Cezmi Namık Kemal by a.rahman56

VIEWS: 4 PAGES: 3

More Info
									KİTABIN ADI               CEZMİ
KİTABIN YAZARI              NAMIK KEMAL
YAYIN EVİ VE ADRESİ           İNKILAP-İSTANBUL
BASIM YILI                1990    KİTABIN KONUSU :

   Adil Giray’ın İran ile Osmanlı arasında yapılan savaştan sonra esir düşüp,
orada Perihan, Şehriyar ve Cezmi ile olan ilişkilerini anlatmaktadır.

    KİTABIN ÖZETİ

    Olay Sokullu Mehmet Paşa döneminde, İstanbul’ da başlar, Azerbaycan’
da, İran’ da sürüp gider ve Tebriz Sarayında sona erer.

    Cezmi çok iyi bir atlı spor ustasıdır. Bu ustalığı sayesinde Ahmet Paşa ile tanışır.
Ahmet Paşanın verdiği bir yemekte Cezmi’nin atlı sporda olduğu kadar şairlikte de usta
olduğu anlaşılır. Şairliğinin ünüyle Nevi ile tanışır.

    1570 yılında İran seferi başlar. Cezmi bu sefere gönüllü olarak katılır. Bu sefer
sırasında çok ustaca ve zekice davranışlarda bulunur ve ünü bir kat daha artar. Hatta sefer
sırasında düşman olduğu halde canı pahasına da olsa Pertev isminde bir İran askerini de
nehirde boğulmaktan kurtarır. Bu sayede Pertev’lede çok iyi dost olurlar. Bir başka İran
seferinde Cezmi, Adil Giray’la tanışır. Cezmi bu savaşlarda gösterdiği kahramanlık sayesinde
Adil Giray’ın teveccühünü kazanır.

    Kötü şans eseri Adil Giray ve kardeşi Gazi Giray savaş sırasında İranlılara esir düşer.
Savaşta Adil Giray’ ı esir eden Hamza Mirza İran şahının oğlu ve komutan,
Cengizoğullarından öyle iki kahraman şehzadeyi esir alarak başkente götürüp şöhret
kazanmak ister.

    Adil Giray ve Gazi Giray , Şehriyar tarafından ayrı yerlere hapsedilirler. Adil Giray
sarayda ağırlanırken Gazi Giray bir adada “Kahkaha Zindanı” denilen yerde hapsedilir.
Bunun sebebi ise Şehriyar’ın Adil Giray’I ilk anda görüp aşık olması ve Gazi’nin bu durumu
anlayıp sorun çıkarmaması içindir.

   Şehriyar, Adil ile görüşebilmek için türlü entrikalar çevirir. Onunla buluşup
konuşmasını ise Adil’den bilgi alıp, onunda yardımıyla Kırım Hanlığı’nı ele geçirecek planlar
yapmak olarak yorumlar.

    Adil’in esirliği zamanında İran devletini kör bir şah, onun karısı Şehriyar ve kardeşi
Perihan idare ediyorlardı. Şehriyar’ın oğlu Hamza Mirza ise sadece savaşlarla ilgileniyordu.

   Şehriyarın Adil Giray’la yaptığı ikili müzakereler Perihan’I şüphelendirir. Perihan’da
müzakerelere devletin bir idarecisi olarak katılmak ister ve katılır.
    Şehriyar bir şekilde aşkını Adil Giray’ a yalnız oldukları zaman açıklar. Fakat Şehriyar
çok kıskanç kişiliğe sahip olduğundan Perihan’dan gelebilecek tehlikeler için Adil Giray’a
Perihan’ı olduğundan çok zıt bir şekilde tanıtır. Adil’ de inanıyormuş gibi davranarak
Şehriyar’ a bir şey sezdirmeyip, onu kullanıp, kardeşini de serbest bıraktırıp anavatanına
dönmek istemektedir.

    Perihan, Adil Giray’ı ilk gördüğünde aşık olmuştur. Fakat Adil, Perihan’nın o tatlı
güzelliğini üstündeki peçe sayesinde görememiştir. Fakat ilk görüşmelerde Adil Perihan’nın
ne kadar zengin kalpli olduğunu, Şehriyar’ın anlattığından çok farklı olduğunu anlamıştır.
Perihan’ın yüzünü de göstermesiyle ona ilk görüşte aşıl olmuştur.

