Docstoc

Седмична програма 5-ти клас

Document Sample
Седмична програма 5-ти клас Powered By Docstoc
					            ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ", ДИМИТРОВГРАД
                                                              УТВЪРЖДАВАМ:
                                                                ДИРЕКТОР: Д. Желязкова
          СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ - 5 клас- 2011/2012 уч. год.-                в сила от 23.01.2012 г.
             5а                    5б                  5в                  5г
     уч.предмет преподавател   каб.   уч.предмет   преподавател  каб.   уч.предмет  преподавател  каб.  уч.предмет   преподавател каб.
  1  История и цив.  Христов   411    Математика     Чанкова   310     ФВС      Динков      История и цив.  Карагьозова  410
  2  Математика   Чанкова   310      ИИ       Радкова   406   История и цив.  Христов   411    ФВС       Динков    .
П  3    БЕЛ    А.Димитрова  203     ФВС       Динков          АЕ    Марк./Жечева 405/402 Математика     Чанкова   310
  4    ФВС    Господинова         БЕЛ      А.Димитрова  403   Математика    Чанкова   310    ИИ       Радкова   406
  5    АЕ     Жечева    402   История и цив.   Христов   411     ЧП      Генчева   211    БЕЛ     А.Димитрова  403
  6    ИИ     Радкова   406      АЕ       Жечева   402     БЕЛ     А.Димитрова  403    АЕ       Маркова   405
  7    ЧК     Генчева   211      ЧК       Христов   411     ЧК     Бо рисова  403    ЧК      Карагьозова  410
  1    БЕЛ    А.Димитрова  403    Математика     Чанкова   310   Геогр. и икон.  Желязков   210    ЧП       Генчева   211
  2    БЕЛ    А.Димитрова  403      ЧП       Генчева   211     ФВС      Динков      Математика     Чанкова   310
В  3  Математика   Чанкова   310      АЕ       Жечева   402   История и цив.  Христов   411    БЕЛ     А.Димитрова  403
  4  Геогр. и икон. Желязков   210     БЕЛ      А.Димитрова  403   Математика    Чанкова   310    ФВС       Динков
  5    ФВС    Ингилизова         Музика      Борисов   407     БЕЛ     А.Димитрова  403  Геогр. и икон.   Желязков   210
  6    АЕ     Жечева    402   Геогр и икон.   Желязков   210     БЕЛ     А.Димитрова  403    АЕ       Маркова   407
  7     .      .            .        .            .       .          .        .
  1    ИИ     Радкова   406    Математика     Чанкова   310    ГИ-ЗИП    Желязков   210    ДТИ       Вълев   111
  2  Математика   Чанкова   310      АЕ       Жечева   402    Музика     Борисов   407  История и цив.  Карагьозова  410
С  3    ФВС    Ингилизова         БЕЛ      А.Димитрова  403   Математика    Чанкова   310    АЕ       Маркова   405
  4  История и цив.  Христов   411     БЕЛ      А.Димитрова  403     ИИ      Борисова  210  Математика     Чанкова   310
  5    БЕЛ    А.Димитрова  403     ФВС       Динков          АЕ    Марк./Жечева 405/402   ИИ       Радкова   406
  6    АЕ     Жечева    402      ЧП       Генчева   211     БЕЛ     А.Димитрова  403    ДТИ       Вълев   111
  7     .      .            .        .                            ДТИ       Вълев   111
  1   ГИ.- ЗИП   Желязков    210   Матем.-ЗИП     Чанкова   310     ДТИ      Вълев   111  Информ. техн.   Сенк./Бор. 309/412
  2  Матем.-ЗИП   Чанкова    310     ФВС       Динков       Информ.техн.   Сенк./Бор. 309/412  ГИ - ЗИП     Желязков   210
Ч  3  Информ. техн.  Сенк./Бор.  309/412    БЕЛ      А.Димитрова  403   Матем.-ЗИП   Д.Желязкова  310    ФВС       Динков
  4    ДТИ     Вълев    111   Информ. техн.   Сенк./Бор. 309/412    АЕ    Марк./Жечева 405/402 Матем.-ЗИП    Д.Желязкова  310
  5    ДТИ      Вълев    111     ИИ       Радкова   406    БЕЛ-ЗИП    Филипова   301    БЕЛ     А.Димитрова  403
  6    ЧП     Генчева    211     АЕ       Жечева   402     ДТИ      Вълев   111    БЕЛ     А.Димитрова  403
  7     .      .            .        .          ДТИ      Вълев   111
  1  Математика   Чанкова   310   История и цив.   Христов   411     ФВС      Динков        БЕЛ     А.Димитрова  403
  2    БЕЛ     Димитрова   403    ГИ - ЗИП     Желязков   210   Математика    Чанкова   310 Инф.техн.-ЗИП    Сенк./Бор. 309/412
П  3    ЧП     Генчева   211    Математика     Чанкова   310     БЕЛ     А.Димитрова  403   Музика     Борисов   407
  4   Музика    Борисов   407     ДТИ       Вълев   111     АЕ    Марк./Жечева 405/402 Математика     Чанкова   310
  5   БЕЛ-ЗИП    Филлипова   301     ДТИ       Вълев   111     ИИ      Борисова  403    ЧП      Генчева   211
