us us UAB “HUMANITAS” NAUJIENŲ by yaohongm

VIEWS: 58 PAGES: 17

									 us

UAB “HUMANITAS” NAUJIENŲ BIULETENIS
                                                                    Nr. 7 (167)
Leidţiamas nuo 2000 metų.                                                     2008 liepos 16 d.
Platinamas nemokamai elektroniniu paštu

   KNYGYNAS “AKADEMINĖ KNYGA”, UAB HUMANITAS, Universiteto g. 4, LT -01122 Vilnius
        Telefonai: 8 (5)266 16 80; 8 (5) 266 16 84 Faksas: 266 16 81 El.- paštas:
                  akademineknyga@humanitas.lt

        AKADEMINIS KNYGYNAS “HUMANITAS”, Donelaičio g. 52, LT -44244 Kaunas
           Tel./faks.: 8 (37)221 530; El.- paštas: knygynasvdu@humanitas.lt

                            http://www.humanitas.lt/

                 SAVAITĖS PERKAMIAUSIŲ KNYGŲ DEŠIMTUKAS
1 Kokia demokratija, koks kapitalizmas Norkus Z. VU leidykla 2008,- 744 p. 43,95 Lt
2 Ţaidimai, kuriuos ţaidţia ţmonės Berne E. Vaga 2008,- 208 p. 36,5 Lt
3 Ţmogaus paţinimas Adler A. Vaga 2008,- 256 p. 34,5 Lt
4 Socialinė psichologija Legkauskas V. Vaga 2008,- 400 p. 36,5 Lt
5 Proustas jo paties akimis Mauriac C. Kronta 2008,- 168 p. 23,95 Lt
6 Pranciškonai Lietuvoje. Provincijos veikla XVII-XIX a. Aidai 2008,- 135 p. 14,5 Lt
7 Per barzdą varvėjo Astrauskas A. Baltos lankos 2008,- 221 p. 34,95 Lt
8 Klasikinės ir šiuolaikinės filosofijos problemos VU leidykla 2008,- 37,95 Lt
9 Išsiskyrėme pavasarį Christie A. Tyto alba 2008,- 199 p. 20,95 Lt
10 Viešosios ir privačios erdvės XVII amţiaus LDK Lietuvos istorijos institutas 2008,- 352 p. 19,95 Lt
                                   TURINYS*
    Aplinka, geografija, geologija ............................................................................................................... 2
    Architektūra, statyba, interjeras ............................................................................................................. 2
    Bendri ţinynai, enciklopedijos .............................................................................................................. 2
    Bibliotekininkystė bei informacijos mokslai........................................................................................... 2
    Biografijos, memuarai, autobiografijos .................................................................................................. 3
    Biologija, gyvoji gamta ........................................................................................................................ 3
    Chemija............................................................................................................................................... 3
    Filosofija ............................................................................................................................................. 3
    Fizika .................................................................................................................................................. 4
    Groţinė literatūra ................................................................................................................................. 4
    Istorija, archeologija, etnologija ............................................................................................................ 5
    Jurisprudencija..................................................................................................................................... 5
    Kalbotyra ir lingvistika ......................................................................................................................... 6
    Kalbų mokymas ................................................................................................................................... 7
    Knygos vaikams .................................................................................................................................. 7
    Kompiuterija ....................................................................................................................................... 8
    Komunikacijos mokslai ...................................................................................................................... 10
    Kultūrologija ..................................................................................................................................... 10
    Laisvalaikis ....................................................................................................................................... 10
    Literatūros mokslas ............................................................................................................................ 10
    Matematika ....................................................................................................................................... 11

 *
 Greičiau į jus dominančios temos knygų sąrašą galite patekti šiame turinyje spragtelėję
 kairiuoju pelės klavišu
                                        1
   Medicina ........................................................................................................................................... 11
   Menai................................................................................................................................................ 11
   Pedagogika ........................................................................................................................................ 12
   Politika.............................................................................................................................................. 13
   Psichologija ....................................................................................................................................... 13
   Religijotyra ....................................................................................................................................... 13
   Sociologija, visuomenės mokslai......................................................................................................... 14
   Tarpdisciplininės studijos ................................................................................................................... 14
   Technika, inţinierija, elektronika, biotechnologijos .............................................................................. 14
   Verslas, ekonomika, finansai .............................................................................................................. 15
   Veterinarija ....................................................................................................................................... 16
   Ţemės ūkis ........................................................................................................................................ 16
   Daţniausiai pasitaikančių santrumpų paaiškinimai ............................................................................... 16


      BIRŢELIO 26-LIEPOS 14 DIENOMIS GAUTI LEIDINIAI

                          Aplinka, geografija, geologija
0749676701 Climate Change Morgan, Sally Vaughan, Jenny 2007,- 32 p. įr. 69,00 Lt
1402043694 Economics of Forest Disturbances 2007,- 400 p. įr. 550,00 Lt
0080445292 Exergy, Energy, Environment and Sustainable Development
                        Dincer, Ibrahim Rosen, Marc A. 2005,- 350 p. įr. 544,00 Lt
0471710970 Fundamentals of Environmental Sampling and Analysis
                               Zhang, Chunlong 2007,- 464 p. įr. 314,00 Lt
047087001X Geographic Information Systems and Science Longley, Paul A. 2005,- 536 p. m.v. 145,00 Lt
0521784336 Integrating Landscape Ecology into Natural Resource Management 2002,- 500 p. m.v. 236,00 Lt
0415404436 Landscape and Sustainability Benson, J. 2007,- įr. 342,00 Lt
1844073033 Managing Protected Areas; A Global Guide Locwood 2006,- 800 p. m.v. 263,00 Lt
1862392218 Palaeozoic Reefs and Bioaccumulations 2007,- 304 p. įr. 512,00 Lt
0824704142 Soil and Environmental Analysis; Physical Mehods 2000,- 656 p. įr. 683,00 Lt
0849335868 Soil Sampling and Methods of Analysis Carter, Martin R. Gregorich, E.G. 2007,- įr. 430,00 Lt

                         Architektūra, statyba, interjeras
9789955977858 Šiaudiniai namai Milutienė, E. 2008,- 231 p. įr. 68,50 Lt
9788496936232 City Apartaments     m.v. 24,95 Lt
9788496936263 Country Hotels    m.v. 24,95 Lt
0750685026 Dictionary of Architecture and Building Construction
                         Jokiniemi, Erkki Davies, Nikolas 2008,- 704 p. įr. 188,00 Lt
9781592534326 Hotel Spaces Borras, Montse 2008,- 216 p. įr. 125,00 Lt
3764381191 In Detail; Integrated Housing Schittich, Christian 2007,- 176 p. įr. 255,00 Lt
9788496936201 Interiors by Colour    m.v. 24,95 Lt
9788496936225 Lofts: Living and Working     m.v. 24,95 Lt
9788496936195 Paradise Pools    m.v. 24,95 Lt
9788496936249 Scandinavian Homes      m.v. 24,95 Lt
0750680636 Sustainable Living; The Role of Whole Life Cost Mithrarathe, N. 2007,- m.v. 160,00 Lt
0714843121 The Phaidon atlas of contemporary world architecture Phaidon Press 2004,- 544 p. įr. 569,00 Lt
9782080300546 Vintage French Interiors; Inspiration from the Antique Shops
                               Siraudeau, Sebastien 2008,- 208 p. įr. 99,00 Lt
9785981501630 Kryši i kroveljnye raboty Koso I. 2008,- 271 p. įr. 72,95 Lt
9785936420948 Sovremennye lestnicy    2007,- įr. 46,50 Lt

                          Bendri ţinynai, enciklopedijos
9785420016398 Lietuva, I tomas 2008,- 1280 p. įr. 171,00 Lt
1591408156 Encyclopedia of Gender and Information Technology 2006,- 1451 p. įr. 1.470,00 Lt
070831953X Welsh Academy Encyclopaedia of Wales 2008,- 1104 p. įr. 375,00 Lt

                     Bibliotekininkystė bei informacijos mokslai
1843340968 Weblogs and Libraries Clyde, Laurel A. 2004,- 208 p. įr. 299,00 Lt
                                      2
                Biografijos, memuarai, autobiografijos
9785415020478 Daktaro Kazio Bobelio politinė biografija Aničas J. Vaga 2008,- 575 p. įr. 45,95 Lt
9789955380665 Genijų moterys Weissensteiner F. 2008,- 240 p. įr. 28,95 Lt

                     Biologija, gyvoji gamta
019530778X Bioethics and the Brain Glannon, Walter 2006,- 246 p. įr. 142,00 Lt
047141719X Bionanotechnology; Lessons from Nature Goodsell, D.S. 2004,- 352 p. įr. 294,00 Lt
052172824X Darwinism and its Discontents Ruse, M. 2008,- m.v. 79,00 Lt
1584883154 Data Analysis Tools for DNA Microarrays
                         Draghici, Sorin Kuklin, Alexander 2003,- 552 p. įr. 257,00 Lt
0321021738 Ecological methodology Krebs, Charles J. Longman 2000,- 624 p. įr. 294,00 Lt
9812705775 Epidemiology and Plant Ecology    2007,- įr. 138,00 Lt
1580088627 Field Guide to North American Truffles; Hunting, Identifying
                           Trappe, Matt Trapp, James 2007,- 144 p. m.v. 52,00 Lt
0122191358 Freshwater Ecology Dodds, Walter Academic Press 2001,- 569 p. įr. 368,00 Lt
084937488X Functional Plant Ecology Francisco, Pugnaire 2007,- 752 p. įr. 462,00 Lt
3527313486 Handbook of Genome Research; Genomics, Proteomics, Metabolom
                                 Sensen, C.W. 2005,- 646 p. įr. 1.024,00 Lt
047185199X Handbook of Plant Biotechnology
                 Christou, Paul Klee, Harry John Wiley & Sons 2004,- 1488 p. įr. 2.546,00 Lt
0120887711 Invitation to Biomathematics
          Robeva, Raina Stefanova Davies, Robin Lee Kirkwood, James R. 2006,- 480 p. įr. 184,00 Lt
8171324886 Laboratory Manual in Industrial Biotechnology     m.v. 174,00 Lt
0127447601 Limnology; Lake and River Ecosystems .
                       Wetzel, Robert G. Academic Press 2001,- 1006 p. įr. 246,00 Lt
352731265X Pathogenomics; Genome Analysis of Pathogenic Microbes 2006,- 616 p. įr. 683,00 Lt
1587160838 Phytochemicals in Nutrition and Health 2002,- 224 p. įr. 420,00 Lt
1405122382 Plant Abiotic Stress Jenks, M. 2005,- 320 p. įr. 573,00 Lt
0878938567 Plant Physiology Taiz, Lincoln Zeiger, Eduardo 2006,- 650 p. įr. 245,00 Lt
1420065084 Plant Propagation Concepts and Laboratory Exercises
                           Beyl, Caula A. Trigiano, Robert N. 2008,- įr. 247,00 Lt
0521050375 Plants under Stress   2008,- m.v. 126,00 Lt
041537734X Real-Time PCR Dorak, M. T. 2006,- 240 p. m.v. 210,00 Lt

                         Chemija
0471488569 Environmental Laboratory Exercises for Instrumental Analysi
                        Dunnviant John Wiley & Sons 2004,- 416 p. įr. 265,00 Lt
1566701783 Environmental Sampling and Analysis Laboratory Manual
                             Csuros, Maria CRC 1997,- 400 p. įr. 257,00 Lt

