templete adv by pendeka

VIEWS: 11 PAGES: 2

									        JABATAN KOMUNIKASI KORPORAT

                                                                           Aras 2,
                                                                           Canseleri Tuanku Syed Sirajuddin
                                                                           Universiti Teknologi MARA
                                                                           40450 Shah Alam
                                                                           Tel : 03 - 5544 2102 / 2022
                                                                           Fax : 03 - 5544 2086


                                                BORANG PERMOHONAN
                                               PERMIT IKLAN SEMENTARA
                                Borang ini mestilah diisi oleh Pegawai Kategori A dan B sahaja. Manakala bagi siswa/siswi
                                       UiTM, hanya Ketua Program sahaja yang dibenarkan membuat permohonan

  1. BUTIR-BUTIR PEMOHON


Nama                          : .......................................................................................................................................................
Jawatan                         : .................................................................... No. Pekerja : .....................................................
Fakulti / Jabatan / Pusat / Unit : .......................................................................................................................................................
No. Telefon                       : (P) .................................................................... (H/p) ..............................................................
E-mail                         : ....................................................................


  2. BUTIR-BUTIR IKLAN

         UKURAN             BIL               TIDAK                                            TARIKH PEMASANGAN
  BIL                          BERCAHAYA                           LOKASI PEMASANGAN
      PANJANG   LEBAR          UNIT              BERCAHAYA                                            MULA   TAMAT
PENGAKUAN PEMOHON
Dengan ini saya mengesahkan bahawa semua maklumat yang tercatat di dalam borang ini dan
lampiran-lampiran yang disertakan adalah benar belaka dan saya mematuhi semua syarat-syarat yang di
kenakan terhadap saya.

..........................................................................                            ..............................................................................
T/tangan Pemohon                                                         T/tangan : Dekan / Pengarah / Ketua / Pengerusi

..........................................................................                            ..............................................................................
Tarikh                                                              Tarikh

     KEGUNAAN JKK
                                                         Pegawai Meluluskan : ............................................
        Diluluskan                                                                  (Tandatangan)

        Tidak Diluluskan                                         Nama                   : ...........................................

                                                         Jawatan                 : ...........................................
     Sekiranya permohonan ini tidak diluluskan,
     sila berikan sebab                                            Tarikh                  : ...........................................

     ......................................................................................
                                                         Cop :
     ......................................................................................
     ......................................................................................

     PENTING           PERMOHONAN YANG TIDAK DISERTAKAN CONTOH DAN SOFT COPY TIDAK AKAN DILAYAN.
BORANG PERMOHONAN PERMIT IKLAN SEMENTARASila sertakan dokumen seperti di bawah untuk permohonan
SEPANDUK / BUNTING / BELON / PAPAN TANDA SEMENTARA      Satu salinan lakaran Sepanduk / Bunting / Belon / Papan Tanda Sementara.

      Satu salinan senarai lokasi atau pelan lokasi pemasangan Sepanduk /
      Bunting / Belon.

      Sekeping gambar lokasi pemasangan Papan Tanda Sementara.
                                             .


      Surat pengesahan atau sokongan jika berkaitan.
                                         JKKPA

								
To top