  6    АЕ     Жечева    402    БЕЛ - ЗИП     Филипова   301     ЧП      Генчева   211    АЕ      Маркова   407
  1
  2
П  3
  4
  5
  6
  7
  1
  2
В  3
  4
  5
  6
  7
  1
  2
С  3
  4
  5
  6
  7
  1
  2
Ч  3
  4
  5
  6
  7
  1
  м
П  3
  4
  5
  6
  7
.
                 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ", ДИМИТРОВГРАД
                                                                     УТВЪРЖДАВАМ:
                                                                           ДИРЕКТОР: Д. Желязкова
               СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ - 7 клас-                  2008/2009 уч. год.- в сила от 15.09.2008 г.
             7а                  7б                 7в         7г          7д
    уч.предмет преподавател каб. уч.предмет      преподавател каб.   уч.предмет преподавател каб.     уч.предмет    преподавател каб.   уч.предмет преподавател каб.
 1    БЕЛ     Филипова 302     Музика     Ванчева  407    Математика    Сенкова  313   Биол. и здр.обр.   Генчева  211   Геогр. и икон. Христов    301
 2    БЕЛ     Филипова 302 Математика       Сенкова  313     ФВС      Видев       Геогр. и икон.    Христов  301   Химия и ООС Т.Димитр. 411
П 3  Математика    Сенкова  313 Биол. и здр.обр.   Генчева  211      АЕ     Маркова  405     Музика      Ванчева  407    Математика    Сталева  308
 4  Биол. и здр.обр. Генчева  211    БЕЛ      Филипова 302        ИИ     Радкова  406    Математика     Сталева  308      БЕЛ     Вичева   110
 5     ЧК     Сенкова  313    БЕЛ      Филипова 302     Биол. и здр.обр. Генчева  211      АЕ       Маркова  406      БЕЛ     Вичева   110
 6  Технологии    Вълев   111 Геогр. и икон.    Христов  301     Музика     Ванчева  407   Химия и ООС     Т.Димитр. 411    Биол. и здр.обр. Генчева  211
 7  Технологии    Вълев   111    ЧК      Маркова  405      ЧК     Генчева  211      ЧК       Христов  301      ЧК     Сталева  308
 1   НЕ - ЗИП Карагьозова 410 Химия и ООС        Т.Димитр. 411       БЕЛ     Филипова 302       ИТ       Сенк./Бор. 309/412    ФВС      Видев
 2  Химия и ООС Т.Димитр. 411 Матем.-ЗИП        Д.Желязкова 313      БЕЛ     Филипова 302     Математика     Сталева  308      ИТ     Сенк./Бор. 309/412
В 3  Геогр. и икон. Христов    301   НЕ - ЗИП    Карагьозова 410    Матем.-ЗИП Д.Желязкова 313        БЕЛ       Филипова 302       БЕЛ     Вичева   110
 4  Матем.-ЗИП Д.Желязкова 313       ИТ      Сенк./Бор. 309/412   НЕ - ЗИП Карагьозова 410        БЕЛ       Филипова 302      Музика     Ванчева  407
 5     ИТ     Сенк./Бор. 309/412 Технологии     Вълев   111   Геогр. и икон. Христов    301    НЕ - ЗИП     Карагьозова 410       АЕ     Маркова  405
 6     АЕ     Маркова  405 Технологии      Вълев   111      ИТ     Сенк./Бор. 309/412    ФВС       Христов       Математика    Сталева  308
 7    ФВС      Динков         .        .            .       .            .        .            .       .
 1    БЕЛ     Филипова  302  Математика    Сенкова  313    АЕ       Маркова    405 Физика и астр.     Бочевска  312 Химия и ООС Т.Димитр.        411
 2    ФВС      Динков        БЕЛ      Филипова  111 Математика      Сенкова    313    АЕ         Маркова  405 Физика и астр. Бочевска       312
С 3  Математика   Сенкова   313    АЕ      Маркова  405   БЕЛ       Филипова   302 Химия и ООС       Т.Димитр. 411    ИИ     Радкова      406
 4  Физика и астр. Бочевска   312  Химия и ООС    Т.Димитр. 411 Химия и ООС      Генчева   211   БЕЛ        Филипова  302  НЕ - ЗИП Карагьозова       410
 5   Музика     Ванчева  407    ФВС     Господинова   Физика и астр.    Бочевска   312 Математика        Сталева  308 Геогр. и икон. Христов       301
 6  Геогр. и икон. Христов    301  Физика и астр.  Бочевска  312 Технологии       Вълев    108 Ист. и цив.      Господинова 209 Математика   Сталева      308
 7     .       .          .       .         .         .          .          .         .      .
 1    БЕЛ     Филипова  302    АЕ      Маркова  405 Математика      Сенкова    313 Биол. и здр.обр.     Генчева  211 Математика    Сталева      308
 2     АЕ     Маркова   405  Математика    Сенкова  313   БЕЛ       Филипова   302   ФВС         Христов    Биол. и здр.обр. Генчева      211
Ч 3  Математика   Сенкова   313    БЕЛ      Филипова 302  Ист. и цив.     Господинова  209 Математика        Сталева  308  Музика    Ванчева      407
 4  Химия и ООС Т.Димитр.    411  Геогр. и икон.  Христов  301 Биол. и здр.обр.    Генчева   211   БЕЛ        Филипова 302    БЕЛ     Вичева       110
