Nikola Tesla - FER by linxiaoqin

VIEWS: 45 PAGES: 38

									         Nikola Tesla
 Vizionar, znanstvenik
 i umjetnik
 svjetskog
 glasaAna Tomasović
Eugen Hruška
FER, ZVNE
Zagreb, 13.03.2006.
                1
Bibliografski podaci
            Nikola Tesla (1856 – 1943)
            Rođen 10. srpnja 1956 u
            selu Smilijanu kraj Gospića
            Umro između 5. i 8. siječnja u
            New Yorku
  Pohađao gimnaziju u Karlovcu
  Studij za inžinjera nastavio u Zagrebu i Grazu
  Zbog financijskih teškoća ne uspijeva završiti fakultet
  Zapošljava se u Budimpešti pa u Parizu
  1884. god odlazi u Ameriku
  “Ponosim se jednako svojom srpskom majkom i svojom
  hrvatskom domovinom “                   2
Izmjenični elektromotor
  1875. Tesla, 19-godišnjak,
  odlazi u Graumltz, u
  Austriju gdje upisuje studij
  električnog inžinjerstva pri
  Politehničkom instututu
  Ovdje se susreće s
  Grammovim strojem
  Stroj se može koristiti i kao
  dinamo i kao motor,
  ovisno da li je napajan
  električnom ili
  mehaničkom energijom.
  Radio je na istosmjernu
  struju
                  3
  Grammov stroj koristi komutator kako bi promjenio smjer
  struje pri čemu dolazi do jakog iskrenja

  Tesla, vidjevši to kao manu, odlučno predlaže svom
  profesoru korištenje izmjeničnih struja koje bi eliminirale
  upotrebu komutatora

  Profesor, uzrujan odlučnim Teslinim stavom, posvećuje
  cijelo slijedeće predavanje analizi Teslinog prijedloga te
  njrgovoj nepraktičnosti
                                 4
  Predavanje završava sa rečenicom: “ Gospodin Tesla će
  postii velika djela, ali zasigurno nikada neće ovo. To bi bio
  ekvivalent pretvaranju vučne sile kao što je gravitacija u
  kružnu silu. To je model beskonačnog gibanja, neizvediva
  zamisao”
  Tesla nije nimalo uvjeren. Nedugo nakon toga je izjavio:
    “Ovog časa ne mogu demonstrirati svoje uvjerenje, ali
  shvatio sam to kroz ono što, u nedostatku boljeg imena,
  mogu nazvati instinktom. Ali instinkt je nešto što nadilazi
  znanje. Nedvojbeno imamo u našem mozgu nekakvo finije
  tkanje koje nam omogućuje spoznavanje istina do kojih ne
  bi došli logičkom dedukcijom, i pokušaj postizanja kojih,
  kroz svaki trud i razmišljanje, bi bio uzaludan

                                  5
  Upisuje daljni studij u Pragu, koji napušta na godinu dana i
  prihvaća posao u u Mariboru

  Zarađenim novcem plaća još jednu godinu studija,
  nastavlja istraživanje na polju izmjeničnih struja

  Po završetku studija putuje u Budimpeštu gdje vrlo brzo
  napreduje. Sa 25 godina postaje voditelj Glavnog
  telegrafskog ureda

  Nesicrpno radi na problemu izmjeničnih struja, osjeća
  kako mu je rješenje nadomak ruke

  Dobiva “viziju” te jasno rješenje svog problema

                               6
  Uskoro smišlja mentalne konstrukcije (do najsitnijih
  pojedinosti) dinama, motora, transformatora te drugih
  aparata za cijeli električni sustav izmjeničnih struja.

