Docstoc

Tugasan PMR Pendidikan Kesenian 2012 Sek Seni

Document Sample
Tugasan PMR Pendidikan Kesenian 2012 Sek Seni Powered By Docstoc
					TERHAD                  1                    60
                 LEMBAGA PEPERIKSAAN
               KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIAPENILAIAN MENENGAH RENDAH 2012                          60
PENDIDIKAN KESENIAN
Tugasan Pentaksiran Pusat
Februari – Julai
1.  Kertas ini mengandungi Tugasan Individu dan Tugasan Kumpulan bagi
   setiap bidang.
2.  Tugasan ini khusus untuk menentukan tahap kebolehan dan pencapaian calon dalam
   menguasai Bidang Tari, Muzik, Teater dan Seni Visual.
3.  Calon mesti melaksanakan semua tugasan.
             Kertas ini mengandungi 7 halaman bercetak.
                                [Lihat halaman sebelah
60 © 2012 Hak Cipta Kerajaan Malaysia                    TERHAD
TERHAD                   2                     60

ARAHAN KEPADA CALON

1.  Calon PMR yang mendaftar untuk Pendidikan Kesenian wajib melaksanakan Tugasan
   Individu dan Tugasan Kumpulan.

2.  Calon dikehendaki melaksanakan Tugasan Pendidikan Kesenian dari bulan Februari
   hingga bulan Julai tahun 2012.

3.  Calon hendaklah mendapatkan bimbingan guru dalam melaksanakan tugasan.

4.  Calon hendaklah merujuk Standard Prestasi semasa melaksanakan tugasan.

5.  Semua maklumat dan bahan bukti laporan kajian hendaklah disimpan di dalam portfolio.

6.  Calon digalakkan menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi (TMK) untuk
   mencari dan mengumpul maklumat bagi tugasan Pendidikan Kesenian.

7.  Calon boleh menjalankan kajian dan proses pengumpulan maklumat secara individu
   dan berkumpulan.

8.  Calon mesti menyediakan laporan kajian bagi Tugasan Individu dan laporan
   produksi bagi Tugasan Kumpulan dalam bentuk hard copy dan soft copy. Bagi
   bidang Seni Visual, laporan kajian hendaklah dibentangkan selepas penghasilan karya.

9.  Laporan kajian hendaklah ditulis tangan atau ditaip menggunakan komputer dengan
   fon Times New Roman, saiz 12 dan langkau 2.0 menggunakan kertas saiz A4 sahaja.

10. Hasil karya calon mestilah hasil usaha sendiri dan tidak ditiru daripada
  mana-mana sumber.

11. Nama, Nombor Kad Pengenalan dan Angka Giliran calon hendaklah ditulis di halaman
  hadapan laporan kajian.

12. Penilaian proses semua aktiviti akan dilakukan sepanjang masa
  tugasan dilaksanakan.
60  © 2012 Hak Cipta Kerajaan Malaysia                    TERHAD
TERHAD                    3                  60

                  TUGASAN BIDANG TARI

TUGASAN INDIVIDU

1.  Anda dikehendaki membuat kajian dan menghasilkan koreografi sendiri tentang satu
   daripada jenis tarian Malaysia berikut:

   (a) Melayu Asli

   (b) India

   (c) Zapin

   (d) Orang Ulu

2.  Anda dikehendaki mempersembahkan tarian hasil koreografi anda berdasarkan
   kajian di atas.

3.  Anda dikehendaki memberi ulasan secara bertulis terhadap persembahan tiga orang
   rakan anda.

Perkara yang dinilai:

1.  Kandungan laporan kajian
2.  Kreativiti dalam koreografi
3.  Kemahiran amali dalam persembahan tarian
4.  Rumusan dan ulasan persembahan rakan anda
5.  Penghayatan nilai


                      DAN


TUGASAN KUMPULAN

          “Adat dikendong, budaya disanjung, agama dijunjung.”

Sekolah anda akan mengadakan sebuah produksi yang bertemakan Adat Budaya Warisan
Bangsa. Kumpulan anda dikehendaki membuat perancangan pengurusan produksi dan
melaksanakannya dalam persembahan tarian.

Perkara yang dinilai:

1.  Pengurusan produksi
2.  Penghayatan nilai


SKEMA PEMARKAHAN

Rujuk Standard Prestasi.

                                [Lihat halaman sebelah
60  © 2012 Hak Cipta Kerajaan Malaysia                  TERHAD
TERHAD                    4                  60

                  TUGASAN BIDANG MUZIK

TUGASAN INDIVIDU

1.  Anda dikehendaki membuat kajian tentang sebuah lagu kanak-kanak. Berdasarkan
   kajian tersebut, hasilkan melodi ciptaan sendiri.

2.  Anda dikehendaki membuat persembahan nyanyian atau permainan alat muzik:
   (a) hasil ciptaan berdasarkan kajian
   (b) sebuah lagu pilihan

3.  Anda dikehendaki memberi ulasan secara bertulis terhadap persembahan tiga orang
   rakan anda.

Perkara yang dinilai:

1.  Kandungan laporan kajian
2.  Kreativiti dalam lagu ciptaan
3.  Kemahiran amali dalam nyanyian atau permainan alat muzik
4.  Rumusan dan ulasan persembahan rakan anda
5.  Penghayatan nilai


                      DAN


TUGASAN KUMPULAN

          “Adat dikendong, budaya disanjung, agama dijunjung.”

