Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

Minggu 6D

VIEWS: 1 PAGES: 2

									                    Minggu 6

Tema:Mari bermain
Nilai:Bertanggungjawab
Objektif:
Diakhir pembelajaran murid dapat:
3.1.2 menyatakan kepentingan melaksanakan tanggungjawab diri.
Aktiviti:

1. guru membahagikan murid kepada beberapa kumpulan.
2. guru membahagikan dadu dan penanda kepada murid.
3. murid bermain dengan bimbingan guru.
4. murid membuat tugasan di dalam buku aktiviti.
5. guru memeriksa tugasan murid dan membuat pembetulan.
Impak/Refleksi:
Tema: tanggungjawab diri
Nilai: Bertanggungjawab
Objektif:
Diakhir pembelajaran murid dapat:
3.1.3 melaksanakan tanggungjawab diri

Aktiviti:
1. guru bertanya murid tanggungjawab diri yang telah mereka laksanakan pada hari itu.
2. murid diminta menceritakan perasan mereka selepas melaksanakan tanggungjawab
  mereka.
3. murid menyiapkan tugasan dengan bimbingan guru.
4. guru merumuskan pelajaran pada hari ini.
Impak/Refleksi:
Tema: tanggungjawab diri
Nilai:Bertanggungjawab
Objektif:
Diakhir pembelajaran murid dapat:
3.1.3 melaksanakan tanggungjawab diri
Aktiviti:

  1. guru mengimbas pelajaran yang lalu.
  2. guru bersoal jawab dengan murid mengenai tanggungjawab diri mereka, samada
   semakin banyak yang dilaksanakan atau sebaliknya.
  3. guru meminta murid menyiapkan tugasan yang lalu.
  4. guru memeriksa tugasan murid.
Impak/Refleksi:

								
To top