Ungvarys Proposal C V1

Document Sample
Ungvarys Proposal C V1 Powered By Docstoc
					                                                 1


                   Curriculum vitae

Personal information

Name:               Krisztián Ungváry
Date of Birth:           10. 30.1969. Place: Budapest
Nationality:            Hungarian
Profession:            Historian
Occupation:            freelance
Marital Status:       unmarried
Workplace:          Selfemployer
Knowledge of Languages:   Hungarian (native)

                   German (excellent)
                   Englisch (medium)
                   Russian (slight)

Education

1999 PhD history Summa cum laude
1995 Master from history and german literature and grammar at Eötvös Loránd University of
 Sciences in Budapest, Final Examination of German language and literature. Begin of the
 Study at the Hungarian History Doctor-Program at the Eötvös Loránd University of Sciences
1989 Begin of the Study in the Eötvös Loránd Univestiy of Sciences in Budapest about History
 and German language and literature
1988 School-leaving examination

Grants, scholarships, prices, work experience

1999 Price: “Military-Historian of the Year”
1998-1999 Roman-Herzog Grant from the Humbold-Association in Germany, 10 months.
 Researching in the Berlin Document Center, in the Bundesarchiv Berlin and in the
 Bundesarchiv-Military Archiv Freiburg about war criminals, about the History of the II.
 World War under hungarian aspects and about the hungarian occupation forces.
1996-1998 PhD-grant from the Eötvös Loránd University of Sciences, History
1996 Scholarship from the DAAD, 4 months, Researching in the Bundesarchiv-Military Archiv
 Freiburg and in the Budesarchiv Koblenz about hungarian Troops in the II. World War and
 about the Siege of Budapest in the Jear 1944-1945
1995 Scholarship in the East European Libray in Bern (Schwitzerland)
1993-1995 Grant of the Republik Hungary (the same Scholarship repeatedly four times)
1993-1994, Scholarship from the DAAD (German Academic Challenge Service), 5 months in
 Freiburg (Germany), research in the Bundesarchiv-Military Archiv of Germany in Freiburg
 and in the Bundesarchiv Koblenz and in the Political Archiv of the Department for foreign
 Affairs. about Hungarian Troops in the II World War and about the Siege of Budapest in the
 Jear 1944-1945.
1992 Second Price from the Institut for Military History for the Study about the military
 insignies in the Sowjetunion between 1917 and 1945.
1991 First Price by the Országos Tudományos Diákköri Konferencia in the Session “New
 Hungarian History”
1990 First Price from the Magyar Történészhallgatók Egyesülete for the study about the History
 of the Graduates' Parlament in Miskolc in the Year1956.
1990 4 months in Jena as a Student (German Democratic Republik)
                                                   2
  Publications' list/Publikációs lista

    I. Academic publications - own volume

  1. Budapest ostroma (The Siege of Budapest). Corvina, Budapest, 1998 pp. 330. (1. kiad/ed.
January 1998, 2., javított kiad/revised ed. May 1998, 3., javított kiad/revised ed. October 1998).
  2. Die Belagerung Budapest. Herbig, München, Germany October 1999 2. Ed. 2000, 3. Ed.
2001 (revised and enlarged german edition of the 3. hungarian one).
  3. The Siege of Budapest. Revised english edition of the german. Tauris (under publication)
  4. Budapest ostromai (The Sieges of Budapest) 2000 autumn, Editor and Author from two
Articles (see below)