                         Filosofija
9789955943099 Elevacinė etika Berţinskas G. 2008,- 352 p. įr. 69,95 Lt
9789955734628 Filosofijos įvadas Caratini R. Kronta 2007,- 616 p. m.v. 74,95 Lt
9027708460 Action Theory and Social Science; Some Formal Models I. Prn 1977,- 152 p. įr. 330,00 Lt
0521674530 An Introduction to Gödel's Theorems Peter Smith 2007,- 368 p. m.v. 84,00 Lt
1402049374 Arguing on the Toulmin Model; New Essays in Argument Analysi 2007,- 447 p. įr. 478,00 Lt
0942299078 Bergsonism Deleuze, Gilles 1991,- 144 p. m.v. 75,00 Lt
0415466148 Changing Images of Civil Society 2007,- 219 p. įr. 368,00 Lt
1591022142 Concept of Nature Whitehead, Alfred North 2004,- 202 p. m.v. 38,00 Lt
140203976X Concept of Rights Rainbolt, George W. 2006,- 268 p. įr. 368,00 Lt
0140235906 Construction of Social Reality Searle, John R. 1996,- 256 p. m.v. 45,00 Lt
0847689379 Contemporary Theories of Knowledge Pollock, John L. Cruz, Joseph 1999,- 288 p. m.v. 116,00 Lt
0745630340 Deleuze Due, Reidar Andreas 2006,- 200 p. įr. 263,00 Lt
0810124548 Difference and Givenness; Deleuze's Transcendental Empiricis
                                  Bryant, Levi 2008,- 352 p. m.v. 110,00 Lt
0521872596 Discovering Levinas Morgan, Michael L. 2007,- 526 p. įr. 289,00 Lt
0754654257 Dispositions and Causal Powers   2007,- 300 p. įr. 289,00 Lt
0792355849 Fundamentals of Legal Argumentation; A Survey of Theories on
                               Feteris, Eveline T. 1999,- 244 p. įr. 478,00 Lt
052184309X Gilles Deleuze; An Introduction May, Todd 2005,- 196 p. įr. 236,00 Lt
0807014133 Gynecology; The Metaethics of Radical Feminism Daly, Mary 1990,- 484 p. m.v. 89,00 Lt
1402035209 Handbook of Philosophical Logic, vol 13 2005,- 373 p. įr. 474,00 Lt
0792371267 Handbook of Philosophical Logic; Extensions of Classical Log 2001,- 424 p. įr. 496,00 Lt
                          3
0792371607 Handbook of Philosophical Logic, vol 3 2001,- 432 p. įr. 496,00 Lt
1402001398 Handbook of Philosophical Logic; 2001,- 444 p. įr. 496,00 Lt
1402002351 Handbook of Philosophical Logic, vol 5 2002,- 376 p. įr. 496,00 Lt
1402005830 Handbook of Philosophical Logic, vol 6 2002,- 420 p. įr. 496,00 Lt
1402005997 Handbook of Philosophical Logic, vol 7 Gabbay, Dov M. Guenthner, F. 2002,- 364 p. įr. 496,00 Lt
1402006659 Handbook of Philosophical Logic, vol 8 2002,- 368 p. įr. 496,00 Lt
1402006993 Handbook of Philosophical Logic, vol 9 2002,- 388 p. įr. 496,00 Lt
1402016441 Handbook of Philosophical Logic, vol 10 2003,- 361 p. įr. 496,00 Lt
1402019661 Handbook of Philosophical Logic, vol 11 2004,- 338 p. įr. 496,00 Lt
1402030916 Handbook of Philosophical Logic, vol 12 2005,- 385 p. įr. 496,00 Lt
079237018X Handbook of Philosophical Logic; Elements of Classical Logic 2005,- 400 p. įr. 496,00 Lt
1845400615 Human Life, Action and Ethics; Essays by G.E.M. Anscombe
                              Anscombe, G.E.M. 2006,- 300 p. m.v. 110,00 Lt
0674024982 In the Space of Reasons; Selected Essays of Wilfred Sellars 2007,- 450 p. įr. 173,00 Lt
0521775019 Introduction to Probability and Inductive Logic Hacking, Ian 2001,- 320 p. m.v. 79,00 Lt
0226395820 Logic of Decision Jeffrey, Richard C. 1990,- 248 p. m.v. 64,00 Lt
0674571762 Methods of Logic Quine, W.V. Harvard UP 1982,- 344 p. įr. 98,00 Lt
0521036259 Myth of Morality Joyce, Richard 2007,- 263 p. m.v. 126,00 Lt
0521863716 Morality in a Natural World; Selected Essays in Metaethics
                                  Copp, David 2007,- 376 p. įr. 263,00 Lt
0195144015 Morality, normativity, and society Copp, David Oxford UP 2001,- 274 p. m.v. 88,00 Lt
0199227012 Nature's Metaphysics; Laws and Properties Bird, Alexander 2007,- 246 p. įr. 144,00 Lt
0691127492 Reasons without Rationalism Setiya, Kieran 2007,- 131 p. įr. 95,00 Lt
026219550X Rediscovering Empathy; Agency, Folk Psychology, and the Huma
                              Stueber, Karsten R. 2006,- 288 p. įr. 139,00 Lt
0226713458 Reflections on the Just Nancy, Jean-Luc 2007,- 240 p. įr. 77,00 Lt
052109626X Speech Acts; An Essay in the Philosophy of Language
                               Searle, John R. 1969,- 212 p. m.v. 105,00 Lt
0521619521 The Will, vol. 1; Dual Aspect Theory B. O'Shaughnessy 2008,- 260 p. m.v. 95,00 Lt
052161953X The Will, vol. 2; A Dual Aspect Theory Brian O'Shaughnessy 2008,- 360 p. m.v. 95,00 Lt
0415054087 Theory of Knowledge Lehrer, Keith 1990,- 224 p. m.v. 110,00 Lt
0198752237 Truth Horwich, Paul 1998,- 176 p. m.v. 127,00 Lt
0521001013 Uncertain Inference Kyburg, Henry E. Teng, Choh Man 2001,- 310 p. m.v. 158,00 Lt
0521534836 Uses of Argument Toulmin, Stephen E. 2003,- 262 p. m.v. 102,00 Lt
5751605004 Nakazanija Kafka, F. 2006,- 335 p. įr. 22,95 Lt
9785829109844 Strukturnaja antropologija Levi-Stros, K. 2008,- 555 p. įr. 42,95 Lt

                         Fizika
3540670882 Biophysics Glaser, R. Springer 2000,- 350 p. įr. 194,00 Lt
0080449646 Nanomaterials; Research Towards Applications 2006,- 474 p. įr. 496,00 Lt

                      Groţinė literatūra
9789955142478 Ašara Dievo aky, II tomas Jasaitis, J. 2008,- 338 p. įr. 27,95 Lt
9789986578499 Ginekologo uţrašai, II knyga Burgaila P. 2008,- 292 p. įr. 22,50 Lt
9986060559 Iliada. Odiseja. Homeras  2004,- 98 p. m.v. 10,50 Lt
9789986166375 Išsiskyrėme pavasarį Christie, A. 2008,- 199 p. įr. 20,95 Lt
9789955231622 Išvirkščias ţmogus Vargas F. Baltos lankos 2008,- 343 p. m.v. 16,95 Lt
9789955380016 Jėzus. Romanas pagal Bibliją Wangerin W. 2008,- 424 p. įr. 38,50 Lt
9789955231653 Kaltė Alvtegen K. Baltos lankos 2008,- 271 p. m.v. 15,95 Lt
9789955380788 Likimo sūpuoklėse Trigiani A. 2008,- 296 p. įr. 28,95 Lt
9789955248859 Linkėjimai nuo Dţordţijos Lowry B. 2008,- 208 p. įr. 21,00 Lt
9789955380351 Maţo miestelio ţmonos Holden W. 2008,- 416 p. įr. 33,50 Lt
9789955162308 Ne Karibų kruizas Rimšas R. 2008,- 123 p. įr. 12,95 Lt
9789955380306 Noriu visko von Ziegesar C. 2008,- 256 p. m.v. 22,00 Lt
9789986166405 Panelė Silver perima tyrimą Wentworth, P. 2008,- 319 p. įr. 20,95 Lt
9789955754046 Pasaulių karas Wells, H.G. 2008,- 216 p. m.v. 17,95 Lt
9789986166320 Penkiolika atostogų dienų Rosen, N. 2008,- 175 p. įr. 19,95 Lt
9785415018239 Prie Piedros upės - ten aš sedėjau verkdama Coelho, P. 2007,- 240 p. įr. 16,50 Lt
9785415020485 Tarsi deimantas Magrini G. Vaga 2008,- 374 p. įr. 36,95 Lt
9789955231615 Terakotinis šuo Camilleri A. Baltos lankos 2008,- 286 p. m.v. 15,95 Lt
9785415020409 Trys metrai virš dangaus Moccia F. Vaga 2008,- 404 p. įr. 36,95 Lt
0263865290 Boardroom Bride and Groom Jump, Shirley 2008,- m.v. 16,00 Lt
0099478439 Burnt-out Case Greene, Graham 2004,- 208 p. m.v. 29,00 Lt
1904233910 Eclipse Meyer, Stephenie 2008,- 656 p. m.v. 29,00 Lt
                          4
0099526999 For You McEwan, Ian 2008,- m.v. 27,00 Lt
0263864413 Forbidden Monroe, Lucy 2008,- m.v. 16,00 Lt
0263864421 Greek Tycoon's Convenient Wife Kendrick, Sharon 2008,- m.v. 16,00 Lt
0263861287 Her Passionate Italian   2008,- m.v. 26,00 Lt
0571200532 Lord of the flies Golding, William Bushwood 1999,- m.v. 23,00 Lt
0552154903 Making Money Pratchett, Terry 2008,- 480 p. m.v. 25,00 Lt
0263864332 Millionaire's Inexperienced Love-Slave Lee, Miranda 2008,- m.v. 16,00 Lt
0263864464 Mistress Against Her Will Wilkinson, Lee 2008,- m.v. 16,00 Lt
0746063725 Naughty Sheep Amery, Heather Usborne House 2004,- 18 p. kn. 13,95 Lt
1904233880 New Moon Meyer, Stephenie 2007,- 608 p. m.v. 27,00 Lt
0263865258 Newlyweds of Convenience Hart, Jessica 2008,- m.v. 16,00 Lt
0099448823 Norwegian wood Murakami, Haruki Vintage Books 2003,- 400 p. m.v. 27,00 Lt
0141020989 Other Side of the Story Keyes, Marian 2005,- 656 p. m.v. 24,50 Lt
9780330441551 Princess Diaries 7: Seventh Heaven Cabot M. 2007,- m.v. 23,00 Lt
0263864391 Ruthless Boss, Hired Wife Hewitt, Kate 2008,- m.v. 16,00 Lt
0263865207 Saying Yes to the Millionaire Harper, Fiona 2008,- m.v. 16,00 Lt
014102173X Second Chance Green, Jane 2008,- m.v. 37,00 Lt
0099478331 The French Lieutenant's Woman Fowles, John Vintage 2004,- 448 p. m.v. 29,00 Lt
0571200737 The remains of the day Ishiguro, Kazuo 1999,- 258 p. m.v. 23,00 Lt
0571202705 The waste land Eliot, T.S. Faber and Faber 2000,- 80 p. m.v. 17,00 Lt
026386129 Tycoon's Mistress Mortimer, Carole 2008,- m.v. 26,00 Lt
0263863808 Tycoon's Very Personal Assistant Rice, Heidi 2008,- m.v. 16,00 Lt
074993922 Tribute Roberts, Nora 2008,- m.v. 55,00 Lt
0749908637 Turbulent Sea Feehan, Christine 2008,- m.v. 26,00 Lt
9785751606221 Istorii gospodina Kojnera Breht, B. 2007,- 159 p. įr. 22,95 Lt
9785699263820 Ot Rima do Sicilii Morton, G.V. 2008,- 512 p. įr. 35,95 Lt
9789985626214 Sinine lootos. Tintini seiklused Herge 2008,- 62 p. m.v. 44,00 Lt
9789985626207 Vaarao sigarid. Tintini seiklused 2008,- 62 p. m.v. 44,00 Lt