 5  Биол. и здр.обр. Генчева  211    ФВС     Господинова    Музика       Ванчева   407 Геогр. и икон.     Христов  301    АЕ     Маркова      405
 6  Ист. и цив. Господинова   209  Биол. и здр.обр.  Генчева  211 Геогр. и икон.    Христов    301 Технологии        Вълев  111 Ист. и цив. Карагьозова      410
 7     .       .          ИИ      Радкова  406    .         .       Технологии        Вълев  111    .      .
 1  Математика   Сенкова   313    БЕЛ     Филипова 302   ГИ - ЗИП      Христов    301 Матем.-ЗИП        Сталева  308    АЕ     Маркова      405
 2   Музика     Ванчева  407  Математика    Сенкова  313   ФВС         Видев         АЕ        Маркова  405 Матем.-ЗИП    Сталева      308
П 3    БЕЛ     Филипова  302   Музика     Ванчева  407 Математика      Сенкова    313  ГИ - ЗИП       Христов  301   ФВС      Видев
 4     ИИ     Радкова  406  Ист. и цив. Господинова 209      АЕ       Маркова    405   БЕЛ        Филипова 302   ГИ - ЗИП    Христов      301
 5     АЕ     Маркова   405   ГИ - ЗИП    Христов  301   БЕЛ       Филипова   302  Музика        Ванчева  407   БЕЛ     Вичева       110
 6   ГИ - ЗИП    Христов   301     АЕ     Маркова  405 Химия и ООС      Генчева   211    ИИ         Радкова  406 Технологии    Вълев       111
 7     .       .          .       .         .         .          .          .
П
В
С
Ч
П
   ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ", ДИМИТРОВГРАД
                                        УТВЪРЖДАВАМ:
                                        Директор: Л. Филипов
  СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ - 8 клас- 2008 2009 010 год. - в сила от 15.09.2008 г.
                      уч. уч.год        25.01 2010г.
                  2009-2010 уч.година в сила от 25 .01.2010г.
                8а                       8б
        уч.предмет      преподавател  каб.    уч.предмет      преподавател    каб.
   1      БЕЛ         Филипова    302     ЗИП-НЕ       Карагьозова    410
   2      БЕЛ         Борисова    302      БЕЛ        Стоянова     311
П   3   биология и ЗО       Генчева    211      музика       Стаматова     407
   4     ЗИП-НЕ        Карагьозова   410      ИИ         Радкова     406
   5    математика       Сталева    110    химия и ООС       Генчева     211
   6      ИИ         Радкова    406    математика       Сталева     110
   7      ЧК          Генчева    211      ЧК         Сталева     110
   1   английски език      Маркова    405    математика       Сталева     110
   2    математика       Сталева    110      БЕЛ        Стоянова     311
В   3    химияи ООС        Генчева    211      ФВС       Господинова
   4      БЕЛ         Филипова    302    химия и ООС       Генчева     211
   5      ФВС        Господинова       английски език      Маркова     405
   6     музика        Стаматова   407    геогр и икон.      Христов     301
   7
   8
   1      музика      Стаматова     407    английски език    Маркова      405
   2   география и икон.    Христов     301     математика     Сталева      110
С   3     математика     Сталева     110      БЕЛ       Стоянова      311
   4      БЕЛ       Филипова     302      БЕЛ       Стоянова      311
   5    английски език    Маркова     405    истор.и цив.     Христов      301
   6    истоия и цив.    Христов     301    биология и ЗО     Генчева      211
   1    история и цив.    Христов     301      ФВС      Господинова
   2    химия и ООС     Генчева     408    английски език    Маркова       405
Ч   3     математика     Сталева     110      БЕЛ       Стоянова      311
   4      БЕЛ       Филипова     302    истор. и цив.    Христов       301
   5    английски език    Маркова     405     математика     Сталева       110
   6     технологии      Вълев      111     технологии      Вълев       111
   7       .         .               .          .        .
   1     ЗИП-ГИ       Христов      301   информ. технол.   Бинев/ Борисова   309/412
   2    иформ. технол.   Бинев/Борисова   309/412    ЗИП-ГИ       Христов       301
П   3      ФВС      Господинова     211     музика      Стаматова      407
   4    биология и ЗО     Генчева      211   ЗИП-математика     Сталева       110
   5    физика и астр.    Бочевска     312   биология и ЗО     Генчева       211
   6   ЗИП-математика     Сталева      110   физика и астр.    Бочевска      312
         ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ ”
   Димитровград, ул. “П.Евтимий”, 12, тел. 0391/63 205, 66 281 (факс), e-mail: aleko_dg@abv.bg

