUR;
- projekt »Delovna štipendija«, prijavitelja LOVŠIN POLONCA, Mestni trg 19, 4220 ŠKOFJA LOKA;
- projekt »Potujoča avtorska knjiga umetnika«, prijavitelja LOVŠIN POLONCA, Mestni trg 19, 4220
ŠKOFJA LOKA;
- projekt »Prostor R«, prijavitelja KATJA MAJER, Letališka ul. 42, 2311 HOČE;
- projekt »Umetnost na meji«, prijavitelja MASOVNA, ZAVOD NEINSTITUCIONALNE KULTURE
Ulica IX. korpusa 99A, 5290 SOLKAN;
- projekt »GO Film Fest«, prijavitelja MASOVNA, ZAVOD NEINSTITUCIONALNE KULTURE
Ulica IX. korpusa 99A, 5290 SOLKAN;
- projekt »Vilinski svet«, prijavitelja MAVRIČNO GLEDALIŠČE, Milana Majcna 19, 1000
LJUBLJANA;
- projekt »Naslovnice revije Kras«, prijavitelja MEDIACARSO d.o.o., Rimska 8, 1000 LJUBLJANA;
- projekt »Inferno - avtorska fotografska razstava«, prijavitelja MEDIACARSO d.o.o., Rimska 8, 1000
LJUBLJANA;
- projekt »Delovna štipendija«, prijavitelja MIROVIĆ KATERINA, Celjska 14, 1000 LJUBLJANA;
- projekt »Continental breakfast memory (w)hole Skopje«, prijavitelja MUZEUM LJUBLJANA, Gornji
trg 44, 1000 Ljubljana;
- projekt »Adopt an artist«, prijavitelja NO HISTORY ZAVOD ZA SODOBNE UMETNOSTI,
Jenkova 5, 1000 LJUBLJANA;
- projekt »XII. likovna prijateljevanja«, prijavitelja NOVICE d.o.o., Mestni trg 7, 3210 SLOVENSKE
KONJICE;
- projekt »Sledi tistih ki jih nikoli nisem srečala - Elena Fajt«, prijavitelja OLOOP LJUBLJANA, Ul.
Metoda Mikuža 10, 1000 LJUBLJANA;
- projekt »Izkušnja odvrženega – Chicago«, prijavitelja OLOOP LJUBLJANA, Ul. Metoda Mikuža 10,
1000 LJUBLJANA;
                                              11
- projekt »Pravljice za lahko noč«, prijavitelja OMERZEL KIKI, Ilirska 9, 1000 LJUBLJANA;
- projekt »Delovna štipendija«, prijavitelja HERMAN PIVK, Ul. Borca Petra 18, 1000 LJUBLJANA;
- projekt »Sejalec – motiv slovenske kulturne identitete«, prijavitelja PORTA B ZAVOD, Linhartova
18, 3000 CELJE;
- projekt »Grenka roža zeleno zlato«, prijavitelja PORTA B ZAVOD, Linhartova 18, 3000 CELJE;
- projekt »Abstrakcije-Razstava v Galerija Equrna«, prijavitelja PREGL ARJAN, Trnovska ulica 10,
1000 LJUBLJANA;
- projekt »Narava – Razstava v Galeriji Krka v Novem Mestu«, prijavitelja PREGL ARJAN, Trnovska
ulica 10, 1000 LJUBLJANA;
- projekt »Ilustracije«, prijavitelja PREGL ARJAN, Trnovska ulica 10, 1000 LJUBLJANA;
- projekt »Delovna štipendija«, prijavitelja PROSENC NATAŠA, Rožna dolina Cesta 11/11, 1000
LJUBLJANA;
- projekt »Andrej Pavlič – razstava«, prijavitelja PROSVETNO DRUŠTVO SOČA, Pionirska 8, 5213
KANAL;
- projekt »Pogovarjanja«, prijavitelja PURG FRANC, Stanetova 16a, 3000 CELJE;
- projekt »Delovna štipendija«, prijavitelja PURG FRANC, Stanetova 16a, 3000 CELJE;
- projekt »Delovna štipendija«, prijavitelja ROMIH IRENA, Kebetova 21, 1000 LJUBLJANA;
- projekt »Delovna štipendija«, prijavitelja RUKAVINA MIRJANA, Prežihova 11, 2000 MARIBOR;
- projekt »Delovna štipendija«, prijavitelja SAKSIDA KOLJA, Dunajska 113, 1000 LJUBLJANA;
- projekt »Interijeri II«, prijavitelja SALAJ BOJAN, Tisnikarjeva 6, 1000 LJUBLJANA;
- projekt »Mladi ustvarjalci na obali«, prijavitelja SREDIŠČE ROTUNDA KOPER, Vojkovo nabrežje
23, 6000 KOPER;
- projekt »Delovna štipendija«, prijavitelja STANČIČ ZORA, Trnovska 10, 1000 LJUBLJANA;
- projekt »Panorama - Skriti vrt«, prijavitelja SUDEC KATJA DOM PODIPLOMCEV
LJUBLJANA, Gosarjeva 9/465, 1000 LJUBLJANA;
- projekt »Delovna štipendija«, prijavitelja ŠERUGA NATALIJA, Cankarjeva 8, 9252 RADENCI;
- projekt »Delovna štipendija«, prijavitelja ŠKERBOT MAJA, Zavčeva 11, 2250 PTUJ;
- projekt »Voda-morje-življenje: otroški natečaj«, prijavitelja ŠPORTNO IN KULTURNO DRUŠTVO
VODAN, 30. divizije 15A, 5000 NOVA GORICA;
- projekt »Skupinska razstava podvodnih fotografij 9. mednarodnega natečaja«, prijavitelja ŠPORTNO
IN KULTURNO DRUŠTVO VODAN, 30. divizije 15A, 5000 NOVA GORICA;
- projekt »Delovna štipendija«, prijavitelja ŠTULAR ANDREJ, Valjavčeva 3, 4000 KRANJ;
projekt »Delovna štipendija«, prijavitelja ŠUC SIMONA, Spodnji Slemen 40, 2352 SELNICA OB
DRAVI;
- projekt »Povprečna mladost«, prijavitelja TOMAN KRACINA KATARINA, Rakitna 62a, 1352
PRESERJE;
- projekt »Varnost v oboroževanju«, prijavitelja TRETAROKA - DRUŠTVO ZA RECIKLAŽE IN
KREATIVNE PROJEKTE, Celovška 127, 1000 LJUBLJANA;
- projekt »Robovi in meje – Beograd«, prijavitelja TRETAROKA - DRUŠTVO ZA RECIKLAŽE IN
KREATIVNE PROJEKTE, Celovška 127, 1000 LJUBLJANA;
- projekt »Črno-bela umetniška fotografija«, prijavitelja; TRŽIŠKI MUZEJ, Muzejska 11, 4290 TRŽIČ
- projekt »Sprehodi«, prijavitelja ; TRŽIŠKI MUZEJ, Muzejska 11, 4290 TRŽIČ
- projekt »Abstraktni ekspresionizem - Simon Smuk«, prijavitelja; TRŽIŠKI MUZEJ, Muzejska 11,
4290 TRŽIČ;
- projekt »Pota življenja - Vinko Hlebš«, prijavitelja; TRŽIŠKI MUZEJ, Muzejska 11, 4290 TRŽIČ;
- projekt »Likovna kolonija - Olimije2006«, prijavitelja TURIZEM PODČETRTEK GOSPODARSKO
IN INTERESNO ZDRUŽENJE ZA POSPEŠEVANJE TURIZMA GIZ, Škofja gora 1, 3254
PODČETRTEK;
                                              12
- projekt »Documentation – ZDA«, prijavitelja VAJD ALEKSANDRA, Ruška 13, 2000 MARIBOR;
- projekt »Eiac Pariz – Francija«, prijavitelja VISCONTI FINE ART d.o.o,. Gosposvetska 13, 1000
LJUBLJANA;
- projekt »Art Zurich – Švica«, prijavitelja VISCONTI FINE ART d.o.o,. Gosposvetska 13, 1000
LJUBLJANA;
- projekt »Ni vodoravno«, prijavitelja WHITE BALANCE DRUŠTVO ZA RAZISKAVO
VIZUALNIH MEDIJEV, Ptujska 28, 1000 LJUBLJANA;
- projekt »Delovna štipendija«, prijavitelja ZAKONJŠEK JONI, Koštabona 34, 6274 ŠMARJE;
- projekt »Chailux- 06«, prijavitelja ZAVOD AUTOMATA, Masarykova 24, 1000 LJUBLJANA;
- projekt »(Ne)mogoče zgodovine«, prijavitelja ZAVOD MASA, Triglavska 49, 1000 LJUBLJANA;
- projekt »Videodokument & Videospotting – Skopje«, prijavitelja ZAVOD SCCA – LJUBLJANA,
Metelkova 6, 1000 LJUBLJANA;
- projekt »Videodokument & Videospotting – Wroclaw«, prijavitelja ZAVOD SCCA –
LJUBLJANA, Metelkova 6, 1000 LJUBLJANA;
- projekt »Videoprogram: Eyedentity yourself please«, prijavitelja ZAVOD SCCA – LJUBLJANA,
Metelkova 6, 1000 LJUBLJANA;
- projekt »Videotaping & Videospotting – Berlin«, prijavitelja; prijavitelja ZAVOD SCCA –
LJUBLJANA, Metelkova 6, 1000 LJUBLJANA;
- projekt »Artservisova zbirka«, prijavitelja; prijavitelja ZAVOD SCCA – LJUBLJANA, Metelkova 6,
1000 LJUBLJANA;
- projekt »Od Celja do Gradca«, prijavitelja ZAVOD ZA KULTURNE PRIREDITVE CELJE, Trg
celjskih knezov 8, 3000 CELJE;
- projekt »Slike 2005 - Kamila Volčanšek«, prijavitelja ZAVOD ZA KULTURNE PRIREDITVE
CELJE, Trg celjskih knezov 8, 3000 CELJE;
- projekt »1. Latino mednarodni kulturni festival«, prijavitelja ZAVOD ZA MEDNARODNO
KULTURO LUNA, Ljubeljska ulica23, LJUBLJANA;
- projekt »Fotografska razstava slovenskih in kitajskih avtorjev«, prijavitelja ZAVOD ZA SODOBNO
KULTURO IN ZNANOST, Maurerjeva 8, 1000 LJUBLJANA;
- projekt »Mednarodna razstava reportažne fotografije«, prijavitelja ZAVOD ZA SODOBNO
KULTURO IN ZNANOST, Maurerjeva 8, 1000 LJUBLJANA;
- projekt »Fotografska razstava slovenskih in kitajskih avtorjev – Peking«, prijavitelja ZAVOD ZA
SODOBNO KULTURO IN ZNANOST, Maurerjeva 8, 1000 LJUBLJANA;
- projekt »Otroški mini festival - poletne ustvarjalnice«, prijavitelja ZDRUŽENJE STARŠEV IN
OTROK KRANJ, Maistrov trg 13, 4000 KRANJ;
- projekt »Delovna štipendija«, prijavitelja ZLOKARNIK MOJCA, Koširjeva 5, 1000 LJUBLJANA;
- projekt »Utrip mesta – Graz«, prijavitelja ZUPANIČ METKA, Ob Ljubljanici 18b, 1000
LJUBLJANA;
- projekt »Tihožitja«, prijavitelja ZUPANIČ METKA, Ob Ljubljanici 18b, 1000 LJUBLJANA;
- projekt »Parallel«, prijavitelja ZUPANIČ METKA, Ob Ljubljanici 18b, 1000 LJUBLJANA;
- projekt »Delovna štipendija«, prijavitelja ZUPANIČ METKA, Ob Ljubljanici 18b, 1000
LJUBLJANA;
- projekt »Golo brdo – Viborg«, prijavitelja ZVVIKS PRODUCTION - AV DRUŠTVO, Preglov
trg 3, 1000 LJUBLJANA;
- projekt »Golo brdo / Stripped hill«, prijavitelja ZVVIKS PRODUCTION - AV DRUŠTVO,
Preglov trg 3, 1000 LJUBLJANA;
                                                  13
Obrazložitev
Na projektni razpis 7, oznaka JPR7-UK-2006, je prispelo 376 vlog za kulturne projekte s področja
vizualnih umetnosti. V postopku je bilo ugotovljeno, da je 299 vlog iz izreka te odločbe popolnih in
pravočasnih ter da prijavitelji izpolnjujejo splošne razpisne pogoje:
- da kot javni zavodi v letu 2005 niso neposredno pozvani k predložitvi programa dela in
  finančnega načrta za leto 2006 s strani ministrstva ali da kot izvajalci javnih kulturnih
  programov niso bili izbrani na javnem pozivu JP1 2005-2006;
- so pravne osebe ali samostojni podjetniki, registrirani za opravljanje kulturno-umetniških
  dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji (obvezno dokazilo: kopija izpiska iz
  sodnega registra, izpiska oziroma potrdila upravne enote ali izpiska AJPES-a, iz katerih je
  razvidno, da je predlagatelj registriran za opravljanje dejavnosti. Izpisek mora odražati aktualno
  stanje in ne sme biti starejši od šestih mesecev!). Organizacije, katerih razvid vodi ministrstvo
  (društva v javnem interesu in ustanove na področju kulture), niso dolžne predložiti dokazila;
- ali so posamezniki, ki delujejo na razpisanih področjih (obvezno dokazilo: seznam del na
  razpisnem področju!) in imajo stalno prebivališče v RS. Izjema so posamezniki na področju
  knjige, kjer lahko kandidirajo tudi prevajalci s stalnim prebivališčem v tujini, ki prevajajo dela
  slovenskih avtorjev s področja kulture v tuje jezike (obvezno dokazilo: seznam prevedenih
  slovenskih del v tuje jezike);
- prijavljajo projekte, ki bodo v celoti realizirani v letu 2006 (obvezno dokazilo: originalna izjava
  predlagatelja!);
- so v primeru, da so bili pogodbena stranka Ministrstva za kulturo v letih 2004 in 2005,
  izpolnjevali vse svoje obveznosti do ministrstva (obvezno dokazilo: originalna izjava
  predlagatelja!);
- predlagajo projekte, katerih zaprošeni znesek financiranja ne presega najvišje možne višine
  zaprošenih sredstev, ki so opredeljena v razpisni dokumentaciji na posameznih področjih
- ne prijavljajo projektov, ki so bili v letu 2005 oz. za leto 2006 že izbrani na katerem od javnih
  pozivov ali razpisov ministrstva (obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja!);
- ne prijavljajo projektov, izbranih na razpisih Filmskega sklada RS ali Javnega sklada RS za
  kulturne dejavnosti (obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja!)
- in posebne pogoje, kot jih določa razpisna dokumentacija za posamezna razpisna področja in
- in podpodročja (obvezna dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev so navedena v razpisni
  dokumentaciji!).

Strokovna služba ministrstva za kulturo je podala mnenje k prispelim vlogam z vidika
uresničevanja ciljev razpisa. Strokovna komisija Ministrstva za kulturo za področje vizualnih
umetnosti (za likovne umetnosti ter za arhitekturo in oblikovanje) je v skladu s Pravilnikom o
strokovnih komisijah (Uradni list RS, št. 109/02, 25/04 in 104/05) in v skladu s Pravilnikom o
izvedbi javnega poziva ali razpisa (Uradni list RS, št. 93/05) ter v skladu z naslednjimi splošnimi in
posebnimi razpisnimi kriteriji ovrednotila prispele vloge:

Splošni razpisni kriteriji:
Kakovost, uspešnost in izvedljivost predlaganega projekta:
- aktualna in kakovostna ponudba avtorjev, avtorskih skupin ter ostalih izvajalcev in
  podizvajalcev;
- izkazovanje izvirne zasnove in ustvarjalnosti v pristopu in izvedbi;
- reference predlagatelja in posameznikov, ki so udeleženi v vodenju in izvedbi;
- stopnja celovitosti in zaokroženosti; tehtnost vsebinske obrazložitve in utemeljitve koncepta;
                                                   14
-  izkazovanje ciljev, ki presegajo lokalne interese in predvidena prepoznavnost v slovenskem
  kulturnem prostoru in/ali v mednarodni javnosti;
-  predvidena dostopnost (število obiskovalcev, bralcev, udeležencev) in predvideni številčni
  doseg po načelu teritorialnosti (slovenski kulturni prostor, evropsko občinstvo, svetovno
  občinstvo);
-  stopnja vključevanja mlajše generacije avtorjev in izvajalcev;
-  stopnja izvedljivosti projekta;
-  stopnja predlagane finančne soudeleženosti predlagatelja z lastnimi ali pridobljenimi sredstvi;
-  glede na obseg in vsebino realno ovrednoten in uravnotežen projekt;
-  projekt, ki mu ni moč pripisati namena ustvarjanja dobička.

Prednostni razpisni kriteriji:
- usmerjenost v organiziranje razstav in drugih prireditev s konceptualno razdelanimi vsebinami
  ali v produkcije avtorskih projektov,
- soorganizacija z javnimi zavodi oz. nepridobitnimi organizacijami,
- izkazovanje visoke stopnje ustvarjalnosti na področju sodobne umetnosti,
- vključevanje mednarodnega sodelovanja,
- načrtovanje znotraj prepoznavnih in izvirnih konceptov prireditelja,
- izkazovanje sodobnih študijskih pristopov in interdisciplinarnost,
- zagotavljanje neposredne podpore ustvarjalcem v obliki razstavnin (v smiselnem razmerju s
  celotno vrednostjo projekta).


Strokovna komisija za vizualne umetnosti je skladno s Pravilnikom o strokovnih komisijah (Uradni
list RS št. 109/02, 25/04 in 104/05) pregledala izpolnjevanje kriterijev kakovosti in prednostnih
razpisnih kriterijev ter oblikovala predlog izbora. Izbrani so bili tisti projekti predlagateljev, ki so
bili v postopku izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni višje.
Povzetek načina ocenjevanja: Na projektnem razpisu 7, oznaka JPR7-UK-2006, je najvišje število
prejetih točk za projekt 100 točk. Višina odobrenih sredstev za projekt je odvisna od skupne višine
prejetih točk za posamezen projekt, pri čemer je možno število točk za splošne razpisne kriterije 70
točk, za prednostne razpisne kriterije pa 30 točk. Ocenjevanje projektov je potekalo opisno po
naslednji opisni vrednostni lestvici: vrhunsko (od 96 do 100 točk), kakovostno (od 81 do 95 točk),
nezadovoljivo (do 80 točk). Za rezidenčne udeležbe in delovne štipendije so se v postopku presoje
smiselno uporabljali splošni kriteriji.
Prijaviteljem je bila dana možnost, da se v predpisanem roku pisno izjasnijo o predlogu strokovne
komisije. Povzetki izjav prijaviteljev, ki so se izjasnili o predlogu strokovne komisije so zapisani v
obravnavah posamičnih projektov, kot so bile zapisane v obvestilu predlagateljem – v nadaljevanju
obrazložitve te odločbe.

1.   Predlog prijavitelja ART CENTER, Središče 47, 9207 PROSENJAKOVCI za
projekt Kreativna izmenjava mnenj med ruralnimi rezidenčnimi centri /Organizacija razstavnih
projektov in festivalov v Sloveniji/ je v presoji prejel skupaj 83 točk (za sklop splošnih kriterijev 57
točk in za sklop prednostnih kriterijev, ki veljajo za podpodročje, 26 točk) in bil ocenjen z opisno
oceno kakovostno.
Strokovna komisija predlaga sofinanciranje v višini 400.000 SIT.
Dodatne ugotovitve: Komisija je mnenja, da projekt odraža temeljne usmeritve rezidenčnega
                                                   15
centra, ima izviren koncept, združuje različne, referenčne sodelavce, vključuje mlajše generacije
ustvarjalcev in predvideva širšo dostopnost. Manjše so reference predlagatelja, manj realna pa je
tudi predvidena finančna konstrukcija. Prijavitelj ni podal izjave na predlog v obvestilu.

2.   Predlog prijavitelja ART CENTER, Središče 47, 9207 PROSENJAKOVCI za projekt
Celostna podoba Art centra /Organizacija razstavnih projektov in festivalov v Sloveniji/ je v presoji
prejel skupaj 60 točk (za sklop splošnih kriterijev 45 točk in za sklop prednostnih kriterijev, ki
veljajo za podpodročje, 15 točk) in bil ocenjen z opisno oceno nezadovoljivo.
Strokovna komisija ne predlaga sofinanciranja.
Dodatne ugotovitve:Predlog vključuje mlade ustvarjalce in predvideva dostopnost, vendar mu za
višje število točk manjka referenc organizatorja in avtorja ter bolj tehtno utemeljen koncept, ki bi
zagotavljal ustrezno izvedljivost in kakovost. Prijavitelj ni podal izjave na predlog v obvestilu.

3.   Predlog prijavitelja ART CENTER, Središče 47, 9207 PROSENJAKOVCI za
projekt Festival animiranega filma /Organizacija razstavnih projektov in festivalov v Sloveniji/ je v
presoji prejel skupaj 60 točk (za sklop splošnih kriterijev 45 točk in za sklop prednostnih kriterijev,
ki veljajo za podpodročje, 15 točk) in bil ocenjen z opisno oceno nezadovoljivo.
Strokovna komisija ne predlaga sofinanciranja.
Dodatne ugotovitve: Idejno zanimiv projekt ne argumentira ustreznega koncepta z referenčnimi
avtorji in drugimi sodelavci, niti ne izkazuje potrebno visoke stopnje celovitosti in zaokroženosti.
Glede na strokovno in organizacijsko zahtevnost projekta, bi bila pričakovanja o določeni
prepoznavnosti prijaviteljevega programa upravičena. Ob visoki celotni vrednosti projekta in
predlagani finančni konstrukciji je vprašljiva tudi stopnja izvedljivosti projekta. Prijavitelj ni podal
izjave na predlog v obvestilu

4.   Predlog prijavitelja ART CENTER Središče 47 9207 PROSENJAKOVCI za projekt
Ženske/Telo/Zgodbe/ Organizacija razstavnih projektov in festivalov v Sloveniji/ je v presoji
prejel skupaj 78 točk (za sklop splošnih kriterijev 57 točk in za sklop prednostnih kriterijev, ki
veljajo za podpodročje, 21 točk) in bil ocenjen z opisno oceno nezadovoljivo.
Strokovna komisija ne predlaga sofinanciranja.
Dodatne ugotovitve: Projekt vključuje aktualne vsebine, mlajšo generacijo z določenimi
referencami, kljub temu pa, glede na manjše reference in prepoznavnost prijavitelja, strokovna
komisija v tej posamezni predstavitvi ne najde argumentov za njeno pomembnost na državni ravni.
Prijavitelj ni podal izjave na predlog v obvestilu

5.   Predlog prijavitelja ART CENTER, Središče 47, 9207 PROSENJAKOVCI za
projekt Renewing unwnted belongings / Organizacija razstavnih projektov in festivalov v
Sloveniji/ je v presoji prejel skupaj 81 točk (za sklop splošnih kriterijev 59 točk in za sklop
prednostnih kriterijev, ki veljajo za podpodročje, 24 točk) in bil ocenjen z opisno oceno
kakovostno.
Strokovna komisija predlaga sofinanciranje v višini 300.000 SIT.
Dodatne ugotovitve: Izviren projekt, ki vključuje mlajšo generacijo in njene vsebine, se smiselno
umešča v koncept Art Centra. Prijavitelj predvideva izplačilo razstavnine. Za višje število točk in s
tem delež sofinanciranja manjka referenc in stvarnejša finančna konstrukcija. Prijavitelj ni podal
izjave na predlog v obvestilu

6.  Predlog prijavitelja ART CENTER, Središče 47, 9207 PROSENJAKOVCI za
projekt Border market / Organizacija razstavnih projektov in festivalov v Sloveniji/ je v presoji
                                                    16
prejel skupaj 76 točk (za sklop splošnih kriterijev 56 točk in za sklop prednostnih kriterijev, ki
veljajo za podpodročje, 20 točk) in bil ocenjen z opisno oceno nezadovoljivo.
Strokovna komisija ne predlaga sofinanciranja.
Dodatne ugotovitve: Gre za projekt, ki predvideva že sociološke raziskave na področju zaprtih
Duty Free shopov in trgovine v širšem smislu. Sama tema je morda zanimiva za ožji krog
ustvarjalcev in teoretikov, manj za kulturno podobo celotne Slovenije, še posebej, ker je koncept
premalo utemeljen. Prijavitelj ni podal izjave na predlog v obvestilu

7.   Predlog prijavitelja ASOBI d.o.o., Tržaška 2, 1000 LJUBLJANA za projekt
Zero gravity design - London 2006 /Mednarodno sodelovanje/ je v presoji prejel skupaj 76 točk (za
sklop splošnih kriterijev 58 točk in za sklop prednostnih kriterijev, ki veljajo za podpodročje, 18
točk) in bil ocenjen z opisno oceno nezadovoljivo.
Strokovna komisija ne predlaga sofinanciranja.
Dodatne ugotovitve: Strokovna komisija v projektu prepoznava kakovost in se zaveda pomena
udeležbe na uglednih mednarodnih predstavitvah sodobnega oblikovanja, vendar je za višje število
točk iz vloge premalo razvidna stopnja ustvarjalnosti na področju vizualnih umetnosti ter premalo
referenc prijavitelja pri organizaciji razstavnih projektov. V presoji tudi ni bilo mogoče izključiti
komercialnega vidika. Prijavitelj ni podal izjave na predlog v obvestilu.

8.   Predlog prijavitelja ASOBI d.o.o., Tržaška 2, 1000 LJUBLJANA za projekt
Zero gravity design - New York 2006 /Mednarodno sodelovanje/ je v presoji prejel skupaj 76 točk
(za sklop splošnih kriterijev 58 točk in za sklop prednostnih kriterijev, ki veljajo za podpodročje,
18 točk) in bil ocenjen z opisno oceno nezadovoljivo.
Strokovna komisija ne predlaga sofinanciranja.
Dodatne ugotovitve: Strokovna komisija v projektu prepoznava kakovost in se zaveda pomena
udeležbe na uglednih mednarodnih predstavitvah sodobnega oblikovanja, vendar je za višje število
točk iz vloge premalo razvidna stopnja ustvarjalnosti na področju vizualnih umetnosti ter premalo
referenc prijavitelja pri organizaciji razstavnih projektov. V presoji tudi ni bilo mogoče izključiti
komercialnega vidika. Prijavitelj ni podal izjave na predlog v obvestilu.

9.   Predlog prijavitelja ASOBI d.o.o., Tržaška 2, 1000 LJUBLJANA za projekt
Zero gravity design, Milano 2006 /Mednarodno sodelovanje/ je v presoji prejel skupaj 76 točk (za
sklop splošnih kriterijev 58 točk in za sklop prednostnih kriterijev, ki veljajo za podpodročje, 18
točk) in bil ocenjen z opisno oceno nezadovoljivo.
Strokovna komisija ne predlaga sofinanciranja.
Dodatne ugotovitve: Strokovna komisija v projektu prepoznava kakovost in se zaveda pomena
udeležbe na uglednih mednarodnih predstavitvah sodobnega oblikovanja, vendar je za višje število
točk iz vloge premalo razvidna stopnja ustvarjalnosti na področju vizualnih umetnosti ter premalo
referenc prijavitelja pri organizaciji razstavnih projektov. V presoji tudi ni bilo mogoče izključiti
komercialnega vidika. Prijavitelj ni podal izjave na predlog v obvestilu.

10. Predlog prijavitelja ATELJE 2050, DRUŠTVO ZA PROMOCIJO IN RAZVOJ
VIZUALNE KULTURE, Vilharjeva 3a, 1000 LJUBLJANA za projekt Rdeča Galerija 2006
/Organizacija razstavnih projektov in festivalov v Sloveniji/ je v presoji prejel skupaj 78 točk (za
sklop splošnih kriterijev 56 točk in za sklop prednostnih kriterijev, ki veljajo za podpodročje, 22
točk) in bil ocenjen z opisno oceno nezadovoljivo.
Strokovna komisija ne predlaga sofinanciranja.
Dodatne ugotovitve: Strokovna komisija v projektu, ki povezuje mlajše avtorje sicer prepoznava
                                                  17
določeno izvirnost, vendar je prijavitelj premalo prepoznaven v slovenskem prostoru in ima manj
referenc na področju organiziranja in promoviranja slovenskih vizualnih umetnosti. Atelje 2050 je
mlado društvo, ki pa si bo, ker ministrstvo zagonskih sredstev nima, na začetku moralo zagotoviti
druge vire financiranja. Prijavitelj ni podal izjave na predlog v obvestilu.

11. Predlog prijavitelja ATELJE 2050, DRUŠTVO ZA PROMOCIJO IN RAZVOJ VIZUALNE
KULTURE, Vilharjeva 3a, 1000 LJUBLJANA za projekt La clinique d'amour /Mednarodno
sodelovanje/ je v presoji prejel skupaj 81 točk (za sklop splošnih kriterijev 58 točk in za sklop
prednostnih kriterijev, ki veljajo za podpodročje, 23 točk) in bil ocenjen z opisno oceno
kakovostno.
Strokovna komisija predlaga sofinanciranje v višini 400.000 SIT.
Dodatne ugotovitve: Projekt izkazuje ustrezne reference za sofinanciranje zaradi povabil na
mednarodni razstavi v Milano in v Glassgow, izvirne zasnove ustvarjalcev ter vključevanje mladih.
Udeležbi na uglednih sejmih in predstavitvah sodobnega mednarodnega oblikovanja tudi ni
mogoče pripisati komercialnega vidika. Prijavitelj ni podal izjave na predlog v obvestilu.

12. Predlog prijavitelja BERČIČ FRANC BERKO, Potočnikova 5, 4220 ŠKOFJA LOKA za
projekt Mednarodni grafični bienali in tirienali/ Mednarodno sodelovanje/ je v presoji prejel skupaj
77 točk (za sklop splošnih kriterijev 57 točk in za sklop prednostnih kriterijev, ki veljajo za
podpodročje, 20 točk) in bil ocenjen z opisno oceno nezadovoljivo.
Strokovna komisija ne predlaga sofinanciranja.
Dodatne ugotovitve: Franc Berčič ima sicer zanimiv grafični opus, katerega reference ustrezno
argumentira tudi dokumentacija, vendar so udeležbe na predvidenih mednarodnih skupinskih
razstavah še v fazi načrtovanja oziroma prijavljanja, zato ni zagotovo, da bo avtor na njih tudi
sodeloval.
Prijavitelj je v izjasnitvi strokovni komisiji očital neenakost kandidatov pri obravnavanju njihovih
vlog in navajal, da je pri določenih kandidatih narobe, če je projekt v pripravi, pri drugih če je že
zaključen. V besedilu razpisa natančno piše, da je projekt zaključena enota, prijavi se ga na
ustreznem obrazcu in priloži potrdilo, ki dokazuje resničnost navedb. V nobenem primeru
strokovna komisija ne sme upoštevati zgolj predvidenih razstav, brez odgovarjajočih potrdil in
njihove skupne prijave v obliki enega projekta. Ker avtor ni navedel novih dejstev – naknadno
priložena vabila se ne upoštevajo - , ostaja prvotna odločitev strokovne komisije nespremenjena.

13. Predlog prijavitelja BERLOT URŠULA, Švabičeva 5 1000 LJUBLJANA za projekt
Delovna štipendija je v presoji prejel skupaj 85 točk (Splošni kriteriji) in bil ocenjen z opisno oceno
kakovostno.
Strokovna komisija ne predlaga sofinanciranja.
Dodatne ugotovitve: Likovni opus Uršule Berlot odlikujejo kakovost in ustvarjalnost, ustrezne
reference ter stopnja zaokroženosti in celovitosti. Primerjalno z višje ocenjenimi pa je manj opazna
izvirnost v njenem dosedanjem opusu ter aktualnost znotraj mnogovrstne podobe sodobnega
slikarstva. Prijavitelj ni podal izjave na predlog v obvestilu.

14. Predlog prijavitelja BERLOT URŠULA, Švabičeva 5, 1000 LJUBLJANA za
projekt Attractions – Pariz /Mednarodno sodelovanje/ je v presoji prejel skupaj 78 točk (za sklop
splošnih kriterijev 59 točk in za sklop prednostnih kriterijev, ki veljajo za podpodročje, 19 točk) in
bil ocenjen z opisno oceno nezadovoljivo.
Strokovna komisija ne predlaga sofinanciranja.
Dodatne ugotovitve: Uršula Berlot prijavlja razstavo v Galeriji Jardin v Parizu, kjer pa je potrebna
                                                  18
finančna soudeležba. Ker ne gre za reciprociteto, niti za povabilo, sofinanciranje projekta ne sodi v
prioriteto. Prijavitelj ni podal izjave na predlog v obvestilu.

15. BERLOT URŠULA, Švabičeva 5, 1000 LJUBLJANA za projekt Prvinsko stanje –
Francija/Mednarodno sodelovanje/ je v presoji prejel skupaj 81 točk (za sklop splošnih kriterijev 61
točk in za sklop prednostnih kriterijev, ki veljajo za podpodročje, 20 točk) in bil ocenjen z opisno
oceno kakovostno.
Strokovna komisija predlaga sofinanciranje v višini 250.000 SIT.
Dodatne ugotovitve: Strokovna komisija je v presoji upoštevala reference avtorice ter izvirnost
koncepta razstave »Femes d´Europe«, kamor je ta povabljena. Prijavitelj ni podal izjave na predlog
v obvestilu.

16. Predlog prijavitelja BERNIK VIKTOR, Mladinska 6, 1000 LJUBLJANA za projekt
Delovna štipendija je v presoji prejel skupaj 85 točk (Splošni kriteriji) in bil ocenjen z opisno oceno
kakovostno.
Strokovna komisija ne predlaga sofinanciranja.
Dodatne ugotovitve: Viktor Bernik sodi v generacijo mladih avtorjev, ki tradicionalni sliki iščejo
novo in smiselno mesto znotraj pluralnega izraza sodobne likovne umetnosti. V tem je avtorjev
opus prepoznaven in ustrezno predstavljen v strokovni in širši javnosti. Primerjalno z višje
ocenjenimi je šibkejši v izkazovanju izvirne zasnove ter ustvarjalnosti v pristopu in izvedbi.

17. Predlog prijavitelja BERNIK VIKTOR, Mladinska 6, 1000 LJUBLJANA za projekt
Nova dela /Organizacija razstavnih projektov in festivalov v Sloveniji/ je v presoji prejel skupaj 86
točk (za sklop splošnih kriterijev 61 točk in za sklop prednostnih kriterijev, ki veljajo za
podpodročje, 25 točk) in bil ocenjen z opisno oceno kakovostno.
Strokovna komisija predlaga sofinanciranje v višini 100.000 SIT.
Dodatne ugotovitve: Viktor Bernik, predstavnik mlajše generacije slikarjev prijavlja samostojno
razstavo v Galeriji sodobnih umetnosti v Celju, kar njegovi vlogi dodatno zagotavlja potrebne
reference. Glede na to, da lahko avtor kot fizična oseba zaprosi le za svojo avtorsko storitev, ta v
tem primeru ustreza razstavnini, ki je v sorazmerju z vrsto in obsegom celotne predstavitve. Te
organizator sicer ni predvidel. Prijavitelj ni podal izjave na predlog v obvestilu.

18. Predlog prijavitelja BERNIK VIKTOR, Mladinska 6, 1000 LJUBLJANA za
projekt Razstava likovnih del /Organizacija razstavnih projektov in festivalov v Sloveniji/ je v
presoji prejel skupaj 84 točk (za sklop splošnih kriterijev 59 točk in za sklop prednostnih kriterijev,
ki veljajo za podpodročje, 25 točk) in bil ocenjen z opisno oceno kakovostno.
Strokovna komisija predlaga sofinanciranje v višini 50.000 SIT.
Dodatne ugotovitve: Viktor Bernik, predstavnik mlajše generacije slikarjev prijavlja samostojno
razstavo v Savinovem salonu v Žalcu, kar njegovi vlogi dodatno zagotavlja potrebne reference.
Glede na to, da lahko avtor kot fizična oseba zaprosi le za svojo avtorsko storitev, ta v tem primeru
ustreza razstavnini, ki je v sorazmerju z vrsto in obsegom celotne predstavitve. Te organizator
sicer ni predvidel. Prijavitelj ni podal izjave na predlog v obvestilu.

19. Predlog prijavitelja GORAN BERTOK, Sv. Anton, Gregoriči 26, 6276 POBEGI za
projekt Obiskovalci /Mednarodno sodelovanje/ je v presoji prejel skupaj 84 točk (za sklop splošnih
kriterijev 58 točk in za sklop prednostnih kriterijev, ki veljajo za podpodročje, 26 točk) in bil
ocenjen z opisno oceno kakovostno.
Strokovna komisija predlaga sofinanciranje v višini 100.000 SIT.
                                                  19
Dodatne ugotovitve: Projekt izkazuje izvirno zamisel, ki nadaljuje avtorsko prepoznaven in
kakovosten koncept fotografij s tematiko robnih stanj človekove eksistence. Vključuje tudi
mednarodno sodelovanje. Prijavitelj ni podal izjave na predlog v obvestilu.

20. Predlog prijavitelja BIZJAK RAJKO, Obirska 9, 1000 LJUBLJANA za projekt
Delovna štipendija je v presoji prejel skupaj 87 točk (Splošni kriteriji) in bil ocenjen z opisno oceno
kakovostno.
Strokovna komisija ne predlaga sofinanciranja.
Dodatne ugotovitve: Fotografskemu opusu Rajka Bizjaka ne manjka izvirnosti, niti referenc
strokovne javnosti. Njegovim delom, ki že zaradi teme vedno izstopajo iz povprečja tudi ni mogoče
pripisati komercialnega vidika. Primerjalno z višje ocenjenimi strokovna komisija pogreša večjo
stopnjo aktualnosti in dostopnosti.
Prijavitelj je v izjasnitvi zapisal, da je strokovna komisija v predlogu preferirala slikarje, zaradi
česar so manj uspešni slikarji v prednosti pred uspešnimi avtorji , ki ustvarjajo v drugih medijih. V
argumentaciji se je skliceval predvsem na število zadetkov na spletu, ki jih je, primerjalno z avtorji,
predlaganimi za delovne štipendije, sebi naštel največ. Prijavitelju strokovna komisija sploh ni
očitala pomanjkanja refrenc, čeprav so te, merjene z zadetki na spletu nerelevantne; manjše število
točk je dobil z naslova aktualnosti in dostopnosti, ki sta v primerjavi z ostalimi manjši. Vrednostne
kategorije so za vsakega prijavitelja posebej, absolutne vse dotlej, ko se sooči z drugimi, takrat pa
število dobljenih točk za posamezen projekt določa tudi nivo, ki ga vzpostavi celoten nabor
prijavljenih. Ustrezna kakovost, refrence, izvirnost in aktualnost so pogoj, da je vloga za delovno
štipendijo sploh deležna ustrezne strokovne presoje. Ker izjasnitev ni prinesla novih dejstev, ostane
odločitev strokovne komisije nespremenjena.

21. Predlog prijavitelja ANDREJ BRUMEN – ČOP, Jesenkova 10, 1000 LJUBLJANA
za projekt Male slike /Mednarodno sodelovanje/ je v presoji prejel skupaj 85 točk (za sklop
splošnih kriterijev 59 točk in za sklop prednostnih kriterijev, ki veljajo za podpodročje, 26 točk) in
bil ocenjen z opisno oceno kakovostno.
Strokovna komisija predlaga sofinanciranje v višini 100.000 SIT.
Dodatne ugotovitve: Projekt vključuje mednarodno sodelovanje, avtor sodi v generacijo
umetnikov, ki so sodobno slovensko slikarstvo oživili z novim motivnim svetom bogate osebne
ikonografije. Ker lahko prijavitelj kot fizična osebna zaprosi le za svoj avtorski honorar pri
razstavi, je višina predlaganega sofinanciranja ustrezna tipu in obsegu razstave. Prijavitelj ni podal
izjave na predlog v obvestilu

22. Predlog prijavitelja CERAR LADA, Teslova 24, 1111 LJUBLJANA za projekt
Parallel /Mednarodno sodelovanje/ je v presoji prejel skupaj 84 točk (za sklop splošnih kriterijev 59
točk in za sklop prednostnih kriterijev, ki veljajo za podpodročje, 25 točk) in bil ocenjen z opisno
oceno kakovostno.
Strokovna komisija predlaga sofinanciranje v višini 100.000 SIT.
Dodatne ugotovitve: Projekt Parallel se dogaja znotraj izvirnega koncepta, s temami in izrazili, ki
določajo umetniški izraz najmlajše generacije likovnikov. Ti se povezujejo z drugimi avtorji in
teoretiki, svoje delo pa uveljavljajo v mednarodnem prostoru. Sodelovanje z Avstrijo je v okviru
promocije Slovenije med prioritetami. Ker lahko prijavitelj kot fizična osebna zaprosi le za svoj
avtorski honorar pri razstavi, je višina predlaganega sofinanciranja ustrezna tipu in obsegu razstave.
Prijavitelj ni podal izjave na predlog v obvestilu
23. Predlog prijavitelja CIGLER URŠKA NINA, Trnovska 10, 1000 LJUBLJANA za
projekt Stene - gostovanje v Grožnjanu na Hrvaškem /Mednarodno sodelovanje/ je v presoji prejel
                                                  20
skupaj 83 točk (za sklop splošnih kriterijev 58 točk in za sklop prednostnih kriterijev, ki veljajo za
podpodročje, 25 točk) in bil ocenjen z opisno oceno kakovostno.
Strokovna komisija predlaga sofinanciranje v višini 100.000 SIT.
Dodatne ugotovitve: Strokovna komisija v projektu prepoznava svež koncept, upošteva pa tudi
pomen mednarodnega sodelovanja za uveljavljanje slovenske umetnosti. Glede na to, da lahko
avtor kot fizična oseba zaprosi le za svojo avtorsko storitev, ta ustreza primerni razstavnini.
Prijavitelj ni podal izjave na predlog v obvestilu

24. Predlog prijavitelja CIGLER URŠKA NINA, Trnovska 10, 1000 LJUBLJANA za
projekt Sledi /Organizacija razstavnih projektov in festivalov v Sloveniji/ je v presoji prejel skupaj
79 točk (za sklop splošnih kriterijev 58 točk in za sklop prednostnih kriterijev, ki veljajo za
podpodročje, 21 točk) in bil ocenjen z opisno oceno nezadovoljivo.
Strokovna komisija ne predlaga sofinanciranja.
Dodatne ugotovitve: Urška Nina Cigler prijavlja razstavo v Finžgarjevi galeriji v Ljubljani. Glede
na to, da lahko avtor kot fizična oseba zaprosi le za svojo avtorsko storitev, ta ustreza primerni
razstavnini, ki je sorazmerna z vrsto in obsegom predstavitve. Ker njeno izplačilo predvideva
organizator, avtorica do nje s tega naslova ni upravičena. Prijavitelj ni podal izjave na predlog v
obvestilu

25. Predlog prijavitelja CVETKOVIČ BRANKO, Slovenska cesta 28, 1000
LJUBLJANA za projekt Delovna štipendija je v presoji prejel skupaj 83 točk (Splošni kriteriji) in
bil ocenjen z opisno oceno kakovostno.
Strokovna komisija ne predlaga sofinanciranja.
Dodatne ugotovitve: Branko Cvetkovič je eden redkih slovenskih fotografov, ki se ukvarja z
arhitekturo, kar mu v veliki meri tudi zagotavlja potrebno avtorsko prepoznavnost. Fotografijam
tudi ni mogoče odrekati kakovosti v izvedbi, toda v primerjavi z višje ocenjenimi so te skromnejše
v ustvarjalnem pristopu in izvedbi, razstave in odmevi nanje pa so, glede na predloženo
dokumentacijo, vezani pretežno na Ljubljano.
Prijavitelj je v izjasnitvi protestiral zoper »pavšalno, nepoznavalsko in žaljivo mnenje strokovne
komisije« in še enkrat podrobneje razložil posebnosti svojega fotografskega opusa. Strokovna
komisija je projekt že prvič ustrezno ovrednotila, tj. s 83 točkami, kar je primerjalno z ostalimi
povsem korektno in pomeni, da je upoštevala vse navedene kakovosti projekta. Vrednostne
kategorije so za vsakega prijavitelja posebej, absolutne le do takrat, ko se sooči z drugimi, takrat pa
število dobljenih točk za posamezen projekt določa tudi nivo, ki ga vzpostavi celoten nabor
prijavljenih. Ustrezna kakovost, refrence, izvirnost in aktualnost so pogoj, da je vloga za delovno
štipendijo sploh deležna ustrezne strokovne presoje. Ker izjasnitev ni prinesla novih dejstev, ostane
odločitev strokovne komisije nespremenjena.


