MESY KALI 1 moral

Document Sample
MESY KALI 1 moral Powered By Docstoc
					       SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN MUTAHIR
              BATU BERENDAM
              75350 MELAKA


MINIT MESYUARAT PANITIA PENDIDIKAN MORAL KALI PERTAMA 2012
Tarikh  : 14 Januari 2012
Hari   : Sabtu
Tempat  : Kelas 3V
Masa   : 9.00 pagi

Kehadiran   : . Pn Lim Kim Chu     (KP Pendidikan Moral)
        : Pn Yong Siok Fang
        : Pn Jamilah Bt Sahid
        : En Zambri B. Abu
        : En Khoo Ah Seng
Turut Hadir  : Pn Lim Lay Neo      (GKMP Kemanusiaan)
        : Pn Abby Lim Sze Chia   (Guru B&K)
Urusetia    : Cik Aniha Bt Ahmad        (Setiausaha)
Tidak Hadir  : En Saiful Fazdli B. Mohamad   (Mesyuarat Panitia PJK)
        : Cik Nor Hafizah Ismail (Mesyuarat Panitia Bahasa Inggeris)
        : Pn Pon Sau Keng (Mesyuarat Panitia KH)
        : En Nor Hisham B. Zainuddin (Mesyuarat Panitia PJK)


AGENDA MESYUARAT
1.0 Ucapan Pengerusi
  Pengerusi Pn. Lim Kim Chu mengucapkan terima kasih atas kehadiran semua
  guru Pendidikan Moral dan meminta semua bekerjasama menjayakan aktiviti
  panitia sepanjang tahun 2012.

2.0  Membentang Dan Mengesahan Minit Mesyuarat Kali Ke 2/2011
    Minit mesyuarat disahkan oleh En Khoo Ah Seng dan disokong oleh Cik Aniha
    Ahmad.

3.0  Bangkitkan minit mesyuarat yang lalu
    Tiada

4.0  Perkara yang dibincangkan

4.1.  Dasar Panitia

    4.1.1. Pn Lim Kim Chu memberitahu bahawa Dasar Latihan Minimum Tahun
       2012 telah diperkenalkan. Semua guru yang mengajar Pendidikan Moral
        mesti mengikut dasar yang telah ditetapkan. Antara dasar yang telah
        ditetapkan ialah:

    i)   Bagi tingkatan 1 hingga tingkatan 3 setiap murid wajib mempunyai 1 buku
        latihan dan 1 buku nota. Manakala guru perlu beri latihan kepada murid
        mengikut dasar yang telah dipersetujui iaitu 10 soalan objektif dan 5
        soalan struktur bagi setiap bab yang diajar.
                   Tindakan: guru pendidikan moral ting. 1- ting. 3
    ii)   Bagi pasukan SPM iaitu tingkatan 4 dan tingkatan 5 juga murid
        diwajibkan mempunyai 1 buku latihan dan 1 buku nota. Guru yang
        mengajar tingkatan 4 dan tingkatan 5 perlu memberi 2 soalan struktur
        setiap minggu dan 3 soalan esei setiap bidang yang diajar. Modul
        cemerlang juga disediakan dari bulan Jan hingga November.
                   Tindakan :guru pendidikan moral ting 4 dan 5
    iii)  Selain itu modul guru ganti juga perlu disediakan. Panitia akan
        menyediakan 1 set buku modul (mobile set)bagi setiap tingkatan yang
        akan disimpan oleh Penyelaras Tingkatan. Pengerusi juga melantik
        penyelaras bagi setiap tingkatan iaitu
        Tingkatan 1 : En khoo Ah Seng
        Tingkatan 2 : Pn Pon Sau Keng
        Tingkatan 3 : En Zambri Bin Abu
        Tingkatan 4 : Cik Aniha Bt Ahmad
        Tingkatan 5 : Pn Lim Kim Chu
                           Tindakan : penyelaras tingkatan

4.2.  Perancangan Aktiviti Panitia 2012
    4.2.1 Pengerusi memaklumkan bahawa terdapat 2 program yang akan
       dikendalikan oleh panitia pendidikan Moral iaitu Program Hari Jumaat
       dan juga Program semasa Program Agama.

    4.2.2  Pengerusi juga memberitahu bahawa jadual bertugas program pagi hari
        Jumaat akan disediakan.
        (sila rujuk lampiran)
                       Tindakan : ketua panitia pendidikan moral
    4.2.3  Selain itu, pengerusi juga memaklumkan bahawa terdapat 5 program
        pendidikan moral akan dilaksanakan semasa program agama berlansung
        sepanjang bulan Februari hingga November. Cadangan program adalah
        seperti berikut:
        a)    Ceramah Pengurusan Diri
        b)    Ceramah Polis
        c)    Ceramah Keselamatan Jalan Raya & Pameran daripada JPJ
        d)    Senamrobik dan senaman
        e)    Pendidikan Kesihatan (Pendidikan Seks)
        f)    Ceramah Pengaruh Internet
                       Tindakan : semua guru pendidikan moral

4.3  Strategi Meningkatkan Keputusan
    4.3.1 Dasar Latihan Minimum.(sila rujuk lampiran)
    4.3.2 Pelajar dibekalkan dengan modul cemerlang.
   4.3.3  Calon-calon SPM akan diberi latih tubi menjawab set soalan percubaan
       SPM sebagai persediaan menduduki SPM pada bulan November 2011.
   4.3.4  Teknik Menjawab Soalan.

