hic by ZtAYe89

VIEWS: 40 PAGES: 5

									Allgemeine Gesundheitsversicherungsanstalt - Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP)
Gesundheitsversicherungsanstalt des Innenministeriums- Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra (ZP
MV)
Gesundheitsversicherungsanstalt der Skoda-Werke - Zaměstnanecká pojišťovna ŠKODA (ZPŠ)
Soldatische Gesundheitsversicherungsanstalt – Vojenská zdravotní pojišťovna (VO ZP)
Metallurgische Angestelltenversicherungsanstalt – Hutnická zaměstnanecká pojišťovna (HZP)
Fachversicherungsanstalt für Bankangestellte – Oborová zaměstnanecká pojišťovna zaměstnanců bank
(OZP)
Revier-Bruderlade – Revírní bratrská pokladna (RBP)
Gesundheitsversicherungsanstalt der Metal-Alliance – Zdravotní pojišťovna Metal - Alliance (MA)
Tschechische Nationale Gesundheitsversicherungsanstalten – Česká národní zdravotní pojišťovna(ČNZP)


BENEŠOV
VZP - Husovo nám. 555, 256 01 Benešov
ZP MV - Malé náměstí 74, 256 01 Benešov u       ČESKÉ BUDĚJOVICE
Prahy                         VZP - Lannova 5, 370 01 České Budějovice
                           ZP MV - Čéčova 26, pošt.přihr. 14, 370 04 České
BEROUN                        Budějovice
VZP - Pod Kaplankou 483, 266 01 Beroun        VO ZP - Česká 24, P.O.Box 29,370 04 České
ZP MV - Tyršova 1635, 266 01 Beroun          Budějovice
                           OZP - Karla Weise 10, 370 04 České Budějovice
MA - Husovo nám. 175, 266 01 Beroun
                           ČN ZP - Ţiţkova 1 České Budějovice

BLANSKO
                           ČESKÝ KRUMLOV
VZP - Bezručova 2, 678 01 Blansko           VZP - Horní Brána 429, Český Krumlov, 381 01
ZP MV - Smetanova 3, 678 01 Blansko
                           ZP MV - Tovární 165, 381 23 Český Krumlov
HZP - Hybešova 5/2047, 678 01 Blansko
                           (Okresní ředitelství Policie ČR)

