presentatie bougie by HC12020702452

VIEWS: 0 PAGES: 43

									  De Bougie
 In de Middeleeuwen is de
bougie uitgevonden door de
 Fransman Bernard Ougie
 En
 dit is
Bernard
 dan
En dit is zijn uitvinding
Bougie is het Franse woord voor kaars

         • Maar wij bedoelen
          natuurlijk deze

          Nu gaat het serieus
          worden
De bougie zoals wij die kennen is
 in 1876 uitgevonden door de
   Belgische vernuftteling
     Etienne Lenoir
Deze vonkte door middel van een
     afslagmagneet

 In 1903 is deze verbeterd door
Robert Bosch door de uitvinding
 van de hedendaagse bobine
       Algemeen

De bougie is de vonkenfabriek in onze motor
 en deze is veel belangrijker dan de meeste
       mensen denken

 De vonk ontstaat doordat een zeer hoge
inductiespanning van 10 tot 15 duizend volt
 op het juiste tijdstip op de bougie wordt
         losgelaten.
Bij de conventionele ontsteking ontstaat de
hoge spanning door de kwaliteit en de staat
van:
   1) De contactpunten (Juiste contacthoek)
   2) De condensator (juiste waarde)
   3) De bobine
   4) De Rotor
   5) De verdelerkap
   6) De bougiekabels (weerstand max 6 K
     ohm bij conventionele en 8 K ohm bij
     elektronische ontsteking)
   7) De bougiekappen
Het juiste tijdstip wordt bepaald door:

   1) De afstelling van de contactpunten.
    ( de juiste contacthoek )
   2) De stand van het ontstekingshuis.
   3) De juiste werking van de centrifugaal
    vervroeging.
   4) De juiste werking van de vacuüm
    vervroeging.
Ook de carburateur moet goed afgesteld zijn,
geen valse lucht aanzuigen en het luchtfilter
         schoon.

  De klepspeling moet juist afgesteld zijn.

  De compressie moet voldoende zijn en
 onderling geen hogere afwijking dan 10%
         hebben

Als dit alles in orde is komen we bij de bougie
Op de bougie staan, bij elk merk verschillend,
 een aantal letters en cijfers in willekeurige
 volgorde waar geen mens wijs uit wordt, en
  die gegevens zijn niet genormaliseerd

        Echter !!

  Deze codes betekenen wel degelijk iets
Ze staan onder andere voor schroefdraadsoort,
 schroefdraadlengte, warmtegraad, elektrode
soort, elektrode type en nog andere al dan niet
      geheime eigenschappen
       De warmtegraad
• Het Verschil in de
 warmtegraad zit in het
 aanrakingsoppervlak van de
 isolator met het metaal
• Een warme bougie heeft een
 klein koel oppervlak en kan
 daarom de warmte niet zo
 snel afvoeren naar de
 cilinderkop als een koude
 bougie en wordt daarom dus
 warmer
Waarom is de warmtegraad
   zo belangrijk ?
Als hij vonkt is het toch
    goed !
Als een bougie te heet wordt zullen de elektrodes
verbranden waardoor deze te snel zullen slijten,
wordt de bougie daarentegen veel te heet dan
zullen ze zelfs smelten.
Gevolg:
   1) De isolator kan afbrokkelen deze
    beschadigd op zijn beurt kleppen,
    klepzittingen, cilinderwand en zuiger.
   2) De elektroden gaan gloeien, je krijgt een
    ongecontroleerde verbranding met als
    gevolg pingelen en nadieselen en als gevolg
    hiervan kan een gat in de zuiger branden.
 En dit is zéééééér ongunstig voor de compressie
Als een bougie te koud blijft heeft dit als gevolg
dat er verbrandingsresten in de vorm van
koolaanslag achterblijven in de bougie zodat deze
een brug gaan vormen tussen de centrale elektrode
en de massa.

Hierdoor ontstaat een onregelmatige vonk die voor
een slechte ontsteking van het mengsel zorgt
waardoor de vervuiling in de cilinder nog groter
wordt en de verbrandingsresten gaan gloeien.

Gevolg motor gaat nadieselen en pingelen, maar
zal niet zo snel een gat in de zuiger branden.
De warmtegraden van koud naar warm
       koud     warm
  Brisk    08      19
 Champion   N2      N21
  NGK     9       4
 Bosch oud   W280     W95
 Bosch nieuw W3       W10
 Wat is de juiste temperatuur ?

De juiste temperatuur in de verbrandingskamer
en dus ook van het binnenste van de bougie ligt
   tussen de 450 en 900 graden Celsius.

Bij deze temperatuur zal het brandstofmengsel
 direct verdampen en zal de zelf reinigende
      werking op zijn best zijn.
  je dus de
bougies met de
   juiste
 warmtegraad
 Hoe weet je nu of je de juiste
   warmtegraad hebt?

