Stan odzywiania- w swietle terminologii, jest to stan zdrowia

Document Sample
Stan odzywiania- w swietle terminologii, jest to stan zdrowia Powered By Docstoc
					Stan odzywiania- w swietle terminologii, jest to stan zdrowia wynikający   TIAMINA                                         utrzymywanie ciesnienia osmotycznego
ze zwyczajowego spożywania żywności, wchłaniania i wykorzystania       Absorpcja: jelito cienkie, jelito grube.                        sterowanie przemiana materi prze UE
wchodzacych w jej skład składników odzywczych oraz działania czynnikow    Czynniki wpływajace na absorpcje:                            regulacja czynnosci zyciowych przez hormony
patologicznych, wpływających na te procesy.                  -deficyt tiaminy- zwieksza                               utrzymanie rownowagi kw – zas krwi
Kryteria oceny stanu odzywiania: zawartosc składnikow w tkankach i      -foliany w diecie, z wiekiem, alkohol-zmniejszaja                    proces krzepniecia krwi
płynach ustrojowych, zmiany biochemiczne, zmiany kliniczne, ogolny      Magazynowanie tiaminy: 30mg(50% w miesniach, pozostale w watrobi,            chronia organizm przed zakażeniami i zatruciem
rozwoj organizmu<badania lekarskie i antropometryczne>.            mozgu, sercu, nerkach).
                                                                                   zawieraja hormony i enzymy
Metody oceny stanu odzywiania<wykłady>:                    Forma w organizmnie:
                                                                                   czynnosci obronne ustroju
-medyczne<ogledziny ogolnolekarskie, statystyka zdrowotna, badania      -80% TPP- pirofosforan tiaminy-zwiazany z dehydrogenaza pirogronianowa
                                                                                   rezerwa bilakowa podczas głodu i niedoboru
antropometryczne>                               i dehydrogenaza a-ketoglutaranu
                                                                              Stężenie bialka calkowitego w osoczu – 66-87g/L
-biochemiczne<testy labolatoryjne na krwi, moczu, mleku kobiecym       -10% TTP-trojfosforan i 10% TMP-pirofosforan i wolna tiamina.
                                                                              Stezenie bialka w surowicy krwi – 65-82g/L
-kliniczne<testy kliniczne, funkcjonalne>                   Okres poltrwania witaminy- 9-18dni
W ocenie stanu odzywiania 4 podstawowe rodzaje badan:             Wydalanie: z moczem (w stanie wolnym i metabolitow) i zołcia.        Spadek stezenia  hipoproteinemia, choroby nerek, przewodu
                                                                              pokarmowego, ciezkie pprzenia.
-wywiad i badania ogolnolekarskie                       Metabolity: octan tiaminy, siarczek tiaminy, kwas
                                                                              Zasada metody oznaczania kreatyniny w moczu  polega na
-badania antropometryczne                           pirymidynokarboksylowy, octan tiazolu.
-badania biochemiczne                             Funkcje tiaminy: (kofaktor enzymow):                     kolorymetrycznym pomiarze barwy pochodzacej z reakcji kwasu
                                                                              pikrynowego z kreatynina w srodowisku zasadowym.
-statystyka demograficzno-zdrowotna                      -transketolaza(metabolizm glukozy w cyklu pentozafosforanowym)
                                                                              Oznaczenie bialka w osoczu metoda Lowry’ego  kolorymetryczny pomiar
Wywiad i badania lekarskie:                          -dehydrogenaza pirogronianowa(kluczowy enzym w metabolizmie Glu)
-historia zywienia- podstawowe informacje jakosciowe o zywieniu sie      -dehydrogenaza a-ketoglutaranu- enzym cyklu kwasow              barwy pochodzacej z reakcji biuretowej białka z jonami Cu w srodowisku
                                                                              zasadowym i reakcji grupy fenolowej z tyrozyny lub tryptofanu z
-sytuacja społeczna—polozenie socjalne i ekonomiczne- moze wiazac sie ze   trojkarboksylowych- przemiany tryptofanu, lizyny itp)
                                                                              odczynikiem Folina.
złym zywieniem                                -dehydrogenaza rozgalezionych a-ketokwasow(walina, leuzyna, izoleucyna)
-historia choroby- schorzenia na ktore chorowali lub choruja                                                Oznaczenie zawartosci albumin w osoczu krwi metoda zieleni
                                       Wskazniki stanu odzywiania;
                                                                              bromokrezolowej  polega na kolorymetrycznym pomiarze barwy
-aktualna sytuacja zdrowotna-ogledziny zewnetrzych powierzchni ciala     -koncentracjia witaminy w osoczu, pełnej krwi, erytrocytach
                                                                              pochodzacej z reakcji albumin z zielenią bromokrezolową w srodowisku
Badania antropometryczne                           -zawartosc tiaminy wolnej w moczu
Antropometria zywieniowa- pomiary zmiennosci fizycznych rozmiarow       -aktywnosc transketolazy erytrocytow                     kwasnym.
ciała i jego składników u osobnikow w roznym wieku i o zroznicowanym     -aktywnosc innych enzymow///koncentracja tiaminy w roznych narzadach.