    II. Other academic publications

  4. A Rákóczi-kor haditechnikája (The Military Technology in the Period of Rákóczi). in:
Yearbook of the Grammar School II. Ferenc Rákóczi. Budapest, 1987.
  5. A miskolci egyetemi Diákparlament története 1956 (The History of the Graduates'
Parlament in Miskolc in the Year 1956). in: Múltunk, 1992 vol. 2-3.
  6. Konszolidáció és megtorlás az ELTE Bölcsészkarán (Consodilation and Revenge at the
ELTE's Faculty of Art). in: Valóság, 1994 vol. 1.
  7. "Hogyan kell viselkednünk a magyarokkal". Magyarország német szemmel 1944 elején.
("How do we have to behave towards hungarians ?" Hungary from German Aspect at the
Beginning of 1944). in: Magyar Nemzet, 19. 3. 1994.
  8. A lovasság alkonya (A gorodoki halálroham nyolcvanadik évfordulójára). The Cavalry' s
Decline ( to the 80th Anniversary of the Mortal Attack in Gorodok) in: Magyar Nemzet, 18. 8.
1995.
  9. Budapest erőd, melyet háztól-házig kell védeni ("Budapest is a fortress and should be
defended from house to house") in: Magyar Nemzet, 21. 1. 1995
  10. Egy őrült akció, a védősereg kitörési kísérlete (A Mad Venture, the Defenders' Breakout
Attempt). in: Magyar Nemzet 11. 2. 1995
  11. Az ostrom vége I. rész. A kitörés első órái (The End of the Siege. I. Part. First Hours of
the Breakout). in: Beszélő, 2. 3. 1995, pp. 26-29.
  12. Az ostrom vége II. rész. A hegyeken át nyugat felé (The End of the Siege. II. Part.
Through the Mountains to West). in: Beszélő, 9.3.1995, pp. 25-28.
  13. Az ostrom vége III. rész. Az Ördögárok csatornájában (The End of the Siege. III. Part. In
the Channel of Ördögárok). in: Beszélő, 23.3.1995, pp. 29-32.
  14. Az ostrom vége IV. rész. Akik visszamaradtak (The End of the Siege. IV. Part. Those
who stayed behind). in: Beszélő, 30.3.1995, pp 29-32.
  15. A budapesti német-magyar védősereg kitörési kísérlete (The Autbreak of the
german-hungarian Forces at Budapest) In: Hadtudományi tájékoztató, 1994, Nr. 10, pp.
165-177.
  16. Második Sztálingrád. Budapest német-magyar védőseregének kitörési kísérlete 1945
február 11-én. (The second Stalingrad. The Autbreak of the german-hungarian Forces at Buda
in 11. February 1945).In: Századok, Dez. 1995.
  17. Sztálin és a háború. (Stalin and the War). In: Hadtörténeti Közlemények, 1996/2.
  18. A bűntudat érdemrendjei. (The Orders of Conscience.) In: Magyar Nemzet 10.12.1996
december 10.
  19. A parlamenterek kálváriája. (The Calvary of the Mediators) In: Magyar Nemzet
25.1.1997.
  20. Apocalypse 1945. A német-magyar védősereg kitörési kísérlete (The Outbreak of the
Hungarian-German Garrison). In: Rubicon 1997/1.
                                                 3