                                УТВЪРЖДАВАМ:
                                  ДИРЕКТОР:
                                            Д. Желязкова


           СЕДМИЧНА ЗАЕТОСТ НА УЧИТЕЛИ - 5 - 8 клас - 2008/2009 г.   Д.Желязкова А.Желязкова А.Димитрова       Филипова      Янчева      Вичева   Жечева
                     403      302        402        110    109
  1                           7а        6а
  2      6 г - 109        5а        7а        6б        5в      А.Ж.
П  3      6 г - 109        5а                6в        5в      А.Ж.
  4                  5б        7б                 7д     5в
  5                  5б        7б                 7д
  6                                                  5г
  7                 ЧК - 5 а                            ЧК - 5 г
  1                  5б        7в        6а        8а     5г
  2 7б-ЗИП-313            5а        7в        6а        8б     5б
  3 7в-ЗИП-313                     7г                 7д     5а
В  4 7а-ЗИП-313             5г        7г        6б        5в
  5                  5г                6б
  6
  7
  1      6 г - 109        5г        7а        6в        8а      А.Ж.
  2      6 г - 109        5а        7б        6в        8а      А.Ж.
С  3                           7в                 5в
  4                  5б        7г                 8б     5а
  5                                            8б
  6                                                  5в
  7
  1                  5а        7а        6б              5б
  2                  5б        7в        6а
  3                  5г        7б        6в        8б     5в
Ч  4                           7г                 7д
  5                                            8а
  6                                            5в
  7
  1      6 г - 402        5г        7б          А.Ж.          5б
  2                5 б - ЗИП               6в              5а
П  3                5 а - ЗИП      7а        6б        8б     5г
  4                           7г        6а        8а
  5                           7в                7д
  6                                          5 в - ЗИП
  7
          ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ ”
  Димитровград, ул. “П.Евтимий”, 12, тел. 0391/63 205, 66 281 (факс), e-mail: aleko_dg@abv.bg

                                УТВЪРЖДАВАМ:
                                  ДИРЕКТОР:
                                           Д. Желязкова


          СЕДМИЧНА ЗАЕТОСТ НА УЧИТЕЛИ - 5 - 8 клас - 2008/2009 г.    Маркова   Стоянова   Карагьозова    Сенкова      Данова      Сталева  Чанкова
     405     311       410       313       401        308    310
  1                  5а        7в                      5г
  2                  5б        7б                      8б
П  3   7в                       7а                7д     5б
  4   8а      8б       5г                6а        7г     6б
  5   7г                     ЧК - 7 а      6в        5в
  6         6б       5в                 6г        5а
  7  ЧК - 7 б   ЧК - 6 б    ЧК - 5 в              ЧК - 6 г     ЧК - 7 д
  1                7 а - ЗИП     7 г -ит       6г              8б
  2   8а      6б             7 д -ит /Д.Ж.     6в        7г     5г
  3          8б     7 б - ЗИП         Д.Ж.    6а              6б
В  4          6а     7 в - ЗИП    7 б -ит /Д.Ж.              5а     5б
  5   7д      6в     7 г - ЗИП     7 а -ит               5в
  6   7а      6г               7 в -ит               7д
  7
  1   7в      6а                7б                      8б
  2   7г      8б                7в                 5в     5б
С  3   7б                       7а        6а        5а     5г
  4   8а            7 д - ЗИП               6г              6б
  5                 5в                 6в        7г
  6                  5г                         7д
  7
  1   7б            6 г - ЗИП      7в                 7д     8б
  2   7а            6 в - ЗИП      7б        6г        5а     6б
  3                6 б - ЗИП      7а        6а        7г     5б
Ч  4   8а      8б                        6в        5в     5г
  5   7д      6в     6 а - ЗИП
  6          6г      7 д ист.
  7
  1   7д      6а                7а               7 г - ЗИП  6 б - ЗИП
  2   7г      6б                7б      6 а - ЗИП     7 д - ЗИП  5 г - ЗИП
П  3                          7в      6 г - ЗИП     5 в - ЗИП  5 б - ЗИП
  4   7в      6г                      6 в - ЗИП     5 а - ЗИП
  5   7а      6в       5б
  6   7б              5а
  7
         ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ ”
   Димитровград, ул. “П.Евтимий”, 12, тел. 0391/63 205, 66 281 (факс), e-mail: aleko_dg@abv.bg

                                 УТВЪРЖДАВАМ:
                                  ДИРЕКТОР:
                                           Д. Желязкова