                                                                              Witamina C
stanie odzywiania.
                                                                              Funkcje:
Badania antropometryczne obejmuja:                      RYBOFLAWINA
-pomiary oceniajace rozmiar ciała i stan rozwoju fizycznego          Absorpcja witaminy:                                reakcje oksydoredukcyjne
-pomiary oceniajace skład ciała                        - w zoładku: FAD, FMN pod wpływem HCl—uwalniana z wiazan              przemiany aminokwasow
Wysokosc- odleglosc od podstawy do najwyzszego punktu anatomicznego      białkowych                                     synteza kolagenu
na glowie- vertex                               FMN—alkaliczna fosfataza—ryboflawina                        synteza hormonów
Masa ciala- mierzona przy uzyciu legalizowanej wagi, dostarcza informacji   FAD---pirofosfataza nukleotydow—AMP+FMN---ryboflawina               synteza barwnikow skory i neurotransmiterow
o sumie bialek, tluszczu, wody i masy kostnej, nie daje info o proporcjach.  Absorpcja: jelito cienkie i grube.                         zwieksza wchlanianie Fe
Wskazniki wagowo-wzrostowe                          Najwiecej : FAD, potem ryboflawina, FMN                      wplywa na odpornosc ustroju
Charakteryzuja wzgledna mase ciala w stosunku do wysokosci ciala.       Wielkosc wydalania zalezy od:                           naturalny antyoksydant
Stwierdzono dodatnia korelacje miedzy zwiekszona masa ciala i zawartosci   --aktywnosc ruchowa badanego, ujemny bilans azotowy, przyjmowanie         synteza kwasow żółciowych
tluszczu w organizmie.                            antybiotykow, stan chorobowy, fizjologiczny, racja bogata w WW<wydal     Hipowitaminoza:
Wskaznik Queteleta BMI= masa ciala/wysokosc do kwadratu            sie wiecej>, dzieci wiecej niz dorosli. Przeliczenie na 1g kreatyniny.          brak apetytu
Wartosc BMI miedzy 20-25- według FAO swiadczy o najmniejszym ryzyku      Objawy niedoboru: zajady, zmiany zapalne jezyka, pekanie warg, lojotok.         łatwe meczenie się
zwiekszonej umieralnosci                           Ryboflawina nie jest magazynowana- okres poltrwania 3-4 dni.               bóle stawowo-mięśniowe
Interpretacja Ferro-Luzziego- 18,5-24,9- zakres normy             Reutylizajca- FAS i FMN zwiazane z bialkiem, ulegaja przemiana z             krwawienie dziąseł
Wskaznik wzglednej masy ciala=Ma/Mz*100%                   uwolnieniem ryboflawiny, ktora moze byc powtornie wykorzystana w       Awitaminoza (ponizej 300mg w org)
Wskaznik odchylen masy ciala=Ma-Mz/Mz*100%                  czasie deficytu.                                  szkorbut  krwawienie z dziaseł, wypadanie zębow, nidokrwistosc,
Tempo zmian masy ciala=Mz-Ma/dzien n-dzienp*100%               Funkcje:                                      osłabiona odpornosc ustroju.
Tempzmian 2% na tydzien, miesiac 5%, 6miesiecy 10%.- jest oka.        -FAD i FMN- składniki enzymow podstawowych przemian
                                                                                 u dzieci zmiany w kościach
Brocka-Brugsha:                                -oddychanie komorkowe(oksydatywna fosforylacja)
                                                                              Witamina C jest wydalana z moczem głównie jako kwas askorbinowy, kwas
Masa nalezna= wzrost-100/105/110 / 155-164/165-174/175-185 -+10%OK      -potencjal redox- składniki reduktazy glutationowej
                                                                              dehydroaskorbinowy i dioksogluonian.
