forms template (PDF) by pendeka

VIEWS: 5 PAGES: 1

									                                                            BK. UiTM. APB. BAKP. (O). 23

                               BORANG ADUAN KEROSAKAN PERKAKASAN, PERISIAN ICT & PERALATAN AV

                            Unit Teknologi Pendidikan Maklumat, Akademi Pengajian Bahasa, UiTM, 40450 Shah Alam Selangor
                            Tel: : <Menara SAAS> 03-55442490, 2491 <Bgn. Korea> 03-55442487, 2488, 2454, Fax: 03-55442493


 Diisi oleh Pengguna/Juruteknik IT                                             Untuk Kegunaan UTPM

Maklumat Pengguna                                                   Diperiksa oleh

 Nama Pengguna                                Lokasi
 No. Staf                                   No. Tel
 Jawatan                                   No. Bilik               Tarikh Periksa
                                                           Tarikh Siap
Jenis Kerosakan

      Hardware      Software      Network      Peralatan AV
                                                          Tindakan Lanjut:

Jenis Perkakasan                                                        Tukar Alat Ganti
                                                                Baik Pulih
      Perkakasan           Model           No. Siri          No. Aset            Dalam Tempoh Jaminan
                                                                Lupus

                                                          Catatan:


 Catatan
 Kerosakan:                                                           Pengesahan :

Pengesahan pengguna:                    Penghantaran Semula:                                                               Pen. Pendaftar Kanan
Tandatangan Pengguna         Tarikh         Nama & Tandatangan Penerima       Tarikh
                                                           Tarikh   :

								
To top