  Prihvaća posao u Parizu pri Continental Edison company,
  smatrajući ga pravim okružjem koje će prihvatiti njegov
  revolucionarni sustav

  Uspješno izrađuje (bez ijednog nacrta) prvi motor na
  izmjeničnu struju

  Uz pomoć guvernera Pariza predstavlja izum nekolicini
  ulagača koji ga redom ismijavaju                               7
  Ogorčen takvim razvojem događaja
  te, neisplaćenim honorarima odlazi
  u Ameriku s pismom preporuke od
  strane Edisonovog zamjenika:

“Poznajem dva velika čovjeka i vi ste
 jedan od njih; drugi je ovaj mladi
 čovjek”

  Edison, koji je zgrnuo veliko
  bogatsvo na istosmjernoj struji,
  ismijao je Teslinu ideju te je došlo
  do žučne prepirke
   Tesla je unatoč očitom neslaganju
  dobio posao zbog izvrsne
  preporuke

                      8
  Radeći osamnaest sati na dan Tesla postiže velik ugled
  unutar tvrtke te ga Edison angažira na projektu
  modernizacije svog DC sustava gdje će, ako ga uspješno
  obavi, dobiti 50 000$

Uz mnoge probleme Tesla obavlja posao ali kad je zatražio
 ugovorenu svotu Edison mu je rekao:
    “Tesla, vi ne razumijete naš američki humor”
Odmah je dao ostavku
                               9
  Slijedi jedno od najsramotnijih dijelova Teslina života.
  Ponukan nedostatkom novca, kako bi preživio prisiljen
  je uzimeti bilo kakav ponuđen posao, između ostalog i
  kopanje jaraka za 2$ dnevno
                              10
  Unaprijeđenje rasvjete
  Investitori dolaze do Tesle sa
  željom da unaprijedi postojeći
  sustav električnog izvora svjetla

  Financiraju osnivanje tvrtke Tesla
  Electric Light Company

  Ubrzo je izumio fotofluorescentnu
  lampu lijepog dizajna i relativno
  visokog stupnja iskorištenja

  Cijelu zaradu su uzeli investitori, a
  Tesli je ostala hrpa bezvrijednih
  dionica
                      11
12
  Stvari mu kreću na bolje kad mu A.K.Brown (Western
  Unnion telegraph company) nudi da uloži nešto vlastitog
  novca te zajedno osnivaju firmu Tesla Electric Company

  Uređuje vlastiti laboratorij u kome je ubrzo (nakon samo
  nekoliko mjeseci) realizirao sve zamišljene mentalne
  konstrukcije

  u krakom roku mu je odobreno 12 patenata koji pokrivaju
  gotovo sve važne aspekte električnog sustava izmjenične
  struje (proizvodnju, prijenos i distribuciju)
                                13
  motor na izmjeničnu struju radi bez
  pomičnih električnih kontakata
  (kolektor i četkice) i bez pretvorbe
  izmjenične struje u istosmjernu.


 Tesla je patentirao 20-ak motora i
 generatora na izmjeničnu struju u
 razdoblju od dvije godine


 Izmjenična struja koja napaja namote
 statora stvara polove koji se
 izmjenjuju bez potrebe za
 mehaničkom aparaturom (kolektor i
 četkice)
                  14
  Pristupa mu George Westinghouse, vlasnik Westinghouse
  Electric Company i sam izumitelj (zračne kočnice za vlakove)

  Nalazi se s Teslom te u kratkom razgovoru dvojica velikana
  postižu dogovor:
    W: “Tesla, dat ću vam milijun dolara u gotovini za vaše
      patente izmjenične struje, plus udio od prodaje”,

     T: “Ako će udio iznositi jedan dolar po konjskoj snazi,
      prihvaćam ponudu

     W: “Milijun u gotovu, dolar po konjskoj snazi”

     T: “To je prihvatljivo”
                               15
Sukob izmjenične i istosmjerne struje

  Sada je slijedilo upoznavanje javnosti sa izmjeničnom
  strujom

  1888. Tesla drži predavanje pred Američkim Institutom
  Električnih Inžinjera kojim postiže ogromnu popularnost u
  znanstvenim krugovima

  Teslini patenti su doveli u pitanje daljnji razvoj industrije u
  U.S. – pitanje razvoja korištenjem Edisonove (General
  Electric) istosmjerne ili Tesline (Westinghouse) izmjenične
  struje