BRNO-MĚSTO
                           ČESKÝ TĚŠÍN
VZP - Benešova 10, 659 14 Brno
                           HZP - Střelniční 28, 737 01 Český Těšín
ZP MV - Cejl 5, P.O.BOX 216, 658 16 Brno
VO ZP - Banskobystrická 40, P.O.BOX 42, 621 00
                           DĚČÍN
Brno
                           VZP - Myslbekova 1387/5, 405 01 Děčín 1
OZP - Příkop 4, 604 35 Brno
                           ZP MV - Kaštanova 2, 405 58 Děčín II
ČN ZP - Veveří 102, Brno
                           MA - Masná 188/5, 405 01 Děčín
MA – Dům Vichr, Kobliţná 19, 602 00 Brno
                           DOMAŢLICE
BRNO-VENKOV
                           VZP - Břetislavova 69, 344 01 Domaţlice
VZP - Francouzská 40, P.O.BOX 145, 601 00 Brno
                           FRÝDEK-MÍSTEK
BRUNTÁL
                           VZP - Na Poříčí 3208, 738 01 Frýdek - Místek
VZP - Komenského 1, 792 01 Bruntál
                           RBP - ul. Pionýrů 1758
ZP MV - Partyzánská 9, 792 01 Bruntál
                           HZP - nám. Svobody 3, 738 02 Frýdek-Místek
ČN ZP - Zámecké nám. 5, Bruntál
                           FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ
BŘECLAV
                           Poliklinika, Nádraţní 88, 739 11 Frýdlant n/Ostr.
VZP - 17. listopadu 14, 690 02 Břeclav
ZP MV - U nemocnice 2, 690 74 Břeclav         HAVLÍČKŮV BROD
HZP - Sady 28. října 18, 690 02 Břeclav
                           VZP - Havlíčkovo nám. 170, 580 01 Havlíčkův
                           Brod
ČESKÁ LÍPA
                           ZP MV - Kalinovo nábř. 605, 580 01 Havlíčkův
VZP - U Vodního hradu 2974, 470 01 Česká Lípa     Brod
ČN ZP - U Vodního hradu 2975
HAVÍŘOV                     KARLOVY VARY
RBP - budova havířovské Radnice, Svornosti 2   VZP - Dr. Janatky 2, 360 01 Karlovy Vary
HZP - Redon, Burianova 4A, 736 01 Havířov-    ZP MV - Drahomířino nábřeţí č. 197/16, 360 09
město                      Karlovy Vary
                         OZP - Bělehradská 14, 360 01 Karlovy Vary
HODONÍN                     ČN ZP - T.G.Masaryka 42
VZP - Plucárna 1, P.O.BOX 137, 695 44 Hodonín
ZP MV - Tyršova 8, 695 01 Hodonín        KARVINÁ
RBP - Dolní Valy 3940              VZP - Poštovní 4, 733 00 Karviná - Fryštát
HZP - Dolní Valy 2, 695 01 Hodonín        RBP - Masarykovo nám. 6
                         HZP - Ţiţkova 2379, 733 01 Karviná
HUSTOPEČE U BRNA
HZP - MLOS, Nádraţní 1, 693 01 Hustopeče     KLADNO
                         VZP - Cyrila Boudy 115, 272 01 Kladno 2
HRADEC KRÁLOVÉ                  ZP MV - Sítná 3127,272 01 Kladno (Dům kultury)
VZP - Sušilova 1337, 500 02 Hradec Králové    MA - Čermákova 1951, 272 01 Kladno
ZP MV - Wonkova 1225, 500 01 Hradec Králové
VO ZP - Malé náměstí 11, P.O.Box 78,500 01    KLATOVY
Hradec Králové                  VZP - Masarykova 340, 339 01 Klatovy II.
OZP - Herbenova 40, 500 02 Hradec Králové    ČN ZP - Kollárova 528/III
ČN ZP - Průmyslová 1200             MA – Pod nemocnicí 788/11, II.pavilon
                           Polikliniky, 339 01 Klatovy
CHEB
VZP - Lidická 2, 350 02 Cheb           KOLÍN
HZP - Kostelní 505/2, Cheb            VZP - Komenského 193, 280 00 Kolín IV
                         ZP MV - Parléřova 34,280 00 Kolín
CHOMUTOV
VZP - Edisonova 5397, 430 48 Chomutov      KOPŘIVNICE
ČN ZP - Školní 5335               RBP - Záhumenní 1151
                         HZP - Poliklinika 3. patro,
CHRUDIM                     HZP - Štefánikova 1301, 742 21 Kopřivnice
VZP - Havlíčkova 1053, 537 01 Chrudim II
                         KRALUPY
JABLONEC NAD NISOU                ZPMV - Nádraţní 55, 278 01 Kralupy nad Vltavou
VZP - Budovatelů 7, Jablonec nad Nisou, 466 01  (informační centrum v hale nádraţí)