                  Istorija, archeologija, etnologija
9789955868033 Muziejiniai Vilniaus istorijos kontekstai Keršytė, N. 2008,- 176 p. įr. 15,95 Lt
9789955656548 Nusikaltimai "prie Smetonos" Gailius, B. 2008,- 191 p. m.v. 24,95 Lt
9789955847038 Tarp politikos ir diplomatijos Kasparavičius, A. 2008,- 796 p. įr. 52,50 Lt
9789955847052 Viešosios ir privačios erdvės XVII amţiaus LDK 2008,- 352 p. įr. 19,95 Lt
9789955332527 Vilniaus Universiteto teisės fakultetas 1641-2007 m. 2008,- 396 p. įr. 42,00 Lt
0942299329 A thousand years of nonlinear history Landa, Manuel de Zone Books 2000,- 336 p. m.v. 68,00 Lt
0884022846 Byzantium and the Arabs in the Sixth Century: v. 2, Pt. 1 2002,- įr. 190,00 Lt
1434315738 Experiencing Totalitarianism: Invasion and Occupation of
                               Plakans, Andrejs 2007,- 386 p. m.v. 105,00 Lt
0810849046 Historical Dictionary of Estonia Miljan, Toivo 2004,- 624 p. įr. 480,00 Lt
0810833352 Historical Dictionary of Lithuania Suziedelis, Saulius 1997,- 424 p. įr. 314,00 Lt
1850655200 Imagining India Inden, Ronald B. 2000,- 298 p. m.v. 87,00 Lt
0141030429 New Penguin History of the World 2007,- 1264 p. m.v. 70,00 Lt
0674022580 Stalin; A Biography Service, Robert 2006,- 760 p. m.v. 71,00 Lt
0754657396 Urban Societies in East-Central Europe, 1500-1700 Miller, Jaroslav 2008,- 292 p. įr. 289,00 Lt
9785170465880 Civilizacija. Novaja istorija zapadnogo mira Osborn R. 2008,- 764 p. įr. 38,50 Lt
9785170474332 Istorija mongolov AST 2008,- 476 p. įr. 42,95 Lt

                       Jurisprudencija
45200801 Konstitucinė jurisprudencija 2008 1 (9) 2008,- 374 p. m.v. 86,95 Lt
10620707 Konstitucinio teismo aktai, 7 knyga (2007) 2007,- 1036 p. įr. 108,95 Lt
12740867 Teisė 2008/67   2008,- 182 p. m.v. 56,50 Lt
1847033342 A Practical Guide to Digital Copyright Akester, P. 2007,- 220 p. m.v. 431,00 Lt
0754672344 Architectures of Justice; Legal Theory and the Idea of Insti
                         Olsen, Henrik Toddington, Stuart 2007,- 208 p. įr. 289,00 Lt
1402049188 Arguing Fundamental Rights     2006,- 237 p. įr. 404,00 Lt
1847030084 Central Issues in Jurisprudence; Justice, Law and Rights
                                 Simmonds, N.E. 2008,- 340 p. m.v. 105,00 Lt
075462434X Cyberlaw Fitzgerald, Brian 2006,- įr. 1.313,00 Lt
0754648745 Comparative Legal Linguistics Mattila, Heikki E.S. 2006,- 352 p. įr. 368,00 Lt
140200284X Comparative Legal Reasoning and European Law Kiikeri, Markku 2001,- 352 p. m.v. 257,00 Lt
0521862175 Compendium of Land Use Laws for Sustainable Development 2006,- 482 p. įr. 394,00 Lt
1841136794 Consent in the Law Beyleveld, Deryck Brownsword, Roger 2007,- 406 p. įr. 236,00 Lt
1413307043 Criminal Law Handbook; Know Your Rights, Survive the System
                           5
                     Bergman, Paul Berman-Barrett, Sara J. 2007,- 616 p. m.v. 117,00 Lt
9050956599 Defence Rights during Administrative Investigations Jansen, Oswald 2007,- 476 p. m.v. 436,00 Lt
0852976585 Dictionary of International Business Law Otto, Lucas 2007,- 300 p. m.v. 131,00 Lt
1841137286 Energy Security: The External Legal Relations of the Eurpean
                             Haghighi, Sanam Salem 2007,- 328 p. įr. 355,00 Lt
907607836X EU Case Law on Income Tax Van Thiel, Servaas 2001,- 268 p. įr. 480,00 Lt
9027720797 Institutional Theory of Law; New Approaches to Legal Positiv
                        MacCormick, Neil Weinberger, O. 1986,- 248 p. įr. 735,00 Lt
0198265654 Introduction to the Problems of Legal Theory
                         Kelsen, Hans Clarendon Press 1997,- 214 p. m.v. 150,00 Lt
1841135046 Jurisprudence or Legal Science Coyle, Sean Hart Publishing 2005,- 224 p. įr. 215,00 Lt
0521689678 Law as a Means to an End; Threat to the Rule of Law
                               Tamanaha, Brian Z. 2006,- 268 p. m.v. 105,00 Lt
1402062559 Law as Symbolic Form; Ernst Cassirer and the Anthropocentric
                                  Coskun, Deniz 2007,- 393 p. įr. 330,00 Lt
0792357965 Law in Philosophical Perspectives; My Philosophy of Law 1999,- 300 p. įr. 595,00 Lt
184113676X Law, Rights and Discourse; The Legal Philosophy of Robert Al 2007,- 390 p. įr. 236,00 Lt
1841134554 Legal Norms and Normativity; An Essay in Genealogy Delacroix, S. 2005,- 240 p. įr. 179,00 Lt
0754670732 Legal Symbolism; On Law, Time and European Identity Priban, Jiri 2007,- 224 p. įr. 289,00 Lt
0754626679 Legislation in Context; Essays in Legisprudence 2007,- 350 p. įr. 289,00 Lt
1841133426 Legisprudence; A New Theoretical Approach to Legislation 2002,- 224 p. įr. 325,00 Lt
0792371801 Living Lawfully; Love in Law and Law in Love Bankowski, Zenon 2001,- 256 p. įr. 368,00 Lt
0792347765 Logical Tools for Modelling Legal Argument; Study of Defeasi
                                  Prakken, Henry 1997,- 332 p. įr. 717,00 Lt
9783211814864 Modern Logic in the Service of Law 1978,- m.v. 158,00 Lt
9041117962 Mutual Expectations; A Conventionalist Theory of Law
                              Hartogh, Govert A.Den 2002,- 288 p. įr. 515,00 Lt
1841135038 Our Knowledge of the Law; Objectivity and Practice in Legal
                                 Pavlakos, George 2007,- 224 p. įr. 236,00 Lt
1841135410 Paradoxes and Inconsistencies in the Law
                          Perez, Oren Hart Publishing 2005,- 224 p. m.v. 168,00 Lt
0631202889 Philosophy of law and legal theory Blackwell 2002,- 432 p. m.v. 121,00 Lt
1402012179 Principle of Legal Certainty in EC Law Raitio, Juha 2003,- 484 p. įr. 662,00 Lt
321123084X Principles of European Tort Law: Text and Comentary 2005,- įr. 118,00 Lt
0754673634 Public Law and Politics: Scope and Limits of Constitutionalis
                              Christodoulidis, Emilios 2008,- 208 p. įr. 289,00 Lt
9027722765 Rational as Reasonable; A Treatise on Legal Justification
                                   Aarnio, Aulis 1986,- 300 p. įr. 662,00 Lt
140205744X Rule of Law; History, Theory and Criticism 2007,- 714 p. įr. 368,00 Lt
054830047X Struggle for Law Jhering, Rudolf Von 2007,- 196 p. m.v. 71,00 Lt
019825363X The Concept of a Legal System; An Introduction to the Theory
                            Raz, Joseph Oxford UP 1980,- 256 p. m.v. 214,00 Lt
0754624617 Theory and Practice of Legislation; Essays in Legisprudence 2005,- 362 p. įr. 368,00 Lt
1402058780 Theory of Legal Principles   2007,- 150 p. įr. 294,00 Lt
1402049501 Treatise of Legal Philosophy and General Jurisprudence
                                Lobban, Michael 2006,- 1006 p. įr. 1.467,00 Lt
075462546X Universal and the Particular in Legal Reasoning Bankowski, Zenon 2006,- 160 p. įr. 263,00 Lt
9041118675 Why Grundnorm? A Treatise on the Implications of Kelsen's D
                                  Bindreiter, Uta 2002,- 334 p. įr. 493,00 Lt
3819606564 Ugalovnoje pravo i prestupnostj 2004,- 358 p. m.v. 157,00 Lt

                     Kalbotyra ir lingvistika
9789986166399 365 lietuvių kalbos veiksmaţodţiai. 365 Lithuanian Verbs
                     Stumbrienė, V. Vilkienė, L. Roebuck, W. 2008,- 420 p. m.v. 41,95 Lt
6503081 Baltistica XLIII (1) 2008 2008,- 151 p. m.v. 12,50 Lt
9789955332220 Punios parapijos asmenvardţiai ir vietovardţiai Palionis J. 2008,- 327 p. m.v. 22,50 Lt
0748618325 Cognitive Linguistics; An Introduction
                       Evans, Vyvyan Green, Melanie C. 2006,- 672 p. m.v. 131,00 Lt
3110176475 Determinants of Grammatical Variation in English 2003,- 570 p. įr. 340,00 Lt
082648557X Discourse Analysis: An Introduction Paltridge, Brian 2006,- 256 p. m.v. 47,00 Lt
3110183110 From Perception to Meaning; Image Schemas in Cognitive Lingu
                                   Hampe, B. 2005,- 350 p. įr. 378,00 Lt
3110173700 Genitive Variation in English; Conceptual Factors in Synchro
                               Rosenbach, Anette 2002,- 372 p. įr. 270,00 Lt
                           6
0194421848 OAL: Struggle to Teach English as an International Language
                                  Oxford UP 2005,- 205 p. m.v. 75,00 Lt
0521024137 Possession Cognitive sources, forces, and grammaticalization 2005,- m.v. 134,00 Lt
0893572675 Short Grammar of Lithuanian Mathiassen, Terje 1996,- 256 p. įr. 92,00 Lt
359874255X Stoicorum Veterum Fragmenta Volume 1; Zeno or Zenonis Discip 2005,- 190 p. įr. 209,00 Lt
3598742584 Stoicorum Veterum Fragmenta Volume 4; Indeces 2005,- 232 p. įr. 240,00 Lt
3598742576 Stoicorum Veterum Fragmenta Volume 3; Chrysippi Fragmenta 2005,- 278 p. įr. 290,00 Lt
3598742568 Stoicorum Veterum Fragmenta Volume 2; Chrysippi Fragmenta 2005,- 356 p. įr. 312,00 Lt
1853599549 Translating Law Cao, Deborah 2007,- 208 p. įr. 194,00 Lt
0230517625 Uncertainty and Communication; New Theoretical Investigation
                                Grant, Colin B. 2007,- 224 p. įr. 236,00 Lt
0708311865 Welsh Academy English-Welsh Dictionary 2003,- 1792 p. įr. 277,00 Lt

