Docstoc

sample borang4

Document Sample
sample borang4 Powered By Docstoc
					                                     PSMB/ICT-CAW/BPPLP/01/04

            PUSAT SISTEM MAKLUMAT BERSEPADU
           (CENTRE FOR INTEGRATED INFORMATION SYSTEMS)
               Tingkat 5, Menara SAAS, Universiti Teknologi MARA,
                  40450 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan
                Tel: 03-5544 2194 / 2619 Faks: 03-5544 2197

         BORANG PERMOHONAN PERISIAN DAN LESEN PERISIAN
Kepada:

Pengarah
Pusat Sistem Maklumat Bersepadu (PSMB)
UiTM Shah Alam,
Selangor Darul Ehsan

(U/P: Ketua, Bahagian ICT Cawangan, PSMB)


Daripada :

Kampus Cawangan / Fakulti /  :……………………………………………………………………………
Bahagian / Unit
Nama Pegawai          :……………………………………………………………………………
Bertanggungjawab
Jawatan            :……………………………………………………………………………

No Pekerja           :……………………………………………………………………………

Nombor Telefon         :……………………………           Email  :………………………………

Tujuan Permohonan       :……………………………………………………………………………

Sila isikan nama perisian dan bilangan lesen yang diperlukan.
 Bil               Nama Perisian              Bilangan Lesen Dipohon
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8

        DIISI OLEH PEMOHON                KEGUNAAN PEJABAT PSMB
Tandatangan Pegawai   Tandatangan Sokongan        Bilangan Perisian Pegawai Yang
Bertanggungjawab:    Oleh Ketua :            Yang Diluluskan:  Meluluskan:
Nama & Cop Jabatan     Nama & Cop Jabatan
Tarikh:           Tarikh:            Tarikh:      Tarikh:

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags: sample, borang
Stats:
views:17
posted:2/6/2012
language:
pages:1
Description: sample borang