Docstoc

template kepimpanan

Document Sample
template kepimpanan Powered By Docstoc
					PUSAT KEGIATAN PELAJAR                              HEP/PKP/AGH-2011-3
Bahagian Hal Ehwal Pelajar
Aras 4, Bangunan Budisiswa
Universiti Teknologi MARA
40450 Shah Alam
Tel: 03-55443539/3529 ; Fax: 03-5544 3686

          ANUGERAH KEPIMPINAN HARAPAN SISWA/SISWI TAHUN 2011


 A.  MAKLUMAT PELAJAR
   Tandakan       mengikut kategori yang dicalonkan.
           √                              Sila lekatkan gambar
                                            anda di sini.
   1.   Kategori:                                (dimestikan)

       i.   Kepimpinan Cemerlang Siswa

       ii.  Kepimpinan Cemerlang Siswi

   2.   Nama Pelajar         :

   3.   Tarikh Lahir         :

   4.   No. Pelajar

   5.   Fakulti           :

   6.   Program Pengajian      :

   7.   Semester           :

   8.   CGPA             :

   9.   No. Telefon Bimbit      :

   10.  Email            :
 B.  MAKLUMAT PERSATUAN

   1.   Nama Persatuan / Kelab    :

   BIL.     NO. PENDAFTARAN               NAMA PERSATUAN
            PERSATUAN
   i.

   ii.

   iii.
C.  MAKLUMAT PENCAPAIAN TAHUN 2011

   BIL.  NAMA PROGRAM    TARIKH &   PERINGKAT   PENCAPAIAN   JAWATAN   KATEGORI    PERANAN /   SUMBANGAN  DOKUMENTASI  LAIN-LAIN
                 TEMPAT                   YANG DI   AKTIVITI  TANGGUNGJAWAB
                                      SANDANG

   1.
   2.
   3.
   4.
   5.
   6.
      Nota :
      1. Sila rujuk panduan mengisi borang untuk keterangan lanjut.
      2. Bagi setiap program yang dinyatakan, perlu disertakan bersama salinan laporan aktiviti untuk rujukan.
                                           HEP/PKP/AGH-2011-3
 D. DICALON OLEH PENASIHAT PERSATUAN          E.  PENGESAHAN

 Nama     :

 Jawatan    :

                            ______________________________________________
 Alamat    :                       Rektor/Dekan/Pengetua Kolej/ PKP


                            Nama  :
 Tandatangan  :
                            Cop   :
 Cop      :
                            Tarikh :
 Tarikh    :


                   UNTUK KEGUNAAN PEJABAT

          Cop Penerimaan
             &
            Tarikh
                     MAKLUMAT AM

******************************************************************************

  SYARAT-SYARAT PENYERTAAN:

    1.  Penyertaan adalah terbuka kepada pelajar Diploma atau Ijazah Sarjana Muda bagi semester 2
       dan ke atas. (tidak termasuk pelajar tahun akhir)

    2.  Calon mestilah memiliki CGPA 3.00 ke atas dan sertakan bersama salinan slip keputusan
       peperiksaan yang telah disahkan oleh Fakulti.

    3.  Sertakan bersama gambar berukuran passport dan sekiranya gagal berbuat demikian
       permohonan akan ditolak.

    4.  Penilaian akan dibuat berdasarkan tempoh penganjuran aktiviti bermula dari bulan Disember
       2010 hingga November 2011

******************************************************************************
                                         PANDUAN MENGISI BORANG PERMOHONAN
C.  MAKLUMAT PENCAPAIAN TAHUN 2011

   BIL.    NAMA AKTIVITI       TARIKH &      PERINGKAT      PENCAPAIAN       JAWATAN       KATEGORI       PERANAN /       SUMBANGAN       DOKUMENTASI       LAIN-LAIN
                       TEMPAT                             YANG DI       AKTIVITI     TANGGUNGJAWAB
                                                      SANDANG

   1.
   2.
   3.
   4.
                            Nyatakan peringkat aktiviti                                             Nyatakan impak yang
   5.                                                           Nyatakan kategori aktiviti           diperolehi daripada
                            samada :
   6.                                                           samada :                    penganjuran program.
                            •    Peringkat Kolej/Fakulti/
                                Persatuan.                          •   Akademik/Ilmiah.
                            •    Peringkat Universiti.                    •   Khidmat Masyarakat/
                            •    Peringkat Kebangsaan                        Sosial
                            •    Peringkat Antarabangsa                    •   Kreatif/Inovasi
                                                                                               Sila sertakan laporan
                                                               •   Sukan/Rekreasi
                                                                                               aktiviti, salinan keratan
                                                               •   Kerohanian                         akhbar, salinan sijil@surat
                                                               •   Kebudayaan/Warisan                     penghargaan & gambar
      Nyatakan nama aktiviti yang                    Nyatakan pencapaian              •   Keusahawanan                        sebagai dokumen
      ingin dicalonkan.                         aktiviti samada mendapat                                            sokongan.
                                        pengiktirafan, penghargaan
                                        & seumpamanya.

                                        Contohnya:
                                                                        Nyatakan peranan yang                    Maklumat tambahan lain
                                        •  Johan @ setaraf.
                                                                        dimainkan dalam                       yang ingin dinyatakan.
                                        •  Naib Johan @
                                          setaraf.                          melaksanakan program
                                        •  Ketiga @ setaraf.                      samada :
                                        •  Lain-lain
                                                                        •   Pengarah Program @
                                                                           setaraf.
                   Nyatakan tarikh & tempat
                                                  Nyatakan jawatan yang            •   Majlis Tertinggi @
                   pelaksanaan aktiviti.
                                                  disandang dalam                  setaraf.
                                                  persatuan/kelab.               •   Ahli Jawatankuasa @
                                                                           setaraf.
                                                  Contohnya:                  •   Ahli @ peserta.
                                                  •  Pengerusi.
                                                  •  Timb. Pengerusi.
                                                  •  Setiausaha.
                                                  •  Lain-lain jawatan.        Nota :
        1. Sila rujuk panduan mengisi borang untuk keterangan lanjut.
        2. Bagi setiap program yang dinyatakan, perlu disertakan bersama salinan laporan aktiviti untuk rujukan.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:5
posted:2/7/2012
language:
pages:5