11

Document Sample
11 Powered By Docstoc
					‫الموضوع‬  ‫رقم‬    ‫المكتب‬        ‫االسم‬            ‫ت‬
‫رد الطلب‬  ‫77732‬   ‫الرصافة‬    ‫ابراهيم اسماعيل ناصر البطاوي‬    ‫5‬
‫رد الطلب‬  ‫70052‬  ‫كركوك الثاني‬       ‫ابراهيم اكبر محمد شوان‬   ‫6‬
‫رد الطلب‬  ‫65081‬   ‫الرصافة‬        ‫ابراهيم نايف فارس حسن‬   ‫91‬
‫رد الطلب‬  ‫51353‬  ‫كركوك الثاني‬        ‫احسان رضا علي احمد‬   ‫32‬
‫رد الطلب‬  ‫64622‬   ‫النجف‬          ‫احسان عطا اهلل سليمان‬  ‫52‬
‫رد الطلب‬  ‫69981‬    ‫الكرخ‬    ‫احسان عالء الدين فهمي العزاوي‬    ‫62‬
‫رد الطلب‬  ‫12982‬  ‫شرق القناة‬      ‫احسان هادي منذور مشكور‬    ‫72‬
‫رد الطلب‬  ‫90841‬    ‫الكرخ‬     ‫احمد الطيف حسين علي الفالح‬    ‫03‬
‫رد الطلب‬  ‫61825‬   ‫البصرة‬       ‫احمد توفيق مشجر الميرطة‬   ‫13‬
‫رد الطلب‬  ‫19661‬    ‫الكرخ‬          ‫احمد خلف مهدي علي‬   ‫83‬
‫رد الطلب‬  ‫75644‬  ‫شرق القناة‬      ‫احمد زعون سنادي العتابي‬   ‫14‬
‫رد الطلب‬  ‫45951‬  ‫كركوك الثاني‬         ‫احمد صادق طه شوان‬   ‫54‬
‫رد الطلب‬  ‫15174‬   ‫ذي قار‬           ‫احمد عبيد لفتة شنين‬  ‫05‬
‫رد الطلب‬  ‫66291‬   ‫الديوانية‬          ‫احمد علي عبد غيالن‬  ‫35‬
‫رد الطلب‬  ‫80171‬  ‫نينوى االيسر‬         ‫احمد محمد علي قاسم‬   ‫26‬
‫رد الطلب‬  ‫01046‬  ‫شرق القناة‬       ‫اسامة صباح نعمة كدرات‬   ‫67‬
‫رد الطلب‬  ‫66941‬   ‫كربالء‬     ‫اسماعيل ابراهيم عبيس نصيف‬     ‫28‬
‫رد الطلب‬  ‫51472‬  ‫شرق القناة‬     ‫اكرم خزعل عبد الصاحب فهد‬    ‫89‬
‫رد الطلب‬  ‫93795‬  ‫شرق القناة‬  ‫امل علي عبد الحسين محمد الالمي‬    ‫201‬
‫رد الطلب‬  ‫18346‬  ‫شرق القناة‬        ‫امنة لعيبي كاطع عباس‬   ‫301‬
‫رد الطلب‬  ‫23312‬   ‫الديوانية‬        ‫امين كاظم ياسر موسى‬   ‫601‬
‫رد الطلب‬  ‫31313‬   ‫الديوانية‬     ‫اياد عبد الغفور محمد راضي‬   ‫711‬
‫رد الطلب‬  ‫51422‬   ‫الكاظمية‬        ‫باهرة جميل نصيف جاسم‬    ‫631‬
‫رد الطلب‬  ‫45995‬   ‫النجف‬         ‫برهان جالب نهيب حمزة‬   ‫141‬
‫رد الطلب‬  ‫61832‬    ‫تكريت‬         ‫بهجت غني قهار سلمان‬   ‫251‬
‫رد الطلب‬  ‫23342‬   ‫النجف‬            ‫تحسين عالوي خلف‬   ‫551‬
‫رد الطلب‬  ‫56291‬   ‫الديوانية‬       ‫توفيق عباس ميجل حمزة‬    ‫951‬
‫رد الطلب‬  ‫81522‬    ‫االنبار‬      ‫ثائر عبد الفتاح عبيد محمود‬  ‫461‬
‫رد الطلب‬  ‫17423‬   ‫الرصافة‬   ‫ثائرة مهدي علي جمعة الواسطي‬     ‫661‬
‫رد الطلب‬  ‫54392‬    ‫الكرخ‬         ‫ثامر عزيز احمد عليوي‬   ‫071‬
‫رد الطلب‬  ‫43911‬   ‫ذي قار‬        ‫ثامر مجذاب غريب العكيلي‬   ‫171‬
‫رد الطلب‬  ‫97023‬   ‫الكاظمية‬         ‫جاسم حمود عبد حمادي‬   ‫181‬
‫رد الطلب‬  ‫95836‬   ‫الرصافة‬   ‫جاسم صندل داغر جبارة الساعدي‬     ‫781‬
‫رد الطلب‬  ‫36132‬   ‫الديوانية‬         ‫جاسم عبد غالي زغير‬   ‫881‬
‫رد الطلب‬  ‫91523‬   ‫الكاظمية‬       ‫جاسم محمد ابراهيم عباس‬   ‫191‬
‫رد الطلب‬  ‫27021‬   ‫الديوانية‬        ‫جاسم محمد جودة صبر‬    ‫391‬
‫رد الطلب‬  ‫06703‬   ‫الديوانية‬          ‫جاسم محمد حبيب محمد‬    ‫491‬
‫رد الطلب‬  ‫05103‬    ‫ميسان‬          ‫جاسم محمد سعدون فليح‬    ‫591‬
‫رد الطلب‬  ‫3479‬  ‫شرق القناة‬      ‫جاسم هجول خضيري محيسن‬       ‫102‬
‫رد الطلب‬  ‫88036‬   ‫الرصافة‬           ‫جبار قاسم بغيض محمد‬   ‫612‬
‫رد الطلب‬  ‫72324‬  ‫شرق القناة‬          ‫جبير حويط مشتت بشير‬    ‫022‬
‫رد الطلب‬  ‫49343‬   ‫النجف‬       ‫جعفر عبد الحسين كاظم محمد‬     ‫522‬
‫رد الطلب‬  ‫88536‬   ‫ذي قار‬          ‫جفات هادي عباس خلف‬     ‫032‬
‫رد الطلب‬  ‫41255‬    ‫تكريت‬          ‫جمال عبد اهلل حميد كاظم‬  ‫832‬
‫رد الطلب‬  ‫85306‬  ‫شرق القناة‬       ‫جمعة سدخان حسين حيسن‬      ‫342‬
‫رد الطلب‬  ‫32315‬  ‫نينوى االيسر‬      ‫جهاد ابراهيم سلمان مصطفى‬     ‫942‬
‫رد الطلب‬  ‫12111‬    ‫بابل‬           ‫جواد عبيد فياض جاسم‬   ‫352‬
‫رد الطلب‬  ‫99922‬   ‫خانقين‬           ‫حاتم محمد نوري محمد‬   ‫762‬
‫رد الطلب‬  ‫50242‬  ‫شرق القناة‬        ‫حافظ لعيبي علي الساعدي‬    ‫082‬
‫رد الطلب‬  ‫74251‬   ‫الديوانية‬     ‫حامد محسن عبد فهد الفتالوي‬     ‫982‬
‫رد الطلب‬  ‫36725‬   ‫البصرة‬           ‫حبيب كاصد طالل بنيان‬   ‫592‬
‫رد الطلب‬  ‫40582‬   ‫الرصافة‬   ‫حرز عريبي وروش مهبش الساعدي‬       ‫892‬
‫رد الطلب‬  ‫81564‬   ‫الكاظمية‬      ‫حسن حاوي ورد خليل الربيعي‬     ‫503‬
‫رد الطلب‬  ‫46811‬   ‫ذي قار‬            ‫حسن محمد جبر صالح‬    ‫913‬
‫رد الطلب‬  ‫10036‬  ‫شرق القناة‬         ‫حسين داغر ناصر نشمي‬    ‫433‬
‫رد الطلب‬  ‫86315‬  ‫نينوى االيمن‬        ‫حكمت محمود احمد حسن‬     ‫063‬
‫رد الطلب‬  ‫42823‬    ‫كربالء‬          ‫حلمي شالكة جياد شلوح‬    ‫363‬
‫رد الطلب‬  ‫45811‬   ‫ذي قار‬     ‫حمدان علي محمود بندر االسدي‬      ‫763‬
‫رد الطلب‬  ‫44215‬  ‫شرق القناة‬    ‫حمزة محسن عبد حمود الماجدي‬      ‫573‬
‫رد الطلب‬  ‫77142‬  ‫شرق القناة‬     ‫حميد عبد الكاظم دهش الدليمي‬     ‫483‬
‫رد الطلب‬  ‫51725‬    ‫بابل‬           ‫حيدر حسن رحيم حمزة‬    ‫993‬
‫رد الطلب‬  ‫19406‬    ‫واسط‬          ‫حيدر سلمان خضير عباس‬     ‫404‬
‫رد الطلب‬  ‫92914‬   ‫ذي قار‬           ‫حيدر عيسى دغيم شعيل‬    ‫114‬
‫رد الطلب‬  ‫34075‬   ‫الديوانية‬   ‫حيدر كحيط عبد علي دانة الجبوري‬     ‫614‬
‫رد الطلب‬  ‫96806‬   ‫الديوانية‬        ‫حيدر هاشم مزبان الخفاجي‬    ‫024‬
‫رد الطلب‬  ‫25344‬  ‫شرق القناة‬            ‫خالد شنان داغر لفتة‬  ‫824‬
‫رد الطلب‬  ‫9928‬  ‫شرق القناة‬    ‫خالد عبد الزهرة مظلوم عبد اهلل‬    ‫924‬
‫رد الطلب‬  ‫23951‬  ‫كركوك الثاني‬       ‫خالد عبد اهلل عمر فيض اهلل‬   ‫034‬
‫رد الطلب‬  ‫70841‬    ‫الكرخ‬       ‫خالد محمد عبد الواحد سلمان‬    ‫434‬
‫رد الطلب‬  ‫68192‬  ‫كركوك الثاني‬          ‫خطاب محمد خالد احمد‬   ‫354‬
‫رد الطلب‬  ‫24582‬   ‫الرصافة‬       ‫خلف عبد الحسين عبد السيد‬    ‫554‬
‫رد الطلب‬  ‫94202‬   ‫خانقين‬           ‫خليل قمر سليمان كاكي‬   ‫464‬
‫رد الطلب‬  ‫00146‬  ‫شرق القناة‬           ‫دينا ادور عيسى احمد‬  ‫574‬
‫رد الطلب‬  ‫87315‬  ‫نينوى االيمن‬   ‫راكان عزت احمد حسن الداغستاني‬    ‫294‬
‫رد الطلب‬  ‫51401‬    ‫الكرخ‬        ‫ربيع معروف حمود ابراهيم‬   ‫794‬
‫رد الطلب‬  ‫80511‬    ‫بابل‬         ‫رحمن خليل ابراهيم عباس‬   ‫994‬
‫رد الطلب‬  ‫12382‬    ‫ميسان‬           ‫رحيم موش حسين عبيد‬   ‫605‬
‫رد الطلب‬  ‫87152‬    ‫ميسان‬   ‫رحيمة حسين حميدي طويرش الكناني‬     ‫705‬
‫رد الطلب‬  ‫77754‬   ‫الكاظمية‬          ‫رسمية جواد محمد حمد‬   ‫015‬
‫رد الطلب‬  ‫32613‬   ‫الديوانية‬        ‫رسمية عبود حسن سلطان‬    ‫115‬
‫رد الطلب‬  ‫56303‬   ‫الديوانية‬          ‫رسول شهيد كاظم محمد‬   ‫415‬
‫رد الطلب‬  ‫59294‬   ‫خانقين‬        ‫رعد الماس عباس عبد القادر‬   ‫325‬
‫رد الطلب‬  ‫62081‬   ‫الرصافة‬           ‫رعد صبيح حسين علو‬   ‫525‬
‫رد الطلب‬  ‫09406‬    ‫واسط‬            ‫رمزي بدر عاتي مبارك‬  ‫235‬
‫رد الطلب‬  ‫52951‬  ‫كركوك الثاني‬        ‫رمضان محمد عزيز رشيد‬    ‫535‬
‫رد الطلب‬  ‫53164‬   ‫كربالء‬        ‫سالم حالوب كاظم عبد الرضا‬   ‫075‬
‫رد الطلب‬  ‫55283‬   ‫الكاظمية‬       ‫سالم عبد جاسم شنان الزيادي‬   ‫575‬
‫رد الطلب‬  ‫78883‬    ‫الكرخ‬      ‫سامي زيدان خلف مشعل العبيدي‬    ‫875‬
‫رد الطلب‬  ‫19052‬  ‫كركوك الثاني‬         ‫سامية رفيق توفيق عمر‬   ‫975‬
‫رد الطلب‬  ‫94092‬  ‫شرق القناة‬           ‫ستار جبار عية راشد‬  ‫085‬
‫رد الطلب‬  ‫10981‬  ‫شرق القناة‬          ‫ستار عبود خلف جاسم‬   ‫885‬
‫رد الطلب‬  ‫33552‬    ‫كربالء‬          ‫سعد احمد غريب حمدان‬   ‫295‬
‫رد الطلب‬  ‫74515‬    ‫واسط‬        ‫سعد كاطع شاطي بدن الشمري‬    ‫995‬
‫رد الطلب‬  ‫43985‬    ‫واسط‬           ‫سعدو حمد سميسم ناجي‬   ‫506‬
‫رد الطلب‬  ‫36875‬    ‫بابل‬        ‫سعدون حسين عبد الجبوري‬    ‫706‬
‫رد الطلب‬  ‫75415‬    ‫واسط‬           ‫سعدية علوان عزيز علي‬   ‫616‬
‫رد الطلب‬  ‫30943‬   ‫الرصافة‬          ‫سالم هادي محمد شهاب‬   ‫336‬
‫رد الطلب‬  ‫25735‬  ‫شرق القناة‬         ‫سمر شاكر محمود حبيب‬   ‫346‬
‫رد الطلب‬  ‫18554‬  ‫شرق القناة‬         ‫سمير احمد كاظم عبد اهلل‬  ‫646‬
‫رد الطلب‬  ‫34636‬  ‫شرق القناة‬        ‫سوسن جواد عزيز جمشير‬    ‫566‬
‫رد الطلب‬  ‫83246‬  ‫شرق القناة‬       ‫شاكر قاسم عبد الكريم عباس‬   ‫076‬
‫رد الطلب‬  ‫93001‬   ‫الديوانية‬         ‫شذى عدنان هاشم عودة‬   ‫776‬
‫رد الطلب‬  ‫91423‬   ‫الدجيل‬         ‫شعالن خضير عباس مهدي‬    ‫086‬
‫رد الطلب‬  ‫57324‬  ‫شرق القناة‬       ‫صابر عباس مسلم الموسوي‬    ‫196‬
‫رد الطلب‬  ‫10136‬    ‫كربالء‬       ‫صادق خليل ابراهيم الخفاجي‬   ‫596‬
‫رد الطلب‬  ‫36036‬  ‫شرق القناة‬       ‫صالح جبر مشري الموسوي‬    ‫207‬
‫رد الطلب‬  ‫64244‬  ‫شرق القناة‬      ‫صالح عبد الستار شاكر الفيلي‬  ‫507‬
‫رد الطلب‬  ‫11232‬    ‫الكرخ‬      ‫صالح عبد الكريم مجيد الحمداني‬   ‫607‬
‫رد الطلب‬  ‫27675‬    ‫الكرخ‬        ‫صالح هويدي حمود الربيعي‬   ‫417‬
‫رد الطلب‬  ‫6797‬  ‫شرق القناة‬        ‫صباح جالب سالم العامري‬   ‫717‬
‫رد الطلب‬  ‫38702‬  ‫شمال البصرة‬          ‫صباح علي مفتن محسن‬    ‫927‬
‫رد الطلب‬  ‫30875‬    ‫الرصافة‬         ‫صبيح محمد صالح مصطفى‬     ‫247‬
‫رد الطلب‬  ‫86781‬    ‫ميسان‬           ‫صدام جبار دعيش فياض‬    ‫647‬
‫رد الطلب‬  ‫33652‬   ‫الكاظمية‬       ‫صفاء الدين حسين داود حسن‬    ‫947‬
‫رد الطلب‬  ‫36636‬   ‫شرق القناة‬           ‫صفاء جابر علي ضمد‬   ‫057‬
‫رد الطلب‬  ‫95415‬    ‫واسط‬        ‫ضوية حميد درويش الواسطي‬     ‫267‬
‫رد الطلب‬  ‫47491‬    ‫ميسان‬           ‫طالب جمعة مهدي تركي‬   ‫377‬
‫رد الطلب‬  ‫33691‬    ‫ذي قار‬          ‫طالب علي فرحان السعيدي‬   ‫777‬
‫رد الطلب‬  ‫36922‬   ‫شرق القناة‬          ‫طالب ياس خضير صالح‬    ‫977‬
‫رد الطلب‬  ‫94032‬  ‫نينوى االيمن‬         ‫طالل صالح متعب سلمان‬   ‫387‬
‫رد الطلب‬  ‫68052‬  ‫كركوك الثاني‬   ‫طه عبد القادر محمد شريف الجباري‬    ‫587‬
‫رد الطلب‬  ‫61422‬   ‫الكاظمية‬         ‫طه كاظم سهيل نجم الدليمي‬   ‫687‬
‫رد الطلب‬  ‫91921‬  ‫كركوك الثاني‬       ‫طه محمد سعيد خضر شوان‬     ‫887‬
‫رد الطلب‬  ‫22833‬    ‫البصرة‬            ‫عادل جبار زعالن عبد‬  ‫497‬
‫رد الطلب‬  ‫26404‬    ‫ديالى‬       ‫عامر عبد الرزاق علوان البياتي‬   ‫128‬
‫رد الطلب‬  ‫45036‬   ‫شرق القناة‬          ‫عامر محمد هالل العبادي‬  ‫728‬
‫رد الطلب‬  ‫76926‬   ‫الكاظمية‬          ‫عباس بالسم شبيب محمد‬    ‫138‬
‫رد الطلب‬  ‫12406‬   ‫شرق القناة‬          ‫عباس جمعة جاسم محمد‬    ‫638‬
‫رد الطلب‬  ‫47644‬   ‫شرق القناة‬          ‫عباس حمدان كاظم عمير‬   ‫148‬
‫رد الطلب‬  ‫21826‬   ‫شرق القناة‬      ‫عباس عبد الرحيم علي عنيسي‬    ‫748‬
‫رد الطلب‬  ‫13115‬   ‫شرق القناة‬     ‫عباس عبد الرزاق ثامر العجرشي‬    ‫848‬