26. Predlog prijavitelja ČERČE KSENIJA, Ulica Planinčevih 34, 2204 MIKLAVŽ za
projekt Delovna štipendija je v presoji prejel skupaj 92 očk (Splošni kriteriji) in bil ocenjen z
opisno oceno kakovostno.
Strokovna komisija predlaga sofinanciranje v višini 2.500.000 SIT.
Dodatne ugotovitve: Ksenija Čerče, med drugim dobitnica Fulbrightove štipendije, je likovna
ustvarjalka s širokim razponom vsebin, izrazil in področij vizualnih umetnosti. Poleg slikarstva,
kjer se je uveljavila z izrazitim avtorskim rokopisom, suvereno posega tudi na področje videa,
kostumografije in scenografije, s čimer nadgrajuje zapostavljeno likovno podobo gledališča,
obenem pa z izkušnjami tega bogati tudi svoj slikarski in video jezik. Dela Ksenje Čerče so bila v
                                                   21
zadnjih letih deležna referenčnih odmevov v domači in mednarodni strokovni javnosti. Prijavitelj
ni podal izjave na predlog v obvestilu

27. Predlog prijavitelja ROBERT ČERNELČ, Filovci 148, 9222 BOGOJNA (Masarykova
28, LJUBLJANA) za projekt Delovna štipendija je v presoji prejel skupaj 96 točk (Splošni kriteriji)
in bil ocenjen z opisno oceno vrhunsko.
Strokovna komisija predlaga sofinanciranje v višini 2.500.000 SIT.
Dodatne ugotovitve: Robert Černelč je v slovenski umetnosti skoraj v enaki meri prepoznaven,
izviren in kakovosten v slikarstvu ter v videu in filmu. Skozi različne izkušnje, ki jih v osnovi
določa podoba, ustvarja samosvojo mitologijo, aktualno razpeto med individualnim in globalnim,
ter sočasno suvereno realizirano v tradicionalnem slikarskem mediju, v sintetični video podobi in v
filmski zgodbi. Pri Černelču ne gre za občasne diskurze v sorodne medije, temveč za način
razmišljanja, ki za celovito predstavo potrebuje sešitje vseh njenih pojavnih oblik. Njegov izviren
svet so opazili (tudi z nagrajevanjem) tako strokovnjaki s področja slikarstva in videa kot tudi tisti s
filma. Prijavitelj ni podal izjave na predlog v obvestilu

28. Predlog prijavitelja ČRNIVEC VESNA, Glinškova ploščad 12, 1131 LJUBLJANA za
projekt Delovna štipendija je v presoji prejel skupaj 75 točk (Splošni kriteriji) in bil ocenjen z
opisno oceno nezadovoljivo.
Strokovna komisija ne predlaga sofinanciranja.
Dodatne ugotovitve: Obseg aktivnosti na širšem področju kulture in avtorici primarne fotografije je
sicer ustrezno velik, vendar je ob vsej raznovrstnosti, tj. pedagoške, popularizacijske, humanitarne
angažiranosti njen lastni ustvarjalni prispevek skromnejši (primerjalno z višje ocenjenimi). Manjša
je tudi stopnja celovitosti in zaokroženosti ter tehtnost utemeljitve koncepta na področju, za
katerega se prijavitelj prijavlja. Prijavitelj ni podal izjave na predlog v obvestilu

29. Predlog prijavitelja ČRNIVEC VESNA, Glinškova ploščad 12, 1131 LJUBLJANA za
projekt Rezidenčna udeležba je v presoji prejel skupaj 81 točk (za sklop splošnih kriterijev 61 točk
in za sklop prednostnih kriterijev, ki veljajo za podpodročje, 20 točk) in bil ocenjen z opisno oceno
kakovostno.
Strokovna komisija predlaga sofinanciranje v višini 500.000 SIT.
Dodatne ugotovitve: Vesna Črnivec v okviru podpodročja prijavlja izvedbo predavanja in
fotografske delavnice v kraju Baku v Azerbajdžanu, kamor so jo povabili organizatorji 1.
azerbajdžanske mednarodne razstave fotografije. V presoji je strokovna komisija upoštevala
mednarodni vidik projekta ter njegov koncept. Prijavitelj ni podal izjave na predlog v obvestilu.

30. Predlog prijavitelja DELAVSKI DOM/KULTURNI CENTER ZAGORJE, Cesta 9. avgusta
1, 1410 Zagorje ob Savi za projekt 42. slikarska kolonija Izlake /Organizacija razstavnih
projektov in festivalov v Sloveniji/ je v presoji prejel skupaj 81 točk (za sklop splošnih kriterijev 60
točk in za sklop prednostnih kriterijev, ki veljajo za podpodročje, 21 točk) in bil ocenjen z opisno
oceno kakovostno.
Strokovna komisija predlaga sofinanciranje v višini 600.000 SIT.
Dodatne ugotovitve: Slikarska kolonija v Izlakah je najstarejši tovrstni projekt v Sloveniji, ki mu že
zaradi tradicije in referenčnih udeležencev pripada poseben status. Poleg prepoznavnosti in
uveljavljenosti v slovenskem prostoru je k visokemu številu točk bistveno pripomogla tudi stopnja
dostopnosti projekta. Prijavitelj je v izjasnitvi zapisal, da se s predlogom strinja..
                                                  22
31. Predlog prijavitelja DELAVSKI DOM/KULTURNI CENTER ZAGORJE, Cesta 9. avgusta
1, 1410 Zagorje ob Savi za projekt Samostojne razstave likovnih umetnikov 2006 /Organizacija
razstavnih projektov in festivalov v Sloveniji/ je v presoji prejel skupaj 75 točk (za sklop splošnih
kriterijev 58 točk in za sklop prednostnih kriterijev, ki veljajo za podpodročje, 17 točk) in bil
ocenjen z opisno oceno nezadovoljivo.
Strokovna komisija ne predlaga sofinanciranja.
Dodatne ugotovitve: Za kontinuirano predstavljanje umetnikov, ki bi bilo sicer dobrodošlo,
prijavitelj žal nima dovolj primernih prostorov in referenčnih sodelavcev. Iz prijave ni razvidno, da
za program predvideva kustosa. Glede na pomen razstav za kraj, se predvideva večji vložek lokalne
skupnosti.
Prijavitelj se ni strinjal s predlogom strokovne komisije in je kot argument priložil tloris
razstavnega prostora – Galerije Medija, še enkrat opozoril na številne razstave od leta 1960 dalje,
ki so imele svoje občinstvo in ustrezne odmeve v javnosti.
Tako umetniški vodja slikarske kolonije Izlake, kot drugi sodelujoči, ki jih prijavitelj navaja,
nedvomno imajo reference na svojem področju, tj. na ustvarjalnem, organizacijskem, ne pa na
strokovnem, kar zagotavlja le ustrezno usposobljen kustos na tem področju, umetnostni zgodovinar
oziroma likovni kritik. Potrdila o tem, da kdo od sicer navedenih tudi res sodeluje, prijava ni
vsebovala. Ker strokovna komisija ni ugotovila bistveno novih dejstev, ostaja prvotni predlog
nespremenjen.

32. Predlog prijavitelja DELAVSKI DOM/KULTURNI CENTER ZAGORJE, Cesta 9. avgusta
1, 1410 Zagorje ob Savi za projekt Medkolonijska izmenjava likovnih razstav /Organizacija
razstavnih projektov in festivalov v Sloveniji/ je v presoji prejel skupaj 77 točk (za sklop splošnih
kriterijev 60 točk in za sklop prednostnih kriterijev, ki veljajo za podpodročje, 17 točk) in bil
ocenjen z opisno oceno nezadovoljivo.
Strokovna komisija ne predlaga sofinanciranja.
Dodatne ugotovitve: Projekt je brez dvoma zanimiv širšemu krogu občinstva, povezuje različne
ustvarjalce in organizatorje po Sloveniji, vendar strokovna komisija pogreša strokovno podporo, ki
bi bila nujna za višje število točk. Glede na popularnost likovnih kolonij so pričakovanja o večjem
deležu lokalnih skupnosti ter sodelovanje gostiteljev upravičena. Prijavitelj ni podal izjave na
predlog v obvestilu.

33. Predlog prijavitelja DRUŠTVO AFRIŠKI CENTER, Trubarjeva 39, 1000 LJUBLJANA za
projekt Sodobni nomadi /Organizacija razstavnih projektov in festivalov v Sloveniji/ je v presoji
prejel skupaj 76 točk (za sklop splošnih kriterijev 59 točk in za sklop prednostnih kriterijev, ki
veljajo za podpodročje, 17 točk) in bil ocenjen z opisno oceno nezadovoljivo.
Strokovna komisija ne predlaga sofinanciranja.
Dodatne ugotovitve: Koncept projekta je zanimiv in brez dvoma namenjen širšemu krogu
obiskovalcev. Strokovna komisija tudi ni spregledala prijaviteljevega povezovanja z
izobraževalnimi in kulturnimi ustanovami, a kljub temu pogreša reference na področju organizacije
in promocije sodobne vizualne umetnosti ( v tem primeru fotografije). Glede na pripravljenost za
sodelovanje, je stvarno pričakovati, da bodo soorganizatorji tudi finančno pomagali realizirati
razstavo. Prijavitelj ni podal izjave na predlog v obvestilu

34. Predlog prijavitelja DRUŠTVO ARHITEKTOV, Karlovška 3, 1000 LJUBLJANA za projekt
Plečnikova odličja za leto 2006 /Organizacija razstavnih projektov in festivalov v Sloveniji/ je v
presoji prejel skupaj 96 točk (za sklop splošnih kriterijev 69 točk in za sklop prednostnih kriterijev,
ki veljajo za podpodročje, 27 točk) in bil ocenjen z opisno oceno vrhunsko.
                                                 23
Strokovna komisija predlaga sofinanciranje v višini 1.250.000 SIT.
Dodatne ugotovitve: Podelitev najvišjega strokovnega priznanja za dosežke na področju arhitekture
sodi med nacionalno pomembne projekte, zato strokovna komisija predlaga sofinanciranje v
predlagani višini. Prijavitelj ni podal izjave na predlog v obvestilu

35. DRUŠTVO ARHITEKTOV, Karlovška 3, 1000 LJUBLJANA za projekt Vizije so
/Organizacija razstavnih projektov in festivalov v Sloveniji/ je v presoji prejel skupaj 96 točk (za
sklop splošnih kriterijev 69 točk in za sklop prednostnih kriterijev, ki veljajo za podpodročje, 27
točk) in bil ocenjen z opisno oceno vrhunsko.
Strokovna komisija predlaga sofinanciranje v višini 2.000.000 SIT.
Dodatne ugotovitve: Prijavitelj načrtuje strokovno zasnovano in pregledno predstavitev dogajanj na
področju sodobne arhitekture in urbanizma pri nas, kar strokovna komisija v deficitu tovrstnih
projektov pozdravlja. Organizator in sodelavci zagotavljajo izvirnost, kakovost in odmevnost v
strokovni in širši javnosti. Prijavitelj ni podal izjave na predlog v obvestilu

36. Predlog prijavitelja DRUŠTVO LIKOVNIH UMETNIKOV CELJE, Trg celjskih knezov 9,
3000 CELJE za projekt Vstop prost 8 /Organizacija razstavnih projektov in festivalov v Sloveniji/
je v presoji prejel skupaj 81 točk (za sklop splošnih kriterijev 61 točk in za sklop prednostnih
kriterijev, ki veljajo za podpodročje, 20 točk) in bil ocenjen z opisno oceno kakovostno.
Strokovna komisija predlaga sofinanciranje v višini 500.000 SIT.
Dodatne ugotovitve: Projekt izkazuje ustrezno kakovost in izvirnost, vsebine so aktualne, način
promocije lokalnega društva je pomemben za širše celjsko območje, še posebej, ker celota poteka v
soorganizaciji z Zavodom za kulturne prireditve Celje. Projekt odlikuje tudi visoka stopnja
dostopnosti. Prijavitelj bi v bodoče lahko razmislil tudi o razstavnini, še posebej, ker je celotna
vrednost projekta visoka. Prijavitelj ni podal izjave na predlog v obvestilu

37. Predlog prijavitelja DRUŠTVO LIKOVNIH UMETNIKOV LJUBLJANA, Komenskega
ulica 8, 1000 LJUBLJANA za projekt Ljubljana moment - Washington D.C. /Mednarodno
sodelovanje/ je v presoji prejel skupaj 84 točk (za sklop splošnih kriterijev 62 točk in za sklop
prednostnih kriterijev, ki veljajo za podpodročje, 22 točk) in bil ocenjen z opisno oceno
kakovostno.
Strokovna komisija predlaga sofinanciranje v višini 600.000 SIT.
Dodatne ugotovitve: Angažiranost strokovnih društev lahko veliko pripeva k skladnemu razvoju
razstavne politike in večji popularizaciji sodobne likovne umetnosti, kjer sta raznolikost in
dostopnost temeljni načeli. Vključevanje mednarodnega sodelovanja si zagotovi tudi prednostno
obravnavo projektov.
Prijavitelj se s predlogom ni strinjal in zaprosil za ponovno proučitev vloge, kar je utemeljil z
dejstvi, da pri razstavi sodeluje tudi Veleposlaništvo Republike Slovenije, kar daje projektu
dodatno težo. Glede na tehnično zahtevno pripravo, kjer bo še posebej drag prevoz likovnih del, bi
s predlaganimi sredstvi ne projekta ne zmogli izvesti. Strokovna komisija je oba argumenta
upoštevala in projektu odobrila dodatnih 400.000 SIT.

38. Predlog prijavitelja DRUŠTVO LIKOVNIH UMETNIKOV MARIBOR, Židovska 10, 2000
MARIBOR za projekt Zlatko Prah – razstava /Organizacija razstavnih projektov in festivalov v
Sloveniji/ je v presoji prejel skupaj 81 točk (za sklop splošnih kriterijev 61 točk in za sklop
prednostnih kriterijev, ki veljajo za podpodročje, 20 točk) in bil ocenjen z opisno oceno
kakovostno.
Strokovna komisija predlaga sofinanciranje v višini 300.000 SIT.
                                                  24
Dodatne ugotovitve: Organizacija razstav iz tekoče produkcije članov je pomemben prispevek
k široki in kakovostni razstavni ponudbi v slovenskih galerijah in razstaviščih. Gre za razstavo, ki
sodi v prepoznaven koncept prijavitelja, predvidena je tudi razstavnina. Prijavitelj ni podal izjave
na predlog v obvestilu

39. Predlog prijavitelja DRUŠTVO LIKOVNIH UMETNIKOV MARIBOR, Židovska 10, 2000
MARIBOR za projekt Likovna razstava mladih /Organizacija razstavnih projektov in festivalov v
Sloveniji/ je v presoji prejel skupaj 83 točk (za sklop splošnih kriterijev 62 točk in za sklop
prednostnih kriterijev, ki veljajo za podpodročje, 21 točk) in bil ocenjen z opisno oceno
kakovostno.
Strokovna komisija predlaga sofinanciranje v višini 400.000 SIT.
Dodatne ugotovitve: Razstava s konceptom vključuje mlajše generacije ustvarjalcev, dogaja pa se v
sodelovanju s Sinagogo in galerijo Media Nox v Mariboru. Tako sodelovanje je še posebej
vzpodbudno in vredno podpore. Prijavitelj ni podal izjave na predlog v obvestilu

40. Predlog prijavitelja DRUŠTVO LIKOVNIH UMETNIKOV MARIBOR,
Židovska 10, 2000 MARIBOR za projekt Connections 2006 /Organizacija razstavnih projektov in
festivalov v Sloveniji/ je v presoji prejel skupaj 81 točk (za sklop splošnih kriterijev 61 točk in za
sklop prednostnih kriterijev, ki veljajo za podpodročje, 20 točk) in bil ocenjen z opisno oceno
kakovostno.
Strokovna komisija predlaga sofinanciranje v višini 200.000 SIT.
Dodatne ugotovitve: Kljub premalo utemeljenem konceptu, je projekt razstave slik (akvarela,
risbe), vreden podpore zaradi svoje bienalne narave, visoke stopnje dostopnosti in vključevanja
mladih. Prijavitelj ni podal izjave na predlog v obvestilu

41. Predlog prijavitelja DRUŠTVO MEMEFEST, Slovenska cesta 55B, 1000 LJUBLJANA za
projekt Brez naslova /Organizacija razstavnih projektov in festivalov v Sloveniji/je v presoji prejel
skupaj 77 točk (za sklop splošnih kriterijev 57 točk in za sklop prednostnih kriterijev, ki veljajo za
podpodročje, 20 točk) in bil ocenjen z opisno oceno nezadovoljivo.
Strokovna komisija ne predlaga sofinanciranja.
Dodatne ugotovitve: Mednarodni festival širjenja idej je konceptualno izviren in v okviru širše
kulturne ponudbe dovolj utemeljen projekt, ki vključuje mednarodno sodelovanje, povezuje pa se
tudi z javnimi zavodi. Na ožjem področju vizualnih umetnosti ima, primerjalno z višje ocenjenimi
manj ustreznih referenc, saj posega tudi na področje intermedijskih umetnosti ter izobraževanja.
Prijavitelj ni podal izjave na predlog v obvestilu

42. Predlog prijavitelja DRUŠTVO PHOTON, Slovenska 14, 1000 LJUBLJANA za projekt
Interjeri - Bojan Salaj /Organizacija razstavnih projektov in festivalov v Sloveniji/ je v presoji
prejel skupaj 76 točk (za sklop splošnih kriterijev 56 točk in za sklop prednostnih kriterijev, ki
veljajo za podpodročje, 20 točk) in bil ocenjen z opisno oceno nezadovoljivo.
Strokovna komisija ne predlaga sofinanciranja.
Dodatne ugotovitve: Strokovna komisija ugotavlja reference avtorja in kakovost njegovega opusa,
vendar je sofinanciranje razstave Bojana Salaja predlagala že za leto 2005 ter tako organizatorju
dala možnost, da poseben svet Salajevih fotografij ustrezno predstavi.
Prijavitelj se s predlogom v obvestilu ni strinjal in nasprotno poudaril, da bi ena samostojna
razstava na leto za tak tip avtorja morala biti obveza. Strokovna komisija kljub načelnemu
priznavanju smiselnosti navedenega predloga, v stvarnih razmerah konkurence vseh prijavljenih
                                                  25
projektov, tovrstnih žal ne more obravnavati kot prioritete. Ker prijavitelj ni navedel novih dejstev,
ostaja prvotna odločitev strokovne komisije nespremenjena.

43. Predlog prijavitelja DRUŠTVO PHOTON, Slovenska 14, 1000 LJUBLJANA za projekt
OCCI DI NORD - Novejša fotografija severne Italije /Organizacija razstavnih projektov in
festivalov v Sloveniji/ je v presoji prejel skupaj 79 točk (za sklop splošnih kriterijev 58 točk in za
sklop prednostnih kriterijev, ki veljajo za podpodročje, 21 točk) in bil ocenjen z opisno oceno
nezadovoljivo.
Strokovna komisija ne predlaga sofinanciranja.
Dodatne ugotovitve: Razstava sicer sodi v širši kontekst prijavitelja, ki tudi jamči za ustrezno
kakovost, kljub temu pa, primerjalno z višje ocenjenimi izkazuje manjšo stopnjo aktualnosti in
izvirnosti, vprašljiva pa je tudi finančna konstrukcija, ki predvideva visok delež ministrstva.
Prijavitelj v izjasnitvi odločitve strokovne komisije ni komentiral in jo je sprejel.

44.   Predlog prijavitelja DRUŠTVO PHOTON, Slovenska 14, 1000 LJUBLJANA za
projekt JADRAN – RAZLIČNI POGLEDI /Organizacija razstavnih projektov in festivalov v
Sloveniji/ je v presoji prejel skupaj 83 točk (za sklop splošnih kriterijev 60 točk in za sklop
prednostnih kriterijev, ki veljajo za podpodročje, 23 točk) in bil ocenjen z opisno oceno
kakovostno.
Strokovna komisija predlaga sofinanciranje v višini 500.000 SIT.
Dodatne ugotovitve: Razstavni projekt temelji na izvirni zamisli, predvideva udeležbo mladih,
perspektivnih avtorjev – fotografov iz Slovenije, Hrvaške in Italije. Prijavitelj, ki ima na področju
organiziranja razstav ustrezne reference, zagotavlja potrebno kakovost. Prijavitelj v izjasnitvi
odločitve strokovne komisije ni komentiral in jo je sprejel

45. Predlog prijavitelja DRUŠTVO PHOTON, Slovenska 14, 1000 LJUBLJANA
za projekt Antonio Živkovič – Rekonstrukcije /Organizacija razstavnih projektov in festivalov v
Sloveniji/ je v presoji prejel skupaj 77 točk (za sklop splošnih kriterijev 56 točk in za sklop
prednostnih kriterijev, ki veljajo za podpodročje, 21 točk) in bil ocenjen z opisno oceno
nezadovoljivo.
Strokovna komisija ne predlaga sofinanciranja.
Dodatne ugotovitve: Strokovna komisija ugotavlja reference avtorja in kakovost njegovega opusa,
vendar je sofinanciranje razstave Antonia Živkoviča predlagala že za leto 2005 ter tako
organizatorju dala možnost, da poseben svet Živkovičevih fotografij ustrezno predstavi.
Prijavitelj se s predlogom v obvestilu ni strinjal in nasprotno poudaril, da bi ena samostojna
razstava na leto za tak tip avtorja morala biti obveza. Strokovna komisija kljub načelnemu
priznavanju smiselnosti navedenega predloga, v stvarnih razmerah konkurence vseh prijavljenih
projektov, tovrstnih žal ne more obravnavati kot prioritete. Ker prijavitelj ni navedel novih dejstev,
ostaja prvotna odločitev strokovne komisije nespremenjena.

46. Predlog prijavitelja DRUŠTVO PHOTON, Slovenska 14, 1000 LJUBLJANA za projekt
Light and shadow - Stanko Abadžič/ Organizacija razstavnih projektov in festivalov v Sloveniji/ je
v presoji prejel skupaj 84 točk (za sklop splošnih kriterijev 60 točk in za sklop prednostnih
kriterijev, ki veljajo za podpodročje, 24 točk) in bil ocenjen z opisno oceno kakovostno.
Strokovna komisija predlaga sofinanciranje v višini 300.000 SIT.
Dodatne ugotovitve: Razstava uglednega zagrebškega fotografa, sodelavca Vjesnika sodi v koncept
predstavljanja mednarodno uveljavljenih fotografov v Galeriji Photon. Realizacija Izvirne in
                                                  26
kakovostne razstave je predvidena v okviru realne finančne konstrukcije. Prijavitelj v izjasnitvi
odločitve strokovne komisije ni komentiral in jo je sprejel


47.   Predlog prijavitelja DRUŠTVO PHOTON, Slovenska 14, 1000 LJUBLJANA za
projekt Laibach Focus - London,Berlin,ZDA /Mednarodno sodelovanje/ je v presoji prejel skupaj
79 točk (za sklop splošnih kriterijev 58 točk in za sklop prednostnih kriterijev, ki veljajo za
podpodročje, 21 točk) in bil ocenjen z opisno oceno nezadovoljivo.
Strokovna komisija ne predlaga sofinanciranja.
Dodatne ugotovitve: Kakovost predlaganega projekta je strokovna komisija prepoznala že v letu
2005, ko je predlagala njegovo sofinanciranje v okviru mednarodnega sodelovanja (gostovanje v
Zagrebu, Beogradu in Londonu). Glede na isto razstavo in interes Ministrstva za zunanje zadeve
RS so možnosti, da prijavitelj pridobi dodatna sredstva iz drugih virov pričakovana. Prijavitelj v
izjasnitvi odločitve strokovne komisije ni komentiral in jo je sprejel

48    Predlog prijavitelja DRUŠTVO PHOTON, Slovenska 14, 1000 LJUBLJANA za
projekt Monat der Photographie – Dunaj /Mednarodno sodelovanje/ je v presoji prejel skupaj 82
točk (za sklop splošnih kriterijev 59 točk in za sklop prednostnih kriterijev, ki veljajo za
podpodročje, 23 točk) in bil ocenjen z opisno oceno kakovostno.
Strokovna komisija predlaga sofinanciranje v višini 300.000 SIT.
Dodatne ugotovitve: Strokovna komisija je v presoji upoštevala pomen promocije slovenske
umetnosti v tujini preko dogodkov kakršen je Mesec fotografije. V okviru mednarodnega
sodelovanja Slovenije je Avstrija med prioritetnimi državami, kar je navedeno tudi v razpisni
dokumentaciji.
Prijavitelj se s predlogom strokovne komisije ni strinjal, saj je menil, da je strokovna komisija
premalo upoštevala pomembna dejstva, med drugim, da je Avstrija prioritetna država, da je
omenjena razstava, sodeč po ostalih prijavljenih projektih najpomembnejša fotografska prireditev v
tujini z udeležbo slovenskih avtorjev in da bo v dogovori z omenjenim projektom, v Ljubljani letos
prvič organiziran Mesec fotografije: Strokovna komisija je ob novih dejstvih predlagano višino
sofinanciranja povečala za 200.000 SIT.

49. Predlog prijavitelja DRUŠTVO PHOTON, Slovenska 14, 1000 LJUBLJANA za
projekt Izmenjava z CCN Graz /Mednarodno sodelovanje/ je v presoji prejel skupaj 73 točk (za
sklop splošnih kriterijev 54 točk in za sklop prednostnih kriterijev, ki veljajo za podpodročje, 19
točk) in bil ocenjen z opisno oceno nezadovoljivo.
Strokovna komisija ne predlaga sofinanciranja.
Dodatne ugotovitve: Projekt sodelovanja z avstrijskim soorganizatorjem je premalo utemeljen, da
bi bila razvidna ustrezna kakovost in prepoznavnost. Tudi krog sodelavcev, ki jih predvideva
prijavitelj, je za višje ocene preozek. Prijavitelj v izjasnitvi odločitve strokovne komisije ni
komentiral in jo je sprejel.

50.    Predlog prijavitelja DRUŠTVO PHOTON, Slovenska 14, 1000 LJUBLJANA za
projekt Photonic moment – 2. salon fotografije JV Evrope je v presoji prejel skupaj 83 točk (za
sklop splošnih kriterijev 61 točk in za sklop prednostnih kriterijev, ki veljajo za podpodročje, 22
točk) in bil ocenjen z opisno oceno kakovostno.
Strokovna komisija predlaga sofinanciranje v višini 300.000.
Dodatne ugotovitve: Projektu so visoko število točk zagotovili izviren koncept, aktualnost in
kakovost, kar je bilo mogoče opaziti že v organizaciji in izvedbi 1. salona v letu 2005, ki je združil
                                                   27
nekatera referenčna imena fotografov JV Evrope. Prijavitelj v izjasnitvi odločitve strokovne
komisije ni komentiral in jo je sprejel.

51. Predlog prijavitelja DRUŠTVO ZA DOMAČE RAZISKAVE, Šarhova 34, 1000
LJUBLJANA za projekt Ljudski muzej Nanija Poljanca /Organizacija razstavnih projektov in
festivalov v Sloveniji/ je v presoji prejel skupaj 82 točk (za sklop splošnih kriterijev 60 točk in za
sklop prednostnih kriterijev, ki veljajo za podpodročje, 22 točk) in bil ocenjen z opisno oceno
kakovostno.
Strokovna komisija predlaga sofinanciranje v višini 600.000.
Dodatne ugotovitve: Projekt, ki navezuje na t.i. zbirke raritet, ki so v zgodovini nekakšni
predhodniki muzejev in galerij, določa izviren in svež koncept, ki se tudi smiselno umešča v
temeljno usmeritev prijavitelja. Zagotavlja tudi širšo dostopnost ter potrebno strokovno podporo.
Prijavitelj ni podal izjave na predlog v obvestilu.

52. Predlog prijavitelja DRUŠTVO ZA DOMAČE RAZISKAVE, Šarhova 34, 1000
LJUBLJANA za projekt Življenje in delo J. Russ /Organizacija razstavnih projektov in festivalov
v Sloveniji/ je v presoji prejel skupaj 76 točk (za sklop splošnih kriterijev 57 točk in 19 za sklop
prednostnih kriterijev, ki veljajo za podpodročje, 2 točk) in bil ocenjen z opisno oceno
nezadovoljivo.
Strokovna komisija ne predlaga sofinanciranja.
Dodatne ugotovitve: Gre za raziskave, ki posegajo na širše področje kulture, sam postopek in
rezultati so za samo področje vizualnih umetnosti manj zanimivi. Stopnja dostopnosti in aktualnosti
je zato ustrezno manjša. Prijavitelj ni podal izjave na predlog v obvestilu.

53. Predlog prijavitelja DRUŠTVO ZA DOMAČE RAZISKAVE, Šarhova 34, 1000
LJUBLJANA za projekt Biodiversity /Organizacija razstavnih projektov in festivalov v Sloveniji/
je v presoji prejel skupaj 79 točk (za sklop splošnih kriterijev 59 točk in za sklop prednostnih
kriterijev, ki veljajo za podpodročje, 20 točk) in bil ocenjen z opisno oceno nezadovoljivo.
Strokovna komisija ne predlaga sofinanciranja.
Dodatne ugotovitve: Projekt izhaja iz področja družbe in biologije ter deloma navezuje na že znano
umetniško izkušnjo Galapagos. Ob uveljavljenih avtorjih in domišljenem konceptu, pa je projekt,
primerjalno z višje ocenjenimi manj izviren in dostopen. Visoki so tudi predvideni stroški.
Prijavitelj ni podal izjave na predlog v obvestilu.

54.    Predlog prijavitelja DRUŠTVO ZA OBLIKOVANJE IN PROMOCIJO BESEDE IN
ZVOKA KRALJ TOMAŽ, Česnikova 2, 1000 LJUBLJANA za projekt Srečni prsti /Organizacija
razstavnih projektov in festivalov v Sloveniji/ je v presoji prejel skupaj 82 točk (za sklop splošnih
kriterijev 60 točk in za sklop prednostnih kriterijev, ki veljajo za podpodročje, 22 točk) in bil
ocenjen z opisno oceno kakovostno.
Strokovna komisija predlaga sofinanciranje v višini 300.000 SIT.
Dodatne ugotovitve: Strokovna komisija je v presoji upoštevala duhovitost in humanistično
sporočilnost fotografij, ki tako po vsebini kot v formalnem pogledu izstopajo iz povprečne bere
tovrstnih projektov pri nas. Priložena dokumentacija argumentira ustrezne reference prijavitelja.
Finančna konstrukcija je realna. Prijavitelj ni podal izjave na predlog v obvestilu.

55.   Predlog prijavitelja DRUŠTVO ZA USTVARJALNOST FILTER, Muzejski trg 6,
3000 CELJE za projekt VIDEO ART Festival /Organizacija razstavnih projektov in festivalov v
Sloveniji/ je v presoji prejel skupaj 70 točk (za sklop splošnih kriterijev 55 točk in za sklop
                                                  28
prednostnih kriterijev, ki veljajo za podpodročje, 15 točk) in bil ocenjen z opisno oceno
nezadovoljivo.
Strokovna komisija ne predlaga sofinanciranja.
Dodatne ugotovitve: Prijavitelj za prijavljeni Video Art Festival nima ustreznih referenc, ne
izkušenj. Tudi vsebinska agumentacija ne opravičuje dovolj utemeljeno možnega sofinanciranja,
vprašljiv pa je tudi smisel ustanovitve novega festivala na področju video umetnosti, saj se je to, po
izrazilu posebno področje že zdavnaj umestilo v mnogovrstno podobo sodobne umetnosti na
Slovenskem. Prijavitelj ni podal izjave na predlog v obvestilu.

56   Predlog prijavitelja FESTIVAL LJUBLJANA, Trg francoske revolucije 1-2, 1000
Ljubljana za projekt Stalna zbirka Festivala Ljubljana (Fulda) /Mednarodno sodelovanje/ je v
presoji prejel skupaj 72 točk (za sklop splošnih kriterijev 56 točk in za sklop prednostnih kriterijev,
ki veljajo za podpodročje, 16 točk) in bil ocenjen z opisno oceno nezadovoljivo.
Strokovna komisija ne predlaga sofinanciranja.
Dodatne ugotovitve: Projekt je utemeljen na vsakoletni likovni koloniji v Križankah, ki sicer
pripomore k poletnemu kulturnemu utripu Ljubljane, vendar nima posebnega koncepta, niti
ustrezne podpore strokovnjakov na področju umetnostne zgodovine in likovne kritike. Tudi
soorganizator v Fuldi ima, primerjalno z višje ocenjenimi manj referenc. Prijavitelj ni podal izjave
na predlog v obvestilu.

57  Predlog prijavitelja FIN-ART d.o.o., Ulica Gradnikove brigade 6, 5000 NOVA
GORICA za projekt Razstavna dejavnost 2006 /Organizacija razstavnih projektov in festivalov v
Sloveniji/ je v presoji prejel skupaj 77 točk (za sklop splošnih kriterijev 56 točk in za sklop
prednostnih kriterijev, ki veljajo za podpodročje, 21 točk) in bil ocenjen z opisno oceno
nezadovoljivo.
Strokovna komisija ne predlaga sofinanciranja.
Dodatne ugotovitve: Gre za zasebno galerijo, ki ima sicer kakovosten program, vendar ne
predvideva potrebne strokovne podpore kustosov. Strokovna komisija pogreša tudi bolj utemeljeno
vlogo. Glede na koncept in vsebino se pričakuje večji delež lastnih sredstev in sofinanciranja
lokalne skupnosti. Prijavitelj ni podal izjave na predlog v obvestilu.

58   Predlog prijavitelja FOTO KLUB ŽAREK, Bazoviška 9, 6210 SEŽANA za projekt
Transalpina - Bohinjska proga /Organizacija razstavnih projektov in festivalov v Sloveniji/ je v
presoji prejel skupaj 73 točk (za sklop splošnih kriterijev 52 točk in za sklop prednostnih kriterijev,
ki veljajo za podpodročje, 21 točk) in bil ocenjen z opisno oceno nezadovoljivo.
Strokovna komisija ne predlaga sofinanciranja.
Dodatne ugotovitve: Projekt tematske fotografske predstavitve je v osnovni zamisli sicer izviren in
predvideva visoko stopnjo dostopnosti. Primerjalno z višje ocenjenimi, mu manjka referenc na
področju, vprašljiva pa je tudi navedena finančna konstrukcija. Prijavitelj ni podal izjave na
predlog v obvestilu.

59  Predlog prijavitelja FOTOKLUB LJUBLJANA, Skapinova 1a, 1111 LJUBLJANA za
projekt Portret 2006 /Organizacija razstavnih projektov in festivalov v Sloveniji/ je v presoji prejel
skupaj 81točk (za sklop splošnih kriterijev 60 točk in za sklop prednostnih kriterijev, ki veljajo za
podpodročje, 21 točk) in bil ocenjen z opisno oceno kakovostno.
Strokovna komisija predlaga sofinanciranje v višini 300.000 SIT.
Dodatne ugotovitve: Strokovna komisija v projektu prepoznava utemeljen koncept, potrebno
prepoznavnost znotraj ožjega področje fotografije v Sloveniji. Gre za kulturni program s
                                                  29
kontinuiteto, ki ima potrebne strokovne reference in visoko stopnjo dostopnosti. Stvarna je tudi
predložena finančna konstrukcija. Prijavitelj je v pisni izjasnitvi sporočil, da se s predlogom
strokovne komisije strinja.

60   Predlog prijavitelja FOTOKLUB MARIBOR, Židovska ul. 6, 2000 MARIBOR za
projekt Sodobna slovenska fotografija /Organizacija razstavnih projektov v Sloveniji/ je v presoji
prejel skupaj 83 točk (za sklop splošnih kriterijev 62 točk in za sklop prednostnih kriterijev, ki
veljajo za podpodročje, 21 točk) in bil ocenjen z opisno oceno kakovostno.
Strokovna komisija predlaga sofinanciranje v višini 500.000 SIT.
Dodatne ugotovitve: Projekt združuje strokovnjake s področja organizacije razstav in likovne
kritike, ima utemeljen koncept in potrebno prepoznavnost znotraj ožjega področje fotografije v
Sloveniji. Nastaja v sodelovanju z Umetnostno galerijo Maribor in predvideva kuratorski pregled
slovenske fotografije. Prijavitelj ni podal izjave na predlog v obvestilu.

61   Predlog prijavitelja FOTOKLUB MARIBOR, Židovska ul. 6, 2000 MARIBOR za
projekt Christoph Grill SSSR /Organizacija razstavnih projektov v Sloveniji/ je v presoji prejel
skupaj 75 točk (za sklop splošnih kriterijev 55 točk in za sklop prednostnih kriterijev, ki veljajo za
podpodročje, 20 točk) in bil ocenjen z opisno oceno nezadovoljivo.
Strokovna komisija ne predlaga sofinanciranja.
Dodatne ugotovitve: Razstava, ki skozi fotografijo pripoveduje o zlomu sovjetskega režima je
nedvomno zanimiva za prijavitelja in njegov krog obiskovalcev, za širše področje pa izgublja na
izvirnosti in aktualnosti, zato strokovna komisija pričakuje večji delež lokalnih skupnosti.
Prijavitelj ni podal izjave na predlog v obvestilu.

62  Predlog prijavitelja FOTOKLUB MARIBOR, Židovska ul. 6, 2000 MARIBOR za
projekt čarobna beseda fotografije /Organizacija razstavnih projektov v Sloveniji/ je v presoji prejel
skupaj 74 točk (za sklop splošnih kriterijev 55 točk in za sklop prednostnih kriterijev, ki veljajo za
podpodročje, 19 točk) in bil ocenjen z opisno oceno nezadovoljivo.
Strokovna komisija ne predlaga sofinanciranja.
Dodatne ugotovitve: Fotografsko delo italijanskega fotografa Ervina Seppija se ukvarja s
temeljnimi dilemami medija, zato ob vsej kakovosti, primerjalno z višje ocenjenimi ne pomeni
posebne izvirnosti in aktualnosti. Prijavitelj ni podal izjave na predlog v obvestilu.

63   Predlog prijavitelja FOTOKLUB MARIBOR, Židovska ul. 6, 2000 MARIBOR za
projekt Mlada avstrijska fotografija /Organizacija razstavnih projektov v Sloveniji/ je v presoji
prejel skupaj 77 točk (za sklop splošnih kriterijev 55 točk in za sklop prednostnih kriterijev, ki
veljajo za podpodročje, 22 točk) in bil ocenjen z opisno oceno nezadovoljivo.
Strokovna komisija ne predlaga sofinanciranja.
Dodatne ugotovitve: Projekt vključuje mlade ustvarjalce in njihova iskanja v fotografskem mediju,
kar celoti daje aktualnost, manj pa izvirnosti in utemeljenosti v konceptu. Primerjalno z višje
ocenjenimi, prijavitelj izkazuje manjšo prepoznavnost lastnega razstavnega programa. Prijavitelj ni
podal izjave na predlog v obvestilu.

64   Predlog prijavitelja FOTOKLUB MARIBOR, Židovska ul. 6, 2000 MARIBOR za
projekt Franjo Pivka - Pozabljene fotografije / Organizacija razstavnih projektov v Sloveniji/ je v
presoji prejel skupaj 75 točk (za sklop splošnih kriterijev 55 točk in za sklop prednostnih kriterijev,
ki veljajo za podpodročje, 20 točk) in bil ocenjen z opisno oceno nezadovoljivo.
Strokovna komisija ne predlaga sofinanciranja.
                                                  30
Dodatne ugotovitve: Razstava fotografij ustanovnega člana Fotokluba Maribor je zanimiva iz več
vidikov, saj skozi podobe govori tudi o naši skupni zgodovini. Za višje število točk bi strokovna
komisija pričakovala navedbe strokovnjakov, ki bi najden opus ustrezno obdelali in prezentirali v
javnosti. Prijavitelj ni podal izjave na predlog v obvestilu.

65   Predlog prijavitelja FOTOKLUB MARIBOR, Židovska ul. 6, 2000 MARIBOR za
projekt 70 let FK Maribor – Mesec fotografije /Organizacija razstavnih projektov v Sloveniji/ je v
presoji prejel skupaj 81 točk (za sklop splošnih kriterijev 60 točk in za sklop prednostnih kriterijev,
ki veljajo za podpodročje, 21 točk) in bil ocenjen z opisno oceno kakovostno.
Strokovna komisija predlaga sofinanciranje v višini 300.000 SIT.
Dodatne ugotovitve: Jubilejna razstava vključuje večino sorodnih galerij v Mariboru, kar zagotavlja
določeno pomembnost projekta za širše področje. K sodelovanju so povabili tudi likovne kritike,
predvidevajo velik interes širše javnosti in stroke. Prijavitelj ni podal izjave na predlog v obvestilu.

66  Predlog prijavitelja FUNDACIJA BRUMEN, Alešovčeva 37, 1000 LJUBLJANA za projekt
Spletni muzej slovenskega grafičnega oblikovanja /Organizacija razstavnih projektov in festivalov
v Sloveniji/ je v presoji prejel skupaj 80 točk (za sklop splošnih kriterijev 60 točk in za sklop
prednostnih kriterijev, ki veljajo za podpodročje, 20 točk) in bil ocenjen z opisno oceno
nezadovoljivo.
Strokovna komisija ne predlaga sofinanciranja.
Dodatne ugotovitve: Projekt izkazuje izvirnost in kakovost ter ustrezne reference prijavitelja. Med
projekti, ki jih je strokovna komisija upoštevala v presoji, pa spletni muzej po svoji temeljni
opredelitvi in izrazilih bolj sodi na področje intermedijskih umetnosti. Prijavitelj ni podal izjave na
predlog v obvestilu

67   Predlog prijavitelja FUNDACIJA BRUMEN, Alešovčeva 37, 1000 LJUBLJANA za
projekt Razstava nagrajencev 1. in 2. bienala vidnih sporočil /Organizacija razstavnih projektov in
festivalov v Sloveniji/ je v presoji prejel skupaj 90 točk (za sklop splošnih kriterijev 68 točk in za
sklop prednostnih kriterijev, ki veljajo za podpodročje, 22 točk) in bil ocenjen z opisno oceno
kakovostno.
Strokovna komisija predlaga sofinanciranje v višini 1.500.000 SIT.
Dodatne ugotovitve: Projekt sodi v izviren in prepoznaven koncept prijavitelja in se je že uveljavil
v slovenskem prostoru. V različnih akcijah, ki so v osnovi vezane na Bienale vidnih sporočil
Slovenije prijavitelj povezuje stroko, javne zavode in nevladne organizacije, skrbi za mlade avtorje
ter predvideva široko dostopnost. Prijavitelj ni podal izjave na predlog v obvestilu.

68   Predlog prijavitelja FUNDACIJA BRUMEN, Alešovčeva 37, 1000 LJUBLJANA za
projekt Predstavitev zbirke bienala vidnih sporočil /Organizacija razstavnih projektov in festivalov
v Sloveniji/ je v presoji prejel skupaj 87 točk (za sklop splošnih kriterijev 66 točk in za sklop
prednostnih kriterijev, ki veljajo za podpodročje, 21 točk) in bil ocenjen z opisno oceno
kakovostno.
Strokovna komisija predlaga sofinanciranje v višini 800.000 SIT.
Dodatne ugotovitve: Projekt sodi v izviren in prepoznaven koncept prijavitelja in se je že uveljavil
v slovenskem prostoru. V različnih akcijah, ki so v osnovi vezane na Bienale vidnih sporočil
Slovenije prijavitelj povezuje stroko, javne zavode in nevladne organizacije, skrbi za mlade avtorje
ter predvideva široko dostopnost. Prijavitelj ni podal izjave na predlog v obvestilu.