                      Kalbų mokymas
9789955790259 Mokomasis anglų-lietuvių kalbų teisės terminų ţogynas Bitinaitė, V. 2008,- 284 p. įr. 51,50 Lt
1405851112 Activate! B1+ Gram/Vocab Bk Pearson Education 2008,- m.v. 31,95 Lt
0194371484 AL: Language testing in practice
                   Bachman, Lyle F. Palmer, Adrian Oxford UP 1996,- 384 p. m.v. 89,00 Lt
0521008433 Approaches and Methods in Language Teaching
             Richards, Jack C. Rodgers, Theodore S. Cambridge UP 2001,- 278 p. m.v. 68,95 Lt
0521601231 Assesing Young Language Learners Cambridge UP 2005,- m.v. 73,95 Lt
9780415442077 COLLOQUIAL CHINESE 2       įv. 129,00 Lt
0415441714 COLLOQUIAL SPANISH 2     2008,- įv. 129,00 Lt
0521698316 Complete FCE WBk with Audio CD Cambridge UP 2008,- įv. 21,95 Lt
1405094885 Destination B2 SB Macmillan 2006,- m.v. 42,00 Lt
0521750466 English in Mind 1 SBk Puchta, Herbert Stranks, Jeff Cambridge UP 2004,- 144 p. m.v. 33,95 Lt
0521750555 English in Mind 2 SBk Puchta, Herbert Stranks, Jeff Cambridge UP 2004,- 128 p. m.v. 33,95 Lt
0521750598 English in Mind 2 WBk with CD/ CD-ROM
                    Puchta, Herbert Stranks, Jeff Cambridge UP 2004,- 112 p. įv. 22,95 Lt
0521750644 English in Mind 3 SBk Puchta, Herbert Stranks, Jeffrey Cambridge UP 2005,- m.v. 33,95 Lt
0521750652 English in Mind 3 WBk with CD/ CD-ROM
                       Puchta, Herbert Stranks, Jeff Cambridge UP 2005,- įv. 22,95 Lt
052168269X English in Mind 4 SBk Cambridge UP 2007,- m.v. 33,95 Lt
052168272X English in Mind 4 WBk with CD/CD-ROM Cambridge UP 2007,- m.v. 22,95 Lt
0582363357 LES: FCE Reading SB McGavigan, Patrick Reeves, John Pearson Education 1999,- 143 p. m.v. 32,95 Lt
1405099542 New Inside Out Pre-Int SB with CD-ROM Kay, Sue 2008,- įv. 43,00 Lt
0230020992 New Inside Out Pre-Int TB with Test CD 2008,- įv. 67,00 Lt
140509964X New Inside Out Pre-Int WB with key+Audio CD 2008,- įv. 27,00 Lt
0521680905 New Insight IELTS WB w/answ Cambridge UP m.v. 22,00 Lt
1405849320 Premium B1 PET Teacher's Copiables Pack Pearson Education 2008,- m.v. 47,00 Lt
0333999940 Shine 2 Grammar SBk Garton-Sprenger, J. Macmillan 2002,- 96 p. m.v. 30,00 Lt
0435255525 Shine 2; Activity book Prowse, P. Garton, J. Macmillan 1999,- 96 p. m.v. 21,00 Lt
0435255576 Shine 3 AB Prowse, P. Garton, J. Macmillan 2000,- 96 p. m.v. 21,00 Lt
0435255568 Shine 3 SB Prowse, P. Garton, J. Macmillan 2000,- 128 p. m.v. 32,00 Lt
052168952X Task-Based Language Education Kris van den Branden Cambridge UP 2006,- m.v. 78,00 Lt
1405083719 The Business Upper-Interm SB with DVD ROM Pack 2008,- įv. 58,00 Lt
0230027199 Uncovering CLIL. Content and language Integrated Learning an 2008,- m.v. 61,00 Lt
5170322062 Russko-kitajskii slovarj  2005,- 254 p. įr. 13,50 Lt

                      Knygos vaikams
9789986005254 Aladinas Skaitymas su paveikslėliais 2008,- m.v. 6,50 Lt
9789986005247 Alisa stebuklų šalyje skaitymas su paveikslėliais 2008,- m.v. 6,50 Lt
9986229550 Arielė ir delfinukas Zipis  2008,- įr. 12,95 Lt
9986229770 Barbie. Galvosūkių knygelė    2008,- m.v. 10,50 Lt
9789955249917 Berniukai kaip kramtomoji guma     2008,- m.v. 16,20 Lt
9789955380658 Berniukas Atţagariukas Oţogovska H. 2008,- įr. 15,50 Lt
9986229810 Dama ir valkata   2008,- įr. 26,00 Lt
9986229760 Darbštūs traukinukai   2008,- m.v. 4,50 Lt
9998622610 Didţioji galvosūkių knyga   2008,- m.v. 9,50 Lt
9799986229826 Donaldas ir kiti. Minčių skaidytojas 2008,- m.v. 15,95 Lt
9789986005285 Drabuţiai. Klijuok ir ţaisk  2008,- m.v. 6,50 Lt
9789955380511 Drakonų kovos 5 dalis    2008,- m.v. 9,55 Lt
9789955380467 Dvigubas salto su bučiniu    2008,- m.v. 17,20 Lt
9789955683506 Emilis ir sekliai Kastner E. Nieko rimto 2008,- 128 p. įr. 21,95 Lt
                           7
9789955874027 Gimtadienis berniuko     2008,- m.v. 2,49 Lt
9789955874041 Gimtadienis mergaitės     2008,- m.v. 2,49 Lt
9789955532897 Girios mokyklėlė Gaiţauskaitė Z. 2008,- m.v. 7,95 Lt
9789986005292 Gyvūnai Klijuok ir ţaisk    2008,- m.v. 6,50 Lt
9986229560 Graţuolė ir meilūs šuniukai    2008,- įr. 12,95 Lt
9789986005230 Graţuolė ir pabaisa skaitymas su paveikslėliais 2008,- m.v. 6,50 Lt
9789955749257 Jie jau spalvina     m.v. 2,60 Lt
9789955380054 Kalvis ir fėjos. Škotų pasakos    2008,- 392 p. įr. 28,95 Lt
9986229489 Karšta dienelė    įr. 9,50 Lt
9986229510 Kas pasakė ūūū?      m.v. 10,50 Lt
9986229520 Kas slepiasis?    įr. 10,50 Lt
9789955540229 Lapė Snapė ir kiti    2008,- m.v. 8,95 Lt
9789955746225 Lietuvos vaikų pasakos     2008,- įr. 17,50 Lt
9986229790 Liūtas Karalius   2008,- įr. 26,00 Lt
9789955874034 Naruto spalvinimo knygelė     2008,- m.v. 2,49 Lt
9789955749240 Paneliu stilius   2008,- m.v. 2,00 Lt
9789955749233 Papuošk jorkšyrą      m.v. 3,60 Lt
9789955683582 Paula ir Patrikas Pervik A. Nieko rimto 2008,- 64 p. įr. 15,95 Lt
9789986005223 Piteris Penas skaitymas su paveikslėliais 2008,- m.v. 6,50 Lt
9986229540 Ratai. Galvosūkiai   2008,- m.v. 9,50 Lt
9789955815150 Seka pasakas senukas     2008,- m.v. 5,95 Lt
9789986005278 Skaičiai Klijuok ir ţaisk   2008,- m.v. 6,50 Lt
9789986005261 Spalvos klijuok ir ţaisk    2008,- m.v. 6,50 Lt
9986229448 Stebuklinga princesių knygelė su 8 magnetiniais paveikslėlia 2008,- įr. 30,20 Lt
9986229478 Tomas ir reaktyvinis variklis    2008,- įr. 9,50 Lt
9986229800 Undinėlė   2008,- įr. 26,00 Lt
9789955380344 Uţsispyrusios mergaitės Wilson J. 2008,- 240 p. įr. 23,95 Lt
9785430042691 Varliukų abėcėlė    2008,- įr. 20,00 Lt
9986229641 Viskas apie Korneliją Witch istorijos     m.v. 11,50 Lt
9986229631 Viskas apie Terani Witch istorijos 2008,- m.v. 11,50 Lt
9789955532934 Ţiogas pievoj vasarojo Gaiţauskaitė Z. 2008,- m.v. 7,95 Lt

