Telenor doo

Document Sample
Telenor doo Powered By Docstoc
					  *Ovde unesite naziv Vase škole , na primer Elektrotehnička škola Nikola Tesla,
                   Zrenjanin
           SEMINARSKI RAD           Tema : Telenor D.O.O.
Profesor-mentor:                  Učenik:
 *ime mentora                 *Vase ime, razred
                Januar, 2010.
                         SADRŽAJ1. UVOD.......................................................................... Error! Bookmark not defined.3
2. ISTORIJA ..................................................................... Error! Bookmark not defined.4
3. STRATEGIJA ................................................................. Error! Bookmark not defined.4
3. STRUKTURA ZAPOSLENIH I ZARADE ............................. Error! Bookmark not defined.5
4. DELATNOST ................................................................. Error! Bookmark not defined.5
  4.1. Mobilna telefonija ........................................................... Error! Bookmark not defined.5
  4.2. Fiksna telefonija .............................................................. Error! Bookmark not defined.7
  4.3. Emitovanje - Radiodifuzija .............................................. Error! Bookmark not defined.7
  4.4. Ostale jedinice................................................................. Error! Bookmark not defined.8
5. TRŽIŠTE ....................................................................... Error! Bookmark not defined.8
  5.1. Tržište fiksne telefonije.................................................. Error! Bookmark not defined.10
  5.2. TV tržište ....................................................................... Error! Bookmark not defined.11
6. POSAO U TELENORU .................................................. Error! Bookmark not defined.13
  6.1. Međunarodno poslovanje.............................................. Error! Bookmark not defined.14
7. TELENOR DELOVANJE ................................................ Error! Bookmark not defined.14
  7.1. Proizvodna struktura ..................................................... Error! Bookmark not defined.14
8. TELENOR USLUGE – STRUKTURA ................................ Error! Bookmark not defined.15
  8.1. SMS .............................................................................. Error! Bookmark not defined.15
  8.2. MMS ............................................................................. Error! Bookmark not defined.15
  8.3. GPRS ............................................................................. Error! Bookmark not defined.17
  8.4. WAP.............................................................................. Error! Bookmark not defined.18
9. KONKRENTSKI ODNOSI .............................................. Error! Bookmark not defined.18
10. ZAKLJČAK ................................................................ Error! Bookmark not defined.19
11. LITERATURA ............................................................ Error! Bookmark not defined.20
  


                                                            2
 GOTOVI SEMINARSKI, DIPLOMSKI I MATURSKI RAD
     Radovi iz svih oblasti, powerpoint prezentacije i drugi edukativni materijali
Razmena linkova - google page rank 3, 4, 5, 6 i 7. Besplatna razmena banera.
          WWW.DIPLOMSKI-RADOVI.COM
           WWW.SEMINARSKIRAD.ORG
           WWW.MAGISTARSKI.COM
          WWW.MATURSKIRADOVI.NET
            WWW.MATURSKI.NET
           WWW.SEMINARSKIRAD.INFO
            WWW.MATURSKI.ORG
            WWW.ESSAYSX.COM
        WWW.FACEBOOK.COM/DIPLOMSKIRADOVI

  NA NAŠIM SAJTOVIMA MOŽETE PRONAĆI SVE, BILO DA JE TO SEMINARSKI, DIPLOMSKI ILI
 MATURSKI RAD, POWERPOINT PREZENTACIJA I DRUGI EDUKATIVNI MATERIJAL. ZA RAZLIKU OD
 OSTALIH MI VAM PRUŽAMO DA POGLEDATE SVAKI RAD, NJEGOV SADRŽAJ I PRVE TRI STRANE
 TAKO DA MOŽETE TAČNO DA ODABERETE ONO ŠTO VAM U POTPUNOSTI ODGOVARA. U BAZI SE
  NALAZE GOTOVI SEMINARSKI, DIPLOMSKI I MATURSKI RADOVI KOJE MOŽETE SKINUTI I UZ
NJIHOVU POMOĆ NAPRAVITI JEDINSTVEN I UNIKATAN RAD. AKO U BAZI NE NAĐETE RAD KOJI VAM
  JE POTREBAN, U SVAKOM MOMENTU MOŽETE NARUČITI DA VAM SE IZRADI NOVI, UNIKATAN
SEMINARSKI ILI NEKI DRUGI RAD RAD NA LINKU IZRADA RADOVA. PITANJA I ODGOVORE MOŽETE
                DOBITI NA NAŠEM FORUMU

        Razmena linkova - google page rank 3, 4, 5, 6 i 7.
        Sarađujemo sa ozbiljnim sajtovima vrhunske klase.

                         Naš link:
       <a title="seminarski radovi | diplomski radovi | maturski radovi | magistarski rad"
           href="http://www.maturskiradovi.net">Semnarski i diplomski</a>
                        Naš baner:
           <a title="seminarski radovi | diplomski radovi | maturski radovi |
             magistarski rad" href="http://www.maturskiradovi.net">
       <img src="http://www.maturskiradovi.net/images/seminarski.gif" width="120"
            height="60" border="0" alt="Seminarski i Diplomski Rad">
                           </a>

  KONTAKT NA: maturskiradovi.net@gmail.com !

  


                                                  3

  4

				
DOCUMENT INFO
Description: семинарски, семинарски рад, дипломски, дипломски радови, магистарски, докторски, мастер, матурски рад, матурски радови