JESENÍK                     KROMĚŘÍŢ
VZP - Josefa Hory 673, 790 01 Jeseník      VZP - Erbenovo nábřeţí 4250, 767 01 Kroměříţ
ZP MV - Moravská 780/4, 790 01 Jeseník      ZP MV - nám. Míru 3287, 767 01 Kroměříţ
                         RBP - Náměstí Míru 3287
JIČÍN
VZP - 17. listopadu 861, 506 01 Jičín      KUTNÁ HORA
ZP MV - Balbínova 24, 506 01 Jičín        VZP - Hornická 209, 284 01 Kutná Hora
                         ZP MV - Benešova 257, 284 01 Kutná Hora
JIHLAVA                     (Okresní úřad)
VZP - Farní 5, P.O.BOX 157, 586 01 Jihlava    MA - Vladislavova 332, 284 00 Kutná Hora
OZP - Tolského 2, 586 01 Jihlava         ČN ZP - Benešova 610
ČN ZP - Masarykovo náměstí 13
                         LIBEREC
JINDŘICHŮV HRADEC                VZP - Vzdušná 1360/6, P.O.BOX 221, 460 01
VZP - Balbínovo nám. 15/1, 377 48 Jindřichův   Liberec 1
Hradec                      ZP MV - Pastýřská 3, 460 01 Liberec
ZP MV - Růţová 6, 377 01 Jindřichův Hradec    VO ZP - Ţitavská 4, 460 02 Liberec
OZP - Frýdlantská 1351, 460 01 Liberec 1
ČN ZP - Voroněţská 144               ORLOVÁ
                          HZP - NsP Orlová, Masarykova 900, 735 26
LITOMĚŘICE                     Orlová Lutyně
VZP - Svatojiřská 30, 412 01 Litoměřice
ZP MV - Čs. armády 17, 412 01 Litoměřice      OSTRAVA
                          VZP - Sokolská třída 267, 730 98 Ostrava 1
LOUNY                       ZP MV - Hlávkova 2, 702 88 Ostrava – Přívoz
VZP - Kosmonautů 2302 – 2303 440 01 Louny     HZP - Jeremenkova 11, 703 00 Ostrava-Vítkovice
                          OZP - Špálova 80/9, 702 61 Ostrava Přívoz
LUHAČOVICE                     RBP - Českobratrská 18
HZP - budova polikliniky, Masarykova 315, 763 26  ČN ZP - Nádraţní 3, Ostrava
Luhačovice                     HZP - Smetanovo nám. I/328, 702 00 Ostrava
                          HZP - Vratimovská 142, 707 00 Ostrava-Kunčice
MĚLNÍK                       HZP - Opavská 962, 708 00 Ostrava-Poruba
VZP - Fibichova 267, 276 01 Mělník
ZP MV - Nám. Míru 30, 276 01 Mělník        OTROKOVICE
                          HZP - tř. Osvobození 1388, 765 02 Otrokovice
MLADÁ BOLESLAV
VZP - Jaselská 146, 293 01 Mladá Boleslav     PARDUBICE
ZP MV - Štefánikova 1304, 293 01 Mladá       VZP - Karla IV. 73, 530 02 Pardubice
Boleslav (Finanční úřad)              ZP MV - nám. Republiky 2686,530 37 Pardubice
ZPŠ - Husova 212, P.O. Box 123, Mladá Boleslav   OZP - Masaryrovo náměstí 1544, 530 02
293 01                       Pardubice
                          ČN ZP - Pernerova 444
MOST
VZP - Višňová 1, 434 33 Most            PELHŘIMOV
ZP MV - Václava Řezáče 224, 434 75 Most      VZP - Praţská 1739, poštovní schránka 220, 393
                          01 Pelhřimov
NÁCHOD                       ZP MV - Praţská 1738, 393 01 Pelhřimov
VZP - Poštovní 42, 547 01 Náchod
ZP MV - Krámská 29, 547 01 Náchod         PÍSEK
ČN ZP - Palachova 1742               VZP - Nábřeţí 1. máje 2518, 397 01 Písek
                          ZP MV - Na Výstavišti 377, 397 25 Písek
NOVÝ JIČÍN
VZP - Hřbitovní 40, 741 01 Nový Jičín       PLZEŇ-MĚSTO
HZP - ul. Štefaniková 7, 741 01 Nový Jičín     VZP - Jiráskovo nám. 31, 326 00 Plzeň
                          ZP MV - Hruškova 8, 320 15 Plzeň
NYMBURK                      VO ZP - Koterovská tř. 34, P.O.Box 155,304 55
VZP - Komenského 835, 288 02 Nymburk        Plzeň
ZP MV - V Kolonii 1804,288 02 Nymburk       OZP - Purkyňova 17, 301 36 Plzeň
ČN ZP - Palackého 78                MA - Prešovská 6, 301 14 Plzeň
                          ČN ZP - Slovanská alej 30
OLOMOUC
VZP - Lazecká 22 A, 772 00 Olomouc         PLZEŇ-JIH
ZP MV - Aksamitova 1, 772 11 Olomouc        VZP - Havlíčkova 3, 301 37 Plzeň
VO ZP - U Botanické zahrady 11,779 00 Olomouc
OZP - Kosmonautů 6, 772 00 Olomouc         PLZEŇ-SEVER
ČN ZP - Hálkova 2                 VZP - Wenzigova 7, 305 87 Plzeň - sever
MA- Studentská tř. 5, 771 11 Olomouc
                          PRACHATICE
OPAVA                       VZP - Primátorská 65, 383 01 Prachatice
VZP - Denisovo nám. 1, 746 01 Opava        ZP MV - Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice
RBP - Horní náměstí 4               ČN ZP - Nádraţní 67
HZP - Dolní náměstí 1, 746 01 Opava
                        VZP - Jiráskovy sady 115, 261 01 Příbram I
PRAHA-VÝCHOD                  ZP MV - Nám. T. G. Masaryka 99, 261 01 Příbram
VZP - Veltruská 586, 190 00 Praha 9
                        RAKOVNÍK
                        VZP - Tyršova 586/4 , Rakovník, PSČ 269 28
PRAHA-ZÁPAD                   ZP MV - Poštovní 241, 269 01 Rakovník
VZP - Zborovská 11, 150 21 Praha 5
                        ROKYCANY
PRAHA HL.MĚSTO                 VZP - Jiráskova 193, 337 11 Rokycany
VZP - Na Perštýně 6, 110 01 Praha 1
ZP MV - U Výstaviště 17,170 42 Praha 7     RYCHNOV NAD KNĚŢNOU
ZPŠ - Masarykovo nábřeţí 28,Praha 1, 110 00   VZP - Palackého 698, 516 01 Rychnov nad Kněţnou
VO ZP - Drahobejlova 1404/4 P.O. BOX 1,190 03  ZP MV - Staré nám. 65, 516 01 Rychnov nad
Praha 93                    Kněţnou
OZP - Tusarova 36, 170 61 Praha 7        ZPŠ - Jiráskova 1320, Rychnov nad Kněţnou, 516
ČN ZP - Ječná 39, Praha 2            01

