Docstoc

Opdrachten blok 2

Document Sample
Opdrachten blok 2 Powered By Docstoc
					Blok 2 Externe Communicatie
Inleiding

In blok 1 heb je kennis gemaakt met een belangrijk instrument van de
communicatiemix: de interne communicatie. Onderdelen van interne
communicatie zoals informatievoorziening, motivatie, opleiding en
voorlichting bepalen voor een belangrijk deel de identiteit van een
organisatie. Externe communicatiemiddelen moeten de relatie met de
buitenwereld versterken. Zij zijn vooral verantwoordelijk voor het imago
van een onderneming. In de communicatiemix zijn public relations,
reclame (advertenties), huisstijl en sponsoring middelen om die externe
doelgroepen te bereiken.
In dit blok gaan jullie voorbeelden van externe communicatiemiddelen
verzamelen.

Taakindeling

Het blok Externe Communicatie bestaat uit 5 taken:
1.  Corporate public relations;
2.  Corporate reclame;
3.  Merken;
4.  Huisstijl;
5.  Sponsoring.

Doelen

Nadat je dit blok hebt doorgewerkt, kun je:
-  de volgende onderdelen van de corporate communicatiemix noemen
   en toepassen:
   -   corporate pr
   -   corporate reclame
   -   huisstijl
   -   sponsoring;
-  corporate advertising campagnes mede beoordelen;
-  binnen corporate pr de volgende specialismen onderscheiden en
   toepassen:
   -   public affairs
   -   financiële pr
   -   crisispr;
-  het verschil tussen corporate pr en marketing pr uitleggen;
-  free publicity toepassen als instrument van corporate pr;


       Bedrijfscommunicatie & Public Relations
            Interne communicatie
                                   1
-  de  relatie tussen  marketingcommunicatie en corporate
   communicatie bij een familiemerk verklaren;
-  de invloed van een individuele merknaam en een familiemerk
   relateren aan corporate communicatie.


Case en bloktoets
Aan het einde van dit blok staan een case en een bloktoets. Deze twee
onderdelen zijn niet verplicht. Wanneer je deze onderdelen maakt, kun je
bonuspunten verdienen die bij je uiteindelijk cijfer voor Communicatie
worden opgeteld.

Voordat je aan blok 2 gaat beginnen, spreek je met je partner af hoe je in
dit blok de taken gaat verdelen. Wie gaat welke taak maken. Vul dit ook
in in de nieuwe checklist.
       Bedrijfscommunicatie & Public Relations
            Interne communicatie
                                     2
Taak 2.1      Corporate public relations

2.1.1   Inleiding
In deze taak gaan jullie voorbeelden zoeken van corporate public relations


2.1.2   Bron


      Bart de Beer over het communicatiebeleid van Shell

      Eigenlijk is de Brent Spar-affaire voor Shell een zegen geweest,
      althans, als we kijken naar de wijze waarop Shell sindsdien met
      haar stakeholders omgaat. Bart de Beer, vice president Externals
      Affairs Shell International was net verantwoordelijk voor public
      affairs van Shell Nederland, toen Greenpeace in de zomer van ’95
      de Brent Spar enterde. Omdat het olieplatform afgeschreven was,
      wilde Shell het eenvoudigweg afzinken. Onder druk van Greenpeace
      en de publieke opinie werd Shell gedwongen het platform naar een
      Noorse haven te slepen om het daar te ontmantelen.
      De Beer is nu verantwoordelijk voor het reputatiemanagement van
      het hele concern. We moeten onze reputatie zodanig gebruiken dat
      al onze business daar optimaal van profiteren en andersom. Een
      tweezijdig proces. Maar hoe doe je dat met een organisatie die zo
      wijdvertakt over de wereld opereert als Shell? De Beer: ”We
      analyseren eerst met welke mogelijke problemen we te maken
      krijgen. Is er in een land sprake van schending van de
      mensenrechten? Dan gaan we praten Amnesty International.”
      Shell legt sinds twee jaar ook verantwoordelijkheid af in
      zogenaamde Shell Reports. Hierin staat informatie over problemen
      waar het bedrijf tegenaan is gelopen, onderwerpen als het milieu,
      mensenrechten, klimaatverandering enz. Deze jaarlijks
      verschijnende Shell Reports zijn een concreet gevolg van de weg
      naar maatschappelijk verantwoord ondernemen.

