de exemplu by huanghengdong

VIEWS: 4 PAGES: 2

									                                    - 2009 -
De exemplu, pentru a-şi produce efectele în România un act emis de autorităţile canadiene acel
act trebuie să parcurgă mai multe etape în funcţie de natura actului. Procedura de legalizare de
către Ministerul canadian al Afacerilor Externe este publicată la http://www.voyage.gc,ca/index-
eng.asp. Documentele de stare civilă se pot procura prin intermediul Birourilor pentru evidenţa
persoanelor din provinciile şi teritoriile canadiene unde acestea au fost înregistrate. Coordonatele
acestor instituţii se găsesc la http://www.vscouncil.ca/e_contacts.html. Procedura de obţinere a
unui cazier judiciar se găseşte la pagina de internet a Poliţiei Canadiene la adresa
http://www.rcmp-grc.gc.ca/cr-cj/fing-empr2-eng.html. Departamentul de Justiţie al Canadei are
adresa de internet: http://www.justice.gc,ca/eng/index.html
Pentru a-şi produce efectele în România un act emis de autorităţile braziliene acel act trebuie
legalizat de oficiul consular al României în Brazilia urmat de Ministerul Afacerilor Externe român.
Pentru a-şi produce efectele în România un act emis de autorităţile filipineze1 acel act trebuie
legalizat de autorităţile diplomatice filipineze în conformitate cu Regulations of Department of
Foreign Affairs, Chapter X, Part: B Notarial Functions în temeiul căruia, în cadrul funcţiilor
consulare sunt incluse şi funcţiile notariale.
Pentru a-şi produce efectele în România un act emis de autorităţile din Emiratele Arabe Unite
acel act trebuie legalizat de autorităţile emitente, Ministerul Afacerilor Externe din Emiratele Arabe
Unite şi de Ambasada Emiratelor Arabe Unite la Bucureşti.
Pentru a-şi produce efectele în România un act emis de autorităţile din Arabia Saudită acel act
(cu excepţia diplomelor de studii neuniversitare) trebuie să parcurgă următoarele etape:
   1.  documentul trebuie să conţină numărul de înregistrare al legalizării, ştampila şi semnătura împuternicitului ministerului (departamentul de
      vize) sau altei direcţii/subdiviziuni (Jeddah/Dammam);
   2.  documentul în original şi copiile acestui care poartă menţiunea „conform cu originalul” se legalizează de autoritatea emitentă şi, în
      continuare, de către Ministerul Afacerilor Externe Saudit;
   3.   Ministerul Afacerilor Externe Saudit şi direcţiile/subdiviziunile sale (Jeddah/Dammam) legalizează documentele traduse de autorităţile
      guvernamentale;
   4.  în cazul legalizării traducerii unui document străin, acest document străin trebuie să conţină un număr de înregistrare, traducerea trebuie
      să fie corectă şi conform cu originalul; actul original şi traducerea în limba arabă acestuia trebuie legalizate de persoanele autorizate din
      instanţele străine care le-au eliberat, după ce au fost în prealabil autentificate;
   5.  orice modificare sau adăugire asupra conţinutului atrage refuzul legalizării;
   6.  în cazul legalizării unui document cu un conţinut fals sau care nu este autentic (ştampila şi semnăturile anterioare legalizării nefiind
      autentice), legalizarea Ministerul Afacerilor Externe Saudit este lovită de nulitate;
   7.  împuternicirile notariale din Regatul Arabiei Saudite nu trebuie legalizate dacă sunt folosite la misiunile diplomatice din străinătate ale
      Regatului Arabiei Saudite; împuternicirile notariale din Regatul Arabiei Saudite trebuie legalizate de către Ministerul Afacerilor Externe
      Saudit sau direcţiile/subdiviziunile sale (Jeddah/Dammam) dacă sunt folosite în faţa autorităţilor oficiale străine;
   8.  Ministerul Afacerilor Externe Saudit sau direcţiile/subdiviziunile sale (Jeddah/Dammam) legalizează documente comerciale certificate de
      Camera de Comerţ şi Industrie, în măsura în care nu se aduce atingere deciziei Ministrului Comerţului nr. 718/19.07.1417 H, reluată de
      ordinul nr. 455/12.04.1422 H;
   9.  documentele certificate de Primăria sau Poliţia teritorială se legalizează de împuternicitul Ministerului Afacerilor Externe Saudit sau
      direcţiilor/subdiviziunile sale (Jeddah/Dammam);
   10.  diplomele de studii eliberate de către autorităţile interne trebuie să conţină ştampila şi semnătura persoanei autorizate din cadrul
      universităţii sau ministerului de resort sau altei autorităţi competente;
   11.  diplomele de studii sau diplomele care atestă experienţa profesională emise în afara Regatului Arabiei Saudite trebuie legalizate de către
      misiunile diplomatice al Regatului Arabiei Saudite din statul de origine a actului sau din vecinătatea acestui stat de origine.
   12.  este necesară prezentarea documentelor pentru care se solicită legalizează de către posesor sau persoana împuternicită;
   13.  pentru legalizarea certificatelor de căsătorie dintre cetăţenii străini este necesară anexarea acordului tutorilor şi fotocopiile actelor care
      atestă reşedinţa soţilor;
   14.  pentru legalizarea contractului de muncă se solicită anexarea copiei vizei sau documentului care atestă reşedinţa în cazul reînnoirii
      contractului;
   15.  pentru autentificarea cererii de prelungire a vizei de intrare adresată misiunilor diplomatice saudite, este necesar un raport eliberat de
      departamentul de vize care să conţină informaţii referitoare la data vizelor de intrare/ieşire din regatul Arabiei Saudite, iar data de ieşire
      din Regatul Arabiei Saudite să nu fie mai mare de 7 luni;
   16.  Ministerul Afacerilor Externe Saudit şi direcţiile/subdiviziunile sale (Jeddah/Dammam) nu răspund de conţinutul documentelor, dar pot
      refuza legalizarea dacă acesta contravine legislaţiei interne.
   17.  documentele se primesc prin intermediul birourilor de prestări servicii, fiecare document nu trebuie să conţină mai mult de 5 pagini, iar
      taxa este de 30 Riyali;
   18.  documentele străine nu se legalizează decât dacă au fost supralegalizate de către ambasada saudită din statul de origine a actului.

1
 Invers – de exemplu, pentru a-şi produce efectele în Filipine un act emis de autorităţile române acesta trebuie supralegalizat de oficiul consular al
Republicii Filipine care este verificat de ofiţerul consular al acestei misiuni şi care emite un certificat de autenticitate în vederea producerii unui efect
juridic şi unui efect în Filipine.

								
To top