‫رد الطلب‬  ‫59061‬   ‫شرق القناة‬         ‫عباس محمد حسون فياض‬     ‫168‬
‫رد الطلب‬  ‫091144‬    ‫تكريت‬           ‫عباس مردان احمد جاسم‬   ‫568‬
‫رد الطلب‬  ‫96362‬    ‫البصرة‬       ‫عبد االمير جاسم خضير عيسى‬    ‫078‬
‫رد الطلب‬  ‫75406‬   ‫شرق القناة‬        ‫عبد االمير فالح محمد صالح‬   ‫778‬
‫رد الطلب‬  ‫4149‬   ‫الكاظمية‬   ‫عبد االمير محسن عباس حمود الساعدي‬    ‫878‬
‫رد الطلب‬  ‫98781‬    ‫ميسان‬   ‫عبد االمير مطشر عبد الكريم الصبيحاوي‬   ‫978‬
‫رد الطلب‬  ‫51824‬   ‫شرق القناة‬       ‫عبد الجبار فعل كاظم الزبيدي‬  ‫588‬
‫رد الطلب‬  ‫54102‬    ‫النجف‬       ‫عبد الجليل محسن عبود الفتالوي‬   ‫888‬
‫رد الطلب‬  ‫23292‬    ‫النجف‬        ‫عبد الجواد فيصل محمد شمام‬    ‫098‬
‫رد الطلب‬  ‫69136‬    ‫البصرة‬      ‫عبد الحسين عبد اهلل مري موسى‬    ‫998‬
‫رد الطلب‬  ‫47725‬    ‫البصرة‬     ‫عبد الحميد مجيد عبد الجبار مرزوق‬   ‫119‬
‫رد الطلب‬  ‫04444‬   ‫شرق القناة‬     ‫عبد الرسول سهل مشيت السعدي‬     ‫039‬
‫رد الطلب‬  ‫85836‬   ‫شرق القناة‬        ‫عبد الرضا بداري زامل مطر‬   ‫439‬
‫رد الطلب‬  ‫10204‬    ‫النجف‬       ‫عبد العباس كاظم حسن الخزعلي‬    ‫059‬
‫رد الطلب‬  ‫46283‬   ‫الكاظمية‬       ‫عبد القادر محمد قادر عبد اهلل‬  ‫359‬
‫رد الطلب‬  ‫23825‬    ‫البصرة‬            ‫عبد الكاظم باشخ فيصل‬  ‫459‬
‫رد الطلب‬  ‫68535‬    ‫االنبار‬  ‫عبد الكريم خزعل عيدان رجب المحمدي‬    ‫369‬
‫رد الطلب‬  ‫01775‬   ‫الكاظمية‬     ‫عبد الكريم سلمان دعاس الحيالي‬   ‫569‬
‫رد الطلب‬  ‫49882‬  ‫شرق القناة‬      ‫عبد الكريم محمد علوان احمد‬   ‫079‬
‫رد الطلب‬  ‫19114‬    ‫تكريت‬      ‫عبد الكريم يحيى حسن الجبوري‬    ‫279‬
‫رد الطلب‬  ‫57294‬   ‫خانقين‬     ‫عبد المنعم محمد شكمان المحمدي‬    ‫789‬
‫رد الطلب‬  ‫12072‬  ‫شرق القناة‬        ‫عبد النبي شغيدل محيسن‬   ‫889‬
‫رد الطلب‬  ‫27146‬  ‫كركوك االول‬    ‫عبد الوهاب فاضل محمود محيميد‬    ‫799‬
‫رد الطلب‬  ‫3704‬   ‫الديوانية‬       ‫عبد عجة جبر حريز االسدي‬   ‫0001‬
‫رد الطلب‬  ‫72902‬  ‫شمال البصرة‬      ‫عبد علي حسين كريش محمد‬    ‫3001‬
‫رد الطلب‬  ‫0979‬   ‫الكاظمية‬       ‫عبد علي محسن شبيب جرو‬    ‫5001‬
‫رد الطلب‬  ‫8357‬   ‫الرصافة‬         ‫عدنان ابراهيم عبد عباس‬  ‫4101‬
‫رد الطلب‬  ‫74785‬    ‫تكريت‬       ‫عدي زهير ماهر عبد اللطيف‬   ‫1301‬
‫رد الطلب‬  ‫16306‬  ‫شرق القناة‬        ‫عز الدين خليل الفي خلف‬  ‫3301‬
‫رد الطلب‬  ‫89784‬  ‫شرق القناة‬        ‫عقيل جاسم جهاد عبد اهلل‬  ‫4401‬
‫رد الطلب‬  ‫23782‬   ‫الكاظمية‬      ‫عقيل يحيى محسن عبد الحسين‬    ‫2501‬
‫رد الطلب‬  ‫17321‬    ‫الكرخ‬      ‫عالء حسن جاسم محمد العكيلي‬   ‫4501‬
‫رد الطلب‬  ‫18595‬   ‫الكاظمية‬       ‫عالء عبد الستار زيدان خلف‬   ‫6501‬
‫رد الطلب‬  ‫19453‬   ‫الكاظمية‬         ‫عالء هادي محمد حسين‬   ‫0601‬
‫رد الطلب‬  ‫90506‬   ‫خانقين‬          ‫علي اكبر صالح شه ولي‬   ‫0701‬
‫رد الطلب‬  ‫0827‬  ‫شرق القناة‬         ‫علي جاسم عيدان جاسم‬   ‫2701‬
‫رد الطلب‬  ‫80743‬    ‫ميسان‬     ‫علي جبار حسين عامر الساعدي‬    ‫3701‬
‫رد الطلب‬  ‫99611‬   ‫الرصافة‬            ‫علي جبار عبود علي‬  ‫4701‬
‫رد الطلب‬  ‫92251‬   ‫الديوانية‬          ‫علي جواد كاظم برهان‬  ‫7701‬
‫رد الطلب‬  ‫14754‬  ‫شرق القناة‬         ‫علي حسين جبر حسون‬    ‫4801‬
‫رد الطلب‬  ‫38283‬   ‫الرصافة‬      ‫علي حسين هادي عامر البديري‬    ‫9801‬
‫رد الطلب‬  ‫63264‬   ‫البصرة‬      ‫علي سكر علي عبد اهلل الموحي‬   ‫1011‬
‫رد الطلب‬  ‫36181‬   ‫البصرة‬          ‫علي شاني عودة عيسى‬   ‫3011‬
‫رد الطلب‬  ‫7092‬  ‫شرق القناة‬            ‫علي ضمد عبد كعيد‬  ‫0111‬
‫رد الطلب‬  ‫98001‬    ‫ميسان‬        ‫علي عبد النبي بالك سلمان‬  ‫6111‬
‫رد الطلب‬  ‫75223‬   ‫الرصافة‬      ‫علي عبد الهادي رزوقي عفج‬    ‫7111‬
‫رد الطلب‬  ‫08294‬   ‫خانقين‬        ‫علي عسكر علي مراد حاتم‬   ‫0211‬
‫رد الطلب‬  ‫33962‬  ‫شرق القناة‬          ‫علي غازي حمود طاهر‬   ‫3211‬
‫رد الطلب‬  ‫46072‬   ‫الرصافة‬        ‫علي كرم علي طعان الالمي‬   ‫0311‬
‫رد الطلب‬  ‫4984‬    ‫واسط‬       ‫علي محمد علي حسن الصافي‬    ‫8311‬
‫رد الطلب‬  ‫69403‬  ‫شرق القناة‬        ‫علي مريوش خليفة دهش‬    ‫9311‬
‫رد الطلب‬  ‫83802‬  ‫شمال البصرة‬          ‫علي مفتن محسن هين‬   ‫0411‬
‫رد الطلب‬  ‫16552‬    ‫تكريت‬           ‫علي مهدي صالح علي‬   ‫2411‬
‫رد الطلب‬  ‫73336‬   ‫النجف‬        ‫علي نجم عبد اهلل حسون‬   ‫5411‬
‫رد الطلب‬  ‫73554‬   ‫الديوانية‬        ‫عماد امير محمد شهيب‬   ‫3511‬
‫رد الطلب‬  ‫56136‬   ‫الكاظمية‬       ‫عماد حرش جاسم حسين‬    ‫5511‬
‫رد الطلب‬  ‫23251‬   ‫الديوانية‬  ‫عماد عباس جبار عودة الحصموتي‬    ‫7511‬
‫رد الطلب‬  ‫83826‬  ‫شرق القناة‬       ‫عمار حمود عبود عباس‬   ‫0611‬
‫رد الطلب‬  ‫76321‬    ‫الكرخ‬         ‫فائق عباس حمد خلف‬   ‫7021‬
‫رد الطلب‬  ‫46436‬   ‫الكاظمية‬      ‫فاضل علي رضا محمد علي‬    ‫3221‬
‫رد الطلب‬  ‫12142‬    ‫ميسان‬         ‫فاضل فليح عذاب سعد‬   ‫5221‬
‫رد الطلب‬  ‫94046‬  ‫شرق القناة‬       ‫فاضل محمد علي خويف‬    ‫7221‬
‫رد الطلب‬  ‫72742‬    ‫ميسان‬           ‫فاطمة ناصر صفر‬   ‫6321‬
‫رد الطلب‬  ‫28065‬   ‫الكاظمية‬   ‫فرحان رضا علي حسين البو شريف‬    ‫9421‬
‫رد الطلب‬  ‫10375‬    ‫ديالى‬       ‫فردوس طالب حسن البياتي‬   ‫0521‬
‫رد الطلب‬  ‫96403‬    ‫ميسان‬      ‫فريح شناوة كطوفي تامولي‬   ‫2521‬
‫رد الطلب‬  ‫5998‬    ‫الكرخ‬      ‫فريد عبد الهادي رشيد محمد‬   ‫4521‬
‫رد الطلب‬  ‫47736‬  ‫كركوك االول‬       ‫فوزي عزيز علي حسين‬    ‫5621‬
‫رد الطلب‬  ‫31001‬   ‫الديوانية‬    ‫فوزي وحيد عبد الحسين عباس‬    ‫7621‬
‫رد الطلب‬  ‫99391‬    ‫ميسان‬       ‫فيصل غازي داخل سلطان‬    ‫3721‬
‫رد الطلب‬  ‫90722‬  ‫شرق القناة‬     ‫فيصل مريوش عودة عيسى‬     ‫4721‬
‫رد الطلب‬  ‫58192‬  ‫كركوك الثاني‬     ‫قادر عبد الرحمن قره محمد‬   ‫5721‬
‫رد الطلب‬  ‫05395‬  ‫شرق القناة‬         ‫قاسم محمد جاسم نجم‬  ‫8821‬
‫رد الطلب‬  ‫24036‬  ‫كركوك الثاني‬      ‫قطب الدين حسن اسماعيل‬   ‫1031‬
‫رد الطلب‬  ‫74824‬  ‫شرق القناة‬         ‫كاظم بخيت جبر سبع‬  ‫0131‬
‫رد الطلب‬  ‫70142‬    ‫ميسان‬     ‫كاظم عبد الصاحب حسون كتيب‬    ‫9131‬
‫رد الطلب‬  ‫91245‬   ‫البصرة‬     ‫كامل داموك حسين الفرطوسي‬    ‫6331‬
‫رد الطلب‬  ‫9487‬   ‫الديوانية‬       ‫كريم بنيان فرحان ناصر‬  ‫4431‬
‫رد الطلب‬  ‫16752‬   ‫الرصافة‬        ‫كريم حسن سلمان بجاي‬   ‫9431‬
‫رد الطلب‬  ‫21072‬  ‫شرق القناة‬        ‫كريم زاير حبيب بالسم‬  ‫7531‬
‫رد الطلب‬  ‫76194‬   ‫الديوانية‬    ‫كملة عبد الحسن دحام الخزعلي‬   ‫5831‬
‫رد الطلب‬  ‫08851‬  ‫كركوك الثاني‬       ‫لطيف محمد عزيز احمد‬   ‫1931‬
‫رد الطلب‬  ‫87253‬    ‫كربالء‬       ‫مجاهد مهدي مجيد حميد‬   ‫1341‬
‫رد الطلب‬  ‫3569‬  ‫شرق القناة‬        ‫مجيد رهيب حسن جواد‬   ‫5341‬
‫رد الطلب‬  ‫2048‬   ‫الرصافة‬     ‫مجيد عبد الحسين صالح عامر‬   ‫6341‬
‫رد الطلب‬  ‫79114‬    ‫تكريت‬         ‫محسن علي حمد رجب‬    ‫8441‬
‫رد الطلب‬  ‫82124‬   ‫ذي قار‬      ‫محمد جريح تعيبان هديرس‬    ‫1641‬
‫رد الطلب‬  ‫34193‬   ‫البصرة‬         ‫محمد حسن قاسم الزم‬   ‫8641‬
‫رد الطلب‬  ‫10406‬  ‫شرق القناة‬    ‫محمد حسين عبد المنعم سلمان‬   ‫2741‬
‫رد الطلب‬  ‫00221‬   ‫كربالء‬        ‫محمد حسين هاشم غازي‬    ‫7741‬
‫رد الطلب‬  ‫33792‬  ‫نينوى االيمن‬        ‫محمد سعيد عباس حسين‬    ‫6941‬
‫رد الطلب‬  ‫88001‬    ‫ميسان‬         ‫محمد شاكر عبد النبي بالك‬  ‫8941‬
‫رد الطلب‬  ‫93052‬  ‫كركوك الثاني‬    ‫محمد صالح عبد الرحمن محمود‬     ‫2051‬
‫رد الطلب‬  ‫53091‬    ‫الكرخ‬     ‫محمد طالب حسين علي الشكرجي‬     ‫4051‬
‫رد الطلب‬  ‫32926‬    ‫الكرخ‬          ‫محمد عاصم صالح احمد‬   ‫7051‬
‫رد الطلب‬  ‫59046‬    ‫ديالى‬      ‫محمد عبد الحسين مهدي احمد‬    ‫2151‬
‫رد الطلب‬  ‫27501‬   ‫الرصافة‬   ‫محمد عبد الرحمن محمد خلف الناصر‬    ‫3151‬
‫رد الطلب‬  ‫40091‬    ‫الكرخ‬       ‫محمد عبد المجيد رضا بيرقتار‬   ‫7151‬
‫رد الطلب‬  ‫49552‬  ‫شرق القناة‬         ‫محمد عبيد رجة اسماري‬   ‫2251‬
‫رد الطلب‬  ‫13122‬   ‫الكاظمية‬     ‫محمد غازي عبد حمادي الجنابي‬    ‫3351‬
‫رد الطلب‬  ‫72122‬   ‫الكاظمية‬          ‫محمد فاهم مهدي عيدان‬   ‫5351‬
‫رد الطلب‬  ‫5582‬   ‫الديوانية‬   ‫محمد مجيد صبح رطان البرقعاوي‬     ‫2451‬
‫رد الطلب‬  ‫24181‬   ‫البصرة‬     ‫محمد مناتي ناهي حسن الشمري‬     ‫5451‬
‫رد الطلب‬  ‫93792‬    ‫تكريت‬         ‫مخلف محمود مهدي احمد‬    ‫3651‬
‫رد الطلب‬  ‫0899‬   ‫الديوانية‬    ‫مزهر سالم ناصر حسين الجابري‬     ‫9651‬
‫رد الطلب‬  ‫15063‬   ‫الرصافة‬         ‫مصطفى علي حسين علي‬     ‫9751‬
‫رد الطلب‬  ‫83482‬  ‫نينوى االيمن‬       ‫مصعب رشيد محمود احمد‬    ‫2851‬
‫رد الطلب‬  ‫04141‬   ‫النجف‬          ‫مظلوم عواد ناصر عليوي‬   ‫5851‬
‫رد الطلب‬  ‫16695‬  ‫نينوى االيمن‬  ‫منصور بابراهيم علي خضير الجبوري‬    ‫4951‬
‫رد الطلب‬  ‫04036‬    ‫الدجيل‬        ‫مهدي حمادة ياسين حسين‬    ‫3061‬
‫رد الطلب‬  ‫32375‬   ‫الديوانية‬        ‫مهدي شعالن كاظم الجنابي‬   ‫7061‬
‫رد الطلب‬  ‫68854‬  ‫شرق القناة‬       ‫مهدي مناتي عبود الماجدي‬   ‫1161‬
‫رد الطلب‬  ‫56914‬   ‫ذي قار‬         ‫موحان نعيمة عنجور جبر‬   ‫5161‬
‫رد الطلب‬  ‫48552‬  ‫شرق القناة‬         ‫موزان سلمان كاظم كاطع‬   ‫6161‬
‫رد الطلب‬  ‫65036‬  ‫شرق القناة‬         ‫نادي باني جرو اسماري‬   ‫5261‬
‫رد الطلب‬  ‫6697‬    ‫ميسان‬          ‫ناصر ايديم زوري دويج‬   ‫7261‬
‫رد الطلب‬  ‫47294‬   ‫خانقين‬         ‫ناظم محمد حسين محمود‬    ‫1461‬
‫رد الطلب‬  ‫85244‬  ‫شرق القناة‬       ‫نجاة راضي علي الموسوي‬    ‫8461‬
‫رد الطلب‬  ‫70693‬   ‫البصرة‬          ‫نجيب خيون فاضل جابر‬   ‫5661‬
‫رد الطلب‬  ‫19981‬    ‫الكرخ‬     ‫نذير بشار هادي عبادي العزاوي‬    ‫8661‬
‫رد الطلب‬  ‫82291‬   ‫الديوانية‬      ‫نصير محمد جدوع الموسوي‬     ‫4761‬
‫رد الطلب‬  ‫26834‬    ‫االنبار‬       ‫نعمة حامد عبد العزيز احمد‬  ‫1861‬
‫رد الطلب‬  ‫87444‬  ‫شرق القناة‬          ‫نعيم حسين زوير منشد‬   ‫9861‬
‫رد الطلب‬  ‫23123‬  ‫شرق القناة‬           ‫نعيم زغير لعيبي فهد‬  ‫0961‬
‫رد الطلب‬  ‫21703‬   ‫الديوانية‬       ‫هابف ناصر حسين العارضي‬    ‫1071‬
‫رد الطلب‬  ‫19711‬    ‫واسط‬           ‫هادي اسد ظاهر التركي‬  ‫2071‬
‫رد الطلب‬  ‫9916‬   ‫النجف‬           ‫هاشم جاسم مطر زنبور‬   ‫5171‬
‫رد الطلب‬  ‫61354‬  ‫شرق القناة‬           ‫وادي منفي داغر شال‬  ‫9471‬
‫رد الطلب‬  ‫75695‬  ‫نينوى االيمن‬         ‫وزير محمد يونس حسن‬    ‫4571‬
‫رد الطلب‬  ‫42406‬  ‫شرق القناة‬           ‫وسام هاتو كاظم بطي‬  ‫8571‬
‫رد الطلب‬  ‫9698‬    ‫الكرخ‬     ‫وفيق وهاب عبد الحسن حميدي‬     ‫4671‬
‫رد الطلب‬  ‫10122‬   ‫الكاظمية‬       ‫وليد غالم رسول نواب خان‬   ‫9671‬
