Podnoszenie kwalifikacji zawodowych by 36mJ83

VIEWS: 0 PAGES: 44

									Podnoszenie kwalifikacji
   zawodowych
   Panel brokerski
  V Kongres Brokerów
   Mikołajki 2002
           Plan prezentacji

•  Edukacja ciągła brokera w Wielkiej Brytanii i Holandii
•  Weryfikacja licencji w Kanadzie
•  Kanada – szkolenie CIP-owca
•  Ogólny program edukacji ciągłej w Polsce
•  Zestaw tematów PEC
•  Koncepcja organizacyjna PEC, zasady uczestnictwa
•  Rozliczenie brokera ze szkoleń
•  Start Programu
•  PEC kontakt
    Wielka Brytania – Continuing Professional
    Development – system kontynuacji rozwoju
           zawodowego
• General Insurance Standards Council:
   – Zasady członkostwa (obligo)
   – Etyka w Biznesie i standardy obsługi
   – Wymogi dot. CPD
• Dwie metody realizacji CPD:
   – Zajęcia kierowane: szkolenia, warsztaty, konferencje, seminaria
   – Nauka własna: lektura
•  Statystycznie: 1 godz./tyg.
•  Broker ustala liczbę godz. CPD z managerem
•  CPD log do wglądu GISC
•  Okres kształcenia i rozliczeń: rocznie
•  Uprawnienia GISC:
   – Audyt u brokera
   – Nakładanie kar
   – Wniosek o cofnięcie licencji
  Holandia – system doskonalenia zawodowego

• Nadzór i egzekwowanie: NBVA (członek BIPAR)
• Warunki programu szkoleniowego:
  – Przedmiot: finanse lub ubezpieczenia
  – „Przyzwoity poziom”
• Wybór kursu: dowolnie
• Punktacja i zaliczanie:
  – 1 godz. = 1 pkt.
  – Firma jednoosobowa: min. 16 pkt.
  – Firma do 250 osób: 120 pkt.
• Sprawozdawczość: pracodawca pod koniec roku
• Program i punktacja publikowane
         Kanada – weryfikacja licencji

• Osobne licencje na życie i majątek
• Licencje 2-stopniowe:
  – 1 stopień: broker – pracownik firmy
  – 2 stopień : broker w firmie własnej
• Odnowienia licencji:
  – Życie: po 2 latach egz. dla kontynuacji sprzedaży i obsługi
  – Majątek: co roku bez egz., ale opłata
  – 2 stopień = wejście w system kursów
• Opłata za odnowienie licencji:
  – Majątkowej: pracodawca
  – Życiowej: broker
• Podnoszenie kwalifikacji: Insurance Act of Ontario, Ribo Act
• Zdobywanie credits
• Szkolenia: The Insurance Institute of Canada
 Kanada – Program Biegły w zawodzie ubezpieczenia (CIP)

        The Insurance Institute of Canada
            Mission statement:
„Absolwenci Programu oświadczają, że ich pragnieniem jest,
 aby ich pracodawcy i koledzy docenili ich zdobytą wiedzę.
 Chcą również, aby ich obecni i przyszli klienci mieli
 świadomość, że mają do czynienia z fachowcami, którzy
 osiągnęli wysoki poziom wiedzy technicznej z zakresu
 ubezpieczeń. Tytuł biegły w zawodzie ubezpieczeń
 oznacza, że jego posiadacz jest osobą wykształconą i
 przestrzegającą zasad kodeksu etyki zawodowej – innymi
 słowy osiągnął złoty standard wiedzy ubezpieczeniowej.”
    Kanada – CIP dla brokerów – kursy obligatoryjne


• C11. Zasady i praktyka ubezpieczeń:
  –  Ryzyko i ubezpieczenie
  –  Historia i funkcje ubezpieczeń
  –  Kwotowanie i underwriting
  –  Ubezpieczyciel
  –  Dystrybucja ubezpieczeń i pośrednictwo
  –  System prawny a ubezpieczenia
  –  Umowa cywilnoprawna i Kodeks Cywilny Quebeck
  –  Umowa ubezpieczeniowa
  –  Dokumenty i przebieg procesów ubezpieczeniowych
  –  Likwidacja szkód i jej przebieg
  –  Reasekuracja
  –  Organizacje ubezpieczeniowe
  –  Klient
        Kanada – CIP obligatoryjne – c.d.