  21. The breakout from Buda 1945 februar 11-17. In: Hungarian Studies Review vol. XXII,
Nos 1-2 (Spring-Fall, 1995, Canada).
  22. Mit vétettem én ki gyalázta Sztálint. Válasz Ölvedi Ignácnak (What was my Guilty when
I dishonoured Stalin. Respond to Ignác Ölvedi). In: Hadtörténeti Közlemények 1997/3.
  23. Furcsa háború. Magyar megszállás Ukrajnában 1941-1942. (A strange War. The
hungarian Occupation in the Ukraine) In: História, 1998/6.
  24. Paul Hollander: Politikai zarándokok (Political Pilgrims). In: Buksz, 1998 nyár/Summer.
  25. Szálasi Ferenc. In: Magyar külpolitikai gondolkodók. Szerk Romsics Ignác,
Osiris-Századvég, 1998.
  26. Der Ausbruch der deutsch-ungarischen Verteidiger aus Budapest. Rekonstruktion eines
militaerischen Zusammenbruchs (The Outbreak of the hungarian-german Garrison at Buda.
Reconsruction of one military Apocalypse). In: Militaergeschichtliche Mitteilungen (Germany).
1998/I. .
  27. Echte Bilder - problematische Aussagen. Eine quantitative und qualitative Fotoanalyse
der Ausstellung "Vernichtungskrieg, Verbrechen der Wehrmacht 1941 bis 1944. ( Original
Photos - questionable Declarations). In: Geschichte in Wissenschaft und Unterricht 1999/10,
(Germany).
  28. 1939 augusztus 19. Egy beszéd és ami mögötte van. Néhány adalék a
Molotv-Ribbentropp paktum valóságos történetéhez (The 19th of August in 1939. A Speech
and its Background). In: Kritika, 1999/8, 29-32.o.
  29. Guernicától Drezdáig. A totális háború a levegőben (From Guernica to Dresden. The
total War in the Air). In: Café Babel, 2000/1
  30. Gyötrő illúziók. Bibó és 1945 eseményei (Worryed Illusions. Bibó and the Events from
the Year 1945)
  31. A Vörös Hadsereg offenzívája. Magyarország 1944 szeptember-1945 április. (The Red
Army-Offensive in HungarySept. 1944-Apr. 1945) In: Rubicon, 2000/5.
  32. 32 szócikk a "Magyarország az I. Világháborúban" lexikon számára. Petit Real,
Budapest, 2000 szeptember. (32 Articles for the Encyclopaedia about the I. Word War)
  33. A magyar megszálló alakulatok tevékenysége Ukrajnában. (Hungarian Occupation in the
Ukraine) In: Nagy képes milleneumi hadtörténet, Budapest 2000, 403-408
  34. A Vörös Hadsereg offenzívája. (The Red-Army-Offensive) In: Nagy Képes milleneumi
hadtörténet, 426-432.o.
  35. “Sacco di Budapest“, Gheorge Mardarescu tábornok válasza Harry Hill Bandholz
vezérőrnagy nem diplomatikus naplójára. (The Respond from General Gheorge Mardarescu for
the Bandholz Diary) In: Budapesti Negyed, 2000 ősz-tél, 29-30. Sz., 173-202.o.
  36. Második Sztálingrád. (Second Stalingrad) In: Budapesti Negyed, 2000 ősz-tél, 29-30.
sz., 221-256.o.
  37. Bibó és a zsákutca. Avagy miért nem tudunk mit kezdeni Bibó szellemi örökségével. In:
Mozgó Világ, 2001 február.
  38. Népi írók és a szociálpolitika. In: Emberek és eszmék. Tanulmánykötet Vadász Sándor
születésének 70. Évfordulójára. Eger, 2001.


 Megjelenés alatt (under Publication):

  33. 16 szócikk a Révai Lexikon számára Magyarország II. világháborús hadtörténete
témakörben, terjedelem kb. 40 kéziratoldal, megjelenés várhatóan 1998-2001 között
folyamatosan (16 Articles for the Révai Encyclopaedia about the Topics of hungarian military
History in the II. World War, Publication continuos between 1998 nd 2001).


    III/ Rádiószereplések/Radioappearances
                                                  4


 A budai apokalipszis (The Apocalypse in Buda). Kossuth rádió (25 perc/Minutes). 6.2.1995.
 Interjú/Interview, Gordiusz plusz (10 perc/Minutes). 13.4.1995..
 Interjú/Interview,Vasárnapi Újság (15 perc/Minutes). 7.5.1995..
 Eszencia. Kossuth rádió (10 perc/Minutes). 24.2.1995.
 Gondolat-jel 8.2.1998. (10 perc/Minutes) Budapest ostroma (The Siege of Budapest)
 Reggeli csúcs 15.2.1998 (5 perc/Minutes) Budapest ostroma (The Siege of Budapest)
 Irodalmi Újság 4.4.1998. (15 perc/Minutes) Felszabadulás vagy megszállás (Liberation or
Occupation)


    IV/ tévészereplések:

  "Ostromnapok" 1-52 tudományos tanácsadó (1994 december 23-1995 február 12 közt került
adásba, napi 5 perc) "Days of the Siege", vol. 1-52, expert Consultant.
  A bekerítéstől a kitörésig/From the Encirclement to the Outbreak I. TV-1., 21.35
(tudományos tanácsadó/expert Consultant)
  "Szomorú Vasárnap" c. film történész szakértő/Historian Consultant in the Production "Sad
Sunday" (A production about the Holocaust in Hungary).