‫رد الطلب‬  ‫89636‬  ‫شرق القناة‬    ‫وليد محمد عبد اسماعيل العامري‬    ‫1771‬
‫رد الطلب‬  ‫82911‬    ‫ذي قار‬      ‫وميان علي حمود بندر االسدي‬    ‫2771‬
‫رد الطلب‬  ‫90432‬    ‫خانقين‬         ‫ياسر ابراهيم ياسين جميل‬  ‫9771‬
‫رد الطلب‬  ‫25101‬    ‫ميسان‬           ‫ياسر ايديم زوري دويج‬  ‫0871‬
‫رد الطلب‬  ‫32732‬  ‫نينوى االيسر‬       ‫يوسف محمد عباس كويان‬    ‫4971‬
‫رد الطلب‬  ‫48603‬    ‫االنبار‬   ‫يوسف نوري عبد اللطيف يوسف‬      ‫5971‬
‫سجناء‬   ‫31662‬    ‫ذي قار‬        ‫ابتهال عوض حسن ياسين‬     ‫4‬
‫سجناء‬   ‫65622‬  ‫شرق القناة‬        ‫ابراهيم حميد حسين الالمي‬   ‫11‬
‫سجناء‬   ‫27421‬   ‫الكاظمية‬   ‫ابراهيم كاظم موسى كريدي الموسوي‬     ‫61‬
‫سجناء‬   ‫32406‬  ‫شرق القناة‬        ‫ابراهيم ناهي ثجيل خفيف‬   ‫81‬
‫سجناء‬   ‫20242‬    ‫االنبار‬          ‫ابهم غانم محسن علي‬   ‫02‬
‫سجناء‬   ‫05182‬  ‫شرق القناة‬  ‫ابو بكر عبد اهلل اهلل كرم صالح الجاف‬  ‫12‬
‫سجناء‬   ‫90071‬  ‫نينوى االيسر‬   ‫احالم محمد حسين مرعي الراشدي‬     ‫82‬
‫سجناء‬   ‫87295‬   ‫الرصافة‬      ‫احمد اسماعيل ابراهيم عبد اهلل‬   ‫92‬
‫سجناء‬   ‫59472‬    ‫خانقين‬   ‫احمد سعيد محمد عبد الرحمن القيسي‬    ‫24‬
‫سجناء‬   ‫42502‬   ‫البصرة‬       ‫احمد شنيشل طوينة الرماحي‬    ‫44‬
‫سجناء‬   ‫11121‬   ‫الديوانية‬       ‫احمد عباس غالي الجبوري‬    ‫74‬
‫سجناء‬   ‫49302‬    ‫بابل‬         ‫احمد هادي صالح الخفاجي‬    ‫76‬
‫سجناء‬   ‫53316‬  ‫شرق القناة‬          ‫احمد هاشم عباس فليح‬   ‫86‬
‫سجناء‬   ‫17332‬  ‫كركوك االول‬     ‫اردم محمد رشيد رضا عصافلي‬     ‫37‬
‫سجناء‬   ‫74052‬  ‫كركوك الثاني‬         ‫ازاد حمزة قادر كودرين‬  ‫47‬
‫سجناء‬   ‫04532‬  ‫شمال البصرة‬    ‫اساعيل شاكر عبد الرضا حميدي‬     ‫57‬
‫سجناء‬   ‫69822‬  ‫شرق القناة‬     ‫اسعد رشيد حميد حسن البدري‬     ‫97‬
‫سجناء‬   ‫84001‬   ‫الديوانية‬     ‫اسماعيل حسن اسماعيل محمد‬     ‫38‬
‫سجناء‬   ‫14471‬  ‫شرق القناة‬       ‫اسماعيل محمد حسن محسن‬     ‫78‬
‫سجناء‬   ‫79071‬  ‫نينوى االيسر‬          ‫افدل صالح عفدو حسو‬   ‫29‬
‫سجناء‬   ‫14551‬  ‫كركوك االول‬           ‫اكرام عبيد امين حسن‬  ‫69‬
‫سجناء‬   ‫22506‬    ‫خانقين‬           ‫اكرم حسين علي حسن‬    ‫79‬
‫سجناء‬   ‫81352‬  ‫كركوك االول‬         ‫امير علي مردان عبد اهلل‬  ‫401‬
‫سجناء‬   ‫33304‬   ‫الكاظمية‬   ‫اياد نهاد عبد المجيد عمر الناصري‬    ‫021‬
‫سجناء‬   ‫16032‬   ‫الكاظمية‬      ‫ايوب محمد اسماعيل الشيخلي‬    ‫221‬
‫سجناء‬   ‫53752‬    ‫الكرخ‬      ‫باسم كاظم عبد الرحيم عبد علي‬    ‫621‬
‫سجناء‬  ‫98332‬  ‫كركوك االول‬     ‫برهان جعفر محمد زين العابدين‬   ‫041‬
‫سجناء‬  ‫08181‬    ‫البصرة‬       ‫بشارة شريف ابو الهيل حسين‬    ‫441‬
‫سجناء‬  ‫93591‬    ‫خانقين‬         ‫بهجت ابراهيم عباس محمد‬   ‫051‬
‫سجناء‬  ‫39642‬  ‫نينوى االيمن‬            ‫ثائر زكي يونس علي‬  ‫361‬
‫سجناء‬  ‫78032‬  ‫شمال البصرة‬           ‫ثابت مكلف رضا غليس‬   ‫761‬
‫سجناء‬  ‫44532‬    ‫االنبار‬    ‫ثامر حسين حميد صالح العيساوي‬    ‫961‬
‫سجناء‬  ‫02181‬   ‫البصرة‬          ‫جاسم حميد حسن الغراوي‬   ‫281‬
‫سجناء‬  ‫30481‬  ‫شرق القناة‬         ‫جاسم سبع خميس سرحان‬    ‫481‬
‫سجناء‬  ‫65884‬  ‫شرق القناة‬        ‫جاسم سوادي راضي بستان‬    ‫581‬
‫سجناء‬  ‫05642‬    ‫ديالى‬     ‫جاسم محمد جواد محمد المجمعي‬    ‫291‬
‫سجناء‬  ‫69132‬    ‫بابل‬     ‫جاسم هندي شناوة حمود الجبوري‬    ‫202‬
‫سجناء‬  ‫19262‬    ‫الكرخ‬      ‫جبار صياح عبود خلف االسدي‬    ‫212‬
‫سجناء‬  ‫53112‬    ‫البصرة‬    ‫جعفر جواد محمد عبد اهلل الموسوي‬    ‫122‬
‫سجناء‬  ‫92503‬    ‫كربالء‬        ‫جعفر عزيز عبد المنعم عبود‬  ‫722‬
‫سجناء‬  ‫72262‬  ‫شرق القناة‬         ‫جعفر نظر علي ولي كالوي‬   ‫822‬
‫سجناء‬  ‫85981‬    ‫كربالء‬           ‫جعفر يوسف جاسم ذرب‬   ‫922‬
‫سجناء‬  ‫53942‬   ‫البصرة‬       ‫جليل احمد مسلم حسن الكنعان‬   ‫532‬
‫سجناء‬  ‫58741‬    ‫الكرخ‬     ‫جمال عبطان صبار ضامي الدليمي‬    ‫932‬
‫سجناء‬  ‫13111‬    ‫بابل‬          ‫جواد كاظم حسون رميض‬    ‫752‬
‫سجناء‬  ‫49714‬    ‫البصرة‬      ‫جواد كاظم راهي انعيت السواعد‬   ‫852‬
‫سجناء‬  ‫45901‬  ‫شرق القناة‬   ‫جواد كاظم محمود عبد علي الموسوي‬    ‫162‬
‫سجناء‬  ‫60914‬    ‫ذي قار‬       ‫جودة اسماعيل ياسين عبد اهلل‬  ‫262‬
‫سجناء‬  ‫11246‬    ‫ذي قار‬          ‫حازم حمود عرس شالكة‬   ‫172‬
‫سجناء‬  ‫73806‬   ‫الرصافة‬     ‫حازم خلف عبود جنديل الغريباوي‬    ‫272‬
‫سجناء‬  ‫50803‬    ‫الكرخ‬    ‫حازم عبد الهادي صالح محمد العاني‬   ‫472‬
‫سجناء‬  ‫99362‬   ‫البصرة‬           ‫حامد جاسم جويد شاهين‬  ‫382‬
‫سجناء‬  ‫20636‬    ‫بابل‬           ‫حامد شياع حسين مرعي‬   ‫582‬
‫سجناء‬  ‫69261‬    ‫البصرة‬           ‫حبيب جبار جاسم محمد‬  ‫392‬
‫سجناء‬  ‫62112‬   ‫البصرة‬           ‫حسب عبد علي كبر سابط‬   ‫103‬
‫سجناء‬  ‫72133‬    ‫النجف‬         ‫حسن جيثوم دوحي العارضي‬    ‫403‬
‫سجناء‬  ‫94832‬    ‫ذي قار‬           ‫حسن شهد حمزة شيحان‬   ‫703‬
‫سجناء‬  ‫06142‬  ‫شرق القناة‬         ‫حسن عبد محمود عبد اهلل‬  ‫113‬
‫سجناء‬  ‫12181‬   ‫البصرة‬           ‫حسن فالح حسن محيسن‬    ‫513‬
‫سجناء‬  ‫65112‬    ‫البصرة‬         ‫حسن محمد محسن شراوي‬    ‫023‬
‫سجناء‬  ‫13911‬    ‫ذي قار‬          ‫حسن مرار ضميد محيسن‬    ‫123‬
‫سجناء‬  ‫62952‬   ‫الكاظمية‬  ‫حسون عبد االمير سلمان داود الخفاجي‬   ‫523‬
‫سجناء‬  ‫76561‬   ‫ذي قار‬     ‫حسين خضير عباس علي السعيدي‬      ‫233‬
‫سجناء‬  ‫14252‬    ‫الكرخ‬         ‫حسين رهك خلف الزركاني‬    ‫533‬
‫سجناء‬  ‫01981‬  ‫شمال البصرة‬     ‫حسين عبيد دغيم راضي السالم‬    ‫833‬
‫سجناء‬  ‫91606‬    ‫بابل‬        ‫حسين عكموش جفاطة جواد‬     ‫933‬
‫سجناء‬  ‫19861‬    ‫بابل‬    ‫حسين علي عمران حسن المعموري‬      ‫443‬
‫سجناء‬  ‫69312‬   ‫الديوانية‬  ‫حسين علي محمد علي حسين الربيعي‬     ‫543‬
‫سجناء‬  ‫20591‬   ‫خانقين‬           ‫حسين علي محمد كاكي‬    ‫643‬
‫سجناء‬  ‫14852‬    ‫كربالء‬         ‫حسين عودة شاوي بشير‬     ‫843‬
‫سجناء‬  ‫43252‬    ‫بابل‬        ‫حسين عيدان عيسى الكعبي‬    ‫943‬
‫سجناء‬  ‫6745‬   ‫ذي قار‬         ‫حسين عيسى محمد خلف‬     ‫053‬
‫سجناء‬  ‫64032‬  ‫نينوى االيمن‬       ‫حسين ياسين حسين كوباني‬    ‫753‬
‫سجناء‬  ‫68421‬  ‫شرق القناة‬       ‫حفيد سليم محمد جمعة البحر‬   ‫853‬
‫سجناء‬  ‫2489‬    ‫بابل‬      ‫حمزة عبد االمير عبود الجمالي‬   ‫173‬
‫سجناء‬  ‫25652‬   ‫الكاظمية‬     ‫حميد رضا عارف صالح النعيمي‬     ‫383‬
‫سجناء‬  ‫20926‬   ‫الرصافة‬       ‫حميد عبدك نيزك خطي الالمي‬    ‫683‬
‫سجناء‬  ‫33332‬   ‫الرصافة‬    ‫حيدر جوني حنتوش ابراهيم الهاللي‬    ‫893‬
‫سجناء‬  ‫9489‬    ‫بابل‬     ‫حيدر سرحان كاظم علي الجبوري‬     ‫304‬
‫سجناء‬  ‫43506‬    ‫بابل‬       ‫حيدر عبد االمير حسن العبيدي‬   ‫604‬
‫سجناء‬  ‫31163‬   ‫كربالء‬     ‫حيدر عبد اهلل عبد علوان الوزني‬   ‫904‬
‫سجناء‬  ‫97322‬    ‫بابل‬          ‫حيدر عبيس عبيد شراد‬    ‫014‬
‫سجناء‬  ‫15012‬  ‫شرق القناة‬    ‫حيدر غازي مطر عودة البيضاني‬     ‫214‬
‫سجناء‬  ‫58262‬    ‫الكرخ‬          ‫خالد احمد عبد اهلل احمد‬  ‫124‬
‫سجناء‬  ‫03462‬    ‫واسط‬           ‫خالد حميد جابر البدري‬  ‫424‬
‫سجناء‬  ‫25315‬  ‫نينوى االيمن‬      ‫خالد علي محمد يونس الطويل‬    ‫134‬
‫سجناء‬  ‫31171‬  ‫نينوى االيسر‬           ‫خدر كجو مراد منت‬   ‫044‬
‫سجناء‬  ‫14681‬   ‫الكاظمية‬    ‫خضير عباس حسين خلف الجبوري‬      ‫744‬
‫سجناء‬  ‫83522‬    ‫االنبار‬   ‫خلف تركي حريث ضاحي الفهداوي‬      ‫454‬
‫سجناء‬  ‫39506‬   ‫ذي قار‬         ‫خلف مذبوب منيهل هلول‬    ‫654‬
‫سجناء‬  ‫76806‬  ‫شرق القناة‬    ‫خليل ابراهيم صحن خضير الحلفي‬     ‫754‬
‫سجناء‬  ‫71171‬  ‫نينوى االيسر‬          ‫خليل ايوب خليل حسن‬   ‫064‬
‫سجناء‬  ‫98262‬    ‫الكرخ‬        ‫خولة عريبي مريوش مسلم‬     ‫764‬
‫سجناء‬  ‫49871‬  ‫نينوى االيمن‬           ‫داود علي دربو علي‬   ‫074‬
‫سجناء‬  ‫42122‬   ‫الكاظمية‬       ‫داود مجيد داود ظاهر العبادي‬   ‫174‬
‫سجناء‬  ‫1668‬   ‫ذي قار‬       ‫داود معروف رهيف عبد علي‬     ‫274‬
‫سجناء‬  ‫21951‬  ‫كركوك الثاني‬         ‫دينو زرار ابراهيم خالند‬  ‫674‬
‫سجناء‬  ‫04552‬   ‫كربالء‬           ‫رائد احمد ابراهيم جليل‬  ‫184‬
‫سجناء‬  ‫64785‬   ‫ذي قار‬    ‫راضي فهد حسين شمخي االبراهيمي‬     ‫784‬
‫سجناء‬  ‫47841‬   ‫تكريت‬          ‫رافع ارحيل علوان جواد‬   ‫984‬
‫سجناء‬  ‫56834‬    ‫االنبار‬         ‫رافع درج بخيت معارج‬  ‫094‬
‫سجناء‬  ‫57991‬   ‫الديوانية‬     ‫راهي عبد بدير سلمان العامري‬  ‫394‬
‫سجناء‬  ‫81171‬  ‫نينوى االيسر‬        ‫رسول سيلم ابراهيم حسو‬  ‫315‬
‫سجناء‬  ‫73071‬  ‫نينوى االيسر‬         ‫رشيد السو صادق السو‬  ‫915‬
‫سجناء‬  ‫04605‬    ‫بابل‬        ‫رعد عبد العزيز محمد احمد‬  ‫625‬
‫سجناء‬  ‫73792‬  ‫نينوى االيمن‬            ‫رعد محمود يحيى‬  ‫925‬
‫سجناء‬  ‫07813‬  ‫نينوى االيمن‬       ‫رمزي جاسم يوسف عثمان‬    ‫335‬
‫سجناء‬  ‫12352‬  ‫كركوك االول‬      ‫رمزي عبد الكريم محمد عباس‬   ‫435‬
‫سجناء‬  ‫51662‬    ‫ذي قار‬         ‫رواد صالح مهدي عباس‬   ‫635‬
‫سجناء‬  ‫04062‬    ‫النجف‬        ‫رياض جواد جاسم ابو الجاز‬  ‫735‬
‫سجناء‬  ‫90205‬    ‫النجف‬     ‫رياض نجيب عبد حمادي الرماحي‬    ‫835‬
‫سجناء‬  ‫12423‬    ‫الدجيل‬      ‫زامل محمود خلف مال العزاوي‬   ‫045‬
‫سجناء‬  ‫26071‬  ‫نينوى االيسر‬          ‫زكي احمد رشو محمد‬  ‫245‬
‫سجناء‬  ‫16502‬    ‫الكرخ‬          ‫زكي صادق جاسم حسين‬   ‫445‬
‫سجناء‬  ‫81881‬   ‫الرصافة‬         ‫زهرة شاكر حبيب موسى‬   ‫355‬
‫سجناء‬  ‫75823‬    ‫كربالء‬    ‫زهرة منصور علي حسين الحديدي‬    ‫455‬
‫سجناء‬  ‫15316‬    ‫ذي قار‬        ‫زيد خلف عبد الواحد طاهر‬  ‫955‬
‫سجناء‬  ‫35122‬    ‫الكرخ‬   ‫ساطع خالد عبد اللطيف محمد الكبيسي‬  ‫665‬
‫سجناء‬  ‫99252‬  ‫كركوك االول‬          ‫ساالر نجم خطاب محمد‬  ‫965‬
‫سجناء‬  ‫81636‬    ‫كربالء‬      ‫سالم حسين علي حبيب المالكي‬   ‫175‬
‫سجناء‬  ‫74362‬    ‫البصرة‬      ‫ستار جبار مناتي عبد الخفاجي‬  ‫185‬
‫سجناء‬  ‫59162‬  ‫شرق القناة‬    ‫ستار حسين صالح عزيز الدليمي‬   ‫385‬
‫سجناء‬  ‫40461‬   ‫البصرة‬      ‫سعد سكران جبر نعاس النعاس‬   ‫595‬
‫سجناء‬  ‫11652‬  ‫شرق القناة‬      ‫سعدون حنتوش ناصر البطاط‬   ‫806‬
‫سجناء‬  ‫51506‬    ‫خانقين‬    ‫سعدي رشيد حبيب حسن الصالحي‬     ‫416‬
‫سجناء‬  ‫56532‬    ‫بابل‬        ‫سعيد علي عباس الموسوي‬   ‫326‬
‫سجناء‬  ‫20611‬   ‫الكاظمية‬         ‫سالم لطيف مهدي حسين‬   ‫926‬
‫سجناء‬  ‫18303‬   ‫الديوانية‬         ‫سالم محي عليوي صندل‬  ‫136‬
‫سجناء‬  ‫00584‬   ‫الرصافة‬          ‫سالم نايف حسين مطشر‬  ‫236‬
‫سجناء‬  ‫88095‬  ‫شمال البصرة‬   ‫سلمان كريم حسون كنيص المالكي‬    ‫736‬
‫سجناء‬  ‫76535‬    ‫االنبار‬   ‫سمير خلف سمير فياض المحالوي‬    ‫946‬