69  Predlog prijavitelja GALERIJA - MUZEJ LENDAVA, Banffijev trg 1, 9220
                                                   31
LENDAVA za projekt Retrospektivna razstava z monografijo 1973-2005 /Organizacija razstavnih
projektov v Sloveniji/ je v presoji prejel skupaj 88 točk (za sklop splošnih kriterijev 67 točk in za
sklop prednostnih kriterijev, ki veljajo za podpodročje, 21 točk) in bil ocenjen z opisno oceno
kakovostno.
Strokovna komisija predlaga sofinanciranje v višini 800.000 SIT.
Dodatne ugotovitve: Vsakoletna mednarodna likovna kolonija ima dolgoletno tradicijo, zaradi
svoje izvirnosti in kakovosti je pridobila odlične reference. V njeni zgodovini je mogoče najti
ugledna imena s področja mednarodne likovne umetnosti. Poleg arhivskega gradiva je v Galeriji
Lendava ostala zanimiva mednarodna zbirka od slik do instalacij. Prijavitelj ni podal izjave na
predlog v obvestilu

70   Predlog prijavitelja GALERIJA - MUZEJ LENDAVA, Banffijev trg 1, 9220
LENDAVA za projekt Retrospektivna razstava z monografijo 1973-2005 - prenos na
Madžarsko/Mednarodno sodelovanje/ je v presoji prejel skupaj 83 točk (za sklop splošnih kriterijev
62 točk in za sklop prednostnih kriterijev, ki veljajo za podpodročje, 21 točk) in bil ocenjen z
opisno oceno kakovostno.
Strokovna komisija predlaga sofinanciranje v višini 300.000 SIT.
Dodatne ugotovitve: Prenos jubilejne razstave na Madžarsko sodi v ustaljen koncept prijavitelja, ki
si je ustrezne reference pridobil tudi s kontinuiranim povezovanjem z mednarodnim kulturnim
prostorom. Prijavitelj ni podal izjave na predlog v obvestilu.

71   Predlog prijavitelja GALERIJA - MUZEJ LENDAVA, Banffijev trg 1, 9220
 LENDAVA za projekt 70. let akademskega kiparja Ferenca Kiralya /Organizacija razstavnih
projektov v Sloveniji/ je v presoji prejel skupaj 83 točk (za sklop splošnih kriterijev 64 točk in za
sklop prednostnih kriterijev, ki veljajo za podpodročje, 19 točk) in bil ocenjen z opisno oceno
kakovostno.
Strokovna komisija predlaga sofinanciranje v višini 500.000 SIT.
Dodatne ugotovitve: Kipar Ferenc Kiraly je ena osrednjih osebnosti na področju umetnosti in širše
kulture v Prekmurju, poznan pa je tudi širše na Madžarskem in v Sloveniji. Življenjski jubilej je
priložnost za pregledno in strokovno ovrednoteno razstavo. Projekt vključuje ugledne strokovnjake
in predvideva visoko stopnjo dostopnosti. Prijavitelj ni podal izjave na predlog v obvestilu.

72   Predlog prijavitelja GALERIJA 22, Breg 22, 1000 LJUBLJANA za projekt
Božidar Jakac - razstava v Pragi/ Mednarodno sodelovanje/ je v presoji prejel skupaj 85 točk (za
sklop splošnih kriterijev 62 točk in za sklop prednostnih kriterijev, ki veljajo za podpodročje, 23
točk) in bil ocenjen z opisno oceno kakovostno.
Strokovna komisija predlaga sofinanciranje v višini 600.000 SIT.
Dodatne ugotovitve: Razstava likovnih del Božidarja Jakca iz »praškega obdobja« je pomembna za
promocijo Slovenije v mednarodnem prostoru, še posebej, ker se je v sodelovanje aktivno vključilo
tudi Veleposlaništvo RS v Pragi. Projekt ima ustrezen in prepoznaven koncept ter potrebno
strokovno podporo. Prijavitelj ni podal izjave na predlog v obvestilu.

73   Predlog prijavitelja GALERIJA 56 d.o.o., Cesta v Zgornji log 43, 1000
 LJUBLJANA za projekt Mostovi zaupanja – Ljubljana /Organizacija razstavnih projektov in
festivalov v Sloveniji/ je v presoji prejel skupaj 79 točk (za sklop splošnih kriterijev 60 točk in za
sklop prednostnih kriterijev, ki veljajo za podpodročje, 19 točk) in bil ocenjen z opisno oceno
nezadovoljivo.
Strokovna komisija ne predlaga sofinanciranja.
                                                   32
Dodatne ugotovitve: Razstava likovnih del Mika Simčiča sicer odraža svojsko izvirnost, ki v veliki
meri izhaja iz tradicionalnega pojmovanja slikarstva, vendar ima organizator za višje število točk
premalo referenc, zaradi česar je predvidena prepoznavnost in dostopnost projekta manjša.
Prijavitelj ni podal izjave na predlog v obvestilu.

74  Predlog prijavitelja GALERIJA 56 d.o.o., Cesta v Zgornji log 43, 1000
LJUBLJANA za projekt Mostovi zaupanja – London /Mednarodno sodelovanje/ je v presoji prejel
skupaj 80 točk (za sklop splošnih kriterijev 60 točk in za sklop prednostnih kriterijev, ki veljajo za
podpodročje, 21 točk) in bil ocenjen z opisno oceno nezadovoljivo.
Strokovna komisija ne predlaga sofinanciranja.
Dodatne ugotovitve: Razstava likovnih del Mika Simčiča sicer odraža svojsko izvirnost, ki v veliki
meri izhaja iz tradicionalnega pojmovanja slikarstva, vendar imata tako organizator kot
soorganizator v Londonu in na Hrvaškem, primerjalno z višje ocenjenimi, manj refrenc v promociji
sodobne likovne umetnosti. Prijavitelj ni podal izjave na predlog v obvestilu.

75  Predlog prijavitelja GALERIJA AVSENIK HOHNER d.o.o., Begunje 22, 4275
BEGUNJE za projekt Tomaž Perko – razstava /Organizacija razstavnih projektov in festivalov v
Sloveniji/ je v presoji prejel skupaj 78 točk (za sklop splošnih kriterijev 59 točk in za sklop
prednostnih kriterijev, ki veljajo za podpodročje, 19 točk) in bil ocenjen z opisno oceno
nezadovoljivo.
Strokovna komisija ne predlaga sofinanciranja.
Dodatne ugotovitve: Monografska razstava Tomaža Perka tako kot prijavitelj zagotavlja široko
dostopnost, toda primerjalno z višje ocenjenimi manj referenc ter aktualnosti v vsebini in pristopu.
Projektu tudi ni mogoče spregledati komercialnega vidika. Prijavitelj ni podal izjave na predlog v
obvestilu. Prijavitelj ni podal izjave na predlog v obvestilu.

76   Predlog prijavitelja GALERIJA AVSENIK HOHNER d. o. o,. Begunje 22, 4275
BEGUNJE za projekt II. mednarodna likovna razstava - Podobe na naslove Avsenikovih skladb /
Organizacija razstavnih projektov in festivalov v Sloveniji/ je v presoji prejel skupaj 83 točk (za
sklop splošnih kriterijev 61 točk in za sklop prednostnih kriterijev, ki veljajo za podpodročje, 22
točk) in bil ocenjen z opisno oceno kakovostno.
Strokovna komisija predlaga sofinanciranje v višini 600.000 SIT.
Dodatne ugotovitve: Gre za izviren projekt, ki je že prvič privabil ugledne slikarje iz Slovenije in
tujine, pri njegovi realizaciji sodelujejo umetnostni zgodovinarji, vzpodbudno pa je tudi
prijaviteljevo povezovanje s tujimi veleposlaništvi pri nas ter z lokalno skupnostjo. Prijavitelj ni
podal izjave na predlog v obvestilu.

77.   Predlog prijavitelja GALERIJA FOTOGRAFIJA, d.o.o, Pod gozdom 6/25, 1290
GROSUPLJE Za projekt Pregledna razstava Marjana Pfeiferja /Organizacija razstavnih projektov
in festivalov v Sloveniji/ je v presoji prejel skupaj 76 točk (za sklop splošnih kriterijev 56 točk in za
sklop prednostnih kriterijev, ki veljajo za podpodročje, 20 točk) in bil ocenjen z opisno oceno
nezadovoljivo.
Strokovna komisija ne predlaga sofinanciranja.
Dodatne ugotovitve: Strokovna komisija je v presoji upoštevala, da je prijavitelj zasebna galerija,
projekt sicer študijskega značaja, vendar je za višje število točk premalo utemeljen, realizacija pa
ob starem potrdilu soorganizatorja vprašljiva.
Prijavitelj je v izjasnitvi dodatno pojasnil vlogo in prosil za njeno ponovno proučitev z nanovo
pridobljenim potrdilom soorganizatorja. Glede na to, da lahko strokovna komisija upošteva le tista
                                                  33
dejstva, ki se nanašajo na že posredovano dokumentacijo v prijavi, je izjava Arhitekturnega muzeja
o sodelovanju brezpredmetna. Ker novih dejstev tudi sicer ni mogoče ugotoviti, ostaja odločitev
strokovne komisije nespremenjena.

78   Predlog prijavitelja GALERIJA FOTOGRAFIJA d.o.o,. Pod gozdom 6/25,
GROSUPLJE za projekt Drobtine na rjuhi - Aleksandra Vajd /Organizacija razstavnih projektov v
Sloveniji/ je v presoji prejel skupaj 81 točk (za sklop splošnih kriterijev 60 točk in za sklop
prednostnih kriterijev, ki veljajo za podpodročje, 21 točk) in bil ocenjen z opisno oceno
kakovostno.
Strokovna komisija predlaga sofinanciranje v višini 200.000 SIT.
Dodatne ugotovitve: Ustrezno kakovost, izvirnost in aktualnost projekt zagotavlja avtorica,
potrebne reference pa strokovni sodelavci. Glede na status galerije, je stvarno pričakovati ustrezno
razstavnino oziroma drugo obliko neposredne podpore avtorju za njegovo storitev.
Prijavitelj se v izjasnitvi zahvaljuje za sofinanciranje.

79. Predlog prijavitelja GALERIJA FOTOGRAFIJA d.o.o,. Pod gozdom 6/25,
GROSUPLJE za projekt Zunaj/znotraj- Red v kaosu /Organizacija razstavnih projektov v Sloveniji/
je v presoji prejel skupaj 81 točk (za sklop splošnih kriterijev 60 točk in za sklop prednostnih
kriterijev, ki veljajo za podpodročje, 21 točk) in bil ocenjen z opisno oceno kakovostno.
Strokovna komisija predlaga sofinanciranje v višini 200.000 SIT.
Dodatne ugotovitve: Ustrezno kakovost, izvirnost in aktualnost projekt zagotavlja uveljavljen avtor
na področju slovenske fotografije, potrebne reference pa strokovni sodelavci. Glede na status
galerije, je stvarno pričakovati ustrezno razstavnino oziroma drugo obliko neposredne podpore
avtorju za njegovo storitev.
Projekt je zaradi administrativne napake izpadel iz obvestila, čeprav ga je strokovna komisija
predlagala za sofinanciranje v navedeni višini. V tej odločbi je pravilno naveden in je zato nastali
nesporazum tako pojasnjen.

80. Predlog prijavitelja GALERIJA FOTOGRAFIJA d.o.o., Pod gozdom 6/25,
1290 GROSUPLJE za projekt Budimpešta - Milorad Krstič /Organizacija razstavnih projektov v
Sloveniji/ je v presoji prejel skupaj 78 točk (za sklop splošnih kriterijev 57 točk in za sklop
prednostnih kriterijev, ki veljajo za podpodročje, 21 točk) in bil ocenjen z opisno oceno
nezadovoljivo.
Strokovna komisija ne predlaga sofinanciranja.
Dodatne ugotovitve: Čeprav prijavitelj prijavlja razstavo zanimivega avtorja, se strokovna komisija
ni odločila za sofinanciranje, saj projekta ne organizira sam, temveč drugo društvo, ki mu program
že tako sofinancira Ministrstvo za kulturo.
Prijavitelj je v izjasnitvi navedel, da projekt organizira sam in je kot dodatno argumentacijo priložil
izjavo Zavoda za umetniško in kulturno produkcijo Forum, ki ga je v vlogi navedel kot sodelavca.
Seveda strokovna komisija v svoji utemeljitvi ni mislila, da je prijavljen projekt enkrat že
sofinanciran v okviru programa Zavoda Forum Ljubljana, ki ga Ministrstvo sofinancira s triletno
pogodbo. Pojasnilo morda dvoumne formulacije utemeljitve pa ne spremni mnenja, ki ga je
strokovna komisija oblikovala že v prvi presoji, tj, da v konkurenci z ostalimi projekti, sodelovanje
zasebne galerije in nevladnega zavoda v projektu Budimpešta – Milorad Krstič ni med prioritetami.

81. Predlog prijavitelja GOLOB MILAN, Križ 78 1218 KOMENDA za projekt
Delovna štipendija je v presoji prejel skupaj 86 točk (Splošni kriteriji) in bil ocenjen z opisno oceno
kakovostno.
                                                  34
Strokovna komisija ne predlaga sofinanciranja.
Dodatne ugotovitve: Slikarstvo Milana Goloba se umešča v svojsko revitalizacijo, po mnenju
številnih, še posebej slovenskih organizatorjev preživetega načina upodabljanja sveta v slikarstvu.
Tudi pri Golobu ne bi mogli spregledati kakovosti, stopnje celovitosti in zaokroženosti; navedena
vabila in nagrade pa dokazujejo ustrezne domače in mednarodne reference. Primerjalno z višje
ocenjenimi pa je manj opazno izkazovanje izvirne zasnove in ustvarjalnosti v pristopu in izvedbi.
Prijavitelj se s predlogom ni strinjal, saj meni, kot je dodatno navedel v obrazložitvi, da bi si njegov
projekt zaslužil več točk z naslova izvirnosti v pristopu in izvedbi, kar argumentira z naštetimi
referenčnimi razstavami, zapisi in nagradami. Vrednostne kategorije so za vsakega prijavitelja
posebej, absolutne vse dotlej, ko se sooči z drugimi, takrat pa število dobljenih točk za posamezen
projekt določa tudi nivo, ki ga vzpostavi celoten nabor prijavljenih. Ustrezna kakovost, refrence,
izvirnost in aktualnost so pogoj, da je vloga za delovno štipendijo sploh deležna ustrezne strokovne
presoje. Ker izjasnitev ni prinesla novih dejstev, ostane odločitev strokovne komisije
nespremenjena.

82. Predlog prijavitelja MILAN GOLOB, Križ 78, 1218, KOMENDA
za projekt Portreti mojih prijateljev /Organizacija razstavnih projektov v Sloveniji/ je v presoji
prejel skupaj 86 točk (za sklop splošnih kriterijev 65 točk in za sklop prednostnih kriterijev, ki
veljajo za podpodročje, 21 točk) in bil ocenjen z opisno oceno kakovostno.
Strokovna komisija predlaga sofinanciranje v višini 200.000 SIT.
Dodatne ugotovitve: Slikarstvo Milana Goloba se umešča v svojsko revitalizacijo, po mnenju
številnih, še posebej slovenskih organizatorjev preživetega načina upodabljanja sveta v slikarstvu.
Tudi pri Golobu ne bi mogli spregledati kakovosti, stopnje celovitosti in zaokroženosti; navedena
vabila in nagrade pa dokazujejo ustrezne domače in mednarodne reference. Prijavitelj ni podal
izjave na predlog v obvestilu.

83. Predlog prijavitelja VLADO GOTOVAN REPNIK-BALABAN, Litostrojska
10, 1000 LJUBLJANA za projekt Delovna štipendija je v presoji prejel skupaj 81 točk (Splošni
kriteriji) in bil ocenjen z opisno oceno kakovostno.
Strokovna komisija ne predlaga sofinanciranja.
Dodatne ugotovitve: Prijavitelj tako z doseženo izobrazbo kot s samim ustvarjalnim delom izkazuje
sposobnost suverenega delovanja na različnih področjih umetnosti, kar dokazujejo tudi ustrezni
odmevi v strokovni javnosti doma in v tujini. Kljub referencam in kakovosti, je v njegovem
prispevku na ožjem področju vizualnih umetnost, primerjalno z višje ocenjenimi, opaziti manjšo
stopnjo celovitosti in zaokroženosti ter tehtnosti vsebinske obrazložitve in utemeljitve koncepta.
Prijavitelj ni podal izjave na predlog v obvestilu.

84. Predlog prijavitelja GREGORIČ MAJDA, Cesta v Mestni Log 41B, 1000
LJUBLJANA za projekt Delovna štipendija je v presoji prejel skupaj 76 točk (Splošni kriteriji) in
bil ocenjen z opisno oceno nezadovoljivo.
Strokovna komisija ne predlaga sofinanciranja.
Dodatne ugotovitve: Idejno zanimiv likovni svet Majde Gregorič opozarja na mnogovrstno podobo
sodobnih vizualnih umetnosti. Ob ustreznem razvoju bi se difuzna percepcija utegnila zamejiti v
avtorsko prepoznaven likovni jezik z jasnim konceptom. Za več točk, primerjalno z višje
ocenjenimi, prijavitelju tudi manjka referenc. Prijavitelj ni podal izjave na predlog v obvestilu.

85.  Predlog prijavitelja HIŠA FOTOGRAFIJE, Srednje Grčevje 109, 8222
                                                  35
OTOČEC za projekt Novomeška fotografija 1975-2005 /Organizacija razstavnih projektov v
Sloveniji/ je v presoji prejel skupaj 78 točk (za sklop splošnih kriterijev 54 točk in za sklop
prednostnih kriterijev, ki veljajo za podpodročje, 24 točk) in bil ocenjen z opisno oceno
nezadovoljivo.
Strokovna komisija ne predlaga sofinanciranja.
Dodatne ugotovitve: Predlagani projekt bi bil nedvomno zanimiv in odmeven, vendar se strokovna
komisija ni odločila za sofinanciranje, saj prijavitelj nima, glede na višje ocenjene ustreznih
referenc na področju organizacije razstav.
Prijavitelj se v izjasnitvi ni strinjal s predlogom strokovne komisije, saj je prepričan, da bi z
izkušnjami, ki jih ima od prej - zavod je res registriran šele leto dni - zmogel izpeljati zastavljen
projekt. V razpisni dokumentaciji je jasno navedeno minimalno število razstav na letni ravni, prav
tako pa je ustrezna zgodovina prijaviteljeve dejavnosti pomembna pri skupnem številu točk. Ker
izjasnitev ne prinaša novih dejstev, se predlog strokovne komisije ne spremeni.

  86. Predlog prijavitelja HIŠA FOTOGRAFIJE, Srednje Grčevje 109, 8222
OTOČEC za projekt Spot 2006 /Organizacija razstavnih projektov in festivalov v Sloveniji/ je v
presoji prejel skupaj 70 točk (za sklop splošnih kriterijev 54 točk in za sklop prednostnih kriterijev,
ki veljajo za podpodročje, 16 točk) in bil ocenjen z opisno oceno nezadovoljivo.
Strokovna komisija ne predlaga sofinanciranja.
Dodatne ugotovitve: Predlagani projekt predvideva pretežno teoretske razprave na temo fotografije
in prvenstveno ne sodi na področje vizualnih umetnosti – organizacija razstavnih projektov. Glede
na pogostost predlaganih vsebin tudi ne izkazuje posebne izvirnosti in prepoznavnosti.
Prijavitelj se v izjasnitvi ni strinjal s predlogom strokovne komisije, saj je prepričan, da je obsežen
projekt, ki poleg izobraževanja vključuje tudi razstavno dejavnost, pomembno pokriva področje
fotografije. V obrazložitvi celotnega projekta strokovna komisija ni ugotovila novih dejstev, zato
ostaja prvotni predlog nespremenjen.

   87. Predlog prijavitelja HIŠA FOTOGRAFIJE, Srednje Grčevje 109, 8222
OTOČEC za projekt Mesec fotografije – Bratislava /Mednarodno sodelovanje/ je v presoji prejel
skupaj 81 točk (za sklop splošnih kriterijev 59 točk in za sklop prednostnih kriterijev, ki veljajo za
podpodročje, 22 točk) in bil ocenjen z opisno oceno kakovostno.
Strokovna komisija predlaga sofinanciranje v višini 250.000 SIT.
Dodatne ugotovitve: Kljub temu, da prijavitelj v organizaciji razstavnih projektov še nima
ustreznih referenc, je strokovna komisija udeležbo na Mesecu fotografije v Bratislavi prepoznala
kot pomemben prispevek k uveljavljanju Slovenije v mednarodnem prostoru, še posebej, ker je bil
prijavitelj v tujino vabljen že v preteklosti.
Prijavitelj je v izjasnitvi zaprosil, da strokovna komisija še enkrat pretehta odločitev glede višine
predlaganih sredstev, kar je ta upoštevala in prvotni znesek povečala za 50.000 SIT.

   88. Predlog prijavitelja HOJNIK CVETKA, Rudarska 23, 9220 LENDAVA
za projekt Razstava v Grazu /Mednarodno sodelovanje/ je v presoji prejel skupaj 84 točk (za sklop
splošnih kriterijev 61 točk in za sklop prednostnih kriterijev, ki veljajo za podpodročje, 23 točk) in
bil ocenjen z opisno oceno kakovostno.
Strokovna komisija predlaga sofinanciranje v višini 100.000 SIT.
Dodatne ugotovitve: Avstrija je med prioritetnimi državami v programu mednarodnega
sodelovanja, za umetnike s področja Severovzhodne Slovenije pa je njihova navzočnost v kulturnih
centrih sosednje države še posebej vitalnega pomena. Prijavitelj ni podal izjave na predlog v
obvestilu.
                                                  36
  89. Predlog prijavitelja HORIZONTI, Dunajska 156, 1000 LJUBLJANA za
projekt Riba, Rastlina, Stojalo /Organizacija razstavnih projektov in festivalov v Sloveniji/ je v
presoji prejel skupaj 77 točk (za sklop splošnih kriterijev 57 točk in za sklop prednostnih kriterijev,
ki veljajo za podpodročje, 20 točk) in bil ocenjen z opisno oceno nezadovoljivo.
Strokovna komisija ne predlaga sofinanciranja.
Dodatne ugotovitve: Strokovna komisija se ni odločila za sofinanciranje, saj je prijavitelj, v
primerjavi z višje ocenjenimi premalo prepoznaven in brez ustreznih referenc na področju
organizacije razstavnih projektov v Sloveniji.
Prijavitelj je predlogu strokovne komisije ugovarjal predvsem z argumentom, da za prijavitelja, tj.
Zavod Horizont projekt pripravlja Polona Tratnik, njegova direktorica, ki pa je v slovenskem
prostoru zelo prepoznavna in ima izjemne reference na področju razstavnih projektov v Sloveniji.
Strokovna komisija ne zanika, predvsem umetniških referenc Polone Tratnik, kar pa ni enako
organizacijskih referenc prijavitelja, čigar ime v javnosti ne premore zgodovine, ki bi mu
zagotovila dovolj visoke točke za večjo konkurenčnost z ostalimi prijavitelji. Ker izjasnitev ne
prinaša novih dejstev, ostaja odločitev strokovne komisije nespremenjena.

  90. Predlog prijavitelja INŠTITUT ZA LIKOVNO UMETNOST, Gregorčičeva
15, 1000 LJUBLJANA za projekt Podobe nevidnega – Dunaj /Mednarodno sodelovanje/ je v
presoji prejel skupaj 81 točk (za sklop splošnih kriterijev 59 točk in za sklop prednostnih kriterijev,
ki veljajo za podpodročje, 22 točk) in bil ocenjen z opisno oceno kakovostno.
Strokovna komisija predlaga sofinanciranje v višini 500.000 SIT.
Dodatne ugotovitve: Gre za projekt skupinske predstavitve referenčnih slovenskih umetnikov, ki
mu k visokemu številu točk prispevata povezava umetnosti in izobraževanja ter gostovanje v
Avstriji, ki je v programu mednarodnega sodelovanja med prioritetnimi državami. Prijavitelj ni
podal izjave na predlog v obvestilu.

  91. Predlog prijavitelja INTIHAR ALMA, Maistrov trg 13, 4000 KRANJ za
projekt Delovna štipendija je v presoji prejel skupaj 78 točk (Splošni kriteriji) in bil ocenjen z
opisno oceno nezadovoljivo.
Strokovna komisija ne predlaga sofinanciranja.
Dodatne ugotovitve: Alma Intihar pripada generaciji mladih likovnih ustvarjalcev, ki so že v času
študija iskali svoj avtorski izraz. Ustvarjalka najde največ možnosti v slikarstvu, ki ga uporablja na
inovativen in svež način. Primerjalno z višje ocenjenimi je tehtnost vsebinske obrazložitve in
utemeljitve koncepta manj dosledna, premalo pa ima tudi odmevov v strokovni in širši javnosti.
Prijavitelj ni podal izjave na predlog v obvestilu.

  92. Predlog prijavitelja JAKŠE JERŠIČ BARBARA, Šalek 104, 3320 VELENJE
za projekt Delovna štipendija je v presoji prejel skupaj 78 točk (Splošni kriteriji) in bil ocenjen z
opisno oceno nezadovoljivo.
Strokovna komisija ne predlaga sofinanciranja.
Dodatne ugotovitve: Barbara Jakše Jeršič, ki se je uveljavila v tandemu s Stanetom Jeršičem ima
referenčni biografijo in bibliografijo iz starejšega obdobja, manj pa iz zadnjih let, ko je primerjalno
z višje ocenjenimi manj izrazita izvirnost in ustvarjalnost v njenem delu. Čeprav so tudi fotografije
novejšega datuma kakovostne in estetsko dovršene, jim v konkurenci z najvišje ocenjenimi
zmanjka aktualnosti. Prijavitelj ni podal izjave na predlog v obvestilu.

  93. Predlog prijavitelja JAKŠE JERŠIČ BARBARA, Šalek 104, 3320 VELENJE
                                                   37
za projekt Rezidenčna udeležba je v presoji prejel skupaj 82 točk (Splošni kriteriji) in bil ocenjen z
opisno oceno kakovostno.
Strokovna komisija predlaga sofinanciranje v višini 500.000 SIT.
Dodatne ugotovitve: Avtorica je povabljena na predstavitev svojega fotografskega dela v Detroit v
jeseni 2006. Glede na to, da je rezidenčna udeležba ena najbolj ustreznih oblik za predstavitev
slovenske umetnosti v mednarodnem prostoru ter obenem njenega soočanja s tujimi izkušnjami,
strokovna komisija podpira vlogo. Prijavitelj ni podal izjave na predlog v obvestilu.

  94. Predlog prijavitelja JAKŠE MARKO, Mohorje 4, 1314 ROB za projekt
Delovna štipendija je v presoji prejel skupaj 88 točk (Splošni kriteriji) in bil ocenjen z opisno oceno
kakovostno.
Strokovna komisija ne predlaga sofinanciranja.
Dodatne ugotovitve: Marko Jakše sodi med avtorje z najbolj prepoznavno osebno noto v sodobnem
slovenskem slikarstvu. Njegov opus zaznamuje izvirnost v vsebini, ikonografiji in razumevanju
barve, prav tako pa tudi visoka stopnja celovitosti in zaokroženosti koncepta. Glede na ugodne
odmeve v strokovni javnosti in pri ljubiteljih umetnosti preseneča manjša dostopnost (razstave in
zapisi v medijih so vezani na ožji segment razstavišč). Prijavitelj ni podal izjave na predlog v
obvestilu.

   95. Predlog prijavitelja JAVNI ZAVOD MIKLOVA HIŠA, Škrabčev trg 21, 1310
RIBNICA za projekt 2.m /Organizacija razstavnih projektov in festivalov v Sloveniji/ je v presoji
prejel skupaj 81 točk (za sklop splošnih kriterijev 60 točk in za sklop prednostnih kriterijev, ki
veljajo za podpodročje, 20 točk) in bil ocenjen z opisno oceno kakovostno.
Strokovna komisija predlaga sofinanciranje v višini 500.000 SIT.
Dodatne ugotovitve: Projekt sodi v programsko usmeritev prijavitelja, saj z razstavo študentov
podiplomskega študija ljubljanske Akademije za likovno umetnost skrbi za promocijo najmlajših
avtorjev. Prijavitelj ima ustrezne reference in strokovne sodelavce. Prijavitelj se je v pisni izjasnitvi
strinjal s predlogom strokovne komisije.

  96. Predlog prijavitelja JAVNI ZAVOD MIKLOVA HIŠA, Škrabčev trg 21, 1310
RIBNICA za projekt Škrabčev trg 21, 1310
RIBNICA za projekt Mitja Ficko /Organizacija razstavnih projektov in festivalov v Sloveniji/ je v
presoji prejel skupaj 85 točk (za sklop splošnih kriterijev 60 točk in za sklop prednostnih kriterijev,
ki veljajo za podpodročje, 25 točk) in bil ocenjen z opisno oceno kakovostno.
Strokovna komisija predlaga sofinanciranje v višini 500.000 SIT.
Dodatne ugotovitve:Prijavitelj prijavlja razstavo enega najbolj zanimivih mladih slikarjev,
predvideva izplačevanje razstavnine in strokovno pomoč pri realizaciji. Ciklus monografskih
predstavitev mlajših slovenskih avtorjev zagotavlja izviren in zaokrožen koncept celotnega
programa. Prijavitelj se je v pisni izjasnitvi strinjal s predlogom strokovne komisije.

  97. Predlog prijavitelja JAVNI ZAVOD MIKLOVA HIŠA, Škrabčev trg 21, 1310
RIBNICA za projekt Zmago Lendardič - Prostorsko zasnovana razstava /Organizacija razstavnih
projektov in festivalov v Sloveniji/ je v presoji prejel skupaj 83 točk (za sklop splošnih kriterijev 60
točk in za sklop prednostnih kriterijev, ki veljajo za podpodročje, 23 točk) in bil ocenjen z opisno
oceno kakovostno.
Strokovna komisija predlaga sofinanciranje v višini 500.000 SIT.
Dodatne ugotovitve: Ciklus monografskih predstavitev mlajših slovenskih avtorjev različnih
ustvarjalnih praks zagotavlja izviren in zaokrožen koncept celotnega programa. Projekt izkazuje
                                                   38
ustrezno kakovost ter reference sodelujočih. Prijavitelj se je v pisni izjasnitvi strinjal s predlogom
strokovne komisije.

  98. Predlog prijavitelja JAVNI ZAVOD MIKLOVA HIŠA Škrabčev trg 21, 1310
RIBNICA za projekt Površina,ambientalna postavitev - Jelka Flis /Organizacija razstavnih
projektov in festivalov v Sloveniji/ je v presoji prejel skupaj 83 točk (za sklop splošnih kriterijev 60
točk in za sklop prednostnih kriterijev, ki veljajo za podpodročje, 23 točk) in bil ocenjen z opisno
oceno kakovostno.
Strokovna komisija predlaga sofinanciranje v višini 500.000 SIT.
Dodatne ugotovitve: Ciklus monografskih predstavitev mlajših slovenskih avtorjev različnih
ustvarjalnih praks zagotavlja izviren in zaokrožen koncept celotnega programa. Projekt izkazuje
ustrezno kakovost ter reference sodelujočih. Prijavitelj se je v pisni izjasnitvi strinjal s predlogom
strokovne komisije.

   99. Predlog prijavitelja JERČIČ ANJA, Podkraj 10/g, 3320 VELENJE za projekt
Slike 2003-2005 /Organizacija razstavnih projektov in festivalov v Sloveniji/
je v presoji prejel skupaj 78 točk (za sklop splošnih kriterijev 57 točk in za sklop prednostnih
kriterijev, ki veljajo za podpodročje, 21 točk) in bil ocenjen z opisno oceno nezadovoljivo.
Strokovna komisija ne predlaga sofinanciranja.
Dodatne ugotovitve:Prijavitelj prijavlja razstavo v Umetnostni galeriji Maribor, ki zaradi svojega
statusa zagotavlja ustrezno strokovno organizacijo. Glede na to, da lahko fizična oseba zaprosi le za
svoj avtorski honorar za storitev, strokovna komisija sofinanciranja v tem primeru ne predlaga.
Prijavitelj ni podal izjave na predlog v obvestilu.

  100. Predlog prijavitelja JERČIČ ANJA, Podkraj 10/g, 3320 VELENJE za projekt
Razstava slik v Cheteau de Blacons /Mednarodno sodelovanje/ je v presoji prejel skupaj 82 točk
(za sklop splošnih kriterijev 59 točk in za sklop prednostnih kriterijev, ki veljajo za podpodročje,
23 točk) in bil ocenjen z opisno oceno kakovostno.
Strokovna komisija predlaga sofinanciranje v višini 200.000 SIT.
Dodatne ugotovitve: Prijavitelj je vlogi priložil ustrezno dokumentacijo, ki izkazuje upravičenost
podpore gostovanja v Franciji, ki je v programu mednarodnega sodelovanja med prioritetnimi
državami. Prijavitelj ni podal izjave na predlog v obvestilu.


  101. Predlog prijavitelja JERŠIČ STANE, Šalek 104, 3320 VELENJE za projekt
Delovna štipendija je v presoji prejel skupaj 76 točk (Splošni kriteriji) in bil ocenjen z opisno oceno
nezadovoljivo.
Strokovna komisija ne predlaga sofinanciranja.
Dodatne ugotovitve: Stane Jeršič, ki se je uveljavil v tandemu z Barbaro Jakše ima referenčni
biografijo in bibliografijo iz starejšega obdobja, manj pa iz zadnjih let, ko je primerjalno z višje
ocenjenimi manj izrazita izvirnost in ustvarjalnost v njegovem delu. Čeprav so tudi fotografije
novejšega datuma kakovostne in estetsko dovršene, jim v konkurenci z najvišje ocenjenimi
zmanjka aktualnosti.
Prijavitelj je ugovarjal na točkovno oceno projekta in prosil za njegovo ponovno vrednotenje, saj je
menil, da so bila pri ocenjevanju spregledana nekatera pomembna dejstva. Strokovna komisija je z
enako natančnostjo kot v prvi presoji pregledala dokumentacijo in ni ugotovila razlogov za dodatne
točke. Vrednostne kategorije so namreč za vsakega prijavitelja posebej, absolutne vse dotlej, ko se
sooči z drugimi, takrat pa število dobljenih točk za posamezen projekt določa tudi nivo, ki ga
                                                   39
vzpostavi celoten nabor prijavljenih. Ustrezna kakovost, refrence, izvirnost in aktualnost so pogoj,
da je vloga za delovno štipendijo sploh deležna ustrezne strokovne presoje. Ker izjasnitev ni
prinesla novih dejstev, ostane odločitev strokovne komisije nespremenjena.


  102. Predlog prijavitelja JUREČIČ SAMO, Vreskovo 102, 1420 TRBOVLJE za
projekt Delovna štipendija je v presoji prejel skupaj 72 točk (Splošni kriteriji) in bil ocenjen z
opisno oceno nezadovoljivo.
Strokovna komisija ne predlaga sofinanciranja.
Dodatne ugotovitve: Samo Jurečič, ki posega tudi na druga področja umetnosti, izkazuje izviren
koncept svoje ustvarjalnosti na področju vizualnih umetnosti, vendar je ta premalo utemeljen in
tehten za višjo oceno. Primerjalno z višje ocenjenimi prijavitelju tudi manjka referenčnih razstav in
odmevov v strokovni in širši javnosti. Prijavitelj ni podal izjave na predlog v obvestilu

  103. Predlog prijavitelja KLANČIČ ANDA, Hradeckega 52, 1000 LJUBLJANA za projekt
Survey of International Contemporary Textile – ZDA /Mednarodno sodelovanje/ je v presoji prejel
skupaj 87 točk (za sklop splošnih kriterijev 64 točk in za sklop prednostnih kriterijev, ki veljajo za
podpodročje, 23 točk) in bil ocenjen z opisno oceno kakovostno.
Strokovna komisija predlaga sofinanciranje v višini 200.000 SIT.
Dodatne ugotovitve: Strokovna komisija je v presoji upoštevala reference prijavitelja ter pomen
mednarodnega projekta, kamor je ta povabljen. Glede na to, da lahko fizična oseba zaprosi le za
sofinanciranje svojega avtorskega honorarja, je višina predlaganega sofinanciranja ustrezna
primerni razstavnini. Prijavitelj se ni posebej izjasnil o predlogu strokovne komisije.

  104. Predlog prijavitelja KLANČIČ ANDA, Hradeckega 52, 1000 LJUBLJANA za projekt
Ujeti val /Organizacija razstavnih projektov in festivalov v Sloveniji/ je v presoji prejel skupaj 80
točk (za sklop splošnih kriterijev 57 točk in za sklop prednostnih kriterijev, ki veljajo za
podpodročje, 23 točk) in bil ocenjen z opisno oceno kakovostno.
Strokovna komisija ne predlaga sofinanciranja.
Dodatne ugotovitve: Prijavitelj pripravlja razstavo v Obalnih galerijah Piran, kar daje projektu
dodatne reference. Glede na to, da lahko avtor kot fizična oseba zaprosi le za svojo avtorsko
storitev, ne pa tudi za druge stroške, se strokovna komisija v tem primeru ni odločila za predlog, saj
organizator zagotavlja strokovno korektno pripravo razstave.
Prijavitelj se v pisni izjasnitvi ni strinjal s predlogom strokovne komisije in skušal v podrobni
obrazložitvi predstaviti slab položaj tekstilnega oblikovanja v Sloveniji, ki si pri nas šele utira pot,
v tujini pa ima že zelo dobre reference. Strokovna komisija je na podlagi novih dejstev, tudi
neizplačevanja razstavnin galerije, ugodila prijavitelju in predvidela 100.000 SIT za njegov projekt.

  105. Predlog prijavitelja KLANČIČ ANDA, Hradeckega 52, 1000 LJUBLJANA za projekt
Delovna štipendija je v presoji prejel skupaj 76 točk (Splošni kriteriji) in bil ocenjen z opisno oceno
nezadovoljivo.
Strokovna komisija ne predlaga sofinanciranja.
Dodatne ugotovitve:Anda Klančič se uveljavlja kot izvirna in zanimiva ustvarjalka na področju
oblikovanja, njeno dosedanje delo tudi izkazuje individualno zastavljen koncept, vendar je ta,
primerjalno z višje ocenjenimi premalo utemeljen in prepoznaven. Primerjalno z višje ocenjenimi
vloga izkazuje manj referenčnih razstav in odmevov v strokovni javnosti.
Prijavitelj se v izjasnitvi ni strinjal s predlogom strokovne komisije in je znova, še z dodatnimi
podatki argumentiral referenčnost svojega projekta. Strokovna komisija je že v prvi presoji
                                                   40
temeljito proučila vlogo in pri ocenjevanju tudi upoštevala kvalitete prijavljenega projekta. Opisne
ocene kot nezadovoljivo, kakovostno in vrhunsko so zgolj logistične in ne vrednostne kategorije,
žal pa očitno in nehote učinkujejo žaljivo na prijavitelja. V nobenem primeru se v strokovni presoji
o delovnih štipendijah ne razpravlja o kandidatih, ki ne bi bili kakovostni, saj ustrezno izvirnost,
aktualnost, referenčnost in drugo z naslova splošnih kriterijev zahtevajo že pogoji za prijavo.
Vrednostne kategorije so namreč za vsakega prijavitelja posebej, absolutne vse dotlej, ko se sooči z
drugimi, takrat pa število dobljenih točk za posamezen projekt določa tudi nivo, ki ga vzpostavi
celoten nabor prijavljenih. Ker izjasnitev ni prinesla novih dejstev, ostane odločitev strokovne
komisije nespremenjena.

  106. Predlog prijavitelja KNIFIC MIHA, Britof 53, 4000 KRANJ za projekt
Delovna štipendija je v presoji prejel skupaj 87 točk (Splošni kriteriji) in bil ocenjen z opisno
oceno kakovostno.
Strokovna komisija ne predlaga sofinanciranja.
Dodatne ugotovitve: Področje delovanja mladega ustvarjalca Mihe Knifica značilno presega
tradicionalne likovne prakse in se uspešno spogleduje s svetom računalnika in filma. Avtor že ima
ustrezne reference tako v domači kot v mednarodni strokovni javnosti ter vse možnosti, da doseže
večjo stopnjo celovitosti in zaokroženosti svojega lastnega koncepta, kar komisija, primerjalno z
višje ocenjenimi pogreša. Prijavitelj ni podal izjave na predlog v obvestilu

    107   Predlog prijavitelja KOSOVELOV DOM KULTURNI CENTER KRASA,
Kosovelova ulica 4,6210 SEŽANA za projekt Kiparska dela v kamnu in bronu /Organizacija
razstavnih projektov v Sloveniji/ je v presoji prejel skupaj 78 točk (za sklop splošnih kriterijev 60
točk in za sklop prednostnih kriterijev, ki veljajo za podpodročje, 18 točk) in bil ocenjen z opisno
oceno nezadovoljivo.
Strokovna komisija ne predlaga sofinanciranja.
Dodatne ugotovitve: Razstava Stjepana Miličiča je pomembna za ožje področje, zato se tudi
pričakuje ustrezen delež sofinanciranja Prijavitelj ni podal izjave na predlog v obvestilu

     108 Predlog prijavitelja KOSOVELOV DOM KULTURNI CENTER KRASA,
Kosovelova ulica 4A, 621SEŽANA za projekt Likovno ustvarjanje v parku Škocjanske jame
/Organizacija razstavnih projektov in festivalov v Sloveniji/ je v presoji prejel skupaj 83 točk (za
sklop splošnih kriterijev 61 točk in za sklop prednostnih kriterijev, ki veljajo za podpodročje, 22
točk) in bil ocenjen z opisno oceno kakovostno.
Strokovna komisija predlaga sofinanciranje v višini 400.000 SIT.
Dodatne ugotovitve:Projekt je posvečen petnajsti obletnici delovanja galerije in temelji na izvirnem
in zanimivem konceptu, ki povzema značilnosti genius loci Krasa. Skupinska razstava vključuje
tudi mednarodno sodelovanje in predvideva široko dostopnost. Prijavitelj ni podal izjave na
predlog v obvestilu

   109 Predlog prijavitelja KOSOVELOV DOM KULTURNI CENTER KRASA,
Kosovelova ulica 4A, 6210 SEŽANA za projekt Palipsesti /Organizacija razstavnih projektov in
festivalov v Sloveniji/ je v presoji prejel skupaj 81 točk (za sklop splošnih kriterijev 61 točk in za
sklop prednostnih kriterijev, ki veljajo za podpodročje, 20 točk) in bil ocenjen z opisno oceno
kakovostno.
Strokovna komisija predlaga sofinanciranje v višini 300.000 SIT.
Dodatne ugotovitve: Ciklus monografskih razstav slovenskih avtorjev različnih vizualnih
nagovorov in generacij sodi med osnovne smernice programa osrednje galerije na kraškem
                                                   41
področju. Gre za izbor avtorjev z ustreznimi referencami. V tem primeru gre za razstavo slik
Andreja Pavliča. Prijavitelj ni podal izjave na predlog v obvestilu

   110 Predlog prijavitelja KOSOVELOV DOM KULTURNI CENTER KRASA,
Kosovelova ulica 4A, 6210 SEŽANA za projekt Spomin zemlje/Organizacija razstavnih projektov
in festivalov v Sloveniji/ je v presoji prejel skupaj 81 točk (za sklop splošnih kriterijev 61 točk in za
sklop prednostnih kriterijev, ki veljajo za podpodročje, 20 točk) in bil ocenjen z opisno oceno
kakovostno.
Strokovna komisija predlaga sofinanciranje v višini 300.000 SIT.
Dodatne ugotovitve: Ciklus monografskih razstav slovenskih avtorjev različnih vizualnih
nagovorov in generacij sodi med osnovne smernice programa osrednje galerije na kraškem
področju. Gre za izbor avtorjev z ustreznimi referencami. V tem primeru gre za razstavo likovnih
del Petra Abrama. Prijavitelj ni podal izjave na predlog v obvestilu

   111 Predlog prijavitelja KOSOVELOV DOM KULTURNI CENTER KRASA,
Kosovelova ulica 4A, 6210 SEŽANA za projekt Asociacijske kiparske forme/Organizacija
razstavnih projektov in festivalov v Sloveniji/ je v presoji prejel skupaj 81 točk (za sklop splošnih
kriterijev 61 točk in za sklop prednostnih kriterijev, ki veljajo za podpodročje, 20 točk) in bil
ocenjen z opisno oceno kakovostno.
Strokovna komisija predlaga sofinanciranje v višini 300.000 SIT.
Dodatne ugotovitve: Ciklus monografskih razstav slovenskih avtorjev različnih vizualnih
nagovorov in generacij sodi med osnovne smernice programa osrednje galerije na kraškem
področju. Gre za izbor avtorjev z ustreznimi referencami. V tem primeru gre za razstavo skulptur
Nedeljka Pečanca. Prijavitelj ni podal izjave na predlog v obvestilu

   112 Predlog prijavitelja KOZJANSKI PARK, Bistrica ob Sotli 6, 3256 BISTRICA OB
SOTLI za projekt Gledam in rišem - risbe Zagorke Simič /Organizacija razstavnih projektov in
festivalov v Sloveniji/ je v presoji prejel skupaj 80 točk (za sklop splošnih kriterijev 60 točk in za
sklop prednostnih kriterijev, ki veljajo za podpodročje, 20 točk) in bil ocenjen z opisno oceno
nezadovoljivo.
Strokovna komisija ne predlaga sofinanciranja.
Dodatne ugotovitve: Projekt, ki povezuje ilustracijo motivov iz botanike in naravo in situ bi
izkazuje ustrezno izvirnost in predvideva dostopnost, vendar mu za višje število točk primanjkuje
strokovno utemeljen koncept in referenčni sodelavci. Prijavitelj ni podal izjave na predlog v
obvestilu.