                                 16
  Edison je bio jači kad su u pitanju bile spletke i podvale:
  vodio je jaku kampanju protiv Tesle putujući po
  Americi i pokazujući ljudima kako pse i mačke ubija
  1000 V izmjenične struje
  “Istosmjerna struja je poput rijeke koja mirno utječe u
  more, dok je izmjenična struja poput jake bujice koja
  nasilno vodi u ponor”
  6.8.1890. – “Westinghousing” – Auburn State Prison -
  Prva električna stolica na izmjeničnu struju- žrtva je bila
  osuđeni ubojica pod imenom Wiliam Kemmler                               17
 Usprkos Edisonovim
 spletkama Westinghouse
 Corporation je dobio ponudu
 da osvijetli Chichago World’s
 Fair (Columbian Exposition)
 – prvu izložbu električnih
 uređaja u povijesti
 1. 5. 1983. – otvorenje
 Chichago World’s Fair-a
 100 000 svjetiljki je osvijetlilo
 izložbu
 27 milijuna ljudi je
 prisustvovalo ovoj izložbi i    Chichago – “City of Light”
 bilo je jasno da se budućnost
 električne energije vidi u
 izmjeničnoj struji
                                 18
  Elektrana na slapovima Niagare
 1893. ostvaruje se Teslin san – izgradnja
 hidroelektrane na slapovima Niagare
 Lord Kelvin sklapa ugovor sa Westinghouse-
 om – upotreba izmjeničnog sustava pri
 iskorištavanju snage slapova
 Projekt financiraju najbogatiji ljudi Europe i
 Amerike : J.P. Morgan, John Jacob Astor,
 Lord Rothchild, W.K. Vanderbilt         Slapovi Niagare 1867.

 Nakon nekoliko godina, projekt je dovršen
 16.11. 1896 – električna energija stiže u
 Buffalo
 Kroz nekoliko god. Izgrađeno 10 generatora
 Elektrifikacija New Yorka – Broadway blista u
 svjetlu, napredak zračne i podzemne
                          Konstrukcija generatora
 željeznice, pretvaranje istosmjernih sustava u
 izmjenične                                 19
  Javljaju se komplikacije : financijska iscrpljenost
  tvrtki Westinghouse i General Electric zbog
  godina suparništva
  J.P. Morgan nastavlja manipulaciju dionicama na
  tržištu s ciljem da kontrolirano postigne
  elektrifikaciju cijele Amerike korištenjem
  hidroenergije
  Tesla pokidao početni ugovor sa tvrtkom
  Westinghouse kao znak zahvalnosti čovjeku koji
  je vjerovao u njegov izum
  Iako je postao slavan bio je u financijskim
  poteškoćama
                           20
  Izumi na području Visoke frekvencije
  1873. je Maxwell matematički dokazao
  da je svjetlost elektromagnetski val
  visoke frekvencije
  1888. Hertz je potvrdio pokusom da
  električna iskra širi elektromagnetske
  valove u prostor
  Nakon uspjeha na slapovima Niagare,
  Tesla se vraća u svoj laboratorij i
                       Neonske svjetiljke
  posvećuje istraživanju struja visoke
  frekvencije
  Visoke frekvencije imaju puno
  tehničkih prednosti : energija bi se
  prenosila sa većim stupnjem korisnog
  djelovanja i ne bi bila opasna za ljude
                                  21
  Istraživanja je započeo gradnjom
  generatora na izmjeničnu struju koji
  su se okretali velikim brzinama
  Problem je bio u mehaničkoj čvrstoći
  izvedbe strojeva – razletjeli bi se kad
  bi postigli brzinu od 20 000 okr/s
  1891. je patentirao poznati Teslin
  transformator koji je koristeći
  svojstvo rezonancije mogao
  proizvesti vrlo visoke napone visokih
  frekvencija
  Koristeći visokofrekventnu struju
  Tesla je proizveo prvu neonsku
  rasvjetu i napravio prve fotografije
  koristeći X-zrake            1895. Teslin transformator izrađen za
                       ispitivanje električnog naboja Zemlje
  1890. osvijetlio vakumsku cijev           Napona oko 1 MV
  bežičnim prijenosom električne    Najveći transformator je bio napona oko 12
  energije                          MV