• C71. Wstęp do ubezpieczeń osobowych:
  –  Przegląd biznesu ubezpieczeniowego
  –  Wstęp do sprzedaży
  –  Indywidualne ubezpieczenia komunikacyjne
  –  Ubezpieczenia gospodarstw domowych
  –  OC w życiu prywatnym
  –  Ubezpieczenia na życie
         Kanada – CIP obligatoryjne – c.d.


• C14. Ubezpieczenia komunikacyjne – część 1:
  –  Początki i rozwój
  –  Aspekty prawne
  –  Aspekty działań niezawinionych
  –  Wniosek o ubezpieczenie komunikacyjne
  –  OC komunikacyjne
  –  Odszkodowania powypadkowe
  –  Utrata / uszkodzenie ubezpieczonego pojazdu
  –  Ochrona nieubezpieczonych motocyklistów
  –  OWU, definicje, wyłączenia
  –  Warunki ustawowe, warunki polisy Quebeck
  –  Załączniki
  –  Underwriting
  –  Kwotowanie
        Kanada – CIP obligatoryjne – c.d.


• C12. Ubezpieczenia majątkowe – część 1:
  –  Ubezpieczenie od ognia
  –  Warunki ustawowe – prawo powszechne
  –  Umowy ubezpieczenia ogniowego – klauzule, ograniczenia
  –  Rozszerzenie umowy – dodatkowe zapisy i ryzyka
  –  Formularz Ubezpieczenia Gospodarstwa Domowego
  –  Koncepcja polisy pakietowej
  –  Różne polisy ubezpieczenia nieruchomości
  –  Rodzaje ochrony dodatkowej
        Kanada – CIP obligatoryjne – c.d.


• C72. Wstęp do Zarządzania Ryzykiem i ubezpieczeń
 podmiotów gospodarczych:
  –  Wstęp do Zarządzania Ryzykiem
  –  Identyfikacja i analiza zagrożenia ryzykiem
  –  Studium przypadków
  –  Ubezpieczenie majątkowe
  –  Ubezpieczenia OC
  –  Ubezpieczenia utraty zysku
  –  Polisy pakietowe - przegląd
       Kanada – CIP obligatoryjne – c.d.


• C33. Ubezpieczenia majątkowe – część 2:
  – Podstawowa Polisa Ogniowa
  – Ważne klauzule stosowane w polisach ogniowych
  – Podstawowa Polisa Ogniowa – ryzyka dodatkowe
  – Powszechnie stosowane zapisy w polisach ogniowych
  – Ubezpieczenia od ryzyk nazwanych dla przedsiębiorstw
  – Ubezpieczenia od ryzyk nazwanych dla potrzeb specjalnych
  – Kwotowanie w ubezpieczeniu ogniowym: charakterystyka
   konstrukcji i zabezpieczeń, systemy ochronne, zagrożenie
   ryzykiem, charakterystyka rodzajów wykorzystania obiektów
  – Underwriting majątkowy i selekcja ryzyk indywidualnych
  – Zarządzanie portfelem i minimalizacja szkód
       Kanada – CIP obligatoryjne – c.d.


• C40. Ubezpieczenie ryzyk utraty zysku:
  – Wprowadzenie
  – Standardowe i rozszerzone formularze wpływów przedsiębiorstwa
  – Określanie sum ubezpieczenia i wysokości szkód na podstawie
   formularza wpływów
  – Formularze dochodów brutto i zysku
  – Wpływy z najmu
  – Ubezpieczenie kosztów dodatkowych
  – Formularze dla różnych typów ubezpieczenia utraty zysku
        Kanada – CIP obligatoryjne – c.d.


• C35. Ubezpieczenie działań przestępczych (Crime):
  – Wprowadzenie
  – Tradycyjne formularze polis
  – Polisa obejmująca ryzyka nieuczciwości, zniknięcia i zniszczenia
  – Ochrona instytucji finansowych
  – Underwriting
  – Zabezpieczenie pomieszczeń
  – Alarmy antywłamaniowe i instrumenty wykrywania wtargnięcia
  – Systemy zabezpieczające i powiadamianie; wybór sygnałów
   alarmowych
  – Sejfy i skarbce; rabunek
  – Kwotowanie; roszczenia
         Kanada – CIP obligatoryjne – c.d.