  113 Predlog prijavitelja KOZJANSKI PARK, Bistrica ob Sotli 6, 3256 BISTRICA OB
SOTLI za projekt Daleč spodaj, visoko zgoraj /Organizacija razstavnih projektov in festivalov v
Sloveniji/ je v presoji prejel skupaj 74 točk (za sklop splošnih kriterijev 60 točk in za sklop
prednostnih kriterijev, ki veljajo za podpodročje, 14 točk) in bil ocenjen z opisno oceno
nezadovoljivo.
Strokovna komisija ne predlaga sofinanciranja.
Dodatne ugotovitve:Strokovna komisija je v presoji razstave Goce Kaljdžiskega upoštevala tudi na
tradiciji utemeljene možnosti za prepoznaven in kakovostne program prijavitelja. Za višje število
točk, pa predlaganemu projektu, primerjalno z višje ocenjenimi primanjkuje referenc in aktualnosti.
Prijavitelj ni podal izjave na predlog v obvestilu.

  114 Predlog prijavitelja KOZJANSKI PARK, Bistrica ob Sotli 6, 3256 BISTRICA OB
                                                  42
SOTLI za projekt Prostorske slike - Miodrag Kristič /Organizacija razstavnih projektov in
festivalov v Sloveniji/ je v presoji prejel skupaj 78 točk (za sklop splošnih kriterijev 60 točk in za
sklop prednostnih kriterijev, ki veljajo za podpodročje, 18 točk) in bil ocenjen z opisno oceno
nezadovoljivo.
Strokovna komisija ne predlaga sofinanciranja.
Dodatne ugotovitve: Strokovna komisija je v presoji upoštevala tudi na tradiciji utemeljene
možnosti za prepoznaven in kakovostne program prijavitelja. Za višje število točk, pa
predlaganemu projektu, primerjalno z višje ocenjenimi primanjkuje aktualnosti in prepoznavnosti.
Prijavitelj ni podal izjave na predlog v obvestilu

   115 Predlog prijavitelja KOZJANSKI PARK, Bistrica ob Sotli 6, 3256 BISTRICA OB
SOTLI za projekt Slike iz žive vode /Organizacija razstavnih projektov in festivalov v Sloveniji/ je
v presoji prejel skupaj 72 točk (za sklop splošnih kriterijev 58 točk in za sklop prednostnih
kriterijev, ki veljajo za podpodročje, 14 točk) in bil ocenjen z opisno oceno nezadovoljivo.
Strokovna komisija ne predlaga sofinanciranja.
Dodatne ugotovitve: Strokovna komisija je v presoji upoštevala tudi na tradiciji utemeljene
možnosti za prepoznaven in kakovostne program prijavitelja. Za višje število točk, pa
predlaganemu projektu, primerjalno z višje ocenjenimi primanjkuje aktualnosti ter izvirnosti v
zasnovi in izvedbi. Prijavitelj ni podal izjave na predlog v obvestilu

   116 Predlog prijavitelja KREŠ MIRAN, Ob Ljubljanici 18 A, 1000 LJUBLJANA za
projekt Piturra Immedia 2 – Id:doma/Organizacija razstavnih projektov in festivalov v Sloveniji/ je
v presoji prejel skupaj 78 točk (za sklop splošnih kriterijev 63 točk in za sklop prednostnih
kriterijev, ki veljajo za podpodročje, 15 točk) in bil ocenjen z opisno oceno nezadovoljivo.
Strokovna komisija ne predlaga sofinanciranja.
Dodatne ugotovitve: Projekt posega na širše področje umetnosti in družbe, njegova predstavitev je
predvidene znotraj urbane mreže /na Slovenski cesti 9/. Avtor ima ustrezne reference, vendar sicer
natančno utemeljen koncept v številnih sorodnih umetniških posegih v prostor izgublja na
aktualnosti in izvirnosti. Prijavitelj ni podal izjave na predlog v obvestilu.

  117 Predlog prijavitelja KREŠ MIRAN, Ob Ljubljanici 18 A, 1000 LJUBLJANA
za projekt Pittura Immedia 3 /Organizacija razstavnih projektov in festivalov v Sloveniji/ je v
presoji prejel skupaj 83 točk (za sklop splošnih kriterijev 63 točk in za sklop prednostnih kriterijev,
ki veljajo za podpodročje, 20 točk) in bil ocenjen z opisno oceno kakovostno.
Strokovna komisija predlaga sofinanciranje v višini 100.000 SIT.
Dodatne ugotovitve: Med tremi t.i. »site specific« projekti, ki jih je prijavitelj prijavil, se je
strokovna komisija odločila, da podpre Pittura Immedia 3, ki bo predstavljen v Galeriji ZDSLU.
Razstavni prostor s prepoznavnim konceptom in tradicijo projektu zagotavlja dodatne točke z
naslova refrenc in dostopnosti. Prijavitelj ni podal izjave na predlog v obvestilu.

  118 Predlog prijavitelja KREŠ MIRAN, Ob Ljubljanici 18 A, 1000 LJUBLJANA za
projekt Pittura Immedia 1 /Organizacija razstavnih projektov in festivalov v Sloveniji/ je v presoji
prejel skupaj 78 točk (za sklop splošnih kriterijev 63 točk in za sklop prednostnih kriterijev, ki
veljajo za podpodročje, 15 točk) in bil ocenjen z opisno oceno nezadovoljivo.
Strokovna komisija ne predlaga sofinanciranja.
Dodatne ugotovitve: Projekt posega na širše področje umetnosti in družbe, avtor razmišlja o
vprašanjih sodobne umetnosti in njenega prezentiranja v javnosti. Koncept je ustrezno utemeljen,
                                                   43
toda v soočanju s številnimi sorodnimi umetniškimi posegi v prostor izgublja na aktualnosti in
izvirnosti. Prijavitelj ni podal izjave na predlog v obvestilu.

   119 Predlog prijavitelja KULTURNI DOM FRANCA BERNIKA, Ljubljanska cesta
61, 1230 DOMŽALE za projekt Razstava kipov Jožeta Toniga /Organizacija razstavnih projektov
in festivalov v Sloveniji/ je v presoji prejel skupaj 78 točk (za sklop splošnih kriterijev 63 točk in za
sklop prednostnih kriterijev, ki veljajo za podpodročje, 15 točk) in bil ocenjen z opisno oceno
nezadovoljivo.
Strokovna komisija ne predlaga sofinanciranja.
Dodatne ugotovitve:Prijavitelj se je uveljavil z manjšimi osebnimi razstavami slovenskih avtorjev
različnih generacij in večinoma na tradicionalno slikarstvo, kiparstvo in grafiko navezujočih
avtorjev. Glede na to, da razstavnine ne predvideva, koncept pa izkazuje tudi manj sodobnih
pristopov, je prijavitelj prejel manjše število točk z naslova prednostnih razpisnih kriterijev.
Predlaganega projekta strokovna komisija ni uvrstila v izbor, saj ima avtor primerjalno z višje
ocenjenimi manj referenc. Prijavitelj ni podal izjave na predlog v obvestilu.

  120 Predlog prijavitelja KULTURNI DOM FRANCA BERNIKA Ljubljanska cesta
61, 1230 DOMŽALE za projekt Razstava slik Barbare Zavodnik /Organizacija razstavnih
projektov in festivalov v Sloveniji/je v presoji prejel skupaj 79 točk (za sklop splošnih kriterijev 63
točk in za sklop prednostnih kriterijev, ki veljajo za podpodročje, 16 točk) in bil ocenjen z opisno
oceno nezadovoljivo.
Strokovna komisija ne predlaga sofinanciranja.
Dodatne ugotovitve:Prijavitelj se je uveljavil z manjšimi osebnimi razstavami slovenskih avtorjev
različnih generacij in večinoma na tradicionalno slikarstvo, kiparstvo in grafiko navezujočih
avtorjev. Glede na to, da razstavnine ne predvideva, koncept pa izkazuje tudi manj sodobnih
pristopov, je prijavitelj prejel manjše število točk z naslova prednostnih razpisnih kriterijev.
Predlaganega projekta strokovna komisija ni uvrstila v izbor, saj ima avtorica primerjalno z višje
ocenjenimi manj referenc. Prijavitelj ni podal izjave na predlog v obvestilu.

   121 Predlog prijavitelja KULTURNI DOM FRANCA BERNIKA, Ljubljanska cesta
61, 1230 DOMŽALE za projekt Razstava slik Mirka Rajnarja /Organizacija razstavnih projektov in
festivalov v Sloveniji/je v presoji prejel skupaj 81točk (za sklop splošnih kriterijev 63 točk in za
sklop prednostnih kriterijev, ki veljajo za podpodročje, 18 točk) in bil ocenjen z opisno oceno
kakovostno.
Strokovna komisija predlaga sofinanciranje v višini 200.000 SIT.
Dodatne ugotovitve:Prijavitelj se je uveljavil z manjšimi osebnimi razstavami slovenskih avtorjev
različnih generacij in večinoma na tradicionalno slikarstvo, kiparstvo in grafiko navezujočih
avtorjev. Glede na to, da razstavnine ne predvideva, koncept pa izkazuje tudi manj sodobnih
pristopov, je prijavitelj prejel manjše število točk z naslova prednostnih razpisnih kriterijev.
Predlagani projekt je tudi zaradi referenc avtorja strokovna komisija uvrstila v predlog za
sofinanciranje. Prijavitelj ni podal izjave na predlog v obvestilu.

   122 Predlog prijavitelja KULTURNI DOM FRANCA BERNIKA, Ljubljanska cesta
61, 1230 DOMŽALE za projekt Razstava slik Milene Gregorčič /Organizacija razstavnih projektov
in festivalov v Sloveniji/je v presoji prejel skupaj 81točk (za sklop splošnih kriterijev 63 točk in za
sklop prednostnih kriterijev, ki veljajo za podpodročje, 18 točk) in bil ocenjen z opisno oceno
kakovostno.
Strokovna komisija predlaga sofinanciranje v višini 200.000 SIT.
                                                   44
Dodatne ugotovitve:Prijavitelj se je uveljavil z manjšimi osebnimi razstavami slovenskih avtorjev
različnih generacij in večinoma na tradicionalno slikarstvo, kiparstvo in grafiko navezujočih
avtorjev. Glede na to, da razstavnine ne predvideva, koncept pa izkazuje tudi manj sodobnih
pristopov, je prijavitelj prejel manjše število točk z naslova prednostnih razpisnih kriterijev.
Predlagani projekt je tudi zaradi referenc avtorice strokovna komisija uvrstila v predlog za
sofinanciranje. Prijavitelj ni podal izjave na predlog v obvestilu.

   123 Predlog prijavitelja KULTURNI DOM FRANCA BERNIKA, Ljubljanska cesta
61, 1230 DOMŽALE za projekt Andrej Pavlič - razstava slik /Organizacija razstavnih projektov in
festivalov v Sloveniji/je v presoji prejel skupaj 81točk (za sklop splošnih kriterijev 63 točk in za
sklop prednostnih kriterijev, ki veljajo za podpodročje, 18 točk) in bil ocenjen z opisno oceno
kakovostno.
Strokovna komisija predlaga sofinanciranje v višini 200.000 SIT.
Dodatne ugotovitve:Prijavitelj se je uveljavil z manjšimi osebnimi razstavami slovenskih avtorjev
različnih generacij in večinoma na tradicionalno slikarstvo, kiparstvo in grafiko navezujočih
avtorjev. Glede na to, da razstavnine ne predvideva, koncept pa izkazuje tudi manj sodobnih
pristopov je prijavitelj prejel manjše število točk z naslova prednostnih razpisnih kriterijev.
Predlagani projekt je tudi zaradi referenc avtorja strokovna komisija uvrstila v predlog za
sofinanciranje. Prijavitelj ni podal izjave na predlog v obvestilu.

   124 Predlog prijavitelja KULTURNI DOM FRANCA BERNIKA, Ljubljanska cesta
61, 1230 DOMŽALE za projekt Razstava fotografij Arven Šakti Kralj Szomi /Organizacija
razstavnih projektov in festivalov v Sloveniji/ je v presoji prejel skupaj 85 točk (za sklop splošnih
kriterijev 65 točk in za sklop prednostnih kriterijev, ki veljajo za podpodročje, 20 točk) in bil
ocenjen z opisno oceno kakovostno.
Strokovna komisija predlaga sofinanciranje v višini 200.000 SIT.
Dodatne ugotovitve:Prijavitelj se je uveljavil z manjšimi osebnimi razstavami slovenskih avtorjev
različnih generacij in večinoma na tradicionalno slikarstvo, kiparstvo in grafiko navezujočih
avtorjev. Glede na to, da razstavnine ne predvideva, koncept pa izkazuje tudi manj sodobnih
pristopov je prijavitelj prejel manjše število točk z naslova prednostnih razpisnih kriterijev.
Predlagani projekt je tudi zaradi referenc avtorice in izvirnega koncepta njenega dela strokovna
komisija uvrstila v predlog za sofinanciranje. Prijavitelj ni podal izjave na predlog v obvestilu.

   125 Predlog prijavitelja KULTURNI DOM NOVA GORICA, Bevkov trg 4, 5000
NOVA GORICA za projekt Božidar Dolenc- Moški in ženska /Organizacija razstavnih projektov
in festivalov v Sloveniji/ je v presoji prejel skupaj 88 točk (za sklop splošnih kriterijev 68 točk in za
sklop prednostnih kriterijev, ki veljajo za podpodročje, 20 točk) in bil ocenjen z opisno oceno
kakovostno.
Strokovna komisija predlaga sofinanciranje v višini 300.000 SIT.
Dodatne ugotovitve:Prijavitelj se je uveljavil v slovenskem in mednarodnem prostoru z izvirnim
konceptom programa, njegovo kakovostno izvedbo ter referenčnimi avtorji in strokovnimi
sodelavci. V program vključuje mlade, mednarodno sodelovanje, pri načrtovanju pa upošteva
nujnost neposredne podpore avtorjem. Prijavitelj ni podal izjave na predlog v obvestilu.

   126 Predlog prijavitelja KULTURNI DOM NOVA GORICA, Bevkov trg 4, 5000
NOVA GORICA za projekt Mojca Osojnik - Turbo M /Organizacija razstavnih projektov in
festivalov v Sloveniji/ je v presoji prejel skupaj 96 točk (za sklop splošnih kriterijev 68 točk in za
                                                   45
sklop prednostnih kriterijev, ki veljajo za podpodročje, 28 točk) in bil ocenjen z opisno oceno
vrhunsko.
Strokovna komisija predlaga sofinanciranje v višini 500.000 SIT.
Dodatne ugotovitve:Prijavitelj se je uveljavil v slovenskem in mednarodnem prostoru z izvirnim
konceptom programa, njegovo kakovostno izvedbo ter referenčnimi avtorji in strokovnimi
sodelavci. V program vključuje mlade, mednarodno sodelovanje, pri načrtovanju pa upošteva
nujnost neposredne podpore avtorjem. Prijavitelj ni podal izjave na predlog v obvestilu.

   127 Predlog prijavitelja KULTURNI DOM NOVA GORICA, Bevkov trg 4, 5000
NOVA GORICA za projekt Primož Puglelj - Črna etiketa /Organizacija razstavnih projektov in
festivalov v Sloveniji/ je v presoji prejel skupaj 96 točk (za sklop splošnih kriterijev 68 točk in za
sklop prednostnih kriterijev, ki veljajo za podpodročje, 28 točk) in bil ocenjen z opisno oceno
vrhunsko.
Strokovna komisija predlaga sofinanciranje v višini 500.000 SIT.
Dodatne ugotovitve:Prijavitelj se je uveljavil v slovenskem in mednarodnem prostoru z izvirnim
konceptom programa, njegovo kakovostno izvedbo ter referenčnimi avtorji in strokovnimi
sodelavci. V program vključuje mlade, mednarodno sodelovanje, pri načrtovanju pa upošteva
nujnost neposredne podpore avtorjem. Prijavitelj ni podal izjave na predlog v obvestilu.

  128 Predlog prijavitelja KULTURNI DOM NOVA GORICA, Bevkov trg 4, 5000
NOVA GORICA za projekt Sašo Vrabič – Obrazi /Organizacija razstavnih projektov in festivalov
v Sloveniji/ je v presoji prejel skupaj 97 točk (za sklop splošnih kriterijev 68 točk in za sklop
prednostnih kriterijev, ki veljajo za podpodročje, 29 točk) in bil ocenjen z opisno oceno vrhunsko.
Strokovna komisija predlaga sofinanciranje v višini 500.000 SIT.
Dodatne ugotovitve:Prijavitelj se je uveljavil v slovenskem in mednarodnem prostoru z izvirnim
konceptom programa, njegovo kakovostno izvedbo ter referenčnimi avtorji in strokovnimi
sodelavci. V program vključuje mlade, mednarodno sodelovanje, pri načrtovanju pa upošteva
nujnost neposredne podpore avtorjem. Prijavitelj ni podal izjave na predlog v obvestilu.

   129 Predlog prijavitelja KULTURNI DOM NOVA GORICA, Bevkov trg 4, 5000
NOVA GORICA za projekt Andrej Brumen Čop - slike /Organizacija razstavnih projektov in
festivalov v Sloveniji/ je v presoji prejel skupaj 96 točk (za sklop splošnih kriterijev 68 točk in za
sklop prednostnih kriterijev, ki veljajo za podpodročje, 29 točk) in bil ocenjen z opisno oceno
vrhunsko.
Strokovna komisija predlaga sofinanciranje v višini 500.000 SIT.
Dodatne ugotovitve:Prijavitelj se je uveljavil v slovenskem in mednarodnem prostoru z izvirnim
konceptom programa, njegovo kakovostno izvedbo ter referenčnimi avtorji in strokovnimi
sodelavci. V program vključuje mlade, mednarodno sodelovanje, pri načrtovanju pa upošteva
nujnost neposredne podpore avtorjem. Prijavitelj ni podal izjave na predlog v obvestilu.

   130 Predlog prijavitelja KULTURNI DOM NOVA GORICA, Bevkov trg 4, 5000
NOVA GORICA za projekt Matej Košir - S. M. ali kaj želijo slike in tihožitje /Organizacija
razstavnih projektov in festivalov v Sloveniji/ je v presoji prejel skupaj 96 točk (za sklop splošnih
kriterijev 68 točk in za sklop prednostnih kriterijev, ki veljajo za podpodročje, 29 točk) in bil
ocenjen z opisno oceno vrhunsko.
Strokovna komisija predlaga sofinanciranje v višini 500.000 SIT.
Dodatne ugotovitve:Prijavitelj se je uveljavil v slovenskem in mednarodnem prostoru z izvirnim
konceptom programa, njegovo kakovostno izvedbo ter referenčnimi avtorji in strokovnimi
                                                  46
sodelavci. V program vključuje mlade, mednarodno sodelovanje, pri načrtovanju pa upošteva
nujnost neposredne podpore avtorjem. Prijavitelj ni podal izjave na predlog v obvestilu.

   131 Predlog prijavitelja KULTURNO DRUŠTVO CODEEP, Čopova 14, 1000 LJUBLJANA
za projekt Zlom in sanje pred njim – razstava /Organizacija razstavnih projektov in festivalov v
Sloveniji/ je v presoji prejel skupaj 76 točk (za sklop splošnih kriterijev 56 točk in za sklop
prednostnih kriterijev, ki veljajo za podpodročje, 20 točk) in bil ocenjen z opisno oceno
nezadovoljivo.
Strokovna komisija ne predlaga sofinanciranja.
Dodatne ugotovitve: Strokovna komisija je v presoji upoštevala koncept programa prijavitelja,
določene reference in povezave z javnimi zavodi, nevladnimi organizacijami in vključevanje
mladih. Za predlog se ni odločila, saj je projekt Jugoslovanski politični plakat primerjalno z višje
ocenjenimi manj aktualen in zanimiv, zato tudi ne predvideva ustrezne dostopnosti ter odmevnosti
v strokovni in širši javnosti. Prijavitelj ni podal izjave na predlog v obvestilu.

   132 Predlog prijavitelja KULTURNO DRUŠTVO CODEEP, Čopova 14, 1000 LJUBLJANA
za projekt MEMORY 3D – Zgodovina slovenskega grafičnega oblikovanja /Organizacija
razstavnih projektov in festivalov v Sloveniji/ je v presoji prejel skupaj 79 točk (za sklop splošnih
kriterijev 56 točk in za sklop prednostnih kriterijev, ki veljajo za podpodročje, 23 točk) in bil
ocenjen z opisno oceno nezadovoljivo.
Strokovna komisija ne predlaga sofinanciranja.
Dodatne ugotovitve: Strokovna komisija je v presoji upoštevala izviren koncept programa
prijavitelja, določene reference in povezave z javnimi zavodi, nevladnimi organizacijami in
vključevanje mladih. Za predlog se ni odločila, saj projekt, ki je ovrednoten z visokimi stroški
vključuje tudi medije intermedijskega področja , manj pa, primerjalno z višje ocenjenimi
konceptualno razdelanih vsebin in predvidene stopnje dostopnosti avtorjev in obiskovalcev.
Prijavitelj ni podal izjave na predlog v obvestilu.

134. Predlog prijavitelja KULTURNO DRUŠTVO CODEEP, Čopova 14, 1000
LJUBLJANA za projekt NEO. M/Organizacija razstavnih projektov in festivalov v Sloveniji/ je v
presoji prejel skupaj 75 točk (za sklop splošnih kriterijev 53 točk in za sklop prednostnih kriterijev,
ki veljajo za podpodročje, 232točk) in bil ocenjen z opisno oceno nezadovoljivo.
Strokovna komisija ne predlaga sofinanciranja.
Dodatne ugotovitve: Strokovna komisija je v presoji upoštevala izviren koncept programa
prijavitelja, določene reference in povezave z javnimi zavodi, nevladnimi organizacijami in
vključevanje mladih. Za predlog se ni odločila, saj je projekt premalo utemeljen, sama realizacija,
kot je razvidno iz vloge pa ne prinaša posebne ustvarjalnosti v pristopu in izvedbi. Prijavitelj ni
podal izjave na predlog v obvestilu

135. Predlog prijavitelja KULTURNO DRUŠTVO CODEEP, Čopova 14, 1000
LJUBLJANA za projekt Everlandija /Mednarodni sodelovanje/ je v presoji prejel skupaj 82 točk
(za sklop splošnih kriterijev 57 točk in za sklop prednostnih kriterijev, ki veljajo za podpodročje,
25 točk) in bil ocenjen z opisno oceno kakovostno.
Strokovna komisija predlaga sofinanciranje v višini 400.000 SIT.
Dodatne ugotovitve: Prijavitelj je z Everlandijo povabljen v London (ICA´s Digital Studio).Gre za
gostovanje projekta, ki je bil zaradi svoje domiselne podobe deležen velike pozornosti že na
predstavitvi v Ljubljani. Vključuje mlajše avtorje in mednarodno sodelovanje, Prijavitelj v zasnovi
                                                   47
in izvedbi uporablja medije inetrmedijskega področja. Prijavitelj ni podal izjave na predlog v
obvestilu

136. Predlog prijavitelja KULTURNO DRUŠTVO GALERIJA GT, Gornji trg 24, 1000
LJUBLJANA za projekt Sloveniaism - Anglija,Nemčija /Mednarodno sodelovanje/ je v presoji
prejel skupaj 77 točk (za sklop splošnih kriterijev 57 točk in za sklop prednostnih kriterijev, ki
veljajo za podpodročje, 20 točk) in bil ocenjen z opisno oceno nezadovoljivo.
Strokovna komisija ne predlaga sofinanciranja.
Dodatne ugotovitve:Projekt predvideva sodelovanje avtorjev z ustreznimi referencami in
kakovostnim opusom, vendar je projekt, ki posega na t. i. področje »art in process« premalo
utemeljen, da bi izkazoval potrebno izvirnost v pristopu in izvedbi, vprašljiva pa je tudi finančna
konstrukcija z visokimi stroški. Prijavitelj ni podal izjave na predlog v obvestilu

137. Predlog prijavitelja KULTURNO DRUŠTVO GALERIJA GT, Gornji trg 24, 1000
LJUBLJANA za projekt Pogledi /Organizacija razstavnih projektov in festivalov v Sloveniji/ je v
presoji prejel skupaj 77 točk (za sklop splošnih kriterijev 57 točk in za sklop prednostnih kriterijev,
ki veljajo za podpodročje, 20 točk) in bil ocenjen z opisno oceno nezadovoljivo.
Strokovna komisija ne predlaga sofinanciranja.
Dodatne ugotovitve:Projekt predvideva sodelovanje avtorjev z ustreznimi referencami in
kakovostnim opusom, vendar je projekt, ki posega na t. i. področje »art in process« premalo
utemeljen, da bi izkazoval potrebno izvirnost in ustvarjalnost v pristopu in izvedbi. Prijavitelj ni
podal izjave na predlog v obvestilu

138. Predlog prijavitelja KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO C3, Vrhovci cesta
XVII/28, 1000 LJUBLJANA za projekt Čakalnica II/The waiting room /Mednarodno sodelovanje/
je v presoji prejel skupaj 77 točk (za sklop splošnih kriterijev 57 točk in za sklop prednostnih
kriterijev, ki veljajo za podpodročje, 22 točk) in bil ocenjen z opisno oceno nezadovoljivo.
Strokovna komisija ne predlaga sofinanciranja.
Dodatne ugotovitve: V projektu je mogoče prepoznati izvirne in sveže zamisli na področju, ki ni
ravno pogosto deležno pozornosti v galerijah. Kljub temu in vključevanju mednarodnega
sodelovanja strokovna komisija predloga ni podprla, saj je koncept premalo utemeljen in ob
premajhni prepoznavnosti prijavitelja ne zagotavlja ustrezne stopnje dostopnosti. Prijavitelj ni
podal izjave na predlog v obvestilu

139. Predlog prijavitelja KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO C3, Vrhovci cesta
XVII/28, 1000 LJUBLJANA za projekt Prostorož 06 /Organizacija razstavnih projektov in
festivalov v Sloveniji/ je v presoji prejel skupaj 85točk (za sklop splošnih kriterijev 58 točk in za
sklop prednostnih kriterijev, ki veljajo za podpodročje, 27 točk) in bil ocenjen z opisno oceno
kakovostno.
Strokovna komisija predlaga sofinanciranje v višini 800.000 SIT.
Dodatne ugotovitve: Projekt se je v uveljavil kot eden osrednjih oblikovalskih dogodkov v zadnjih
letih v Ljubljani, ki so ga poleg domače javnosti opazili tudi strokovnjaki in obiskovalci iz tujine.
Gre za izviren in prepoznaven koncept, ki vključuje mlade avtorje z novimi zamislimi, zato je
vsakič deležen zelo dobrih odmevov v strokovni in širši javnosti. Prijavitelj ni podal izjave na
predlog v obvestilu.

140. Predlog prijavitelja KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO KREART, Loka pri
Zidanem mostu 51, 1434 LOKA PRI ZIDANEM MOSTU za projekt 9. kreart ter
                                                   48
otvoritev razstave 8. kreart-a /Organizacija razstavnih projektov in festivalov v Sloveniji/
je v presoji prejel skupaj 73 točk (za sklop splošnih kriterijev 57 točk in za sklop prednostnih
kriterijev, ki veljajo za podpodročje, 16 točk) in bil ocenjen z opisno oceno nezadovoljivo.
Strokovna komisija ne predlaga sofinanciranja.
Dodatne ugotovitve:Projekt je zaradi vključevanja različnih področij umetnosti zanimiv širšemu
krogu ustvarjalcev in obiskovalcev ter predvsem pomemben za kraj. V primerjavi z višje
ocenjenimi ima prijavitelj manj referenc, premalo pa je na samem vizualnem področju tudi
razviden prepoznaven in izviren koncept. Prijavitelj ni podal izjave na predlog v obvestilu.

141. Predlog prijavitelja KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO OPOKA, Medana
20, 5212 DOBROVO za projekt MMMart 2006 /Organizacija razstavnih projektov in festivalov v
Sloveniji/ je v presoji prejel skupaj 83 točk (za sklop splošnih kriterijev 61 točk in za sklop
prednostnih kriterijev, ki veljajo za podpodročje, 22 točk) in bil ocenjen z opisno oceno
kakovostno.
Strokovna komisija predlaga sofinanciranje v višini 600.000 SIT.
Dodatne ugotovitve:Gre za tradicionalen in uveljavljen projekt, ki združuje organizatorje na lokalni
ravni ter prominentne umetnike iz Slovenije in tujine. Strokovna komisija v vlogi prepoznava
izviren koncept s kakovostnimi izvedbami, visoko stopnjo dostopnosti in interes
umetnostnozgodovinske stroke. Prijavitelj ni podal izjave na predlog v obvestilu.

  142. Predlog prijavitelja KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO TRIVIA,
Poklukarjeva 18, 1000 LJUBLJANA za projekt Bratstvo in enotnost /Organizacija razstavnih
projektov in festivalov v Sloveniji/ je v presoji prejel skupaj 85 točk (za sklop splošnih kriterijev 61
točk in za sklop prednostnih kriterijev, ki veljajo za podpodročje, 24 točk) in bil ocenjen z opisno
oceno kakovostno.
Strokovna komisija predlaga sofinanciranje v višini 600.000 SIT.
Dodatne ugotovitve:Projekt glede na vlogo izkazuje ustrezne reference organizatorjev in
umetnikov, se dogaja znotraj izvirnih konceptov prijavitelja in upošteva inovativne pristope v
realizacijah. Pomembno je tudi sodelovanje z Društvom LokalPatriot iz Novega Mesta. Prijavitelj
ni podal izjave na predlog v obvestilu

143. Predlog prijavitelja KULTURNO UMETNIŠKO IZOBRAŽEVALNO DRUŠTVO LIČNA
HIŠA, Prešernova 7a, 5270 AJDOVŠČINA za projekt Emi Vega /Organizacija razstavnih
projektov in festivalov v Sloveniji/ je v presoji prejel skupaj 71 točk (za sklop splošnih kriterijev 58
točk in za sklop prednostnih kriterijev, ki veljajo za podpodročje, 13 točk) in bil ocenjen z opisno
oceno nezadovoljivo.
Strokovna komisija ne predlaga sofinanciranja.
Dodatne ugotovitve: Strokovna komisija je v presoji upoštevala prizadevanja prijavitelja na
področju organiziranja razstav na Ajdovskem, ki že ima določeno tradicijo. Primerjalno z višje
ocenjenimi, pa projekt izkazuje manj referenc organizatorja in avtorice, manj je tudi izvirnosti in
ustvarjalnosti v pristopu.
Prijavitelj se v izjasnitvi ni strinjal s predlogom v obvestilu, saj meni, da gre za avtorico z bogatimi
referencami, česar pa ni podprl z ustreznimi dokazili. Glede na to, da ugovor ne izkazuje novih
dejstev, ostaja odločitev strokovne komisije iz obvestila nespremenjena.

144. Predlog prijavitelja KULTURNO UMETNIŠKO IZOBRAŽEVALNO DRUŠTVO
LIČNA HIŠ, Prešernova 7a, 5270 AJDOVŠČINA za projekt Mobilni dom /Organizacija razstavnih
projektov in festivalov v Sloveniji/ je v presoji prejel skupaj 78 točk (za sklop splošnih kriterijev 60
                                                  49
točk in za sklop prednostnih kriterijev, ki veljajo za podpodročje, 18 točk) in bil ocenjen z opisno
oceno nezadovoljivo.
Strokovna komisija ne predlaga sofinanciranja.
Dodatne ugotovitve: Strokovna komisija je v presoji upoštevala prizadevanja prijavitelja na
področju organiziranja razstav na Ajdovskem, ki že ima določeno tradicijo. Primerjalno z višje
ocenjenimi, pa projekt izkazuje manj referenc organizatorja in avtorice, manj je tudi
prepoznavnosti v konceptu. Ker gre za mlado avtorico, ki zaključuje študij na ALU v Ljubljana se
sredstva za sofinanciranje predvidevajo iz drugih virov.
Prijavitelj se v izjasnitvi ni strinjal s predlogom v obvestilu, kar je argumentiral z zastavljenim
programom galerije, ki vključuje tudi najmlajše, še šolajoče se ustvarjalce. Ker tovrstne
predstavitve niso prioriteta, kar je razvidno tudi v razpisni dokumentaciji, je projekt prejel premalo
točk. Glede na to, da ugovor ne izkazuje novih dejstev, ostaja odločitev strokovne komisije iz
obvestila nespremenjena.

145 . Predlog prijavitelja KULTURNO UMETNIŠKO IZOBRAŽEVALNO DRUŠTVO
LIČNA HIŠA, Prešernova 7a, 5270 AJDOVŠČINA za projekt Kras /Organizacija razstavnih
projektov in festivalov v Sloveniji/je v presoji prejel skupaj 81 točk (za sklop splošnih kriterijev 60
točk in za sklop prednostnih kriterijev, ki veljajo za podpodročje, 21 točk) in bil ocenjen z opisno
oceno kakovostno.
Strokovna komisija predlaga sofinanciranje v višini 200.000 SIT.
Dodatne ugotovitve: Strokovna komisija je v presoji upoštevala prizadevanja prijavitelja na
področju organiziranja razstav na Ajdovskem, ki že ima določeno tradicijo. Primerjalno z višje
ocenjenimi ima sicer manj referenc in premalo opredeljen koncept, zato pa je projekt izviren, z
manj pogostim področjem (tapiserija) in avtorico s prepoznavnim likovnim nagovorom. Prijavitelj
ni podal izjave na predlog v obvestilu

146. Predlog prijavitelja KULTURNO UMETNIŠKO IZOBRAŽEVALNO DRUŠTVO
LIČNA HIŠA, Prešernova 7a, 5270 AJDOVŠČINA za projekt Slikarska razstava Valentine in
Simona /Organizacija razstavnih projektov in festivalov v Sloveniji/ je v presoji prejel skupaj 77
točk (za sklop splošnih kriterijev 60 točk in za sklop prednostnih kriterijev, ki veljajo za
podpodročje, 17 točk) in bil ocenjen z opisno oceno nezadovoljivo.
Strokovna komisija ne predlaga sofinanciranja.
Dodatne ugotovitve: Strokovna komisija je v presoji upoštevala prizadevanja prijavitelja na
področju organiziranja razstav na Ajdovskem, ki že ima določeno tradicijo. Primerjalno z višje
ocenjenimi, pa projekt izkazuje manj referenc organizatorja in avtorjev, manj je tudi
prepoznavnosti v konceptu. Ker gre za mlada avtorja, se sredstva za sofinanciranje predvidevajo iz
drugih virov.
Prijavitelj se v izjasnitvi ni strinjal s predlogom v obvestilu, kar je argumentiral z uvodnim
besedilom k razstavi pri prijavitelju ter fotografijami z otvoritve razstave. Glede na to, da ugovor
ne izkazuje novih dejstev, ostaja odločitev strokovne komisije iz obvestila nespremenjena.

147. .Predlog prijavitelja KULTURNO UMETNIŠKO IZOBRAŽEVALNO DRUŠTVO
LIČNA HIŠA, Prešernova 7a, 5270 AJDOVŠČINA za projekt House – shirt /Organizacija
razstavnih projektov in festivalov v Sloveniji/ je v presoji prejel skupaj 79 točk (za sklop splošnih
kriterijev 60 točk in za sklop prednostnih kriterijev, ki veljajo za podpodročje, 19 točk) in bil
ocenjen z opisno oceno nezadovoljivo.
Strokovna komisija ne predlaga sofinanciranja.
                                                   50
Dodatne ugotovitve:Prijavitelj načrtuje razstavo s področja oblikovanja dveh tujih umetnikov
(Nene Tsuboi in Thomasa Toivonena), s čimer izkazuje težnjo po profiliranju svoje razstavne
politike. Kljub temu strokovna komisija, v primerjavi z višje ocenjenimi ugotavlja manj strokovne
podpore projektu ter konceptualno manj razdelane vsebine.
Prijavitelj je v izjasnitvi, v kateri je ugovarjal predlogu strokovne komisije opozoril na pomen
mednarodnega sodelovanja, ki v galeriji že kontinuirano poteka in daje celotnemu programu tudi
določeno podobo. Strokovna komisija je ob ponovni proučitvi projekta ugodila prijavitelju in za
izvedbo projekta predlagala 250.000 SIT.

148. Predlog prijavitelja TANJA LAZETIĆ, Ilirska 9, LJUBLJANA za projekt Delovna
štipendija je v presoji prejel skupaj 81 točk (Splošni kriteriji) in bil ocenjen z opisno oceno
kakovostno.
Strokovna komisija ne predlaga sofinanciranja.
Dodatne ugotovitve:Avtorica suvereno uporablja različne medije, tematsko pa jo zanima umetnost
v širšem družbenem kontekstu. Strokovna komisija ugotavlja kakovosten in aktualen prispevek z
ustreznimi referencami, pogreša pa, v konkurenci z višje ocenjenimi, več izvirnosti v zasnovi ter
ustvarjalnosti v pristopu in izvedbi
Prijavitelj je v izjasnitvi navedel določena nova dejstva, ki pa so nastala šele po prijavi na projektni
razpis, zato jih strokovna komisija ne more upoštevati. Vrednostne kategorije so za vsakega
prijavitelja posebej, absolutne vse dotlej, ko se sooči z drugimi, takrat pa število dobljenih točk za
posamezen projekt določa tudi nivo, ki ga vzpostavi celoten nabor prijavljenih. Ustrezna kakovost,
refrence, izvirnost in aktualnost so pogoj, da je vloga za delovno štipendijo sploh deležna ustrezne
strokovne presoje. Ker izjasnitev ni prinesla novih dejstev, ostane odločitev strokovne komisije
nespremenjena.

  149. Predlog prijavitelja LOKALPATRIOT, Prešernov trg 6, 8000 NOVO MESTO
za projekt Transsubstanciacije /Organizacija razstavnih projektov in festivalov v Sloveniji/ je v
presoji prejel skupaj 92 točk (za sklop splošnih kriterijev 63 točk in za sklop prednostnih kriterijev,
ki veljajo za podpodročje, 29 točk) in bil ocenjen z opisno oceno kakovostno.
Strokovna komisija predlaga sofinanciranje v višini 450.000 SIT.
Dodatne ugotovitve:Prijavitelj se je uveljavil z izvirnim konceptom programa, njegovo kakovostno
izvedbo ter zanimivimi avtorji in sodelavci s strokovnimi referencami V program vključuje
mlade,išče inovativne pristope , pri načrtovanju pa se povezuje z javnimi zavodi ter nevladnimi
organizacijami in društvi, ki so prepoznavna na področju organiziranja vizualnih prireditev pri nas.
Vprašljiva je finančna konstrukcija z visokimi stroški. Prijavitelj se je o predlogu izjasnil v
elektronski obliki in se z njim strinjal.

  150. Predlog prijavitelja LOKALPATRIOT, Prešernov trg 6, 8000 NOVO MESTO za
projekt Fotopub Festival /Organizacija razstavnih projektov in festivalov v Sloveniji/ je v presoji
prejel skupaj 93 točk (za sklop splošnih kriterijev 64 točk in za sklop prednostnih kriterijev, ki
veljajo za podpodročje, 29 točk) in bil ocenjen z opisno oceno kakovostno.
Strokovna komisija predlaga sofinanciranje v višini 500.000 SIT.
Dodatne ugotovitve:Prijavitelj se je uveljavil z izvirnim konceptom programa, njegovo kakovostno
izvedbo ter zanimivimi avtorji in sodelavci s strokovnimi referencami V program vključuje
mlade,išče inovativne pristope , pri načrtovanju pa se povezuje z javnimi zavodi ter nevladnimi
organizacijami in društvi, ki so prepoznavna na področju organiziranja vizualnih prireditev pri nas.
Projekt zagotavlja kontinuiteto v skrbi za področje sodobne fotografije in njeno promocijo v širšem
                                                   51
kulturnem prostoru. Vprašljiva je finančna konstrukcija z visokimi stroški. Prijavitelj se je o
predlogu izjasnil v elektronski obliki in se z njim strinjal.

   151. Predlog prijavitelja LOKALPATRIOT, Prešernov trg 6, 8000 NOVO MESTO
za projekt Zapisi z ulice - Suzi Bricelj /Organizacija razstavnih projektov in festivalov v Sloveniji/
je v presoji prejel skupaj 95 točk (za sklop splošnih kriterijev 66 točk in za sklop prednostnih
kriterijev, ki veljajo za podpodročje, 29 točk) in bil ocenjen z opisno oceno kakovostno.
Strokovna komisija predlaga sofinanciranje v višini 400.000 SIT.
Dodatne ugotovitve:Prijavitelj se je uveljavil z izvirnim konceptom programa, njegovo kakovostno
izvedbo ter zanimivimi avtorji in sodelavci s strokovnimi referencami V program vključuje mlade
in išče inovativne pristope. Razstava ilustracij ene najbolj zanimivih ustvarjalk s tega področja v
Sloveniji predvideva inovativen projekt s široko dostopnostjo. Vprašljiva je finančna konstrukcija
z visokimi stroški. Prijavitelj se je o predlogu izjasnil v elektronski obliki in se z njim strinjal.

  152. Predlog prijavitelja LOKALPATRIOT, Prešernov trg 6, 8000 NOVO MESTO
za projekt Mikrokozmos - Polona Tratnik /Organizacija razstavnih projektov in festivalov v
Sloveniji/ je v presoji prejel skupaj 80 točk (za sklop splošnih kriterijev 60 točk in za sklop
prednostnih kriterijev, ki veljajo za podpodročje, 20 točk) in bil ocenjen z opisno oceno
nezadovoljivo.
Strokovna komisija ne predlaga sofinanciranja.
Dodatne ugotovitve: Tako prijavitelj kot avtorica zagotavljata kakovostno izvedbo predlaganega
projekta, oba imata tudi ustrezne reference v strokovni javnosti. Strokovna komisija se ni odločila
za predlog sofinanciranja, saj je bil soroden projekt v zadnjem času dovolj predstavljen likovnemu
občinstvu, za leto 2006 pa je predvidena razstava Polone Tratnik v Ljubljani. Vprašljiva je tudi
finančna konstrukcija z visokimi stroški. Prijavitelj se je o predlogu izjasnil v elektronski obliki in
se z njim strinjal.

