Docstoc

Okoliš monitoring izvještaj za bih

Document Sample
Okoliš monitoring izvještaj za bih Powered By Docstoc
					IZVJEŠTAJ
monitoringa nevladinih organizacija o stanju u okolišu u BiH
(izlaganje pred Komisijom Parlamentarne skupštine BiH 15.9.2005.)
novembar 2005
U okviru projekta: 'Koordinirana akcija NVO u praćenju i utjecanju na politike okoliša'
   Projekat finansiran od stane Evropske unije
Сaдржaj:
   Увoд                                   2

   Okoлиш и људсka прaвa                          3

   Okoлиш и jaвнo здрaвљe                          5

   Tрeнутнo стaњe okoлишa у БиХ                         7

   Oбaвeзe БиХ у okвиру рeгиje и прeмa Eврoпсkoj униjи             9

   Зakoнсkи okвир и институциje у БиХ, рaзлoзи зa дoнoшeњe
      11
   Зakoнa o зaштити okoлишa
       Izvještaj monitoringa NVO o stanju u okolišu BiH, novembar 2005
                       1
  БЕСПЛАТНИ ГОТОВИ СЕМИНАРСКИ, ДИПЛОМСКИ И
         МАТУРСКИ РАД.
        РАЗМЕНА ЛИНКОВА
РАДОВИ ИЗ СВИХ ОБЛАСТИ, ПОWЕРПОИНТ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ
     И ДРУГИ ЕДУКАТИВНИ МАТЕРИЈАЛИ.
    WWW.DIPLOMSKI-RADOVI.COM
     WWW.SEMINARSKIRAD.ORG
      WWW.MAGISTARSKI.COM
     WWW.MATURSKIRADOVI.NET
      WWW.MATURSKI.NET
     WWW.SEMINARSKIRAD.INFO
      WWW.MATURSKI.ORG
       WWW.ESSAYSX.COM
   WWW.FACEBOOK.COM/DIPLOMSKIRADOVI
 НА НАШИМ САЈТОВИМА МОЖЕТЕ ПРОНАЋИ СВЕ, БИЛО ДА ЈЕ ТО СЕМИНАРСКИ, ДИПЛОМСКИ
 ИЛИ МАТУРСКИ РАД, ПОWЕРПОИНТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ДРУГИ ЕДУКАТИВНИ МАТЕРИЈАЛ. ЗА
РАЗЛИКУ ОД ОСТАЛИХ МИ ВАМ ПРУЖАМО ДА ПОГЛЕДАТЕ СВАКИ РАД, ЊЕГОВ САДРЖАЈ И ПРВЕ
ТРИ СТРАНЕ ТАКО ДА МОЖЕТЕ ТАЧНО ДА ОДАБЕРЕТЕ ОНО ШТО ВАМ У ПОТПУНОСТИ ОДГОВАРА.
У БАЗИ СЕ НАЛАЗЕ ГОТОВИ СЕМИНАРСКИ, ДИПЛОМСКИ И МАТУРСКИ РАДОВИ КОЈЕ МОЖЕТЕ
 СКИНУТИ И УЗ ЊИХОВУ ПОМОЋ НАПРАВИТИ ЈЕДИНСТВЕН И УНИКАТАН РАД. АКО У БАЗИ НЕ
 НАЂЕТЕ РАД КОЈИ ВАМ ЈЕ ПОТРЕБАН, У СВАКОМ МОМЕНТУ МОЖЕТЕ НАРУЧИТИ ДА ВАМ СЕ
  ИЗРАДИ НОВИ, УНИКАТАН СЕМИНАРСКИ ИЛИ НЕКИ ДРУГИ РАД РАД НА ЛИНКУ ИЗРАДА
    РАДОВА. ПИТАЊА И ОДГОВОРЕ МОЖЕТЕ ДОБИТИ НА НАШЕМ ФОРУМУ ИЛИ НА
             MATURSKIRADOVI.NET@GMAIL.COM
       Izvještaj monitoringa NVO o stanju u okolišu BiH, novembar 2005
                       2

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:1
posted:2/6/2012
language:
pages:3