Lorenza                                    -metabolizm kwasu mlekowego
                                                                              Metoda pomiaru wydalania kw. askorbinowego z moczem – metoda
Masa nalezna=wzrost-100)- 0,25(wzrost-150)                  -b-oksydacja kwasow tluszczowych
                                                                              Tilllmansa  polega na utlenieniu w srodowisku kwasnym kwasu
Pattona                                    -metabolizm hemoglobiny, witamin(C, B6), nukleotydow,
                                                                              askorbinowego do kw. dehydroaskorbinowego za pomoca 2,6-
K- (wzrost-100)- Wzrost-100/10 u M zamiast 10 jest 20.            Aminokwasow(glicyna, valina, leucyna)
                                                                              dwuchlorofenoloindofenolu, ulegajacego redukcji do bezbarwnego
Wskaznik Lole’a                                -informacja hormonalna i komorkowa(katabolizm adrenaliny,
                                                                              leukozwiazku.
Akt BMI/BMI dla 50c *100% 90-110%- oka                    noradrenaliny, serotoniny, synteza hormonow sterydowych)
                                                                              Test jezykowy  nanosimy kroplę rozcieńczonego indofenolu na
Znormalizowany wskaznik masy ciala dla dziecka                -detoksykacja organizmu(usuwanie ksenobiotykow)
                                                                              powierzchnię języka i mierzymy czas zniknięcia zabarwienia – 1 min jest
BMI z-score=BMIdziecka-BMInorm/SD(50C)                    Wydalanie:
                                                                              okresem prawidłowym. /2.4-dwuchlorofenoloindofenol
Wsrod metod oceniajacych rozwoj fizyczny dzieci i mlodziezy          -1% z zołcia
                                                                              Oznaczenie kwasu askorbinowego w osoczu  metoda ta polega na
wykorzystuje sie:                               -30 z moczem: z tego 60-70% jako wolna ryboflawina
                                                                              ilosciowej reakcji barwnej utlenionego kwasu askorbinowego z
-siatki centylowe, wskazniki proporcji, morfogramy, ocena wieku        10-15%- 7-hydrometylryboflawina
                                                                              dwunitrofenylohydrazyną.
biologicznego na podstawie stopnia dojrzalosci morfologicznej, zebowej,    4-7%-8-hydrometylryboflawina
kostnej, płciowej.                              reszta 8-sulfonylryboflawiny
                                                                              Wapń – Ca
Siatki centylowe-graficzne przedstawienie danych liczbowych wysokosci i    Wskaznik stanu odzywiania:
                                                                              Organizm dorosłego czlowieka zawiera srednio 1200-1600g wapnia,
masy ciala poulacji dzieci w roznym wieku. Wartosc wzrostu lub masy      -zawartosc w moczu, erytrocytach
                                                                              głównie w tkance kostnej oraz zębach i paznokciach, w formie
znajdujaca sie na 50 centylu oznacza ze w danym wieku metrykalnym 50%     -aktywnosc reduktacy glutationu w erytrocytach
                                                                              hydroksyapatytów oraz fosforanów i węglanow wapnia. Wapn wpływa na
rowiesnikow ma takie parametry. Granice- 3 i 97. Pogranicze 3-10, 90-97.
                                                                              pobudliwosc miesniowo-nerwowa, czynność serca oraz proces krzepniecia
OCENA SKŁADU CIAŁA                              NIACYNA
                                                                              krwi.
Tłuszcz jest kumulowany w 2 sposob:                      Grupa 2 zwiazkow aktywnych: nikotynamidu i kwasu nikotynowego.
                                                                              Hipokalcemia:
-tłuszcz konstytucyjny- niezbedny- wykorzystany do bierzacych potrzeb i    Niacyna wchodzi w skład:
                                                                                 niedobór wit. D
zebrany w szpiku, ukladu centralnego, gruzolow i innych narzadow- u      -NAD- dwunukleotyd nikotyamidoadeninowy
kobiet stanowi 9% i mezczyzn 3%.                       -NADP-fosforan NAD                                 zaburzenia wchlaniania Ca
-zapasowy-zlokalizowany w postaci tłuszczu podskornego wokol przewodu     Funkcje:                                      zwiekszona utrata Ca z moczem
pokarmowego i miesni, obejmuje 1/3 calej ilosci tlusczu.           -udział w reakcjach utleniania i redoks                      niedoczynnosc gruczołów przytarczycznych
Limit biologiczny: M- beztluszczowa masa ciala(ogolna – T zapasowy)      -prawidłowe funkcjonowanie mozgu, obwodowego układu nerwowego, do         nasilona osteogeneza
K- minimalna masa ciala od 12 do 14%.                     syntezy hormonow płciowych                          W rezultacie dochodzi do:
Zawartosc tlusczu mierzy sie:                         -synteza kortyzolu, tyroksyny, insuliny                   -zaburzenia funkcjonowania ukladu krazenia, nerwowego i przewodu
-pomiar fałdow skorno-tłuszczowych- miesniem dwuglowym ramienia,       -obniza poziom cholesterolu                         pokarmowego. Podstawowew objawy to: zwiekszenie aktywnosvci
trojglowym ramienia, pod dolnym kontem łopatki, nad talerzem         Brak: zmiany zapalne na jezyku, pelagra, zaburzenia psychiczne,       nerwowo-miesniowej(skurcze toniczne lub tezyczka), zaburzenia ukrwienia
biodrowym.                                  rozdraznienie, osłabienie, depresja, jadłowstret.              konczyn,depresja, zawroty glowy, zmiany skorne, zacma, zwiekszona
Rozmieszczeni tluszczu podskornego                      Wchłanianie : amid i kwas                          lamliwosc pzanokci i wlosow, atrofia szkliwa zebow, bielactwo.