  153. Predlog prijavitelja LOKALPATRIOT, Prešernov trg 6, 8000 NOVO MESTO
za projekt Bratstvo in enotnost /Organizacija razstavnih projektov in festivalov v Sloveniji/ je v
presoji prejel skupaj 93 točk (za sklop splošnih kriterijev 64 točk in za sklop prednostnih kriterijev,
ki veljajo za podpodročje, 29 točk) in bil ocenjen z opisno oceno kakovostno.
Strokovna komisija predlaga sofinanciranje v višini 500.000 SIT.
Dodatne ugotovitve:Prijavitelj se je uveljavil z izvirnim konceptom programa, njegovo kakovostno
izvedbo ter zanimivimi avtorji in sodelavci s strokovnimi referencami V program vključuje
mlade,išče inovativne pristope , pri načrtovanju pa se povezuje z javnimi zavodi ter nevladnimi
organizacijami in društvi, ki so prepoznavna na področju organiziranja vizualnih prireditev pri nas.
Projekt organizira v sodelovanju s KUD Trivia iz Ljubljane. Vprašljiva je finančna konstrukcija z
visokimi stroški. Prijavitelj se je o predlogu izjasnil v elektronski obliki in se z njim strinjal.

  154. Predlog prijavitelja LOKALPATRIOT, Prešernov trg 6, 8000 NOVO MESTO
za projekt Identitetni projekti - Vesna Bukovec /Organizacija razstavnih projektov in festivalov v
Sloveniji/ je v presoji prejel skupaj 90 točk (za sklop splošnih kriterijev 64 točk in za sklop
prednostnih kriterijev, ki veljajo za podpodročje, 26 točk) in bil ocenjen z opisno oceno
kakovostno.
Strokovna komisija predlaga sofinanciranje v višini 300.000 SIT.
Dodatne ugotovitve:Prijavitelj se je uveljavil z izvirnim konceptom programa, njegovo kakovostno
izvedbo ter zanimivimi avtorji in sodelavci s strokovnimi referencami V program vključuje mlade,
išče inovativne pristope , pri načrtovanju pa se povezuje z javnimi zavodi ter nevladnimi
                                                  52
organizacijami in društvi, ki so prepoznavna na področju organiziranja vizualnih prireditev pri nas.
Vprašljiva je finančna konstrukcija z visokimi stroški, primerjalno z višje ocenjenimi je projekt
manj inovativen. Prijavitelj se je o predlogu izjasnil v elektronski obliki in se z njim strinjal.

  155. Predlog prijavitelja LONČARSKI ATELJE BARBA ŠTEMBERGAR - ZUPAN
S.P., Krožna pot 11, 4208 ŠENČUR za projekt I. mednarodna kolonija umetniške keramike
/Organizacija razstavnih projektov in festivalov v Sloveniji/ je v presoji prejel skupaj 70 točk (za
sklop splošnih kriterijev 55 točk in za sklop prednostnih kriterijev, ki veljajo za podpodročje, 15
točk) in bil ocenjen z opisno oceno nezadovoljivo.
Strokovna komisija ne predlaga sofinanciranja.
Dodatne ugotovitve: Zamisel o koloniji za keramiko je sveža in predvideva široko dostopnost.
Strokovna komisija pogreša reference prijavitelja, strokovne sodelavce in bolj utemeljen koncept,
kar je za tako ambiciozno zastavljen projekt samoumevno. Glede na to, da ministrstvo nima
zagonskih sredstev, se možnosti za finančno podporo v primeru interesa lahko najdejo v drugih
virih.
Prijavitelj se v izjasnitvi s predlogom ni strinjal in je navedel dodatne podatke o organizatorju ter
seznam možnih strokovnih sodelavcev kolonije, za katere pa v prijavi ni priložil potrebnih potrdil.
Ker strokovna komisija v navedenem ni ugotovila novih dejstev, ostane prvotna odločitev
nespremenjena.

  156. Predlog prijavitelja LOVŠIN POLONCA, Mestni trg 19, 4220 ŠKOFJA LOKA za
projekt Delovna štipendija je v presoji prejel skupaj 85 točk (Splošni kriteriji) in bil ocenjen z
opisno oceno kakovostno.
Strokovna komisija ne predlaga sofinanciranja.
Dodatne ugotovitve: Umetniška vizija sveta, ki ga zaznamuje navzočnost globalizma in vsakdanjih
tem, v izrazilih pa skupek sodobnih vizualnih praks, poseduje aktualnost in kakovost, teme
avtoričine obravnave pa potrebno stopnjo celovitosti in zaokroženosti. Sorodnost s projekti, ki jih
determinira konkretna družbena stvarnost s svojo profanostjo, jim, primerjalno z višje ocenjenimi,
odvzema del izvirnosti in prepoznavnosti.
Prijavitelj se v izjasnitvi ni strinjal s predlogom strokovne komisije, saj meni, da je nekaj, kar
predstavlja aktualno tematiko današnje družbe tudi razumljivo večkrat obravnavano. Odločno tudi
nasprotuje oceni, da je prijaviteljeva produkcija manj izvirna in prepoznavna, ker črpa iz profanega,
v svoje projekte namreč vključuje visoko stopnjo individualnosti, kar argumentira tudi z udeležbo v
mednarodnih selekcijah. Seveda so vrednostne kategorije za vsakega prijavitelja posebej, absolutne
vse dotlej, ko se sooči z drugimi, takrat pa število dobljenih točk za posamezen projekt določa tudi
nivo, ki ga vzpostavi celoten nabor prijavljenih. Ustrezna kakovost, reference, izvirnost in
aktualnost so pogoj, da je vloga za delovno štipendijo sploh deležna ustrezne strokovne presoje.
Ker izjasnitev ni prinesla novih dejstev, ostane odločitev strokovne komisije nespremenjena.


  157. Predlog prijavitelja LOVŠIN POLONCA, Mestni trg 19, 4220 ŠKOFJA LOKA
za projekt Beautiful Nature – Bologna /Mednarodno sodelovanje/ je v presoji prejel skupaj 85 točk
(za sklop splošnih kriterijev 64 točk in za sklop prednostnih kriterijev, ki veljajo za podpodročje,
21 točk) in bil ocenjen z opisno oceno kakovostno.
Strokovna komisija predlaga sofinanciranje v višini 100.000 SIT.
Dodatne ugotovitve: Visoko oceno projektu prispevajo reference prijavitelja ter vključevanje
mednarodnega sodelovanja na način, ki najbolj smiselno uveljavlja našo sodobno likovno umetnost
v mednarodnem prostoru. Prijavitelj ni podal izjave na predlog v obvestilu
                                                  53
  158. Predlog prijavitelja LOVŠIN POLONCA, Mestni trg 19, 4220 ŠKOFJA LOKA
za projekt Potujoča avtorska knjiga umetnika /Organizacija razstavnih projektov in festivalov v
Sloveniji je v presoji prejel skupaj 8o točk (za sklop splošnih kriterijev 63 točk in za sklop
prednostnih kriterijev, ki veljajo za podpodročje, 17 točk) in bil ocenjen z opisno oceno
nezadovoljivo.
Strokovna komisija ne predlaga sofinanciranja.
Dodatne ugotovitve:Projekt je kakovosten in zanimiv za določen segment vizualne produkcije,
vendar v širšem pogledu, primerjalno z višje ocenjenimi izkazuje manjšo stopnjo izvirnosti in
prepoznavnosti. Prijavitelj ni podal izjave na predlog v obvestilu

  159. Predlog prijavitelja LOVŠIN POLONCA, Mestni trg 19, 4220 ŠKOFJA LOKA,
za projekt Čevlji /Organizacija razstavnih projektov in festivalov v Sloveniji/ je v presoji prejel
skupaj 83 točk (za sklop splošnih kriterijev 63 točk in za sklop prednostnih kriterijev, ki veljajo za
podpodročje, 20 točk) in bil ocenjen z opisno oceno kakovostno.
Strokovna komisija predlaga sofinanciranje v višini 100.000 SIT.
Dodatne ugotovitve: Visoko oceno projektu prispevajo reference prijavitelja ter prepoznaven in
izviren koncept programa galerije, kjer se bo Polonca Lovšin predstavila. Glede na to, da lahko
avtor kot fizična oseba zaprosi le za svojo avtorsko storitev, ne za produkcijske stroške, je višina
sofinanciranja usklajena s vrsto in obsegom razstave.. Prijavitelj ni podal izjave na predlog v
obvestilu.

160. Predlog prijavitelja LOZAR ROBERT, Pod smreko 6, 8340 ČRNOMELJ za
projekt Delovna štipendija je v presoji prejel skupaj 91 točk (Splošni kriteriji) in bil ocenjen z
opisno oceno kakovostno.
Strokovna komisija predlaga sofinanciranje v višini 2.500.000 SIT.
Dodatne ugotovitve: V času, ki ga določajo nove tehnologije in vdor vsakdanjih vsebin v umetnost,
je meditativna zazrtost v svet čistega abstraktnega slikarstva dobrodošel poudarek v kompleksni
podobi vizualnih umetnosti. Čeprav Lozar izhaja iz dediščine modernizma, je njegova slika sveža
in aktualna, saj održa odmik posameznika od vse bolj obvezujočih družbenih norm v intimno
samoto. Slikar tudi v fizičnem smislu ustvarja na obrobju Slovenije, kar njegovim slikam
zagotavlja ustrezno dostopnost. Prijavitelj ni podal izjave na predlog v obvestilu.

161. Predlog prijavitelja MAHER POLONA, Nabrežna 4, 2000 MARIBOR
za projekt Anatomija /Organizacija razstavnih projektov in festivalov v Sloveniji/ je v presoji prejel
skupaj 83 točk (za sklop splošnih kriterijev 63 točk in za sklop prednostnih kriterijev, ki veljajo za
podpodročje, 20 točk) in bil ocenjen z opisno oceno kakovostno.
Strokovna komisija predlaga sofinanciranje v višini 100.000 SIT.
Dodatne ugotovitve: Projekt odlikuje izvirna zamisel in ustvarjalnost v pristopu in izvedbi, tako
prijavitelj kot Bežigrajska galerija Ljubljana imata ustrezne reference, glede na to, da lahko avtor
kot fizična oseba zaprosi le za svojo avtorsko storitev, ne za produkcijske stroške, je višina
sofinanciranja usklajena s vrsto in obsegom razstave.
Prijavitelj se v izjasnitvi ni strinjal s predlogom, saj je menil, da je višina predlaganih sredstev
premajhna za tako zahtevno razstavo. Strokovna komisija prošnji za povečanje ni ugodila, saj je že
v prvi presoji upoštevala vsa potrebna dejstva, tj. tehnične in finančne možnosti Bežigrajske
galerije ter predvsem pogoj v razpisu, da lahko prijavitelj kot fizična oseba zaprosi le za svoj
avtorski honorar, ne pa tudi za stroške produkcije in organizacije.
                                                   54
162. Predlog prijavitelja KATJA MAJER, Letališka ul. 42, 2311 HOČE za projekt Valilnica 2
/Organizacija razstavnih projektov in festivalov v Sloveniji/ je v presoji prejel skupaj 81 točk (za
sklop splošnih kriterijev 63 točk in za sklop prednostnih kriterijev, ki veljajo za podpodročje, 19
točk) in bil ocenjen z opisno oceno kakovostno.
Strokovna komisija predlaga sofinanciranje v višini 100.000 SIT.
Dodatne ugotovitve: Prijavitelj v vlogi ustrezno utemeljuje svetlobno instalacijo, ki bo prirejena za
razstavo v Galeriji Ante Trstenjak v Ljutomeru. Ker lahko avtor kot fizična oseba zaprosi le za
svojo avtorsko storitev, ne za produkcijske stroške, je višina sofinanciranja usklajena s vrsto in
obsegom razstave. Prijavitelj ni podal izjave na predlog v obvestilu.

163. Predlog prijavitelja KATJA MAJER, Letališka ul. 42, 2311 HOČE za projekt
ProstorR /Organizacija razstavnih projektov in festivalov v Sloveniji/ je v presoji prejel skupaj 75
točk (za sklop splošnih kriterijev 62 točk in za sklop prednostnih kriterijev, ki veljajo za
podpodročje, 13 točk) in bil ocenjen z opisno oceno nezadovoljivo.
Strokovna komisija ne predlaga sofinanciranja. Prijavitelj ni podal izjave na predlog v obvestilu.
Dodatne ugotovitve: Gre za projekt, ki v formalnem smislu izhaja iz izkušnje
konceptualizma, za svojo realizacijo pa predvideva lokacijo v nakupovalnih centrih. Ob bolj
natančni utemeljitvi bi bilo lažje prepoznati več ustvarjalnosti in inovativnosti v pristopu, kar
komisija v vlogi pogreša. Prijavitelj ni podal izjave na predlog v obvestilu.

     164   Predlog prijavitelja MAROH IZTOK, Ulica Rezike Zalaznik 2 2000
MARIBOR za projekt Dialogi /Organizacija razstavnih projektov in festivalov v Sloveniji/ je v
presoji prejel skupaj 83 točk (za sklop splošnih kriterijev 64 točk in za sklop prednostnih kriterijev,
ki veljajo za podpodročje, 19 točk) in bil ocenjen z opisno oceno kakovostno.
Strokovna komisija predlaga sofinanciranje v višini 100.000 SIT.
Dodatne ugotovitve: Projekt Dialogi je načrtovan za Umetnostno galerijo Maribor, ki svojim
razstavljalcem zagotavlja ustrezno organizacijo. Iz vloge je razvidna kakovost in izvirnost
Marohovega dela, posebnega po pristopu in realizaciji. Ker lahko avtor kot fizična oseba zaprosi le
za svojo avtorsko storitev, ne za produkcijske stroške, je višina sofinanciranja usklajena s vrsto in
obsegom razstave. Prijavitelj ni podal izjave na predlog v obvestilu.

     165   Predlog prijavitelja MASOVNA, ZAVOD NEINSTITUCIONALNE KULTURE
Ulica IX. korpusa 99A, 5290 SOLKAN za projekt Umetnost na meji /Organizacija razstavnih
projektov in festivalov v Sloveniji/ je v presoji prejel skupaj 72 točk (za sklop splošnih kriterijev 58
točk in za sklop prednostnih kriterijev, ki veljajo za podpodročje, 14 točk) in bil ocenjen z opisno
oceno nezadovoljivo.
Strokovna komisija ne predlaga sofinanciranja.
Dodatne ugotovitve: Strokovna komisija je v presoji sicer upoštevala prizadevanja za razvoj
razstavne dejavnosti prijavitelja in njegov poseben položaj na meji, vendar ima za višje število
točk, primerjalno z ostalimi preskromne reference in premalo izdelan koncept. Iz prijave tudi ni
razvidna zahtevana kakovost. Prijavitelj ni podal izjave na predlog v obvestilu.

     166   Predlog prijavitelja MASOVNA, ZAVOD NEINSTITUCIONALNE KULTURE,
Ulica IX. korpusa 99A,5290 SOLKAN za projekt GO Film Fest /Organizacija razstavnih projektov
in festivalov v Sloveniji/ je v presoji prejel skupaj 74 točk (za sklop splošnih kriterijev 58 točk in za
sklop prednostnih kriterijev, ki veljajo za podpodročje, 16 točk) in bil ocenjen z opisno oceno
nezadovoljivo.
Strokovna komisija ne predlaga sofinanciranja.
                                                   55
Dodatne ugotovitve:Strokovna komisija ob pregledu vloge ugotavlja, da gre pri projektu za filmski
festival, ki žal ne sodi na področje vizualnih umetnosti kot sledi iz besedila razpisa. Prijavitelj ni
podal izjave na predlog v obvestilu.

    167.Predlog prijavitelja MAVRIČNO GLEDALIŠČE, Milana Majcna 19, 1000
LJUBLJANA za projekt Vilinski svet /Organizacija razstavnih projektov in festivalov v Sloveniji/
je v presoji prejel skupaj 77 točk (za sklop splošnih kriterijev 59 točk in za sklop prednostnih
kriterijev, ki veljajo za podpodročje, 18 točk) in bil ocenjen z opisno oceno nezadovoljivo.
Strokovna komisija ne predlaga sofinanciranja.
Dodatne ugotovitve:Strokovna komisija ob pregledu vloge ugotavlja, da projekt sicer vsebuje
področje videa in oblikovanje lutk, vendar v pretežni meri sodi na uprizoritvene umetnosti.
Prijavitelj ni podal izjave na predlog v obvestilu.

    168.Predlog prijavitelja MEDIACARSO d.o.o., Rimska 8, 1000 LJUBLJANA
za projekt Naslovnice revije Kras /Organizacija razstavnih projektov in festivalov v Sloveniji/ je v
presoji prejel skupaj 71 točk (za sklop splošnih kriterijev 56 točk in za sklop prednostnih kriterijev,
ki veljajo za podpodročje, 15 točk) in bil ocenjen z opisno oceno nezadovoljivo.
Strokovna komisija ne predlaga sofinanciranja.
Dodatne ugotovitve: Projekt sicer sodi na širše področje oblikovanja, vendar naslovnice revij niso
prioriteta, še posebej, ker ima prijavitelj na vizualnih umetnostih, primerjalno z višje ocenjenimi
manj referenc, predlog pa tudi ne izkazuje posebne izvirnosti. Vprašljiva je tudi finančna
konstrukcija z visokimi stroški. Prijavitelj ni podal izjave na predlog v obvestilu.

  169. Predlog prijavitelja MEDIACARSO d.o.o., Rimska 8, 1000 LJUBLJANA
za projekt Inferno - avtorska fotografska razstava /Organizacija razstavnih projektov in festivalov v
Sloveniji/ je v presoji prejel skupaj 74 točk (za sklop splošnih kriterijev 58 točk in za sklop
prednostnih kriterijev, ki veljajo za podpodročje, 16 točk) in bil ocenjen z opisno oceno
nezadovoljivo.
Strokovna komisija ne predlaga sofinanciranja.
Dodatne ugotovitve: Strokovna komisija je v presoji upoštevala zanimiv motivni svet fotografij,
vendar prijavitelj, primerjalno z višje ocenjenimi ne izkazuje potrebnih referenc v organiziranju
razstav , niti dovolj izvirne zasnove in ustvarjalnosti v pristopu in izvedbi le-teh. Vprašljiva je tudi
finančna konstrukcija z visokimi stroški. Prijavitelj ni podal izjave na predlog v obvestilu.

  170. Predlog prijavitelja MESTNA GALERIJA LJUBLJANA, Mestni trg 5, 1000
LJUBLJANA za projekt Slovenska arhitektura 20. stoletja /Mednarodno sodelovanje/ je v presoji
prejel skupaj 95 točk (za sklop splošnih kriterijev 68 točk in za sklop prednostnih kriterijev, ki
veljajo za podpodročje, 27 točk) in bil ocenjen z opisno oceno kakovostno.
Strokovna komisija predlaga sofinanciranje v višini 800.000 SIT.
Dodatne ugotovitve: Strokovna komisija ugotavlja, da je projekt pomemben tako zaradi
mednarodnega sodelovanja, kjer je Finska, kamor razstava potuje, med prioritetami, kot tudi zaradi
promocije slovenske ustvarjalnosti na ožjem področju arhitekture. Razstavo spremlja tudi ustrezna
publikacija. Prijavitelj se o predlogu v izjasnitvi ni posebej opredelil.

   171. Predlog prijavitelja MESTNA GALERIJA LJUBLJANA, Mestni trg 5, 1000
LJUBLJANA za projekt Edgar Knoop /Organizacija razstavnih projektov in festivalov v Sloveniji/
je v presoji prejel skupaj 91 točk (za sklop splošnih kriterijev 66 točk in za sklop prednostnih
kriterijev, ki veljajo za podpodročje, 25 točk) in bil ocenjen z opisno oceno kakovostno.
                                                  56
Strokovna komisija predlaga sofinanciranje v višini 500.000 SIT.
Dodatne ugotovitve:Mestna galerija se je v slovenskem in v mednarodnem prostoru uveljavila s
programom, ki izkazuje potrebno izvirnost in prepoznavnost, referenčni sodelavci in avtorji
zagotavljajo stalnico v kakovosti. Pomemben del programa predstavljajo mednarodne izmenjalne
razstave in skupni projekti. Prijavitelj se o predlogu v izjasnitvi ni posebej opredelil.

  172. Predlog prijavitelja MESTNA GALERIJA LJUBLJANA, Mestni trg 5, 1000
LJUBLJANA za projekt Prostori igre 1972 - 2005 gostovanje v Beogradu /Mednarodno
sodelovanje/ je v presoji prejel skupaj 85 točk (za sklop splošnih kriterijev 60 točk in za sklop
prednostnih kriterijev, ki veljajo za podpodročje, 25 točk) in bil ocenjen z opisno oceno
kakovostno.
Strokovna komisija predlaga sofinanciranje v višini 200.000 SIT.
Dodatne ugotovitve:Mestna galerija se je v slovenskem in v mednarodnem prostoru uveljavila s
programom, ki izkazuje potrebno izvirnost in prepoznavnost, referenčni sodelavci in avtorji
zagotavljajo stalnico v kakovosti. Pomemben del programa predstavljajo mednarodne izmenjalne
razstave in skupni projekti. V tem primeru gre za prenos razstave scenografij Mete Hočevar v
Beograd.
Prijavitelj se v izjasnitvi ni strinjal s predlogom in je navedel, da ob teh sredstvih prenosa v
Beograd ne bo mogoče izvesti. Strokovna komisija je že v prvi presoji upoštevala vsa dejstva tj.
sofinanciranje prve postavitve v Mestni galeriji Ljubljana v višini 400.000 SIT in ustrezno
soorganizacijo gostitelja tudi v finančnem smislu. Ker izjasnitev ne prinaša novih dejstev, ostaja
prvotna odločitev strokovne komisije nespremenjena.

  173. Predlog prijavitelja MESTNA GALERIJA LJUBLJANA, Mestni trg 5, 1000
LJUBLJANA za projekt Prostori igre 1972 -2005 /Organizacija razstavnih projektov in festivalov
v Sloveniji/ je v presoji prejel skupaj 87 točk (za sklop splošnih kriterijev 62 točk in za sklop
prednostnih kriterijev, ki veljajo za podpodročje, 25 točk) in bil ocenjen z opisno oceno
kakovostno.
Strokovna komisija predlaga sofinanciranje v višini 400.000 SIT.
Dodatne ugotovitve:Mestna galerija se je v slovenskem in v mednarodnem prostoru uveljavila s
programom, ki izkazuje potrebno izvirnost in prepoznavnost, referenčni sodelavci in avtorji
zagotavljajo stalnico v kakovosti. Projekt pomeni pomemben prispevek k strokovni obravnavi in
ustrezni promociji likovne podobe scenografije in kostumografije.
Prijavitelj se v izjasnitvi ni strinjal s predlogom in je navedel, da ob teh sredstvih prenosa v
Beograd ne bo mogoče izvesti. Strokovna komisija je že v prvi presoji upoštevala vsa dejstva tj.
sofinanciranje prve postavitve v Mestni galeriji Ljubljana v višini 400.000 SIT in ustrezno
soorganizacijo gostitelja tudi v finančnem smislu. Ker izjasnitev ne prinaša novih dejstev, ostaja
prvotna odločitev strokovne komisije nespremenjena.

  174. Predlog prijavitelja MESTNA GALERIJA LJUBLJANA, Mestni trg 5, 1000
LJUBLJANA za projekt Havanski bienale na Kubi –sodelovanje / Mednarodno sodelovanje je v
presoji prejel skupaj 84 točk (za sklop splošnih kriterijev 60 točk in za sklop prednostnih kriterijev,
ki veljajo za podpodročje, 24 točk) in bil ocenjen z opisno oceno kakovostno.
Strokovna komisija predlaga sofinanciranje v višini 200.000 SIT.
Dodatne ugotovitve:Mestna galerija se je v slovenskem in v mednarodnem prostoru uveljavila s
programom, ki izkazuje potrebno izvirnost in prepoznavnost, referenčni sodelavci in avtorji
zagotavljajo stalnico v kakovosti. Pomemben del programa prijavitelja predstavljajo mednarodne
                                                  57
izmenjalne razstave in skupni projekti, preko katerih se najbolj smiselno uveljavlja naša lastna
umetniška produkcija. Prijavitelj se o predlogu v izjasnitvi ni posebej opredelil.


  175. Predlog prijavitelja MESTNA GALERIJA LJUBLJANA Mestni trg 5, 1000
LJUBLJANA za projekt Razstava skozi 20. stoletje v slovenskih galerijah / Organizacija razstavnih
projektov in festivalov v Sloveniji 93 točk (za sklop splošnih kriterijev 68 točk in za sklop
prednostnih kriterijev, ki veljajo za podpodročje, 25 točk) in bil ocenjen z opisno oceno
kakovostno.
Strokovna komisija predlaga sofinanciranje v višini 600.000 SIT.
Dodatne ugotovitve:Strokovna komisija v predlaganem projektu prepoznava izviren in svež
koncept, ki tako prijavitelju kot razstavi zagotavlja visoko stopnjo inovativnosti ter predvideva
široko odmevnost v strokovni in širši javnosti.
Prijavitelj se s predlogom v izjansitvi ni strinjal, saj je menil, da so sredstva za tako pomemben
projekt preskromna in pozval k njegovi ponovni proučitvi. Strokovna komisija je na podlagi
utemeljitve prošnji ugodila in projektu namenila dodatnih 150.000 SIT.

   176. Predlog prijavitelja MESTNA GALERIJA LJUBLJANA Mestni trg 5, 1000
LJUBLJANA za projekt Pregledna razstava - Marko Kovačič /Organizacija razstavnih projektov in
festivalov v Sloveniji/ je v presoji prejel skupaj 88 točk (za sklop splošnih kriterijev 66 točk in za
sklop prednostnih kriterijev, ki veljajo za podpodročje, 22 točk) in bil ocenjen z opisno oceno
kakovostno.
Strokovna komisija predlaga sofinanciranje v višini 300.000 SIT.
Dodatne ugotovitve: Mestna galerija se je v slovenskem in v mednarodnem prostoru uveljavila s
programom, ki izkazuje potrebno izvirnost in prepoznavnost, referenčni sodelavci in avtorji
zagotavljajo stalnico v kakovosti. Pomemben del programa prijavitelja predstavljajo občasne
monografske pregledne razstave ključnih slovenskih ustvarjalcev.
Prijavitelj se s predlogom v izjansitvi ni strinjal, saj je menil, da so sredstva za tako pomemben
projekt preskromna in pozval k njegovi ponovni proučitvi. Strokovna komisija v utemeljitvi ni
našla novih dejstev – projekt je vrednotila kot vsako drugo primerljivo pregledno razstavo - , zato
svojega prvotnega mnenja ni spremenila.

   177. Predlog prijavitelja MESTNA GALERIJA LJUBLJANA Mestni trg 5, 1000
LJUBLJANA za projekt Razstava Cveta Maršiča /Organizacija razstavnih projektov in festivalov v
Sloveniji/ je v presoji prejel skupaj 90 točk (za sklop splošnih kriterijev 66 točk in za sklop
prednostnih kriterijev, ki veljajo za podpodročje, 24 točk) in bil ocenjen z opisno oceno
kakovostno.
Strokovna komisija predlaga sofinanciranje v višini 500.000 SIT.
Dodatne ugotovitve: Mestna galerija se je v slovenskem in v mednarodnem prostoru uveljavila s
programom, ki izkazuje potrebno izvirnost in prepoznavnost, referenčni sodelavci in avtorji
zagotavljajo stalnico v kakovosti. Pomemben del programa prijavitelja predstavljajo občasne
monografske pregledne razstave ključnih slovenskih ustvarjalcev, tudi tistih, ki živijo in delajo v
tujini.
Prijavitelj se s predlogom v izjansitvi ni strinjal, saj je menil, da so sredstva za tako pomemben
projekt preskromna in pozval k njegovi ponovni proučitvi. Strokovna komisija je ob ponovni
proučitvi projekta in ob upoštevanju novih dejstev, zlasti visokih transportnih stroškov umetniških
del avtorja, ki živi in dela v tujini, predlagano vrednost sofinanciranja zvišala za 150.000 SIT.
                                                   58
    178.MESTNA GALERIJA LJUBLJANA Mestni trg 5, 1000 LJUBLJANA za
projekt Kubanska umetnost /Organizacija razstavnih projektov in festivalov v Sloveniji/ je v
presoji prejel 89 točk (za sklop splošnih kriterijev 67 točk in za sklop prednostnih kriterijev, ki
veljajo za podpodročje, 22 točk) in bil ocenjen z opisno oceno kakovostno.
Strokovna komisija predlaga sofinanciranje v višini 400.000 SIT.
Dodatne ugotovitve:Mestna galerija se je v slovenskem in v mednarodnem prostoru uveljavila s
programom, ki izkazuje potrebno izvirnost in prepoznavnost, referenčni sodelavci in avtorji
zagotavljajo stalnico v kakovosti. Pomemben del programa prijavitelja predstavljajo mednarodne
izmenjalne razstave in skupni projekti. Poleg seznanjanja slovenske javnosti s tujimi dosežki v
umetnosti je pomembna reciprocitetno načelo gostujočih razstav.
Prijavitelj se s predlogom v izjansitvi ni strinjal, saj je menil, da so sredstva za tako obsežen projekt
preskromna in pozval k njegovi ponovni proučitvi. Strokovna komisija je ob ponovni proučitvi
projekta in ob upoštevanju novih dejstev, zlasti visokih transportnih stroškov umetniških del iz
Kube, predlagano vrednost sofinanciranja zvišala za 200.000 SIT.

  179. Predlog prijavitelja MIROVIĆ KATERINA, Celjska 14, 1000 LJUBLJANA za
projekt Delovna štipendija je v presoji prejel skupaj 85 točk (Splošni kriteriji) in bil ocenjen z
opisno oceno kakovostno.
Strokovna komisija ne predlaga sofinanciranja.
Dodatne ugotovitve: Katerina Mirovič je s prizadevnim delom na področju spodbujanja in
promocije stripa veliko pripomogla k uveljavljanju tudi tistih področij vizualne umetnosti in širše
kulture, ki v različnih strokovnih presojah velikokrat ostanejo ob strani. Kljub svoji popularnosti.
Strokovna komisija je pri ocenjevanju morala slediti splošnim razpisnim kriterijem, ki dajejo
prednost umetniški ustvarjalnosti. V konkurenci je vloga Katerine Mirovič zato prejela manjše
število točk. Prijavitelj ni podal izjave na predlog v obvestilu.

   180. Predlog prijavitelja MLADINSKI KULTURNI CENTER MARIBOR,
Ljubljanska ulica 4, 2000 MARIBOR za projekt Sodobna likovna umetnost SZ Hrvaške
/Organizacija razstavnih projektov in festivalov v Sloveniji/ je v presoji prejel 83 točk (za sklop
splošnih kriterijev 60 točk in za sklop prednostnih kriterijev, ki veljajo za podpodročje, 23 točk) in
bil ocenjen z opisno oceno kakovostno.
Strokovna komisija predlaga sofinanciranje v višini 200.000 SIT.
Dodatne ugotovitve: Mladinski kulturni center si je ustvaril potrebno prepoznavnost in izvirnost s
konceptualno dovolj premišljenim programom, ki stavi predvsem na mlajše generacije avtorjev in
mednarodne izmenjave s sorodnimi organizatorji. Ob zanimivih predstavitvah novih iskanj v
vizualnih umetnostih pa skrbi tudi za promocijo kulture svoje lastne pokrajine. Prijavitelj ni podal
izjave na predlog v obvestilu.

   181. Predlog prijavitelja MLADINSKI KULTURNI CENTER MARIBOR,
Ljubljanska ulica 4, 2000 MARIBOR za projekt Cikel razstav mladih umetnikov /Organizacija
razstavnih projektov in festivalov v Sloveniji/ je v presoji prejel 83 točk (za sklop splošnih
kriterijev 60 točk in za sklop prednostnih kriterijev, ki veljajo za podpodročje, 23 točk) in bil
ocenjen z opisno oceno kakovostno.
Strokovna komisija predlaga sofinanciranje v višini 200.000 SIT.
Dodatne ugotovitve: Mladinski kulturni center si je ustvaril potrebno prepoznavnost in izvirnost s
konceptualno dovolj premišljenim programom, ki stavi predvsem na mlajše generacije avtorjev in
mednarodne izmenjave s sorodnimi organizatorji. Ob zanimivih predstavitvah novih iskanj v
                                                   59
vizualnih umetnostih pa skrbi tudi za promocijo kulture svoje lastne pokrajine. Prijavitelj ni podal
izjave na predlog v obvestilu.

  182. Predlog prijavitelja MLADINSKI KULTURNI CENTER MARIBOR,
Ljubljanska ulica 4, 2000 MARIBOR za projekt Prostorski koncept /Organizacija razstavnih
projektov in festivalov v Sloveniji/ je v presoji prejel 83 točk (za sklop splošnih kriterijev 60 točk
in za sklop prednostnih kriterijev, ki veljajo za podpodročje, 23 točk) in bil ocenjen z opisno oceno
kakovostno.
Strokovna komisija predlaga sofinanciranje v višini 200.000 SIT.
Dodatne ugotovitve: Mladinski kulturni center si je ustvaril potrebno prepoznavnost in izvirnost s
konceptualno dovolj premišljenim programom, ki stavi predvsem na mlajše generacije avtorjev in
mednarodne izmenjave s sorodnimi organizatorji. V projekt so vključeni mladi italijanski umetniki,
upoštevana je tudi razstavnina. Prijavitelj ni podal izjave na predlog v obvestilu.

   183. Predlog prijavitelja MLADINSKI KULTURNI CENTER MARIBOR,
Ljubljanska ulica 4, 2000 MARIBOR za projekt Dar /Organizacija razstavnih projektov in
festivalov v Sloveniji/ je v presoji prejel 83 točk (za sklop splošnih kriterijev 60 točk in za sklop
prednostnih kriterijev, ki veljajo za podpodročje, 23 točk) in bil ocenjen z opisno oceno
kakovostno.
Strokovna komisija predlaga sofinanciranje v višini 200.000 SIT.
Dodatne ugotovitve: Mladinski kulturni center si je ustvaril potrebno prepoznavnost in izvirnost s
konceptualno dovolj premišljenim programom, ki stavi predvsem na mlajše generacije avtorjev in
mednarodne izmenjave s sorodnimi organizatorji. Projekt Jirija Kočice izkazuje izvirnost in
ustvarjalnost v pristopu, v organizaciji sodelujejo tudi kustosi. Prijavitelj ni podal izjave na predlog
v obvestilu.

   184. Predlog prijavitelja MLADINSKI KULTURNI CENTER MARIBOR,
Ljubljanska ulica 4, 2000 MARIBOR za projekt Trans /Organizacija razstavnih projektov in
festivalov v Sloveniji/ je v presoji prejel 83 točk (za sklop splošnih kriterijev 60 točk in za sklop
prednostnih kriterijev, ki veljajo za podpodročje, 23 točk) in bil ocenjen z opisno oceno
kakovostno.
Strokovna komisija predlaga sofinanciranje v višini 200.000 SIT.
Dodatne ugotovitve: Mladinski kulturni center si je ustvaril potrebno prepoznavnost in izvirnost s
konceptualno dovolj premišljenim programom, ki stavi predvsem na mlajše generacije avtorjev in
mednarodne izmenjave s sorodnimi organizatorji. Razstava Karla Vovka poleg inovativnosti
prinaša točke tudi zaradi mednarodnega sodelovanja z Avstrijo. Prijavitelj ni podal izjave na
predlog v obvestilu.

185 Predlog Prijavitelja MUZEUM LJUBLJANA, Gornji trg 44, 1000 Ljubljana za projekt
Continental breakfast memory (w)hole Skopje /Mednarodno sodelovanje/ je v presoji prejel 80 točk
(za sklop splošnih kriterijev 60 točk in za sklop prednostnih kriterijev, ki veljajo za podpodročje,
20 točk) in bil ocenjen z opisno oceno nezadovoljivo.
Strokovna komisija ne predlaga sofinanciranja.
Dodatne ugotovitve: Projekt je prepoznaven in aktualen, vključuje mednarodno sodelovanje in
referenčne sodelavca. Zaradi visokih stroškov je strokovna komisija dala prednost drugemu,
sorodnemu projektu, ki zaradi stvarnejše finančne konstrukcije izkazuje večjo stopnjo
profesionalne realizacije. Glede na soorganizatorje je mogoče pričakovati tudi njihov delež v
                                                  60
sofinanciranju. Prijavitelj ni podal izjave na predlog v obvestilu.

186 Predlog prijavitelja MUZEUM LJUBLJANA, Gornji trg 44, 1000 Ljubljana za projekt
Memory (w)hole Ljubljana /Mednarodno sodelovanje/ je v presoji prejel 95 točk (za sklop splošnih
kriterijev 68 točk in za sklop prednostnih kriterijev, ki veljajo za podpodročje, 27 točk) in bil
ocenjen z opisno oceno kakovostno.
Strokovna komisija predlaga sofinanciranje v višini 1.000.000 SIT.
Dodatne ugotovitve: Projekt je prepoznaven in aktualen, vključuje mednarodno sodelovanje in
referenčne sodelavca. Zaradi visokih stroškov je strokovna komisija dala prednost drugemu,
sorodnemu projektu, ki zaradi stvarnejše finančne konstrukcije izkazuje večjo stopnjo
profesionalne realizacije. Glede na soorganizatorje je mogoče pričakovati tudi njihov delež v
sofinanciranju. Prijavitelj ni podal izjave na predlog v obvestilu.

187 Predlog prijavitelja NO HISTORY ZAVOD ZA SODOBNE UMETNOSTI, Jenkova 5, 1000
LJUBLJANA za projekt Adopt an artist /Organizacija razstavnih projektov in festivalov v
Sloveniji/ je v presoji prejel 73 točk (za sklop splošnih kriterijev 58 točk in za sklop prednostnih
kriterijev, ki veljajo za podpodročje, 15 točk) in bil ocenjen z opisno oceno nezadovoljivo.
Strokovna komisija ne predlaga sofinanciranja.
Dodatne ugotovitve: Projekt, ki posega na področje konceptualne umetnosti, vključuje pa tudi splet
je zagotovo zanimiv ožjemu krogu ustvarjalcev. Za višje število točk izkazuje, primerjalno z višje
ocenjenimi manj izvirne zasnove in ustvarjalnosti v pristopu in izvedbi na ožjem področju
vizualnih umetnosti, kjer ima tako prijavitelj kot sodelavci manj referenc. Prijavitelj ni podal izjave
na predlog v obvestilu.

188. Predlog prijavitelja NOVICE d.o.o., Mestni trg 7, 3210 SLOVENSKE KONJICE, za
projekt XII. likovna prijateljevanja /Organizacija razstavnih projektov in festivalov v Sloveniji/ je v
presoji prejel 70 točk (za sklop splošnih kriterijev 56 točk in za sklop prednostnih kriterijev, ki
veljajo za podpodročje, 14 točk) in bil ocenjen z opisno oceno nezadovoljivo.
Strokovna komisija ne predlaga sofinanciranja.
Dodatne ugotovitve:Tako zastavljena likovna kolonija je nedvomno zanimiva za kraj, celo za
ustvarjalce iz vse Slovenije, zato se tudi pričakuje sofinanciranje iz drugih virov. Za višje število
točk strokovna komisija pogreša bolj utemeljen in izviren koncept ter podporo stroke. Prijavitelj
tudi ne izkazuje potrebnih referenc v organiziranju prireditev na področju vizualnih umetnosti.
Prijavitelj ni podal izjave na predlog v obvestilu.

189. Predlog prijavitelja OLOOP LJUBLJANA, Ul. Metoda Mikuža 10, 1000 LJUBLJANA
za projekt Sledi tistih ki jih nikoli nisem srečala - Elena Fajt /Organizacija razstavnih projektov in
festivalov v Sloveniji/ je v presoji prejel 76 točk (za sklop splošnih kriterijev 58 točk in za sklop
prednostnih kriterijev, ki veljajo za podpodročje, 18 točk) in bil ocenjen z opisno oceno
nezadovoljivo.
Strokovna komisija ne predlaga sofinanciranja.
Dodatne ugotovitve: Prijavitelj v svojem dosedanjem delu sicer izkazuje izvirno zasnovo, pokriva
področje tekstilnega oblikovanja in ima tudi ustrezne reference. Primerjalno z višje ocenjenimi ima
projekt manj utemeljen koncept na ožjem področju oblikovanja, manj pa je iz vloge razvidna tudi
njegova aktualnost in primerna dostopnost. Prijavitelj ni podal izjave na predlog v obvestilu.

189. Predlog prijavitelja OLOOP LJUBLJANA, Ul. Metoda Mikuža 10, 1000 LJUBLJANA
                                                   61
za projekt Izkušnja odvrženega – Chicago /Mednarodno sodelovanje/je v presoji prejel 78 točk (za
sklop splošnih kriterijev 58 točk in za sklop prednostnih kriterijev, ki veljajo za podpodročje, 20
točk) in bil ocenjen z opisno oceno nezadovoljivo.
Strokovna komisija ne predlaga sofinanciranja.
Dodatne ugotovitve: Prijavitelj v svojem dosedanjem delu sicer izkazuje izvirno zasnovo, pokriva
področje tekstilnega oblikovanja in ima tudi ustrezne reference. Primerjalno z višje ocenjenimi ima
projekt, ki vključuje le eno avtorico, manj utemeljen koncept na ožjem področju oblikovanja,
visoki so tudi stroški, ki naj bi jih pokrilo ministrstvo. Prijavitelj ni podal izjave na predlog v
obvestilu.

190. Predlog prijavitelja OMERZEL KIKI, Ilirska 9, 1000 LJUBLJANA za projekt
Pravljice za lahko noč /Organizacija razstavnih projektov in festivalov v Sloveniji/ je v presoji
prejel 76 točk (za sklop splošnih kriterijev 58 točk in za sklop prednostnih kriterijev, ki veljajo za
podpodročje, 18 točk) in bil ocenjen z opisno oceno nezadovoljivo.
Strokovna komisija ne predlaga sofinanciranja.
Dodatne ugotovitve:Avtorica prijavlja svojo udeležbo na razstavi »Ženske ilustratorke«, ki naj bi
bila v sklopu Festivala Mesta žensk postavljena v Galeriji CD v Ljubljani. Gre za skupinsko
razstavo, kjer izbor še ni dokončno določen, zato se strokovna komisija za sofinanciranje ni
odločila. Prijavitelj ni podal izjave na predlog v obvestilu.

  191. Predlog prijavitelja OMERZU SILVAN, Masarykova 28, 1000 LJUBLJANA za projekt
Delovna štipendija je v presoji prejel skupaj 90 točk (Splošni kriteriji) in bil ocenjen z opisno
oceno kakovostno.
Strokovna komisija predlaga, da se vloga v skladu z 2. odstavkom 14 člena Pravilnika uvrsti na
rezervno listo.
Dodatne ugotovitve: Likovna ustvarjalnost Silvana Omerzuja je neločljivo povezana z gledališčem,
posebej lutkovnim. Tako v risbi kot v oblikovanju marionet in scenografije izhaja iz tradicije
pouličnega gledališča in naturalizma srednjeveških religioznih in posvetnih performansov. Temu
primerna je tudi arhaična modelacija in vzdušje, celota pa zanimiva različnim generacijam. Na
ožjem področju vizualnih umetnosti izkazuje vloga, primerjalno z višje ocenjenimi, manj referenc.
Prijavitelj se o predlogu strokovne komisije ni pisno izjasnil, kljub temu je strokovna komisija ob
ponovni proučitvi njegovega projekta ugotovila, da ta po vseh razpisnih kriterijih ustreza številu
točk, ki so potrebne za sofinanciranje projekta Delovna štipendija v višini 2.500.000 SIT.

  192. Predlog prijavitelja HERMAN PIVK, Ul. Borca Petra 18, 1000 LJUBLJANA, za projekt
Delovna štipendija je v presoji prejel skupaj 88 točk (Splošni kriteriji) in bil ocenjen z opisno
oceno kakovostno.
Strokovna komisija ne predlaga sofinanciranja.
Dodatne ugotovitve: Fotografije Hermana Pivka že vrsto let razstavljajo ugledne galerije v
Sloveniji, zapisi o njih pa najdejo mesto v referenčnih časopisih in revijah. Izkazujejo izvirno
zasnovo in ustvarjalnost v pristopu in izvedbi, njihova podoba pa je v zadnjem obdobju,
primerjalno z višje ocenjenimi manj aktualna.
Prijavitelj se v pisni izjansitvi na predlog ni strinjal in kot ugovor mnenju strokovne komisije
navedel svoje reference iz zadnjih let. Kljub temu ni bilo mogoče ugotoviti drugih dejstev, kot že v
prvi presoji – tudi zaradi referenc je projekt tudi prejel visoko število točk - , zato ostane predlog
strokovne komisije nespremenjen.