‫سجناء‬  ‫95142‬  ‫شرق القناة‬          ‫سمير عسكر لعيبي علي‬  ‫056‬
‫سجناء‬  ‫30914‬    ‫ذي قار‬      ‫سمير نور مهدي علي الصافي‬   ‫356‬
‫سجناء‬  ‫74316‬   ‫ذي قار‬     ‫شريف جري عريبد سنيد البدري‬    ‫976‬
‫سجناء‬  ‫57172‬   ‫الرصافة‬         ‫شفيق عباس علي محمود‬   ‫386‬
‫سجناء‬  ‫49206‬    ‫النجف‬    ‫صادق جعفر محمود محمد الزبيدي‬    ‫396‬
‫سجناء‬  ‫31661‬   ‫ذي قار‬     ‫صادق جعفر يعقوب جار اهلل النبي‬  ‫496‬
‫سجناء‬  ‫92122‬   ‫الكاظمية‬          ‫صادق مهدي صالح الشمري‬    ‫896‬
‫سجناء‬  ‫09423‬   ‫الرصافة‬   ‫صالح عبد المحسن صالح عبد اهلل الرشيد‬   ‫707‬
‫سجناء‬  ‫05882‬   ‫الدجيل‬           ‫صالح محمد لطيف الدوري‬   ‫907‬
‫سجناء‬  ‫13851‬  ‫كركوك الثاني‬          ‫صالح ناصر عزيز عزيز‬   ‫317‬
‫سجناء‬  ‫15423‬   ‫الرصافة‬           ‫صباح داود سلمان السعدي‬   ‫917‬
‫سجناء‬  ‫67562‬   ‫الدجيل‬            ‫صباح زاير كاظم حسين‬   ‫127‬
‫سجناء‬  ‫41232‬   ‫الكرخ‬         ‫صباح عبد الرضا محمد حمادي‬   ‫327‬
‫سجناء‬  ‫50122‬   ‫الكاظمية‬        ‫صباح عبود نبات شكر الخفاجي‬   ‫827‬
‫سجناء‬  ‫24241‬    ‫بابل‬           ‫صباح موحان حمزة خصباك‬    ‫237‬
‫سجناء‬  ‫99831‬  ‫شمال البصرة‬          ‫صفاء مهدي صالح المهدي‬   ‫357‬
‫سجناء‬  ‫52826‬   ‫الرصافة‬         ‫صالح محمد شخيو ملة حسين‬    ‫857‬
‫سجناء‬  ‫66603‬    ‫االنبار‬          ‫صلبي غربي رجب محمود‬    ‫957‬
‫سجناء‬  ‫88771‬   ‫ذي قار‬         ‫ضرغام عبد النبي حسن حسين‬    ‫067‬
‫سجناء‬  ‫87506‬    ‫االنبار‬           ‫طارق منيف سويد هرس‬    ‫277‬
‫سجناء‬  ‫21941‬  ‫شمال البصرة‬       ‫طالب حبتر نخيش منخي المالكي‬   ‫477‬
‫سجناء‬  ‫70771‬   ‫الكاظمية‬            ‫طالب عجيل منيهل علي‬   ‫677‬
‫سجناء‬  ‫78621‬   ‫كربالء‬            ‫طالب فعل خضير عباس‬    ‫877‬
‫سجناء‬  ‫46751‬    ‫ديالى‬       ‫طالل حبيب سلمان كاظم الزهيري‬   ‫287‬
‫سجناء‬  ‫28201‬   ‫كربالء‬         ‫طه محمد اكبر صالح الشكرجي‬   ‫787‬
‫سجناء‬  ‫59632‬   ‫الكاظمية‬        ‫عادل جاسم محمد نمر ال خلف‬   ‫397‬
‫سجناء‬  ‫56921‬   ‫ذي قار‬             ‫عادل خليل هاشم حميد‬  ‫897‬
‫سجناء‬  ‫83714‬   ‫البصرة‬           ‫عادل زاير خليفة العبودي‬  ‫997‬
‫سجناء‬  ‫28952‬   ‫الكاظمية‬            ‫عادل علي فرج عبد اهلل‬  ‫708‬
‫سجناء‬  ‫90792‬  ‫شمال البصرة‬            ‫عادل عيدان جلود علي‬  ‫908‬
‫سجناء‬  ‫86832‬   ‫الكاظمية‬           ‫عادل كاظم عبد اهلل خلف‬  ‫218‬
‫سجناء‬  ‫20131‬  ‫كركوك الثاني‬       ‫عادل مولود عبد الرحمن محمد‬   ‫418‬
‫سجناء‬  ‫16951‬  ‫كركوك الثاني‬         ‫عاصي حسين محمود محمد‬    ‫718‬
‫سجناء‬  ‫75131‬  ‫كركوك الثاني‬          ‫عاصي كاكه قادر حاجي‬   ‫818‬
‫سجناء‬  ‫18404‬   ‫الرصافة‬        ‫عامر حمدان عبد السادة الربيعي‬  ‫918‬
‫سجناء‬  ‫7989‬    ‫بابل‬            ‫عامر محمد كاظم عباس‬   ‫628‬
‫سجناء‬  ‫77214‬   ‫ذي قار‬       ‫عايد افليفل امجازر محيسن الدبي‬  ‫828‬
‫سجناء‬  ‫24161‬    ‫بابل‬        ‫عباس جاسم علوان كاظم العادلي‬   ‫238‬
‫سجناء‬  ‫84212‬   ‫ذي قار‬        ‫عباس جبار زغير حسن الساري‬    ‫438‬
‫سجناء‬  ‫95083‬   ‫النجف‬            ‫عباس حمادي خميساوي‬    ‫048‬
‫سجناء‬  ‫31503‬   ‫كربالء‬           ‫عباس عطروز رداد بطاح‬   ‫158‬
‫سجناء‬  ‫11611‬   ‫الكاظمية‬      ‫عباس علي احمد عباس المندالوي‬    ‫358‬
‫سجناء‬  ‫08932‬   ‫ميسان‬           ‫عباس عيسى فيروز عطية‬    ‫458‬
‫سجناء‬  ‫77536‬    ‫بابل‬          ‫عباس فاضل حمزة فيحان‬    ‫658‬
‫سجناء‬  ‫40132‬   ‫ذي قار‬         ‫عباس كريم محسن مشخول‬     ‫958‬
‫سجناء‬  ‫06083‬   ‫النجف‬     ‫عباس محمد ظاهر حسن الجصاص‬       ‫368‬
‫سجناء‬  ‫96595‬   ‫الكاظمية‬      ‫عبد االمير حسن حسون عالوي‬     ‫178‬
‫سجناء‬  ‫34714‬   ‫البصرة‬   ‫عبد االمير فالح حسن ريال المنصوري‬    ‫678‬
‫سجناء‬  ‫26083‬   ‫النجف‬        ‫عبد الباري عباس بدر البديري‬   ‫288‬
‫سجناء‬  ‫57342‬   ‫النجف‬    ‫عبد الحسين محسن يوسف الخزرجي‬      ‫309‬
‫سجناء‬  ‫66181‬   ‫البصرة‬      ‫عبد الحسين مرزوك موزان العلي‬    ‫609‬
‫سجناء‬  ‫17322‬    ‫بابل‬          ‫عبد الرسول هادي جودي‬    ‫239‬
‫سجناء‬  ‫81752‬   ‫كربالء‬        ‫عبد الزهرة طاهر عسكر بدر‬    ‫839‬
‫سجناء‬  ‫70292‬   ‫النجف‬     ‫عبد الزهرة غيالن خنياب المحمداوي‬    ‫049‬
‫سجناء‬  ‫46161‬  ‫نينوى االيمن‬    ‫عبد الستار حسين سليمان الجميلي‬    ‫449‬
‫سجناء‬  ‫46584‬   ‫الرصافة‬       ‫عبد الستار خلف هيثان الدليمي‬   ‫549‬
‫سجناء‬  ‫2099‬    ‫بابل‬      ‫عبد العباس عليوي حمود حسين‬     ‫949‬
‫سجناء‬  ‫36951‬  ‫كركوك الثاني‬       ‫عبد الكريم احمد عثمان بابان‬  ‫069‬
‫سجناء‬  ‫22085‬  ‫خارج العراق‬  ‫عبد الكريم عبد الحسين رضا اسماعيل‬    ‫769‬
‫سجناء‬  ‫40232‬    ‫الكرخ‬   ‫عبد اللطيف ايوب عبد الحافظ اسماعيل‬    ‫379‬
‫سجناء‬  ‫17361‬   ‫البصرة‬           ‫عبد اهلل عبيد خلف داخل‬  ‫879‬
‫سجناء‬  ‫33344‬  ‫شرق القناة‬       ‫عبد اهلل عرب رحمة عبد اهلل‬   ‫979‬
‫سجناء‬  ‫97294‬    ‫خانقين‬         ‫عبد اهلل علي محمود محمد‬   ‫089‬
‫سجناء‬  ‫46083‬   ‫النجف‬          ‫عبد اهلل محمد كريم ال شبل‬  ‫189‬
‫سجناء‬  ‫51781‬  ‫كركوك االول‬       ‫عبد المطلب حسن علي صادق‬     ‫389‬
‫سجناء‬  ‫36303‬   ‫الديوانية‬    ‫عبد الهادي حميد عبد حسن ال عبد‬    ‫989‬
‫سجناء‬  ‫23136‬   ‫الكاظمية‬    ‫عبد الواحد علي حسين ثاني العقابي‬    ‫399‬
‫سجناء‬  ‫21212‬   ‫ذي قار‬     ‫عبد الوهاب عبد علي عبد الحسين‬    ‫699‬
‫سجناء‬  ‫38594‬   ‫الرصافة‬      ‫عبد الوهاب ياسين خميس غالم‬    ‫899‬
‫سجناء‬  ‫59631‬   ‫الديوانية‬        ‫عبد علي حربي شبلة كروز‬    ‫2001‬
‫سجناء‬  ‫42281‬   ‫البصرة‬       ‫عبد علي راضي منخي الكنعاني‬    ‫4001‬
‫سجناء‬  ‫17871‬  ‫شرق القناة‬            ‫عبد كعيد صبيح سعيد‬  ‫6001‬
‫سجناء‬  ‫73511‬   ‫تكريت‬          ‫عبود خلف خضر الجبوري‬    ‫7001‬
‫سجناء‬  ‫32791‬    ‫واسط‬     ‫عبيس مهدي خلف عبد اهلل العامري‬    ‫9001‬
‫سجناء‬  ‫59052‬  ‫كركوك الثاني‬       ‫عثمان ابراهيم نريمان زنكنة‬  ‫0101‬
‫سجناء‬  ‫31352‬  ‫كركوك االول‬         ‫عثمان علي ابراهيم احمد‬  ‫1101‬
‫سجناء‬  ‫23082‬    ‫تكريت‬          ‫عدنان حمد خلف عبد اهلل‬  ‫7101‬
‫سجناء‬  ‫11352‬  ‫كركوك االول‬        ‫عدنان حميد عبد اهلل مديخن‬  ‫8101‬
‫سجناء‬  ‫02162‬    ‫بابل‬       ‫عدنان عبد الحمزة عليوي حمد‬   ‫0201‬
‫سجناء‬  ‫10775‬    ‫الكرخ‬     ‫عدنان علي صايل مهدي المشهداني‬    ‫3201‬
‫سجناء‬  ‫07834‬    ‫االنبار‬    ‫عزيز خلف حسين مشوح الدليمي‬      ‫6301‬
‫سجناء‬  ‫21103‬   ‫الديوانية‬        ‫عقيل طاهر محسن ساجت‬     ‫6401‬
‫سجناء‬  ‫42553‬   ‫الديوانية‬  ‫عقيل عبد الحسين عبد الحسن المالكي‬    ‫7401‬
‫سجناء‬  ‫36265‬    ‫المثنى‬           ‫عقيل كامل قاسم حسن‬   ‫9401‬
‫سجناء‬  ‫21461‬    ‫البصرة‬           ‫عقيل كريم علي حسين‬   ‫0501‬
‫سجناء‬  ‫10072‬    ‫بابل‬       ‫عالء الدين نور يوسف البطاط‬    ‫3501‬
‫سجناء‬  ‫91752‬    ‫كربالء‬          ‫علي راضي كاني عيسى‬    ‫6901‬
‫سجناء‬  ‫28152‬    ‫ميسان‬         ‫علي سيد خفي علي الكناني‬    ‫2011‬
‫سجناء‬  ‫66844‬    ‫البصرة‬         ‫علي شمخي طالب غضبان‬     ‫5011‬
‫سجناء‬  ‫23306‬    ‫البصرة‬   ‫علي صدام محسن سعدون الموسوي‬       ‫9011‬
‫سجناء‬  ‫76636‬  ‫شرق القناة‬    ‫علي عبد الوهاب لعيبي السوداني‬    ‫8111‬
‫سجناء‬  ‫03601‬    ‫البصرة‬           ‫علي عنيد دويج فياض‬   ‫1211‬
‫سجناء‬  ‫32316‬    ‫النجف‬            ‫علي كزار نجم عبد اهلل‬  ‫2311‬
‫سجناء‬  ‫84316‬    ‫ذي قار‬          ‫علي مناتي عذافة فختار‬   ‫1411‬
‫سجناء‬  ‫24725‬    ‫بابل‬          ‫علي هادي طعين عالوي‬    ‫8411‬
‫سجناء‬  ‫09371‬   ‫الكاظمية‬          ‫علي هادي فارس ناصر‬    ‫9411‬
‫سجناء‬  ‫93152‬  ‫كركوك الثاني‬         ‫علي وادي حارس عزيز‬    ‫2511‬
‫سجناء‬  ‫73482‬  ‫نينوى االيمن‬        ‫عماد جميل اسماعيل علي‬    ‫4511‬
‫سجناء‬  ‫31543‬    ‫كربالء‬    ‫عماد مرهون راضي عباس الغزالي‬      ‫9511‬
‫سجناء‬  ‫02792‬    ‫تلعفر‬        ‫عمر عزيز محمد عبد القادر‬   ‫8611‬
‫سجناء‬  ‫48871‬  ‫نينوى االيمن‬      ‫عمر مراد حسو اوسو الفقراء‬    ‫9611‬
‫سجناء‬  ‫48671‬    ‫ديالى‬        ‫عمران مصطفى جمعة محمد‬     ‫1711‬
‫سجناء‬  ‫17562‬    ‫تكريت‬    ‫عواد عبيد عيسى ابراهيم الجبوري‬     ‫2711‬
‫سجناء‬  ‫64815‬   ‫البصرة‬     ‫عواد ناصر حسن يوسف الحلالوي‬      ‫3711‬
‫سجناء‬  ‫82831‬  ‫شمال البصرة‬    ‫عودة حاتم حسون منيهر السكيني‬     ‫6711‬
‫سجناء‬  ‫99561‬    ‫ذي قار‬        ‫عيسى خالوي راضي شناوة‬     ‫9711‬
‫سجناء‬  ‫25506‬  ‫نينوى االيمن‬        ‫غازي فرحان ذياب الشالل‬    ‫3811‬
‫سجناء‬  ‫70422‬   ‫الكاظمية‬          ‫فؤاد توفيق يحيى محمد‬   ‫0021‬
‫سجناء‬  ‫08922‬    ‫خانقين‬      ‫فائق محمد حسن محمود الجاف‬     ‫8021‬
‫سجناء‬  ‫59482‬    ‫بابل‬    ‫فارس عبد االله نايف ياس العلواني‬    ‫0121‬
‫سجناء‬  ‫40406‬  ‫شرق القناة‬     ‫فاضل حسن راضي نجار العقيلي‬     ‫7121‬
‫سجناء‬  ‫40075‬   ‫الديوانية‬        ‫فاضل يحيى مهدي صادق‬     ‫3321‬
‫سجناء‬  ‫30361‬    ‫البصرة‬         ‫فرات حسين مطلك شيحان‬     ‫1421‬
‫سجناء‬  ‫15732‬   ‫الرصافة‬       ‫فرات خالد بدران محمد صالح‬    ‫2421‬
‫سجناء‬  ‫26136‬  ‫شرق القناة‬       ‫فراس فائق توفيق سيد محمد‬    ‫4421‬
‫سجناء‬  ‫90553‬   ‫الديوانية‬         ‫فراس فرحان محمد علي‬    ‫5421‬
‫سجناء‬  ‫84142‬  ‫شرق القناة‬          ‫فالح حميد ناصح جبارة‬   ‫0621‬
‫سجناء‬  ‫43251‬   ‫الديوانية‬      ‫فالح محمد علي جبار عبود‬    ‫2621‬
‫سجناء‬  ‫11426‬   ‫الكاظمية‬        ‫فوزية جاسم محمد عطية‬    ‫8621‬
‫سجناء‬  ‫59383‬   ‫الكاظمية‬       ‫فيصل رزوقي عزيز جوهر‬     ‫2721‬
‫سجناء‬  ‫39171‬  ‫نينوى االيسر‬           ‫قاسم خديدة جوكي‬   ‫0821‬
‫سجناء‬  ‫75181‬   ‫البصرة‬     ‫قاسم سوادي عباس حسن الحلفي‬      ‫4821‬
‫سجناء‬  ‫26242‬    ‫الكرخ‬          ‫قاسم محمد عباس محمد‬    ‫9821‬
‫سجناء‬  ‫92281‬    ‫البصرة‬     ‫قاسم محمد علي مطر الحسيني‬     ‫1921‬
‫سجناء‬  ‫89171‬  ‫نينوى االيسر‬          ‫قاسم محو حيدو حسن‬    ‫4921‬
‫سجناء‬  ‫75332‬  ‫كركوك االول‬   ‫قاسم يوسف اسماعيل عبد الرحمن‬     ‫7921‬
‫سجناء‬  ‫74591‬    ‫خانقين‬          ‫قيس خليل خسرو رستم‬    ‫5031‬
‫سجناء‬  ‫15421‬   ‫الكاظمية‬   ‫كاظم جودة عبد الرضا نجم السالمي‬    ‫2131‬
‫سجناء‬  ‫63642‬    ‫ديالى‬      ‫كاظم علي كاظم جواد الزهيري‬    ‫1231‬
‫سجناء‬  ‫00121‬   ‫الديوانية‬         ‫كاظم ناجي خضير جبر‬    ‫8231‬
‫سجناء‬  ‫93682‬    ‫بابل‬     ‫كاظم ناصر حسين كنزاع الخفاجي‬     ‫9231‬
‫سجناء‬  ‫42832‬    ‫كربالء‬          ‫كاظم ناهي خليف حمزة‬    ‫0331‬
‫سجناء‬  ‫13936‬    ‫ذي قار‬     ‫كاظم نعمة هادي عريبي الكناني‬    ‫2331‬
‫سجناء‬  ‫95115‬  ‫شرق القناة‬   ‫كامل احمد موسى عيسى الجبوري‬      ‫5331‬
‫سجناء‬  ‫93241‬    ‫بابل‬          ‫كامل هاشم صالح حسن‬    ‫9331‬