    Şehriyar’ın delice şehveti Perihan’ın masumca aşkı her ikisini de birbirine düşürmeye
yeter. Şehriyar ve Perihan aynı kişiye aşık olduklarını, anlayınca artık aralarında bir
kıskançlık yarışı başlar. Ayrıca Adil’inde Perihan’ı sevdiğini anlayan Şehriyar her ikisini de
öldürmek için planlar yapar.

    Adil Giray esir düştükten sonra Cezmi bu haberi alır ve Adil’in yardımına koşar.
Cezmi, bir şekilde Adil’in bulunduğu odaya girmeyi başarır. Bundan sonra kaçış ve İran
devleti hükümetini yıkıp yerine kendilerini getirmek için planlar yapmaya başlarlar. Cezmi bu
planları uygulamak için bir İran askeri olan Abbas’ı kullanır.

    Şehriyar’ın yaptığı planlar yanlış zamanda uygulandığı için suya düşer. Hatta planın
istediği gibi gitmemesi kendisinin ölümüne sebep olur.

   Şehriyar’ın askerleri Perihan ve Adil Giray’ ı da öldürürler , fakat aşklarını yok
edemezler. Her ikisi de aynı mezara Cezmi tarafından defnedilir.

    Cezmi kılık değiştirerek vatanına geri döner.    KİTABIN ANAFİKRİ :

   İki insan birbirini gerçekten seviyorsa hiçbir engel bu iki insanı birbirinden
ayıramaz, mezarda dahil.    KİTAPTAKİ OLAYLARIN VE ŞAHISLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
:

   Cezmi: Bilgin bir şair, yakışıklı, atlı sporda usta, cesur, gözüpek, yüksek
karakterli bir askerdir.

    Adil Giray : Doğuştan şair yaradılışlı, vicdanı temiz, kültürlü, kuvvetli, hamiyetli,
yüksek iradeli ve girişken bir askerdir.

    Perihan: Şahın kız kardeşidir.Tanrının özene bezene yarattığı, dünyalar güzeli bir kız
olup, cesur, kuvvetli, sağlam iradeli, ahlak ve karakter bakımından emsali olmayan bir kişidir.
    Şehriyar : Şahın karısıdır.Kırkında olmasına rağmen ince bir güzelliğe sahip, kuvvetli
bir bünyesi olan, karakter bakımından ise ;iradesi zayıf, fesat düşkünü, menfaatçi bir kadındır.

    Hamza Mirza : Şehriyar’ın oğludur. Annesine benzemeyen bir yapısı vardır. Annesi
bir yılan Hamza ise bir kaplan yapısına sahiptir. Cesur , gözüpek, tecrübeli bir askerdir.

    Abbas: Cezmi’nin görevlendirdiği , parayı çok seven bir İran askeridir.    KİTAP HAKKINDAKİ ŞAHSİ GÖRÜŞLER :   Kitap Türk edebiyatının ilk romanlarından olup, duygu ve hayale fazla yer vermiştir.
Günümüz aşk ve tutku romanlarından pek farkı yoktur. Dili halk dilinde değildir. Akıcı ve
heyecan verici bir romandır.

KİTABIN YAZARI HAKKINDA ŞAHSİ BİLGİ :

Namık Kemal vatan şairlerimizin en büyüğüdür. Tekirdağ’ da doğdu. Annesi ve
babasının yanında özeleğitim gördü. 16 yaşında evlendi Fransızcayı ögrendi.
Tasvir-ı Efkar, Hürriyet ve İbret gazetelerinde yazdı. Sürgün edildi. Sonra tekrar
İstanbul’a döndü. 2. Abdulhamid’in hışmına uğrayarak Midilli adasına sürüldü.
Daha sonra Sakız adasına nakledildi ve orada üzüntüden vefat etti.

ESERLERİ:

Romanları : İntibah ve Cezmi

Tiyatroları : Vatan Yahut Silistre, Zavallı Çocuk, Akif Bey, Gülnihal, Karabela,
Celalettin Harzemşah,

Eleştirileri : Tahrib- ı Harabat, Takip

Şiirleri :Namık Kemal, Hayatı ve Şiirleri

								
To top