forms template1 by pendeka

VIEWS: 6 PAGES: 1

									                                 Borang (D) Prosedur (O)16
                JABATAN BAHASA INGGERIS
                AKADEMI PENGAJIAN BAHASA
                UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

      BORANG PENYERAHAN SKRIP JAWAPAN KEPADA PENSYARAH KELAS

 PEPERIKSAAN : _________________ KOD KURSUS: _________________

 Bil.  Kump.   Jumlah  Penyerah  Tandatangan  Penerima   Tarikh   Tandatangan
          Skrip

 1.

 2.

 3.

 4.

 5.

 6.

 7.

 8.

 9.

 10.

 11.

 12.

 13.

 14.

 15.

 16.

 17.

 18.JBI/APB/UiTM/2005

								
To top