                                       22
 Tko je izumio radio?
                    Teslin transformator je omogućio
                    odašiljanje i primanje snažnih radio
                    valova (1 Hz - nekoliko GHz)
                    1895. Tesla je bio spreman za
                    prijenos signala na udaljenost od 50
                    milja, međutim požar je zahvatio
                    njegov laboratorij
                    1901. Marconi uspijeva u prijenosu
  Vojni odašiljač za 1500 milja    signala preko Atlantskog oceana
Proizvod Lowensine Radio Company
                    koristeći Teslin transformator, i još
                    16 patenata
                    1904. U.S. Patent Office -Marconi
                    patentira izum radija
                    1911. Marconi osvaja Nobelovu
                    nagradu za izum radija
                    1943. U.S. Vrhovni sud - Tesli se
                    pripisuje izum radija
  Guglielmo Marconi                           23
  Utrka robota
  1898. Madison Square
  Garden – demonstracija
  prvog broda na daljinsko
  upravljanje
               U razdoblju kada su rijetki znali
               nešto o radiovalovima neki od
               promatrača su mislili da Tesla
               svojim umom upravlja brodom
               Ovakav izum je mogao staviti u
               pogon bilo kakvu vrstu vozila
               Ovaj izum predstavlja temelj razvoja
  Unutrašnjost daljinski  robotike - ”Teleautomaton”   24
   upravljanog broda
  Colorado Springs
1890. Tesla dolazi na ideju bežičnog prijenosa
energije na velikim nadmorskim visinama gdje je
zrak rjeđi i više vodljiv

Odvjetnik Leonard E. Curtis i investitor J.J Astor (30
000 $) omogućavaju Tesli početak gradnje
eksperimentalne stanice u Coloradu

Tesla je vršio ispitivanja električnih vibracija na
površini Zemlje - “Telegeodinamika”

Tako je došao do zaključka da je Zemlja vodič i da
bi se preko nje mogle prenositi neograničene
količine energije bez gubitaka

Da bi dokazao svoju teoriju morao je stvoriti
električni učinak sličan udaru groma
Započeo je gradnju čudnog tornja u koji je ugradio    Eksperimentalna stanica u
ogromni Teslin transformator izveden tako da šalje     Coloradio Springs-u
snažne električne impulse prema Zemlji
                                        25
                       Rezultat pokusa je bilo pucketanje,
                       korona i snažno iskrenje slično munji

                        Također je uspio spaliti generator u El
                        Paso Electric Company - cijeli grad je
                        ostao bez električne energije

                        Upravitelj elektrane je bio ozlijeđen i
                        tražio je od Tesle nadoknadu štete


 Teslin transformator za Toranj snova
Druga Teslina zamisao je bila mogućnost
prijenosa signala jako niske frekvencije
između Zemljine površine i ionosfrere

Zaključio je da rezonantna frekvencija ovog
područja oko 8 Hz
1950. Istražitelji su bili iznenađeni kad
su pokazali da ta rezonantna frekvencija
stvarno iznosi oko 8 Hz
                       Žarulja koja je svijetlila bežično indukcijom
                             struje u lokalnoj petlji  26
Jedne večeri u svom laboratoriju u Colorado
Springsu njegov prijamnik je primao čudne
signale
Vjerovao je da su to izvanzemaljski signali

Objavivši svoju spoznaju, bio je ismijan,
ali postoji mogućnost da je Tesla bio prvi
čovjek koji je uspio detektirati radio
valove iz svemira

Pri povratku u New York bio je uvjeren
da može ostvariti bežični prijenos
električne energije na veće udaljenosti