      Bron: bewerkt artikel C.mmun.cati.e nr. 5
      Bron: Communicatie, mei 2000
Bestudeer je handboek 2.2.7: Externe Communicatie: corporate public
relations


2.1.3   Opdracht

Opgaven

1.  Bestudeer bron 2.1.2 en beantwoord de vragen.

       Bedrijfscommunicatie & Public Relations
            Interne communicatie
                                     3
a Waarom zag Shell af van het voornemen om het olieplatform Brent Spar
af te zinken?
b Hoe zou jij de reputatie van Shell omschrijven?
c Wat is reputatiemanagement?
d Wat is de functie van de zogenaamde Shell Reports?
e Waarom is maatschappelijk verantwoord ondernemen zo belangrijk voor
Shell?
f Geef een definitie van public affairs.


2.  Bestudeer je Handboek: 2.2.7 Corporate public relations.
   Beantwoord de vragen.
a Wat is het doel van corporate public relations?
b Op welke manieren kan een organisatie aan PR werken?
c Welke specialismen zijn er binnen corporate PR te onderscheiden?
d Waarom maken organisaties bij Public Affairs gebruik van lobbyisten?
e Wat is het doel van investor relations?
f Waarom noemen we marketing PR ook wel product PR?
Bron: www.shell.nl, geraadpleegd november 2008


3.  Bestudeer de advertentie: Shell V-Power en beantwoord de
vragen.
a Wat is de boodschap van de advertentie?

          Bedrijfscommunicatie & Public Relations
               Interne communicatie
                                     4
   b Welk imago wil Shell met het product Shell V-power uitstralen?
   c Is hier sprake van corporate communicatie of marketing communicatie?
   Motiveer je antwoord.

   4.  Zoek voorbeelden van Free Publicity.

   Een slimme manier om aan public relations te doen, is gebruik maken van
   free publicity. Verzamel op internet en in kranten en tijdschriften
   minimaal 1 voorbeeld van free publicity en neem dit op als antwoord op
   deze vraag.

5.  De organisatie waar jullie een onderzoek hebben verricht naar de interne
   communicatie besteedt natuurlijk ook aandacht aan de andere
   instrumenten van de corporate communicatiemix: public relations,
   reclame, huisstijl en sponsoring. Vraag bij deze organisatie naar
   voorbeelden van free publicity, crisis PR, public affairs of financiële PR.
   Neem deze voorbeelden op als antwoord op deze vraag.


Tip: Denk aan een back up van al jullie bestanden.
          Bedrijfscommunicatie & Public Relations
               Interne communicatie
                                          5
Taak 2.2       Corporate reclame

2.2.1     Inleiding

In deze taak gaan jullie voorbeelden zoeken van corporate reclame
(advertenties)

2.2.2     Bron

‘Stop huiselijk geweld’ is een wereldwijde
campagne die tot doel heeft aandacht te vragen
voor huiselijk geweld en hulp te verlenen aan
slachtoffers. In Nederland werkt The Body Shop
voor deze campagne samen met Fier Fryslân.


Fier Fryslân biedt opvang en hulp aan meiden die te
maken hebben met o.a. huiselijk geweld. Met het
geld dat we inzamelen wordt een netwerk opgezet
van bijzondere vriendschappen om de meiden in
de opvang te helpen hun leven weer op de rit te
krijgen. Meer weten? Kijk op www.fierfryslan.nl.


De campagne start in Nederland op zaterdag 16 augustus 2008.


Als je hulp nodig hebt:
Praat met iemand die je vertrouwt. Heb je zelf te maken met huiselijk geweld en zoek je
hulp, bel dan het landelijke telefoonnummer melding huiselijk geweld 0900-1262626 of
ga naar de website stophuiselijkgeweld.opvang.nl voor de gegevens van de Advies- en
Steunpunten Huiselijk Geweld in Nederland.


Wat als je vermoedt dat een vriendin (of iemand anders in je omgeving) te maken heeft met
huiselijk geweld? Praat erover!

'Wil je meer weten over de campagne 'Stop huiselijk geweld', ga dan naar de winkel van The
Body Shop bij jou in de buurt.


         Bedrijfscommunicatie & Public Relations
              Interne communicatie
                                             6
Bron: http://www.thebodyshop.com/_en/_ww/values-campaigns/stop-violence-map.aspx?, geraadpleegd
November 2008
Bestudeer je handboek 2.2.8: Externe Communicatie: Corporate reclame
en corporate advertising


2.2.3       Opdracht

Opgaven

1.  Bestudeer bron 2.2.2 en beantwoord de vragen.
a Wat is de boodschap van het artikel?
b Wat is het doel van dit artikel?
c Wat is de doelgroep van dit artikel?
d Kun je dit zien als corporate advertising? Motiveer je antwoord.
e Welke vorm van ‘advertising’ is hier toegepast volgens jou?


