Centralni registrar_ depo i kliring hartija od vrednosti - bankarstvo

Document Sample
Centralni registrar_ depo i kliring hartija od vrednosti - bankarstvo Powered By Docstoc
					-
         SEMINARSKI RAD


     TEMA: CENTRALNI REGISTAR, DEPO I
      KLIRING HARTIJA OD VREDNSTI
Mentor:                Student master studija:
           Maj, 2009. godine.
                                1
CENTRALNI REGISTAR, DEPO I KLIRING
HARTIJA OD VREDNOSTI

Rezime: Centralni registar hartija od vrednosti igra značajnu ulogu u poslovanju sa hartijama
od vrednosti. Svetska meñunarodna zajednica koja funkcioniše na tržišnim principima uveliko
koristi pogodnosti Cenralnog registra hartija od vrednosti kao institucije koja vodi jedinstvenu
evidenciju zakonitih imalaca hartija od vrednosti i evidenciju o pravima iz tih hartija, kao i
pravima trećih lica na hartijama od vrednosti. Centralni registar hartija od vrednosti je
skoro
osnovan kod nas i u ovom radu biće objašnjen značaj, ciljevi i funkcija registra i kliringa
hartija
od vrednosti.

Ključne reči: centralni registar hartija od vrednosti, depo i kliring hartija od vrednosti.

Abstract: Central register of securities plays significant role in business with securities. World
international community wich works on market principles uses advantages of Central register
of
securities as institution wich manages unique evidence of legal holders of securities, evidence
about rights from those papers and rights of third party on securities. Central register
of
securities is recently found in our country and in this paper I will explain significance,
objectives
and functions of central register and clearing of securities.

Key words: central register of securities, depot and clearing of securities.
  GOTOVI SEMINARSKI, DIPLOMSKI I MATURSKI RAD
       Radovi iz svih oblasti, powerpoint prezentacije i drugi edukativni materijali
 Razmena linkova - google page rank 3, 4, 5, 6 i 7. Besplatna razmena banera.
           WWW.DIPLOMSKI-RADOVI.COM
            WWW.SEMINARSKIRAD.ORG
            WWW.MAGISTARSKI.COM
           WWW.MATURSKIRADOVI.NET
             WWW.MATURSKI.NET
            WWW.SEMINARSKIRAD.INFO
             WWW.MATURSKI.ORG
             WWW.ESSAYSX.COM
         WWW.FACEBOOK.COM/DIPLOMSKIRADOVI

NA NAŠIM SAJTOVIMA MOŽETE PRONAĆI SVE, BILO DA JE TO SEMINARSKI, DIPLOMSKI ILI MATURSKI
 RAD, POWERPOINT PREZENTACIJA I DRUGI EDUKATIVNI MATERIJAL. ZA RAZLIKU OD OSTALIH MI VAM
 PRUŽAMO DA POGLEDATE SVAKI RAD, NJEGOV SADRŽAJ I PRVE TRI STRANE TAKO DA MOŽETE TAČNO
 DA ODABERETE ONO ŠTO VAM U POTPUNOSTI ODGOVARA. U BAZI SE NALAZE GOTOVI SEMINARSKI,
DIPLOMSKI I MATURSKI RADOVI KOJE MOŽETE SKINUTI I UZ NJIHOVU POMOĆ NAPRAVITI JEDINSTVEN I
 UNIKATAN RAD. AKO U BAZI NE NAĐETE RAD KOJI VAM JE POTREBAN, U SVAKOM MOMENTU MOŽETE
NARUČITI DA VAM SE IZRADI NOVI, UNIKATAN SEMINARSKI ILI NEKI DRUGI RAD RAD NA LINKU IZRADA
        RADOVA. PITANJA I ODGOVORE MOŽETE DOBITI NA NAŠEM FORUMU
         Razmena linkova - google page rank 3, 4, 5, 6 i 7.
         Sarađujemo sa ozbiljnim sajtovima vrhunske klase.
                          Naš link:
        <a title="seminarski radovi | diplomski radovi | maturski radovi | magistarski rad"
            href="http://www.maturskiradovi.net">Semnarski i diplomski</a>
                         Naš baner:
            <a title="seminarski radovi | diplomski radovi | maturski radovi |
              magistarski rad" href="http://www.maturskiradovi.net">
        <img src="http://www.maturskiradovi.net/images/seminarski.gif" width="120"
             height="60" border="0" alt="Seminarski i Diplomski Rad">
                            </a>

   KONTAKT NA: maturskiradovi.net@gmail.com !
                                                   3

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:4
posted:2/2/2012
language:
pages:3