design 11

Document Sample
design 11 Powered By Docstoc
					MUKA SATU – sama seperti di bunting

MUKA DUA – Aturcara

MUKA TIGA – AJK

MUKA EMPAT – Penghargaan.
                  ATURCARA
1. Persembahan Sajak           8.00 - 8.10 malam

2. Ucapan dan Perasmian         8.10 - 8.20 malam

  oleh Dekan Akademi Pengajian Bahasa

3. Pertandingan Kuiz           8.20 – 8.50 malam

4. Persembahan Pelajar          8.50 - 9.00 malam

5. Penyampaian Hadiah          9.00 – 9.20 malam

6. Penutup dan Jamuan          9.20 - 9.40 malam
         SENARAI AHLI JAWATANKUASA
       PERTANDINGAN KUIZ BAHASA JERMAN 2010

                   PENASIHAT

              Prof. Dr. Datin Hajibah Osman
                    Dekan APB

         Prof. Madya Dr. Saidatul Akmar Zainal Abidin
                Timbalan Dekan
                  Akademik

              Prof. Madya Dr. Naimah Abdullah
                  Timbalan Dekan
                 Pelajar dan Alumni
Pengerusi   : Encik Mohd Sofian Abdul Latif

Setiausaha   : Cik Yusnul’ain YunusAJK Publisiti & Jemputan           AJK Jamuan & Perasmian- Penutup

Encik Asmadi Muda              Puan Farahjuita Azidin
Encik Mohd Wasilan Daroji          Puan Norhana Md. Tahar
Encik Mohd Helmi Chick            Encik Ismam Parlan


AJK Teknikal & Soalan            AJK Cenderahati & Sijil

Prof. Madya Mohd Noh Nyata          Puan Haslina Daud
Puan Siti Saleha Sanusi           Cik Yusnul’ain Yunus
Encik Zakaria Abdul Wahab          Encik Nik Mohd Akmal Iqkram Nik Mohd Kamal
Encik Mohd Desa Saidin (P.J.K)
Encik Mohd. Faizal Azri Mohd. Arshad


Pengerusi (Saringan)             Pengerusi (Semi-Final)
Encik Asmadi Muda              Prof. Madya Mohd Noh Nyata

Pengerusi (Final)
Encik Mohd Sofian Abdul Latif
   S E K A L U N G      P E N G H A R G A A NUnit Bahasa Jerman merakamkan setinggi-tinggi penghargaan
dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah
menjayakan PERTANDINGAN KUIZ BAHASA JERMAN 2010
  Penaja -
           Akademi Pengajian Bahasa
           Unit Bahasa Jerman, APB
           Prof. Madya Mohd Noh Nyata
           Academic Book Avenue (ABA)
         kalau ada sumur di ladang
        boleh saya menumpang mandi
        kalau ada umur yang panjang
         lain tahun berjumpa lagi
          T E R I M A K A S I H

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags: design11
Stats:
views:10
posted:2/1/2012
language:
pages:4
Description: design11