Templat RANCANGAN MENGAJAR - DOC 4 by 6NaX84

VIEWS: 32 PAGES: 4

									                                       Bppt Module (patch 3.0)


             RANCANGAN MENGAJAR GEOGRAFI T4


                 Tema 1.0   Bentuk muka bumi dan potensinya
1.  Tema Pelajaran / Topik   Tajuk 1.2  Kepentingan dan potensi laut dan lautan
                       Kesan kegiatan manusia terhadap laut dan lautan.
                       Langkah pemeliharan dan pemuliharaan.


                Di akhir pengajaran pelajar dapat:

                1. menjelaskan kepentingan dan potensi laut dan lautan

                2. Menerangkan pengaruh kegiatan manusia terhadap laut dan lautan.
2.  Objektif Pembelajaran /
   Konsep          3. menghuraikan langkah pemeliharaan dan pemuliharaan laut.

                4. menggunakan persembahan slaid dalam kaedah pembelajaran kendiri.

                5. dapat memahirkan pelajar melayari laman web.

                6. dapat memuat turun data-data ke dalam fail MS Word.


                Di akhir pengajaran pelajar dapat :

                Memahami kepentingan dan potensi laut dan lautan.

                Aras 1
3.  Hasil Pembelajaran    - Menyenaraikan kepentingan dan potensi laut dan lautan.

                Aras 2
                - Menerangkan dengan contoh kepentingan dan potensi laut dan lautan.

                Aras 3
                - Merumus tentang kepentingan dan potensi laut dan lautan.
                  1. Adakah perancangan yang melibatkan pengintegrasian TMK telah
                   dibina dengan baik?

                  2. Adakah pembentangan ppt. serta penerangan lisan telah digunakan
                   dengan berkesan untuk memudahkan pemahaman para pelajar?

                  3. Adakah guru/murid me rasa puas hati dengan pengajaran dan
4. Penilaian / Refleksi
                   pembelajaran berbantukan pengintegrasian TMK?

                  4. Adakah kesimpulan pelajaran dapat benar-benar menjelaskan konsep
                   isi kandungan topik yang dipelajari?

                  5. Adakah pelajar merasakan lebih mudah untuk menyiapkan tugasan
                   yang lengkap dengan menggunakan data-data dari internet.

                  6. meningkatkan kemahiran TMK mereka?


5. Peruntukan Masa        80 minit
                                      Bppt Module (patch 3.0)
6. Ciri-Ciri Kelas


   a) Tingkatan / Tahun     Tingkatan 4


   b) Pengetahuan Sedia Ada   1. Murid telah mempelajari tajuk terumbu karang, faktor menggalakkan
                   pertumbuhan terumbu karang dan teori proses pembentukkannya.

                 2. Semua murid telah biasa dengan penggunaan internet.


                 Meliputi isi kandungan pelajaran, pedagogi serta penilaian seperti
7.  Liputan Kurikulum
                 yang dikehendaki dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah
                 (KBSM).


8. Persediaan Guru         1. Lembaran tugasan / kerja
  (Bukan TMK)
                  2. Dokumen-dokumen dalam bentuk soft copy.


                TMK digunakan dalam bentuk kumpulan P & P koperatif:

                  1.  Membina BBM menggunakan perisian MS Office.
9.  Penerapan TMK
                  2.  Membuka fail MS Word untuk menaip tugasan menggunakan templat
                    pengurusan grafik yang disediakan.
                  3.  Melayari internet untuk memperoleh maklumat berkaitan pengaruh
                    kegiatan menusia terhadap laut dan lautan dalam kumpulan kecil.