‫سجناء‬  ‫96342‬    ‫النجف‬       ‫كرار جابر عبد الزهرة عطية‬    ‫1431‬
‫سجناء‬  ‫94571‬  ‫نينوى االيمن‬           ‫كرو مطو حسن دلي‬    ‫2431‬
‫سجناء‬  ‫11344‬  ‫شرق القناة‬     ‫كريم حسين علي ربيع البهادلي‬    ‫0531‬
‫سجناء‬  ‫94711‬    ‫واسط‬         ‫كريم غركان مطير البدري‬    ‫9631‬
‫سجناء‬  ‫55811‬    ‫ذي قار‬     ‫كريم هادي كاسب ثجيل الزيدي‬     ‫3731‬
‫سجناء‬  ‫71744‬  ‫شرق القناة‬     ‫كلثوم عبد اهلل حموي السوداني‬    ‫1831‬
‫سجناء‬  ‫97641‬  ‫كركوك االول‬    ‫كمال احمد بو شناغ موسى خلف‬     ‫2831‬
‫سجناء‬  ‫23781‬  ‫كركوك االول‬        ‫كمال حسين علي ابراهيم‬    ‫3831‬
‫سجناء‬  ‫63981‬  ‫نينوى االيمن‬     ‫لؤي عبد عتو ابراهيم العباسي‬    ‫7831‬
‫سجناء‬  ‫57603‬    ‫االنبار‬  ‫لطفي عبد الجبار عبد الهادي سليمان‬    ‫8831‬
‫سجناء‬  ‫50181‬    ‫البصرة‬          ‫لفتة تركي نعمة غنتاب‬   ‫3931‬
‫سجناء‬  ‫46051‬    ‫تكريت‬          ‫لقمان شكور احمد امين‬   ‫5931‬
‫سجناء‬  ‫82461‬   ‫البصرة‬           ‫ليلى كاظم خالد السواد‬  ‫1041‬
‫سجناء‬  ‫63201‬    ‫كربالء‬          ‫مؤيد مهدي مجيد حميد‬   ‫6041‬
‫سجناء‬  ‫80252‬   ‫الكاظمية‬          ‫مؤيد هليل كاظم مناحي‬   ‫7041‬
‫سجناء‬  ‫20544‬  ‫شرق القناة‬    ‫ماجد امين عبد اهلل صالح الزبيدي‬   ‫8041‬
‫سجناء‬  ‫27342‬    ‫النجف‬       ‫مثنى جواد كاظم جاسم مجي‬     ‫9241‬
‫سجناء‬  ‫35591‬   ‫خانقين‬       ‫مجيد محمد حسين امين الزند‬    ‫8341‬
‫سجناء‬  ‫07083‬    ‫النجف‬       ‫مجيد محمد علي عبيد الجبور‬    ‫0441‬
‫سجناء‬  ‫82553‬   ‫الديوانية‬         ‫محسن جبر رويح فرحان‬    ‫2441‬
‫سجناء‬  ‫19001‬    ‫ميسان‬          ‫محسن طاهر حسن محمد‬    ‫5441‬
‫سجناء‬  ‫64881‬   ‫الرصافة‬       ‫محمد حبيب محمد علي الربيعي‬   ‫6641‬
‫سجناء‬  ‫69536‬    ‫ديالى‬          ‫محمد حسين علوان ناصر‬    ‫3741‬
‫سجناء‬  ‫19206‬   ‫النجف‬      ‫محمد حسين علي محمد العبايجي‬    ‫5741‬
‫سجناء‬  ‫60851‬  ‫كركوك الثاني‬       ‫محمد حمد امين صادق احمد‬   ‫8741‬
‫سجناء‬  ‫23632‬  ‫شرق القناة‬       ‫محمد حميد محمد امين رسول‬    ‫1841‬
‫سجناء‬  ‫98184‬    ‫بابل‬          ‫محمد رضا عليوي محسن‬    ‫9841‬
‫سجناء‬  ‫04595‬   ‫كربالء‬      ‫محمد شاكر عبد الحسين الدعمي‬    ‫7941‬
‫سجناء‬  ‫41304‬   ‫الكاظمية‬    ‫محمد صادق حسين عزيز الخالصي‬     ‫1051‬
‫سجناء‬  ‫44571‬  ‫نينوى االيمن‬    ‫محمد طاهر محمد عباس العباسي‬    ‫6051‬
‫سجناء‬  ‫68425‬    ‫الكرخ‬       ‫محمد عبد الوهاب حسن صالح‬    ‫9151‬
‫سجناء‬  ‫52181‬   ‫البصرة‬        ‫محمد عبد علي خزعل خضير‬    ‫1251‬
‫سجناء‬  ‫41292‬   ‫النجف‬         ‫محمد عطية عباس ابو غنيم‬   ‫6251‬
‫سجناء‬  ‫59102‬   ‫الكاظمية‬      ‫محمد علي دخيل ديران العبودي‬   ‫8251‬
‫سجناء‬  ‫3678‬   ‫ذي قار‬        ‫محمد كريم رجب ظاهر الزيدي‬   ‫8351‬
‫سجناء‬  ‫96834‬    ‫االنبار‬           ‫محمد نايل عساف حمد‬   ‫7451‬
‫سجناء‬  ‫22851‬  ‫كركوك الثاني‬      ‫محمد هادي شريف فقي محمد‬    ‫9451‬
‫سجناء‬  ‫18071‬  ‫نينوى االيسر‬          ‫محمود رمو علو اصالن‬   ‫3551‬
‫سجناء‬  ‫936‬    ‫البصرة‬   ‫محمود عبد الزهرة راضي ربح العامري‬    ‫8551‬
‫سجناء‬  ‫78826‬   ‫تكريت‬      ‫محمود محمد حسن صالح الحربي‬     ‫0651‬
‫سجناء‬  ‫31242‬  ‫نينوى االيسر‬         ‫مشور خضر حسو خديدا‬    ‫5751‬
‫سجناء‬  ‫93551‬  ‫كركوك االول‬          ‫مصطفى علي امين دارا‬   ‫7751‬
‫سجناء‬  ‫47152‬    ‫تلعفر‬         ‫مصطفى يونس محمد خضر‬     ‫1851‬
‫سجناء‬  ‫96813‬  ‫نينوى االيمن‬         ‫مظفر طاهر يونس طاهر‬   ‫4851‬
‫سجناء‬  ‫69411‬    ‫بابل‬    ‫منصور نعمة شنين راضي الخماسي‬     ‫7951‬
‫سجناء‬  ‫06292‬   ‫النجف‬           ‫مهدي حسن عبود محسن‬    ‫2061‬
‫سجناء‬  ‫77182‬  ‫شرق القناة‬       ‫مهند حاتم هالل عوز الربيعي‬  ‫3161‬
‫سجناء‬  ‫88302‬    ‫كربالء‬           ‫مهند راهي وحيد سلوم‬  ‫4161‬
‫سجناء‬  ‫68021‬   ‫الديوانية‬          ‫ناصر جبار علي هويدي‬   ‫9261‬
‫سجناء‬  ‫05714‬   ‫البصرة‬          ‫ناظم الزم ناصر فرج نور‬  ‫9361‬
‫سجناء‬  ‫96001‬   ‫الديوانية‬      ‫نجاح صبر علي حسين الخفاجي‬    ‫3561‬
‫سجناء‬  ‫59914‬   ‫ذي قار‬          ‫نجدي عبد اهلل بشيت دعيم‬  ‫5561‬
‫سجناء‬  ‫84652‬   ‫الكاظمية‬            ‫نجم عبد مسلم يعقوب‬  ‫1661‬
‫سجناء‬  ‫83553‬    ‫الكرخ‬       ‫نجم عبود خليل ابراهيم الجنابي‬  ‫2661‬
‫سجناء‬  ‫79302‬    ‫بابل‬       ‫نجم عواد حسين حطاب الجنابي‬    ‫4661‬
‫سجناء‬  ‫63052‬  ‫كركوك الثاني‬          ‫نسرين قاسم علي محمد‬   ‫2761‬
‫سجناء‬  ‫09582‬    ‫الدجيل‬   ‫نصيف جاسم مهدي كاظم الشمري‬     ‫6761‬
‫سجناء‬  ‫80951‬  ‫كركوك الثاني‬     ‫نور الدين احمد صالح حسين‬   ‫8961‬
‫سجناء‬  ‫93291‬   ‫الديوانية‬      ‫هادي زغير سويلم الجبوري‬   ‫7071‬
‫سجناء‬  ‫63406‬  ‫شرق القناة‬       ‫هادي عباس حسن حمادي‬    ‫8071‬
‫سجناء‬  ‫94353‬   ‫الرصافة‬       ‫هادي عبد علي عبد الحسين‬   ‫0171‬
‫سجناء‬  ‫41853‬    ‫ديالى‬         ‫هارون ساري حسين بندر‬   ‫3171‬
‫سجناء‬  ‫42461‬   ‫البصرة‬          ‫هاشم امين محمد هالل‬  ‫4171‬
‫سجناء‬  ‫64844‬   ‫البصرة‬          ‫هاشم جبر مشكل جديح‬   ‫6171‬
‫سجناء‬  ‫68536‬   ‫البصرة‬    ‫هاشم شرهان شويلف الفرطوسي‬     ‫8171‬
‫سجناء‬  ‫64661‬    ‫الكرخ‬         ‫هشام جالب ارعيد جخيم‬   ‫1371‬
‫سجناء‬  ‫96192‬   ‫الكاظمية‬       ‫هالل جاسم موسى مال نظر‬   ‫5371‬
‫سجناء‬  ‫79043‬    ‫الكرخ‬       ‫هالل عبود تقي محمد البياتي‬  ‫7371‬
‫سجناء‬  ‫09232‬   ‫ذي قار‬       ‫هالل مكطوف فياض فانوس‬    ‫8371‬
‫سجناء‬  ‫26336‬   ‫البصرة‬        ‫هناء جمعة ابراهيم يوسف‬   ‫0471‬
‫سجناء‬  ‫9899‬   ‫الديوانية‬        ‫واثق مدلول طاهر موسى‬   ‫8471‬
‫سجناء‬  ‫07871‬  ‫شرق القناة‬          ‫والية مهدي علي كرم‬  ‫1571‬
‫سجناء‬  ‫92771‬   ‫ذي قار‬         ‫وسام عويد ساير شمخي‬   ‫6571‬
‫سجناء‬  ‫96571‬  ‫نينوى االيمن‬      ‫وصفي خديده سمو الفاطمي‬    ‫0671‬
‫سجناء‬  ‫40772‬   ‫الرصافة‬           ‫وعد احمد جاسم فزع‬  ‫2671‬
‫سجناء‬  ‫63461‬   ‫البصرة‬      ‫وليد عبد الستار عبود عبد اهلل‬  ‫8671‬
‫سجناء‬  ‫77316‬   ‫الرصافة‬         ‫وهاب احمد فرحان حسن‬   ‫3771‬
‫سجناء‬  ‫18826‬  ‫كركوك االول‬    ‫وهاب احمد مجيد رشيد الجراح‬    ‫4771‬
‫سجناء‬  ‫49611‬   ‫الرصافة‬    ‫ياس جاسم محمد خميس الزبيدي‬     ‫5771‬
‫سجناء‬  ‫74642‬    ‫ديالى‬     ‫ياس محمد ابراهيم كرم الربيعي‬   ‫7771‬
‫سجناء‬  ‫88714‬   ‫البصرة‬     ‫يعكوب يوسف عبد الكريم زماط‬    ‫9871‬
‫سجناء‬  ‫64652‬   ‫الكاظمية‬    ‫يوسف حنتوش درجال الشويلي‬     ‫0971‬
‫سجناء‬  ‫65806‬    ‫االنبار‬       ‫يونس عايش حمدان محمد‬    ‫7971‬
‫سجناء‬  ‫35953‬    ‫خانقين‬         ‫يونس نجم رستم عباس‬   ‫9971‬
‫سجناء‬  ‫63914‬   ‫ذي قار‬        ‫ابراهيم حسن ناصر محسن‬     ‫9‬
‫سجناء‬  ‫89582‬    ‫الكرخ‬   ‫ابراهيم فرحان عودة محمد الزوبعي‬    ‫51‬
‫سجناء‬  ‫15361‬   ‫البصرة‬        ‫ابراهيم موسى احمد شهاب‬    ‫71‬
‫سجناء‬  ‫15132‬   ‫الرصافة‬         ‫احمد حميد محمد عباس‬   ‫63‬
‫سجناء‬  ‫19362‬   ‫البصرة‬      ‫احمد محمد حاتم حمد العيداني‬   ‫16‬
‫سجناء‬  ‫92506‬  ‫كركوك الثاني‬       ‫اديب حسن رمضان محمد‬    ‫27‬
‫سجناء‬  ‫63836‬    ‫االنبار‬    ‫اسمامة صباح عبد الجبار راشد‬    ‫98‬
‫سجناء‬  ‫51691‬   ‫ذي قار‬         ‫انور محسن صبيح عودة‬    ‫411‬
‫سجناء‬  ‫58461‬   ‫البصرة‬         ‫باسم محمد فرحان عطية‬   ‫031‬
‫سجناء‬  ‫49114‬    ‫تكريت‬         ‫باهر محمد فخري خزار‬    ‫531‬
‫سجناء‬  ‫95552‬    ‫تكريت‬        ‫بدران غني متعب قدوري‬    ‫831‬
‫سجناء‬  ‫03951‬  ‫كركوك الثاني‬        ‫بهزاد عزيز صالح قادر‬   ‫351‬
‫سجناء‬  ‫08642‬  ‫نينوى االيمن‬            ‫ثامر ياقو ميخا‬  ‫271‬
‫سجناء‬  ‫53951‬  ‫كركوك الثاني‬         ‫جبار اكبر رضا امين‬   ‫402‬
‫سجناء‬  ‫52341‬    ‫كربالء‬         ‫جبار نعيم محسن سفيح‬   ‫812‬
‫سجناء‬  ‫76402‬   ‫البصرة‬    ‫جعفر صادق علي خلف الحسيني‬     ‫322‬
‫سجناء‬  ‫77212‬   ‫البصرة‬   ‫جعفر عبد الرحيم ناصر عبد العزيز‬   ‫622‬
‫سجناء‬  ‫53131‬  ‫كركوك الثاني‬       ‫جمال محمد امين مردان‬   ‫142‬
‫سجناء‬  ‫29171‬  ‫نينوى االيسر‬       ‫جوكو مراد سلمان اومر‬   ‫462‬
‫سجناء‬  ‫76346‬   ‫كربالء‬       ‫حاتم اسماعيل حسن كردي‬    ‫562‬
‫سجناء‬  ‫96201‬   ‫كربالء‬         ‫حاتم مدلول كريم سلطان‬   ‫862‬
‫سجناء‬  ‫39703‬    ‫الكرخ‬     ‫حبيب محمد حبيب احمد االحمد‬    ‫692‬
‫سجناء‬  ‫79012‬   ‫البصرة‬       ‫حسن لفتة سعدون السكيني‬    ‫813‬
‫سجناء‬  ‫79062‬   ‫الرصافة‬         ‫حسين علي سليم نهير‬   ‫243‬
‫سجناء‬  ‫40775‬    ‫الكرخ‬    ‫حسين فنر مهدي صالح الجحيشي‬     ‫153‬
‫سجناء‬  ‫56582‬  ‫شرق القناة‬        ‫حمزة ناصر حسون علي‬    ‫673‬
‫سجناء‬  ‫56961‬    ‫كربالء‬        ‫حيدر باسم محمد يوسف‬    ‫593‬
‫سجناء‬  ‫25171‬  ‫نينوى االيسر‬        ‫خديدة حيدو محو حيدو‬   ‫244‬
‫سجناء‬  ‫67536‬  ‫شرق القناة‬  ‫خضر عباس محمد سراج الساعدي‬      ‫344‬
‫سجناء‬  ‫89052‬  ‫كركوك الثاني‬    ‫خضر عبيد محمد امين شوان‬     ‫444‬
‫سجناء‬  ‫27632‬   ‫خانقين‬         ‫داود وهاب محمد امين‬   ‫374‬
‫سجناء‬  ‫34482‬  ‫نينوى االيسر‬    ‫ذنون يونس خلف عبد الرحمن‬     ‫874‬
‫سجناء‬  ‫28914‬   ‫ذي قار‬          ‫ذياب علي حسين حلو‬    ‫974‬
‫سجناء‬  ‫48052‬  ‫كركوك الثاني‬      ‫رؤوف درويش حمه امين‬     ‫084‬
‫سجناء‬  ‫64075‬   ‫الديوانية‬     ‫راجح حاشوش خليفة حمدان‬     ‫484‬
‫سجناء‬  ‫30542‬    ‫واسط‬            ‫رحمن يارة سوزة‬   ‫105‬
‫سجناء‬  ‫91352‬  ‫كركوك االول‬       ‫رشيد محمد شريف رشيد‬    ‫025‬
‫سجناء‬  ‫69192‬  ‫كركوك الثاني‬       ‫ساالر علي محمد الكاكي‬   ‫865‬
‫سجناء‬  ‫32506‬   ‫خانقين‬        ‫سالم خليل خورشيد مولود‬   ‫275‬
‫سجناء‬  ‫07562‬    ‫تكريت‬         ‫سعود مزهر حميد مجيد‬    ‫716‬
‫سجناء‬  ‫33122‬   ‫الكاظمية‬      ‫سالم حسين ما شاء اهلل علي‬   ‫626‬
‫سجناء‬  ‫92442‬   ‫النجف‬      ‫سلمان مزهر سلمان العلياوي‬    ‫936‬
‫سجناء‬  ‫58603‬    ‫االنبار‬       ‫شاكر محمود لطيف سالم‬    ‫276‬
‫سجناء‬  ‫07506‬    ‫االنبار‬   ‫شداد عبد القادر عبد المجيد رستم‬   ‫676‬
‫سجناء‬  ‫74921‬  ‫كركوك الثاني‬      ‫شكور رحيم رسول خسرو‬     ‫586‬
‫سجناء‬  ‫59432‬   ‫البصرة‬       ‫شياع رحيمة سلمان مشتت‬    ‫886‬
‫سجناء‬  ‫71504‬   ‫الرصافة‬         ‫صادق نكدي طعمة نعمة‬    ‫996‬
‫سجناء‬  ‫82601‬   ‫البصرة‬     ‫صباح عبد السادة حسن سلمان‬    ‫427‬
‫سجناء‬  ‫87624‬   ‫الكاظمية‬     ‫صفاء اسماعيل حمادي جمعة‬     ‫847‬
‫سجناء‬  ‫64362‬   ‫البصرة‬        ‫صفاء عباس زيارة نيروز‬   ‫157‬
‫سجناء‬  ‫14871‬  ‫شرق القناة‬        ‫ضياء كامل عبد سلمان‬   ‫667‬
‫سجناء‬  ‫05032‬  ‫نينوى االيمن‬      ‫طارش مجبل منصور دهام‬    ‫767‬
‫سجناء‬  ‫76813‬  ‫نينوى االيمن‬    ‫طارق عبد الرزاق قاسم يحيى‬    ‫077‬
‫سجناء‬  ‫80152‬  ‫كركوك الثاني‬        ‫طلعت مجيد رشيد جواد‬   ‫487‬