           СЕДМИЧНА ЗАЕТОСТ НА УЧИТЕЛИ - 5 - 8 клас - 2008/2009 г.    Борисова   Желязков    Господинова    Христов      Бинев    Т.Димитрова  Генчева
     408      210       209       301        404       411     211
  1          6г       6б        7д                 5б     7г
  2   8а       6а       6в        7г                 7д
П  3   6б                       8а      6 б - ИТ       5г    7б
  4   6в               6г               6 в - ИТ            7а
  5         6б        8а        8б                 5а    7в
  6   6а      6в        8б        7б      6 а - ИТ       7г    7д
  7 ЧК - 8 а    ЧК-6а               ЧК - 7 г    ЧК - 6 в           ЧК - 7 в
  1   7г      5а                         6в        7б
  2   7д                                         7а
  3   6г       5в                7а       6 г - ИТ      8а
В  4   7б               8а                 6г        8б
  5   7а       5б       8б        7в        6а            8 а - муз.
  6   7в       5г       6а      7 г ФВС       6б        5в   8 б - муз
  7
  1          5в                        6б         7д
  2          6б                        6а
С  3   8а                       8б        6г        7г
  4   5в       5г                       5 в - ИТ       7б   7 в-химия
  5   5г       5б     7 б ФВС       7д      5 г - ИТ       5а     8а
  6          5а       7г        7а        6в        5б     8б
  7
  1          6в                                  8а     7г
  2   8а     5 в - ЗИП             7 г ФВС                5г     7д
  3   5а       6г       7в        7в      5 а - ИТ
Ч  4        5 а - ЗИП      6а        7б                 7а     7в
  5        5 б - ЗИП    7 б ФВС       7г        6б        5в     7а
  6          6а       7а                 6в        8б     7б
  7
  1        6 в - ЗИП             7 в -ЗИП               5а     8а
  2        6 г - ЗИП              8а                 5в     8б
П  3   8а               6в      7 г -ЗИП      6а
  4   5б     6 б - ЗИП      7б      7 д -ЗИП     5 б - ИТ       5г   8 б - муз
  5 5 г - ЗИП   6 а - ЗИП      6г      7 б -ЗИП               5б   8 а - муз
  6        5 г - ЗИП      6б      7 а -ЗИП       6г            7 в-химия
  7                            .        .         .     .
          ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ ”
  Димитровград, ул. “П.Евтимий”, 12, тел. 0391/63 205, 66 281 (факс), e-mail: aleko_dg@abv.bg

                                УТВЪРЖДАВАМ:
                                  ДИРЕКТОР:
                                           Д. Желязкова           СЕДМИЧНА ЗАЕТОСТ НА УЧИТЕЛИ - 5 - 8 клас - 2008/2009 г.     Бочевска   Радкова    Ванчева      Динков      Видев      Вълев
      312     406      407                        108/111
  1   8б      5в       7б        6в        8а
  2                  5г                7в
П  3  8 б - ИИ            7г        6а
  4  4а-ДБТ-306   7в                                 5а
  5  4в-ДБТ-304   5г       6а        6г
  6   8а      5б       7в                         7а
  7  ЧК - 8 б   ЧК - 5 б                               7а
  1          6б       5в                7д
  2          5в       6г
  3          5б       6в        5г
В  4          6в       7д
  5                  5а        6г                7б
  6  8 а - ИИ    5а       5б        6в                7б
  7  8а, 8б -ТТ                    7а                8а, 8б
  8  8а, 8б -ТТ                                    8а, 8б
  1    7г             5б                5а
  2    7д             5г        7а
С  3          7д       6б                5б        6в
  4   7а                      6в                 6а
  5   7в      6г       7а        6а                 6б
  6   7б      6а       6г        6б                 7в
  7                                          5г- І гр.
  1                  6а                5в       5г- ІІ гр.
  2                                   8б
  3                  7д                8а
Ч  4  8 б - ИИ            6б        6г                 5б
  5          5а       7в        5г                 6г
  6   8а      5г       5а        6б        5б        7г
  7          7б                                 7г
  1                  5в                8б
  2                  7а                7в
П  3                  7б                7д
  4          7а                        5в
  5   8б              7г        6б                 5в
  6  8 а - ИИ    7г       6в        6а        5а        7д
  7
           ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ ”
Димитровград, ул. “П. Евтимий”, 12, тел. 0391 / 63 205, 66 281 (факс), e-mail: aleko_dg@abv.bg

                                УТВЪРЖДАВАМ:
                                  ДИРЕКТОР:
                                         /Л. Филипов/
   СБОРНИ НОРМАТИВИ - НАЧАЛЕН ЕТАП -            2007/2008 уч. год.
                  /в сила от 21.01.08 г./

      Великова      Делчева     Станилов Ст. Маркова        Анастасова
        АЕ        АЕ        ФВС     ЧО, ЧП, музика  ЧО,ИИ,ДБТ, муз.
   1     ..       3а         ..      3 б - ЧО      4 а - муз.
   2     4д        3б         ..      3 а - ЧО      4 г - муз.
П   3     4а        3в         3в      3 г - ЧО      4 в - муз.
   4     4б        3г         2д      3 в - ЧО      4 д - муз.
   5        4г  4 г - …..        ..      3 д - ЧО      4 б - муз.
   6     ..        ..         ..        ..         ..
   1     ..        ..         ..      4 г - ЧП        ..
   2     2б        3д         ..      4 д - ЧП        ..
В   3     4б        2а         3в      4 в - ЧП        ..
   4     2г        3б         ..      4 б - ЧП      1 б - ДБТ
   5     2в        3а         1г      4 а - ЧП      1 а - ДБТ
   6     ..        ..         ..        ..         ..
   1        4г  4 г - …..        4в         ..      2 г - ДБТ
   2     ..       3г         1д      3 д - муз.     4 г - ИИ
С   3     4б        3д         1в         ..       4 г - ИИ
   4     4д        3в         ..      3 б - муз.     1 б - ИИ
   5     4а        ..         ..      3 г - муз.     1 б - ИИ
   6     ..        ..         ..        ..         ..
   1     ..       2а         3в         ..       4 в - ЧО
   2        4г  4 г - …..        1г      3 д - муз.       ..
Ч   3     2б        3а         2д      3 г - муз.       ..
   4     2в        3б         4в      3 а - муз.     1 а - ИИ
   5     2г        3в         ..      3 б - муз.     1 а - ИИ
   6     ..        ..         ..        ..
   1     ..        ..         ..        ..      2 в - ДБТ
   2     4д        3г         1д         ..      2 б - ДБТ
П   3     4а        3д         1в         ..      2 а - ДБТ
   4     ..        ..         ..        ..      4 а - ИИ
   5     ..        ..        4в      3 а - муз.     4 а - ИИ
   6     ..        ..         ..        ..         ..
СИП    ИТ -вт.,сряда  Религия-четв-205    ДЧ-ФВС
           ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ ”
Димитровград, ул. “П. Евтимий”, 12, тел. 0391 / 63 205, 66 281 (факс), e-mail: aleko_dg@abv.bg