• C48. Ubezpieczenia komunikacyjne – część 2:
  –  Podstawy ubezpieczeń komunikacyjnych dla przedsiębiorstw
  –  Underwriting ub. komunik. dla przedsiebiorstw
  –  Kwotowanie w ub. komunik. dla przedsiębiorstw
  –  Polisa Właściciela: formularze dodatkowe, załączniki i uzgodnienia
  –  Zarządzanie Ryzykiem: prewencja we flotach samochodowych
    przedsiębiorstw
  –  Polisa Komunikacyjna floty obcej
  –  Ryzyka warsztatów: potrzeba polisy warsztatowej
  –  Polisa Komunikacyjna Warsztatów
  –  Polisa Komunikacyjna Leasingodawcy
  –  Rozszerzona Polisa Komunikacyjna
       Kanada – CIP - kursy uzupełniające


• C13. Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej–część 1:
  –  Wstęp do ubezpieczeń OC
  –  Prawo kanadyjskie
  –  Zasady ogólne OC
  –  Prawo powszechne
  –  Kodeks Cywilny Prowincji Quebeck
  –  OC za produkt i jej skutki
  –  Polisy OC
  –  Szacowanie zagrożeń underwritingu
      Kanada – CIP – kursy uzupełniające – c.d.


• C17. Roszczenia – część 1:
  –  Wprowadzenie
  –  Wydział szkodowy ubezpieczyciela
  –  Niezależny likwidator szkód
  –  Badanie i ustalanie wysokości szkód; rola likwidatora
  –  Roszczenia osoby pierwszej: mienie mieszkaniowe
  –  Pomoce w oszacowaniu szkody
  –  Umowa ubezpieczeniowa: polisa
  –  Roszczenia osób cywilnych
  –  Rozpatrywanie dowodów
  –  Procedura cywilnoprawna
  –  Roszczenia osób trzecich
      Kanada – CIP – kursy uzupełniające – c.d.


• C16. Działalność ubezpieczeniowa:
  –  Ubezpieczenie a społeczeństwo
  –  Struktura sektora ubezpieczeniowego
  –  Cena usługi ubezpieczeniowej; koncepcje finansowe
  –  Dynamika rynku ubezpieczeniowego
  –  Wymogi ustawowe; wypłacalność i pojemność
  –  Zarządzanie finansowe
  –  Analiza finansowa
  –  Zarządzanie przedsiębiorstwem ubezpieczeniowym
  –  Marketing
  –  Zasady etyki, edukacja ubezpieczeniowa, jakość obsługi
    Kanada – CIP – kursy wymienne uzupełniające


• C34. Ubezpieczenia na życie i zdrowotne:
  – Wstęp do indywidualnych i grupowych ubezpieczeń na życie,
   zdrowotnych i planów emerytalnych
  – Potrzeba i zastosowanie ubezpieczeń na życie i zdrowotnych
  – Polisy na życie, wypadkowe i chorobowe
  – Elementy aktuariatu: składki i wartości, inwestycje
  – Prawo ubezpieczeń na życie, wypadkowych i chorobowych
  – Underwriting: selekcja ryzyk
  – Reasekuracja
  – Podatki osoby fizycznej i przedsiębiorstwa
  – Roszczenia
  – Ubezpieczenia grupowe
  – Plany emerytalne
    Kanada – CIP – kursy wymienne uzupełn. – c.d.


• C42. Zasady i praktyka ubezpieczeń morskich:
  –  Handel a funkcje ubezpieczeń morskich
  –  Podstawowe zasady działania polis morskich
  –  Budowa polisy i interpretacja
  –  Jak działa polisa w przypadku roszczenia
  –  Ubezpieczenie jednostki pływającej i cargo
  –  Reasekuracja
  –  Dostępne klauzule
    Kanada – CIP – kursy wymienne uzupełn. – c.d.