2.  Bestudeer je Handboek: 2.2.8 Corporate reclame en
   corporate advertising. Beantwoord de vragen.
a Waarom heeft de term corporate reclame iets tegenstrijdigs?
b Noem minstens drie voorbeelden van corporate advertising
(advertentiecampagnes).
c Wanneer kan corporate advertising voordelen hebben voor een
organisatie?
d Geef een korte omschrijving van de volgende begrippen:
-  corporate image advertising;
-  financial advertising;
-  issue advertising;
-  advocacy advertising.


   Websites rond grote evenementen interessant voor adverteerders

   Voor een evenement als het Europees Kampioenschap Voetbal heeft de voetballiefhebber
   keuze uit een groot aantal websites met het laatste nieuws over het EK. De inkomsten
   moeten voor een groot deel komen uit ‘banners’: advertenties van bedrijven en organisaties
   die producten of diensten onder de aandacht van voetbalfans willen brengen. De voetbalsites
   vormen een interessant medium, vooral vanwege de grote aantallen verwachte bezoekers.
   Een goed voorbeeld is Voetbal International Online met 60.000 bezoekers per dag en
   800.000 pageviews een van de grootste voetbalsites van Nederland. Enkele adressen:
   www.knvb.nl en www.vi.nl.

   Bron: bewerkt artikel Management en Communicatie, nr 6           Bedrijfscommunicatie & Public Relations
                Interne communicatie
                                                  7
3.   Bestudeer bovenstaand artikel: ‘Websites rond grote
    evenementen interessant voor adverteerders’ en beantwoord
    de vragen.
a Wat zijn ‘banners’?
b Wat is het voordeel van zo’n banner op een site over voetbal tijdens het
EK?
c Zijn banners een vorm van corporate advertising? Motiveer je antwoord.


4.  Surf naar de site van TMF: http://www.tmf.nl en
   beantwoord onderstaande vragen.
a Zijn er op deze site banners of advertenties te vinden? Voor welke
bedrijven?
b Zijn die gericht op de doelgroep?
c Geef een voorbeeld van een advertentie/banner op een website die je
regelmatig bezoekt die volgens jou doelgroepgericht is. Leg uit waarom.

5. Welke vormen van advertising gebruikt de organisatie waar
  jullie het onderzoek naar de interne communicatie verricht
  hebben?
Neem dit op als antwoord op je vraag.
       Bedrijfscommunicatie & Public Relations
            Interne communicatie
                                     8
Taak 2.3 Merken

2.3.1         Inleiding

In deze taak gaan jullie de invloed van een merknaam relateren aan
corporate communicatie

2.3.2         Bron


Synovate lanceert vandaag de ‘top line findings’ van een onderzoek naar grote merken
wereldwijd. Het onderzoek, Young Adults Revealed 2008, werd gehouden in 26
verschillende markten onder jongeren tussen de 18 en 24 jaar (zie ook:
MarketResearchWorld)

Uit het persbericht: ‘The survey asked the 12, 603 respondents to quote the first three brands
that came to mind as being ‘truly excellent.’ Dit ‘truly excellent’ betekent in de context van
dit onderzoek: ‘credible, cool and having a strong identity.’ Wereldwijd gezien is Nike het
beste merk. Tweede is Adidas, gevolgd door Sony/Playstation, Nokia, CocaCola,
Apple/Mac/iPod, Puma, Samsung, Levi’s en BMW.

Uiteraard treden er verschillen op naar regio en werelddeel. Maar eerst de top 23:
         Bedrijfscommunicatie & Public Relations
              Interne communicatie
                                               9
Mondiale verschillen
Uit het persbericht: ‘However it is interesting to note that there are of course variations
between individual countries. For one, although 30% of South Africans and a quarter of
Moroccans, Italians and Spanish cited Nike as one of their three favourite brands, only 5% of
Russians voted the same

Bron: http://www.marketingfacts.nl/berichten/20081118_onderzoek_synovate_young_adults_revealed_2008/


Bestudeer je Handboek: 2.2.8 Corporate reclame en corporate
advertising, onderdeel merken


2.3.3          Opdracht

Opgaven

1.   Bestudeer bron 2.3.2 en beantwoord de vragen.
a In de top-10 staan enkel a-merken. Wat is een A-merk?
b Op de vijfde plaats staat Coca-Cola. Is Coca-cola een individueel merk
of een familiemerk?
c Dit onderzoek is een wereldwijd onderzoek. Zou de top 23 er in

          Bedrijfscommunicatie & Public Relations
               Interne communicatie
                                                 10
Nederland ook zo uitzien?
d Welk merk denk je dat –wanneer dit onderzoek alleen in Nederland
wordt gehouden – hoog bovenaan komt te staan? Of mis je misschien een
merk dat in Nederland heel hoog zou scoren?