  193. Predlog prijavitelja PORTA B ZAVOD, Linhartova 18, 3000 CELJE za projekt Sejalec –
                                                     62
motiv slovenske kulturne identitete /Organizacija razstavnih projektov in festivalov v Sloveniji/ je
v presoji prejel 70 točk (za sklop splošnih kriterijev 56 točk in za sklop prednostnih kriterijev, ki
veljajo za podpodročje, 14 točk) in bil ocenjen z opisno oceno nezadovoljivo.
Strokovna komisija ne predlaga sofinanciranja.
Dodatne ugotovitve:Strokovna komisija pozdravlja prizadevanja organizatorjev, vendar ugotavlja,
da vloga ne sodi prvenstveno na razpisano področje, saj je v veliki meri utemeljena na
izobraževanju in popularizaciji umetnosti ter spodbujanju k ustvarjalnosti. Meni, da bi si prijavitelj
lahko pridobil sredstva iz drugih virov. Prijavitelj ni podal izjave na predlog v obvestilu.

  194. Predlog prijavitelja PORTA B ZAVOD, Linhartova 18, 3000 CELJE za projekt Grenka
roža zeleno zlato /Organizacija razstavnih projektov in festivalov v Sloveniji/ je v presoji prejel 70
točk (za sklop splošnih kriterijev 56 točk in za sklop prednostnih kriterijev, ki veljajo za
podpodročje, 14 točk) in bil ocenjen z opisno oceno nezadovoljivo.
Strokovna komisija ne predlaga sofinanciranja.
Dodatne ugotovitve:Strokovna komisija pozdravlja prizadevanja organizatorjev, vendar ugotavlja,
da vloga ne sodi prvenstveno na razpisano področje, saj je v veliki meri utemeljena na
izobraževanju in popularizaciji umetnosti ter spodbujanju k ustvarjalnosti. Meni, da bi si prijavitelj
lahko pridobil sredstva iz drugih virov. Prijavitelj ni podal izjave na predlog v obvestilu.

   195. Predlog prijavitelja PREGL ARJAN, Trnovska ulica 10, 1000 LJUBLJANA za projekt
Abstrakcije-Razstava v Galerija Equrna /Organizacija razstavnih projektov in festivalov v
Sloveniji/ je v presoji prejel 79 točk (za sklop splošnih kriterijev 60 točk in za sklop prednostnih
kriterijev, ki veljajo za podpodročje, 19 točk) in bil ocenjen z opisno oceno nezadovoljivo.
Strokovna komisija ne predlaga sofinanciranja.
Dodatne ugotovitve: Prijavitelj kot fizična oseba prijavlja svojo razstavo v Galeriji Equrna, ki pa
glede svojega statusa in vloge razstavljalcem zagotavlja strokovno korektno prezentacijo del.
Prijavitelj je tudi opravičen le do plačila svoje avtorske storitve pri razstavi, kar v tem primeru ni
dovolj argumentirano. Prijavitelj ni podal izjave na predlog v obvestilu.

  196. Predlog prijavitelja PREGL ARJAN, Trnovska ulica 10, 1000 LJUBLJANA za projekt
Delovna štipendija je v presoji prejel skupaj 92 točk (Splošni kriteriji) in bil ocenjen z opisno oceno
kakovostno.
Strokovna komisija predlaga sofinanciranje v višini 2.500.000 SIT.
Dodatne ugotovitve:Arjan Pregl pripada najmlajši generaciji slovenskih likovnih umetnikov, starih
do 35 let. Temeljni področji njegovega ustvarjanja sta slika in grafika, oblikovni svet pa v daljnih
reminiscencah spominja na izkušnjo pop-arta, zato tudi pogum v barvni paleti in motivih, kjer
najdemo stilizirane detajle iz narave. Nove rešitve v slikarstvu in grafiki so sinteza klasičnega
načina slikanja in novih vsebin, ki pripadajo Preglovi generaciji. Avtor ima dovolj referenčnih
razstav in kritiških zapisov v slovenskem in mednarodnem prostoru. Prijavitelj ni podal izjave na
predlog v obvestilu.

   197. Predlog prijavitelja PREGL ARJAN, Trnovska ulica 10, 1000 LJUBLJANA
za projekt Narava – Razstava v Galeriji Krka v Novem Mestu /Organizacija razstavnih projektov in
festivalov v Sloveniji/ je v presoji prejel 75 točk (za sklop splošnih kriterijev 55 točk in za sklop
prednostnih kriterijev, ki veljajo za podpodročje, 20 točk) in bil ocenjen z opisno oceno
nezadovoljivo.
Strokovna komisija ne predlaga sofinanciranja.
                                                     63
Dodatne ugotovitve: Prijavitelj kot fizična oseba prijavlja svojo razstavo v Galeriji Krka, ki pa
glede svojega statusa in vloge razstavljalcem zagotavlja strokovno korektno prezentacijo del.
Prijavitelj je tudi opravičen le do plačila svoje avtorske storitve pri razstavi, kar v tem primeru ni
dovolj argumentirano. Prijavitelj ni podal izjave na predlog v obvestilu.

    198 Predlog prijavitelja PREGL ARJAN, Trnovska ulica 10, 1000 LJUBLJANA za projekt
Ilustracije /Organizacija razstavnih projektov in festivalov v Sloveniji/ je v presoji prejel 80 točk
(za sklop splošnih kriterijev 60 točk in za sklop prednostnih kriterijev, ki veljajo za podpodročje,
20 točk) in bil ocenjen z opisno oceno nezadovoljivo.
Strokovna komisija ne predlaga sofinanciranja.
Dodatne ugotovitve: Prijavitelj kot fizična oseba prijavlja svojo razstavo v Galeriji Šivčeva hiša v
Radovljici, ki pa glede svojega statusa in vloge razstavljalcem zagotavlja strokovno korektno
prezentacijo del. Prijavitelj je tudi opravičen le do plačila svoje avtorske storitve pri razstavi, kar v
tem primeru ni dovolj argumentirano. Prijavitelj ni podal izjave na predlog v obvestilu.

199 Predlog prijavitelja PROSENC NATAŠA, Rožna dolina Cesta 11/11, 1000
LJUBLJANA za projekt Delovna štipendija je v presoji prejel skupaj 86 točk (Splošni kriteriji) in
bil ocenjen z opisno oceno kakovostno.
Strokovna komisija ne predlaga sofinanciranja.
Dodatne ugotovitve: Ustvarjalno delo Nataše Prosenc je bilo že od vsega začetka deležno
pozornosti strokovne javnosti, saj si je avtorica suvereno in s posebno občutljivostjo prisvajala
sprva izkušnje videa, kasneje tudi filma in fotografije. Njena vloga izkazuje kakovost in aktualnost,
kontinuirano navzočnost v mednarodnem prostoru ter referenčne odmeve strokovne javnosti.
Primerjalno z višje ocenjenimi, pa je manj opazna izvirnost koncepta ter ustvarjalnost v pristopu.
Prijavitelj ni podal izjave na predlog v obvestilu.

200. Predlog prijavitelja PROSVETNO DRUŠTVO SOČA, Pionirska 8, 5213 KANAL
za projekt Darko Slavec – razstava /Organizacija razstavnih projektov in festivalov v Sloveniji/ je v
presoji prejel 82 točk (za sklop splošnih kriterijev 61 točk in za sklop prednostnih kriterijev, ki
veljajo za podpodročje, 21 točk) in bil ocenjen z opisno oceno kakovostno.
Strokovna komisija predlaga sofinanciranje v višini 200.000 SIT.
Dodatne ugotovitve: Galerija Rika Debenjaka v Kanalu je pomembna za širše področje Severne
primorske in obmejne Furlanije. Zaradi kakovostnega programa in referenčnih strokovnih
sodelavcev si je ustvarila širok krog občinstva in potreben ugled tudi izven lokalnih okvirov.
Razstava Darka Slavca sodi v ciklus osebnih predstavitev slovenskih avtorjev. Prijavitelj ni podal
izjave na predlog v obvestilu.

201. Predlog prijavitelja PROSVETNO DRUŠTVO SOČA, Pionirska 8, 5213 KANAL za
projekt Andrej Pavlič – razstava /Organizacija razstavnih projektov in festivalov v Sloveniji/ je v
presoji prejel 80 točk (za sklop splošnih kriterijev 61 točk in za sklop prednostnih kriterijev, ki
veljajo za podpodročje, 19 točk) in bil ocenjen z opisno oceno nezadovoljivo.
Strokovna komisija ne predlaga sofinanciranja.
Dodatne ugotovitve: Galerija Rika Debenjaka v Kanalu je pomembna za širše področje Severne
primorske in obmejne Furlanije. Zaradi kakovostnega programa in referenčnih strokovnih
sodelavcev si je ustvarila širok krog občinstva in potreben ugled tudi izven lokalnih okvirov.
Projekta strokovna komisija ni podprla, saj gre za razstavo, ki je v letu 2006 že ustrezno
sofinancirana. Prijavitelj ni podal izjave na predlog v obvestilu.
                                                    64
202. Predlog prijavitelja PROSVETNO DRUŠTVO SOČA, Pionirska 8, 5213 KANAL za
projekt Jernej Skrt – razstava /Organizacija razstavnih projektov in festivalov v Sloveniji/ je v
presoji prejel 84 točk (za sklop splošnih kriterijev 61 točk in za sklop prednostnih kriterijev, ki
veljajo za podpodročje, 23 točk) in bil ocenjen z opisno oceno kakovostno.
Strokovna komisija predlaga sofinanciranje v višini 300.000 SIT.
Dodatne ugotovitve: Galerija Rika Debenjaka v Kanalu je pomembna za širše področje Severne
primorske in obmejne Furlanije. Zaradi kakovostnega programa in referenčnih strokovnih
sodelavcev si je ustvarila širok krog občinstva in potreben ugled tudi izven lokalnih okvirov. Z
razstavo mladega domačina, ki je diplomiral v Benetkah zagotavljajo promocijo tudi novim
generacijam. Prijavitelj ni podal izjave na predlog v obvestilu.

   203. Predlog prijavitelja PROSVETNO DRUŠTVO SOČA, Pionirska 8, 5213 KANAL za
projekt Soča v slikah slovenskih slikarjev /Organizacija razstavnih projektov in festivalov v
Sloveniji/ je v presoji prejel 85 točk (za sklop splošnih kriterijev 62 točk in za sklop prednostnih
kriterijev, ki veljajo za podpodročje, 23 točk) in bil ocenjen z opisno oceno kakovostno.
Strokovna komisija predlaga sofinanciranje v višini 400.000 SIT.
Dodatne ugotovitve: Gre za projekt, ki ima v tematskem izhodišču ustrezno izvirnost, v izboru
sodelujočih avtorjev in strokovnih sodelavcev pa potrebne reference za visoko število točk.
Razstava vključuje mlajše ter predvideva tudi široko dostopnost. Prijavitelj ni podal izjave na
predlog v obvestilu.

  204. Predlog prijavitelja PROSVETNO DRUŠTVO SOČA, Pionirska 8, 5213 KANAL za
projekt Silvester Komel – razstava /Organizacija razstavnih projektov in festivalov v Sloveniji/ je v
presoji prejel 85 točk (za sklop splošnih kriterijev 62 točk in za sklop prednostnih kriterijev, ki
veljajo za podpodročje, 23 točk) in bil ocenjen z opisno oceno kakovostno.
Strokovna komisija predlaga sofinanciranje v višini 400.000 SIT.
Dodatne ugotovitve:Projekt predvideva pregledno spominsko razstavo enega najpomembnejših
primorskih slikarjev 20. stoletja, ki mu pomembno mesto pripada tudi v širšem nacionalnem
okviru. Prijava izkazuje potrebne reference, izvirnost in konceptualno utemeljenost ter široko
dostopnost. Prijavitelj ni podal izjave na predlog v obvestilu.

   205. Predlog prijavitelja PROSVETNO DRUŠTVO TRNOVO, FINŽGARJEVA GALERIJA,
Kolezijska 1, 1000 LJUBLJANA za projekt Marjan Tršar - slikarska razstava /Organizacija
razstavnih projektov in festivalov v Sloveniji/ je v presoji prejel 82 točk (za sklop splošnih
kriterijev 62 točk in za sklop prednostnih kriterijev, ki veljajo za podpodročje, 20 točk) in bil
ocenjen z opisno oceno kakovostno.
Strokovna komisija predlaga sofinanciranje v višini 300.000 SIT.
Dodatne ugotovitve:Prijavitelj, ki združuje mlade kustose in organizatorje se je uveljavil s
prepoznavnim in kakovostnim programom, ki velikokrat pokriva prezrte ali manj pogoste projekte
ter tako prispeva k bolj celoviti in pluralni podobi sodobne razstavne politike v Ljubljani in širše v
Sloveniji. Upošteva pomen sodelovanja stroke in izplačevanje razstavnin. V tem primeru gre za
razstavo enega najstarejših in vsestranskih umetnikov in pedagogov pri nas. Prijavitelj ni podal
izjave na predlog v obvestilu.

  206. Predlog prijavitelja PROSVETNO DRUŠTVO TRNOVO, FINŽGARJEVA GALERIJA,
Kolezijska 1 1000 LJUBLJANA za projekt Mednarodna slikarska razstava mladih /Organizacija
razstavnih projektov in festivalov v Sloveniji/je v presoji prejel 86 točk (za sklop splošnih kriterijev
                                                  65
62 točk in za sklop prednostnih kriterijev, ki veljajo za podpodročje, 24 točk) in bil ocenjen z
opisno oceno kakovostno.
Strokovna komisija predlaga sofinanciranje v višini 500.000 SIT.
Dodatne ugotovitve:Prijavitelj, ki združuje mlade kustose in organizatorje se je uveljavil s
prepoznavnim in kakovostnim programom, ki velikokrat pokriva prezrte ali manj pogoste projekte
ter tako prispeva k bolj celoviti in pluralni podobi sodobne razstavne politike v Ljubljani in širše v
Sloveniji. Razstava iz zbirke Art Dulcinium, ki predvideva tudi simpozij vključuje mednarodno
sodelovanje, poleg konceptualno izvirne predstavitev del avtorjev iz mediteranskih dežel tudi
teoretski del. Prijavitelj ni podal izjave na predlog v obvestilu.

   207. Predlog prijavitelja PROSVETNO DRUŠTVO TRNOVO, FINŽGARJEVA GALERIJA,
Kolezijska 1 1000 LJUBLJANA za projekt Samostojna razstava Urške Cigler /Organizacija
razstavnih projektov in festivalov v Sloveniji/ je v presoji prejel 82 točk (za sklop splošnih
kriterijev 62 točk in za sklop prednostnih kriterijev, ki veljajo za podpodročje, 20 točk) in bil
ocenjen z opisno oceno kakovostno.
Strokovna komisija predlaga sofinanciranje v višini 200.000 SIT.
Dodatne ugotovitve:Prijavitelj, ki združuje mlade kustose in organizatorje se je uveljavil s
prepoznavnim in kakovostnim programom, ki velikokrat pokriva prezrte ali manj pogoste projekte
ter tako prispeva k bolj celoviti in pluralni podobi sodobne razstavne politike v Ljubljani in širše v
Sloveniji. Upošteva pomen sodelovanja stroke in izplačevanje razstavnin. Prijavitelj ni podal izjave
na predlog v obvestilu.

   208. Predlog prijavitelja PROSVETNO DRUŠTVO TRNOVO, FINŽGARJEVA GALERIJA,
Kolezijska 1, 1000 LJUBLJANA za projekt Monografska razstava Draga Tršarja /Organizacija
razstavnih projektov in festivalov v Sloveniji/ je v presoji prejel 82 točk (za sklop splošnih
kriterijev 62 točk in za sklop prednostnih kriterijev, ki veljajo za podpodročje, 20 točk) in bil
ocenjen z opisno oceno kakovostno.
Strokovna komisija predlaga sofinanciranje v višini 400.000 SIT.
Dodatne ugotovitve:Prijavitelj, ki združuje mlade kustose in organizatorje se je uveljavil s
prepoznavnim in kakovostnim programom, ki velikokrat pokriva prezrte ali manj pogoste projekte
ter tako prispeva k bolj celoviti in pluralni podobi sodobne razstavne politike v Ljubljani in širše v
Sloveniji. Upošteva pomen sodelovanja stroke in izplačevanje razstavnin. Projekt sodi v ciklus
predstavitev klasikov slovenskega modernizma. Prijavitelj ni podal izjave na predlog v obvestilu.

   209. Predlog prijavitelja PROSVETNO DRUŠTVO TRNOVO, FINŽGARJEVA GALERIJA,
Kolezijska 1, 1000 LJUBLJANA za projekt Skupinska razstava avstrijskih umetnikov
/Organizacija razstavnih projektov in festivalov v Sloveniji/ je v presoji prejel 79 točk (za sklop
splošnih kriterijev 60 točk in za sklop prednostnih kriterijev, ki veljajo za podpodročje, 19 točk) in
bil ocenjen z opisno oceno nezadovoljivo.
Strokovna komisija ne predlaga sofinanciranja.
Dodatne ugotovitve: Projekt je zanimiv zaradi koncepta, vključuje mednarodno sodelovanje, ki je v
primeru Avstrije še posebej prioritetno. Strokovna komisija kljub temu ne predlaga projekta za
sofinanciranje, saj vloga ne izkazuje ustrezne strokovne podpore, niti reciprocitete.
Prijavitelj se v izjansitvi ni strinjal z mnenjem strokovne komisije in ob dodatni obrazložitvi
projekta prosil za njegovo ponovno obravnavo. Glede na nova dejstva, predvsem v prvi presoji
spregledano sodelovanje na principu recipročnosti, je strokovna komisija prošnji prijavitelja
ugodila in projektu namenila 300.000 SIT.
                                                  66
   210. Predlog prijavitelja PURG FRANC, Stanetova 16a, 3000 CELJE za projekt Umetnost in
javni prostor - Banja Luka /Mednarodno sodelovanje/ je v presoji prejel 86 točk (za sklop splošnih
kriterijev 66 točk in za sklop prednostnih kriterijev, ki veljajo za podpodročje, 20 točk) in bil
ocenjen z opisno oceno kakovostno.
Strokovna komisija predlaga sofinanciranje v višini 200.000 SIT.
Dodatne ugotovitve: Projekt izkazuje določeno izvirnost in dobre reference avtorja, vključuje
mednarodno sodelovanje na način, ki je za uveljavljanje slovenske umetnosti najbolj smiselno.
Glede na to, da lahko fizična oseba zaprosi le za svojo avtorsko storitev pri projektu, je njena višina
sorazmerna s celoto. Prijavitelj ni podal izjave na predlog v obvestilu.

  211. Predlog prijavitelja PURG FRANC, Stanetova 16a, 3000 CELJE za projekt
Pogovarjanja /Organizacija razstavnih projektov in festivalov v Sloveniji/ je v presoji prejel 80 točk
(za sklop splošnih kriterijev 60 točk in za sklop prednostnih kriterijev, ki veljajo za podpodročje,
20 točk) in bil ocenjen z opisno oceno nezadovoljivo.
Strokovna komisija ne predlaga sofinanciranja.
Dodatne ugotovitve: Strokovna komisija je v presoji upoštevala tako reference avtorja, kot
organizatorja - Galerijo ŠKUC iz Ljubljane, kakovost predlaganega projekta in predvideno
odmevnost, kljub temu sofinanciranja ne predlaga, saj organizator zagotavlja strokovno ustrezno
predstavitev projekta. Prijavitelj ni podal izjave na predlog v obvestilu.

   212. Predlog prijavitelja PURG FRANC, Stanetova 16a, 3000 CELJE za projekt Delovna
štipendija je v presoji prejel skupaj 87 točk (Splošni kriteriji) in bil ocenjen z opisno oceno
kakovostno.
Strokovna komisija ne predlaga sofinanciranja.
Dodatne ugotovitve: Večmedijski projekti Franca Purga vzbujajo pozornost strokovne javnosti
zaradi mejnih, često provokativnih vsebin, ki jih avtor zna primerno realizirati v značilnih izrazilih
sodobnih umetniških praks. Še posebej v zadnjih letih je deležen odličnih referenc, čeprav ožjega
segmenta uveljavljenih kritiških in kuratorskih izborov. V primerjavi z višje ocenjenimi, strokovna
žirija v manjši meri prepozna izvirnost, ki je na račun aktualnosti lahko potisnjena v ozadje.
Prijavitelj se je na zavrnitev projekta Delovna štipendija pritožil z argumenti, da so ga v selekcije
uvrstili vodilni strokovnjaki s področja sodobne umetnosti v svetu ter, da se mnenje strokovne
komisije spreminja od lani na letos. Opozoril je tudi, da mu je strokovna komisija za intermedijske
umetnosti na istem ministrstvu priznala prav izvirnost. Nazadnje je izrazil skrb, da gre pri
odločanju o sofinanciranju za ponovno vzpostavljanja politične korektnosti, kar je lahko za
slovensko v svet uveljajočo se umetnost pogubno.
Strokovna komisija ne zanika prijaviteljevih referenc in je njegovemu projektu tudi prisodila
visoko število točk. Seveda pa pri končnem seštevku odločajo tudi drugi kriteriji, navedeni v
razpisni dokumentaciji, primerjava med dvema strokovnima komisijama z dveh različnih področij
pa je brezpredmetna. Glede na to, da se prijavitelj najde tako na področju intermedijskih kot
vizualnih umetnostih pa postavlja pod vprašaj njegovo absolutno suverenost v vizualnih
umetnostih, prav tako pa tudi citirane kuratorje kot izključne avtoritete, ki sicer so ugledni, a v
mednarodnem strokovnem prostoru niso edini. Po mnenju strokovne žirije predlogi za projekte
delovna štipendija odražajo širino, kakovost, izvirnost, aktualnost, refrenčnost in značilno
večplastnost sodobnih vizualnih umetnosti, s katero smo povsem primerljivi z ostalim svetom. Ker
prijavitelj v pritožbi ni navedel novih dejstev, se prvotna odločitev strokovne komisije ne spremeni.

213 Predlog prijavitelja RAJNAR MIRKO, Trstenjakova 6/A, 9000 MURSKA SOBOTA za
projekt Samostojna pregledna razstava /Organizacija razstavnih projektov in festivalov v Sloveniji
                                                   67
je v presoji prejel 85 točk (za sklop splošnih kriterijev 63 točk in za sklop prednostnih kriterijev, ki
veljajo za podpodročje, 22 točk) in bil ocenjen z opisno oceno kakovostno.
Strokovna komisija predlaga sofinanciranje v višini 300.000 SIT.
Dodatne ugotovitve:Prijavitelj, ki ne razstavlja pogosto ima v letu 2006 pregledno razstavo v
Murski Soboti v in Izoli. Prijavljen slikarski projekt izkazuje reference in izviren koncept, dodatne
točke pa mu prispevajo galerije in predvidena visoka stopnja dostopnosti. Prijavitelj ni podal izjave
na predlog v obvestilu.

  214.Predlog prijavitelja ROMIH IRENA, Kebetova 21, 1000 LJUBLJANA za projekt Delovna
štipendija je v presoji prejel skupaj 83 točk (Splošni kriteriji) in bil ocenjen z opisno oceno
kakovostno.
Strokovna komisija ne predlaga sofinanciranja.
Dodatne ugotovitve: Likovna ustvarjalnost Irene Romih je na morda najbolj prepoznavna zaradi
sobivanja različnih postopkov slikarstva in oblikovanja, pri čemer posveča enako pozornost
reprezentančni štafelajni podobi, ilustraciji in danes že redki freski. Posebna arhaičnost v formah
pride še posebej do izraza v interpretacijah literarnih besedil. Vloga, primerjalno z višje
ocenjenimi, izkazuje manjšo stopnjo celovitosti in zaokroženosti opusa. Prijavitelj ni podal izjave
na predlog v obvestilu.

  215. Predlog prijavitelja RUKAVINA MIRJANA, Prežihova 11, 2000 MARIBOR za projekt
Delovna štipendija je v presoji prejel skupaj 81 točk (Splošni kriteriji) in bil ocenjen z opisno oceno
kakovostno.
Strokovna komisija ne predlaga sofinanciranja.
Dodatne ugotovitve: Mirjana Rukavina, video umetnica, scenaristka in režiserka od vsega začetka
ustvarja v mednarodnem prostoru, kar potrjujejo tudi referenčne udeležbe na razstavnih in drugih
projektih. Strokovna komisija v njenem delu prepoznava kakovosten prispevek k slovenski
umetnosti, utemeljen in aktualen koncept, a na ožjem področju vizualnih umetnosti, kamor ne
sodijo prvenstveno intermedijski projekti in televizijski prispevki, najde manj izvirnosti in
referenčnih odmevov v primerjavi z višje ocenjenimi. Prijavitelj ni podal izjave na predlog v
obvestilu.

   216. Predlog prijavitelja RUS MARIJA, Stari trg 11/A, 1000 LJUBLJANA,
za projekt Soočanja - razstava slik /Mednarodno sodelovanje/ je v presoji prejel 81 točk (za sklop
splošnih kriterijev 61 točk in za sklop prednostnih kriterijev, ki veljajo za podpodročje, 20 točk) in
bil ocenjen z opisno oceno kakovostno.
Strokovna komisija predlaga sofinanciranje v višini 100.000 SIT.
Dodatne ugotovitve: Avtorica prijavlja predvideno razstavo svojih del v Zagrebu, za kar ji pripada
avtorski honorar v višini, ki je sorazmerna s celotno vrednostjo projekta. Prijavitelj ni podal izjave
na predlog v obvestilu.

  217. Predlog prijavitelja SAKSIDA KOLJA, Dunajska 113, 1000 LJUBLJANA
za projekt Rezidenčna udeležba je v presoji prejel 90 točk (Splošni kriteriji) in bil ocenjen z opisno
oceno kakovostno.
Strokovna komisija predlaga sofinanciranje v višini 500.000 SIT.
Dodatne ugotovitev: Gre za mladega avtorja, ki se uspešno uveljavlja zlasti na področju
animiranega filma. Kakovost in izvirnost njegovega prispevka potrjujejo tudi vabila v tujino, med
katerimi je vabilo za rezidenčno udeležbo v Viborgu na Danskem. Rezidenčna udeležba je med
                                                   68
najbolj primernimi oblikami uveljavljanja slovenske sodobne umetnosti v mednarodnem prostoru.
Prijavitelj ni podal izjave na predlog v obvestilu.

  218. Predlog prijavitelja SAKSIDA KOLJA, Dunajska 113, 1000 LJUBLJANA za projekt
Delovna štipendija je v presoji prejel skupaj 81 točk (Splošni kriteriji) in bil ocenjen z opisno oceno
kakovostno.
Strokovna komisija ne predlaga sofinanciranja.
Dodatne ugotovitve: Delo mladega ustvarjalca na področju večpredstavnostnih multimedijskih
vsebin in programov Kolje Saksida zaznamuje svežina in duhovitost, ki prideta še posebej do
izraza v animiranih filmih. Strokovna žirija se zaveda pomena vseh področij vizualne kulture,
vendar prav animiran film in video, za katera ima avtor največ referenc, ne sodita prvenstveno na
področje vizualnih umetnosti. Primerjalno z višje ocenjenimi prijaviteljev opus manj posega na
vizualne umetnosti kot so opredeljene v razpisu. Prijavitelj ni podal izjave na predlog v obvestilu.

   219. Predlog prijavitelja SALAJ BOJAN, Tisnikarjeva 6, 1000 LJUBLJANA za projekt
Interijeri II /Organizacija razstavnih projektov in festivalov v Sloveniji/ je v presoji prejel 80 točk
(za sklop splošnih kriterijev 60 točk in za sklop prednostnih kriterijev, ki veljajo za podpodročje,
20 točk) in bil ocenjen z opisno oceno kakovostno.
Strokovna komisija ne predlaga sofinanciranja.
Dodatne ugotovitve: Strokovna komisija je v presoji upoštevala kakovost in izvirnost
prijaviteljevega opusa, vendar je razstavo Interijeri, čeprav gre za nove fotografije, sofinancirala
organizatorju Galeriji Photon že v letu 2005. Ta je imel možnost, da projekt strokovno korektno
predstavi strokovni in širši javnosti. Prijavitelj ni podal izjave na predlog v obvestilu.

  220. Predlog prijavitelja SEDLAČEK SAŠO, Teslova 24, 1000 LJUBLJANA za projekt
Delovna štipendija je v presoji prejel skupaj 96 točk (Splošni kriteriji) in bil ocenjen z opisno oceno
vrhunsko.
Strokovna komisija predlaga sofinanciranje v višini 2.500.000 SIT.
Dodatne ugotovitve: Po osnovni izobrazbi sicer akademski kipar predstavlja Sašo Sedlaček enega
najboljših primerov aktualne, družbeno angažirane in na dediščini konceptualizma utemeljene
sodobne vizualne umetnosti v Sloveniji. Njegovo vizijo naše stvarnosti odlikuje skrajno resno
utemeljen in izviren koncept, njegova dosledna realizacija ter svojski humor s katerim se loteva
aktualnih tem sodobne družbe v globalnem in lokalnem smislu. Sedlačkovi projekti zato odražajo
potrebno kakovost ter visoko stopnjo celovitosti in zaokroženosti. Prijavitelj ni podal izjave na
predlog v obvestilu.

  221. Predlog prijavitelja SKUMAVC MARJAN, Gradišče 8, 1000 LJUBLJANA za projekt
Razstava /Organizacija razstavnih projektov in festivalov v Sloveniji/ je v presoji prejel 81 točk (za
sklop splošnih kriterijev 61 točk in za sklop prednostnih kriterijev, ki veljajo za podpodročje, 20
točk) in bil ocenjen z opisno oceno kakovostno.
Strokovna komisija predlaga sofinanciranje v višini 150.000 SIT.
Dodatne ugotovitve:Strokovna komisija je pri presoji vloge upoštevala, da gre za starejšega
slikarja, ki se na razstavah ne pojavlja pogosto, zato bo njegov projekt zagotovo deležen ustrezne
pozornosti. Potrebne reference imajo tudi galerije, kjer je avtorjeva razstava predvidena. Prijavitelj
ni podal izjave na predlog v obvestilu.

  222. Predlog prijavitelja SLOVENSKO DRUŠTVO LIKOVNIH KRITIKOV, Mestni trg 5,
                                                    69
1000 LJUBLJANA za projekt Figura na začetku stoletja v slovenski sodobni umetnosti
/Organizacija razstavnih projektov in festivalov v Sloveniji/ je v presoji prejel 87 točk (za sklop
splošnih kriterijev 63 točk in za sklop prednostnih kriterijev, ki veljajo za podpodročje, 24 točk) in
bil ocenjen z opisno oceno kakovostno.
Strokovna komisija predlaga sofinanciranje v višini 350.000 SIT.
Dodatne ugotovitve:Projekt je dobrodošel v razstavni ponudbi slovenskih galerij, saj zaradi
strokovnih sodelavcev in koncepta zagotavlja manjkajoč pogled na dogajanja v sodobni vizualni
umetnosti pri nas ter napoveduje izvirnost in široko odmevnost. Prijavitelj ni podal izjave na
predlog v obvestilu.

   223. Predlog prijavitelja SLOVENSKO DRUŠTVO LIKOVNIH KRITIKOV, Mestni trg 5,
1000 LJUBLJANA za projekt Likovni kritiki izbirajo /Organizacija razstavnih projektov in
festivalov v Sloveniji/ je v presoji prejel 87 točk (za sklop splošnih kriterijev 63 točk in za sklop
prednostnih kriterijev, ki veljajo za podpodročje, 24 točk) in bil ocenjen z opisno oceno
kakovostno.
Strokovna komisija predlaga sofinanciranje v višini 450.000 SIT.
Dodatne ugotovitve:Projekt je dobrodošel v razstavni ponudbi slovenskih galerij, saj zaradi
strokovnih sodelavcev in koncepta zagotavlja manjkajoč pogled na dogajanja v sodobni vizualni
umetnosti pri nas ter napoveduje izvirnost in široko odmevnost. Razstava si je v preteklosti že
zagotovila referenčno mesto. Prijavitelj ni podal izjave na predlog v obvestilu.

   224. Predlog prijavitelja SREDIŠČE ROTUNDA KOPER, Vojkovo nabrežje 23, 6000 KOPER
za projekt Mladi ustvarjalci na obali /Organizacija razstavnih projektov in festivalov v Sloveniji/ je
v presoji prejel 77 točk (za sklop splošnih kriterijev 59 točk in za sklop prednostnih kriterijev, ki
veljajo za podpodročje, 18 točk) in bil ocenjen z opisno oceno nezadovoljivo.
Strokovna komisija ne predlaga sofinanciranja.
Dodatne ugotovitve: Strokovna komisija je v presoji upoštevala pomen, ki ga ima projekt za
lokalno okolje, še posebej, ker vključuje mlajše avtorje. Toda v primerjavi z višje ocenjenimi,
prijavitelju manjka referenc, premalo pa je utemeljen in aktualen koncept, na katerem sloni celotna
prireditev.
Prijavitelj je v pisni izjansitvi ugovarjal predlogu strokovne komisije z argumenti, da vključuje
mlade umetnike, z gosti zagotavlja mednarodno sodelovanje in da so bili njihovi projekti v
preteklosti deležni velike odmevnosti. Strokovna komisija je že v prvi presoji upoštevala vsa
potrebna dejstva, vendar je prijavitelj ob upoštevanju vseh razpisnih kriterijev (splošnih in
posebnih) prejel premalo število točk. Vrednosti, ki so pri enem projektu sicer absolutne, postanejo
v konkurenci z ostalimi – celoten nabor namreč tudi določa nivo – relativne in zato le dosledno
upoštevanje vseh razpisnih kriterijev omogoča objektivnost. Ker strokovna komisija v pritožbi ni
našla novih dejstev, ostaja prvotni predlog nespremenjen.

  225. Predlog prijavitelja STANČIČ ZORA, Trnovska 10, 1000 LJUBLJANA za projekt
Rezidenčna udeležba je v presoji prejel skupaj 78 točk (Splošni razpisni kriteriji) in bil ocenjen z
opisno oceno kakovostno.
Strokovna komisija predlaga sofinanciranje v višini 500.000 SIT.
Dodatne ugotovitve: Avtorica je povabljena na rezidenčno udeležbo v Chicago. Vloga potrjuje
potrebne reference, sama rezidenčna udeležba pa je eden od najboljših načinov za soočanje
umetnosti, ki nastaja v Sloveniji z mednarodnimi izkušnjami. Prijavitelj ni podal izjave na predlog
v obvestilu.
                                                  70
  226.Predlog prijavitelja STANČIČ ZORA, Trnovska 10, 1000 LJUBLJANA za projekt
Delovna štipendija je v presoji prejel skupaj 85 točk (Splošni kriteriji) in bil ocenjen z opisno oceno
kakovostno.
Strokovna komisija ne predlaga sofinanciranja.
Dodatne ugotovitve: Zora Stančič je ena redkih ustvarjalk pri nas, ki še vedno išče in najde času
primerne podobe v tradicionalnih grafičnih tehnikah. Postopke uspešno povezuje s sodobnimi,
duhovito interpretiranimi vsebinami, kjer je posebej inovativna v knjižnih izdajah. V primerjavi z
višje ocenjenimi je opus zadnjega obdobja manj aktualen in v manjši meri prisoten v referenčnih
galerijah in recenzijah. Prijavitelj ni podal izjave na predlog v obvestilu.

   227. Predlog prijavitelja SUDEC KATJA, DOM PODIPLOMCEV LJUBLJANA ,Gosarjeva
9/465 1000 LJUBLJANA za projekt Izgubljeni raj /Organizacija razstavnih projektov in festivalov
v Sloveniji/ je v presoji prejel 81 točk (za sklop splošnih kriterijev 60 točk in za sklop prednostnih
kriterijev, ki veljajo za podpodročje, 21 točk) in bil ocenjen z opisno oceno kakovostno.
Strokovna komisija predlaga sofinanciranje v višini 100.000 SIT.
Dodatne ugotovitve:Gre za zanimiv projekt avtorice najmlajše generacije, ki se dogaja izven
običajnih razstavnih prostorov, vsebinska podstat ga navezuje na sakralni prostor z močno
prisotnim zgodovinskim spominom. Prijavitelj ni podal izjave na predlog v obvestilu.

   228.Predlog prijavitelja SUDEC KATJA DOM PODIPLOMCEV LJUBLJANA, Gosarjeva
9/465, 1000 LJUBLJANA za projekt Panorama - Skriti vrt /Organizacija razstavnih projektov in
festivalov v Sloveniji/ je v presoji prejel 76 točk (za sklop splošnih kriterijev 55 točk in za sklop
prednostnih kriterijev, ki veljajo za podpodročje, 21 točk) in bil ocenjen z opisno oceno
nezadovoljivo.
Strokovna komisija ne predlaga sofinanciranja.
Dodatne ugotovitve:Gre za zanimiv projekt avtorice najmlajše generacije, ki se dogaja izven
običajnih razstavnih prostorov, vendar je v tem primeru koncept premalo domišljen in utemeljen.
Prijavitelj ni podal izjave na predlog v obvestilu.

    229. Predlog prijavitelja ŠERUGA NATALIJA, Cankarjeva 8, 9252 RADENCI za projekt
Delovna štipendija je v presoji prejel skupaj 82 točk (Splošni kriteriji) in bil ocenjen z opisno oceno
kakovostno.
Strokovna komisija ne predlaga sofinanciranja.
Dodatne ugotovitve: S simboli in imaginarnimi prostori poslikane površine Natalije Šeruga
odražajo domišljijo in pogum za drugačne podobe sodobnega sveta. Številne reference
argumentirajo zanimanje strokovne javnosti zanje. Aktualnost ter celovitost in zaokroženost
projekta postanejo v primerjavi z višje ocenjenimi manjši, zato je navedeno točkovanje ustrezno.
Prijavitelj ni podal izjave na predlog v obvestilu.

  230 Predlog prijavitelja ŠKERBOT MAJA, Zavčeva 11, 2250 PTUJ za projekt Delovna
štipendija je v presoji prejel skupaj 85 točk (Splošni kriteriji) in bil ocenjen z opisno oceno
kakovostno.
Strokovna komisija ne predlaga sofinanciranja.
Dodatne ugotovitve: Maja Škerbot s svojim delom kustosinje, kritičarke in publicistke bistveno
pripomore k uveljavljanju sodobne slovenske umetnosti v mednarodnem prostoru, še posebej v
Nemčiji. Strokovna žirija z naklonjenostjo spremlja in upošteva njeno delo, ki pa v primerjavi z
enako visoko ocenjenimi opusi avtorjev izkazuje manjšo stopnjo ustvarjalnosti. Ta je v razpisu za
področje vizualnih umetnosti večja prioriteta. Prijavitelj ni podal izjave na predlog v obvestilu.
                                                   71
  231 Predlog prijavitelja ŠOU V LJUBLJANI, Kersnikova 4, 1000 LJUBLJANA
za projekt Metamorfoze 4 /Organizacija razstavnih projektov in festivalov v Sloveniji/ je v presoji
prejel skupaj 86 točk (za sklop splošnih kriterijev 63 točk in za sklop prednostnih kriterijev,ki
veljajo za podpodročje, 23 točk) in bil ocenjen z opisno oceno kakovostno.
Strokovna komisija predlaga sofinanciranje v višini 500.000 SIT.
Dodatne ugotovitve:Projekt je tradicionalen, vključuje avtorje mlajše generacije, zagotavlja
strokovno podporo in s tem kakovost. Ob vse večjem pomanjkanju kiparstva, ki upošteva njegov
ontološki jezik projekt pridobiva tudi na izvirnosti, prepoznavnosti in predvideni odmevnosti v
strokovni in širši javnosti. Prijavitelj ni podal izjave na predlog v obvestilu.

  232 Predlog prijavitelja ŠPORTNO IN KULTURNO DRUŠTVO VODAN, 30. divizije 15A
5000 NOVA GORICA za projekt Voda-morje-življenje: otroški natečaj /Organizacija razstavnih
projektov in festivalov v Sloveniji/ je v presoji prejel skupaj 75 točk (za sklop splošnih kriterijev 55
točk in za sklop prednostnih kriterijev,ki veljajo za podpodročje, 20 točk) in bil ocenjen z opisno
oceno nezadovoljivo.
Strokovna komisija ne predlaga sofinanciranja.
Dodatne ugotovitve:Projekt je zanimiv in privlačen zaradi teme in sodelujočih mladih ustvarjalcev.
Kljub temu ga strokovna komisija ni predlagala za sofinanciranje, saj glede na besedilo v razpisu
ne sodi na področje organizacije razstavnih projektov in festivalov v Sloveniji. Prijavitelj ni podal
izjave na predlog v obvestilu.

  233 Predlog prijavitelja ŠPORTNO IN KULTURNO DRUŠTVO VODAN, 30. divizije 15A,
5000 NOVA GORICA za projekt Skupinska razstava podvodnih fotografij 9. mednarodnega
natečaja /Organizacija razstavnih projektov in festivalov v Sloveniji/ je v presoji prejel skupaj 75
točk (za sklop splošnih kriterijev 55 točk in za sklop prednostnih kriterijev,ki veljajo za
podpodročje, 20 točk) in bil ocenjen z opisno oceno nezadovoljivo.
Strokovna komisija ne predlaga sofinanciranja.
Dodatne ugotovitve:Projekt je zanimiv in privlačen zaradi teme in sodelujočih mladih ustvarjalcev.
Kljub temu ga strokovna komisija ni predlagala za sofinanciranje, saj glede na besedilo v razpisu
ne sodi na področje organizacije razstavnih projektov in festivalov v Sloveniji. Prijavitelj ni podal
izjave na predlog v obvestilu.

  234 Predlog prijavitelja ŠTULAR ANDREJ, Valjavčeva 3, 4000 KRANJ za projekt Delovna
štipendija je v presoji prejel skupaj 78 točk (Splošni kriteriji) in bil ocenjen z opisno oceno
nezadovoljivo.
Strokovna komisija ne predlaga sofinanciranja.
Dodatne ugotovitve: Delo Andreja Štularja pomeni pomemben prispevek za razvoj umetnosti stripa
v Sloveniji. Strokovna komisija je v presoji upoštevala izvirnost in duhovitost v interpretaciji ter
ustrezne reference na tem področju, vendar vloga primerjalno z višje ocenjenimi izkazuje
skromnejše odmeve v strokovni in širši javnosti (razstave in izbori v širših pregledih sodobne
likovne umetnosti). Prijavitelj ni podal izjave na predlog v obvestilu.

   235. Predlog prijavitelja ŠUBIC JOŽE, Rožnodolska 40A, 2000 MARIBOR za projekt
Delovna štipendija je v presoji prejel skupaj 80 (Splošni kriteriji) in bil ocenjen z opisno oceno
nezadovoljivo.
Strokovna komisija ne predlaga sofinanciranja.
                                                  72
Dodatne ugotovitve: Slikarja srednje generacije slovenskih umetnikov določa kontinuiteta v gradnji
podobe, ki se na formalni ravni spogleduje s trodimenzionalnim objektom. Uporaba »ready made«
predmetov in domišljija v realizaciji sta prepoznavni stalnici njegovega opusa. Primerjalno z višje
ocenjenimi ima v zadnjem obdobju manj referenčnih razstav in recenzij, strokovna komisija pa
opaža tudi manjšo mero aktualnosti. Prijavitelj ni podal izjave na predlog v obvestilu.

   236.Predlog prijavitelja ŠUBIC JOŽE, Rožnodolska 40A, 2000 MARIBOR za projekt
Razstava objektov Zenzuht /Mednarodno sodelovanje/ je v presoji prejel skupaj 83 točk (za sklop
splošnih kriterijev 62 točk in za sklop prednostnih kriterijev,ki veljajo za podpodročje, 21 točk) in
bil ocenjen z opisno oceno kakovostno.
Strokovna komisija predlaga sofinanciranje v višini 200.000 SIT.
Dodatne ugotovitve: Slikarja srednje generacije slovenskih umetnikov določa kontinuiteta v gradnji
podobe, ki se na formalni ravni spogleduje s tridimenzionalnim objektom. Uporaba »ready made«
predmetov in domišljija v realizaciji sta prepoznavni stalnici njegovega opusa. K višjemu številu
točk prispeva udeležba na razstavi v Grazu, ker pa se avtor prijavlja kot fizična oseba, mu pripada
le celotni razstavi sorazmeren avtorski honorar. Prijavitelj ni podal izjave na predlog v obvestilu.