                        Kompiuterija
9789955707516 Atmintinė AutoCAD 2009     2008,- 32 p. m.v. 3,68 Lt
9789955707523 C++ ir objektinis programavimas Vidţiūnas A. 2008,- 319 p. m.v. 28,56 Lt
0470100893 3ds Max 9 Bible Murdock, Kelly 2007,- 1248 p. m.v. 149,00 Lt
0521575451 Abductive Inference; Computation, Philosophy, Technology 1996,- 316 p. m.v. 147,00 Lt
0470084111 About Face 3; The Essentials of Interaction Design
                   Cooper, Alan Reimann, Robert Cronin, David 2007,- 648 p. m.v. 152,00 Lt
0321499794 Adobe After Effects CS3 Professional Adobe Creative Team 2007,- 496 p. įv. 210,00 Lt
0470117249 Adobe Creative Suite 3 Design Premium All in One Desk Refere
                        Smith, Jennifer Smith, Christopher 2007,- 788 p. m.v. 120,00 Lt
0321499816 Adobe Dreamweaver CS3 Adobe Creative Team 2007,- 320 p. įv. 210,00 Lt
0321499824 Adobe Flash CS3 Professional Adobe Creative Team 2007,- 352 p. įv. 210,00 Lt
0321492005 Adobe Illustrator CS3 Adobe Creative Team 2007,- 488 p. įv. 210,00 Lt
0321492013 Adobe InDesign CS3     2007,- 464 p. įv. 210,00 Lt
0240520653 Adobe Photoshop CS3 A-Z; Tools and Features Illustrated Read
                                  Andrews, Philip 2007,- 320 p. m.v. 98,00 Lt
0321492021 Adobe Photoshop CS3 Classroom in a Book Adobe Creative Team 2007,- 496 p. įv. 210,00 Lt
0596529759 Adobe Photoshop CS3 One-on-one McClelland, Deke 2007,- 504 p. m.v. 194,00 Lt
0240520769 Adobe Photoshop Layers Book; Harnessing Photoshop's Most Pow
                                 Lynch, Richard 2007,- 288 p. m.v. 127,00 Lt
0321263189 Artificial Intelligence; Structures and Strategies for
                         Luger, George F. Addison Wesley 2004,- 903 p. įr. 257,00 Lt
193239477X ASP.Net 2.0 Web Parts in Action; Building Dynamic Web Portal
                                 Neimke, Darren 2006,- 324 p. m.v. 168,00 Lt
0672325012 ASP.NET Data Web Controls Kick Start Mitchell, Scott 2003,- 432 p. m.v. 134,00 Lt
1590595521 Beginning PHP 5 and MySQL 5; From Novice to Professional
                                   Gilmore, W. 2006,- 920 p. m.v. 142,00 Lt
0470230177 Blogging for Dummies Gardner, Susannah Birley, Shane 2008,- 384 p. m.v. 79,00 Lt
1591409918 Cyber Warfare and Cyber Terrorism
                        Janczewski, Lech J. Colarik, Andrew 2007,- 376 p. įr. 478,00 Lt
1857281861 Cognitive and Social Action Conte, Rosaria Castelfranchi, Christiano 1995,- 224 p. įr. 236,00 Lt
0321392353 Communicating Design; Developing Web Site Documentation for
                           8
                                 Brown, Daniel 2006,- 368 p. m.v. 153,00 Lt
0125320000 Computer Animation; Algorithms and Techniques Parent, Richard 2007,- 650 p. įr. 220,00 Lt
0123704901 Computer Architecture; A Quantitative Approach
                    Hennessy, John L. Patterson, David A. 2006,- 704 p. m.v. 210,00 Lt
0123740134 Computer Networks ISE; A Systems Approach
                       Peterson, Larry L. Davie, Bruce S. 2007,- 848 p. m.v. 181,00 Lt
0123706068 Computer Organization and Design; The Hardware/Software Inte
                    Patterson, David A. Hennessy, John L. 2007,- 741 p. m.v. 218,00 Lt
1405825014 Database Systems; An Application Oriented Approach, Complete
                             Kifer, Michael Earp, Richard 2005,- m.v. 383,00 Lt
0123695287 Digital Design (VHDL); An Embedded Systems Approach Using VH
                               Ashenden, Peter J. 2007,- 600 p. m.v. 181,00 Lt
0123704979 Digital Design and Computer Architecture; From Gates to Proc
                           Harris, David Harris, Sarah 2007,- 592 p. m.v. 210,00 Lt
0387716106 Digital Government; E-government Research, Case Studies, and
                           Chen, H. Brandt, L. Gregg, V. 2008,- 792 p. įr. 496,00 Lt
0596510438 Dreamweaver CS3 the Missing Manual Mcfarland, David Sawyer 2007,- 1020 p. m.v. 185,00 Lt
159140987X Encyclopedia of Information Ethics and Security Quigley, Marian 2007,- 716 p. įr. 919,00 Lt
1591409934 Encyclopedia of Internet Technologies and Applications
                         Freire, Mario Pereira, Manuela 2007,- 802 p. įr. 1.029,00 Lt
1591405637 Encyclopedia of Virtual Communities and Technologies 2005,- 600 p. m.v. 717,00 Lt
1590598598 Essential Guide to Dreamweaver CS3 with CSS, Ajax, and PHP
                                 Powers, David 2007,- 752 p. m.v. 145,00 Lt
0123725380 Feature Extraction and Image Processing Nixon, Mark Aguado, Alberto S. 2007,- 424 p. m.v. 181,00 Lt
0444522115 Handbook of Knowledge Representation 2007,- 820 p. įr. 625,00 Lt
0444514937 Handbook of Temporal Reasoning in Artificial Intelligence 2005,- 750 p. įr. 699,00 Lt
0470185481 Handbook of Usability Testing; How to Plan, Design, and Cond
                         Rubin, Jeffrey Chisnell, Dana 2008,- 450 p. m.v. 168,00 Lt
059610197X Head First HTML with CSS Freeman, Eric Freeman, Elisabeth Bates, Bert 2005,- 504 p. m.v. 157,00 Lt
0240520629 How to Cheat in Photoshop CS3; The Art of Creating Photoreal
                                  Caplin, Steve 2007,- 416 p. m.v. 123,00 Lt
0321430840 HTML for the World Wide Web; with XHTML and CSS
                                Castro, Elizabeth 2006,- 456 p. m.v. 116,00 Lt
0201704471 Human-computer interaction in the new millennium
                         Carroll, John M. Addison Wesley 2001,- 448 p. įv. 197,00 Lt
321130987X Information and Communication Technologies in Tourism 2006; 2006,- 512 p. m.v. 415,00 Lt
0596527349 Information Architecture for the World Wide Web
                        Rosenfeld, Louis Morville, Peter 2006,- 456 p. m.v. 157,00 Lt
0240806662 Interactive TV Standards; A Guide to MHP, OCAP, and JavaTV
                    Morris, Steven Smith-Chaigneau, Anthony 2005,- 608 p. įr. 265,00 Lt
0321514483 Introduction to Automata Theory, Languages, and Computation
                 Hopcroft, John E. Motwani, Rajeev Ullman, Jeffrey D. 2007,- įv. 252,00 Lt
3540244611 Knowledge Representation and the Semantics of Natural Langua
                                 Helbig, Hermann 2005,- 665 p. įr. 499,00 Lt
0321508971 Mastering CSS with Dreamweaver CS3
                        Sullivan, Stephanie Rewis, Greg 2008,- 312 p. m.v. 185,00 Lt
0072263652 Microsoft Windows Server 2008; The Complete Reference
                        Ruest, Danielle Ruest, Nelson 2008,- 1000 p. m.v. 152,00 Lt
3540718672 Model-driven Architecture in Practice; A Software Production
                        Pastor, Oscar Molina, Juan Carlos 2007,- 318 p. įr. 165,00 Lt
0123739748 Network Simulation Experiments Manual; a Systems Approach
                                 Aboelela, Emad 2007,- 197 p. m.v. 76,00 Lt
0521383943 Nonmonotonic Reasoning; From Theoretical Foundation to Effic
                                 Brewka, Gerhard 1991,- 182 p. įr. 210,00 Lt
1418836648 Oracle 10g Database Administrator II; Backup/Recovery
                                  Rajan, Claire 2006,- 627 p. m.v. 240,00 Lt
0072230789 Oracle Database 10g; A Beginner's Guide
                Abbey, Michael Abramson, Ian Corey, Michael J. 2004,- 416 p. m.v. 126,00 Lt
0672326728 PHP and MySQL Web Development Thomson, Laura Welling, Luke 2004,- 946 p. įv. 192,00 Lt
0792336070 Pleadings Game; An Artificial Intelligence Model of Procedur
                                Gordon, Thomas F. 1995,- 260 p. įr. 368,00 Lt
0750682159 Practical Embedded Security   2007,- 480 p. m.v. 199,00 Lt
0471793507 Professional ASP.NET 2.0 Server Control and Component Develo
                              Khosravi, Shahram 2006,- 1224 p. m.v. 168,00 Lt

                           9
0596102070 Programming.NET Components Lowy, Juval 2005,- 644 p. m.v. 177,00 Lt
0849392837 Programming ArcObjects with VB A: A Task-Oriented Approach
                              Chang, Kang-Tsung 2007,- 360 p. įr. 257,00 Lt
0471768944 Service-oriented Architecture (SOA); A Planning and Implemen
                           Marks, Eric A. Bell, Michael 2006,- 384 p. įr. 210,00 Lt
0471156957 Standards for Online Communication; Publishing Information
                 Hackos, JoAnn T. Stevens, Dawn M. Oxford UP 1997,- 400 p. įv. 153,00 Lt
0321525566 Stylin' with CSS; A Designer's Guide Wyke-Smith, Charles 2008,- 312 p. m.v. 152,00 Lt
0123735858 UML 2 Certification Guide; Fundamental and Intermediate Exam
                       Weilkiens, Tim Oestereich, Bernd 2006,- 320 p. m.v. 160,00 Lt
0123706084 User-centered Design Stories; Real-world UCD Case Studies
                          Righi, Carol James, Janice 2007,- 560 p. m.v. 184,00 Lt
0123705967 Visualization in Medicine; Theory, Algorithms, and Applicati
                           Preim, Bernhard Bartz, Dirk 2007,- 680 p. įr. 268,00 Lt
9785845908872 Iskusstvennyi intelekt. Sovremennyi podchod 2007,- 1407 p. įr. 148,00 Lt

                     Komunikacijos mokslai
0273713752 Effective Organisational Communication: Perspectives Blundel, R. 2008,- 384 p. m.v. 189,00 Lt
0805864261 Strategic Reputation Management Aula, Pekka 2008,- 296 p. m.v. 105,00 Lt

                        Kultūrologija
9789955868019 Kultūrologija 15 Vainauskaitė, R. 2008,- 512 p. įr. 23,95 Lt
68450806 Naujasis ţidinys 2008/6  2008,- 288 p. m.v. 5,00 Lt

                        Laisvalaikis
7521177 101 šuns triukas    m.v. 28,95 Lt
9789955882008 Galingieji tantros meistrai Alma littera 2008,- 223 p. įr. 43,95 Lt
9789955211846 Grybų ţinynas    2008,- m.v. 33,95 Lt
9789955211723 Katės   2008,- įr. 47,95 Lt
9789955246770 Motinos ir vaiko knyga Fenwick E. 2007,- 264 p. įr. 79,95 Lt
9789955211853 Paukščių ţinynas    2008,- 256 p. m.v. 33,95 Lt
9785415020430 Pojūčių pasaulis Vaga 2008,- 384 p. įr. 34,50 Lt
9789955599593 Sielos pamokos ir sielos tikslas 2008,- m.v. 20,00 Lt
9789955141099 Sudoku nuo 8 m (mėlyna)     2008,- m.v. 7,50 Lt
9789955211860 Vaistinių augalų ţinynas    2008,- 256 p. m.v. 33,95 Lt
9955652047 Welcome to Lietuva. Lithuania     2007,- 76 p. įr. 32,95 Lt
9789955652243 Welcome to Paţaislis    2008,- 48 p. įr. 34,50 Lt
1741042852 Cyprus     m.v. 65,00 Lt
1846700876 Flight Free Europe   2008,- 280 p. m.v. 79,00 Lt
1862231389 Football in France; A Statistical Record 1894-2005
                                 Graham, Alexander 2005,- 202 p. m.v. 87,00 Lt
1862231370 Football in Italy; A Statistical Record 1898-2005 Graham, Alexander 2005,- 225 p. m.v. 87,00 Lt
1862231397 Football in Spain; A Statistical Record 1902-2005 Graham, Alexander 2005,- 186 p. m.v. 87,00 Lt
1864502770 Israel and the Palestinian Territories 2007,- m.v. 79,00 Lt
9789955231592 Kaunas Baltos lankos 2008,- 87 p. m.v. 31,95 Lt
1741045797 Norway Ham, Anthony et al 2008,- 452 p. m.v. 68,00 Lt
1741044790 Poland Bedford, Neal et al 2008,- 564 p. m.v. 79,00 Lt
1740599187 Portugal London, R. 2007,- m.v. 79,00 Lt
0735203636 Think Yourself to Health, Wealth and Happiness Murphy, Joseph 2002,- 352 p. m.v. 46,00 Lt
9781846700316 Time Out Amsterdam     2007,- 336 p. m.v. 65,00 Lt
9781846700279 Time Out Budapest     2007,- 256 p. m.v. 65,00 Lt
9781904978664 Time Out Edinburgh     2006,- 320 p. m.v. 65,00 Lt
9781846700002 Time Out Washington     2007,- 256 p. m.v. 65,00 Lt
9781904978244 Time Out: California     m.v. 65,00 Lt
9789955231585 Kaunas Baltos lankos 2008,- 87 p. m.v. 31,95 Lt

                      Literatūros mokslas
9789955734550 Proustas jo paties akimis Mauriac C. Kronta 2008,- 168 p. m.v. 23,95 Lt
0521536804 Cambridge Companion to American Modernism
                        Kalaidjian, W. Cambridge UP 2005,- 358 p. m.v. 100,00 Lt
0521424135 Cambridge Companion to Beckett 1994,- 273 p. m.v. 89,00 Lt
0521646782 Cambridge Companion to Ben Jonson 2000,- 240 p. m.v. 100,00 Lt
0521690897 Cambridge Companion to Don DeLillo Duvall, John 2008,- 232 p. m.v. 95,00 Lt
                         10
0521797276 Cambridge Companion to Edgar Allan Poe 2002,- 286 p. m.v. 100,00 Lt
0521556457 Cambridge Companion to Eugene O'Neill 1998,- 274 p. m.v. 105,00 Lt
0521531446 Cambridge Companion to John Dryden 2004,- 318 p. m.v. 100,00 Lt
0521484847 Cambridge Companion to Joseph Conrad 1996,- 278 p. m.v. 105,00 Lt
0521007704 Cambridge Companion to Mary Shelley 2003,- 314 p. m.v. 100,00 Lt
0521682932 Cambridge Companion to Philip Roth 2007,- 196 p. m.v. 84,00 Lt
0521648408 Cambridge Companion to Postmodernism 2004,- 254 p. m.v. 95,00 Lt
052149883X Cambridge Companion to Tennessee Williams Roudane, M. Cambridge UP 1997,- 301 p. m.v. 95,00 Lt
0521615615 Cambridge Companion to the Fin De Siecle 2007,- 298 p. m.v. 95,00 Lt
0521670748 Cambridge Companion to the Modernist Novel 2007,- 272 p. m.v. 95,00 Lt
0521678323 Cambridge Companion to Toni Morrison 2007,- 218 p. m.v. 95,00 Lt
052169132X Cambridge Companion to Twentieth Century English Poetry 2007,- 320 p. m.v. 95,00 Lt
0521625483 Cambridge Companion to Virginia Woolf Roe S. Sellers S. Cambridge UP 2000,- 308 p. m.v. 84,00 Lt
0521658861 Cambridge Companion to W. B. Yeats 2006,- 262 p. m.v. 89,00 Lt
0521786770 Cambridge Companion to William Blake 2003,- 326 p. m.v. 84,00 Lt
0816064296 Critical Companion to Tennessee Williams; A Literary Referen
                   Smith-Howard, Alycia Heintzelman, Greta 2005,- 448 p. m.v. 62,00 Lt
0415246342 Gilles Deleuze; Essential Guides for Literary Studies Colebrook, Claire 2001,- 184 p. m.v. 67,00 Lt
0815319568 Texts and Textuality; Textual Instability, Theory and Interp 1997,- 360 p. įr. 341,00 Lt