Door het merk en type bougie te gebruiken dat
de autofabrikant heeft opgegeven heeft u in de
meeste gevallen de juiste bougie.

Soms is deze niet meer verkrijgbaar, in dat
geval heeft de automaterialen handel een
vergelijkingstabel met alternatieve merken en
typen voor uw auto.
 Door veranderingen aan de motor
  kan het zijn dat de juiste bougie
    niet meer de juiste is
• De motor is getuned, bijvoorbeeld er zit een
 snellere nokkenas in
• De cilinderkop is enkele malen gevlakt zodat de
 compressie hoger is.

• Ook de rijstijl kan aanleiding zijn tot de keuze
 van een bougie met een andere warmtegraad.
 Door een bougie te lezen kun je bepalen of je de
      juiste warmtegraad hebt
Maak met de auto een rit van minstens 20 km in
  je normale rijstijl zodat de motor goed op
       bedrijfstemperatuur is.
  Zet na de rit de motor direct uit, anders kan
stationair draaien van de auto een verkeerd beeld
            geven.
 Demonteer de bougies een voor een en leg ze in
de goede volgorde, vergelijk ze hierna onderling
    en aan de hand van de volgende lijst
    We beginnen met de goede
• Indien de bougie een
 lichtgrijze tot bruine kleur
 heeft, en het oppervlak
 schoon is, dan staat de
 motor goed afgesteld.
 Doordat de bougie enkel
 afgeronde hoeken heeft,
 betekent dat het ontstekings
 tijdstip goed is, en de
 carburateur afstelling is
 goed. plaats een nieuwe
 met dezelfde warmtegraad.
• Deze bougies hebben
 duizenden kilometers
 te lang in de motor
 gezeten en zijn
 versleten, de
 elektrodes zijn rond
 en gedeeltelijk weg
 gebrand

• Direct vervangen is de
 boodschap
• Zwarte droge koolstoflaag
 op de bougie
• Warmtegraad te koud
• Te rijke afstelling, dit kan
 komen door
 1) te grote hoofdsproeier
 2) verkeerd afgestelde
 mengselschroef.
 3) verstopt luchtfilter
 4) choke blijft hangen
 5) vlotterniveau te hoog
• Een glazige zwarte en vettige
 aanslag betekent dat er olie
 wordt verbrand, er zal ook
 blauwe rook uit de uitlaat
 komen
• Oorzaak
 1) versleten zuigerveren
 2) versleten klepgeleiders
 3)Diepe krassen in
 cilinderwand en zuiger
 4) het kan ook zijn dat de
 motor pas gereviseerd is en
 nog niet volledig is
 ingelopen
• Een zwarte, natte aanslag wijst
 meestal op een kapotte bougie.
• Deze bougie kan het volledige
 mengsel niet verbranden door
 een slechte vonk.
• De ontsteking is kapot of slecht
 afgesteld.
• De elektrode afstand is te klein
• De weerstand van de
 bougiekabel is te groot
• Soms is het mogelijk dat het
 mengsel véél te rijk is.
• Een witte bougie in meestal
 het gevolg van oververhitting.
 Indien dit niet wordt nagezien,
 resulteert dit vroeg of laat in
 een defecte motor. Oorzaken
 hiervoor kunnen zijn:
• Te arm mengsel
• Warmtegraad te warm
• Ontsteking tijdstip niet goed
• Octaangehalte van de benzine
 te laag
• slechte koeling of oliepeil te
 laag
• koppakking defect
• Een dikke laag witte
 aanslag wijst op
 teveel olie of additief
 in de benzine, of
 benzine van een heel
 slechte kwaliteit