 Piše senzacionalni članak za Century
 Magazine : mogućnosti kontroliranja
 vremena električnom energijom, globalni
 sustav bežične komunikacije

 “Kada bežični sustav bude          Teslino pismo Crvenom Križu o
 potpuno primijenjen Zemlja će se        detekciji signala iz svemira
 pretvoriti u veliki mozak”                          27
 Toranj iz snova
J.P. Morgan financira Teslu (150 000 $) u
izgradnji elektrane i tornja za bežični prijenos
energije na stijenama Long Island Sound-a

1901. početak izgradnje–Wardenclyffe
projekta
Toranj visine oko 60 m je na vrhu imao 55
tona tešku čeličnu kuglu

Temelj tornja je bio ukopan u zemlju oko 40 m
16 željeznih cijevi je bilo ukopano još oko
100 m dublje da bi čvrsto vezale toranj za
zemlju i da bi kroz njih mogla prolaziti struja

Tijekom izgradnje tornja javila se potreba za
novim financijskim sredstvima
1901. Marconijev uspjeh u prijenosu radio
signala onemogućuje Tesli pronalazak novih
investitora
                          28
1905. Nakon nekoliko izuzetnih električnih
pokusa Tesla je sa svojim timom bio
prisiljen zauvijek napustiti projekt
Wardenclyffe

Novine su to objavile pod naslovom
“ Teslina ludost vrijedna milijun dolara”

Ponižen i poražen Tesla doživljava
živčani slom


“Ovo nije san, ovo jednostavno
proizlazi iz temeljnih zakona
elektrotehnike, samo mnogo
košta...
...Svijet je slijep, nepovjerljiv i pun
sumnje”

                       Teslin Toranj završen je 1904.
                                     29
Nakon toga Tesla počinje češće posjećivati
lokalne parkove i spašavati ranjene golubove
koje je liječio u svojoj hotelskoj sobi u New
Yorku
Prirodna reakcija na ovakvo ponašanje je
bila sumnja u njegovo mentalno zdravlje
                         Teslina bijela golubica
                  Usprkos rastu njegove ekscentričnosti, i
                  dalje je imao napredne ideje

                   Na početku 1. svjetskog rata dao je
                   zamisao za preteču radara - uređaja koji bi
                   detektirao vojne brodove na moru

                   Upozorio je da dolazi razdoblje daljinski
                   upravljanih letećih objekata koji bi
                   sadržavali eksploziv
                                         30
Žestoko je napadao novu teoriju
A. Einsteina, energija nije
sadržana u tvari već u prostoru
između čestica atoma
1928. , u 72. godini života
objavljuje svoj posljednji patent-
sredstvo za zračni transport
Ova letjelica je imala dosta sličnosti
i sa avionom i sa helikopterom
Tesla nije nikad izgradio prototip jer
nije imao novca
                     Nacrt Tesline letjelice  31
Zraka smrti
Tesla je naslijedio od oca jaku
mržnju prema ratu

Kroz život je tražio tehnološka
rješenja kojima mi mogao završiti rat

1931. Tesla objavljuje novinarima da je
na pragu otkrivanja potpuno novog
izvora energije
11. 7. 1934 – New York Times
“Tesla u 78. god govori o zraci smrti”
Novi izum će emitirati plazmatski paket
čestica visoke energije i služiti će kao
obrana od projektila koja može uništiti
elektroniku neprijateljskih projektila i  Slika rata u budućnosti- “Rat strojeva”
satelita                     Science and Invention,1922.