  237.. Predlog prijavitelja ŠUC SIMONA, Spodnji Slemen 40, 2352 SELNICA OB DRAVI za
projekt Delovna štipendija je v presoji prejel skupaj 75 točk (Splošni kriteriji) in bil ocenjen z
opisno oceno nezadovoljivo.
Strokovna komisija ne predlaga sofinanciranja.
Dodatne ugotovitve: Simona Šuc podobno kot večina njene generacije išče svoj izraz v raznolikih
medijih sodobnih vizualnih umetnosti od slike do performansa. Njenim projektom ni mogoče
spregledati ustvarjalnih potencialov, kar argumentirajo tudi udeležbe na referenčnih razstavah, toda
primerjalno z višje ocenjenimi izkazujejo manj izvirnosti, celovitosti in zaokroženosti celotnega
koncepta. Prijavitelj ni podal izjave na predlog v obvestilu.

   238. Predlog prijavitelja TOMAN KRACINA KATARINA, Rakitna 62a, 1352 PRESERJE
za projekt Povprečna mladost /Organizacija razstavnih projektov in festivalov v Sloveniji/je v
presoji prejel skupaj 77 točk (za sklop splošnih kriterijev 55točk in za sklop prednostnih
kriterijev,ki veljajo za podpodročje, 22 točk) in bil ocenjen z opisno oceno nezadovoljivo.
Strokovna komisija ne predlaga sofinanciranja.
Dodatne ugotovitve: Strokovna komisija je v presoji upoštevala prijaviteljev izviren koncept,
kakovost ter ustrezne reference, vendar vloga zaradi organizatorja, tj. zasebne prodajne galerije ne
utemeljuje v zadostni meri upravičenost avtorskega honorarja, za katerega lahko avtor kot fizična
oseba zaprosi. Pričakuje se, da galerija glede na svoj status zagotavlja primerno prezentacijo
razstave. Prijavitelj ni podal izjave na predlog v obvestilu.

   239. Predlog prijavitelja TRATNIK POLONA, Sp. Gameljne 19c, 1211 LJUBLJANA-
ŠMARTNO za projekt Mikrostrukture /Organizacija razstavnih projektov in festivalov v Sloveniji/
je v presoji prejel skupaj 79 točk (za sklop splošnih kriterijev 56 točk in za sklop prednostnih
kriterijev, ki veljajo za podpodročje, 23 točk) in bil ocenjen z opisno oceno nezadovoljivo.
Strokovna komisija ne predlaga sofinanciranja.
Dodatne ugotovitve: Prijavitelju, ki lahko kot fizična oseba zaprosi le za svoj avtorski honorar tega
zagotavlja organizator, pri katerem prijavlja projekt, tj. Galerija Kapelica v Ljubljani. Ista razstava
je v letu 2006 že predvidena za sofinanciranje.
Prijavitelj se v pisni izjasnitvi ni strinjal s predlogom strokovne komisije, saj Galerija Kapelica,
kjer bo projekt predstavljen, naj ne bi zagotavljala avtorskega honorarja – razstavnine, ki jo
                                                  73
umetnikom sicer pogosto izplačuje. Glede na podatke, ki jih je strokovna služba ponovno pridobila
in ugotovila, da Galerija Kapelica prijavitelju razstavnine res ni zagotovila, je strokovna komisija
prijavitelju ugodila in za projekt namenila 100.000 SIT. Ker pa je Galeriji Kapelica preko
programskega sofinanciranja odobrila vsa zahtevana sredstva, upravičeno pričakuje, da ostalih
stroškov Tratnik Polona ne bo imela.

   240. Predlog prijavitelja TRETAROKA - DRUŠTVO ZA RECIKLAŽE IN KREATIVNE
PROJEKTE, Celovška 127, 1000 LJUBLJANA za projekt Varnost v oboroževanju /Organizacija
razstavnih projektov in festivalov v Sloveniji/ je v presoji prejel skupaj 73 točk (za sklop splošnih
kriterijev 53točk in za sklop prednostnih kriterijev, ki veljajo za podpodročje, 20 točk) in bil
ocenjen z opisno oceno nezadovoljivo.
Strokovna komisija ne predlaga sofinanciranja.
Dodatne ugotovitve: Strokovna komisija je pri presoji upoštevala prizadevanja organizatorjev v
iskanju novih izvirnih zamisli na področju spodbujanja in promoviranja sodobnih vizualnih
umetnosti, vendar ima prijavitelj na tem področju, primerjalno z višje ocenjenimi manj referenc in
prepoznavnosti. Na tej stopnji projekt tudi ne izkazuje posebne aktualnosti in ustvarjalnosti v
pristopu in izvedbi. Prijavitelj ni podal izjave na predlog v obvestilu.

  241. Predlog prijavitelja TRETAROKA - DRUŠTVO ZA RECIKLAŽE IN KREATIVNE
PROJEKTE, Celovška 127, 1000 LJUBLJANA za projekt Robovi in meje – Beograd /Mednarodno
sodelovanje/je v presoji prejel skupaj 73 točk (za sklop splošnih kriterijev 53točk in za sklop
prednostnih kriterijev, ki veljajo za podpodročje, 20 točk) in bil ocenjen z opisno oceno
nezadovoljivo.
Strokovna komisija ne predlaga sofinanciranja.
Dodatne ugotovitve: Strokovna komisija je pri presoji upoštevala prizadevanja organizatorjev v
iskanju novih izvirnih zamisli na področju spodbujanja in promoviranja sodobnih vizualnih
umetnosti, vendar ima prijavitelj na tem področju, primerjalno z višje ocenjenimi manj refrenc in
prepoznavnosti. Na tej stopnji projekt tudi ne izkazuje posebne aktualnosti in ustvarjalnosti v
pristopu in izvedbi Prijavitelj ni podal izjave na predlog v obvestilu.

   242. Predlog prijavitelja TRŠAR MARIJAN, Na Klančku 3, 1000 LJUBLJANA za projekt
Pregledna razstava zadnjih dveh let /Organizacija razstavnih projektov in festivalov v Sloveniji/ je
v presoji prejel skupaj 81 točk (za sklop splošnih kriterijev 60točk in za sklop prednostnih
kriterijev, ki veljajo za podpodročje, 21 točk) in bil ocenjen z opisno oceno kakovostno.
Strokovna komisija predlaga sofinanciranje v višini 100.000 SIT.
Dodatne ugotovitve:Prijavitelj je prijavil obsežnejšo pregledno razstavo slik, ki bo v letu 2006
obiskala več galerij v Sloveniji in v tujini. Gre za avtorja, ki se je uveljavil tako na področju
slikarstva in grafike kot pedagoškega dela, likovne kritike in publicistike. Je eden najstarejših
članov Društva slovenskih likovnih umetnikov , a je še vedno vitalen, v zadnjih letih pa je ustvaril
obsežen ciklus, zaradi pristopa in načina slikanja izvirnih podob. Prijavitelj ni podal izjave na
predlog v obvestilu.

   243. Predlog prijavitelja TRŠAR MARIJAN, Na Klančku 3 1000 LJUBLJANA za projekt
Slike – Avstrija /Mednarodno sodelovanje/ je v presoji prejel skupaj 85 točk (za sklop splošnih
kriterijev 63 točk in za sklop prednostnih kriterijev, ki veljajo za podpodročje, 22 točk) in bil
ocenjen z opisno oceno kakovostno.
Strokovna komisija predlaga sofinanciranje v višini 400.000 SIT.
                                                  74
Dodatne ugotovitve:Prijavitelj je prijavil obsežnejšo pregledno razstavo slik, ki bo v letu 2006
obiskala več galerij v Sloveniji in v tujini. Gre za avtorja, ki se je uveljavil tako na področju
slikarstva in grafike kot pedagoškega dela, likovne kritike in publicistike. Je eden najstarejših
članov Društva slovenskih likovnih umetnikov , a je še vedno vitalen, v zadnjih letih pa je ustvaril
obsežen ciklus, zaradi pristopa in načina slikanja izvirnih podob. Dodatne točke projektu prispeva
mednarodno sodelovanje v Avstriji. Prijavitelj ni podal izjave na predlog v obvestilu.

    244 Predlog prijavitelja TRŽIŠKI MUZEJ, Muzejska 11, 4290 TRŽIČ za projekt Črno-bela
umetniška fotografija /Organizacija razstavnih projektov in festivalov v Sloveniji/ je v presoji
prejel skupaj 80 točk (za sklop splošnih kriterijev 60 točk in za sklop prednostnih kriterijev, ki
veljajo za podpodročje, 20 točk) in bil ocenjen z opisno oceno nezadovoljivo.
Strokovna komisija ne predlaga sofinanciranja.
Dodatne ugotovitve: Strokovna komisija je v presoji upoštevala status prijavitelja in obenem
pomen projekta za lokalno okolje. Jubilejna razstava nedvomno predvideva široko dostopnost,
vendar je primerjalno z višje ocenjenimi preskromna z referencami in ima premalo utemeljen
koncept.
Prijavitelj se v pisni izjasnitvi ni strinjal s predlogom strokovne komisije in v obrazložitvi poudaril
svoj vložen trud v pripravo projekta, pripravljenost za sodelovanje Občine Tržič in pomen svoje
pozicije na meji z Evropo. Strokovna komisija je že v prvi presoji upoštevala vsa potrebna dejstva,
vendar je prijavitelj ob upoštevanju vseh razpisnih kriterijev (splošnih in posebnih) prejel premalo
število točk. Vrednosti, ki so pri enem projektu sicer absolutne, postanejo v konkurenci z ostalimi –
celoten nabor namreč tudi dviguje ali spušča nivo – relativne in zato le dosledno upoštevanje vseh
razpisnih kriterijev omogoča objektivnost. Ker strokovna komisija v pritožbi ni našla novih dejstev,
ostaja prvotni predlog nespremenjen.

  245 Predlog prijavitelja TRŽIŠKI MUZEJ, Muzejska 11, 4290 TRŽIČ za projekt
Sprehodi /Organizacija razstavnih projektov in festivalov v Sloveniji/ je v presoji prejel skupaj 73
točk (za sklop splošnih kriterijev 60 točk in za sklop prednostnih kriterijev, ki veljajo za
podpodročje, 13 točk) in bil ocenjen z opisno oceno nezadovoljivo.
Strokovna komisija ne predlaga sofinanciranja.
Dodatne ugotovitve: Strokovna komisija je v presoji upoštevala status prijavitelja in obenem
pomen projekta za lokalno okolje. Za višje število točk ima projekt, primerjalno z višje ocenjenimi
premalo utemeljen koncept, ki tudi ne izkazuje posebne izvirnosti ter ustvarjalnosti v pristopu in
izvedbi. Preskromne so tudi reference.
Strokovna komisija je že v prvi presoji upoštevala vsa potrebna dejstva, vendar je prijavitelj ob
upoštevanju vseh razpisnih kriterijev (splošnih in posebnih) prejel premalo število točk. Vrednosti,
ki so pri enem projektu sicer absolutne, postanejo v konkurenci z ostalimi – celoten nabor namreč
tudi dviguje ali spušča nivo – relativne in zato le dosledno upoštevanje vseh razpisnih kriterijev
omogoča objektivnost. Ker strokovna komisija v pritožbi ni našla novih dejstev, ostaja prvotni
predlog nespremenjen.

246 Predlog prijavitelja TRŽIŠKI MUZEJ, Muzejska 11, 4290 TRŽIČ za projekt Abstraktni
ekspresionizem - Simon Smuk /Organizacija razstavnih projektov in festivalov v Sloveniji/ je v
presoji prejel skupaj 73 točk (za sklop splošnih kriterijev 60 točk in za sklop prednostnih kriterijev,
ki veljajo za podpodročje, 13 točk) in bil ocenjen z opisno oceno nezadovoljivo.
Strokovna komisija ne predlaga sofinanciranja.
Dodatne ugotovitve: Strokovna komisija je v presoji upoštevala status prijavitelja in obenem
pomen projekta za lokalno okolje. Za višje število točk ima projekt, primerjalno z višje ocenjenimi
                                                  75
premalo utemeljen koncept, ki tudi ne izkazuje posebne izvirnosti ter ustvarjalnosti v pristopu in
izvedbi. Preskromne so tudi reference.
Strokovna komisija je že v prvi presoji upoštevala vsa potrebna dejstva, vendar je prijavitelj ob
upoštevanju vseh razpisnih kriterijev (splošnih in posebnih) prejel premalo število točk. Vrednosti,
ki so pri enem projektu sicer absolutne, postanejo v konkurenci z ostalimi – celoten nabor namreč
tudi dviguje ali spušča nivo – relativne in zato le dosledno upoštevanje vseh razpisnih kriterijev
omogoča objektivnost. Ker strokovna komisija v pritožbi ni našla novih dejstev, ostaja prvotni
predlog nespremenjen.

  247 Predlog prijavitelja TRŽIŠKI MUZEJ, Muzejska 11, 4290 TRŽIČ za projekt
Pota življenja - Vinko Hlebš /Organizacija razstavnih projektov in festivalov v Sloveniji/ je v
presoji prejel skupaj 77 točk (za sklop splošnih kriterijev 62 točk in za sklop prednostnih kriterijev,
ki veljajo za podpodročje, 15 točk) in bil ocenjen z opisno oceno nezadovoljivo.
Strokovna komisija ne predlaga sofinanciranja.
Dodatne ugotovitve: Strokovna komisija je v presoji upoštevala status prijavitelja in obenem
pomen projekta za lokalno okolje. Za višje število točk ima projekt, primerjalno z višje ocenjenimi
premalo utemeljen koncept, ki tudi ne izkazuje posebne izvirnosti ter ustvarjalnosti v pristopu in
izvedbi. Preskromne so tudi reference.
Strokovna komisija je že v prvi presoji upoštevala vsa potrebna dejstva, vendar je prijavitelj ob
upoštevanju vseh razpisnih kriterijev (splošnih in posebnih) prejel premalo število točk. Vrednosti,
ki so pri enem projektu sicer absolutne, postanejo v konkurenci z ostalimi – celoten nabor namreč
tudi dviguje ali spušča nivo – relativne in zato le dosledno upoštevanje vseh razpisnih kriterijev
omogoča objektivnost. Ker strokovna komisija v pritožbi ni našla novih dejstev, ostaja prvotni
predlog nespremenjen

  248 Predlog prijavitelja TURIZEM PODČETRTEK GOSPODARSKO IN INTERESNO
ZDRUŽENJE ZA POSPEŠEVANJE TURIZMA GIZ, Škofja gora 1, 3254 PODČETRTEK
za projekt Likovna kolonija - Olimije2006 /Organizacija razstavnih projektov in festivalov v
Sloveniji/ je v presoji prejel skupaj 76 točk (za sklop splošnih kriterijev 62 točk in za sklop
prednostnih kriterijev, ki veljajo za podpodročje, 14 točk) in bil ocenjen z opisno oceno
nezadovoljivo.
Strokovna komisija ne predlaga sofinanciranja.
Dodatne ugotovitve: Likovne kolonije so zagotovo med najbolj priljubljenimi načini srečevanja
umetnikov in ljubiteljev umetnosti ter pomembne za popularizacijo kulture. Projektu v primerjavi z
višje ocenjenim primanjkuje referenc v organizaciji razstavnih projektov v Sloveniji, manjša je tudi
stopnja prepoznavnosti in izvirnosti. Prijavitelj ni podal izjave na predlog v obvestilu.

   249 Predlog prijavitelja USTANOVA HIŠA EKSPERIMENTOV, Trubarjeva 39, 1000
LJUBLJANA za projekt Znanstveni stalaktiti /Organizacija razstavnih projektov in festivalov v
Sloveniji/ je v presoji prejel skupaj 84 točk (za sklop splošnih kriterijev 63 točk in za sklop
prednostnih kriterijev, ki veljajo za podpodročje, 21 točk) in bil ocenjen z opisno oceno
kakovostno.
Strokovna komisija predlaga sofinanciranje v višini 500.000 SIT.
Dodatne ugotovitve: Gre za tradicionalen projekt, ki se umešča v izviren in prepoznaven program
prijavitelja, ki na duhovit način združuje umetnost in znanost ter skuša oboje primerno
popularizirati. Prijavitelj ni podal izjave na predlog v obvestilu.

  250 Predlog prijavitelja VAJD ALEKSANDRA, Ruška 13, 2000 MARIBOR za projekt
                                                  76
Documentation – ZDA /Mednarodno sodelovanje/ je v presoji prejel skupaj 75 točk (za sklop
splošnih kriterijev 59 točk in za sklop prednostnih kriterijev, ki veljajo za podpodročje, 16 točk) in
bil ocenjen z opisno oceno nezadovoljivo.
Strokovna komisija ne predlaga sofinanciranja.
Dodatne ugotovitve: Prijavitelj je vlogo argumentiral z istim povabilom organizatorja iz Združenih
držav Amerike kot rezidenčno udeležbo, zato v tem primeru ni upravičen do sofinanciranja.
Prijavitelj ni podal izjave na predlog v obvestilu.

  251 Predlog prijavitelja VAJD ALEKSANDRA, Ruška 13, 2000 MARIBOR za projekt
Rezidenčna udeležba je v presoji prejel skupaj 90 točk (za sklop splošnih kriterijev 68 točk in za
sklop prednostnih kriterijev, ki veljajo za podpodročje, 22 točk) in bil ocenjen z opisno oceno
kakovostno.
Strokovna komisija predlaga sofinanciranje v višini 500.000 SIT.
Dodatne ugotovitve: Prijavitelj ima vrhunske reference, prepoznaven in izviren opus, kar potrjuje
tudi vabilo na rezidenčno udeležbo. Rezidenčno udeležbo strokovna komisija ocenjuje kot eno
najbolj primernih načinov za soočanje umetnosti, ki nastaja v Sloveniji z izkušnjami v
mednarodnem prostoru. Prijavitelj ni podal izjave na predlog v obvestilu.

  252 Predlog prijavitelja VIPOTNIK MIHA, Levstikova 13, 1000 LJUBLJANA za projekt
Delovna štipendija je v presoji prejel skupaj 94 točk (Splošni kriteriji) in bil ocenjen z opisno oceno
kakovostno
Strokovna komisija predlaga sofinanciranje v višini 2.500.000 SIT.
Dodatne ugotovitve: Miha Vipotnik je eden od pionirjev slovenske video umetnosti, področja, ki je
vse od sedemdesetih let odlično promoviralo državo na mednarodnih razstavah in festivalih. Kot
večina umetnikov, ki se je temu posvetila, je tudi Vipotnik razvil svoj oseben, izrazito avtorski
jezik, utemeljen na domišljenem in izvirnem konceptu. Njegovo delo je bilo zato deležno ustrezne
pozornosti stroke doma in v tujini ter je prisotno v vseh velikih pregledih nacionalne umetnosti 20.
stoletja. Prijavitelj ni podal izjave na predlog v obvestilu.

  253 Predlog prijavitelja VISCONTI FINE ART d.o.o,. Gosposvetska 13, 1000 LJUBLJANA
Eiac Pariz – Francija /Organizacija razstavnih projektov in festivalov v Sloveniji/ je v presoji prejel
skupaj 76 točk (za sklop splošnih kriterijev 50 točk in za sklop prednostnih kriterijev, ki veljajo za
podpodročje, 26 točk) in bil ocenjen z opisno oceno nezadovoljivo.
Strokovna komisija ne predlaga sofinanciranja.
Dodatne ugotovitve: Prijavitelj ima ustrezne reference na področju organiziranja razstav in
udeležbe na uglednih mednarodnih sejmih umetnosti. Strokovna komisija v tem primeru udeležbe
ne podpira, saj primerjalno z višje ocenjenimi sejem ni prioriteta, vprašljiva pa je tudi upravičenost
tako visokega deleža, saj se glede na status prijavitelja pričakuje tudi njegova finančna udeležba.
Prijavitelj ni podal izjave na predlog v obvestilu.

   254 Predlog prijavitelja VISCONTI FINE ART d.o.o,. Gosposvetska 13, 1000 LJUBLJANA
za projekt Art Zurich – Švica /Mednarodno sodelovanje/je v presoji prejel skupaj 76 točk (za sklop
splošnih kriterijev 50 točk in za sklop prednostnih kriterijev, ki veljajo za podpodročje, 26 točk) in
bil ocenjen z opisno oceno nezadovoljivo.
Strokovna komisija ne predlaga sofinanciranja.
Dodatne ugotovitve: Prijavitelj ima ustrezne reference na področju organiziranja razstav in
udeležbe na uglednih mednarodnih sejmih umetnosti. Strokovna komisija v tem primeru udeležbe
ne podpira, saj primerjalno z višje ocenjenimi sejem ni prioriteta, vprašljiva pa je tudi upravičenost
                                                   77
tako visokega deleža, saj se glede na status prijavitelja pričakuje tudi njegova finančna udeležba.
Prijavitelj ni podal izjave na predlog v obvestilu.

  255 Predlog prijavitelja VISCONTI FINE ART d.o.o., Gosposvetska 13, 1000 LJUBLJANA
za projekt Razstava Matjaža Počivavška v Franfkurtu /Mednarodno sodelovanje/ je v presoji prejel
skupaj 90 točk (za sklop splošnih kriterijev 66 točk in za sklop prednostnih kriterijev, ki veljajo za
podpodročje, 24 točk) in bil ocenjen z opisno oceno kakovostno.
Strokovna komisija predlaga sofinanciranje v višini 1.000.000 SIT.
Dodatne ugotovitve: Prijavitelj ima ustrezne reference na področju organiziranja razstav in
udeležbe na uglednih mednarodnih sejmih umetnosti. Strokovna komisija podpira predvideno
monografsko razstavo v Nemčiji predvsem zaradi izvirnega in kakovostnega kiparskega opusa
Matjaža Počivavška., seveda s pomislekom o predloženi finančni konstrukciji. Prijavitelj ni podal
izjave na predlog v obvestilu.

  256 Predlog prijavitelja VIZJAK JANA, Svetčeva 1, 1111 LJUBLJANA za projekt Delovna
štipendija je v presoji prejel skupaj 94 točk (Splošni kriteriji) in bil ocenjen z opisno oceno
kakovostno
Strokovna komisija predlaga sofinanciranje v višini 2.500.000 SIT.
Dodatne ugotovitve: Likovni svet Jane Vizjak odraža vse tiste kakovosti, ki jih je v stoletjih razvoja
doseglo slikarstvo, še posebej v smislu uporabe barve. Seveda pri njej ne gre za ohranjanje nekih
doseženih in splošno priznanih meril, temveč za smiselno prisvojitev tradicionalnih postopkov za
aktualne vsebine. V kulturnem okolju, ki je včasih do nevzdržnosti poenostavljeno, išče presežke,
ki so umetnosti vedno pripadali. Kakovost in izvirnost njenemu delu priznavajo strokovnjaki in
ljubitelji v slovenskem in mednarodnem prostoru. Prijavitelj ni podal izjave na predlog v obvestilu.

  257 Predlog prijavitelja VRABIČ SAŠO, Mestni trg 24, 1000 LJUBLJANA za projekt
Delovna štipendija je v presoji prejel skupaj 97 točk (Splošni kriteriji) in bil ocenjen z opisno oceno
vrhunsko. Strokovna komisija predlaga sofinanciranje v višini 2.500.000 SIT.
Dodatne ugotovitve: Sašo Vrabič je kljub mladosti eden najbolj prepoznavnih in cenjenih likovnih
umetnikov mlajše generacije. Z izvirnim konceptom je s polno mero domišljije in občutljivosti za
podobe svoje stvarnosti določil novo poglavje v sliki in grafiki. Z izkušnjami v elektronskih
medijih, ki so nepogrešljivi del ikonografije našega časa, je ustvaril ikonsko sliko obdobja, ki sta ga
zaznamovali globalizacija in tehnologija. Pomen njegovega prispevka dokazujejo vrhunske
reference. Prijavitelj ni podal izjave na predlog v obvestilu.

   258 Predlog prijavitelja WHITE BALANCE DRUŠTVO ZA RAZISKAVO VIZUALNIH
MEDIJEV, Ptujska 28, 1000 LJUBLJANA za projekt -Ni vodoravno /Organizacija razstavnih
projektov in festivalov v Sloveniji/ je v presoji prejel skupaj 78 točk (za sklop splošnih kriterijev 60
točk in za sklop prednostnih kriterijev, ki veljajo za podpodročje, 18 točk) in bil ocenjen z opisno
oceno nezadovoljivo.
Strokovna komisija ne predlaga sofinanciranja.
Dodatne ugotovitve: Prijavitelj je bolj kot organizator uveljavljen kot ustvarjalec, zato ima
primerjalno z višje ocenjenimi manjše reference v organiziranju razstav, ki bi tudi jamčile za
ustrezno, strokovno podprto realizacijo sicer zanimivega projekta. V konkurenci ostalih projektov
je tudi vprašljiva njegova aktualnost ter izvirnost v konceptu. Prijavitelj ni podal izjave na predlog
v obvestilu.

  259 Predlog prijavitelja ZAKONJŠEK JONI, Koštabona 34, 6274 ŠMARJE za projekt Delovna
                                                  78
štipendija je v presoji prejel skupaj 81 točk (Splošni kriteriji) in bil ocenjen z opisno oceno
kakovostno. Strokovna komisija ne predlaga sofinanciranja.
Dodatne ugotovitve: Slikarstvo Joni Zakonjšek razkriva izvirnost in ustvarjalnost, obenem pa
izjemno subtilnost, ki jo velikokrat najdemo pri ženskah umetnicah. Kakovostne in dopadljive
podobe so v konkurenci z višje ocenjenimi prejele manjše število točk zaradi manjše aktualnosti,
referenc in večje možnosti pri prodaji. Prijavitelj ni podal izjave na predlog v obvestilu.

   260 Predlog prijavitelja ZAKONJŠEK JONI, Koštabona 34, 6274 ŠMARJE za projekt
Sočasno /Organizacija razstavnih projektov in festivalov v Sloveniji/ je v presoji prejel skupaj 85
točk (za sklop splošnih kriterijev 60 točk in za sklop prednostnih kriterijev, ki veljajo za
podpodročje, 25 točk) in bil ocenjen z opisno oceno kakovostno.
Strokovna komisija predlaga sofinanciranje v višini 200.000 SIT.
Dodatne ugotovitve: Slikarstvo Joni Zakonjšek razkriva izvirnost in ustvarjalnost, obenem pa
izjemno subtilnost, ki jo velikokrat najdemo pri ženskah umetnicah. Glede na to, da lahko kot
fizična oseba zaprosi le za svoj avtorski honorar pri razstavi, je delež sofinanciranja ustrezen njeni
celotni vrednosti. Prijavitelj ni podal izjave na predlog v obvestilu.

   261 Predlog prijavitelja ZAVOD AUTOMATA, Masarykova 24, 1000 LJUBLJANA za
projekt Chailux- 06 /Organizacija razstavnih projektov in festivalov v Sloveniji/ je v presoji prejel
skupaj 76 točk (za sklop splošnih kriterijev 58 točk in za sklop prednostnih kriterijev, ki veljajo za
podpodročje, 18 točk) in bil ocenjen z opisno oceno nezadovoljivo.
Strokovna komisija ne predlaga sofinanciranja.
Dodatne ugotovitve: Prijavitelj je bolj kot organizator uveljavljen kot ustvarjalec, zato ima
primerjalno z višje ocenjenimi manjše reference v organiziranju razstav, ki bi tudi jamčile za
ustrezno, strokovno podprto realizacijo sicer zanimivega projekta. V konkurenci ostalih projektov
je tudi vprašljiva njegova aktualnost ter izvirnost v konceptu. Prijavitelj ni podal izjave na predlog
v obvestilu.

  262 Predlog prijavitelja ZAVOD MASA, Triglavska 49, 1000 LJUBLJANA za projekt
(Ne)mogoče zgodovine /Organizacija razstavnih projektov in festivalov v Sloveniji/ je v presoji
prejel skupaj 78 točk (za sklop splošnih kriterijev 58 točk in za sklop prednostnih kriterijev, ki
veljajo za podpodročje, 20 točk) in bil ocenjen z opisno oceno nezadovoljivo.
Strokovna komisija ne predlaga sofinanciranja.
Dodatne ugotovitve: Prijavitelj se je uveljavil kot vrhunski umetnik, nima pa, primerjalno z višje
ocenjenimi potrebnih referenc na področju organiziranja razstav in promocije umetnosti. Teoretski
diskurz, na katerem je projekt utemeljen je tudi konceptualno preveč površno zastavljen, da bi
izkazoval ustrezno stopnjo izvirnosti, aktualnosti in dostopnosti. Prijavitelj ni podal izjave na
predlog v obvestilu.

  263 Predlog prijavitelja ZAVOD MASA Triglavska 49, 1000 LJUBLJANA za projekt
Ljubezen je bojno polje II – ZDA /Mednarodno sodelovanje/ je v presoji prejel skupaj 90 točk (za
sklop splošnih kriterijev 66 točk in za sklop prednostnih kriterijev, ki veljajo za podpodročje, 24
točk) in bil ocenjen z opisno oceno kakovostno.
Strokovna komisija predlaga sofinanciranje v višini 700.000 SIT.
Dodatne ugotovitve:Projekt je bil že v preteklem letu prepoznan kot vrhunski in zato tudi ustrezno
sofinanciran. V tem primeru gre za gostovanje v ZDA, kamor sta bila oba umetnika povabljena na
rezidenčno udeležbo. Ameriški organizator tudi delno sofinancira projekt. Prijavitelj ni podal izjave
na predlog v obvestilu.
                                                  79
  264 Predlog prijavitelja ZAVOD SCCA – LJUBLJANA, Metelkova 6, 1000 LJUBLJANA
za projekt Zaključna razstava Svet umetnosti /Organizacija razstavnih projektov in festivalov v
Sloveniji/ je v presoji prejel skupaj 84 točk (za sklop splošnih kriterijev 60 točk in za sklop
prednostnih kriterijev, ki veljajo za podpodročje, 24 točk) in bil ocenjen z opisno oceno
kakovostno.
Strokovna komisija predlaga sofinanciranje v višini 600.000 SIT.
Dodatne ugotovitve: Strokovna komisija je v presoji upoštevala kontinuiteto v promoviranju
sodobne likovne umetnosti in kritike, ki jo projekt kot zaključni del poklicnega usposabljanja
predstavlja. Glede na gostovanje v Galeriji ŠKUC in sofinanciranje Tečaja za kustose, je vprašljiva
upravičenost navedenih stroškov.
Prijavitelj se je v pisni izjasnitvi strinjal s predlogom strokovne komisije.

   265 Predlog prijavitelja ZAVOD SCCA – LJUBLJANA, Metelkova 6, 1000 LJUBLJANA
za projekt Videodokument & Videospotting – Skopje /Mednarodno sodelovanje/ je v presoji prejel
skupaj 76 točk (za sklop splošnih kriterijev 58 točk in za sklop prednostnih kriterijev, ki veljajo za
podpodročje, 18 točk) in bil ocenjen z opisno oceno nezadovoljivo.
Strokovna komisija ne predlaga sofinanciranja.
Dodatne ugotovitve: Gostovanje z video dokumentom v relativno ozkem krogu strokovnjakov in
širše javnosti ne upravičuje sofinanciranja. Iz dokumentacije je tudi razvidno, da projekt
sofinancira gostitelj. Primerjalno z višje ocenjenimi celota izkazuje manj izvirnosti in aktualnosti.
Prijavitelj se v pisni izjasnitvi ni strinjal s predlogom strokovne komisije, saj je menil, da gre za
celostno izključitev njihovih programov in javnih predstavitev iz kategorije video umetnosti, kar je
zaskrbljujoče za celoten slovenski prostor. Kot argument ponovno navaja reference iz preteklosti in
utemeljuje video umetnost kot posebno zvrst, ki ima že po naravi ozek krog zainteresiranih.
Ocenam strokovne komisije tudi očita pavšalnost in neargumentiranost, ki ju izkazujejo enaka
besedila ob vseh predstavitvah projekta Videodokument&Videospotting v mednarodnem prostoru.
Strokovna komisija je navedena dejstva temeljito proučila že pri prvi presoji, v kateri je ugotovila
istovrstnost projektov, seveda različnih lokacij, z navedbami podobnih ali celo povsem enakih
referenc, zato jih je tako tudi obravnavala. Strokovna komisija je vsak projekt dolžna ocenjevati v
skladu z razpisnimi kriteriji (splošnimi in prednostnimi), ne pa pisati strokovnih analiz vsakega
posebej. Video je le zvrst vizualnih umetnosti in si je ustrezno mesto v stroki že zagotovil ob koncu
prejšnjega stoletja, danes ga tako v Sloveniji kot drugod po svetu ustrezno predstavljajo ustvarjalci
in organizatorji, zato ni razloga, da bi bil posebej obravnavan. Ker v pritožbi ni novih dejstev,
ostaja prvotna odločitev strokovne komisije nespremenjena.

  266 Predlog prijavitelja ZAVOD SCCA – LJUBLJANA, Metelkova 6, 1000 LJUBLJANA za
projekt Videoprogram: Eyedentity yourself please /Organizacija razstavnih projektov in festivalov
v Sloveniji/ je v presoji prejel skupaj 76 točk (za sklop splošnih kriterijev 58 točk in za sklop
prednostnih kriterijev, ki veljajo za podpodročje, 18 točk) in bil ocenjen z opisno oceno
nezadovoljivo.
Strokovna komisija ne predlaga sofinanciranja.
Dodatne ugotovitve: Projekt, za katerega realizacijo so predvideni visoki stroški, je nedvomno
zanimiv za ožji krog zainteresiranih, za večje število točk pa mu manjka izvirnosti ter ustvarjalnosti
v pristopu in izvedbi.
Prijavitelj je v pisni izjasnitvi predlogu ugovarjal z natančnejšim pojasnjevanjem stroškov za
projekt, ki po njegovem mnenju nadaljuje tradicijo SCCA, v konkretnem primeru pa gre za
povezavo principa kuratorskega tematskega programa video umetnosti, ki gravitira predvsem na
                                                  80
umetnike mlajše generacije, in sprotnega dokumentiranja ter ustvarjanja arhiva video umetnikov.
Strokovna komisija v zapisanem ni našla novih dejstev, zato svoje prvotne odločitve ni spremenila.

  267 Predlog prijavitelja ZAVOD SCCA – LJUBLJANA, Metelkova 6, 1000 LJUBLJANA
za projekt Studio 6 /Organizacija razstavnih projektov in festivalov v Sloveniji/ je v presoji prejel
skupaj 86 točk (za sklop splošnih kriterijev 62 točk in za sklop prednostnih kriterijev, ki veljajo za
podpodročje, 24 točk) in bil ocenjen z opisno oceno kakovostno.
Strokovna komisija predlaga sofinanciranje v višini 600.000 SIT.
Dodatne ugotovitve:Strokovna komisija je pri presoji upoštevala predvsem kontinuiteto v
organizaciji tovrstnih akcij, ki imajo svoje občinstvo in prispevajo k politiki razstavljanja,
promoviranja in vrednotenja sodobnih likovnih praks. Prijavitelj se je v pisni izjasnitvi strinjal s
predlogom strokovne komisije.

   268 Predlog prijavitelja ZAVOD SCCA – LJUBLJANA, Metelkova 6, 1000 LJUBLJANA
za projekt Videodokument & videospotting – Wroclaw /Mednarodno sodelovanje/ je v presoji
prejel skupaj 76 točk (za sklop splošnih kriterijev 58 točk in za sklop prednostnih kriterijev, ki
veljajo za podpodročje, 18 točk) in bil ocenjen z opisno oceno nezadovoljivo.
Strokovna komisija ne predlaga sofinanciranja.
Dodatne ugotovitve: Gostovanje z video dokumentom v relativno ozkem krogu strokovnjakov in
širše javnosti ne upravičuje sofinanciranja. Iz dokumentacije je tudi razvidno, da projekt
sofinancira gostitelj. Primerjalno z višje ocenjenimi celota izkazuje manj izvirnosti in aktualnosti.
Prijavitelj je v pisni izjasnitvi ugovarjal trditvi, da je iz dokumentacije razvidno, da projekt
sofinancira gostitelj. Ob ponovni proučitvi vloge je strokovna komisija ugotovila, da delež
organizatorja res ni naveden, zagotovo pa ta obstaja, saj je najmanjša soudeležba organizatorja iz
tujine določena že v pogojih razpisa. Kljub temu izjasnitev ne prinaša bistveno novih ugotovitev za
drugačno odločitev strokovne komisije, saj je navedena dejstva temeljito proučila že pri prvi
presoji, v kateri je tudi ugotovila istovrstnost z ostalimi gostovanji projekta
Videodokument&Videospotting. Ob podobnih ali celo istih navedb referenc, je enak zapis
razumljiv, saj je strokovna komisija vsak projekt dolžna ocenjevati v skladu z razpisnimi kriteriji
(splošnimi in prednostnimi), ne pa pisati strokovnih analiz vsakega posebej. Video je le zvrst
vizualnih umetnosti in si je ustrezno mesto v stroki že zagotovil ob koncu prejšnjega stoletja, danes
ga tako v Sloveniji kot drugod po svetu ustrezno predstavljajo ustvarjalci in organizatorji, zato ni
razloga, da bi bil posebej obravnavan. Ker v pritožbi ni novih dejstev, ostaja prvotna odločitev
strokovne komisije nespremenjena.

269. Predlog prijavitelja Zavod SCCA, Metelkova 6, 1000 Ljubljana za projekt Videotaping &
Videospotting – Berlin /Mednarodno sodelovanje/ je v presoji prejel skupaj 76 točk (za sklop
splošnih kriterijev 58 točk in za sklop prednostnih kriterijev, ki veljajo za podpodročje, 18 točk) in
bil ocenjen z opisno oceno nezadovoljivo.
Strokovna komisija ne predlaga sofinanciranja.
Dodatne ugotovitve: Gostovanje z video dokumentom v relativno ozkem krogu strokovnjakov in
širše javnosti ne upravičuje sofinanciranja. Iz dokumentacije je tudi razvidno, da projekt
sofinancira gostitelj. Primerjalno z višje ocenjenimi celota izkazuje manj izvirnosti in aktualnosti.
Prijavitelj se v pisni izjasnitvi ni strinjal s predlogom strokovne komisije, saj je menil, da gre za
celostno izključitev njihovih programov in javnih predstavitev iz kategorije video umetnosti, kar je
zaskrbljujoče za celoten slovenski prostor. Kot argument ponovno navaja reference iz preteklosti in
utemeljuje video umetnost kot posebno zvrst, ki ima že po naravi ozek krog zainteresiranih.
                                                  81
Ocenam strokovne komisije tudi očita pavšalnost in neargumentiranost, ki ju izkazujejo enaka
besedila ob vseh predstavitvah projekta Videodokument&Videospotting v mednarodnem prostoru.
Strokovna komisija je navedena dejstva temeljito proučila že pri prvi presoji, v kateri je ugotovila
istovrstnost projektov, seveda različnih lokacij, z navedbami podobnih ali celo povsem enakih
referenc, zato jih je tako tudi obravnavala. Strokovna komisija je vsak projekt dolžna ocenjevati v
skladu z razpisnimi kriteriji (splošnimi in prednostnimi), ne pa pisati strokovnih analiz vsakega
posebej. Video je le zvrst vizualnih umetnosti in si je ustrezno mesto v stroki že zagotovil ob koncu
prejšnjega stoletja, danes ga tako v Sloveniji kot drugod po svetu ustrezno predstavljajo ustvarjalci
in organizatorji, zato ni razloga, da bi bil posebej obravnavan. Ker v pritožbi ni novih dejstev,
ostaja prvotna odločitev strokovne komisije nespremenjena.


270. Predlog prijavitelja Zavod SCCA, Metelkova 6, 1000 Ljubljana za projekt Artservisova
zbirka/ Organizacija razstavnih projektov v Sloveniji/ je v presoji prejel skupaj 74 točk (za sklop
splošnih kriterijev 58 točk in za sklop prednostnih kriterijev, ki veljajo za podpodročje, 16 točk) in
bil ocenjen z opisno oceno nezadovoljivo.
Strokovna komisija ne predlaga sofinanciranja.
Dodatne ugotovitve:Art servis je odličen in prepoznaven projekt, ki pa niti po svojih temeljnih
nalogah niti po področju ne sodi prvenstveno na vizualne umetnosti. Predlagani projekt tudi ne
izkazuje izvirne zasnove in koncepta v organiziranju razstav, ki bi zagotavljala kakovostno
realizacijo z ustvarjalnim in aktualnim pristopom.
Prijavitelj se v pisni izjansitvi ni strinjal s predlogom strokovne komisije in je njeno mnenje
spodbijal s ponovno obrazložitvijo pomena, ki ga vključuje projekt, še posebej produkcijska
razmerja in ki, tudi glede na zanimanje nekaterih galerij v Sloveniji, predstavlja izvrsten dopolnilen
projekt letnih programov razstavišč. Glede na splošne in prednostne razpisne kriterije tako
zastavljenega projekta, ki se v veliki meri ukvarja s sicer zanimivimi, a v razstavni dejavnosti ne
prioritetnimi temami, strokovna komisija že v prvi presoji ni mogla oceniti višje. Izjasnitev tudi ni
prinesla dodatnih ugotovitev za večje število točk.

271. Predlog prijavitelja ZAVOD ZA KULTURNE PRIREDITVE CELJE, Trg celjskih
knezov 8, 3000 CELJE za projekt Umetniki mestu, mesto umetnikom /Organizacija razstavnih
projektov in festivalov v Sloveniji/ je v presoji prejel skupaj 87očk (za sklop splošnih kriterijev 60
točk in za sklop prednostnih kriterijev, ki veljajo za podpodroč je, 27 točk) in bil ocenjen z opisno
oceno kakovostno.
Strokovna komisija predlaga sofinanciranje v višini 600.000 SIT.
Dodatne ugotovitve:Prijavitelj se je uveljavil s kakovostnim in izvirnim konceptom, ki je
pomemben za predstavitev sodobnih vizualnih umetnosti na nacionalni ravni. Ima odlične reference
ter podporo strokovne javnosti, izplačuje razstavnine ter skuša primerno skrbeti za razstavno
politiko tudi na lokalni ravni.Za višje število točk bi strokovna komisija pričakovala realnejšo
finančno konstrukcijo. Prijavitelj se je v pisni izjasnitvi strinjal s predlogom strokovne komisije.

 272.Predlog prijavitelja ZAVOD ZA KULTURNE PRIREDITVE CELJE, Trg celjskih knezov
8, 3000 CELJE za projekt Od Celja do Gradca /Mednarodno sodelovanje/ je v presoji prejel skupaj
75 točk(za sklop splošnih kriterijev 56 točk in za sklop prednostnih kriterijev, ki veljajo za
podpodroč je, 21 točk) in bil ocenjen z opisno oceno nezadovoljivo.
Strokovna komisija ne predlaga sofinanciranja.
Dodatne ugotovitve:Prijavitelj se je uveljavil s kakovostnim in izvirnim konceptom, ki je
pomemben za predstavitev sodobnih vizualnih umetnosti na nacionalni ravni. Ima odlične reference
                                                  82
ter podporo strokovne javnosti, izplačuje razstavnine ter skuša primerno skrbeti za razstavno
politiko tudi na lokalni ravni. Predlagani projekt ne odraža posebne aktualnosti, preveč temelji na
teoretičnem delu, kar na področju ni prioriteta. Prijavitelj se je v pisni izjasnitvi strinjal s
predlogom strokovne komisije

 273.Predlog prijavitelja ZAVOD ZA KULTURNE PRIREDITVE CELJE, Trg celjskih knezov 8,
3000 CELJE za projekt Umetnik na delovnem obisku /Mednarodno sodelovanje/ je v presoji prejel
skupaj 90 točk(za sklop splošnih kriterijev 68 točk in za sklop prednostnih kriterijev, ki veljajo za
podpodroč je, 22 točk) in bil ocenjen z opisno oceno kakovostno.
Strokovna komisija predlaga sofinanciranje v višini 600.000 SIT.
Dodatne ugotovitve:Prijavitelj se je uveljavil s kakovostnim in izvirnim konceptom, ki je
pomemben za predstavitev sodobnih vizualnih umetnosti na nacionalni ravni. Ima odlične reference
ter podporo strokovne javnosti, izplačuje razstavnine ter skuša primerno skrbeti za uveljavljanje
slovenske umetnosti v mednarodnem prostoru. Izmenjava umetnikov je zagotovo med
najuspešnejšimi načini. Prijavitelj se je v pisni izjasnitvi strinjal s predlogom strokovne komisije.