WHR- Waist hip Ratio- stosunek obwodu talii do obwodu bioderek.        We krwi, nerkach, mozgu i watrobie: formy koenzymatyczne NAD i NADP     Hiperkalcemia:
Androidalna, centralna, jabłko- M WHR>1, K WHR>0,8              W erytrocytach przewaza NAD                         -nadmierne wchłanianie wpnia z przewodu pokarmowego
Ginoidalna, posładkowo-udowa, gruszkowata <1 u M i <0,8 u K.         Zapas ustrojowy: 2-6 tygodni.                        -hiperwitaminoza wit A i E
Pomiar obwodu ramienia- wskaznik zmiany masy miesniowej            Wydalana w postaci: amidu kwasu N-metylonikotynowego(N-           -niedoboe kalcytoniny i glikokortykosteroidow
Obwod miesnia ramienia= obwod ramienia-3,14*grubosc fałdu skorno-       metylonikotynamid), trigonelina, kwas nikotynurenowy, amid kwasu N-     -nadwrazliwosc przewodu pokarmowego na kalcytriol
tłuszczowego nad miesniem trojglowym ramienia.                metylo-2-pirydyno-5-karboksylowego(2-pirydon).                -nasilenie procesow osteolitycznych
K-23,2-20,9 M-25,3-22,8                            Stosunek L-metylo-6-pirydyno-3-karboksamid do L-metylonikotynamido –     -nowotwory, zmniejszone wydalanie Ca z moczem, zaburzenia przemiany
Inne metody okreslenia zawartosci składu ciała                1,3 do 4.                                  bialkowej.
--pomiar bioimpendancji, badania izotopowe<K40 i H3>, ocena masy       Przy niedoborze niacyny zmniejsza sie wydalanie N-metylonikotynamidu,    Objawy:
miesniowej metoda obrazowani- USG, NMR.                    przy czym objawy niedoborowe pojawiaja sie, gdy poizom wydalania tych    -uszkodzenie nerek na skutek odkładania sie fosforanu wapnia
Zalety pomiarow Antropometrycznych:                      pochodnych wynosi 0,2mg na godzine lub 0,5mg na 1g kreatyniny. Pewna     -kamica nerkowa i poliuria
-nieinwazyjnosc i dobrze zdefiniowane procedury postepowania         ilosc wydalalna z potem.                           -tlumienie pobudzenia nerwowo-miesniowego,
-dostepnosc i prostota podstawowych instrumentow pomiarowych         Wskazniki stanu odzywiania:                         -nole brzucha, zaparcia
-mozliwosc zastosowania praktycznie w kazdych warunkach oraz dla       -stosunek metabolitow, iloscm etabolitow wydalalna z moczem, niacyna i    -depresja brak łaknienia, mdłosci, wymioty, choroba wrzodowa
dowolnie duzej populacji                           koenzym w surowicy i erytrocytach.                      zoładka<zaburzenia wydzielania gastryny i kwsnosci soku zoładkowego>
-duza dokladnosc pomiarow, pod warunkiem zastosowania                                                   -nadcisnienie, zatrzymancie serca powyzej 11mg/dl
wystandaryzowanych technik postepowania                    Żelazo – Fe                                 Badania stanu odżywienia Ca:
Wady:                                     Niedobor może być wywołany:                            calkowite stezenie Ca w osoczu lub surowicy
-nie pozwalaja w zasadzie na wskazanie innych niedoborow niz            Niewystarczajace spozycie Fe z pokarmem                   calkowite stezene wapnia zjonizowanego w osoczu lub surowicy
energetycznei bialkowe                               Niskie wchłanianie                              calkowita zawartosc wapnia w organizmie
-maja mniejsza przydatnosc w ocenie krotkoterminowych zmian             Nadmierne straty                               gestosc kośćca
-wartosci pomiarow moga byc modyfikowane przez inne czynniki niz          Powiazanie wszystkich czynnikow                       wydalania wapnia i hydroksyproliny z moczem
zywieniowe- choroby, aktywnosc fizyczna, wik, inwalidztwo, stan        Ilosc Fe w organizmie – 3-5g, w tym,
nawodnienia                                           65-70% hemoglobina
-wymagaja swiadomego i uzasadnionego doboru odpowiednich danych                 25% ferrytyna, hemosyderyna
porownwczych oraz punktow odciecia wartosci niskich i wysokich                 4-5% mioglobina
BADANIA BIOCHEMICZNE
                                                1% Fe w cytochromach, enzymach, w osoczu powiązane z
3 kategorie testow:
                                                transferyną