                         Matematika
0471663794 Applied Linear Regression Weisberg, Sanford 2005,- 336 p. įr. 339,00 Lt
0801873967 Companion Encyclopedia of the History and Philosophy of the 2003,- 864 p. m.v. 185,00 Lt
0387972455 Course in Functional Analysis Conway, John B. 1997,- 415 p. įr. 129,00 Lt
0387747303 Data Manipulation with Spector, Phil 2008,- 154 p. m.v. 165,00 Lt
0674324498 From Frege to Godel; Mathematical Logic, 1879-1931
                             Heijenoort, Jean van 2002,- 672 p. m.v. 127,00 Lt
1402063237 Handbook of Philosophical Logic, vol 14 2007,- 360 p. įr. 478,00 Lt
0125980574 Introduction to Probability and Statistics for Engineers and
              Ross, S. Academic Press 2004,- 640 p. įr. 265,00 Lt
0387759689 Lattice; Multivariate Data Visualization with R Sarkar, Deepayan 2008,- 294 p. m.v. 165,00 Lt
0125980639 Simulation Ross, Sheldon M. 2006,- 312 p. įr. 276,00 Lt
1575863227 Stochastic Causality   2001,- 280 p. m.v. 81,00 Lt
0123708575 Mathematical Modeling Meerschaert, M. 2007,- m.v. 290,00 Lt

                          Medicina
9986197619 Vaikų tikas S. Lesinskienė 2005,- 82 p. m.v. 12,95 Lt
0769301126 Acoustic analysis of speech Kent, Raymond Singular 2001,- 288 p. įr. 248,00 Lt
0781761549 Addiction Treatment Rastegar, D. Lippincott 2005,- 310 p. m.v. 163,00 Lt
0801861705 American Medical Ethics Revolution; How the AMA's Code of Et 1999,- 448 p. įr. 245,00 Lt
1405153636 Anesthesia for Cardiac Surgery DiNardo, James A. Zvara, David 2007,- 472 p. įr. 499,00 Lt
1402062060 Artificial Nutrition and Hydration; The New Catholic Debate 2007,- 180 p. įr. 379,00 Lt
0879697539 Cell Biology of Addiction   2006,- 465 p. įr. 404,00 Lt
0781736390 Clinically Oriented Anatomy Moore, K. Dalley, Arthur F. Lippincott 2005,- 1209 p. m.v. 209,00 Lt
0470870257 Diagnostic Techniques in Genetics Serre, J-L 2006,- m.v. 171,00 Lt
0121860310 Numerical Methods in Biomedical Engineering
                Constantinides, Alkis Dunn, Stanley Moghe, Prabhas 2005,- 632 p. įr. 167,00 Lt
1841844756 Orthodontic Treatment of Impacted Teeth Becker, Adrian 2006,- 352 p. įr. 760,00 Lt
0521865921 Pain Management in Interventional Radiology Ray, Charles E. 2008,- 300 p. įr. 263,00 Lt
3540207686 Pediatric Allergy, Asthma and Immunology Cantani, Arnaldo 2007,- 1620 p. įr. 2.200,00 Lt
0792362233 Philosophy of Medicine; Framing the Field 2000,- 268 p. įr. 510,00 Lt
0781770378 Sports and Exercise Nutrition
                 McArdle, William D. Katch, Frank I. Katch, Victor L. 2008,- 656 p. įr. 173,00 Lt
1416039988 Stoelting's Anesthesia and Coexisting Disease 2008,- 680 p. įr. 415,00 Lt
0781773288 The Chemotherapy Source Book      2007,- 779 p. m.v. 278,00 Lt
0781760216 TNM Staging Atlas Rubin, Philip Hansen, John T. 2006,- 560 p. įr. 278,00 Lt
1416032649 Ultrasonography in Obstetrics and Gynecology Callen, P. 2007,- 1180 p. įr. 385,00 Lt

                           Menai
63840802 Krantai 2008 (2) Krantai 2008,- 80 p. m.v. 6,95 Lt
9789986388876 Nuo kopijos iki interpretacijos Zarėka V. ŠU leidykla 2008,- 83 p. m.v. 22,50 Lt
9789955854081 Tarpukario bajorai fotografijose VDA leidykla 2008,- 171 p. m.v. 39,95 Lt
9789955734666 Vargonų muzika Lietuvoje XX a. Landsbergytė, J. 2008,- 352 p. įr. 32,95 Lt
                            11
1844570061 100 American Independent Films Wood, Jason 2004,- 204 p. m.v. 57,00 Lt
9780500514115 1000 Languages       m.v. 95,00 Lt
9780714848631 American Surfaces Shore, Stephen 2008,- 224 p. m.v. 99,00 Lt
0295986158 Andrew Wyeth; Master Drawings from the Artist's Collection
                                    Adams, Henry 2006,- 112 p. m.v. 85,00 Lt
9780977985081 Arabic Tattoos     2007,- 128 p. m.v. 49,00 Lt
0750663758 Architectural Details DETAIL Magazine 2004,- 164 p. kn. 297,00 Lt
0750658320 Architectural Tiles; Conservation and Restoration Durbin, Lesley 2004,- 240 p. įr. 221,00 Lt
9782940373772 Basic Design Grids      m.v. 89,00 Lt
9782940373642 Basics Fashion Design       m.v. 89,00 Lt
0813534534 Beyond Memory; Soviet Nonconformist Photography and Photo-Re 2004,- 352 p. įr. 217,00 Lt
1861893469 Bridge Bishop, Peter Reaktion Books 2007,- 224 p. m.v. 89,00 Lt
0750666579 Built to Meet Needs: Cultural Issues in Vernacular Architect
                                     Oliver, Paul 2006,- 480 p. įr. 181,00 Lt
3764377259 Climate Skin; Concepts for Building Skins That Can Do More
              Hausladen, Gerhard Saldanha, Michael de Liedl, Petra 2008,- 192 p. įr. 235,00 Lt
1580113818 Color Book of Felted Crochet Houck, Amy O'Neill 2008,- 176 p. m.v. 68,00 Lt
9781905814237 Complete Guide to Low Light Photography Freeman, Michael 2008,- 224 p. m.v. 99,00 Lt
0262134748 Designing Interactions Moggridge, Bill 2006,- 816 p. įv. 150,00 Lt
0750669039 Ecohouse     įr. 162,00 Lt
1568982852 Ethical Architect; The Dilemma of Contemporary Practice
                                    Spector, Tom 2001,- 256 p. m.v. 95,00 Lt
1574982915 Extruder, Mold & Tile: Forming Techniques Turner, A 2008,- m.v. 100,00 Lt
1851775331 Fashion and Sport Salazar, Ligaya 2008,- 128 p. m.v. 105,00 Lt
9780714848594 Fashion Book; Midi Format      2008,- 512 p. m.v. 79,00 Lt
9058562662 Floristry Basics: Materials    2008,- 120 p. įr. 118,00 Lt
0240807405 Focal Encyclopedia of Photography Peres, M. 2007,- įr. 268,00 Lt
9781859956861 Gustave Courbet     2008,- įr. 131,00 Lt
0750646020 Healthy Living Centres; A Guide to Primary Health Care Desig
                                    Purves, Geoffry 2001,- 214 p. įr. 359,00 Lt
0750646071 Hotel design, planning and development
      Rutes, Walter Penner, Richard H. Adams, Lawrence Architectural Press 2001,- 336 p. įr. 399,00 Lt
9789986770107 Ignas Burneika, Vilnius      įr. 48,95 Lt
9780714848464 Iron Fists     įr. 215,00 Lt
1864702672 Japan, the New Mix Takahashi, Masaaki 2007,- 264 p. m.v. 179,00 Lt
024080855X Light and Lens; Photography in the Digital Age Hirsch, Robert 2007,- 416 p. m.v. 152,00 Lt
1600591078 Masters; Art Quilts: Major Works by Leading Artists Sielman, Martha 2008,- 414 p. m.v. 79,00 Lt
9780500287231 New Poster Art Jong, Cees de Burger, Sefanie 2008,- 240 p. m.v. 89,00 Lt
9782080300294 One Thousand Years of Manga Koyama-Richard, Bridget 2008,- 248 p. įr. 129,00 Lt
9781592533428 Packaging; An Essential Primer for Today's Competitive Marke 2008,- 192 p. m.v. 79,00 Lt
1592534023 Packaging; More Than 800 Colorways for Package Designs That
                                     Mousner, Jim 2008,- 256 p. įv. 69,00 Lt
9780714848068 Paula Rego; Behind the Scenes McEwen, John 2008,- 206 p. įr. 189,00 Lt
0714844888 Photography Book       m.v. 80,00 Lt
1574982885 Raku, Pit & Barrel: Firing Techniques Turner, A 2007,- m.v. 100,00 Lt
1574982907 Surface Decoration: Finishing Techniques Turner, A. 2008,- m.v. 100,00 Lt
1574982893 Throwing & Handbuilding: Forming Techniques Turner, A. 2007,- m.v. 100,00 Lt
9780977282791 Translating Hollywood Salyers, Christopher D. Sarowitz, Sam 2006,- 160 p. įr. 120,00 Lt
075065693X Transport Terminals and Modal Interchanges
                              Blow Architectural Press 2005,- 256 p. m.v. 247,00 Lt
0714844462 Vitamin P Phaidon Press 2004,- 352 p. m.v. 145,00 Lt
9780500514085 Wally Olins      m.v. 49,00 Lt
0750663723 Working Drawings Handbook Styles, K. Bichard, Andrew Architectural Press 2004,- 160 p. įr. 170,00 Lt
9785170318162 Kitaiskaja Zivopis; Yroki Zivopisi 2002,- m.v. 22,00 Lt

                         Pedagogika
9986386993 Ką seka vaiko pasaka Braţienė N. ŠU leidykla 2008,- 59 p. m.v. 10,90 Lt
0205424007 Assessment for Educational Leaders Popham, W.James 2005,- 399 p. m.v. 199,00 Lt
1580088708 Career Counselor's Handbook Figler, Howard Bolles, Richard Nelson 2007,- 312 p. m.v. 79,00 Lt
1412916887 Encyclopedia of Educational Psychology 2008,- 1000 p. įr. 840,00 Lt
0761930396 Handbook of Career Studies   2007,- 600 p. įr. 446,00 Lt
0415432936 Plagiarism, the Internet and Student Learning; Improving Aca
                          Sutherland-Smith, Wendy 2008,- 176 p. m.v. 116,00 Lt
0275933865 Professional Education in the United States 1994,- 240 p. įr. 342,00 Lt
                            12
0415372984 Quantitative Data Analysis in Education Connolly, Paul 2006,- 304 p. m.v. 105,00 Lt
0750666552 Research in Information Systems; A Handbook for Research Sup 2004,- 344 p. įr. 173,00 Lt
9782011555182 Alter ego 4 guide pedagogique   2008,- 190 p. m.v. 62,00 Lt

