Kaizen - Phuong phap quan tri doanh nghiep by leminhcuong202

VIEWS: 88 PAGES: 3

									        KAIZEN – PHƢƠNG PHÁP QUẢN LÝ CHO DOANH NGHIỆP VIỆT

                                      Ths. Lê Minh Cƣơng

                             Công ty CP Tƣ vấn và Đào tạo Nam Việt

   Trong môi trường kinh doanh cạnh tranh ngày càng khốc liệt không chỉ yêu cầu các doanh
nghiệp phải nâng cao hiệu quả hoạt động mà còn phải tạo ra những lợi thế cạnh tranh có hiệu
quả. Hầu hết các doanh nghiệp Việt Nam đang ở quy mô vừa và nhỏ với những nguồn lực (tài
chính, nhân lực,…) ở mức hạn chế thì điều đó thật sự là thách thách và đầy khó khăn, do vậy
các chủ doanh nghiệp phải trang bị cho mình những giải pháp quản lý nhằm đem lại hiệu quả
hoạt động cao nhất với nguồn lực hiện có. Đối với các doanh nghiệp đã xây dựng và áp dụng
hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000, đây là một trong những phương pháp quản lý
có tính hệ thống và có thể đem lại tính hiệu quả cho doanh nghiệp về lâu dài.

   Tuy nhiên trong số các doanh nghiệp đã được chứng nhận về hệ thống quản lý này, chỉ có
khoảng 30% doanh nghiệp thực sự áp dụng có hiệu quả. Do vậy yêu cầu ngày càng nâng cao
hiệu quả hoạt động quản lý là hết sức cần thiết. Tuy nhiên với tiềm lực hạn chế, các doanh
nghiệp không có điều kiện để đầu tư vào cơ sở vật chất để có thể thay đổi hoàn toàn thực trạng
đó.

   Qua thực tế đó, tôi xin giới thiệu một triết lý quản lý đã áp dụng thành công trong các doanh
nghiệp Nhật Bản trong các thập niên qua, đó là Triết lý cải tiến Kaizen – Cải tiến từng bước
nhỏ.

   Trong tất cả chúng ta khi thực hiện một công việc gì đó thì đều muốn nhìn thấy ngay kết
quả, chúng ta không biết rằng nếu thực hiện từng bước nhỏ thì sau một thời gian dài nhìn lại và
so sánh với trước đó sẽ thấy rằng nó đã thay đổi rất nhiều.

   Vậy làm thế nào để các doanh nghiệp Việt Nam cũng áp dụng thành công triết lý này giống
như kết quả mà các doanh nghiệp Nhật Bản đã đạt được?

   Triết lý cải tiến Kaizen nghĩa là cải tiến một cách liên tục và thường xuyên, thực hiện theo
từng bước nhỏ. Giống như các cụ ngày xưa thường hay nói rằng: “Tích tiểu thành đại”, “Góp
gió thành bão” thật không sai.

   Đối với các doanh nghiệp, một câu hỏi được đặt ra là hoạt động cải tiến nên bắt đầu từ đâu,
làm thế nào để xác định ra các mục tiêu, các hoạt động cần cải tiến.

   Với nhu cầu đó, các doanh nghiệp cần có một phương pháp thống nhất nhằm trả lời được
các câu hỏi đó và có thể đặt ra mục tiêu cải tiến cụ thể trong mọi hoạt động của mình. Dựa vào

Ths. Lê Minh Cương        Mobile: 091.2323.950       Email: lmcuong@namvietjsc.com
triết lý Kaizen, chúng ta có thể có được một phương pháp cải tiến hiệu quả cho các doanh
nghiệp Việt Nam hiện nay.

  Trong một doanh nghiệp, các phòng ban các cán bộ quản lý phải hiểu rằng mục đích của
hoạt động quản lý phòng là nhằm đến cái gì? Hoạt động quản lý là hoạt động định hướng và
kiểm soát nhằm đạt được các mục tiêu đề ra. Các nhà quản lý phải định nghĩa ra những mục
đích đó một cách hết sức cụ thể, ví dụ:

  -  Hoạt động quản lý sản xuất là nhằm đảm bảo các đơn hàng luôn được sản xuất theo
    đúng tiến độ và đúng khối lượng, giảm tối đa số lượng sản phẩm sai lỗi xảy ra trong quá
    trình sản xuất, có môi trường làm việc tốt,…
  -  Hoạt động quản lý kinh doanh là nhằm tăng doanh thu bán hàng, tăng sự thỏa mãn cho
    khách hàng, tăng uy tín của doanh nghiệp,...
  Đôi khi mọi người vẫn còn nhầm lẫn giữa mục đích và mục tiêu, mục đích là định hướng
cho một hoạt động nào đó, còn mục tiêu là các chỉ tiêu cần phải đạt được của hoạt động đó
theo hướng nhất định đã đề ra (mục đích).

  Từ mục đích đó của từng phòng ban, chúng ta sẽ thấy rằng các hoạt động của chúng ta
hoạt động đã thực sự tốt hay chưa? Tốt hay chưa tốt được đánh giá dựa vào việc các hoạt
động đó đã nhằm đến các mục đích của mỗi phòng ban/bộ phận hay chưa?