‫سجناء‬  ‫28755‬   ‫الدجيل‬        ‫عامر عدنان خليفة نصيف‬    ‫228‬
‫سجناء‬  ‫85112‬   ‫البصرة‬      ‫عبد الحسين عبد حميد محمد‬    ‫009‬
‫سجناء‬  ‫36695‬  ‫نينوى االيمن‬   ‫عبد الرحمن عمر تمر السليفاني‬    ‫919‬
‫سجناء‬  ‫13495‬    ‫الكرخ‬         ‫عبد الرحمن محمد احمد‬   ‫029‬
‫سجناء‬  ‫44022‬    ‫ميسان‬      ‫عبد الرحيم علي هاشم محمد‬    ‫229‬
‫سجناء‬  ‫61172‬   ‫البصرة‬     ‫عبد الهادي سلطان رحيمة والي‬    ‫199‬
‫سجناء‬  ‫72826‬   ‫الرصافة‬        ‫عدنان حسين سلمان داود‬   ‫6101‬
‫سجناء‬  ‫48482‬   ‫البصرة‬    ‫عدنان فرعون محمد جبر السعدي‬    ‫5201‬
‫سجناء‬  ‫57632‬   ‫خانقين‬      ‫عدنان محمد علي امين الجاف‬   ‫6201‬
‫سجناء‬  ‫26851‬  ‫كركوك الثاني‬     ‫عز الدين حسين شريف قادر‬    ‫2301‬
‫سجناء‬  ‫99621‬    ‫كربالء‬       ‫عزيز جعفر شميل محيسن‬    ‫5301‬
‫سجناء‬  ‫83112‬   ‫البصرة‬   ‫عزيز عبد علي عبد الرضا الراضي‬    ‫7301‬
‫سجناء‬  ‫78603‬    ‫االنبار‬        ‫عالوي عبد مطر خميس‬    ‫4601‬
‫سجناء‬  ‫94775‬   ‫الكاظمية‬       ‫علوان حميد عالوي خضر‬    ‫6601‬
‫سجناء‬  ‫14851‬  ‫كركوك الثاني‬       ‫علي رشيد فرج مصطفى‬    ‫8901‬
‫سجناء‬  ‫01852‬   ‫الرصافة‬        ‫علي كطوف كبسون كاظم‬    ‫3311‬
‫سجناء‬  ‫83312‬    ‫الكرخ‬    ‫عمار فاضل حسين مغير الغريري‬    ‫6611‬
‫سجناء‬  ‫89155‬    ‫تكريت‬       ‫غازي لزام شنودي مهاوش‬    ‫4811‬
‫سجناء‬  ‫80936‬   ‫البصرة‬         ‫غالب حسن علي محمد‬    ‫7811‬
‫سجناء‬  ‫69171‬  ‫نينوى االيسر‬       ‫غانم خضر حجي دويش‬    ‫3911‬
‫سجناء‬  ‫69193‬   ‫البصرة‬          ‫فائز سعيد عيادة كحيط‬  ‫3021‬
‫سجناء‬  ‫23701‬   ‫الرصافة‬    ‫فارس عبد اهلل مزيد محمد العكيلي‬  ‫1121‬
‫سجناء‬  ‫16932‬  ‫نينوى االيمن‬   ‫قاسم حمدي حسيب زينل الطائي‬    ‫9721‬
‫سجناء‬  ‫16901‬  ‫شرق القناة‬   ‫كاظم فرج شحيل مرجان الفريجي‬    ‫2231‬
‫سجناء‬  ‫37813‬  ‫نينوى االيمن‬    ‫كامل ياسين محمد عبد الرحمن‬   ‫0431‬
‫سجناء‬  ‫92381‬   ‫الرصافة‬         ‫كريم زوين سلمان غازي‬   ‫8531‬
‫سجناء‬  ‫03506‬  ‫كركوك الثاني‬        ‫لقمان محمد كريم نادر‬  ‫6931‬
‫سجناء‬  ‫7955‬   ‫البصرة‬           ‫ماجد بدر خلف بندر‬  ‫9041‬
‫سجناء‬  ‫69582‬   ‫الكرخ‬          ‫مجيد حميد مجيد حسين‬   ‫4341‬
‫سجناء‬  ‫57083‬   ‫النجف‬         ‫محسن جواد كاظم حسين‬    ‫3441‬
‫سجناء‬  ‫44055‬    ‫كربالء‬         ‫محمد حميد محمد حسن‬    ‫2841‬
‫سجناء‬  ‫10851‬  ‫كركوك الثاني‬      ‫محمد عبد اهلل محمد زنكنة‬   ‫6151‬
‫سجناء‬  ‫38312‬   ‫الرصافة‬     ‫محمد عبيد عبد علي السليفاني‬   ‫3251‬
‫سجناء‬  ‫36535‬    ‫االنبار‬        ‫محمد عليان عطية محمد‬   ‫1351‬
‫سجناء‬  ‫21506‬   ‫خانقين‬          ‫محمد فاضل مجيد رستم‬   ‫4351‬
‫سجناء‬  ‫75764‬  ‫كركوك االول‬          ‫محمد ولي علي واحد‬   ‫0551‬
‫سجناء‬  ‫66461‬   ‫الكاظمية‬       ‫محمود خضير ثويني مهدي‬     ‫2551‬
‫سجناء‬  ‫05911‬   ‫ذي قار‬       ‫محمود شهاب احمد محمود‬     ‫5551‬
‫سجناء‬  ‫37112‬   ‫ذي قار‬          ‫مزهر طالل فيصل خلف‬    ‫0751‬
‫سجناء‬  ‫57253‬    ‫كربالء‬        ‫مهدي سعيد حمود مهدي‬    ‫6061‬
‫سجناء‬  ‫84844‬   ‫البصرة‬         ‫مهلب محمود محمد علي‬    ‫2161‬
‫سجناء‬  ‫30582‬    ‫واسط‬      ‫ناصر راشد دهيري علي البدري‬    ‫5361‬
‫سجناء‬  ‫03926‬    ‫تكريت‬          ‫ناظم عباس جاسم عبل‬   ‫8361‬
‫سجناء‬  ‫65953‬   ‫خانقين‬         ‫نجاة حسن احمد معروف‬    ‫6461‬
‫سجناء‬  ‫62551‬  ‫كركوك االول‬       ‫نجاة محمود محمد ابراهيم‬   ‫0561‬
‫سجناء‬  ‫53836‬  ‫نينوى االيمن‬      ‫نجم عبد حسن الشيخ علي‬    ‫0661‬
‫سجناء‬  ‫60506‬   ‫الكاظمية‬         ‫نعمة غضبان مفتن دحام‬   ‫4861‬
‫سجناء‬  ‫36062‬   ‫النجف‬           ‫هادي جابر مهدي اسد‬   ‫5071‬
‫سجناء‬  ‫25112‬   ‫البصرة‬         ‫هاشم هادي حسين عيسى‬    ‫4271‬
‫سجناء‬  ‫38741‬    ‫الكرخ‬       ‫هالل ذنون عبد اهلل االحمدي‬   ‫6371‬
‫سجناء‬  ‫56535‬    ‫االنبار‬    ‫ياسين عبد اللطيف حسين خضر‬     ‫5871‬
‫سجناء‬  ‫89362‬   ‫البصرة‬          ‫يوسف عبد علي عطية‬    ‫3971‬
‫سجناء‬  ‫79146‬  ‫نينوى االيمن‬  ‫يونس عبد الغفور عبد الرحمن محمد‬    ‫8971‬
‫سجناء‬  ‫60803‬    ‫الكرخ‬         ‫خيون عباس حمد شامي‬    ‫3081‬
‫سجناء‬  ‫55571‬  ‫نينوى االيمن‬     ‫وليد محمد احمد عمر الدليمي‬   ‫8081‬
‫معتقل‬  ‫88136‬    ‫واسط‬           ‫ابتسام جبر لفتة محمد‬   ‫1‬
‫معتقل‬  ‫66105‬   ‫الديوانية‬         ‫ابتسام زهير ناهي فليح‬   ‫2‬
‫معتقل‬  ‫70542‬    ‫واسط‬      ‫ابتسام علي ياسين داود التميمي‬    ‫3‬
‫معتقل‬  ‫72775‬   ‫الكاظمية‬      ‫ابراهيم جاسب شغاتي عداي‬     ‫7‬
‫معتقل‬  ‫04114‬   ‫الديوانية‬    ‫ابراهيم حسن رباط عودة الزاملي‬    ‫8‬
‫معتقل‬  ‫51783‬    ‫الكرخ‬       ‫ابراهيم حسين خلف عبد اهلل‬    ‫01‬
‫معتقل‬  ‫28354‬  ‫شرق القناة‬     ‫ابراهيم خليل عبد النبي موسى‬    ‫21‬
‫معتقل‬  ‫84136‬    ‫المثنى‬       ‫ابراهيم دينار ابراهي حسن‬   ‫31‬
‫معتقل‬  ‫33584‬   ‫الرصافة‬         ‫ابراهيم عيسى بدير علي‬   ‫41‬
‫معتقل‬  ‫25334‬  ‫شرق القناة‬        ‫اثير صدام شاطي سلمان‬    ‫22‬
‫معتقل‬  ‫31204‬   ‫النجف‬     ‫احسان عبد الوهاب اسماعيل صفر‬     ‫42‬
‫معتقل‬  ‫11175‬   ‫الديوانية‬         ‫احمد جاسم راضي عراك‬   ‫23‬
‫معتقل‬  ‫19513‬   ‫الديوانية‬         ‫احمد جاسم صالح حسون‬    ‫33‬
‫معتقل‬  ‫73153‬   ‫كربالء‬         ‫احمد جبار عبد االمير احمد‬  ‫43‬
‫معتقل‬  ‫02842‬   ‫ميسان‬          ‫احمد حاتم محيسن علوان‬   ‫53‬
‫معتقل‬  ‫7959‬   ‫الدجيل‬          ‫احمد خضير عباس احمد‬   ‫73‬
‫معتقل‬  ‫1638‬    ‫ديالى‬           ‫احمد خليل خضير خليل‬  ‫93‬
‫معتقل‬  ‫97695‬  ‫شرق القناة‬          ‫احمد شمخي فهد الكناني‬  ‫34‬
‫معتقل‬  ‫89036‬    ‫الكرخ‬     ‫احمد صالح عبد الستار عبد الجبار‬   ‫64‬
‫معتقل‬  ‫84194‬   ‫الديوانية‬    ‫احمد عبد السادة سدخان الجابري‬   ‫84‬
‫معتقل‬  ‫17482‬   ‫البصرة‬         ‫احمد عبد علي مريعي طالل‬   ‫94‬
‫معتقل‬  ‫88741‬   ‫الكرخ‬         ‫احمد عدنان صالح عبد اهلل‬  ‫15‬
‫معتقل‬  ‫99792‬  ‫الكاظمية‬            ‫احمد علي داود سلمان‬  ‫25‬
‫معتقل‬  ‫71105‬   ‫البصرة‬          ‫احمد علي نوار عبد الكريم‬  ‫45‬
‫معتقل‬  ‫30142‬   ‫ميسان‬        ‫احمد عمر شاوي الفرطوسي‬    ‫55‬
‫معتقل‬  ‫11852‬   ‫الرصافة‬          ‫احمد عمران حسن علوان‬   ‫65‬
‫معتقل‬  ‫99672‬   ‫الرصافة‬          ‫احمد عودة علي الدفاعي‬  ‫75‬
‫معتقل‬  ‫36295‬   ‫الرصافة‬     ‫احمد فاضل وهيب ابراهيم العبادي‬   ‫85‬
‫معتقل‬  ‫77644‬  ‫شرق القناة‬     ‫احمد كاظم فاضل محسن الياسري‬    ‫95‬
‫معتقل‬  ‫90753‬   ‫الديوانية‬   ‫احمد مجيد حسين موسى الكرعاوي‬     ‫06‬
‫معتقل‬  ‫13754‬    ‫الكرخ‬            ‫احمد مطر عبيد جنديل‬  ‫36‬
‫معتقل‬  ‫53825‬   ‫البصرة‬           ‫احمد مطر يوسف حسن‬    ‫46‬
‫معتقل‬  ‫09832‬  ‫الكاظمية‬       ‫احمد مهدي مكاوي محمد علي‬    ‫56‬
‫معتقل‬  ‫94153‬   ‫كربالء‬          ‫احمد ناصر عباس مرجان‬   ‫66‬
‫معتقل‬  ‫44855‬   ‫الدجيل‬         ‫احمد يعكوب يوسف حسين‬    ‫96‬
‫معتقل‬  ‫52792‬    ‫تلعفر‬          ‫ادريس فاضل حسن احمد‬    ‫07‬
‫معتقل‬  ‫41444‬  ‫شرق القناة‬       ‫ادور عيسى احمد خان الفيلي‬   ‫17‬
‫معتقل‬  ‫75122‬   ‫كربالء‬     ‫اسراء حبيب عبد المجيد ال محمد‬   ‫77‬
‫معتقل‬  ‫34236‬   ‫الديوانية‬        ‫اسراء مخور فياض عطية‬    ‫87‬
‫معتقل‬  ‫94112‬   ‫البصرة‬    ‫اسعد عبد الكريم عبد الحسن الحجاج‬   ‫08‬
‫معتقل‬  ‫17312‬   ‫كربالء‬       ‫اسماء علي عبد الحسين الباقر‬   ‫18‬
‫معتقل‬  ‫81082‬  ‫شرق القناة‬       ‫اسماعيل خليل ابراهيم حسين‬   ‫48‬
‫معتقل‬  ‫38144‬   ‫المثنى‬      ‫اسماعيل عبد العال سلوط موسى‬    ‫58‬
‫معتقل‬  ‫7509‬   ‫الرصافة‬    ‫اسماعيل محمد حسن حسوب الدلفي‬     ‫68‬
‫معتقل‬  ‫30971‬   ‫ذي قار‬      ‫اسماعيل محمد سعيد عبد الحميد‬   ‫88‬
‫معتقل‬  ‫64204‬    ‫تلعفر‬          ‫اسمهان زينل قاسم حمو‬   ‫09‬
‫معتقل‬  ‫71531‬   ‫الدجيل‬        ‫اشواق فرحان دخيل الربيعي‬   ‫19‬
‫معتقل‬  ‫91331‬   ‫الدجيل‬   ‫افراح لفتة عبد الحسين سلمان الربيعي‬   ‫39‬
‫معتقل‬  ‫14236‬   ‫الديوانية‬        ‫افراح مخور فياض عطية‬    ‫49‬
‫معتقل‬  ‫99295‬   ‫الرصافة‬      ‫اقبال علي زمام رامي البيجاوي‬  ‫59‬
‫معتقل‬  ‫36715‬   ‫الكاظمية‬       ‫اكرم محمد عبد الرضا حسين‬   ‫99‬
‫معتقل‬  ‫92654‬  ‫شرق القناة‬         ‫االء هادي امان سلطان‬  ‫001‬
‫معتقل‬  ‫35823‬   ‫كربالء‬          ‫امل رشيد محسن سحاب‬    ‫101‬
‫معتقل‬  ‫60713‬   ‫الرصافة‬           ‫امين احمد مهدي علي‬   ‫501‬
‫معتقل‬  ‫02105‬   ‫البصرة‬    ‫امينة نوار عبد الكريم محي النوار‬  ‫701‬
‫معتقل‬  ‫12153‬    ‫كربالء‬        ‫انتصار ذيبان عبد الرسول‬  ‫801‬
‫معتقل‬  ‫48322‬   ‫الكاظمية‬    ‫انتصار يوسف خطاب عمر العبيدي‬    ‫901‬
‫معتقل‬  ‫73772‬  ‫شرق القناة‬       ‫انتظار جعفر كاظم الياسري‬  ‫011‬
‫معتقل‬  ‫05341‬   ‫الدجيل‬         ‫انعام فرحان دخيل الربيعي‬  ‫111‬
‫معتقل‬  ‫6811‬   ‫الديوانية‬         ‫انور حميد ضافي جاسم‬   ‫211‬
‫معتقل‬  ‫50432‬   ‫خانقين‬           ‫انور عمر امين حسين‬   ‫311‬
‫معتقل‬  ‫80753‬   ‫الديوانية‬         ‫اياد حميد صنافي جاسم‬  ‫511‬
‫معتقل‬  ‫79762‬  ‫شرق القناة‬          ‫اياد صابر حسين علي‬   ‫611‬
‫معتقل‬  ‫61064‬    ‫واسط‬        ‫اياد محمود سعدون الجوراني‬   ‫811‬
‫معتقل‬  ‫08144‬    ‫المثنى‬    ‫اياد منصور حين حمادي العاقولي‬   ‫911‬
‫معتقل‬  ‫24794‬   ‫البصرة‬         ‫ايناس ابراهيم تقي محمد‬  ‫121‬
‫معتقل‬  ‫18091‬   ‫البصرة‬       ‫باسم احمد محمد علي التميمي‬   ‫321‬
‫معتقل‬  ‫69035‬   ‫البصرة‬    ‫باسم عبد العباس غلوم علي العباس‬   ‫421‬
‫معتقل‬  ‫19113‬   ‫الديوانية‬       ‫باسم عبد فلحي سلمان حسن‬   ‫521‬
‫معتقل‬  ‫03244‬    ‫المثنى‬       ‫باسم محسن حسن ال سحير‬    ‫721‬
‫معتقل‬  ‫04604‬   ‫الديوانية‬        ‫باسم محمد حمزة عمران‬   ‫821‬
‫معتقل‬  ‫89283‬   ‫الرصافة‬          ‫باسم محمد صالح مهدي‬   ‫921‬
‫معتقل‬  ‫68002‬    ‫ميسان‬         ‫باسم مطر شموس عليوي‬    ‫131‬
‫معتقل‬  ‫05136‬    ‫المثنى‬     ‫باسم هاشم دخل شبيلي الحساني‬   ‫231‬
‫معتقل‬  ‫73211‬  ‫شمال البصرة‬         ‫باسم وحيد بنيان يوسف‬   ‫331‬
‫معتقل‬  ‫01423‬   ‫الكاظمية‬           ‫باقر عبد فري موسى‬   ‫431‬
‫معتقل‬  ‫81855‬   ‫الدجيل‬      ‫بتول عز الدين عبد نعمة الدوري‬  ‫731‬
‫معتقل‬  ‫90852‬   ‫الرصافة‬           ‫بركة حسن نور محمد‬   ‫931‬
‫معتقل‬  ‫71731‬   ‫الدجيل‬   ‫برهان عبد الهادي حسين محمد الشامي‬   ‫241‬
‫معتقل‬  ‫86174‬   ‫ذي قار‬         ‫بسام محمد حسين عباس‬    ‫341‬
‫معتقل‬  ‫0709‬   ‫الرصافة‬      ‫بشرى عبد االمير علوان حسين‬   ‫541‬
‫معتقل‬  ‫28155‬   ‫الدجيل‬     ‫بشرى عز الدين عبد نعمة الدوري‬   ‫641‬
‫معتقل‬  ‫20036‬    ‫تلعفر‬    ‫بشرى محمد يعقوب محمد الفاضلي‬    ‫741‬
‫معتقل‬  ‫52613‬   ‫الديوانية‬        ‫بشير صاحب جاسم عباس‬    ‫841‬