2.  Bestudeer je Handboek 2.2.8 Corporate reclame en corporate
   advertising, onderdeel merken. Beantwoord de vragen.
a Wat is een merk?
b Wat is het verschil tussen een individueel merk en een familiemerk?
c Geef een voordeel en een nadeel van een familiemerk met betrekking
tot corporate communicatie.

3.  Beantwoord de volgende vragen over de merken van de
   organisatie waar jullie een onderzoek hebben verricht.
a Welke merken voert de organisatie waar jullie een onderzoek hebben
verricht?
b Op welke manier en in welke media wordt er reclame voor deze merken
gemaakt?


Tip: Denk aan een back up van al jullie bestanden.
       Bedrijfscommunicatie & Public Relations
            Interne communicatie
                                  11
Taak 2.4        Huisstijl

2.4.1     Inleiding

In deze taak gaan jullie de huisstijl van een organisatie onderzoeken

2.4.2     Bron
    Wie is Ben?

    Ben Nederland B.V. is een Nederlands bedrijf, gespecialiseerd in het aanbieden van
    producten en diensten voor zakelijk en privé-gebruik op het gebied van mobiele telefonie.
    Volgens Ben staat in een draadloze toekomst persoonlijke communicatie centraal. Vrijheid
    in keuze en kosten, eenvoud, toegankelijkheid en een hoogwaardig netwerk staan daarbij
    voorop. Ben heeft op dit moment 330.000 klanten en ruim 600 medewerkers.
    KPN heeft op dit moment meer dan 50 % van de mobiele markt in handen, Libertel zo’n
    35 %. Vervolgens komt Dutch Tone. Telfort en Ben zijn de hekkensluiters met rond de 5%
    van de bellers.

    Ik ben Ben

    De naam van het bedrijf en het hele Ben concept werd bedacht door het innovatieve bureau
    Kessels Kramer. Communicatiedirecteur Niek Jan van Damme over de Ben-strategie: “
    Ben gaat nauwelijks over bellen, maar veel meer over communicatie, eerlijkheid,
    helderheid en individualiteit.’ Vorig jaar kwam de rechter er al aan te pas om te oordelen
    dat ‘Ik ben Ben’ best mocht blijven ondanks de ‘Ik ben KPN’-campagne van voormalig
    monopolist KPN. In januari introduceerde Ben zijn Olympische sporters. De door
    trainingsarbeid fysiek afwezige Olympiërs waarmee ben een sponsorovereenkomst heeft,
    waren in de spot vervangen door hun platte evenbeeld. Daarnaast bereidde men de nieuwe
    campagne rond het eenjarig bestaan in februari voor. Zwart / wit spotjes met echte mensen.
    Ze gaan over sociaal verantwoord mobiel bellen en meningen van mannen over bellende
    vrouwen en omgekeerd. Er zijn blije mensen op verjaardagsposters en een paginagrote
    advertentie van de eerste abonnee in de krant.

    Je kunt je afvragen of Ben niet iets te ver is doorgeschoten als Van Damme een kaartje
          Bedrijfscommunicatie & Jan’ en de Relations
    over de tafel schuift met het opschrift: ‘Ik Ben NiekPublic bezoekers van het Haagse
                  Interne communicatie
    hoofdkwartier een badge krijgen met de tekst: ’Ik Ben bezoeker’. Ben zelf gelooft echter
    onvoorwaardelijk in de Corporate Identity-showcase van Kessels Kramer.            12
    Bron: bewerkt artikel Communicatie, nr 2
2.4.3    Opdracht

Opgaven

1.  Bestudeer bron 2.4.2 en kijk op de website van Ben
   (www.ben.nl) en beantwoord de vragen.
a Omschrijf de huisstijl van Ben.
b Leg uit hoe de corporate identity van Ben in elkaar zit.
c Wat vind je van het ‘Ben-concept’ en de ‘Ben-strategie’?
d Denk je dat de huisstijl van Ben een effectief instrument is in de totale
communicatiemix? Motiveer je antwoord.

Bestudeer zo nodig nog eens de theorie over Huisstijl die behandeld is in
periode 1 en bestudeer uit het Handboek 2.2.9 Externe Communicatie:
huisstijl en sponsoring (gedeelte over huisstijl).