• C45. Ubezpieczenie gwarancji wykonania kontraktu:
  –  Wprowadzenie
  –  Przemysł budowlano – montażowy
  –  Formy ubezpieczenia dla budownictwa
  –  Underwriting
  –  Współterminowość wykonania kontraktu i reasekuracja
  –  Prawne aspekty gwarancji wykonania kontraktu
  –  Umowy odszkodowawcze
  –  Różne typy gwarancji
  –  Roszczenia
  –  Oświadczenia finansowe
   Program edukacji ciągłej (PEC) w Polsce -
         propozycja

Zagadnienia ogólne:
• Errors & Omissions
• Zapisy KC w praktyce brokerskiej
• Zapisy Kodeksu Handlowego a praktyka brokerska
• Kodeks Etyki Zawodowej
• 10 Zasad Dobrej Współpracy z TU
• Elementy analizy finansowej przedsiębiorstwa
• Analiza finansowa dla klienta indywidualnego w ubezpieczeniu na
  życie
• Zarządzanie Ryzykiem
• Sprzedaż ubezpieczeń majątkowych i życiowych
        PEC w Polsce – propozycja – c.d.


Zagadnienia ogólne – c.d.
• Księga Procedur Brokera
• Oszacowanie bezpieczeństwa Ubezpieczyciela
• Polski rynek ubezpieczeń i reasekuracji
• Reasekuracja – podstawy dla brokerów ubezpieczeniowych
• Likwidacja szkód
• Oszustwa ubezpieczeniowe
• Podstawy aktuariatu
• SPBUiR i BIPAR
• Broker w Unii Europejskiej
        PEC w Polsce – propozycja – c.d.


Ryzyka ubezpieczeniowe – produkty
• Ubezpieczenia majątkowe
• Ubezpieczenia utraty zysku
• Ubezpieczenia OC
• Ubezpieczenie maszyn od awarii
• Ubezpieczenia budowlano – montażowe
• Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
• Ubezpieczenia cargo
• Ubezpieczenia finansowe
• Ubezpieczenia mieszkaniowe
• Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych
       PEC w Polsce – propozycja – c.d.


Ryzyka ubezpieczeniowe – produkty – c.d.

• Ubezpieczenia NNW
• Inne ubezpieczenia osobowe – pakiet dla klienta
 indywidualnego
• Ubezpieczenia działań przestępczych
• Ubezpieczenia dla banków i innych instytucji finansowych
• Indywidualne i grupowe ubezpieczenia na życie
• Plany emerytalne
     Szkolenia w ramach PEC - tematy

1.  Ubezpieczenia ogniowo – kradzieżowe oraz ubezpieczenie utraty
   zysków lub kosztów stałych z tytułu przerwy w działalności
   gospodarczej. Sumy ubezpieczenia. Zakresy i wyłączenia. Zasady
   odpowiedzialności ubezpieczyciela.
2.  Przegląd ubezpieczeń OC: z tytułu prowadzenia działalności
   gospodarczej; za produkt; najemcy; członków władz spółek;
   wybrane zawodowe; organizatorów imprez; ochrony środowiska.
   Limity odpowiedzialności. Prawo regresu.
3.  Ubezpieczenia komunikacyjne obowiązkowe i fakultatywne.
   Zarządzanie ryzykiem we flotach. Ubezpieczenia flot.
4.  Przegląd ubezpieczeń cargo: morskie, lotnicze, lądowe. Klauzule
   instytutowe.
5.  Inne ubezpieczenia majątkowe: maszyn od awarii, sprzętu
   elektronicznego, szkła, turystyczne, rolnicze (podstawy).
      Szkolenia w ramach PEC – tematy – c.d.


6.  Pakiet ubezpieczeń dla klienta indywidualnego: mieszkaniowe,
   NNW, zdrowotne, na życie, kosztów leczenia za granicą, bagażu w
   podróży, OC w życiu prywatnym ( w tym za osoby i zwierzęta
   pozostające pod opieką), zwierząt domowych, domków
   letniskowych, jachtów, zbiorów i kolekcji.
7.  Ubezpieczenia grupowe na życie i plany emerytalne.
8.  Ubezpieczenia budowlano montażowe: majątkowe, OC i Advanced
   Loss of Profit.
9.  Zarządzanie ryzykiem. Transfer ryzyka – koasekuracja i
   reasekuracja (podstawy).
10.  Likwidacja szkód majątkowych: zgłoszenie, przebieg, obowiązki
   klienta, ubezpieczyciela i brokera. Procedury roszczeniowe.
   Roszczenia z tytułu uszkodzeń ciała. Rozstrzyganie sporów.
      Szkolenia w ramach PEC – tematy – c.d.


