Panduan Permohonan Pinjaman MARA

					           SISTEM PINJAMAN PELAJARAN MARA eEduloan

           GARIS PANDUAN PERMOHONAN
Sistem Permohonan Pinjaman Pelajaran MARA eEduLoan hanya terbuka kepada pengguna
yang berdaftar sahaja. Pengguna perlu mendaftar dengan menggunakan skrin yang
disediakan.


Klik pada pautan      untuk muat turun Borang Permohonan Pinjaman Pelajaran
MARA. eForm ini adalah sebagai alternatif kedua jika anda memilih untuk tidak memohon
secara atas talian.


1) Daftar Pengguna Baru

  a) Untuk mendaftar, klik butang                      dan   skrin
  ::PENDAFTARAN PENGGUNA BARU (PEMOHON):: akan dipaparkan.

  b) Isikan maklumat dalam tab MAKLUMAT PENGGUNA (PEMOHON) dan tab
   MAKLUMAT PENGAJIAN.

    Nota:
    - * menunjukkan medan tersebut mesti diisi atau dipilih.
    - Sila pastikan Nombor KP Baru yang dimasukkan betul. Nombor KP Baru akan
      digunakan sebagai Login ID dan Kata Laluan semasa mengemaskini permohonan
      anda.
    - Anda dimestikan mempunyai alamat emel.
    - Maklumat Pengajian adalah maklumat pengajian anda semasa permohonan
      dilakukan.
    - Tarikh Mula Pengajian tidak boleh melebihi tarikh semasa.

  c) Klik butang      untuk mendaftar sebagai pengguna baru dan butang
   untuk padam data.

  d) Jika anda klik butang DAFTAR, skrin :: SYARAT-SYARAT KELAYAKAN AM :: akan

    dipaparkan, klik pada check box yang disediakan, klik butang       jika anda

    memenuhi syarat-syarat kelayakan yang dipaparkan atau butang
    untuk terus keluar dari sistem.

  e) Jika anda klik butang SETUJU, skrin :: MEMERIKSA KELAYAKAN AKADEMIK ::
   akan dipaparkan. Maklumat Pengajian yang telah dimasukkan diawal skrin akan
   dipaparkan.

  f)  Pilih salah satu Kelulusan Tertinggi yang disenaraikan dalam ‘dropdown list’ pada
    medan Kelulusan Tertinggi.

  g) Masukkan gred bagi setiap subjek kelulusan tertinggi yang diperolehi dan klik butang
Bahagian Pengurusan            1                 Version 2.0
Maklumat MARA                                 1/3/2009
            SISTEM PINJAMAN PELAJARAN MARA eEduloan

            GARIS PANDUAN PERMOHONAN
    Nota:
    - Jika anda Tidak Layak, mesej Tidak Layak kerana Tidak Memenuhi Syarat
        Kelayakan Akademik yang ditetapkan akan dipaparkan dan klik butang
        untuk keluar dari sistem.
    -   Jika anda Layak, mesej Layak untuk Dipertimbangkan Permohonan Pinjaman

        akan dipaparkan dan klik butang         dan skrin ::PENGESAHAN
        PENGGUNA BARU:: akan dipaparkan.

  h) Masukkan kod yang tertera untuk pengesahan pendaftaran dan klik butang    .
   Jika kod yang dimasukkan sah, mesej Pendaftaran Anda Telah Berjaya. Sila Semak
   Email Anda untuk Mendapatkan Login ID dan Kata Laluan. <Klik disini untuk
   keluar>.

  i)  Klik pautan <Klik disini untuk keluar> dan skrin utama eEduloan akan dipaparkan.


2) Login Pengguna Berdaftar

  a) Untuk tujuan akses ke Laman Utama Kemaskini Permohonan, masukkan Login ID
    dan Kata Laluan dan klik butang

    Nota: Login ID dan Kata Laluan adalah No. KP yang telah dimasukkan semasa
    Daftar Pengguna Baru diawal permohonan.


  b) Setelah klik butang     , skrin Status Permohonan akan dipaparkan. Status
   adalah berbeza berdasarkan kelengkapan maklumat pemohon. Klik pada pautan
   berwarna biru bagi tujuan mengemaskini bahagian permohonan yang tidak lengkap.

  c) Laman utama Permohonan Pinjaman Pelajaran MARA eEduloan akan dipaparkan. Di
   skrin ini anda boleh melakukan proses Tukar Kata Laluan, kemaskini Maklumat
   Pengajian, Maklumat Peribadi, Hantar Permohonan dan Semak Status
   Permohonan anda.


2) Kemaskini Permohonan

  a) Tukar Kata Laluan

    i)    Klik pautan          untuk menukar kata laluan anda.

    ii)    Masukkan Kata Laluan Semasa, Kata Laluan Baru dan masukkan sekali lagi
         Kata Laluan Baru untuk mengesahkan kata laluan anda.

    iii)   Klik butang HANTAR untuk kata laluan baru disimpan atau butang BUAT
         SEMULA untuk memasukkan kembali data.