‫معتقل‬  ‫03932‬    ‫كربالء‬      ‫بندر ساجت سمرمد المسعودي‬    ‫941‬
‫معتقل‬  ‫10503‬    ‫الدجيل‬     ‫بهجت عبد المجيد محمد صالح‬    ‫151‬
‫معتقل‬  ‫88324‬  ‫شرق القناة‬     ‫تحسين صبري محسن موسى‬      ‫451‬
‫معتقل‬  ‫14654‬  ‫شرق القناة‬     ‫تركي كلف نبل زايد الحجامي‬   ‫651‬
‫معتقل‬  ‫49046‬  ‫شرق القناة‬    ‫تغريد مهدي عبد علي الجبوري‬    ‫751‬
‫معتقل‬  ‫17475‬   ‫الديوانية‬        ‫تقي شهيد بردي شاطي‬   ‫851‬
‫معتقل‬  ‫65136‬    ‫المثنى‬    ‫تونية عبد السادة عكلة الحساني‬   ‫061‬
‫معتقل‬  ‫81174‬    ‫بابل‬        ‫ثائر ترتيب كريم الجبوري‬  ‫161‬
‫معتقل‬  ‫45034‬  ‫شرق القناة‬          ‫ثائر زامل خلف شايع‬  ‫261‬
‫معتقل‬  ‫87893‬   ‫الكاظمية‬    ‫ثائر يونس كاظم كاطع الزبيدي‬   ‫561‬
‫معتقل‬  ‫78365‬    ‫ذي قار‬      ‫ثامر حافظ ابو خودة البديري‬   ‫861‬
‫معتقل‬  ‫13282‬  ‫شرق القناة‬      ‫ثجيل راضي شامي عبد اهلل‬   ‫371‬
‫معتقل‬  ‫29595‬   ‫الرصافة‬    ‫ثرية قاسم حسين حسن السعدي‬     ‫471‬
‫معتقل‬  ‫67323‬    ‫ديالى‬   ‫جابر حميد مجيد وحيد المعموري‬    ‫671‬
‫معتقل‬  ‫08174‬    ‫ذي قار‬        ‫جابر غريب مزعم مهاول‬   ‫771‬
‫معتقل‬  ‫71804‬   ‫الديوانية‬     ‫جابر محسن راضي المياحي‬    ‫871‬
‫معتقل‬  ‫55123‬  ‫شرق القناة‬     ‫جاسب منصور شذر الدراجي‬     ‫971‬
‫معتقل‬  ‫46136‬   ‫الكاظمية‬  ‫جاسم بنداوي حسن محسن التميمي‬     ‫081‬
‫معتقل‬  ‫71346‬    ‫ميسان‬        ‫جاسم خماس جعفر عيسى‬     ‫381‬
‫معتقل‬  ‫94145‬    ‫البصرة‬       ‫جاسم صبر صويحي محمد‬     ‫681‬
‫معتقل‬  ‫50885‬   ‫الكاظمية‬       ‫جاسم علوان صالح حنون‬    ‫981‬
‫معتقل‬  ‫56581‬    ‫البصرة‬      ‫جاسم لعيبي فرحان عجرش‬     ‫091‬
‫معتقل‬  ‫95636‬  ‫شرق القناة‬   ‫جاسم محمد فياض شايع الفريجي‬     ‫791‬
‫معتقل‬  ‫42751‬    ‫ديالى‬        ‫جاسم محمد كاظم موسى‬    ‫891‬
‫معتقل‬  ‫47852‬    ‫ميسان‬    ‫جاسم محمد مراد حسن السوداني‬     ‫991‬
‫معتقل‬  ‫21211‬  ‫شمال البصرة‬       ‫جاسم مرزوك حمود جاسم‬    ‫002‬
‫معتقل‬  ‫48136‬    ‫واسط‬       ‫جاسم يوسف جمعة العتابي‬    ‫302‬
‫معتقل‬  ‫35624‬  ‫شرق القناة‬   ‫جبار جلعوط ميشة كرم الجادري‬    ‫502‬
‫معتقل‬  ‫31392‬   ‫الكاظمية‬    ‫جبار حسن عباس علي السعدي‬     ‫602‬
‫معتقل‬  ‫38046‬  ‫شرق القناة‬        ‫جبار حسن غالب ياسين‬   ‫702‬
‫معتقل‬  ‫18836‬  ‫شرق القناة‬        ‫جبار خليل ابراهيم نعيس‬  ‫802‬
‫معتقل‬  ‫27346‬    ‫النجف‬           ‫جبار سالم لفتة ناصر‬  ‫902‬
‫معتقل‬  ‫33862‬  ‫شرق القناة‬       ‫جبار سعدون رحيل بريدي‬    ‫012‬
‫معتقل‬  ‫68636‬    ‫الكرخ‬        ‫جبار شافي زغير شعواط‬   ‫112‬
‫معتقل‬  ‫25892‬   ‫الكاظمية‬        ‫جبار طالب حمد حمودي‬   ‫312‬
‫معتقل‬  ‫29724‬  ‫شرق القناة‬      ‫جبار طعيمة موسى سدخان‬    ‫412‬
‫معتقل‬  ‫66413‬   ‫الديوانية‬        ‫جبار عوين عودة جبير‬   ‫512‬
‫معتقل‬  ‫50553‬   ‫الكاظمية‬         ‫جبار نخل جاسم رحيمة‬   ‫712‬
‫معتقل‬  ‫38336‬    ‫المثنى‬           ‫جبرية جياد جيثوم‬  ‫912‬
‫معتقل‬  ‫52862‬  ‫شرق القناة‬        ‫جعفر رحم جاسم محمد‬   ‫222‬
‫معتقل‬  ‫96836‬  ‫شمال البصرة‬   ‫جعفر عبد الباقي رمضان حسين‬    ‫422‬
‫معتقل‬  ‫31142‬   ‫البصرة‬    ‫جالل باقر محمود عواد ال الحكيم‬  ‫132‬
‫معتقل‬  ‫44135‬   ‫البصرة‬   ‫جالل جار اهلل عمر حسين الزبيدي‬   ‫232‬
‫معتقل‬  ‫25353‬   ‫الرصافة‬    ‫جالل جعفر عبد الرحمن سليمان‬   ‫332‬
‫معتقل‬  ‫53943‬   ‫الفضيلية‬    ‫جليل محمد محمد علي الحلوائي‬   ‫632‬
‫معتقل‬  ‫88404‬   ‫الرصافة‬    ‫جمال جعفر عبد الرحمن سليمان‬   ‫732‬
‫معتقل‬  ‫83136‬    ‫المثنى‬  ‫جمال علي دهيلي سلمان الموسوي‬    ‫042‬
‫معتقل‬  ‫91391‬    ‫ميسان‬        ‫جمعة بدن حافظ سعدون‬   ‫242‬
‫معتقل‬  ‫65462‬  ‫شرق القناة‬       ‫جمعة فلحي موسى محمد‬    ‫442‬
‫معتقل‬  ‫80162‬    ‫الكرخ‬        ‫جميل باوي فرهاد الوالي‬  ‫542‬
‫معتقل‬  ‫47823‬   ‫كربالء‬        ‫جميل رضا غريب محمد‬    ‫642‬
‫معتقل‬  ‫29236‬  ‫شرق القناة‬        ‫جنان بشار شناوة جابر‬  ‫742‬
‫معتقل‬  ‫20112‬   ‫البصرة‬       ‫جنان حاتم محيسن علوان‬   ‫842‬
‫معتقل‬  ‫81105‬   ‫البصرة‬        ‫جهاد حميد صالح مشكور‬   ‫052‬
‫معتقل‬  ‫70404‬    ‫ديالى‬         ‫جواد خنفر كاظم حسين‬   ‫152‬
‫معتقل‬  ‫98063‬    ‫كربالء‬         ‫جواد طالب جواد جبر‬  ‫252‬
‫معتقل‬  ‫30931‬  ‫شمال البصرة‬        ‫جواد كاظم بارح محسن‬   ‫452‬
‫معتقل‬  ‫69644‬  ‫شرق القناة‬  ‫جواد كاظم جعفر حسين الموسوي‬    ‫552‬
‫معتقل‬  ‫58036‬   ‫ذي قار‬          ‫جواد كاظم جياد عطية‬  ‫652‬
‫معتقل‬  ‫29002‬    ‫ميسان‬    ‫جواد كاظم سلمان ثجيل الشويلي‬   ‫952‬
‫معتقل‬  ‫69285‬    ‫ميسان‬         ‫جواد كاظم صابر زغير‬  ‫062‬
‫معتقل‬  ‫50346‬   ‫الديوانية‬   ‫جودي كاظم ظاهر حبيب الزيادي‬   ‫362‬
‫معتقل‬  ‫65615‬    ‫واسط‬      ‫حاتم ستار طه خميس الجنابي‬   ‫662‬
‫معتقل‬  ‫10842‬    ‫ميسان‬         ‫حاتم موزان حسين جبر‬   ‫962‬
‫معتقل‬  ‫06336‬   ‫ذي قار‬      ‫حاجي ياسين عباس صاجي‬     ‫072‬
‫معتقل‬  ‫89892‬   ‫الكاظمية‬  ‫حازم عبد الرسول عبد الرضا رشيد‬   ‫372‬
‫معتقل‬  ‫32121‬   ‫الديوانية‬       ‫حازم فريد مطشر راضي‬   ‫572‬
‫معتقل‬  ‫00493‬   ‫البصرة‬       ‫حازم مجيد محمود يوسف‬    ‫672‬
‫معتقل‬  ‫03211‬  ‫شمال البصرة‬         ‫حازم مطر جابر فعيل‬  ‫772‬
‫معتقل‬  ‫64492‬   ‫الكاظمية‬        ‫حافظ عباس ياس عباس‬    ‫872‬
‫معتقل‬  ‫06702‬  ‫شمال البصرة‬        ‫حافظ غاجي جبار رسن‬   ‫972‬
‫معتقل‬  ‫46602‬    ‫بابل‬       ‫حاكم عبد زيد كاظم الغرابي‬  ‫182‬
‫معتقل‬  ‫33654‬  ‫شرق القناة‬       ‫حامد حسن حمزة خضير‬    ‫482‬
‫معتقل‬  ‫73624‬  ‫شرق القناة‬      ‫حامد صباح حليحل المالكي‬   ‫682‬
‫معتقل‬  ‫74146‬  ‫شرق القناة‬      ‫حامد عداي سابط البو علي‬   ‫782‬
‫معتقل‬  ‫70175‬   ‫الديوانية‬       ‫حامد فليفل عيال السعيدي‬  ‫882‬
‫معتقل‬  ‫82046‬   ‫ذي قار‬        ‫حامد مهدي صالح عبد اهلل‬  ‫092‬
‫معتقل‬  ‫62403‬    ‫ميسان‬          ‫حامد نعيم وريثة شاطي‬  ‫192‬
‫معتقل‬  ‫46154‬   ‫البصرة‬      ‫حامد وصفي شحيتي الجابري‬    ‫292‬
‫معتقل‬  ‫49425‬    ‫الكرخ‬        ‫حبيب جالل مصطفى حبيب‬    ‫492‬
‫معتقل‬  ‫55192‬   ‫الكاظمية‬    ‫حبيب ناجح علوان صالح حنوش‬     ‫792‬
‫معتقل‬  ‫33936‬  ‫شرق القناة‬   ‫حسام احمد كسار عيفان القريشي‬    ‫992‬
‫معتقل‬  ‫42875‬   ‫الرصافة‬       ‫حسام قاسم محمد الحلوائي‬  ‫003‬
‫معتقل‬  ‫02382‬    ‫ميسان‬          ‫حسن جبار محمد جاسم‬   ‫203‬
‫معتقل‬  ‫33324‬  ‫شرق القناة‬        ‫حسن جودة شخيتر محمد‬   ‫303‬
‫معتقل‬  ‫84246‬   ‫ذي قار‬   ‫حسن خضير شالكة عوج الجابري‬     ‫603‬
‫معتقل‬  ‫73236‬   ‫كربالء‬      ‫حسن عبد االمير مجيد عباس‬   ‫903‬
‫معتقل‬  ‫60223‬   ‫الرصافة‬      ‫حسن عبد الكريم سلوم حسن‬    ‫013‬
‫معتقل‬  ‫94552‬    ‫تلعفر‬          ‫حسن علي حسين علي‬   ‫213‬
‫معتقل‬  ‫04782‬   ‫الكاظمية‬  ‫حسن علي عبد الرضا ناصر المياحي‬    ‫313‬
‫معتقل‬  ‫37134‬  ‫شرق القناة‬        ‫حسن علي وداعة فياض‬   ‫413‬
‫معتقل‬  ‫61203‬   ‫الرصافة‬         ‫حسن فالح عيرم موزان‬  ‫613‬
‫معتقل‬  ‫12105‬   ‫البصرة‬       ‫حسن فوزي نوار عبد الكريم‬   ‫713‬
‫معتقل‬  ‫25136‬    ‫المثنى‬          ‫حسن مطرب نجم دخل‬   ‫223‬
‫معتقل‬  ‫78654‬  ‫شرق القناة‬        ‫حسن هادي امان سلطان‬   ‫323‬
‫معتقل‬  ‫24236‬   ‫الديوانية‬          ‫حسنة لفتة جبر علي‬  ‫423‬
‫معتقل‬  ‫57053‬    ‫كربالء‬       ‫حسوني علوان جلوب جبار‬    ‫623‬
‫معتقل‬  ‫67742‬    ‫ميسان‬        ‫حسين جودة خليص رشيد‬    ‫823‬
‫معتقل‬  ‫04074‬    ‫بابل‬         ‫حسين جون حمزة حسين‬    ‫923‬
‫معتقل‬  ‫26636‬    ‫بابل‬     ‫حسين حكمة محكمة علي فنجان‬    ‫033‬
‫معتقل‬  ‫89404‬   ‫الرصافة‬   ‫حسين خضر احمد حسين العزاوي‬     ‫133‬
‫معتقل‬  ‫88985‬  ‫كركوك االول‬        ‫حسين خليل ابراهيم ولي‬  ‫333‬
‫معتقل‬  ‫13484‬   ‫الرصافة‬        ‫حسين زبون عسل حالوة‬   ‫633‬
‫معتقل‬  ‫62613‬   ‫الديوانية‬      ‫حسين صاحب جاسم عباس‬     ‫733‬
‫معتقل‬  ‫85862‬   ‫الرصافة‬    ‫حسين علوان محمد حلو العامري‬    ‫043‬
‫معتقل‬  ‫70735‬    ‫تلعفر‬          ‫حسين علي خليل يونس‬   ‫143‬
‫معتقل‬  ‫18682‬  ‫شرق القناة‬       ‫حسين علي عصواد حسين‬    ‫343‬
‫معتقل‬  ‫36775‬   ‫الرصافة‬   ‫حسين عليوي جاسم علي الزبيدي‬    ‫743‬
‫معتقل‬  ‫56725‬   ‫البصرة‬     ‫حسين كاظم حسن جابر الجابر‬    ‫253‬
‫معتقل‬  ‫28544‬  ‫شرق القناة‬        ‫حسين كاظم سلمان حمزة‬   ‫353‬
‫معتقل‬  ‫49043‬    ‫بابل‬   ‫حسين كاظم عبود ابراهيم الحسناوي‬   ‫453‬
‫معتقل‬  ‫81813‬    ‫ديالى‬    ‫حسين كامل احمد بريسم السعدي‬    ‫553‬
‫معتقل‬  ‫28523‬  ‫الكاظمية‬         ‫حسين محمد حسين علي‬    ‫653‬
‫معتقل‬  ‫23624‬  ‫شرق القناة‬       ‫حكمت جبار جلعوط الجادري‬   ‫953‬
‫معتقل‬  ‫70346‬  ‫شرق القناة‬        ‫حكيم محمود مهدي ماهود‬   ‫163‬
‫معتقل‬  ‫57336‬   ‫المثنى‬         ‫حكيمة مدلول حسين علي‬   ‫263‬
‫معتقل‬  ‫09236‬   ‫كربالء‬    ‫حليمة عبد الواحد سكر الكرعاوي‬   ‫463‬
‫معتقل‬  ‫19393‬   ‫البصرة‬            ‫حمد حبيب حمد جبر‬  ‫563‬
‫معتقل‬  ‫83444‬  ‫شرق القناة‬         ‫حمد عذيب عيثان الدلفي‬  ‫663‬
‫معتقل‬  ‫09882‬  ‫شرق القناة‬        ‫حمدان كاظم نعمة جليوي‬   ‫863‬
‫معتقل‬  ‫53855‬   ‫الدجيل‬      ‫حمدية ناجي عبد نعمة الدوري‬   ‫963‬
‫معتقل‬  ‫87346‬  ‫شرق القناة‬       ‫حمزة عباس صيفي صخيل‬     ‫073‬
‫معتقل‬  ‫67343‬   ‫النجف‬       ‫حمزة عبد الحسين هادي جواد‬   ‫273‬
‫معتقل‬  ‫45275‬   ‫الرصافة‬        ‫حمزة عبيس سلطان طاهر‬    ‫373‬
‫معتقل‬  ‫47633‬    ‫تلعفر‬         ‫حمزة علي خضر سليمان‬    ‫473‬
‫معتقل‬  ‫76336‬   ‫المثنى‬     ‫حمزية عبد السادة علكة حمادي‬   ‫773‬
‫معتقل‬  ‫13894‬   ‫البصرة‬          ‫حميد حبتر عاتي محمد‬  ‫873‬
‫معتقل‬  ‫62092‬  ‫شرق القناة‬   ‫حميد حسن مزبان خويلد الساعدي‬    ‫973‬
‫معتقل‬  ‫29272‬  ‫شرق القناة‬        ‫حميد حمادي حميد خليفة‬   ‫083‬
‫معتقل‬  ‫38352‬   ‫ميسان‬       ‫حميد حمود جبر كوجة الالمي‬   ‫183‬
‫معتقل‬  ‫38394‬   ‫البصرة‬          ‫حميد داود سلمان كمبار‬  ‫283‬
‫معتقل‬  ‫6589‬    ‫بابل‬       ‫حميد عبد المجيد كريم مطرود‬  ‫583‬
‫معتقل‬  ‫60372‬  ‫شرق القناة‬        ‫حميد محمد عاصي يعقوب‬    ‫883‬
‫معتقل‬  ‫76735‬   ‫الرصافة‬     ‫حميد محمد محمد علي الحلوائي‬    ‫983‬
‫معتقل‬  ‫83875‬   ‫الرصافة‬         ‫حميد مهدي صالح عزيز‬   ‫093‬
‫معتقل‬  ‫65146‬   ‫الكاظمية‬       ‫حميد مهلهل سوادي الربيعي‬   ‫193‬
‫معتقل‬  ‫99012‬   ‫البصرة‬         ‫حنان حاتم محيسن علوان‬   ‫293‬
‫معتقل‬  ‫81553‬   ‫الديوانية‬        ‫حنان محمد منسي محسن‬    ‫393‬
‫معتقل‬  ‫92274‬   ‫ذي قار‬           ‫حياة حسين باقر داود‬  ‫493‬
‫معتقل‬  ‫97122‬   ‫كربالء‬          ‫حيدر بزن مشير سلمان‬   ‫693‬
‫معتقل‬  ‫94636‬  ‫شرق القناة‬    ‫حيدر جاسم عطية احمد الساعدي‬    ‫793‬
‫معتقل‬  ‫06944‬  ‫شرق القناة‬     ‫حيدر حسن عبد حمود الماجدي‬    ‫004‬