                                УТВЪРЖДАВАМ:
                                  ДИРЕКТОР:
                                         /Л. Филипов/

  СБОРНИ НОРМАТИВИ - НАЧАЛЕН ЕТАП -             2006 / 2007 уч. год.

      Великова      Делчева     Станилов Ст. Маркова          Щерева
        АЕ     АЕ, ДБТ, иф      ФВС     ЧО,ЧП,ИИ,муз., иф ЧО,ЧП,ФВС,ДБТ
   1     ..       ..        4б       3 д - ЧО      4 д - ЧО
   2     4г       2а         4в       3 а - ЧО        ..
П   3     4б       2б         4а       3 г - ЧО        ..
   4     ..     АЕ - иф        4д       3 в - ЧО      4 г - ЧО
   5     4а     ИИ-иф /0,5/       3в       3 б - ЧО        ..
   6     ..       ..         ..         ..         ..
   1     4г       3г         ..      3 а - ЧП        ..
   2     4в       2в          ..      3 г - ЧП        ..
В   3     3б       2г         ..      3 в - ЧП      2 б - ДБТ
   4     ..     2 д - ДБТ       3в       3 д - ЧП      2 г - ДБТ
   5     3а       3д         1г       3 б - ЧП      2 в - ДБТ
   6     ..       ..         ..         ..         ..
   1     ..       3г         4д       3 а - ЧО      4 в - ЧП
   2     4б        ..        4в       3 г - ЧО      1 в - ФВС
С   3     4а       2в         4б       3 в - ЧО      1 б - ФВС
   4     4в       2г         4а       3 б - ЧО      1 а - ФВС
   5     3а       2д          ..      3 д - ЧО      4 г - ЧП
   6     ..       ..         ..         ..         ..
   1     3б      АЕ - иф        ..      4 а - ЧП      4 в - ЧП
   2     ..      3д          ..      ЧП -иф       4 д - ЧП
Ч   3     4а       2д          ..         ..       4 г - ЧП
   4     ..      2б          ..      3 г - ИИ        ..
   5     4б       3г         1д       4 а - муз.     4 б - ЧП
   6     ..       ..         ..         ..         ..
   1     ..       ..        1г       4 а - ЧП      4 д - ЧП
   2     4в       3д          ..      ЧО -иф       1 в - ФВС
П   3     4г        ..        1д       3 г - ИИ      1 б - ФВС
   4     3а       2а         ..      4 а - ИИ      1 а - ФВС
   5     3б        ..         ..      4 а - ИИ      4 б - ЧП
   6     ..       ..         ..         ..         ..
СИП    ИТ -вт. петък   Религия-сряда
           ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ ”
Димитровград, ул. “П. Евтимий”, 12, тел. 0391 / 63 205, 66 281 (факс), e-mail: aleko_dg@abv.bg

                                УТВЪРЖДАВАМ:
                                  ДИРЕКТОР:
                                         /Л. Филипов/
   СБОРНИ НОРМАТИВИ - НАЧАЛЕН ЕТАП -            2006 / 2007 уч. год.
                   /в сила от 22.01.07 г./