2.  Bestudeer zo nodig nog eens de theorie over Huisstijl die
   behandeld is in periode 1 en bestudeer 2.2.9 Externe
   Communicatie: huisstijl en sponsoring (gedeelte over
   huisstijl). Beantwoord de vragen.
a Leg uit wat visual identity betekent.
b Wat is de relatie tussen een huisstijl en de identiteit van een
organisatie?
c Is huisstijl een intern of een extern communicatiemiddel?
d Leg uit op welke wijze huisstijl een instrument kan zijn van de
communicatiemix.

3.  De organisatie waar jullie een onderzoek hebben verricht
   naar de interne communicatie besteedt natuurlijk ook
   aandacht aan de andere instrumenten van de corporate
   communicatiemix. Onderzoek de huisstijl van deze
   organisatie.
a Probeer te achterhalen of de huisstijl past bij de identiteit van de
onderneming. Geef als antwoord op deze vraag aan wat je bevindingen
zijn.

       Bedrijfscommunicatie & Public Relations
            Interne communicatie
                                     13
b Verzamel een aantal huisstijldragers, zoals briefpapier, facturen of
advertenties. Neem dit op als antwoord op deze vraag.
c Ga na of deze onderneming een huisstijlhandboek heeft. Noem
minimaal 1 regel uit het huisstijlhandboek.
       Bedrijfscommunicatie & Public Relations
            Interne communicatie
                                     14
Taak 2.5         Sponsoring

2.5.1      Inleiding

In deze taak gaan jullie onderzoeken welke sponsorrelaties een
organisatie heeft.

2.5.2      Bron
Mandemakers sponsor van Villa Pardoes
donderdag 20 februari 2003, 0:00

Mandemakers Keukens is de nieuwe sponsor van Villa Pardoes. Iedereen die in 2003, het jaar
dat Mandemakers Keukens 25 jaar bestaat, een keuken koopt, wordt voor een periode van drie
jaar particulier donateur van Villa Pardoes.

Zo’n 25 jaar geleden opende oprichter Ben Mandemakers zijn eerste keukenzaak in Kaatsheuvel.
Villa Pardoes wordt door Mandemakers niet alleen financieel ondersteund. In het jubileumjaar 2003
wordt voor zover mogelijk in alle landelijke communicatie aandacht besteed aan het goede doel.
Zowel rondom de winkels zelf als in de advertentiecampagne. Villa Pardoes hoopt hiermee ook meer
particuliere donateurs te werven. De doelstelling van Villa Pardoes is kinderen met een
levensbedreigende ziekte samen met hun ouders, broertjes en zusjes een unieke en onvergetelijke
vakantie te bezorgen. Het verblijf heeft ruimte om jaarlijks 400 gezinnen uit Nederland en Vlaanderen
te ontvangen.

Bron: Adformatie, februari 2003
2.5.3      Opdracht

Opgaven


          Bedrijfscommunicatie & Public Relations
               Interne communicatie
                                                 15
1. Bestudeer bron 2.5.2 en beantwoord de vragen.
a Wat is de boodschap van dit artikel?
b Wie is de sponsor en wie de gesponsorde?
c Zijn er voordelen voor beide partijen? Motiveer je antwoord.
d Waarom verstuurt Mandemakers dit persbericht?
e Op de website van Mandemakers kun je een verzoek tot sponsoring
indienen bij het bedrijf (zie http://www.mandemakers.nl/sponsoring).
Wat is de reden dat het bedrijf dit doet?

Bestudeer uit het Handboek 2.2.9 Externe Communicatie: huisstijl en
sponsoring (gedeelte over sponsoring).

2. Bestudeer je Handboek: 2.2.9 Externe Communicatie: huisstijl
  en sponsoring (gedeelte sponsoring) en beantwoord de vragen.
a Geef een definitie van sponsoring.
b Noem minstens drie doelen van sponsoring.
c Welke vorm van sponsoring is bij bron 2.5.2 van toepassing?

3. Zoek naar een voorbeeld van een ander bedrijf dat sponsor is.
  Geef bij je antwoord aan wie de sponsor is en wie de
  gesponsorde.

4. Ga na bij het bedrijf waar jullie onderzoek doen naar de interne
  communicatie of zij ook aan sponsoring doen.
De organisatie waar jullie een onderzoek hebben verricht naar de interne
communicatie besteedt natuurlijk ook aandacht aan de andere
instrumenten van de corporate communicatiemix. Onderzoek of deze
organisatie aan sponsoring doet. Voeg een voorbeeld van sponsoring toe
(bijvoorbeeld advertentie, programmaboekje, toegangsbewijs, etc.).


