Docstoc

forms template7

Document Sample
forms template7 Powered By Docstoc
					                                         BORANG PERMOHONAN PERKHIDMATAN MULTIMEDIA

                                Unit Teknologi Pendidikan Maklumat, Akademi Pengajian Bahasa, UiTM, 40450 Shah Alam Selangor
                                Tel: 03-55442490, Fax: 03-55442493


 Diisi oleh Pemohon                                                         Untuk Kegunaan UTPM

 Maklumat Pemohon                                                       Pengesahan Permohonan :
 Nama
 No. Staf
 Jawatan                                                           Sukacita/dukacita dimaklumkan
 Jab/Bah/Unit                                                         permohonan tuan/puan
                                                                diluluskan/tidak diluluskan.
 Maklumat Majlis (Seminar/Bengkel/dll.)
 Nama Majlis
 Tarikh                                                           Sebab jika tidak diluluskan:
 Tempat

 Maklumat Permohonan (Sila nyatakan apa yang ingin dipohon)
                                                               Catatan:


 Maklumat yang disertakan:


   Brosur (Soft copy)    Video   Gambar                                         Diluluskan oleh :
 Tandaka√ pada perkara yang disertakan bersama permohonan ini.


Pengesahan pemohon:                         Disokong oleh:


                                                                     Pen. Pendaftar Kanan
Tandatangan Pemohon          Tarikh          Tandatangan & Cop Pengerusi         Tarikh       Tarikh   :
                                  Seminar/Bengkel/dll

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags: forms, template
Stats:
views:6
posted:2/8/2012
language:
pages:1