sample2 Penempatan PC Sewaan by pendeka

VIEWS: 2 PAGES: 2

More Info
									                                                                            Penempatan PC Sewaan JI.5/2007


                                 PUSAT SISTEM MAKLUMAT BERSEPADU

BORANG PENEMPATAN PERKAKASAN ICT - KOMPUTER PERIBADI SEWAAN
JABATAN/BAHAGIAN/FAKULTI/KAMPUS/PUSAT/INSTITUT :
                                       Kumpulan
                                                                     Kuantiti
Bil   Penerima/Pegawai Bertanggungjawab  No. Pekerja     Jawatan             Lokasi/Pejabat       Catatan        No. L.O  Tarikh L.O


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20


   Disediakan oleh :           Nama                    Nota :
                      Jawatan                   Penghantaran perkakasan akan dibuat berpandukan maklumat yang tepat.
                      No Pekerja                 Sebarang perubahan mesti dikemukakan DUA (2) MINGGU sebelum tarikh penghantaran.
                      Tarikh
                      No Pejabat
                      No H/Phone                 Untuk skop-skop kerja pembekal, malumat lanjut mengenai Komputer Sewaan, Tuan/Puan
                      Jumlah PC yang               bolehlah melayari laman Web PSMB di http://www.psmb.uitm.edu.my
                      dipohon
                               0
                                            ----
ewaan JI.5/2007
   Nod
  Rangkaian
hantaran.


Tuan/Puan
         ----

								
To top