Tip: Denk aan een back up van al jullie bestanden.
       Bedrijfscommunicatie & Public Relations
            Interne communicatie
                                    16
2.6 Case

2.6.1      Inleiding

In deze case gaan jullie bestuderen hoe een bedrijf instrumenten van de
communicatiemix inzet.

2.6.2      Bron
Grolsch, Heineken en Bavaria in beroep
    ANP | Gepubliceerd op 18 april 2007, 13:28
    Laatst bijgewerkt op 18 april 2007, 13:37


ENSCHEDE -

De bierbrouwers Grolsch, Heineken en Bavaria tekenen beroep aan tegen de boete die de ondernemingen
woensdag kregen opgelegd van de Europese Commissie.

Grolsch kreeg een boete opgelegd van 32 miljoen euro wegens wegens prijsafspraken. Het bedrijf uit Enschede
heeft met verbijstering kennis genomen van deze uitspraak en tekent beroep aan. Het onderzoek had betrekking
op mededingingskwesties in de jaren 1996 tot en met 1999.

Ook bierbrouwerij Bavaria tekent beroep aan tegen de boete die ze opgelegd heeft gekregen van de Europese
Commissie. Bavaria moet een boete betalen van bijna 22,9 miljoen omdat het verboden prijsafspraken heeft
gemaakt met concurrenten. De brouwer is naar eigen zeggen geheel ten onrechte gestraft in een kwestie die
ruim tien jaar geleden gespeeld zou hebben. ,,Bavaria is bijzonder ontsteld over de boete en vindt het
onbegrijpelijk.''

Heineken overweegt stappen te ondernemen tegen de uitspraak. De brouwer noemde woensdag de
beschuldigingen overdreven en onrechtvaardig. Heineken kreeg van de Europese Commissie een boete van 219
miljoen euro opgelegd wegens kartelaspraken.
           Bedrijfscommunicatie & Public Relations
                Interne communicatie
                                                     17
2.6.3   Opdracht

Opgaven

1.   Bestudeer bron 2.6.2 en beantwoord de vragen.
a Omschrijf het beeld dat jij hebt van Grolsch bier.
b Kunnen we jouw omschrijving (zie antwoord a) het corporate image
(imago) van Grolsch noemen?
c Waarom kan zo’n boete het imago van Grolsch en de andere
bierbrouwers aantasten?
d Welke instrumenten van de communicatiemix zou Grolsch in kunnen
zetten voor het verbeteren van hun imago?
e Bekijk de website van Grolsch (http://www.grolschbeer.nl/start.htm).
Beschrijf de huisstijl van Grolsch.
f Is Grolsch 2.5 een familiemerk of een individueel merk? Motiveer je
antwoord.
       Bedrijfscommunicatie & Public Relations
            Interne communicatie
                                     18
2.7 Evaluatie

Samenvatting kennis en vaardigheden.

Je moet:

-  de volgende onderdelen van de corporate communicatiemix kunnen
   noemen en toepassen:
   -   corporate pr
   -   corporate reclame
   -   huisstijl
   -   sponsoring;
-  corporate advertising campagnes mede kunnen beoordelen;
-  binnen  corporate  pr  de  volgende  specialismen   kunnen
   onderscheiden en toepassen: public affairs, financiële pr, crisispr;
-  het verschil tussen corporate pr en marketing pr uit kunnen leggen;
-  het instrument van corporate pr: free publicity kunnen toepassen;
-  het verschil kunnen uitleggen tussen marketingcommunicatie en
   corporate communicatie;
-  doelgroepen van corporate communicatie kunnen noemen;
-  de  relatie  tussen  marketingcommunicatie    en  corporate
   communicatie bij een familiemerk kunnen verklaren;
-  de invloed van een individuele merknaam en een familiemerk
   kunnen relateren aan corporate communicatie.
       Bedrijfscommunicatie & Public Relations
            Interne communicatie
                                    19
2.8    Bloktoets

Opgaven

1.  Hieronder vind je een aantal stellingen. Geef telkens aan of
   de stelling GOED of FOUT is door het juiste antwoord te
   omcirkelen.

a   Corporate identity en corporate image mogen nooit met elkaar in
   evenwicht zijn.
   GOED / FOUT
b   In de communicatiemix zet je zowel mondelinge als schriftelijke
   middelen in.
   GOED / FOUT
c   Bij corporate public relations staat het merk centraal.
   GOED / FOUT
d   Bij doelgerichte communicatie over producten spreken we van
   marketing PR.
   GOED / FOUT
e   Via een persbericht kan een organisatie free publicity verkrijgen.
   GOED / FOUT
f   Corporate image advertising heeft als doel de organisatie in een
   positief daglicht te stellen.
   GOED / FOUT
g   Als bedrijven door middel van een advertentie inspelen op actuele
   gebeurtenissen zoals de Olympische Spelen noemen we dat issue
   advertising.
   GOED / FOUT
h   Een familiemerk is hetzelfde als een paraplumerk.
   GOED / FOUT
i   Een logo is een vorm van interne communicatie.
   GOED / FOUT
J   Bij sponsoring stelt een organisatie geld of goederen beschikbaar
   zonder tegenprestatie.
   GOED /FOUT