                         Politika
9789955332312 Kokia demokratija, koks kapitalizmas Norkus Z. 2008,- 744 p. įr. 43,95 Lt
1599041774 Case Studies on Digital Government Rocheleau, Bruce 2007,- 361 p. įr. 265,00 Lt
023000637X Comparative Government and Politics 2007,- 416 p. m.v. 137,00 Lt
0333995562 Comparing Local Governance; Trends and Developments
                               Denters, B. Palgrave 2004,- 304 p. m.v. 120,00 Lt
0415415055 Development Reader    2007,- 240 p. m.v. 158,00 Lt
0691134073 Digital Government; Technology and Public Sector Performance
                                 West, Darrell M. 2007,- 256 p. m.v. 66,00 Lt
0415254337 Economic Voting    2002,- 352 p. įr. 368,00 Lt
0415401860 E-government in Europe; Re-booting the State 2006,- 240 p. įr. 362,00 Lt
0415324823 Electronic Democracy; Mobilisation, Organisation and Partici 2004,- 224 p. įr. 394,00 Lt
140394721X Foreign Policy of the European Union
                   Keukeleire, Stephen MacNaughtan, Jennifer 2008,- 320 p. įr. 328,00 Lt
1574445642 Handbook of Technology Management in Public Administration 2006,- 880 p. įr. 434,00 Lt
0195424298 Social and Political Philosophy; Classic and Contemporary Re
                                Veltman, Andrea 2008,- 552 p. m.v. 184,00 Lt
0754625389 The Logic of Constitutional Rights Heinze, Eric Ashgate 2005,- 115 p. įr. 315,00 Lt
0230001440 Tools of Government in the Digital Age
                    Hood, Christopher C. Margetts, Helen Z. 2007,- 272 p. m.v. 120,00 Lt
0955620228 Ultimate EU Test Book Beneth, A. 2008,- m.v. 139,00 Lt
0761935703 Women in Peace Politics    2008,- 323 p. m.v. 79,00 Lt

                        Psichologija
9789955678342 Ketinimo galia Dyer, W.W. 2008,- 224 p. įr. 31,50 Lt
9789955332299 Mano knyga - vaikas Rimkutė E. 2008,- 238 p. m.v. 19,95 Lt
9789955380641 Mokykitės mąstyti Buzan T. 2008,- 184 p. m.v. 22,00 Lt
9789955605454 Neurotiška mūsų laikų asmenybė Horney K. 2008,- 288 p. m.v. 18,50 Lt
9789955142447 Verslo etiketas moterims Helnach-Grosser S. 2008,- 304 p. įr. 30,95 Lt
9785415020454 Ţaidimai, kuriuos ţaidţia ţmonės Berne, E. 2008,- 208 p. įr. 36,50 Lt
9789955290650 Ţiauri švelnioji meilė Chiara M. Katalikų pasaulio leidiniai 2008,- 253 p. m.v. 25,90 Lt
0195176804 Causal Learning; Psychology, Philosophy, and Computation 2007,- 358 p. įr. 226,00 Lt
0262161524 Cognitive Carpentry; A Blueprint for How to Build a Person
                                 Pollock, John L. 1995,- 392 p. įr. 225,00 Lt
1591477824 Cognitive Schemas and Core Beliefs in Psychological Problems
                                   Riso, L.P. 2007,- 248 p. įr. 187,00 Lt
1843922959 Dictionary of Forensic Psychology 2008,- 400 p. m.v. 120,00 Lt
0743276639 Emotion Machine; Commonsense Thinking, Artificial Intelligen
                       Minsky, Marvin Random House USA 2006,- 416 p. įr. 92,00 Lt
1412924707 Encyclopedia of Industrial and Organizational Psychology 2006,- 1200 p. įr. 1.155,00 Lt
1593853270 Managing Suicidal Risk Jobes, D. Guilford Press 2006,- 222 p. m.v. 119,00 Lt
0521852595 Motivation and Action   2008,- 560 p. įr. 525,00 Lt
0124192394 Neurobiology of Addiction Koob, George Moal, Michel Le 2005,- 504 p. įr. 459,00 Lt
0240809300 Perception and Imaging Zakia, R. 2007,- 410 p. m.v. 123,00 Lt
1591477387 Sensation Seeking and Risky Behavior Zuckerman, Marvin 2006,- 320 p. įr. 188,00 Lt
9785882302022 Geštaljt-seminary Perlz, F. 2008,- 352 p. įr. 40,00 Lt
9785863751474 Jungianskaja interpretacija snovidenii Holl, D.A. 2007,- 139 p. m.v. 30,95 Lt
9785829109837 Ob energetike duši Jung, K.G. 2008,- 297 p. įr. 28,95 Lt
9785829108663 Psichika: struktura i funkcioni onirovanije Freid, Z. 2007,- 230 p. įr. 18,95 Lt
9785829108595 Struktura psichiki i archetipy Jung, K.G. 2007,- 303 p. įr. 22,95 Lt
9785829108380 Vnturennij mir travmy Kalšed, D. 2007,- 368 p. įr. 28,95 Lt

                        Religijotyra
9789955290636 Krikščionybės įvadas Ratzinger J. Katalikų pasaulio leidiniai 2008,- 310 p. m.v. 32,90 Lt
9789955290698 Meditacijos Lubich Ch. Katalikų pasaulio leidiniai 2008,- 118 p. m.v. 8,90 Lt
1590305345 Dragon Thunder; My Life with Chogyam Trungpa Mukpo, Diana J. 2008,- 432 p. m.v. 60,00 Lt
0691136297 Evil Incarnate Frankfurter, D. 2008,- m.v. 63,00 Lt
0195178734 Handbook of Bioethics and Religion 2006,- 480 p. įr. 357,00 Lt
9785170435067 400 let obmana Fomenko, A.T. 2007,- 350 p. įr. 21,95 Lt
                           13
9785829108830 Čelovek moisej: psichologija religii Freid, Z. 2007,- 185 p. įr. 17,50 Lt
9785699206445 Kitajskaja mifologija  2007,- 411 p. įr. 24,95 Lt
9785699214594 Sverchjestestvennoje bogi i demony evoliucii Henkok, G. 2008,- 800 p. įr. 33,95 Lt
9785170435937 Traktat satany Šliper, A. 2007,- 607 p. įr. 24,95 Lt

                  Sociologija, visuomenės mokslai
9789986389095 Neįgaliųjų profesinė reabilitacija: sėkmės prielaidos
                     Baranauskienė I. Juodraitis A. ŠU leidykla 2008,- 430 p. įr. 39,90 Lt
515208015 Oikos 2008/1(5) Versus Aureus 2008,- 165 p. m.v. 24,95 Lt
978415020461 Ţmogaus paţinimas Adler, A. 2008,- 256 p. įr. 34,50 Lt
1412924898 Designing Qualitative Research
                Marshall, Catherine Rossman, Gretchen B. Sage 2006,- 280 p. m.v. 147,00 Lt
1412909171 Emergent Methods in Social Research
                      Hesse-Biber, Sharlene Leavy, Patricia 2006,- 448 p. įr. 393,00 Lt
0195306619 Encyclopedia of Social Work    2008,- 701 p. įr. 999,00 Lt
0387709592 Handbook of Social Movements Across Disciplines 2007,- 336 p. įr. 570,00 Lt
0789003252 International Perspectives on Social Work in Health Care
                                 Auslander, Gail K 1997,- 272 p. įr. 145,00 Lt
0761922091 Longitudinal Research Menard, Scott W. 2002,- 96 p. m.v. 74,00 Lt
1412916070 Qualitative Inquiry and Research Design; Choosing Among Five
                                Creswell, John W. 2007,- 575 p. įv. 158,00 Lt
078906023X Social Group Work Today and Tommorow 1996,- m.v. 79,00 Lt
1861349335 Social Justice and Public Policy; Seeking Fairness in Divers 2008,- 256 p. m.v. 110,00 Lt
0821372270 Women in International Migrati on Schiff, M. 2007,- m.v. 137,00 Lt
0521857244 Work of Global Justice; Human Rights as Practices Kurasawa, Fuyuki 2007,- 248 p. įr. 236,00 Lt

                    Tarpdisciplininės studijos
0306465140 Abduction, Reason and Science; Processes of Discovery and Ex 2000,- 224 p. įr. 404,00 Lt
0465039146 Code; Version 2.0 Lessig, Lawrence 2006,- 352 p. m.v. 53,00 Lt
1591024587 Defending Science, within Reason; Between Scientism and Cyni
                                Haack, Susan 2007,- 411 p. m.v. 58,00 Lt
0486600882 Elements; vol.1 Euclid 1956,- 1414 p. m.v. 46,00 Lt
0486600890 Elements; vol.2 Euclid 1956,- 448 p. m.v. 52,00 Lt
0486600904 Elements; vol.3 Euclid 1956,- 560 p. m.v. 46,00 Lt
1566706416 Environmental Monitoring Wiersma, G. Bruce CRC 2003,- įr. 483,00 Lt
0849302064 Laboratory Guide for Conducting Soil Tests and Plant Analysi
                              Jones, J.Benton 2001,- 384 p. m.v. 252,00 Lt
0126561532 Renewable Energy Sorensen, B. Academic Press 2004,- 952 p. įr. 232,00 Lt
0521275601 Scientific Controversies; Case Studies in the Resolution and 1987,- 654 p. m.v. 210,00 Lt
3540722270 Thinking in Complexity; The Computational Dynamics of Matter
                                Mainzer, Klaus 2007,- 500 p. įr. 184,00 Lt
0521533473 Wildlife Population Growth Rates Cambridge UP 2004,- 350 p. m.v. 210,00 Lt
044452777X World of Nano-biomechanics; Mechanical Imaging and Measureme
                                 Ikai, Atsushi 2007,- 300 p. įr. 478,00 Lt