Sekolah anda akan mengadakan sebuah produksi yang bertemakan Adat Budaya
Warisan Bangsa. Kumpulan anda dikehendaki membuat perancangan pengurusan
produksi dan melaksanakannya dalam persembahan muzik.

Perkara yang dinilai:

1.  Pengurusan produksi
2.  Penghayatan nilai
SKEMA PEMARKAHAN

Rujuk Standard Prestasi.
60  © 2012 Hak Cipta Kerajaan Malaysia                  TERHAD
TERHAD                    5                   60

                  TUGASAN BIDANG TEATER

TUGASAN INDIVIDU

1.  Anda dikehendaki menghasilkan naskhah lakon satu adegan yang bertemakan
   Kekeluargaan berdasarkan kajian terhadap naskhah lakon yang telah diterbitkan oleh
   Dewan Bahasa dan Pustaka.

2.  Anda dikehendaki membuat persembahan lakonan daripada hasil naskhah lakon anda
   berdasarkan kajian di atas.

3.  Anda dikehendaki memberi ulasan secara bertulis terhadap persembahan lakonan tiga
   rakan anda.

Perkara yang dinilai:

1.  Kandungan laporan kajian
2.  Kreativiti dalam penulisan naskhah lakon
3.  Kemahiran amali dalam persembahan lakonan
4.  Rumusan dan ulasan persembahan rakan anda
5.  Penghayatan nilai


                      DAN


TUGASAN KUMPULAN

          “Adat dikendong, budaya disanjung, agama dijunjung.”

Sekolah anda akan mengadakan sebuah produksi yang bertemakan Adat Budaya Warisan
Bangsa. Kumpulan anda dikehendaki membuat perancangan pengurusan produksi dan
melaksanakannya dalam persembahan teater.

Perkara yang dinilai:

1.  Pengurusan produksi
2.  Penghayatan nilai
SKEMA PEMARKAHAN

Rujuk Standard Prestasi.
                                [Lihat halaman sebelah
60  © 2012 Hak Cipta Kerajaan Malaysia                  TERHAD
TERHAD                     6                    60

                TUGASAN BIDANG SENI VISUAL

TUGASAN INDIVIDU

1.  Anda dikehendaki memilih satu daripada tiga tugasan berikut:

   (a) Anda dikehendaki membuat kajian dan menghasilkan satu arca binaan yang
     bertemakan Kasih Sayang.

     Arca binaan anda hendaklah mengikut spesifikasi berikut:
      Bahan    : Fibre glass / dawai mata punai / polly putty / bahan terbuang
      Media    : Bebas
      Saiz    : Tinggi 30 cm
             Lebar mengikut kesesuaian
      Teknik   : Binaan
      Hasil kerja : Hendaklah dibuat kekemasan

   (b) Anda dikehendaki membuat kajian dan menghasilkan satu reka bentuk ilustrasi
     kalendar yang bertemakan Pakaian Tradisional Malaysia.

     Reka bentuk ilustrasi kalendar anda hendaklah mengikut spesifikasi berikut:

      Bahan   : Kertas yang sesuai
      Warna   : Bebas
      Saiz   : 60 cm × 42 cm (kalendar dinding)
            30 cm × 21 cm (kalendar meja)
            8.5 cm × 5 cm (kalendar poket)
     Teknik   : Bebas
     Hasil kerja : Hendaklah dibuat kekemasan
   (c) Anda dikehendaki membuat kajian dan menghasilkan satu catan yang
     bertemakan Futuristik.

     Catan anda hendaklah mengikut spesifikasi berikut:

      Media     :  Media campuran
      Warna     :  Bebas
      Saiz      :  70 cm × 50 cm
      Teknik     :  Bebas
      Hasil kerja  :  Hendaklah dibuat kemasan dan dibingkaikan

2.  Anda dikehendaki membentangkan proses penghasilan karya anda setelah dihasilkan
   berdasarkan kajian di atas.

3.  Anda dikehendaki memberi ulasan secara bertulis terhadap hasil karya tiga orang
   rakan anda.
60  © 2012 Hak Cipta Kerajaan Malaysia                      TERHAD
TERHAD                     7                 60


Perkara yang dinilai:

1.  Kandungan laporan kajian
2.  Kreativiti dalam hasil karya
3.  Kemahiran amali dalam penghasilan karya
4.  Rumusan dan ulasan hasil karya rakan anda
5.  Penghayatan nilai


                       DAN


TUGASAN KUMPULAN

          “Adat dikendong, budaya disanjung, agama dijunjung.”

Sekolah anda akan mengadakan produksi yang bertemakan Adat Budaya Warisan
Bangsa. Kumpulan anda dikehendaki membuat perancangan penyediaan set dan prop bagi
persembahan dan menguruskan pameran Seni Visual.

Perkara yang dinilai:

1.  Pengurusan produksi
2.  Penghayatan nilai
SKEMA PEMARKAHAN

Rujuk Standard Prestasi.


                     TUGASAN TAMAT
                                [Lihat halaman sebelah
60  © 2012 Hak Cipta Kerajaan Malaysia                  TERHAD

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:1293
posted:2/4/2012
language:
pages:7
Description: Tugasan PMR Pendidikan Kesenian 2012 Sek Seni