templete panduan by pendeka

VIEWS: 5 PAGES: 5

									Panduan Moderator E-AduanHalaman Utama E-Aduan UiTM (Moderator)
    Paparan halaman utama sistem e-aduan UiTM

    Terbahagi kepada 3 Kategori Pengguna

    -Staf
    -Pelajar
    -Pelawat
Halaman Senarai Maklumbalas
    Menu ini memaparkan semua maklumbalas yang diterima mengikut kategori.
    Semua maklumbalas dibahagi kepada 3 kategori. Staf,Pelajar dan Pelawat. Klik pada Staf
    untuk maklumbalas staf, Pelajar untuk maklumbalas pelajar dan Pelawat untuk orang luar.
    Untuk membuka paparan maklumbalas lebih lanjut, klik pada mana-mana tarikh
    maklumbalas yang dikehendaki.
Halaman Paparan Maklumbalas
    Memaparkan segala butiran maklumbalas yang dibuat pengadu.
    Halaman untuk jawab, foward,hapus,kemaskini dan cetak maklumbalas yang diterima.
    Untuk mengemaskini bahagian/fakulti atau foward, anda perlu menekan butang Kemaskini
    di bahagian (A).
    Untuk menjawab maklumbalas pula, isi di bahagian (B).
Halaman Foward Maklumbalas
    Foward maklumbalas bertujuan sama ada maklumbalas bukan untuk bahagian/fakulti kita.
    Sila pilih bahagian/fakulti yang anda ingin difowardkan maklumbalas tersebut. Jika anda tidak
    pasti, sila foward kan kepada Jabatan Komunikasi Korporat.
      Setelah anda pilih, semua maklumat moderator bahagian/fakulti akan dipaparkan. Jika
      anda ingin menambah catatan, sila tambah diruangan Tindakan/Catatan.
      Jika telah selesai, tekan butang foward dan maklumbalas akan difowardkan ke
      bahagian/fakulti yang berkenaan.
Halaman Tindakan/Jawapan
    Memaparkan maklumat moderator dan maklumbalas.
    Sila isi tindakan/jawapan anda di ruangan Tindakan Diambil. Jika ada lampiran yang berkaitan
    sila klik Browse.
    Moderator juga hendaklah mengenal pasti sumber aduan dari mana. Pilih salah satu.
    Setelah selesai semua klik butang Hantar Tindakan. Tindakan akan diemailkan kepada
    pengadu dan Jabatan Komunikasi Korporat.

								
To top