 274. Predlog prijavitelja ZAVOD ZA KULTURNE PRIREDITVE CELJE, Trg celjskih knezov
8, 3000 CELJE za projekt Slike 2005 - Kamila Volčanšek /Organizacija razstavnih projektov in
festivalov v Sloveniji/ je v presoji prejel skupaj 80 točk(za sklop splošnih kriterijev 60 točk in za
sklop prednostnih kriterijev, ki veljajo za podpodroč je, 20 točk) in bil ocenjen z opisno oceno
kakovostno
Strokovna komisija ne predlaga sofinanciranja.
Dodatne ugotovitve: Kljub referencam prijavitelja in avtorice, strokovna komisija ne more
predlagati sofinanciranja projekta, saj je bil realiziran še v letu 2005. Prijavitelj se je v pisni
izjasnitvi strinjal s predlogom strokovne komisije

 275.Predlog prijavitelja ZAVOD ZA KULTURNE PRIREDITVE CELJE, Trg celjskih knezov 8,
3000 CELJE za projekt -Skozi opus - Dragica Čadež/ Organizacija razstavnih projektov in
festivalov v Sloveniji/ je v presoji prejel skupaj 89 točk(za sklop splošnih kriterijev 68 točk in za
sklop prednostnih kriterijev, ki veljajo za podpodroč je, 22 točk) in bil ocenjen z opisno oceno
kakovostno.
Strokovna komisija predlaga sofinanciranje v višini 700.000 SIT..
Dodatne ugotovitve:Prijavitelj se je uveljavil s kakovostnim in izvirnim konceptom, ki je
pomemben za predstavitev sodobnih vizualnih umetnosti na nacionalni ravni. Ima odlične reference
ter podporo strokovne javnosti, izplačuje razstavnine ter skuša primerno skrbeti tudi za predstavitev
monografskih razstav klasikov slovenske moderne umetnosti. Prijavitelj se je v pisni izjasnitvi
strinjal s predlogom strokovne komisije

276. Predlog prijavitelja ZAVOD ZA KULTURNE PRIREDITVE CELJE, Trg celjskih knezov 8,
3000 CELJE za projekt Dvojni dialog - Bori Zupančič / Organizacija razstavnih projektov in
festivalov v Sloveniji/ je v presoji prejel skupaj 79 točk(za sklop splošnih kriterijev 60 točk in za
sklop prednostnih kriterijev, ki veljajo za podpodroč je, 19 točk) in bil ocenjen z opisno oceno
kakovostno.
Strokovna komisija ne predlaga sofinanciranja..
Dodatne ugotovitve: Projekt zahteva visoke stroške realizacije, v samem konceptu pa je premalo
utemeljen in aktualen, da bi ga strokovna komisija predlagala za sofinanciranje, še posebej
primerjalno z ostalimi.
                                                  83
Prijavitelj je v pisni izjasnitvi utemeljil pomen projekta za program prijavitelja in sploh za
vključevanje manj poznanih avtorjev in obdobij naše sodobne umetnosti v razstavne programe
slovenskih galerij. Na podlagi novih dejstev, je strokovna komisija prijavitelju ugodila in za
sofinanciranje predvidela 200.000 SIT.

277. Predlog prijavitelja ZAVOD ZA KULTURNE PRIREDITVE CELJE, Trg celjskih knezov
8, 3000 CELJE za projekt Slovenski strip in animirani film 96-06/ Organizacija razstavnih
projektov in festivalov v Sloveniji/ je v presoji prejel skupaj 96 točk(za sklop splošnih kriterijev 69
točk in za sklop prednostnih kriterijev, ki veljajo za podpodroč je, 27 točk) in bil ocenjen z opisno
oceno vrhunsko.
Strokovna komisija predlaga sofinanciranje v višini 1.000.000 SIT.
Dodatne ugotovitve: Prijavitelj se je uveljavil s kakovostnim in izvirnim konceptom, ki je
pomemben za predstavitev sodobnih vizualnih umetnosti na nacionalni ravni. Ima odlične reference
ter podporo strokovne javnosti, izplačuje razstavnine ter skuša primerno prispevati k vpogledom v
antologijo moderne in sodobne umetnosti v Sloveniji. Prijavitelj se je v pisni izjasnitvi strinjal s
predlogom strokovne komisije

278. Predlog prijavitelja ZAVOD ZA KULTURNE PRIREDITVE CELJE, Trg celjskih
knezov 8, 3000 CELJE za projekt Kaj se je zgodilo s konceptualnimi umetniki Evrope?/
Organizacija razstavnih projektov in festivalov v Sloveniji/ je v presoji prejel skupaj 96 točk(za
sklop splošnih kriterijev 69 točk in za sklop prednostnih kriterijev, ki veljajo za podpodroč je, 27
točk) in bil ocenjen z opisno oceno vrhunsko.
Strokovna komisija predlaga sofinanciranje v višini 800.000 SIT.
Dodatne ugotovitve: Prijavitelj se je uveljavil s kakovostnim in izvirnim konceptom, ki je
pomemben za predstavitev sodobnih vizualnih umetnosti na nacionalni ravni. Ima odlične reference
ter podporo strokovne javnosti, izplačuje razstavnine ter skuša primerno prispevati k vpogledom v
antologijo moderne in sodobne umetnosti v Sloveniji. Prijavitelj se je v pisni izjasnitvi strinjal s
predlogom strokovne komisije.

  279. Predlog prijavitelja ZAVOD ZA KULTURO ROGAŠKA SLATINA, Celjska cesta 3a,
3250 ROGAŠKA SLATINA za projekt Pregledna razstava Ivane Kobilice /Organizacija razstavnih
projektov in festivalov v Sloveniji/ je v presoji prejel skupaj 88 točk(za sklop splošnih kriterijev 69
točk in za sklop prednostnih kriterijev, ki veljajo za podpodroč je, 19 točk) in bil ocenjen z opisno
oceno kakovostno.
Strokovna komisija predlaga sofinanciranje v višini 400.000 SIT
Dodatne ugotovitve: Strokovna komisija je v presoji upoštevala reference sodelujočih kustosov,
javnih zavodov ter kakovost in predvideno odmevnost razstave v strokovni in širši javnosti.
Prijavitelj ni podal izjave na predlog v obvestilu.

  280. Predlog prijavitelja ZAVOD ZA KULTURO, ŠPORT IN TURIZEM, Aškerčeva 9a, 3310
ŽALEC za projekt Razstava - Jakov Brdar /Organizacija razstavnih projektov in festivalov v
Sloveniji/ je v presoji prejel skupaj 83 točk(za sklop splošnih kriterijev 63 točk in za sklop
prednostnih kriterijev, ki veljajo za podpodroč je, 20 točk) in bil ocenjen z opisno oceno
kakovostno.
Strokovna komisija predlaga sofinanciranje v višini 250.000 SIT
Dodatne ugotovitve: Savinov razstavni salon se je uveljavil s kakovostnim programom in
strokovno podporo posameznim projektom. Predlagani program v celoti izkazuje izvirno zasnovo,
                                                 84
domišljen koncept in kakovost, zaradi česar je mogoče predvideti široko odmevnost na lokalni in
na nacionalni ravni. Prijavitelj ni podal izjave na predlog v obvestilu.

   281. Predlog prijavitelja ZAVOD ZA KULTURO, ŠPORT IN TURIZEM, Aškerčeva 9a, 3310
ŽALEC za projekt Razstava likovnih del Saše Vrabiča /Organizacija razstavnih projektov in
festivalov v Sloveniji/ je v presoji prejel skupaj 83 točk(za sklop splošnih kriterijev 63 točk in za
sklop prednostnih kriterijev, ki veljajo za podpodroč je, 20 točk) in bil ocenjen z opisno oceno
kakovostno.
Strokovna komisija predlaga sofinanciranje v višini 250.000 SIT
Dodatne ugotovitve: Savinov razstavni salon se je uveljavil s kakovostnim programom in
strokovno podporo posameznim projektom. Predlagani program v celoti izkazuje izvirno zasnovo,
domišljen koncept in kakovost, zaradi česar je mogoče predvideti široko odmevnost na lokalni in
na nacionalni ravni. Prijavitelj ni podal izjave na predlog v obvestilu.

   282. Predlog prijavitelja ZAVOD ZA KULTURO, ŠPORT IN TURIZEM, Aškerčeva 9a, 3310
ŽALEC za projekt Razstava likovnih del Zore Stančič /Organizacija razstavnih projektov in
festivalov Sloveniji/ je v presoji prejel skupaj 83 točk(za sklop splošnih kriterijev 63 točk in za
sklop prednostnih kriterijev, ki veljajo za podpodroč je, 20 točk) in bil ocenjen z opisno oceno
kakovostno.
Strokovna komisija predlaga sofinanciranje v višini 250.000 SIT
Dodatne ugotovitve: Savinov razstavni salon se je uveljavil s kakovostnim programom in
strokovno podporo posameznim projektom. Predlagani program v celoti izkazuje izvirno zasnovo,
domišljen koncept in kakovost, zaradi česar je mogoče predvideti široko odmevnost na lokalni in
na nacionalni ravni. Prijavitelj ni podal izjave na predlog v obvestilu.

  283. Predlog prijavitelja ZAVOD ZA KULTURO, ŠPORT IN TURIZEM, Aškerčeva 9a, 3310
ŽALEC za projekt Nova fotografija – dokument /Organizacija razstavnih projektov in festivalov v
Sloveniji/ je v presoji prejel skupaj 83 točk(za sklop splošnih kriterijev 63 točk in za sklop
prednostnih kriterijev, ki veljajo za podpodroč je, 20 točk) in bil ocenjen z opisno oceno
kakovostno.
Strokovna komisija predlaga sofinanciranje v višini 250.000 SIT
Dodatne ugotovitve: Savinov razstavni salon se je uveljavil s kakovostnim programom in
strokovno podporo posameznim projektom. Predlagani program v celoti izkazuje izvirno zasnovo,
domišljen koncept in kakovost, zaradi česar je mogoče predvideti široko odmevnost na lokalni in
na nacionalni ravni. Prijavitelj ni podal izjave na predlog v obvestilu.

   284. Predlog prijavitelja ZAVOD ZA KULTURO, ŠPORT IN TURIZEM, Aškerčeva 9a, 3310
ŽALEC za projekt Razstava fotografij Jožeta Suhadolnika /Organizacija razstavnih projektov in
festivalov v Sloveniji/ je v presoji prejel skupaj 83 točk(za sklop splošnih kriterijev 63 točk in za
sklop prednostnih kriterijev, ki veljajo za podpodroč je, 20 točk) in bil ocenjen z opisno oceno
kakovostno.
Strokovna komisija predlaga sofinanciranje v višini 250.000 SIT
Dodatne ugotovitve: Savinov razstavni salon se je uveljavil s kakovostnim programom in
strokovno podporo posameznim projektom. Predlagani program v celoti izkazuje izvirno zasnovo,
domišljen koncept in kakovost, zaradi česar je mogoče predvideti široko odmevnost na lokalni in
na nacionalni ravni. Prijavitelj ni podal izjave na predlog v obvestilu.

  285. Predlog prijavitelja ZAVOD ZA KULTURO, ŠPORT IN TURIZEM, Aškerčeva 9a, 3310
                                                  85
ŽALEC za projekt Razstava likovnih del Viktorja Bernika /Organizacija razstavnih projektov in
festivalov v Sloveniji/ je v presoji prejel skupaj 80 točk(za sklop splošnih kriterijev 60 točk in za
sklop prednostnih kriterijev, ki veljajo za podpodroč je, 20 točk) in bil ocenjen z opisno oceno
kakovostno.
Strokovna komisija predlaga sofinanciranje v višini 200.000 SIT
Dodatne ugotovitve: Savinov razstavni salon se je uveljavil s kakovostnim programom in
strokovno podporo posameznim projektom. Predlagani program v celoti izkazuje izvirno zasnovo,
domišljen koncept in kakovost, zaradi česar je mogoče predvideti široko odmevnost na lokalni in
na nacionalni ravni. Ni razstavnine. Prijavitelj ni podal izjave na predlog v obvestilu.

  286. Predlog prijavitelja ZAVOD ZA MEDNARODNO KULTURO LUNA, Ljubeljska ulica
23, LJUBLJANA za projekt 1. Latino mednarodni kulturni festival /Organizacija razstavnih
projektov in festivalov v Sloveniji/ je v presoji prejel skupaj 68 točk(za sklop splošnih kriterijev 54
točk in za sklop prednostnih kriterijev, ki veljajo za podpodroč je, 14 točk) in bil ocenjen z opisno
oceno nezadovoljivo.
Strokovna komisija ne predlaga sofinanciranja.
Dodatne ugotovitve: Zamisel je zanimiva in izvirna, vendar bi se za višje število točk prijavitelj
moral izkazati z izkušnjami in referencami, sam projekt pa z bolj utemeljenim konceptom
organiziranja razstav in festivalov na področju vizualnih umetnosti. Prijavitelj ni podal izjave na
predlog v obvestilu.

   287 Predlog prijavitelja ZAVOD ZA SODOBNO KULTURO IN ZNANOST, Maurerjeva 8,
1000 LJUBLJANA za projekt Fotografska razstava slovenskih in kitajskih avtorjev /Organizacija
razstavnih projektov in festivalov v Sloveniji/ je v presoji prejel skupaj 78 točk(za sklop splošnih
kriterijev 58 točk in za sklop prednostnih kriterijev, ki veljajo za podpodroč je, 20 točk) in bil
ocenjen z opisno oceno nezadovoljivo.
Strokovna komisija ne predlaga sofinanciranja.
Dodatne ugotovitve: Prijavitelj je v letu 2005 izvedel dobro sprejeto gostovanje slovenskih
umetnikov v tujini in s tem tudi pokazal vzpodbudne začetke svoje organizacijske dejavnosti. V
vlogi za sofinanciranje predlaganega projekta pa strokovna komisija pogreša inovativnost,
aktualnost in konceptualno doslednost, ustvarjalnost v zasnovi in predvideni izvedbi. Razstava je
zanimiva predvsem za ožji krog ljubiteljev fotografije in za Ljubljano. Prijavitelj ni podal izjave na
predlog v obvestilu.

  288 ZA SODOBNO KULTURO IN ZNANOST, Maurerjeva 8, 1000 LJUBLJANA za projekt
Mednarodna razstava reportažne fotografije /Organizacija razstavnih projektov in festivalov v
Sloveniji/je v presoji prejel skupaj 78 točk(za sklop splošnih kriterijev 58 točk in za sklop
prednostnih kriterijev, ki veljajo za podpodroč je, 20 točk) in bil ocenjen z opisno oceno
nezadovoljivo.
Strokovna komisija ne predlaga sofinanciranja
Dodatne ugotovitve: Projekt temelji na izvirni zamisli, ki bi se ob ustrezno strokovno in tehnično
podprti realizaciji lahko razvila v enega osrednjih razstavnih projektov na področju fotografije.
Tega pa se iz vloge žal ne da predvideti in tudi prijavitelj ima, primerjalno z višje ocenjenimi manj
referenc v organiziranju razstav na področju vizualnih umetnosti. Prijavitelj ni podal izjave na
predlog v obvestilu.

  289 Predlog prijavitelja ZAVOD ZA SODOBNO KULTURO IN ZNANOST Maurerjeva 8
                                                   86
1000 LJUBLJANA za projekt Fotografska razstava slovenskih in kitajskih avtorjev – Peking
/Mednarodno sodelovanje/ je v presoji prejel skupaj 78 točk(za sklop splošnih kriterijev 58 točk in
za sklop prednostnih kriterijev, ki veljajo za podpodroč je, 20 točk) in bil ocenjen z opisno oceno
nezadovoljivo.
Strokovna komisija ne predlaga sofinanciranja.
Dodatne ugotovitve: Prijavitelj je v letu 2005 izvedel dobro sprejeto gostovanje slovenskih
umetnikov v tujini in s tem tudi pokazal vzpodbudne začetke svoje organizacijske dejavnosti. V
vlogi za sofinanciranje predlaganega projekta pa strokovna komisija pogreša inovativnost,
aktualnost in konceptualno doslednost, ustvarjalnost v zasnovi in predvideni izvedbi. Razstava je
zanimiva predvsem za ožji krog ljubiteljev fotografije. Prijavitelj ni podal izjave na predlog v
obvestilu.

   290 Predlog prijavitelja ZDRUŽENJE STARŠEV IN OTROK KRANJ, Maistrov trg 13, 4000
KRANJ za projekt Otroški mini festival - poletne ustvarjalnice /Organizacija razstavnih projektov
in festivalov v Sloveniji/ je v presoji prejel skupaj 73 točk(za sklop splošnih kriterijev 55 točk in za
sklop prednostnih kriterijev, ki veljajo za podpodroč je, 18 točk) in bil ocenjen z opisno oceno
nezadovoljivo.
Strokovna komisija ne predlaga sofinanciranja.
Dodatne ugotovitve: Strokovna komisija pozdravlja ustvarjalne delavnice, popularizacijo likovne
umetnosti ter spodbujanje ustvarjalnosti, vendar v okviru projektnega razpisa sofinanciranje
otroške ustvarjalnosti ni prioriteta za področje. Prijavitelj ni podal izjave na predlog v obvestilu.

  291 ZLOKARNIK MOJCA, Koširjeva 5, 1000 LJUBLJANA za projekt Delovna štipendija je
v presoji prejel skupaj 84 točk (Splošni kriteriji) in bil ocenjen z opisno oceno kakovostno.
Strokovna komisija ne predlaga sofinanciranja.
Dodatne ugotovitve: Ustvarjalno delo Mojce Zlokarnik zaznamujeta kontinuirana navzočnost v
galerijah in kakovost, ki v veliki meri izvira iz premišljenega in v formalnem smislu izpiljenega
koncepta. Slikarstvo – spremlja ga tudi sočasno ukvarjanje z grafiko, ambientalnimi postavitvami
in publicistiko – motivno pripada intimni, kdaj filozofsko poglobljeni sferi. Primerjalno z višje
ocenjenimi, vloga izkazuje manjšo stopnjo aktualnosti in izvirnosti. Prijavitelj ni podal izjave na
predlog v obvestilu.

   292 Predlog prijavitelja ZUPANIČ METKA, Ob Ljubljanici 18b, 1000 LJUBLJANA za
projekt Utrip mesta – Graz /Mednarodno sodelovanje/ je v presoji prejel skupaj 78 točk(za sklop
splošnih kriterijev 54 točk in za sklop prednostnih kriterijev, ki veljajo za podpodroč je, 24 točk) in
bil ocenjen z opisno oceno nezadovoljivo.
Strokovna komisija ne predlaga sofinanciranja.
Dodatne ugotovitve: Strokovna komisija je pri presoji predlogov avtorice, ki si je kljub mladosti že
zagotovila dobre reference v strokovni javnosti doma in v mednarodnem prostoru, upoštevala, da
so vse vloge za sofinanciranje na enaki kakovostni in konceptualni ravni in primerjalno z
rezidenčno udeležbo, ki vključuje mednarodno sodelovanje ter zagotavlja odmevnost in dostopnost,
manj prioritetne.
Prijavitelj se je v pisni izjasnitvi pritožil na predlog strokovne komisije z argumenti, da projekt na
kakovostni in konceptualni ravni ni enak kot drugi, marveč popolnoma drugačen in bi si zaslužil
posebno obravnavo. Ob tem tudi primerja svojega s projektom soavtorice, ki je dobil več točk.
Zadnje je ob nepoznavanju obeh vlog v celoti, povsem brezpredmetno. Določeno kakovost,
izvirnost, aktualnost in vpetost v mednarodni prostor je strokovna komisija prepoznala že v prvi
presoji in to tudi upoštevala. Povsem razumljivo je tudi prijaviteljevo vrednotenje projekta, ki je
                                                  87
sam viden z drugega zornega kota kot v družbi drugih, zaradi česar se vsakega posebej ocenjuje
primerjalno. Kljub kakovosti in referenčnosti vsak projekt ne more biti sofinanciran, saj mu tudi
več vlog istega prijavitelja jemlje izvirnost v pristopu in izvedbi.

  293 Predlog prijavitelja ZUPANIČ METKA, Ob Ljubljanici 18b, 1000 LJUBLJANA
za projekt Tihožitja /Organizacija razstavnih projektov in festivalov v Sloveniji/ je v presoji prejel
skupaj 78 točk(za sklop splošnih kriterijev 54 točk in za sklop prednostnih kriterijev, ki veljajo za
podpodroč je, 24 točk) in bil ocenjen z opisno oceno nezadovoljivo.
Strokovna komisija ne predlaga sofinanciranja.
Dodatne ugotovitve: Strokovna komisija je pri presoji predlogov avtorice, ki si je kljub mladosti že
zagotovila dobre reference v strokovni javnosti doma in v mednarodnem prostoru, upoštevala, da
so vse vloge za sofinanciranje na enaki kakovostni in konceptualni ravni in primerjalno z
rezidenčno udeležbo, ki vključuje mednarodno sodelovanje ter zagotavlja odmevnost in dostopnost,
manj prioritetne.
Prijavitelj se je v pisni izjasnitvi pritožil na predlog strokovne komisije z argumenti, da projekt na
kakovostni in konceptualni ni enak kot drugi, marveč popolnoma drugačen in bi si zaslužil posebno
obravnavo. Določeno kakovost, izvirnost, aktualnost in vpetost v mednarodni prostor je strokovna
komisija prepoznala že v prvi presoji in to tudi upoštevala. Povsem razumljivo je tudi prijaviteljevo
vrednotenje projekta, ki je sam viden z drugega zornega kota kot v družbi drugih, zaradi česar se
vsakega posebej ocenjuje primerjalno. Kljub kakovosti in referenčnosti vsak projekt ne more biti
sofinanciran, saj mu tudi več vlog istega prijavitelja jemlje izvirnost v pristopu in izvedbi.

    294 Predlog prijavitelja ZUPANIČ METKA, Ob Ljubljanici 18b, 1000 LJUBLJANA
za projekt Rezidenčna udeležba je v presoji prejel skupaj 87 točk(za sklop splošnih kriterijev 65
točk in za sklop prednostnih kriterijev, ki veljajo za podpodroč je, 22 točk) in bil ocenjen z opisno
oceno kakovostno.
Strokovna komisija predlaga sofinanciranje v višini 500.000 SIT.
Dodatne ugotovitve: Strokovna komisija je pri presoji predlogov avtorice, ki si je kljub mladosti že
zagotovila dobre reference v strokovni javnosti doma in v mednarodnem prostoru, upoštevala, da
so vse vloge za sofinanciranje za sofinanciranje na enaki kakovostni in konceptualni ravni in
primerjalno z rezidenčno udeležbo, ki vključuje mednarodno sodelovanje ter zagotavlja odmevnost
in dostopnost, manj prioritetne. Prijavitelj se o predlogu ni posebej izjasnil.

   295 Predlog prijaviteljice ZUPANIČ METKA, Ob Ljubljanici 18b, 1000 LJUBLJANA za
projekt Parallel /Mednarodno sodelovanje/ je v presoji prejel skupaj 78 točk(za sklop splošnih
kriterijev 54 točk in za sklop prednostnih kriterijev, ki veljajo za podpodroč je, 24 točk) in bil
ocenjen z opisno oceno nezadovoljivo.
Strokovna komisija ne predlaga sofinanciranja.
Dodatne ugotovitve: Strokovna komisija je pri presoji predlogov avtorice, ki si je kljub mladosti že
zagotovila dobre reference v strokovni javnosti doma in v mednarodnem prostoru, upoštevala, da
so vse vloge za sofinanciranje na enaki kakovostni in konceptualni ravni in primerjalno z
rezidenčno udeležbo, ki vključuje mednarodno sodelovanje ter zagotavlja odmevnost in dostopnost,
manj prioritetne
Prijavitelj se je v pisni izjasnitvi pritožil na predlog strokovne komisije z argumenti, da projekt na
kakovostni in konceptualni ni enak kot drugi, marveč popolnoma drugačen in bi si zaslužil posebno
obravnavo. Določeno kakovost, izvirnost, aktualnost in vpetost v mednarodni prostor je strokovna
komisija prepoznala že v prvi presoji in to tudi upoštevala. Povsem razumljivo je tudi prijaviteljevo
vrednotenje projekta, ki je sam viden z drugega zornega kota kot v družbi drugih, zaradi česar se
                                                  88
vsakega posebej ocenjuje primerjalno. Kljub kakovosti in referenčnosti vsak projekt ne more biti
sofinanciran, saj mu tudi več vlog istega prijavitelja jemlje izvirnost v pristopu in izvedbi.

   296 Predlog prijavitelja ZUPANIČ METKA, Ob Ljubljanici 18b, 1000 LJUBLJANA za
projekt Delovna štipendija je v presoji prejel skupaj 81 točk (Splošni kriteriji) in bil ocenjen z
opisno oceno kakovostno. Strokovna komisija ne predlaga sofinanciranja.
Dodatne ugotovitve: Kakovostnim projektom, ki izkazujejo ustvarjalne potenicale in ustrezne
reference v slovenskem in mednarodnem prostoru, primerjalno z višje ocenjenimi manjka izvirnosti
in tehtnost utemeljitve koncepta, kar bo mlada ustvarjalka z izkušnjami različnih sodobnih
umetniških praks v prihodnje zagotovo izpopolnila.
Prijavitelj se s predlogom ni strinjal, saj meni, da je Metka Zupanič ena redkih mladih slovenskih
umetnic, ki ves čas investira v likovno produkcijo, na mednarodni ravni pa postaja vse bolj
prepoznavna. Mednarodna skupnost, ki jo podpira, njeno delo ocenjuje kot pomembno in sveže,
kar toliko bolj preseneča ob oceni strokovne komisije. Seveda ji je navedeno priznala tudi ta,
vendar je ob upoštevanju vseh razpisnih kriterijev prejela manjše število točk. Vrednostne
kategorije so za vsakega prijavitelja posebej, absolutne vse dotlej, ko se sooči z drugimi, takrat pa
število dobljenih točk za posamezen projekt določa tudi nivo, ki ga vzpostavi celoten nabor
prijavljenih. Ustrezna kakovost, reference, izvirnost in aktualnost so pogoj, da je vloga za delovno
štipendijo sploh deležna ustrezne strokovne presoje. Ker izjasnitev ni prinesla novih dejstev, ostane
odločitev strokovne komisije nespremenjena.

  297 Predlog prijavitelja ZVVIKS PRODUCTION - AV DRUŠTVO, Preglov trg 3, 1000
LJUBLJANA za projekt Golo brdo – Viborg /Mednarodno sodelovanje/ je v presoji prejel skupaj
74 točk (za sklop splošnih kriterijev 54 točk in za sklop prednostnih kriterijev, ki veljajo za
podpodročje 20 točk) in bil ocenjen z opisno oceno nezadovoljivo.
Strokovna komisija ne predlaga sofinanciranja.
Dodatne ugotovitve: Strokovna komisija je podprla projekt, ki ga je prijavil avtor v obliki
rezidenčne udeležbe. Kot organizator ima prijavitelj, primerjalno z višje ocenjenimi manj referenc
in manj prepoznaven koncept na področju organiziranja razstav in festivalov. Prijavitelj se o
predlogu ni posebej izjasnil.

   298 Predlog prijavitelja ZVVIKS PRODUCTION - AV DRUŠTVO ,Preglov trg 3 1000
LJUBLJANA za projekt Golo brdo/Stripped hill /Organizacija razstavnih projektov in festivalov v
Sloveniji/ je v presoji prejel skupaj 74 točk(za sklop splošnih kriterijev 54 točk in za sklop
prednostnih kriterijev, ki veljajo za podpodroč je, 20 točk) in bil ocenjen z opisno oceno
nezadovoljivo.
Strokovna komisija ne predlaga sofinanciranja.
Dodatne ugotovitve: Strokovna komisija je v presoji upoštevala izvirne zamisli pri projektu, ki pa
ne sodi samo na področje vizualnih umetnosti. Kot organizator ima prijavitelj, primerjalno z višje
ocenjenimi rudi manj referenc in manj prepoznaven koncept na področju organiziranja razstav in
festivalov. Prijavitelj se o predlogu ni posebej izjasnil.

  299 Predlog prijavitelja ŽIVKOVIČ ANTONIO, Puciharjeva 7, 1291 ŠKOFLJICA za
projekt Delovna štipendija je v presoji prejel skupaj 96 točk (Splošni kriteriji) in bil ocenjen z
opisno oceno vrhunsko. Strokovna komisija predlaga sofinanciranje v višini 2.500.000 SIT.
Dodatne ugotovitve: Antonio Živkovič ostaja zvest črno beli fotografiji, v kateri zmore realizirati
svoj izviren in konceptualno dosleden pogled na svet. Za večji učinek ne išče atraktivnih pogledov,
dnevno aktualnih vsebin, niti v proces nastajanja fotografij ne vključuje skoraj neskončnih
                                                 89
možnosti sodobne tehnologije. Celo nasprotno, v navidez nezanimivih motivih je našel vir
inspiracij ter jih determiniral kot simbole svoje osebne, obenem pa tudi naše skupne ikonografije.
To je predvsem opuščena industrijska dediščina v Sloveniji. Dela Antonia Živkoviča najdejo mesto
v vseh večjih pregledih sodobne vizualne umetnosti pri nas. Prijavitelj se o predlogu ni posebej
izjasnil.


Pristojna uslužbenka se je z mnenji strokovne komisije strinjala.


Glede na navedeno sta strokovna komisija in strokovna služba ministrstva predlagali projekte v
financiranje za leto 2006, minister pa je na podlagi prvega odstavka 120. člena Zakona o
uresničevanju javnega interesa za kulturo in 15. člena Pravilnika o izvedbi javnega poziva in
javnega razpisa odločil, kot je razvidno iz izreka te odločbe.


PRAVNI POUK:
Zoper to odločbo ni dovoljena pritožba, dopustno pa je vložiti tožbo na Upravno sodišče Republike
Slovenije, Tržaška 68a, v roku 30 dni od vročitve odločbe. Tožba se lahko pošlje po pošti, vloži
pisno ali ustno na zapisnik pri sodišču. Tožba z morebitnimi prilogami se vloži v najmanj treh
izvodih. Tožbi je potrebno priložiti tudi to odločbo v izvirniku ali prepisu.
Postopek vodila:
Judita Krivec Dragan                            dr. Vasko Simoniti
Podsekretarka                                Minister
Vročiti s povratnico:
ART CENTER Središče 47, 9207 PROSENJAKOVCI
ASOBI d.o.o., Tržaška 2, 1000 LJUBLJANA
ATELJE 2050, Društvo za promocijo in razvoj vizualne kulture, Vilharjeva 3 a, 1000
LJUBLJANA
BERČIČ FRANC BERKO, Potočnikova 5, 4220 ŠKOFJA LOKA
BERLOT URŠULA, Švabičeva 5 1000 LJUBLJANA
BERNIK VIKTOR, Mladinska 6, 1000 LJUBLJANA
GORAN BERTOK, Sv. Anton, Gregoriči 26, 6276 POBEGI
BIZJAK RAJKO, Obirska 9, 1000 LJUBLJANA
                                       90
ANDREJ BRUMEN – ČOP, Jesenkova 10, 1000 LJUBLJANA
CERAR LADA, Teslova 24, 1111 LJUBLJANA
CIGLER URŠKA NINA, Trnovska 10, 1000 LJUBLJANA
CVETKOVIČ BRANKO, Slovenska cesta 28, 1000 LJUBLJANA
ČERČE KSENIJA, Ulica Planinčevih 34, 2204 MIKLAVŽ
ROBERT ČERNELČ, Filovci 148, 9222 BOGOJNA
ČRNIVEC VESNA, Glinškova ploščad 12, 1131 LJUBLJANA
DELAVSKI DOM/KULTURNI CENTER ZAGORJE, Cesta 9. avgusta 1, 1410 Zagorje ob Savi
DRUŠTVO AFRIŠKI CENTER, Trubarjeva 39, 1000 LJUBLJANA
DRUŠTVO ARHITEKTOV, Karlovška 3, 1000 LJUBLJANA
DRUŠTVO LIKOVNIH UMETNIKOV CELJE, Trg celjskih knezov 9, 3000 CELJE
DRUŠTVO LIKOVNIH UMETNIKOV LJUBLJANA, Komenskega ulica 8, 1000 LJUBLJANA
DRUŠTVO LIKOVNIH UMETNIKOV MARIBOR, Židovska 10, 2000 MARIBOR
DRUŠTVO MEMEFEST, Slovenska cesta 55B, 1000 LJUBLJANA
DRUŠTVO PHOTON, Poljanska 1, 1000 LJUBLJANA
DRUŠTVO ZA DOMAČE RAZISKAVE, Šarhova 34, 1000 LJUBLJANA
DRUŠTVO ZA OBLIKOVANJE IN PROMOCIJO BESEDE IN ZVOKA KRALJ
TOMAŽ,Česnikova 2, 1000 LJUBLJANA
DRUŠTVO ZA USTVARJALNOST FILTER, Muzejski trg 6, 3000 CELJE
FESTIVAL LJUBLJANA, Trg francoske revolucije 1-2, 1000 Ljubljana
FIN-ART d.o.o., Ulica Gradnikove brigade 6, 5000 NOVA GORICA
FOTO KLUB ŽAREK, Bazoviška 9, 6210 SEŽANA
FOTOKLUB LJUBLJANA, Skapinova 1a, 1111 LJUBLJANA
FOTOKLUB MARIBOR, Židovska ul. 6, 2000 MARIBOR
FUNDACIJA BRUMEN, Alešovčeva 37, 1000 LJUBLJANA
GALERIJA - MUZEJ LENDAVA, Banffijev trg 1, 9220 LENDAVA
GALERIJA 22, Breg 22, 1000 LJUBLJANA
GALERIJA 56 d.o.o., Cesta v Zgornji log 43, 1000 LJUBLJANA
GALERIJA AVSENIK HOHNER d.o.o., Begunje 22, 4275 BEGUNJE
GALERIJA FOTOGRAFIJA, d.o.o, Pod gozdom 6/25, 1290 GROSUPLJE
GOLOB MILAN, Križ 78 1218 KOMENDA
VLADO GOTOVAN REPNIK-BALABAN, Litostrojska 10, 1000 LJUBLJANA
GREGORIČ MAJDA, Cesta v Mestni Log 41B, 1000 LJUBLJANA,
HIŠA FOTOGRAFIJE, Srednje Grčevje 109, 8222 OTOČEC
HOJNIK CVETKA, Rudarska 23, 9220 LENDAVA
HORIZONTI, Dunajska 156, 1000 LJUBLJANA
INŠTITUT ZA LIKOVNO UMETNOST, Gregorčičeva 15, 1000 LJUBLJANA
INTIHAR ALMA, Maistrov trg 13, 4000 KRANJ
JAKŠE JERŠIČ BARBARA, Šalek 104, 3320 VELENJE
JAKŠE MARKO, Mohorje 4, 1314 ROB
JAVNI ZAVOD MIKLOVA HIŠA, Škrabčev trg 21, 1310 RIBNICA
JERČIČ ANJA, Podkraj 10/g, 3320 VELENJE
JERŠIČ STANE, Šalek 104, 3320 VELENJE
JUREČIČ SAMO, Vreskovo 102, 1420 TRBOVLJE
KLANČIČ ANDA, Hradeckega 52, 1000 LJUBLJANA
KNIFIC MIHA, Britof 53, 4000 KRANJ
KOSOVELOV DOM KULTURNI CENTER KRASA, Kosovelova ulica 4,6210 SEŽANA
KOZJANSKI PARK, Bistrica ob Sotli 6, 3256 BISTRICA OB SOTLI
                                    91
KREŠ MIRAN, Ob Ljubljanici 18 A, 1000 LJUBLJANA
KULTURNI DOM FRANCA BERNIKA, Ljubljanska cesta 61, 1230 DOMŽALE
KULTURNI DOM NOVA GORICA, Bevkov trg 4, 5000 NOVA GORICA
KULTURNO DRUŠTVO CODEEP, Čopova 14, 1000 LJUBLJANA
KULTURNO DRUŠTVO GALERIJA GT, Gornji trg 24, 1000 LJUBLJANA
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO C3, Vrhovci cesta XVII/28, 1000 LJUBLJANA
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO KREART, Loka pri Zidanem mostu 51, 1434 LOKA PRI
ZIDANEM MOSTU
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO OPOKA, Medana 20, 5212 DOBROVO
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO TRIVIA, Poklukarjeva 18, 1000 LJUBLJANA
KULTURNO UMETNIŠKO IZOBRAŽEVALNO DRUŠTVO LIČNA HIŠA, Prešernova 7a, 5270
AJDOVŠČINA
TANJA LAZETIĆ, Ilirska 9, LJUBLJANA
LOKALPATRIOT, Prešernov trg 6, 8000 NOVO MESTO
LONČARSKI ATELJE BARBA ŠTEMBERGAR - ZUPAN S.P., Krožna pot 11, 4208 ŠENČUR
LOVŠIN POLONCA, Mestni trg 19, 4220 ŠKOFJA LOKA
LOZAR ROBERT, Pod smreko 6, 8340 ČRNOMELJ
MAHER POLONA, Nabrežna 4, 2000 MARIBOR
KATJA MAJER, Letališka ul. 42, 2311 HOČE
MAROH IZTOK, Ulica Rezike Zalaznik 2 2000 MARIBOR
MASOVNA, ZAVOD NEINSTITUCIONALNE KULTURE Ulica IX. korpusa 99A, 5290
SOLKAN
MAVRIČNO GLEDALIŠČE, Milana Majcna 19, 1000 LJUBLJANA
MEDIACARSO d.o.o., Rimska 8, 1000 LJUBLJANA
MESTNA GALERIJA LJUBLJANA Mestni trg 5, 1000 LJUBLJANA
MIROVIĆ KATERINA, Celjska 14, 1000 LJUBLJANA
MLADINSKI KULTURNI CENTER MARIBOR, Ljubljanska ulica 4, 2000 MARIBOR
MUZEUM LJUBLJANA, Gornji trg 44, 1000 Ljubljana
NO HISTORY ZAVOD ZA SODOBNE UMETNOSTI, Jenkova 5, 1000 LJUBLJANA
NOVICE d.o.o., Mestni trg 7, 3210 SLOVENSKE KONJICE
OLOOP LJUBLJANA, Ul. Metoda Mikuža 10, 1000 LJUBLJANA
OMERZEL KIKI, Ilirska 9, 1000 LJUBLJANA
OMERZU SILVAN, Masarykova 28, 1000 LJUBLJANA
HERMAN PIVK, Ul. Borca Petra 18, 1000 LJUBLJANA
PORTA B ZAVOD, Linhartova 18, 3000 CELJE
PREGL ARJAN, Trnovska ulica 10, 1000 LJUBLJANA
PROSENC NATAŠA, Rožna dolina Cesta II/11, 1000 LJUBLJANA
PROSVETNO DRUŠTVO SOČA, Pionirska 8, 5213 KANAL
PROSVETNO DRUŠTVO TRNOVO, FINŽGARJEVA GALERIJA,Kolezijska 1, 1000
LJUBLJANA
PURG FRANC, Stanetova 16a, 3000 CELJE
RAJNAR MIRKO, Trstenjakova 6/A, 9000 MURSKA SOBOTA
ROMIH IRENA, Kebetova 21, 1000 LJUBLJANA
RUKAVINA MIRJANA, Prežihova 11, 2000 MARIBOR
RUS MARIJA, Stari trg 11/A, 1000 LJUBLJANA
SAKSIDA KOLJA, Dunajska 113, 1000 LJUBLJANA
SALAJ BOJAN, Tisnikarjeva 6, 1000 LJUBLJANA
SEDLAČEK SAŠO, Teslova 24, 1000 LJUBLJANA
                                    92
SKUMAVC MARJAN, Gradišče 8, 1000 LJUBLJANA
SLOVENSKO DRUŠTVO LIKOVNIH KRITIKOV, Mestni trg 5, 1000 LJUBLJANA
SREDIŠČE ROTUNDA KOPER, Vojkovo nabrežje 23, 6000 KOPER
STANČIČ ZORA, Trnovska 10, 1000 LJUBLJANA
SUDEC KATJA DOM PODIPLOMCEV LJUBLJANA, Gosarjeva 9/465, 1000 LJUBLJANA
ŠERUGA NATALIJA, Cankarjeva 8, 9252 RADENCI
ŠKERBOT MAJA, Zavčeva 11, 2250 PTUJ
ŠOU V LJUBLJANI, Kersnikova 4, 1000 LJUBLJANA
ŠPORTNO IN KULTURNO DRUŠTVO VODAN, 30. divizije 15A, 5000 NOVA GORICA
ŠTULAR ANDREJ, Valjavčeva 3, 4000 KRANJ
ŠUBIC JOŽE, Rožnodolska 40A, 2000 MARIBOR
ŠUC SIMONA, Spodnji Slemen 40, 2352 SELNICA OB DRAVI
TOMAN KRACINA KATARINA, Rakitna 62a, 1352 PRESERJE
TRATNIK POLONA, Sp. Gameljne 19c, 1211 LJUBLJANA-ŠMARTNO
TRETAROKA - DRUŠTVO ZA RECIKLAŽE IN KREATIVNE PROJEKTE, Celovška 127, 1000
LJUBLJANA
TRŠAR MARIJAN, Na Klančku 3, 1000 LJUBLJANA
TRŽIŠKI MUZEJ, Muzejska 11, 4290 TRŽIČ
TURIZEM PODČETRTEK GOSPODARSKO IN INTERESNO
ZDRUŽENJE ZA POSPEŠEVANJE TURIZMA GIZ, Škofja gora 1, 3254 PODČETRTEK
USTANOVA HIŠA EKSPERIMENTOV, Trubarjeva 39, 1000 LJUBLJANA
VAJD ALEKSANDRA, Ruška 13, 2000 MARIBOR
VIPOTNIK MIHA, Levstikova 13, 1000 LJUBLJANA
VISCONTI FINE ART d.o.o,. Gosposvetska 13, 1000 LJUBLJANA
VIZJAK JANA, Svetčeva 1, 1111 LJUBLJANA
VRABIČ SAŠO, Mestni trg 24, 1000 LJUBLJANA
WHITE BALANCE DRUŠTVO ZA RAZISKAVO VIZUALNIH MEDIJEV, Ptujska 28, 1000
LJUBLJANA
ZAKONJŠEK JONI, Koštabona 34, 6274 ŠMARJE
ZAVOD AUTOMATA, Masarykova 24, 1000 LJUBLJANA
ZAVOD MASA Triglavska 49, 1000 LJUBLJANA
ZAVOD SCCA – LJUBLJANA, Metelkova 6, 1000 LJUBLJANA
ZAVOD ZA KULTURNE PRIREDITVE CELJE, Trg celjskih knezov 8, 3000 CELJE
ZAVOD ZA KULTURO ROGAŠKA SLATINA, Celjska cesta 3a, 3250 ROGAŠKA SLATINA
ZAVOD ZA KULTURO, ŠPORT IN TURIZEM, Aškerčeva 9a, 3310 ŽALEC
ZAVOD ZA MEDNARODNO KULTURO LUNA, Ljubeljska ulica 23, 1000 LJUBLJANA
ZAVOD ZA SODOBNO KULTURO IN ZNANOST, Maurerjeva 8, 1000 LJUBLJANA
ZDRUŽENJE STARŠEV IN OTROK KRANJ, Maistrov trg 13, 4000 KRANJ
ZLOKARNIK MOJCA, Koširjeva 5, 1000 LJUBLJANA
ZUPANIČ METKA, Ob Ljubljanici 18b, 1000 LJUBLJANA
ZVVIKS PRODUCTION - AV DRUŠTVO, Preglov trg 3, 1000 LJUBLJANA
ŽIVKOVIČ ANTONIO, Puciharjeva 7, 1291 ŠKOFLJICA

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:20
posted:2/9/2012
language:Croatian
pages:92