Bahagian Pengurusan             2                Version 2.0
Maklumat MARA                                 1/3/2009
            SISTEM PINJAMAN PELAJARAN MARA eEduloan

            GARIS PANDUAN PERMOHONAN
  b) Maklumat Pengajian

    i)     Kemaskini maklumat  pengajian  anda  pada  medan-medan    yang  perlu
         dikemaskini.

    ii)    Klik butang       untuk simpan data.

    iii)    Klik mana-mana pautan menu utama di atas untuk tujuan kemaskini
         permohonan anda yang seterusnya.

  c) Kemaskini Permohonan

       Nota :
       - * menunjukkan medan tersebut mesti diisi atau dipilih.

       -  Klik butang      untuk simpan data dan mesej “Data Anda
         Berjaya Dikemaskini” akan dipaparkan setiap kali anda mengemaskini
         permohonan.

       -  Klik butang        untuk  ke   tab/skrin  seterusnya  bagi  tujuan
         kemaskini data.

    i)     Klik pautan           dan skrin ::BAHAGIAN I:: - MAKLUMAT
         PERIBADI PEMOHON >> MAKLUMAT PERIBADI akan dipaparkan.
         Kemaskini data di medan yang disediakan dan klik butang KEMASKINI untuk
         simpan data. Kotak mesej Data Berjaya Dikemaskini akan dipaparkan. Klik
         butang SETERUSNYA>> dan skrin MAKLUMAT SUAMI/ISTERI akan
         dipaparkan.

         Nota : * menunjukkan medan tersebut mesti diisi atau dipilih.
         Jika pemohon masih Bujang, tab Maklumat Pengalaman Pekerjaan dan
         Perkhidmatan akan terus dipaparkan.

    ii)    Kemaskini data di medan yang disediakan dan klik butang SETERUSNYA>>
         dan MAKLUMAT PENGALAMAN PEKERJAAN DAN PERKHIDMATAN akan
         dipaparkan.

    iii)    Kemaskini data di medan yang disediakan dan klik butang SETERUSNYA>>
         dan skrin ::BAHAGIAN II:: – MAKLUMAT KELUARGA >> MAKLUMAT IBU
         DAN BAPA akan dipaparkan.

    iv)    Kemaskini data di medan yang disediakan dan klik butang SETERUSNYA>>
         dan skrin MAKLUMAT PENJAGA DAN WARIS/KENALAN akan dipaparkan.

    v)     Kemaskini data di medan yang disediakan dan klik butang SETERUSNYA>>
         dan tab MAKLUMAT TANGGUNGAN akan dipaparkan.Bahagian Pengurusan             3                   Version 2.0
Maklumat MARA                                    1/3/2009
           SISTEM PINJAMAN PELAJARAN MARA eEduloan

           GARIS PANDUAN PERMOHONAN
    vi)   Kemaskini data di medan yang disediakan dan klik butang SETERUSNYA>>
        dan skrin ::BAHAGIAN III:: – MAKLUMAT AKADEMIK >> KELULUSAN
        AKADEMIK akan dipaparkan.

    vii)  Kemaskini data di medan yang disediakan dan klik butang SETERUSNYA>>
        dan tab KOKURIKULUM akan dipaparkan.

    viii)  Klik butang SETERUSNYA>> dan tab MAKLUMAT BIASISWA akan
        dipaparkan. Setelah memasukkan maklumat semua biasiswa yang anda
        terima, klik butang SETERUSNYA>> dan skrin ::BAHAGIAN IV::
        MAKLUMAT PENJAMIN & BANK akan dipaparkan.

    ix)   Kemaskini data di medan yang disediakan dan klik butang SETERUSNYA>>
        dan skrin         akan dipaparkan.

  d) Hantar Permohonan

    i)   Klik pautan          dan kotak Mesej Informasi akan dipaparkan.

    ii)   Anda boleh menyemak maklumat yang dimasukkan dengan klik pada pautan


        atau
    iii)  Klik butang      untuk mencetak permohonan anda. Skrin Acrobat
        Reader yang memaparkan Borang Permohonan akan dipaparkan. Anda
        dikehendaki mencetak Borang Permohonan dan dokumen-dokumen yang
        diperlukan untuk serahan.

        atau


    iv)   Klik butang     untuk menghantar permohonan anda.

  e) Status Permohonan

  Selepas menghantar permohonan pinjaman MARA, pemohon boleh menyemak status
  permohonan mereka melalui kemudahan ini.

    i)   Pada Skrin utama Permohonan Pinjaman, klik           dan skrin
        Status Permohonan akan dipaparkan. Bergantung pada status permohonan
        pinjaman anda, skrin akan dipaparkan mengikut kelengkapan maklumat yang
        diberikan dan status terkini permohonan anda. Klik pada pautan berwarna
        biru untuk mengemaskini bahagian permohonan anda yang tidak lengkap jika
        perlu.
Bahagian Pengurusan            4                 Version 2.0
Maklumat MARA                                 1/3/2009

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:51
posted:1/29/2012
language:Malay
pages:4