2.  Schrijf een rapport over de externe communicatie van het
   bedrijf waar jullie je onderzoek hebben verricht.

   In blok 1 hebben jullie een instrument van de communicatiemix van
   een organisatie onderzocht namelijk de interne communicatie. In

       Bedrijfscommunicatie & Public Relations
            Interne communicatie
                                      20
   blok 2 hebben jullie andere instrumenten van de communicatiemix
   onderzocht. Dat zijn de communicatiemiddelen die een organisatie
   inzet voor de externe communicatie (public relations, advertising,
   huisstijl en sponsoring). Afstemming van interne en externe
   communicatie moet leiden tot geïntegreerde communicatie
   (corporate communicatie). Het beeld dat de organisatie wil
   overdragen aan haar doelgroepen (corporate identity) moet tot
   uitdrukking komen in de strategie en de communicatiemiddelen. Als
   de resultaten van het onderzoek naar de interne communicatie
   bekend zijn, kunnen jullie vaststellen of er sprake is van
   geïntegreerde communicatie.

a Verzamel alle voorbeelden van externe communicatie (public relations,
advertenties, sponsoring en huisstijl).
b Bestudeer deze voorbeelden en communicatiemiddelen en beantwoord
de volgende vragen:

   1.Welke communicatiedoelen heeft de door jullie onderzochte
   organisatie?
   2.Welke instrumenten van de communicatiemix zet de organisatie
   in om die doelen te bereiken?
   3.Welke externe communicatiemiddelen zet de organisatie in om die
   doelen te bereiken?
   4. Is er sprake van consistentie bij de inzet van externe
   communicatiemiddelen?
   5. Omschrijf het beeld van de organisatie naar aanleiding van de
   ingezette communicatiemiddelen.
   6. Geef nu een heldere definitie van het imago van de door jullie
   onderzochte organisatie.

c Verwerk de antwoorden in een beknopt rapport (max. 3 A4) dat de
volgende onderdelen bevat:
-  inleiding (welke organisatie hebben jullie gekozen);
-  probleemstelling (wat hebben jullie onderzocht);
-  de resultaten (de antwoorden op bovenstaande vragen);
-  de conclusie;
-  bijlagen: de verzamelde communicatiemiddelen.
       Bedrijfscommunicatie & Public Relations
            Interne communicatie
                                  21
Bedrijfscommunicatie & Public Relations
     Interne communicatie
                     22
Blok 3 Audiovisuele presentatie
Onderzoeksresultaten presenteren door middel van een audio-visuele
productie

Inleiding

In dit blok gaan jullie de resultaten van jullie onderzoek naar de interne
communicatie presenteren.

Taakindeling

Het blok Audiovisuele presentatie bestaat uit drie taken:
1. Gegevensverwerking
2. Gegevensanalyse, conclusies en aanbevelingen
3. Audiovisuele presentatie

Doelen

Nadat je dit blok hebt doorgewerkt, kun je:
-  cijfers en statistieken interpreteren;
-  een eenvoudige audio-visuele productie vervaardigen;
-  een audio-visuele presentaties verzorgen;
-  de communicatiefunctie van beeld aangeven m.b.t. feitelijke
   informatie, demonstratie, illustratie en plaatsvervangende functie
-  de voor- en nadelen van een audio-visuele presentatie noemen;


Voordat je aan blok 3 gaat beginnen, spreek je met je partner af hoe je in
dit blok de taken gaat verdelen. Wie gaat welke taak maken? Vul dit ook
in in de nieuwe checklist. Maak taak 3.1 met z’n tweeën.
       Bedrijfscommunicatie & Public Relations
            Interne communicatie
                                       23
Taak 3.1 Gegevensverwerking

3.1.1        Inleiding

In deze taak ga je de resultaten van jullie onderzoek meten.