  Trong trường hợp câu trả lời: các hoạt động của chúng ta là tốt rồi thì đây quả là một
trường hợp lý tưởng. Nếu ai đó ở trong trường hợp này thì có thể thông báo để cho các doanh
nghiệp khác học tập.

  Trong trường hợp câu trả lời là chưa thực sự tốt. Vậy cái gì là chưa tốt? Tôi nghĩ rằng hầu
hết là đều ở trong trường hợp này. Các nhà quản lý cần phải tìm câu trả lời cho câu hỏi này.
Khi đó có rất nhiều thứ chưa tốt nằm trong câu trả lời này (Sản phẩm lỗi xảy ra nhiều, giao
hàng không đúng hẹn, mọi người còn nói chuyện nhiều trong khi làm việc, mọi thứ sắp xếp lộn
xộn tại nơi làm việc,…). Từ những vấn đề này thì chúng ta có thể đặt ra các mục tiêu cải tiến cụ
thể cho từng bộ phận.

  Như vậy chúng ta sẽ có rất nhiều điểm cần phải cải tiến trong trường hợp này. Nếu chúng
ta cùng lúc tiến hành thay đổi tất cả những điểm này thì rất khó thành công, chúng ta cảm thấy
có vô vàn khó khăn trước mắt (không có nhiều thời gian, phải ngừng sản xuất, mọi người nhiều
việc quá, phải đầu tư nhiều,…). Một câu hỏi tiếp theo được đặt ra là làm thế nào để có thể giải
quyết được vấn đề đó?Ths. Lê Minh Cương       Mobile: 091.2323.950       Email: lmcuong@namvietjsc.com
  Theo triết lý Kaizen, chúng ta nên chia nhỏ các trường hợp để thực hiện, không thực hiện
khối lượng lớn các công việc cùng một lúc mà làm một lúc từng việc nhỏ, tích lũy các việc nhỏ
trong một thời gian nhất định sẽ trở thành một công việc lớn. Việc chia nhỏ các vấn đề ra có
một số tác dụng sau đây:

  -  Làm cho khối lượng công việc giảm xuống tại một thời điểm;

  -  Mọi người cảm thấy nhẹ nhàng khi thực hiện công việc đó;

  -  Việc thực hiện công việc không ảnh hưởng nhiều đến các công việc khác;

  Trong nhiều doanh nghiệp, ở phân xưởng chúng ta thường thấy mọi thứ được sắp đặt hết
sức lộn xộn, mọi người đều biết điều đó là không tốt cho sản xuất và đều mong muốn cải tiến
tình trạng đó. Có thể một lúc nào đó, được sự chỉ đạo của ban giám đốc thì quản đốc phân
xưởng sẽ hô hào mọi người cải thiện tình hình đó nhưng khi nhìn thấy một phân xưởng rộng
lớn ngổn ngang mọi thứ thì mọi người thấy rằng rất khó để có thể cải thiện tình hình vào lúc
này vì không thể ngừng hoạt động sản xuất lại, do vậy không có thời gian dành cho việc sắp
xếp lại mọi thứ trong phân xưởng. Mọi người nghĩ rằng việc sắp xếp này sẽ mất rất nhiều thời
gian. Nhưng nếu chúng ta nghĩ một cách đơn giản là hãy sắp xếp từng thứ một và từng khu
vực nhỏ trong một khoảng thời gian ngắn thôi thì việc sắp xếp sẽ trở nên nhẹ nhàng và không
mất quá nhiều thời gian. Trước hết là phải sắp xếp các sản phẩm đã hoàn thành vào một trật tự
quy định. Một yêu cầu đưa ra là mọi sản phẩm sau đó phải được sắp xếp theo trật tự đó. Mọi
thứ khác chưa cần thay đổi. Tiếp theo đó là các sản phẩm dở dang tại mỗi bộ phận phải được
để một cách gọn gàng theo quy định. Như vậy sau một thời gian nhất định chúng ta có được
một môi trường làm việc thật tốt phải không?

Như vậy hoạt động cải tiến tại mỗi bộ phận có thể theo trình tự sau đây:

  -  Mỗi bộ phận phải tự xác định được mục đích của hoạt động quản lý là gì?
  -  Các hoạt động đã được định hướng theo các mục đích đó hay chưa?
  -  Nếu chưa, những hoạt động nào chưa theo đúng định hướng (mục đích)?
  -  Đưa ra mục tiêu thay đổi rõ ràng nhằm đạt được các mục đích đề ra.
Nếu mỗi doanh nghiệp có thể tiếp cận theo phương pháp này thì chúng ta hãy tin tưởng rằng
trong thời gian không xa nữa các doanh nghiệp Việt Nam có thể sánh ngang tầm với các doanh
nghiệp của các cường quốc năm châu.
Ths. Lê Minh Cương       Mobile: 091.2323.950       Email: lmcuong@namvietjsc.com

								
To top