                      Tindakan : semua guru pendidikan moral
4.4  Penilaian Berasaskan Sekolah
   4.4.1 Pengerusi memberitahu bahawa pelajar tingkatan 4 dan tingkatan 5 terlibat
       dengan kerja kursus dan bagi pelajar tingkatan 5 kerja kursus perlu
       disiapkan sebelum bulan Mei manakala bagi pelajar tingkatan 4 boleh
       mula dengan kerja amal dan bidang perkembangan diri dan alam sekitar.
       (sila rujuk lampiran)
                  Tindakan: guru pendidikan moral ting 4 & ting 5

5.0  Laporan Kewangan
   5.1 Pengerusi memaklumkan bahawa duit peruntukan panitia sebanyak
      RM3,000.08 akan dibelanjakan untuk:
         a)   Fotostat Bahan
         b)   Modul (1 set bagi setiap tingkatan)
         c)   Hadiah untuk Aktiviti moral
         d)   Membeli peralatan ABM seperti CD berunsurkan
            pengajaran dan nilai
         e)   Peruntukan kewangan bagi setiap tingkatan untuk P&P dan
            aktiviti moral yang akan dijalankan.

6.0  Program Inovasi Panitia
   6.0  En Khoo Ah Seng mencadangkan supaya mengadakan satu lawatan bagi
      pelajar tingkatan 1 dan gabungan dengan pelajar Pendidikan Khas.
   6.1  Pn Yong Siok Fang mencadangkan supaya mengadakan satu sketsa
      pendek berkaitan nilai yang terdapat dalam pendidikan moral yang akan
      dikendalikan oleh pelajar manakala pelajar yang lain akan meneka nilai
      yang berkaitan dengan situasi yang dipersenbahkan. Hadiah akan
      disediakan bagi pelajar yang berjaya menjawab dengan betul.
                  Tindakan : En Khoo Ah Seng & Pn Yong Siok Fang7.0  Hal-hal lain

   7.1   Pn Lim Kim Chu memberitahu bahawa jadual penggubal soalan
       peperiksaan telah disediakan dan guru-guru dikehendaki menyediakan
       soalan mengikut giliran yang telah ditetapkan.
   7.2   Cik Aniha memaklumkan bahawa bagi kelas moral 4SN2 beliau tidak
       mempunyai kelas kerana kelas 4SN1 digunakan oleh Pn Lim Kim Chu
       manakala kelas 4SN2 digunakan bagi pelajar agama. Beliau memberitahu
       bahawa beliau menggunakan bilik tayang atau peepustakaan dan akan
       sesekali meggunakan kelas sekiranya pelajar agama berada di surau.
                                 Tindakan : Cik Aniha
   7.3   Pn Lim Lay Neo mengucapkan terima kasih kepada guru-guru yang hadir
       ke mesyuarat panitia kali 1 bagi tahun 2012 dan berharap semua guru
    dapat memberikan kerjasama yang sepenuhnya kepada segala program
    atau aktiviti panitia.
7.4   Beliau juga memaklumkan kepada semua guru bahawa pencerapan akan
    dilakukan oleh pentadbir sebanyak 2 kali iaitu pada bulan Mac dan bulan
    Julai serta meminta guru menghantar buku palajar untuk disemak oleh
    pentadbir sebanyak 10 buah buku iaitu 4 buku yang baik, 3 sederhana dan
    3 yang lemah dan latihan yang diberikan mestilah mengikut dasar yang
    telah ditetapkan.
7.5   Beliau juga mengingatkan semua guru supaya mesti berada di tapak
    perhimpunan bagi program budaya membaca dijalankan setiap pagi.
7.6   Beliau turut memberitahu bahawa bahan-bahan pengajaran yang hendak
    direxo mestilah disemak dan diluluskan oleh GKMP Kemanusiaan.
7.7   Beliau seterusnya meminta panitia mengemaskini blog dan menambah
    maklumat terkini dalam blog panitia.
Mesyuarat ditangguhkan pada 10.30 pagi.

Disediakan oleh,                  Disemak oleh,

..................................         ......................................
(Cik Aniha Bt Ahmad)                Pn. Lim Kim Chu,
Setiausaha,                     Ketua
Panitia Pendidikan Moral.              Panitia Pendidikan Moral.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Tags:
Stats:
views:106
posted:2/2/2012
language:
pages:4