3.1.2       Bron

Onderzoek: Grote verschillen in eetgedrag tussen jongens en
meisjes
Bron: Schoolfacilities
juni 2004
Uit internationaal onderzoek van het Sodexo Onderzoeksinstituut blijkt dat er grote verschillen
bestaan in eetgewoonten tussen jongens en meisjes. Die verschillen komen op een aantal terreinen
tot uiting: budget, tijd, calorie-inname, aantal gerechten per maaltijd en soort voedsel dat gegeten
wordt. In het bijzonder is gekeken naar de geslachtsspecifieke eetgewoonten van kinderen tussen 5
en 17 jaar. Voor het onderzoek zijn gegevens gebruikt van elf landen, die een periode van veertig
jaar beslaan. De resultaten worden gebruikt om de voedselvoorzieningen in onder anderen scholen
en universiteiten op de juiste wijze op te zetten.

Jongens geven drie keer zoveel geld uit aan voedsel als meisjes

Kinderen geven gemiddeld bijna zestien procent van hun budget uit aan voedsel dat buitenshuis
wordt genuttigd. In 1960 was dat nog vijf procent. De verschillen tussen de sexen zijn ook hier
groot: jongens besteden bijna een kwart van hun geld aan voedsel en meisjes slechts 7,4 procent
(zie onderstaande grafiek).
Meisjes nemen steeds minder tijd voor het middag- en avondeten

De tijd die jongeren aan tafel doorbrengen neemt gestaag af. Toch zijn er aanzienlijke verschillen
per maaltijd. Hoewel er minder tijd wordt besteed aan het middag- en avondeten, staat
daartegenover dat de jeugd wel meer tijd neemt voor het ontbijt. De onderzoekers suggereren dat

             Bedrijfscommunicatie & Public Relations
                  Interne communicatie
                                                24
er in de toekomst wellicht aan alle drie de maaltijden evenveel tijd wordt gespendeerd. Binnen de
algemene tendens van kortere maaltijden bestaat er een opvallend verschil tussen jongens en
meisjes: meisjes zitten dagelijks 25% korter aan tafel dan jongens, jongens lunchen en dineren 62%
langer dan meisjes, meisjes besteden liefst 50% meer tijd aan hun ontbijt dan jongens. Deze
effecten worden duidelijker naarmate de jongeren ouder worden. Meisjes nemen steeds minder
tijd voor het middag- en avondeten en meer tijd voor het ontbijt.

Bron: http://www.schoolfacilities.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=127&Itemid=328,
geraadpleegd november 2008
3.1.3      Opdracht

Opgaven

1.  Bestudeer bron 3.1.2. en beantwoord de vragen.
a Op welke wijze zijn de gegevens uit de enquête gemeten?
b Waarom worden de getallen omgerekend naar percentages?
c Wat is het nut van statistieken?

Bestudeer je Handboek: 2.3.3 Verwerking: cijfers interpreteren

2.  Bestudeer je Handboek 2.3.3 Verwerking: cijfers
interpreteren en beantwoord de bijbehorende vragen.
a Geef een definitie van statistiek.
b Wat verstaan we onder het interpreteren van cijfers?
c Wat is het verschil tussen absolute en relatieve getallen?

3. Om een start te maken met het analyseren van de gegevens
van de enquête die jullie afgenomen hebben, ga je allereerst de
antwoorden turven.
Nu de enquête is afgenomen, gaan jullie de gegevens verwerken. De
antwoorden van alle respondenten gaan jullie per vraag rubriceren. Als je
alle antwoorden moet gaan tellen, is turven de handigste werkwijze. Dit
klusje kun je het beste in tweetallen doen. Iemand leest het gegeven
antwoord op en de ander geeft met streepjes aan hoe vaak het antwoord
is gegeven. Neem het overzicht dat je hiervan hebt gemaakt op als
antwoord op deze vraag.

4. Ga de absolute getallen omzetten in percentages.
Als jullie alle antwoorden geteld hebben, heb je te maken met absolute
getallen. Twaalf van de dertig ondervraagden, geven bijvoorbeeld aan dat
zij de huisstijl van de organisatie modern vinden. Omdat absolute getallen
niet zoveel zeggen, kun je beter met relatieve getallen werken. Als je
aangeeft dat 40 % van de respondenten de huisstijl modern noemt, ben


          Bedrijfscommunicatie & Public Relations
               Interne communicatie
                                                 25
je veel duidelijker. Percentages zijn relatieve getallen. Ga nu de absolute
getallen omzetten in percentages. Maak hiervan een overzicht en neem
dit op als antwoord op deze vraag.De rest van blok 3 en heel blok 4 krijgen jullie na de herfstvakantie in een
nieuw bestand.
       Bedrijfscommunicatie & Public Relations
            Interne communicatie
                                     26

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:5
posted:2/2/2012
language:Dutch
pages:26