      Великова      Делчева     Станилов Ст. Маркова         Анастасова
        АЕ     АЕ, ДБТ, иф      ФВС     ЧО,ЧП,ИИ,муз., иф ЧО,ЧП,ФВС,ДБТ
   1     ..       ..        4б       3 д - ЧО      4 д - ЧО
   2     4г       2а         4в         ..         ..
П   3     4б       2б         4а       3 г - ЧО        ..
   4     ..     АЕ - иф        4д       3 в - ЧО      4 г - ЧО
   5     4а     ИИ-иф /0,5/       3в       3 б - ЧО        ..
   6     ..       ..         ..         ..         ..
   1     4г       3г         ..      3 а - ЧП      2 а - ДБТ
   2     4в       2в          ..      3 г - ЧП        ..
В   3     3б       2г         ..      3 в - ЧП      2 б - ДБТ
   4     ..     2 д - ДБТ       3в       3 д - ЧП      2 г - ДБТ
   5     3а       3д         1г       3 б - ЧП      2 в - ДБТ
   6     ..       ..         ..         ..         ..
   1     ..       3г         4д       3 а - ЧО        ..
   2     4б        ..        4в         ..      1 в - ФВС
С   3     4а       2в         4б         ..      1 б - ФВС
   4     4в       2г         4а       3 г - ИИ      1 а - ФВС
   5     3а       2д         3в       3 г - ИИ      4 г - ЧП
   6     ..       ..         ..         ..         ..
   1     3б       3д         4а         ..       4 в - ЧП
   2     4б       3г         ..      ЧП -иф       4 д - ЧП
Ч   3     4а       2д         4б         ..         ..
   4     ..      2б         4в         ..         ..
   5     ..     АЕ - иф        1д       4 а - муз.     4 б - ЧП
   6     ..       ..         ..         ..         ..
   1     3а        ..        4д       4 а - ЧП        ..
   2     4в       3д         1г       ЧО -иф       1 в - ФВС
П   3     4г        ..        1д         ..      1 б - ФВС
   4     ..       2а         ..      4 а - муз.     1 а - ФВС
   5     3б        ..         ..      4 а - ИИ        ..
   6     ..       ..         ..         ..         ..
СИП    ИТ -вт. петък   Религия-сряда
           ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ ”
Димитровград, ул. “П. Евтимий”, 12, тел. 0391 / 63 205, 66 281 (факс), e-mail: aleko_dg@abv.bg

                                УТВЪРЖДАВАМ:
                                  ДИРЕКТОР:
                                         /Л. Филипов/
   СБОРНИ НОРМАТИВИ - НАЧАЛЕН ЕТАП -            2007/2008 уч. год.


      Великова      Делчева     Станилов Ст. Маркова         Анастасова
        АЕ        АЕ        ФВС      ЧО, ЧП, музика  ЧО,ИИ,ДБТ, муз.
   1     ..       3а         ..      3 б - ЧО      4 а - муз.
   2     4д        3б         ..      3 а - ЧО      4 г - муз.
П   3     4а        3в         ..      3 г - ЧО      4 в - муз.
   4     4б        3г        2д       3 в - ЧО      4 д - муз.
   5        4г  4 г - …..        ..      3 д - ЧО      4 б - муз.
   6     ..        ..        ..         ..         ..
   1     ..        ..        ..      4 в - ЧП        ..
   2     2б        3д         ..      4 д - ЧП      4 г - ИИ
В   3     4б        2а        3в       4 г - ЧП      4 д - муз.
   4     2г        3б         ..      4 б - ЧП      1 б - ДБТ
   5     2в        3а        1г       4 а - ЧП      1 а - ДБТ
   6     ..        ..        ..         ..         ..
   1        4г  4 г - …..        ..      3 в - ЧО      2 г - ДБТ
   2     ..       3г        1д       3 д - ЧО      4 г - муз.
С   3     4б        3д        1в       3 а - ЧО      4 в - муз.
   4     4д        3в         ..      3 б - ЧО      1 б - ИИ
   5     4а        ..        ..      3 г - ЧО      1 б - ИИ
   6     ..        ..        ..         ..         ..
   1     ..       2а        3в       4 г - ЧП        ..
   2        4г  4 г - …..       1г       3 д - муз.     4 в - ЧО
Ч   3     2б        3а        2д       3 г - муз.     4 б - муз.
   4     2в        3б        4в       3 а - муз.     1 а - ИИ
   5     2г        3в         ..      3 б - муз.     1 а - ИИ
   6     ..        ..        ..         ..
   1     ..        ..        ..      4 а - ЧП      2 в - ДБТ
   2     4д        3г        1д         ..      2 б - ДБТ
П   3     4а        3д        1в       4 в - ЧП      2 а - ДБТ
   4     ..        ..        4в       4 д - ЧП      4 а - муз.
   5     ..        ..        ..      4 б - ЧП      4 а - ИИ
   6     ..        ..        ..         ..         ..
СИП    ИТ -вт.,сряда  Религия-четв-205
  СБОРНИ НОРМАТИВИ - НАЧАЛЕН ЕТАП -      2007/2008 уч. год.
           /в сила от 21.01.08 г./

    Великова  Делчева    Станилов    Анастасова   Анастасова
                               ЧО,ИИ,ДБТ, муз.
  1                              4 а - муз.
  2                              4 г - муз.
П  3                              4 в - муз.
  4                              4 д - муз.
  5                              4 б - муз.
  1                                ..
  2                                ..
В  3                                ..
  4                              1 б - ДБТ
  5                              1 а - ДБТ
  1                              2 г - ДБТ
  2                              4 г - ИИ
С  3                              4 г - ИИ
  4                              1 б - ИИ
  5                              1 б - ИИ
  1                              4 в - ЧО
  2                                ..
Ч  3                                ..
  4                              1 а - ИИ
  5                              1 а - ИИ
  1                              2 в - ДБТ
  2                              2 б - ДБТ
П  3                              2 а - ДБТ
  4                              4 а - ИИ
  5                              4 а - ИИ
         ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ ”
  Димитровград, ул. “П.Евтимий”, 12, тел. 0391/63 205, 66 281 (факс), e-mail: aleko_dg@abv.bg