• Verkeerde motorolie
• Een dikke laag van een
 donkerder aanslag wijst
 meestal op, te lang op
 een zelfde toerental
 gedraaid, meestal is dit
 stationair.
• Teveel olie in de
 verbrandingskamer,
 met een te hoge
 temperatuur.
• Smeltverschijnselen aan de
 elektrode wijzen meestal op
 een te vroege ontsteking. Dit
 kan veroorzaakt worden door
 ofwel een onjuiste afstelling
 van de ontsteking, of een te
 hoge onstekingsvervroeging.
• Dit moet snel verholpen
 worden anders kan er ernstige
 motorschade optreden.
• Andere mogelijkheden zijn
 ook een te laag octaangehalte,
 of een te arm mengsel
• Warmtegraad te warm
• Gebroken porselein van de
 isolator wijst op schokgolven
 door pingelen, ook een lekke
 koppakking of een lek in het
 inlaatspruitstuk kan de
 oorzaak zijn
• Octaangehalte te laag
• mengsel veel te arm
• Ontsteking te vroeg
• Elektrodeafstand te groot
• Kans op beschadiging aan
 zuiger cilinderwand en
 kleppen
• Als je dit ziet, controleer
 eens of de bougie wel de
 juiste lengte heeft, want
 dit probleem betekend
 dat er iets is dat de
 bougie heeft geraakt.
• Heeft de bougie de juiste
 lengte?
• Zit het probleem elders
 in de motor?
• Demonteren is de
 boodschap
• Als er iets tussen de
 elektroden van de bougie
 is vastgeraakt, zorgt dit
 er meestal voor dat er
 geen ontsteking meer is.
 Meestal zijn dit
 koolstofdeeltjes die zijn
 losgeraakt van de bougie,
 en zijn deze door een van
 bovengenoemde
 problemen veroorzaakt.
  Ook de elektrodeafstand van de
  bougie is ook erg belangrijk.
  De elektrodeafstand wordt opgegeven door de
 autofabrikant, stel nieuwe bougies altijd op deze
maat d.m.v. voelermaten en controleer elke 5000
   tot 10.000 km of deze maat nog juist is.
    De vonklengte wordt bepaald door de
 elektrodeafstand en deze lengte is nodig om het
brandstofmengsel te ontsteken, de ontsteking vind
namelijk niet alleen plaats door de vonk maar ook
 door de warmte die deze vonk onderweg afgeeft,
 als deze te kort is ontstaat te weinig temperatuur
 Wijk nooit van deze maat af behalve in het
     geval van rijden op LPG

 Omdat de geleiding van een LPG / lucht
    mengsel slechter is dan van een
  benzine / luchtmengsel mag, om een
   regelmatigere vonk te verkrijgen de
  elektrodeafstand met 0,1 mm verkleind
  worden met een minimum van 0,6 mm
     en een maximum van 1 mm
De warmtegraad op LPG kan hetzelfde blijven
       of een maat kouder
 Voor het rijden op LPG bestaan
    speciale bougies
 Speciaal voor het rijden op LPG is een nieuwe
serie bougies ontworpen deze zijn van het type
        NGK Laser Line
De elektrodeafstand voor deze bougies is altijd
          0,8 mm
Het nadeel van deze bougies bougies is dat ze nogal
 aan de prijs zijn! zeg maar gerust peperduur
      (meer dan € 30,- per stuk)
        Montage van bougies
De normale 14 mm bougies moeten vastgezet worden met +/- 25 Newton
   meter,dit komt overeen met normaal vastdraaien met een
         bougiesleutel met een T handvat.
  Overschrijd deze waarde niet, vooral niet met een aluminium
              cilinderkop.
 Laat een aluminium cilinderkop als deze heet is altijd afkoelen
              voor montage
   Draai de bougies het eerste stuk altijd met de hand in om
      beschadiging aan de schroefdraad te voorkomen
  Doe altijd koperpasta op de schroefdraad, dit beschermd de
schroefdraad, bevorderd de afdichting,bevorderd de warmtegeleiding
            naar de cilinderkop.
  Draai nieuwe bougies na 1000 km los en opnieuw vast omdat de
 afdichtingring zich dan gezet heeft en de bougie los kan gaan
               zitten.
      Wat is het beste merk bougie
Echt slechte bougies bestaan niet meer,let wel op als
 je bougies op een treffen koopt dat deze niet buiten
op een tafel al vaker nat zijn geworden, deze zullen
snel kapot gaan door het vocht in de isolator en zijn
         dus altijd te duur.
 De beste bougies in prijs kwaliteit verhouding zijn
  NGK bougies, dit heb ik niet zelf bedacht maar
gerenommeerde Duitse automerken als Mercedes en
   BMW plaatsen ze standaard in hun auto’s.
         Waarom ?????
Weil die
besser
 sind !!
Als een Duitser ondanks dat in Deutschland
        alles besser ist,
     zijn eigen Bosch afvalt,
     en Japanse bougies koopt!!

    Is dit voor mij bewijs genoeg
        NGK
     maakt de beste bougies!!
Buiten Mercedes en BMW worden NGK
bougies in eerste montage gebruikt bij:
         Audi
         Ferrari
         Fiat
         Honda
         Jaguar
         Mazda
         Suzuki
         VW
   Nu nog enkele verschillende
    centaal elektrode types

        Traditionele     Tapercut
        elektrode      elektrode
Ultrafine           Finewire
Wire Iridium         platinum
elektrode           elektrode
  En massa elektrode types
                Angled
    Traditionele      massa
    massa
Multi
massa         Trapezium
            massa
    Geraadpleegde bronnen
–Website NGK bougies
–Website Bosch bougies
–Website Brisk bougies
–Website Champion bougies
–Diverse Auto en Motorforums op internet
–Wikipedia

Naar beste weten en kunnen heb ik deze gegevens samengevoegd tot deze
presentatie
Wim Smeets

								
To top