    V/ Publicisztika/Journalism:

  A tanulmányi ösztöndíj bevezetésének okairól (About the Causes of the Establisment from
the Scholarships. In: Dumaparti 1994/9.
  Ösztöndíj ami nem ösztönöz (Scholarship without Motivation). In: Magyar Nemzet
3.3.1993.
  "Csapjatok le rájuk! Ezt a magas labdát le kell ütni" Válasz Vasák Benedek Balázsnak.
(Swoop down on them! This high ball must be smash.) In: Anti 1993/10.
  Ösztöndíj és rendszerváltás (Scholarship and System-changing). In Népszabadság
12.5.1995.
  Az el nem múló múlt, avagy hogyan politizálódik át a hazai történelem. (Past they dont will
passing or how give the hungarian History a political slant). In: Népszabadság 10.8.1996.
  A hír és ami mögötte van: SS-katonák és a nyugdíj (The News ant what implied behind.
SS-Soldiers and their pension). In Népszabadság 31.1.1997.
  Jaj a legyőzötteknek. A szovjet hadsereg és hadifoglyai. Vae Victis. The red army and they
Prisonners of War. In: Magyar Nemzet 28.2.1998.
  Az elfelejtett háború (The forgotten War). In: Népszabadság 12.2.1998.
  Olvasói levél (Readers Letter) In: Magyar Narancs 12.3.1998.
  Olvasói levél (Readers Letter) In: Magyar Narancs 26.3.1998.
  Magyar igazság: felelősségre vonás Magyarországon (Hungarian True. Responsibility in
Hungary. In: Magyar Narancs, 23.4.1998.
  Hinni és tudni - a magyar vezetés és a deportálások (To believe and to known. The hungarian
Leadership and the Deportations). In: Élet és Irodalom, 1998 június.
  Richtige Bilder, neue Thesen. Ein Kritiker antwortet Jan Phillip Reemtsma zur
Wehrmachtausstellung. (Right photos, new thesis) In: Die Welt, 12.11.1999.
  Verbrechen und Haftung. Die Pause der Wehrmachtausstellung hilft nicht nur die Bilder zu
überprüfen. Auch der Begriff der Verantwortlichkeit ist zu klären. (Persecution and
responsibility. The pause of the exhibition about the Persecutions from the Wehrmacht helps
not only for the photos-controlling. The concept from the responsibility is also to cleered.) In:
Süddeutsche Zeitung, 16.11.1999
  Reemtsmas Legenden. Nicht nur Bilder können lügen. (The legends from Reemtsma. Not
only photos could lie) In. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 5.11.1999.
  Képbíróság. (Court of pictures) In: Magyar Narancs, 18.11.1999.
                                                   5


  Zynische Logik. Hinter dem Morden der deutschen besatzer steckte Kalkül. In: Frankfurter
Allgemeine Zeitung, 16.2.2000 (Rezension von Christian Gerlachs Buch: Zynische Morde. Die
deutsche Wirtschafts- und Vernichtungspolitik in Weißrußland.)
  Politika és a jó ízlés (Politics and the good taste). In: Élet és Irodalom, 2000 április 7.
  Racionalitás és történelem (Ratinality and History). In: Élet és Irodalom, 2000 május 19.
  Revizionisták (Revisionist). In: Népszabadság, 2000 május 22.
  A történész és a díj. Ernst Nolte és a német történészvita. (The Historian and the proce. Ernst
Nolte and the german historian-debate) In: Népszabadság 2000 augusztus 4.
  Kölcsönös félelem (mutual fear). In: Népszabadság, 2000. szeptember 11.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:7
posted:2/7/2012
language:English
pages:5