-testy inf o zawartosci skladnikow odzywczych w płynach ustrojowych i
                                       Testy biochemiczne:
tkankach
                                          badanie stezenia hemoglobiny
-testy nformujace o poziomie wydalania skladnika lub metabolitu w moczu
-testy informujace o funkcjonalnych konsekwencjach niedoboru            hematokryt
poszczegolnych skladnikow odzywczych, ktorych miara moga byc zmiany         rozmazy krwi
aktywnosci enzymow.                                 oznaczenie stezenia Fe w surowicy krwi
Ogolnie testy biochemiczne dzieli sie na:                      procentowe wysycenie transferyny Fe
-oceniajace stan odzywiania białkowego                       stezenie ferrytyny w osoczu
-OSOwitaminowego                                  stezenie protoporfiryny w erytrocytach
-OS Oorganizumu w składniki mineralne                        wydalanie Fe z moczem
-OS organizumu zwiazany z jego gospodarka lipidowa.              Straty Fe  wydalanie z moczem, śłina, żółcia, potem (1-1,5mg Fe/doba)
                                       dodatkowo u kobiet straty menstruacyjne i podczas ciąży.
                                       Oznaczenie wartosci hematokrytowej  polega na oddzieleniu krwinek
                                       czerwonych od osocza w kapilarach za pomoca specjalnych
                                       szybkoobrotowych wirówek.
                                       Oznaczenie poziomu hemoglobiny we krwi  zasada metody polega na
                                       utlenieniu hemoglobiny do methemoglobiny za pomoca żelazicjanku, a
                                       nastepnie przeprowadzeniu jej w trwała pochodna cyjanową, ktorej
                                       natezenie barwy mierzy się kolorymetrycznie.
                                       Oznaczenie zawartosci Fe w osoczu krwi  zasada metody polega na
                                                                   2+
                                       pomiarze czerwonego nateżenia barwy, która daje Fe z dwupirydylem.
                                       Żelazo utrzymuje się w postaci dwuwartosciowej dzieki redukcyjnemu
                                       srodowisku siarczynu.

                                       Białko
                                       Wiekszosc bialka ustrojowego wystepuje w miesniach szkieletowych 30-
                                       50%, najmniej w trzewiach.
                                       Pomiar stanu odzywienia bialkiem:
                                         pomiar masy miesniowej na przedramieniu
                                         poziom białka ogółem w osoczu krwi
                                         wydalanie kreatyniny w moczu
                                         stezenie albumin, prealbumin, białka wiazacego retinol w surowicy
                                         Test Whitehead- stosunek 4 amin EN do 6 amin EG
                                         Całkowita liczba limfocytow
                                         Test skorny opoznionej wrazliwosci
                                       Kreatynina w moczu jest miarą masy miesniowej ponieważ pojawia się w
                                       nim, wskutek katabolizmu fosforanu kreatyniny, metabolitu obecnego w
                                       mięsniach. M – 20-28mg/kg m.c. , K – 14-22mg/kg m.c.
                                       Białka osocza – bialka proste (albuminy, globuliny), złożone (fibrynogen,
                                       glikoproteidy, lipoproteidy, metaloproteidy). Syntetyzowane głównie w
                                       wątrobie i komorkach ukladu limfocytarnego, limfocytach i plazmocytach
                                       (immunoglobuliny). Bialka osocza znajduja się w stanie rownowagi
                                       dynamicznej tzn. stale odbywa się ich synteza i katabolizm. Funkcje bialek
                                       osocza:

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:93
posted:1/26/2012
language:Polish
pages:1