             Technika, inţinierija, elektronika, biotechnologijos
9789955332510 Baltijos jūros uostai Ţaromskis R. 2008,- 431 p. įr. 38,50 Lt
0471772089 Alternative Energy Resources; The Quest for Sustainable
                                   Kruger, Paul 2006,- 272 p. įr. 210,00 Lt
1859575277 Assessing Food Safety of Polymer Packaging
                           Vergnaud, J-.M. Rosca, I.D. 2006,- 290 p. m.v. 519,00 Lt
1848210256 Bioprocess Control   2008,- 242 p. įr. 404,00 Lt
0123740908 Digital Signal Processing Tan, L.    m.v. 210,00 Lt
0240520815 Digital Television; Satellite, Cable, Terrestrial, IPTV, Mob
                                  Benoit, Herve 2008,- 280 p. m.v. 154,00 Lt
075068139X Electrical Circuit Theory and Technology Bird, John 2007,- 972 p. m.v. 134,00 Lt
0750669888 Electronic and Electrical Servicing Sinclair, Ian 2007,- 328 p. m.v. 105,00 Lt
3540744436 Electronic Goverment; 6th International Conference, EGOV 200 2007,- 464 p. m.v. 221,00 Lt
0750669608 Electronics; A First Course Bishop, O.N. 2006,- 272 p. m.v. 91,00 Lt
0750684984 Electronics; Circuits and Systems Bishop. Owen 2007,- 384 p. m.v. 109,00 Lt
0750680830 Engineering Science Bolton, W. 2006,- 448 p. m.v. 105,00 Lt
0750684178 Essential MATLAB for Engineers and Scientists 3rd ed.
                         Hahn, B. Valentine, D. Newnes 2007,- 448 p. m.v. 121,00 Lt
                           14
3527307990 Evolutionary Methods in Biotechnology; Dirty Tricks for Dire
                                    Wiley-VCH 2004,- 227 p. įr. 578,00 Lt
0750669276 Flight Dynamics Principles; A Linear Systems Approach to Air
                                    Cook, M. 2007,- 488 p. įr. 213,00 Lt
1840914297 Formulas for Flavour; How to Cook Restaurant Dishes at Home
                                 Campbell, John 2005,- 160 p. m.v. 79,00 Lt
0387292608 Fundamentals of Nanoscale Film Analysis
                  Alford, Terry L. Feldman, L.C. Mayer, James W. 2006,- 400 p. įr. 268,00 Lt
0444527214 Fundamentals of Thermophotovoltaic Energy Conversion
                                  Chubb, Donald 2007,- 530 p. įv. 392,00 Lt
0748765344 Gene Cloning Minchin, Steve Lund, P. Lodge, Julia 2006,- 350 p. m.v. 165,00 Lt
0120883813 Heavy Metals in the Environment; Origin, Interaction and Rem 2005,- 282 p. įr. 423,00 Lt
0805858709 Human-computer Interaction Handbook; Fundamentals, Evolving 2007,- 1384 p. įr. 446,00 Lt
9780121602406 Introduction to Modeling in Physiology and Medicine Cobelli 2007,- įr. 268,00 Lt
3527314431 Medicinal Plant Biotechnology; From Basic Research to Indust
                                   Kayser, O. 2006,- 580 p. įr. 919,00 Lt
1848210019 Modeling and simulation of turbulent flows Schiestel, Roland 2007,- 768 p. įr. 722,00 Lt
0120885166 Multidimensional Signal, Image, and Video Processing and Cod
                                 Woods, John W. 2006,- 512 p. įr. 213,00 Lt
0750667230 Nuclear Safety Petrangeli, Gianni 2006,- 448 p. įr. 315,00 Lt
0750679867 Optimizing and Testing WLANs; Proven Techniques for Maximum
                                Alexander, Tom 2007,- 304 p. m.v. 181,00 Lt
3527308954 Pocket Guide to Biotechnology and Genetic Engineering
                                  Schmid, R. 2003,- 360 p. m.v. 197,00 Lt
0750659246 Principles of Corrosion Engineering and Corrosion Control
                                  Ahmad, Zaki 2006,- 672 p. m.v. 210,00 Lt
0123740371 Sketching User Experiences; Getting the Design Right and the
                                Buxton, William 2007,- 448 p. m.v. 154,00 Lt
0750650605 Structural Design of Steelwork to EN 1993 and EN 1994
                               Lawrence, Martin 2007,- 488 p. m.v. 188,00 Lt
1558605614 The usability engineering life cycle; A practitioner's handb
                    Mayhew, Deborah J. Morgan Kaufmann 1999,- 560 p. m.v. 232,00 Lt
0805844791 Usability and Internationalization of Information Technology 2004,- 392 p. m.v. 147,00 Lt
1558607129 Usability Engineering; Scenario-Based Development of Human-C
                        Rosson, Mary Beth Carroll, John M. 2001,- 448 p. įr. 217,00 Lt
0240805577 Video Over IP; A Practical Guide to Technology and Applicati
                               Simpson, Wes D. 2005,- 520 p. m.v. 191,00 Lt

                   Verslas, ekonomika, finansai
0071508287 Always on; The Future of Advertising and Marketing Vollmer, Chris 2008,- 192 p. m.v. 53,00 Lt
0071494413 Brand Promise; How Ketel One, Costco, Make-A-Wish, Tourism V
                                  Knapp, Duane 2008,- 288 p. įr. 84,00 Lt
0205431089 Career Counseling Stauffer, Mark Capuzzi, David 2005,- 528 p. įr. 312,00 Lt
0335221769 Coaching and Mentoring at Work; A Practical Guide Connor, Mary 2007,- 224 p. m.v. 95,00 Lt
9783540779575 Computational Methods in Financial Engineering Kontoghiorghes 2008,- 425 p. įr. 409,00 Lt
0521059690 Cooperative Nature of the Firm Ichiishi, Tatsuro 2008,- 230 p. m.v. 120,00 Lt
0120958112 Cost-Justifying Usability; An Update for the Internet Age 2005,- 640 p. m.v. 213,00 Lt
0199547009 Digital Era Governance   2008,- 289 p. m.v. 100,00 Lt
0750689455 EMarketing EXcellence: Planning and Optimising your Digital
                                  Chaffey, D. 2008,- 432 p. m.v. 136,00 Lt
1591405564 Encyclopedia of Communities of Practice in Information and 2005,- 600 p. įr. 772,00 Lt
1405887338 Exploring Corporate Strategy
                  Johnson, Gerry Scholes, Kevan Whittington, Richard 2007,- įv. 236,00 Lt
0273708023 Exploring Strategic Change Balogun, J. 2008,- 280 p. m.v. 210,00 Lt
3540286101 Extreme Events in Nature and Society 2005,- 367 p. įr. 202,00 Lt
047012881X Financial Accounting Theory and Analysis; Text Readings and
                             Schroeder, Richard G. 2008,- 640 p. įr. 205,00 Lt
0750683805 Food and Wine Festivals and Events Around the World 2008,- 352 p. m.v. 147,00 Lt
0789026406 Growth and development through group work Carson, Claudia J Haworth 2004,- m.v. 57,00 Lt
193069945X Guide to the Project Management Body of Knowledge
                         Project Management Institute 2004,- 388 p. m.v. 145,00 Lt
1591408903 Handbook of Research on e-Portfolios 2006,- 648 p. įr. 533,00 Lt
0470258217 How to Market, Advertise and Promote your Business or Servic
                               Egelhoff, Tom C. 2008,- 272 p. m.v. 58,00 Lt
                           15
0273713159 Innovation Management and New Product Development Trott, Paul 2008,- 600 p. m.v. 220,00 Lt
0273713876 International Marketing and Export Management
                         Albaum, Gerald Duerr, Edwin 2008,- 688 p. m.v. 247,00 Lt
0415319064 Lessons in Leadership; Meeting the Challenges of Public Servi
                           Milner, Eileen Joyce, Paul 2005,- 192 p. m.v. 131,00 Lt
1405887346 Management; An Introduction Boddy, David 2007,- įv. 242,00 Lt
0273711180 Management; Concepts and Practices Hannagan, T.J. 2007,- 808 p. m.v. 194,00 Lt
9812565922 Managing Emerging Technologies and Organizational Transforma 2006,- 244 p. m.v. 153,00 Lt
0199290431 Marketing Baines, Paul Fill, Chris Page, Kelly 2008,- 704 p. m.v. 189,00 Lt
1560221135 New Dimensions in Agroecology     2005,- 592 p. m.v. 245,00 Lt
0415096375 New directions in economic methodology Routledge 1994,- 416 p. m.v. 193,00 Lt
1904339468 Operational Risk; Practical Approaches to Implementation 2005,- 360 p. įr. 624,00 Lt
8847006953 Planning Theory: From the Political Debate to Methodological 2007,- įr. 206,00 Lt
0195335627 Powers to Lead; Soft, Hard, and Smart Nye, Joseph S., Jr. 2008,- 240 p. įr. 49,00 Lt
9783540781738 Product Lifecycle Management Saaksvuori, A. 2008,- 253 p. įr. 220,00 Lt
047022908X Profitability and Systematic Trading: Quantitative Approach
                                     Harris, M. 2008,- 224 p. įr. 210,00 Lt
0521059720 Public Debt Management: Theory and History Dornbusch, Rudiger 2008,- 374 p. m.v. 168,00 Lt
0521871352 Rationality in Economics; Constructivist and Ecological Form
                                 Smith, Vernon L. 2007,- 384 p. įr. 210,00 Lt
0521797969 Reflection without Rules; Economic Methodology and Contempor
                        Hands, D. Wade Cambridge UP 2001,- 492 p. m.v. 110,00 Lt
0273713191 Relationship Marketing Egan, John 2008,- 304 p. m.v. 210,00 Lt
1405847328 Service Operations Management Johnston, R. 2008,- 516 p. m.v. 225,00 Lt
0750679808 Srategic Integrated Marketing Communications Percy, Larry 2008,- 375 p. m.v. 129,00 Lt
0199239908 Strategy, Innovation, and Change; Challenges for Management
                                 Galavan, Robert 2008,- 336 p. įr. 131,00 Lt
1861529643 Strategy: process, content, context Thomson Learning 2004,- 1152 p. m.v. 235,00 Lt
0335200478 Strategic Management for the Public Services Joyce, Paul 1999,- 224 p. m.v. 104,00 Lt
9076078556 Tax Competition in Europe Schon, Wolfgang 2003,- 518 p. įr. 480,00 Lt
0340966939 Teach Yourself Cash Flow for Small Businesses Mccallion, Robert 2008,- 208 p. m.v. 35,00 Lt
0199237727 Time, Policy, Management; Governing with the Past
                                Pollitt, Christopher 2008,- 240 p. įr. 131,00 Lt
0071494898 Tips and Traps for Marketing Your Business
                       Grutzner, Fritz P. Cooper, Scott W. 2008,- 256 p. m.v. 58,00 Lt
1563272822 Toyota Product Development System; Integrating People, Proce
                        Morgan, James M. Liker, Jeffrey K. 2006,- 377 p. įr. 120,00 Lt
0080453392 Tomorrow's Tourist; Scenarios and Trends Yeoman, Ian 2008,- 250 p. m.v. 162,00 Lt
0273694987 Understanding Strategic Management Capon, C. 2008,- 456 p. m.v. 184,00 Lt
075068464X Understanding the Global Spa Industry: Spa management
                                    Bodeker, G. 2008,- 256 p. įr. 187,00 Lt
0471411019 Valuation for M and A; Building Value in Private Companies
                        Evans, Frank C. Bishop, David M. 2001,- 312 p. įr. 210,00 Lt
0750679786 World Geography of Travel and Tourism 2007,- m.v. 147,00 Lt

                         Veterinarija
0683305778 Reproduction in Farm Animals Hafez, B. Hafez, E.S.E. 2000,- 528 p. įr. 211,00 Lt

                         Ţemės ūkis
1861267886 Organic Vegetable Production; A Complete Guide       2006,- 240 p. įr. 110,00 Lt


             Daţniausiai pasitaikančių santrumpų paaiškinimai

Leidinio tipas:

br. – periodika, t.p. leidiniai iki 6 psl.
CD – audio kompaktinis diskas
CD-ROM – kompiuterinis kompaktinis diskas
įr. – knyga kietu viršeliu
įv. – kelių skirtingų leidinių tipų komplektas (pvz., knyga ir kasetė ar pan.)
                           16
kas. – audiokasetė
kn. – knyga
m.v. – knyga minkštais viršeliais

Mokslo institucijų, universitetų pavadinimai:

KFMI - KFMI institutas
KTKC- Kauno tautinės kultūros centras
KU – Klaipėdos universitetas
LII – Lietuvos istorijos institutas
LKI – Lietuvių kalbos institutas
LLTI – Lietuvių litaratūros ir tautosakos institutas
LKMA - Lietuvių katalikų mokslo akademija
LMA – Lietuvos mokslų akademija
LTS – Lietuvos tautodailininkų sąjunga
MELI – Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas
PTC “LP” – Pilių tyrimo centras “Lietuvos pilys”
ŠU – Šiaulių universitetas
 – Vytauto Didţiojo universitetas
VPU – Vilniaus pedagoginis universitetas
 - Vilniaus universitetas

Leidinio kilmės vieta (kai leidėjas nenurodytas):

(angl.) – anglakalbėse šalyse (Didţioji Britanija, JAV ir kt.) išleista knyga
(liet.) – Lietuvoje išleista knyga
 (rus.) – Rusijoje išleista knyga


Kitos santrumpos:

Lt - Litai
p. – puslapiai
UP – University Press (pvz., Oxford UP)
                          17

								
To top