Praha 1                     SEMILY
VZP - Na Perštýně 6, Praha 1          VZP - Riegrovo náměstí 55, 513 01 Semily
OZP - Národní tř. 10, 110 00
                        SOKOLOV
 Praha 2                    VZP - ul. B. Němcové 2065, P.O.Box 87, 356 11
VZP - Tyršova 7, Praha 2            Sokolov
VO ZP - Bělehradská 130, P.O. BOX 57, 120 00  ČN ZP - Kříţová 168
Praha 2                     STRAKONICE
                        VZP - Mírová ul.173, 386 00 Strakonice
Praha 3                     ZP MV - Palackého náměstí 1090, 386 01
VZP - Orlická 2, Praha 3            Strakonice

Praha 4                     SVITAVY
VZP - Antala Staška 80, 140 00 Praha 4     VZP - Purkyňova 16, 568 02 Svitavy
OZP - Roškotova 1225/1, 140 44
                        ŠUMPERK
Praha 5                     VZP - Nemocniční 53a, 787 01 Šumperk
VZP - Radlická 1, Praha 5            ZP MV - Havlíčkova 8, 787 01 Šumperk

Praha 6                     TÁBOR
VZP - Vítězné nám. 9, 160 00 Praha 6      VZP - Tř. 9. května 678, 390 02 Tábor
                        ČN ZP - Voţická 2582
Praha 8
VZP - Sokolovská 155, 180 00 Praha 8      TACHOV
                        VZP - Stadtrotská 600, 347 01 Tachov
Praha 10                    ČN ZP - náměstí Republiky 60
ZPMV - Na Míčánkách 2,101 00 Praha 10      TEPLICE
                        VZP - 28.Října 975/26, 415 01 Teplice
PROSTĚJOV
VZP - Hliníky 5, P.O.BOX 1, 796 01 Prostějov  TRUTNOV
ZP MV - Trávnická 2, 796 01 Prostějov      VZP - Slezská ul.14, 541 29 Trutnov
MA- Partyzánská 3, 796 01 Prostějov       ZP MV - Horská 5/1, 541 01 Trutnov
                        ČN ZP - Lomní 357
PŘEROV
VZP - Smetanova 9, 751 52 Přerov        TŘEBÍČ
ZP MV - Wurmova 2, 751 52 Přerov        VZP - Na Potoce 25, 674 01 Třebíč
PŘÍBRAM                     ZP MV - Oldřichova 1, 674 01 Třebíč
TŘINEC                      VZP - Palackého nám. 16, 592 31 Nové Město na
HZP - Frýdecká 395, 739 61 Třinec        Moravě
                         ZP MV - nám. Republiky 22, 591 01 Ţďár nad
                         Sázavou
                         ČN ZP - Havlíčkovo nám. 5

UHERSKÉ HRADIŠTĚ
VZP - Františkánská 139, 686 01 Uherské
Hradiště
ZP MV - Nádraţní 25, 686 01 Uherské Hradiště

ÚSTÍ NAD LABEM
VZP - Bratislavská 8, 400 50 Ústí nad Labem
ZP MV - Štefánikova 992/16, 400 01 Ústí nad
Labem
VO ZP - W.Churchilla 7, 400 09 Ústí nad Labem
OZP - Klíšská 1346/14, 400 01 Ústí n.L.
ČN ZP - Velká Hradební 3121/50

ÚSTÍ NAD ORLICÍ
VZP - Smetanova 1390, budova "GALEN", 562 01
Ústí nad Orlicí
ZP MV - Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí
ČN ZP - Lázeňská 354

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
RBP - Pospíšilova 11

VLAŠIM
ZPMV - J. Masaryka 475, 258 01 Vlašim

VRCHLABÍ
ZPŠ - Škoda Auto a.s., Vrchlabí 543 18

VSETÍN
VZP - Smetanova 841, 755 01 Vsetín
ČN ZP - Dolní nám. 345

VYŠKOV
VZP - Dobrovského 3, 682 01 Vyškov
ZP MV - Dobrovského 1, 682 01 Vyškov

ZLÍN
VZP - budova ČSAD, tř.T.Bati 3910, 760 01 Zlín
HZP - nám. Míru 61, 760 01 Zlín
OZP - Zarámí 4077, 760 40 Zlín
ČN ZP - Kvítková 4323

ZNOJMO
VZP - Vídeňská 49, 669 02 Znojmo
ZP MV - Horní náměstí 10, 669 02 Znojmo
ČN ZP - Rudoleckého 14

ŢĎÁR NAD SÁZAVOU

								
To top