11.  Duże ryzyka ogniowe. Konstrukcje budowli i budynków.
   Obligatoryjna ochrona ppoż., dostępne instalacje ppoż., materiały
   łatwopalne i wybuchowe – sposoby przechowywania. Metody
   prewencji. Procedury działań własnych klienta na wypadek pożaru /
   wybuchu, plany ewakuacji.
12.  Ocena towarzystwa ubezpieczeń: raport roczny, wyniki bieżące,
   pojemność, margines wypłacalności, rezerwy, ryzyka na udziale
   własnym, umowy reasekuracyjne.
13.  Ubezpieczenia ryzyk finansowych: kredyt kupiecki, gwarancje
   celne, Bankers Blanket Bond.
14.  Ubezpieczenia na życie wspólników.
       Szkolenia w ramach PEC – tematy – c.d.


15.   Praktyka brokera:
   •  Nominacja brokerska – pełnomocnictwo
   •  Inspekcja ryzyka i Due Diligence Report
   •  Kwestionariusz Oceny Ryzyk
   •  Składanie oferty klientowi
   •  Zapytania ofertowe
   •  Raport ofertowy dla klienta
   •  Zawarcie umowy ubezpieczenia
   •  Monitorowanie terminów wznowień
   •  Procedury wznowień
   •  Noty pokrycia
   •  Aranżacja koasekuracji
     Szkolenia w ramach PEC – tematy – c.d.


15. Praktyka brokera – c.d.

•  Doubezpieczenia
•  Brak kontaktu z klientem
•  Rozliczenia prowizyjne z TU
•  Prowadzenie dokumentacji bieżącej i archiwizacja w biurze
•  OC brokera – zagrożenia Errors & Omissions
•  Oszustwa ubezpieczeniowe. Ryzyka moralne.

16. Sprzedaż ubezpieczeń: źródła pozyskiwania klientów, techniki
 akwizycji, prezentacje, negocjacje, przetargi publiczne.
      PEC – koncepcja organizacyjna

3 sposoby podnoszenia kwalifikacji:

• Szkolenia stacjonarne - SPBUiR
• Czaty on-line - SPBUiR
• Szkolenia zewnętrzne:
  – Towarzystwa Ubezpieczeń
  – Inne instytucje: ubezpieczenia i finanse
      PEC – koncepcja organizacyjna – c.d.


Szkolenia stacjonarne SPBUiR
• Terminy: II – VI i IX – XI
• Cykl: 16 tematów
• Temat: jeden dzień 6 – 7 godz.
• Wybór tematów: wg potrzeb
• Miejsce szkoleń: Al. Jana Pawła II 34 lok. 9
• Opłata:
  – 200 zł / 300 zł
  – Konto: PKO BP S.A. XV O/W-wa 53-102001156-123110555
  – dopisek: „opłata za szkolenie w dniu ................”
      PEC – koncepcja organizacyjna – c.d.


Szkolenia stacjonarne SPBUiR – c.d.

• Zgłoszenia:
  – Ewa Perkowska
    • polbrokers@polbrokers.org.pl
    • (22) 826 71 18
  – Termin: 3 tygodnie przed datą szkolenia
• Minimalna grupa: 15 osób
          PEC – koncepcja organizacyjna – c.d.


Szkolenia stacjonarne SPBUiR – c.d.
• Uczestnicy:
   –  Brokerzy
   –  Pracownicy etatowi Towarzystw Ubezpieczeń
   –  Agenci ubezpieczeniowi
   –  Risk Managerzy
   –  Pracownicy firm okołorynkowych
   –  Studenci kierunków ubezpieczeniowych*
   –  Osoby zainteresowane zawodem**


*Udział w szkoleniach nie będzie miał wpływu na zaliczenie studiowanych przedmiotów.
** System szkoleń nie jest przygotowaniem do egzaminu jako warunku otrzymania licencji brokerskiej.
  SPBUiR nie daje żadnych gwarancji, że udział w szkoleniach zapewni zdanie tego egzaminu.
      PEC – koncepcja organizacyjna – c.d.