                  1. Menempah bilik komputer dan projector LCD
                  2. Memastikan sistem rangkaian dan internet berfungsi (sekurang-
                   kurangnya 6 PC)
10. Persediaan TMK
                  3. Perisian MS Office .
                  4. Set slaid Potensi laut dan lautan sebagai Bahan Bantu Mengajar
                  5. URL berkaitan potensi laut dan lautan untuk pautan pembelajaran.
                  6. Menyediakan templat tugasan dalam MS Word


                  1. Demonstrasi gambar-gambar tentang potensi laut dan lautan sebagai
                   induksi set.

                  2. Soal-jawab berkaitan gambar yang ditunjuk untuk menjurus tajuk.
11. Aktiviti Pelajaran
                  3. Menyaksikan persembahan isi kandungan dari guru melalui MS Power
                   Point

                  4. Perbincangan kumpulan berpandukan tajuk yang diberi oleh guru.

                  5. Akses internet dan penghasilan tugasan menggunakan templat MS
                   Word.
                                          Bppt Module (patch 3.0)


                      6. Penilaian rakan sebaya dan penghantaran tugasan


12. Aktiviti Guru                      13. Aktiviti Pelajar
   1. Membuat demonstrasi dengan menunjukkan       1. Memerhati dan berfikir mengenai demonstrasi
     beberapa slaid tentang potensi laut dan lautan.    potensi laut dan lautan.
   2. Meminta murid memberi respon tentang gambar-    2. Murid-murid lain memerhati, berfikir dan
     gambar yang ditunjukkan dan memberi contoh-      memberi maklum balas.
     contoh yang berkaitan.
                              3. Menjawab soalan guru
   3. Mengemukakan soalan berkaitan demonstrasi
     dan perkaitannya dengan tajuk pelajaran.      4. Murid belajar dengan bantuan BBM dalam slaid
                                MS PowerPoint untuk memahami isi pelajaran,
   4. Pengajaran menggunakan persembahan BBM
     dalam MS PowerPoint                5. Menjawab soalan pengukuhan secara lisan.
   5. Meminta murid menjawab latihan pengukuhan     6. Perbincangan dalam kumpulan kecil dan
     dalam MsS Word yang disediakan.            komunikasi dengan kumpulan lain untuk
                                menyiapkan tugasan yang diberi.
   6. Meminta murid masuk dalam kumpulan dan
                                   Kump 1 : Menerangkan kesan-kesan
     bebincang tentang tajuk yang diberi dalam MS
                                    kegiatan manusia terhadap laut dan
     Word dan membuat kesimpulan secara grafik
                                    lautan.
     seperti membuat peta minda
                                   Kump 2 : Menerangkan langkah-langkah
                                    pemeliharaan laut.
                                   Kump 3 : Menerangkan langkah-langkah
                                    pemuliharaan laut.
                                   Kump 4 : Membuat rumusan masa depan
                                    laut dan lautan .

   7. Memantau kerja murid                7. Membuat penilaian rakan sebaya tentang hasil
                                tugasan yang telah siap
   8. Meminta murid membentangkan hasil kerja
     mereka .                      8. Murid membentangkan hasil kerja kumpulan
   9. Guru memberikan tugasan tambahan kepada
     murid menggunakan MS Word.             9. Menyalin tugasan dari guru dalm buku latihan .


14.   Keperluan Khusus              Tidak berkenaan                           http://www.jas/era/photoalbum.asp
15.   Laman Web                   http://agrolink.moa.my/moal/newspaper/pengairan
                           http://www.costellos.com.au/pearls/industry.html
                           http://www.water.tecnology.net/projects/shuaiba


16.   Literasi                 Terumbu karang, pentas benua, atol,pemeliharaan dan
                         pemuliharaan laut, tukun tiruan .
                              Bppt Module (patch 3.0)17.  Numerasi
              Tidak berkaitan.


              1. Buku Rujukan Geografi Tingkatan 4, Sasbadi
              2. Kamus Inggeris-Melayu Dewan, DBP
18.  Bahan Rujukan TMK
              3. Buku teks.
   dan bukan TMK

              1. CD Ensaiklopedia Encarta 2004


              1. Mencintai Negara Malaysia – Bersyukur kerana Negara
19. Penerapan Nilai Murni   dianugerahi pelbagai tempat menarik.
              2. Bekerjasama dan saling membantu ketika menghadapi
                masalah penggunaan TMK.


              1. Kemahiran kreatif dalam membina dan menyediakan data
20.  Kemahiran Berfikir    menggunakan pengurusan grafik berkaitan.
              2. Kemahiran menyenarai dan menghurai
              3. Bersoaljawab dan sumbangsaran

								
To top