                                УТВЪРЖДАВАМ:
                                  ДИРЕКТОР:

          СЕДМИЧНА ЗАЕТОСТ НА ФК САЛОН - 1 - 4 клас
               /в сила от 21.01.2008 г./


Ден    Час    Клас    Преподавател      Клас    Преподавател

      1     2в      Дамянова       4д       Щерева
      2     2б      Харлова       2г      Калайдж.
П      3     3а      Такова       3в      Станилов
      4     2д      Станилов       4г       Пенев
      5     3б      Тенчева       3г      Миткова

      1     3б      Тенчева       4б      Стоянова
      2     2а     Д. Тодорова      3а      Такова
В      3     3в      Станилов       4а      Колева
      4     3д      Вълкова       4г      Пенев
      5     1б      Петрова       1г      Станилов

      1     4а      Колева        4в      Станилов
      2     1д      Станилов       2а     Д. Тодорова
С      3     1в      Станилов       3г      Миткова
      4     1а      Димова        3д      Вълкова
      5     4б      Стоянова       4д      Щерева

      1     3б      Тенчева       3в      Станилов
      2     1г      Станилов       2в      Дамянова
Ч      3     2д      Станилов       4а      Колева
      4     2г      Калайдж.       4в      Станилов
      5     2б      Харлова       3д      Вълкова

      1     3а      Такова        4б      Стоянова
      2     1б      Петрова       1д      Станилов
П      3     1а      Димова        1в      Станилов
      4     4г       Пенев        4д       Щерева
      5     3г      Миткова       4в      Станилов
         ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ ”
  Димитровград, ул. “П.Евтимий”, 12, тел. 0391/63 205, 66 281 (факс), e-mail: aleko_dg@abv.bg

                                УТВЪРЖДАВАМ:
                                  ДИРЕКТОР:

          СЕДМИЧНА ЗАЕТОСТ НА ФК САЛОН - 1 - 4 клас
                /в сила от 22.01.07 г./


Ден    Час    Клас    Преподавател      Клас    Преподавател

      1     3б      Стоянова       4б      Станилов
      2     3а      Колева        4в      Станилов
П      3     4а      Станилов       4г      Димова
      4     3д      Георгиева       4д      Станилов
      5     3в      Станилов       3г      Пенев
      6
      1     2б      Тенчева        3б      Стоянова
      2     2д      Вълкова        4г      Димова
В      3     3а      Колева        3д      Георгиева
      4     2а      Такова        3в      Станилов
      5     1г      Станилов       2г      Миткова
      6
      1     2а      Такова        4д      Станилов
      2     1в      Щерева        4в      Станилов
С      3     1б      Щерева        4б      Станилов
      4     1а      Щерева        4а      Станилов
      5     2б      Тенчева       3в      Станилов
      6
      1     2г      Миткова        4а      Станилов
      2     2д      Вълкова        3д      Георгиева
Ч      3     2в      Тодорова       4б      Станилов
      4     3б      Стоянова       4в      Станилов
      5     1д      Станилов       3г       Пенев
      6
      1     2в      Тодорова       4д      Станилов
      2     1в       Щерева       1г      Станилов
П      3     1б       Щерева       1д      Станилов
      4     1а       Щерева       3г      Пенев
      5     3а       Колева       4г      Димова
      6
         ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ ”
  Димитровград, ул. “П.Евтимий”, 12, тел. 0391/63 205, 66 281 (факс), e-mail: aleko_dg@abv.bg

                                УТВЪРЖДАВАМ:
                                  ДИРЕКТОР:

          СЕДМИЧНА ЗАЕТОСТ НА ФК САЛОН - 1 - 4 клас
                /в сила от 17.09.07 г./


Ден    Час    Клас    Преподавател      Клас    Преподавател

      1     2в      Дамянова
      2     2г      Калайдж.
П      3     2б      Харлова
      4     2д      Станилов       4г       Пенев
      5     3б      Тенчева       3г      Миткова

      1     3б      Тенчева       4б      Стоянова
      2     3а       Такова
В      3     3в      Станилов       4а      Колева
      4     2а     Д. Тодорова      3д      Вълкова
      5     1б      Петрова       1г      Станилов

      1     4а       Колева
      2     2а     Д. Тодорова      1д      Станилов
С      3     1в      Станилов
      4     1а      Димова        3а       Такова
      5     4б      Стоянова       4д       Щерева

      1     3в      Станилов
      2     2в      Дамянова       1г      Станилов
Ч      3     2д      Станилов
      4     2г      Калайдж.       4в      Станилов
      5     2б      Харлова       4д      Щерева

      1     3д      Вълкова
      2     1б      Петрова       1д      Станилов
П      3     1а      Димова        1в      Станилов
      4     4г       Пенев        4в      Станилов
      5     3г      Миткова
Ден  Час  Клас  Преподавател  Клас  Преподавател


    1
    2
П   3
    4
    5
    1
    2
В   3
    4
    5
    1
    2
С   3
    4
    5
    1
    2
Ч   3
    4
    5
    1
    2
П   3
    4
    5

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:331
posted:2/6/2012
language:
pages:45
Description: Седмична програма 5-ти клас