Czaty on-line

•  Terminy: II – VI i IX – XI
•  Cykl: 16 tematów
•  Temat: jeden dzień dyżur 4 godziny
•  Zgłoszenia: on-line
•  Ilość uczestników: nieograniczona
•  Uczestnicy: jak w szkoleniu stacjonarnym
       PEC – koncepcja organizacyjna – c.d.


Czaty on-line - c.d.

• Wyłączenia:
  –  Sprawy interwencyjne
  –  Doradztwo dot. produktów rynkowych
  –  Info dot. firmy wykładowcy
  –  Info dot. zawodu brokera
  –  Klienci ubezpieczeń
  –  Kryptoreklama
      PEC – koncepcja organizacyjna – c.d.


Szkolenia zewnętrzne

• Pisemne potwierdzenie udziału
• Kopia materiałów otrzymanych podczas szkolenia
          PEC – koncepcja organizacyjna – c.d.


Szkolenia zewnętrzne – c.d.

Niniejszym zaświadcza się*, że Pani / Pan .................................. wzięła / wziął
  udział w szkoleniu na temat ........................................ organizowanym przez
  ................................. i prowadzonym przez ................................. w dniu /
  dniach ................ w godz. od ........... do ................
Zaświadczenie wydaje się w celu przedłożenia w Stowarzyszeniu Polskich
  Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych.
                               Podpis organizatora


 * Zaświadczenie nie jest wymagane, jeżeli organizator szkolenia wydaje własne potwierdzenie udziału
  brokera w szkoleniu w postaci dyplomu, certyfikatu itp.
    PEC – rozliczenie brokera ze szkoleń

Art. 20.
2. Brokerzy poddani są obowiązkowi doskonalenia
  umiejętności zawodowych w systemie ciągłej edukacji.

3. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po
  zasięgnięciu opinii ogólnopolskiej organizacji brokerów,
  określi w drodze rozporządzenia szczegółowe zasady
  spełnienia obowiązku doskonalenia umiejętności
  zawodowych, o których mowa w ust. 2.
     PEC – rozliczenie brokera ze szkoleń – c.d.


• 1 godz. szkolenia = 1 pkt.
• Max. p.a.: 8 x 7 = 56 pkt.
• Limity p.a.:
  – Broker – osoba fizyczna:
    • 10 pkt. = laur brązowy
    • 21 pkt. = laur srebrny
    • 30 pkt. = laur złoty
  – Limity korporacyjne:
    • Firma 2-osob. jak dla brokera – osoby fizycznej
    • Firma wieloosobowa: średnia ilość pkt. na jednego pracownika po
     zsumowaniu godz. szkol. odbytych przez min. 50% składu
     brokerskiego firmy
       PEC – rozliczenie brokera ze szkoleń – c.d.


    Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych
                  niniejszym zaświadcza, że
      Pan /Pani .......................................................................................
    reprezentujący / -a firmę brokerską ...............................................................
                 zdobył /-a w roku .................

                   brązowy / srebrny / złoty
                   Laur Edukacji Zawodowej

               za udział w Programie Edukacji Ciągłej
             w ramach doskonalenia zawodowego brokerów


Przewodniczący Rady Programowej                            Prezes Zarządu SPBUiR
     PEC – rozliczenie brokera ze szkoleń – c.d.


•  Zaświadczenie o odbyciu szkolenia – SPBUiR
•  Dokumentacja u brokera
•  Dyplom – Rada Programowa
•  Publikacja listy laureatów – witryna SPBUiR
   PEC - START
 Początek szkoleń:


WRZESIEŃ 2002
    PEC - Kontakt
  Eugeniusz Woźny
Dyrektor Wykonawczy SPBUiR

  gene.wozny@acn.waw.pl
   gene.wozny@wp.pl
polbrokers@polbrokers.org.pl

								
To top