Takav izumbi trebao onemogućiti ratovanje
                                       32
1937. Tesla predstavlja plan Amtorg
Trading Corporation, predstavnik USSR-a

1939. Dio plana se testira u USSR-u i
Tesla dobiva ček na 25 000 $
Tesla se nadao da će se njegov izum
upotrijebiti u obrambene svrhe

U ovom izumu je vidio i druge primjene :
bežični prijenos energije na velike
udaljenosti i osvjetljenje gornjeg dijela
atmosfere u noći – umjetno napravljena
Aurora Borealis
                      Skica Teslinog oružja
“Zraka smrti” kao oružje pokazuje
tajanstvenu sličnost sa onim koje su
razvili United States i Soviet Union
tijekom hladnog rata                                  33
Eksperiment Philadelphija
Pokus u čvrstoj vezi s Teslom
Incident s teleportacijom koji se dogodio tijekom pokusa
Američke mornarice
Pokus se temelji na teorijskoj suradnji iz 1930. na
sveučilištima Chichaga i Princetona – “Projekt duga”
1943. U okolici Philadelphije provedeni su testovi za
stvaranje “nevidljivog štita” oko broda Eldridge
Na završnom testu brod se vratio u normalno mjesto i
lokaciju , ali bez članova posade
Ne zna se je li Tesla bio aktivno uključen u projekt ili je
mornarica samo proučavala njegove dokumente
                               34
Tesla Prorok
1925. Tesla predviđa današnje suvremeno društvo :
“Novine će se bežično tiskati u svakom domu umjesto da ih
se dostavlja, ljudi će za telekomunikacije rabiti aparate koji
stanu u džep i biti ćemo u mogućnosti gledati događaje
kao što su utakmice svjetskog kupa, prirodne katastrofe ili
ratovi, kao da smo fizički tamo, tijekom svakog događaja”
Zapanjujuće proročko ispunjenje svega što se danas uistinu
događa oko nas
Takav “Svjetski sustav” je mogao biti realiziran za
vrijeme Teslinog života uz pomoć njegovih izuma, da je bilo
novca za provedbu pokusa
Bavio se i Kirlianovom fotografijom : fotografiranje
nevidljivih pojava kao što su ljudske ame i duhovi     35
Izgubljeni dokumenti
Jedna od glavnih tema koja uključuje Nikolu
Teslu je pitanje što se dogodilo sa velikom
količinom njegovih znanstvenih zapisa koje
je ostavio nakon što je umro 1943.

Nedostajali su neki tehnički dokumenti i
crna bilježnica od nekoliko stotina stranica

Američka vlada je bila jako zainteresirana
za očuvanje Teslinih zapisa

2 dana nakon Tesline smrti Ured za skrb nad
vlasništvom stranaca (OAP) je zaplijenio svu
njegovu ostavštinu
                        Teslina hotelska soba nakon smrti
Nakon II. Svjetskog rata ponovo se javio
interes za Teslino oružje - kopije zapisa su
poslane Patterson Air Force Base u
Daytonu, Ohio- “Projekt Nick”
                                      36
1952. Teslini preostali dokumenti i imovina su
prepušteni Savi Kosanoviću i vraćeni u Beograd
gdje je sagrađen je muzej u njegovu čast

U muzeju u Beogradu, Morganovoj banci u
N.Y. i središtu FBI-aja je pohranjena Teslina
pisana ostavština koja se sastoji od 70-100
tisuća stranica dokumenata od kojih su
mnogi strogo čuvana tajna
Tesla je bio čovjek ispred svog vremena sa
genijalnim idejama, i svijet još nije do kraja
istražio i spoznao pravu vrijednost svih
njegovih ideja i pronalazaka
Bista Nikole Tesle je postavljena i u Ženevi jer
se smatra utemeljiteljem Svjetskog centra
komunikacije
 1956. Jedinica za magnetsko
 polje je prozvana Tesla (T)
 Osnovna želja mu je bila raditi za
 dobrobit čovječanstva               Smrtna maska Nikole Tesle
                                        37
Teslina ostavština
 Tesla je svijetu ostavio oko 700 izuma:
  112 najznačajnijih patenata iz elektrotehnike
  73 članka u raznim časopisima
  39 000 radova tehničke i znanstvene dokumentacije
 I izreku koja ga najbolje opisuje kao osobu :


“Ne žalim što su drugi pokrali moje ideje, ali žalim
što nemaju svoje.”                            38

								
To top