‫معتقل‬  ‫52625‬    ‫بابل‬    ‫حيدر حسن محسن جاسم العزاوي‬     ‫104‬
‫معتقل‬  ‫69183‬    ‫واسط‬     ‫حيدر حسن ناتي فندي الشحماني‬    ‫204‬
‫معتقل‬  ‫48936‬  ‫شرق القناة‬          ‫حيدر صابر احمد فلحي‬  ‫504‬
‫معتقل‬  ‫84862‬   ‫الرصافة‬   ‫حيدر عبد الباقي عبد الحسين محمد‬   ‫704‬
‫معتقل‬  ‫80346‬  ‫شرق القناة‬  ‫حيدر عبد الستار عجاج لطيف الدلفي‬   ‫804‬
‫معتقل‬  ‫87824‬  ‫شرق القناة‬         ‫حيدر فرمان حسن حيدر‬   ‫314‬
‫معتقل‬  ‫90504‬   ‫الرصافة‬          ‫حيدر كامل سلمان داود‬  ‫414‬
‫معتقل‬  ‫02114‬   ‫الديوانية‬        ‫حيدر كتاب طاهر موسى‬    ‫514‬
‫معتقل‬  ‫11982‬  ‫شرق القناة‬   ‫حيدر لفتة شهيب حمد الزهراوي‬     ‫714‬
‫معتقل‬  ‫94913‬   ‫الكاظمية‬   ‫حيدر محمد سلمان علي الحميداوي‬     ‫814‬
‫معتقل‬  ‫13975‬    ‫بابل‬         ‫حيدر منديل مالك حمزة‬   ‫914‬
‫معتقل‬  ‫46012‬  ‫شرق القناة‬         ‫خالد جاسم محمد صكر‬    ‫224‬
‫معتقل‬  ‫52165‬    ‫بابل‬        ‫خالد حميد بريس التميمي‬   ‫324‬
‫معتقل‬  ‫91834‬    ‫االنبار‬         ‫خالد خلف علي فارس‬    ‫524‬
‫معتقل‬  ‫60426‬  ‫شمال البصرة‬        ‫خالد شبانة عبد اهلل عبيد‬  ‫624‬
‫معتقل‬  ‫46725‬   ‫البصرة‬        ‫خالد شرهان كريم االسدي‬    ‫724‬
‫معتقل‬  ‫61142‬    ‫ميسان‬   ‫خالد عوان سرحان خنجر الساعدي‬     ‫234‬
‫معتقل‬  ‫82862‬  ‫شرق القناة‬        ‫خالد عيسى مرزا حسين‬    ‫334‬
‫معتقل‬  ‫09136‬    ‫الكرخ‬       ‫خالد محمد علي شرف الدين‬    ‫534‬
‫معتقل‬  ‫46002‬    ‫ميسان‬         ‫خالد محمد فاخر صادق‬    ‫634‬
‫معتقل‬  ‫17444‬  ‫شرق القناة‬    ‫خالد محمد محمود محمد الرحال‬    ‫734‬
‫معتقل‬  ‫85742‬    ‫ميسان‬          ‫خالد مزعل فهد حسن‬    ‫834‬
‫معتقل‬  ‫59755‬   ‫الدجيل‬      ‫خالدة ناجي عبد نعمة الدوري‬    ‫934‬
‫معتقل‬  ‫03454‬  ‫شرق القناة‬     ‫خديجة خان محمد احمد الفيلي‬    ‫144‬
‫معتقل‬  ‫99883‬    ‫الكرخ‬   ‫خضير حمود صالح مصارع الجبوري‬      ‫544‬
‫معتقل‬  ‫72623‬  ‫شرق القناة‬       ‫خضير زغير خلف كويطع‬     ‫644‬
‫معتقل‬  ‫70743‬    ‫ميسان‬    ‫خضير عباس صوب اهلل الساعدي‬      ‫844‬
‫معتقل‬  ‫77346‬  ‫شرق القناة‬      ‫خضير عباس صيفي صخيل‬      ‫944‬
‫معتقل‬  ‫56926‬   ‫الكاظمية‬      ‫خضير عباس عبد النبي بالل‬    ‫054‬
‫معتقل‬  ‫58336‬  ‫شرق القناة‬      ‫خضير عباس كويم عذاري‬     ‫154‬
‫معتقل‬  ‫79364‬   ‫الرصافة‬        ‫خضير عباس مري مهنة‬     ‫254‬
‫معتقل‬  ‫9657‬   ‫الرصافة‬         ‫خليل ابراهيم علي باقر‬  ‫854‬
‫معتقل‬  ‫96803‬   ‫الكاظمية‬         ‫خليل ابراهيم مكي كاظم‬   ‫954‬
‫معتقل‬  ‫31834‬    ‫االنبار‬     ‫خليل خلف عبد اهلل الفهداوي‬   ‫164‬
‫معتقل‬  ‫74481‬  ‫شرق القناة‬      ‫خليل سلطان خضير العالق‬    ‫264‬
‫معتقل‬  ‫58623‬  ‫شرق القناة‬    ‫خليل عبد متعب كشمير الذهبي‬    ‫364‬
‫معتقل‬  ‫82853‬    ‫ديالى‬        ‫خليل نامدار وارائي حيدر‬   ‫564‬
‫معتقل‬  ‫44274‬   ‫ذي قار‬      ‫خميس شبوط خليف سماري‬      ‫664‬
‫معتقل‬  ‫12331‬    ‫الدجيل‬        ‫خولة عز الدين عبد نعمة‬   ‫864‬
‫معتقل‬  ‫1335‬   ‫الكاظمية‬          ‫داود سالم حسين علي‬   ‫964‬
‫معتقل‬  ‫48443‬   ‫كربالء‬      ‫دالل ذيبان عبد الرسول رجب‬    ‫474‬
‫معتقل‬  ‫89514‬    ‫بابل‬        ‫ذاري يوسف محمد االحمد‬    ‫774‬
‫معتقل‬  ‫10744‬  ‫شرق القناة‬   ‫رائد عبد المنعم عبد الهادي جابر‬   ‫284‬
‫معتقل‬  ‫32331‬   ‫الدجيل‬    ‫راشد حميد مجيد محمد الخزعلي‬     ‫584‬
‫معتقل‬  ‫07674‬    ‫ذي قار‬       ‫راضي رحيف سويف غريب‬     ‫684‬
‫معتقل‬  ‫17972‬  ‫شرق القناة‬     ‫رافد جعفر كاظم ناصر الياسري‬   ‫884‬
‫معتقل‬  ‫80855‬    ‫الدجيل‬      ‫رافعة حسين عبد نعمة الدوري‬   ‫194‬
‫معتقل‬  ‫04136‬    ‫المثنى‬           ‫راهي كدر علوان جبر‬  ‫494‬
‫معتقل‬  ‫79035‬    ‫البصرة‬      ‫رباط جبر علي كزار البيضاني‬   ‫594‬
‫معتقل‬  ‫65274‬   ‫ذي قار‬        ‫ربية شليش صنكور ساجت‬    ‫694‬
‫معتقل‬  ‫00741‬  ‫كركوك االول‬         ‫رجب حسن علي سمين‬    ‫894‬
‫معتقل‬  ‫47864‬    ‫بابل‬          ‫رحمن راجي عزيز احمد‬   ‫005‬
‫معتقل‬  ‫75346‬    ‫ديالى‬   ‫رحيم حسين حيدر اسماعيل الخالدي‬    ‫205‬
‫معتقل‬  ‫00552‬    ‫ميسان‬         ‫رحيم عاصي الزم سلمان‬   ‫305‬
‫معتقل‬  ‫67814‬    ‫ذي قار‬    ‫رحيم عبد الواحد خير اهلل عبد اهلل‬  ‫405‬
‫معتقل‬  ‫13046‬  ‫شرق القناة‬    ‫رحيم كاظم علي محمد الموسوي‬    ‫505‬
‫معتقل‬  ‫73782‬   ‫الكاظمية‬    ‫رزاق عبد الفتاح معزول العامري‬   ‫805‬
‫معتقل‬  ‫26274‬    ‫ذي قار‬        ‫رزاق مكطوف كاطع محمد‬    ‫905‬
‫معتقل‬  ‫68092‬  ‫شرق القناة‬     ‫رسول حيدر خان سيالن الفيلي‬   ‫215‬
‫معتقل‬  ‫43775‬   ‫الكاظمية‬     ‫رسول عبد حرب ثاية الفتالوي‬   ‫515‬
‫معتقل‬  ‫52914‬   ‫ذي قار‬         ‫رسول عيسى شناوة كاطع‬    ‫615‬
‫معتقل‬  ‫82825‬    ‫البصرة‬        ‫رشيد حطاب مريوش كريم‬    ‫715‬
‫معتقل‬  ‫43364‬   ‫البصرة‬           ‫رشيد حمد غانم محمد‬  ‫815‬
‫معتقل‬  ‫57706‬  ‫نينوى االيمن‬       ‫رضا زبير محمود زيباري‬   ‫125‬
‫معتقل‬  ‫62845‬   ‫الرصافة‬      ‫رضا عبد اهلل سلطان الهاشمي‬   ‫225‬
‫معتقل‬  ‫46294‬    ‫ديالى‬          ‫رعد جنفر كاظم حسين‬   ‫425‬
‫معتقل‬  ‫05491‬    ‫ميسان‬          ‫رعد علي موزان ناصر‬   ‫725‬
‫معتقل‬  ‫80035‬    ‫البصرة‬       ‫رعد غالب موسى علي العلي‬    ‫825‬
‫معتقل‬  ‫88144‬    ‫المثنى‬      ‫رقيب حسون عبودي سعودي‬     ‫135‬
‫معتقل‬  ‫82346‬  ‫شرق القناة‬       ‫ريم حيدر خليل محمد الخليل‬  ‫935‬
‫معتقل‬  ‫43936‬   ‫الكاظمية‬      ‫زاهد عبد االمير موسى هاشم‬   ‫145‬
‫معتقل‬  ‫54135‬    ‫البصرة‬         ‫زكي حاوي حشيش شالل‬    ‫345‬
‫معتقل‬  ‫50036‬    ‫تلعفر‬    ‫زكي محمد يعقوب محمد الفاضلي‬     ‫545‬
‫معتقل‬  ‫27236‬    ‫المثنى‬          ‫زكية دويخ خاشي احمد‬   ‫645‬
‫معتقل‬  ‫61923‬    ‫كربالء‬        ‫زكية عيسى عبد اهلل الباقر‬  ‫745‬
‫معتقل‬  ‫27972‬  ‫شرق القناة‬  ‫زنوبة طعيمة مشري ناصر الياسري‬     ‫845‬
‫معتقل‬  ‫02012‬    ‫كربالء‬   ‫زهراء علي عبد الحسين محمد باقر‬    ‫945‬
‫معتقل‬  ‫72136‬   ‫الديوانية‬  ‫زهراء مخور فياض عطية الصالحي‬     ‫055‬
‫معتقل‬  ‫24215‬  ‫شرق القناة‬          ‫زهرة حسن باقر حيدر‬   ‫155‬
‫معتقل‬  ‫14136‬    ‫المثنى‬            ‫زهرة دوخي خضور‬   ‫255‬
‫معتقل‬  ‫39046‬    ‫النجف‬         ‫زهية حسان عبود عياشي‬    ‫555‬
‫معتقل‬  ‫17346‬  ‫شرق القناة‬        ‫زهير حسن عبد اهلل خليل‬  ‫655‬
‫معتقل‬  ‫10231‬   ‫الدجيل‬         ‫زهير حسن هادي عباس‬   ‫755‬
‫معتقل‬  ‫75136‬   ‫المثنى‬         ‫زوينة عويز معن ال زياد‬  ‫855‬
‫معتقل‬  ‫38852‬   ‫ميسان‬   ‫زينب تركي ضايف غالم المكصوصي‬     ‫065‬
‫معتقل‬  ‫20855‬   ‫الدجيل‬         ‫زينب عز الدين عبد نعمة‬  ‫165‬
‫معتقل‬  ‫01772‬  ‫الرصافة‬         ‫زينب قاسم موسى مجمان‬   ‫265‬
‫معتقل‬  ‫25753‬  ‫الديوانية‬       ‫زينب مهوس غزاي صالح‬    ‫365‬
‫معتقل‬  ‫88042‬   ‫ميسان‬       ‫ساجد هاشم شاوي الفرطوسي‬    ‫465‬
‫معتقل‬  ‫23462‬   ‫واسط‬   ‫سادر جاسم عبد الكاظم صخي القريشي‬   ‫565‬
‫معتقل‬  ‫22346‬   ‫كربالء‬      ‫ساطع كاظم عمران السعداوي‬   ‫765‬
‫معتقل‬  ‫68352‬   ‫ميسان‬       ‫سالم صادق رضا نذر النجفي‬   ‫375‬
‫معتقل‬  ‫49264‬   ‫البصرة‬       ‫سالم عبد الرزاق حسون علي‬   ‫475‬
‫معتقل‬  ‫45471‬  ‫شرق القناة‬        ‫سالم عواجة موحي غانم‬   ‫675‬
‫معتقل‬  ‫29785‬  ‫الكاظمية‬      ‫سامي ابراهيم حسين الخماسي‬   ‫775‬
‫معتقل‬  ‫21324‬  ‫شرق القناة‬        ‫ستار حبوب عبيد الشامي‬  ‫285‬
‫معتقل‬  ‫66654‬  ‫شرق القناة‬        ‫ستار حمود صالح العتابي‬  ‫485‬
‫معتقل‬  ‫98845‬   ‫كربالء‬         ‫ستار حنون داغر عساف‬   ‫585‬
‫معتقل‬  ‫98292‬  ‫الكاظمية‬         ‫ستار طالب حمد حمودي‬   ‫685‬
‫معتقل‬  ‫18713‬    ‫بابل‬        ‫ستار عاصي حسين عيدان‬    ‫785‬
‫معتقل‬  ‫91792‬   ‫تلعفر‬            ‫سرحان عطو حنش‬   ‫985‬
‫معتقل‬  ‫09244‬  ‫شرق القناة‬      ‫سرور عبد الواحد متعب حميد‬   ‫095‬
‫معتقل‬  ‫44993‬  ‫الكاظمية‬       ‫سعاد محمد حسن محمد علي‬    ‫195‬
‫معتقل‬  ‫15503‬   ‫كربالء‬    ‫سعد جبار سلمان حسين السيالوي‬    ‫395‬
‫معتقل‬  ‫60675‬   ‫كربالء‬           ‫سعد حسون علي كاظم‬   ‫495‬
‫معتقل‬  ‫72346‬  ‫شرق القناة‬   ‫سعد عزيز عبد الواحد زين العابدين‬  ‫695‬
‫معتقل‬  ‫51142‬   ‫ميسان‬         ‫سعد عودة عيسى عليوي‬   ‫795‬
‫معتقل‬  ‫53842‬   ‫ميسان‬        ‫سعد فهد عبد علي مال اهلل‬  ‫895‬
‫معتقل‬  ‫39862‬  ‫شرق القناة‬          ‫سعد لفتة يونس صالح‬  ‫006‬
‫معتقل‬  ‫58523‬  ‫الكاظمية‬          ‫سعد محمد حسين علي‬   ‫106‬
‫معتقل‬  ‫98274‬   ‫ذي قار‬          ‫سعد محمد فنجان محمد‬  ‫206‬
‫معتقل‬  ‫94136‬   ‫المثنى‬      ‫سعد مطرب نجم دخل الحساني‬    ‫306‬
‫معتقل‬  ‫46515‬   ‫واسط‬           ‫سعد مناتي فندي مطير‬  ‫406‬
‫معتقل‬  ‫38662‬  ‫شرق القناة‬        ‫سعدون جبار انهام غياض‬   ‫606‬
‫معتقل‬  ‫69336‬  ‫الرصافة‬        ‫سعدون سالم سريح مبارك‬   ‫906‬
‫معتقل‬  ‫32695‬   ‫الرصافة‬       ‫سعدون صادق رحيم محمود‬    ‫016‬
‫معتقل‬  ‫14491‬   ‫ميسان‬         ‫سعدون طعمة زايد صالح‬   ‫116‬
‫معتقل‬  ‫45715‬  ‫الكاظمية‬      ‫سعدون محمد حسن عبد علي‬    ‫216‬
‫معتقل‬  ‫5027‬    ‫بابل‬    ‫سعدي غزال غنام خضير الخفاجي‬      ‫516‬
‫معتقل‬  ‫57292‬   ‫الكاظمية‬           ‫سعيد باقر هادي عزيز‬  ‫816‬
‫معتقل‬  ‫48001‬   ‫الديوانية‬     ‫سعيد حسين شالكة الموسوي‬     ‫916‬
‫معتقل‬  ‫10432‬    ‫خانقين‬          ‫سعيد حسين محمد ثامر‬   ‫026‬
‫معتقل‬  ‫78046‬   ‫الديوانية‬        ‫سعيد حميد صنافي جاسم‬    ‫126‬
‫معتقل‬  ‫50774‬   ‫ذي قار‬        ‫سعيد رضيوي حسين جبارة‬     ‫226‬
‫معتقل‬  ‫77815‬   ‫الرصافة‬       ‫سعيد مهدي عبد اهلل سلطان‬    ‫426‬
‫معتقل‬  ‫67583‬    ‫ديالى‬     ‫سكينة ابراهيم اسماعيل عبد اهلل‬   ‫526‬
‫معتقل‬  ‫85824‬  ‫شرق القناة‬     ‫سالم فرحان عبد علي االسدي‬    ‫726‬
‫معتقل‬  ‫87594‬   ‫الرصافة‬       ‫سالم قاسم محمد محمد علي‬    ‫826‬
‫معتقل‬  ‫60346‬  ‫شرق القناة‬        ‫سالم محمود مهدي ماهود‬    ‫036‬
‫معتقل‬  ‫77926‬  ‫نينوى االيسر‬       ‫سلمان احمد عبد اهلل خليل‬  ‫436‬
‫معتقل‬  ‫63402‬   ‫البصرة‬    ‫سلمان عبد الحسين سلمان محمد‬     ‫536‬
‫معتقل‬  ‫02731‬   ‫الدجيل‬     ‫سلمان عبد الهادي حسين محمد‬     ‫636‬
‫معتقل‬  ‫63702‬   ‫الكاظمية‬         ‫سلمان محسن جويد علي‬    ‫836‬
‫معتقل‬  ‫71952‬    ‫ميسان‬     ‫سلمى طه ياسين مهدي التميمي‬     ‫046‬
‫معتقل‬  ‫65382‬    ‫ميسان‬           ‫سليم نوري علي جدوع‬   ‫146‬
‫معتقل‬  ‫17632‬   ‫خانقين‬         ‫سليمان سمين ميرزا رضا‬    ‫246‬
‫معتقل‬  ‫45764‬  ‫كركوك االول‬         ‫سمية جمال عزيز صادق‬    ‫446‬
‫معتقل‬  ‫23232‬  ‫نينوى االيمن‬       ‫سمير احمد عبد اهلل الدباغ‬  ‫546‬
‫معتقل‬  ‫94154‬   ‫البصرة‬         ‫سمير جعفر سلمان حمزة‬    ‫746‬
‫معتقل‬  ‫70695‬   ‫الرصافة‬        ‫سمير خضير عباس هاشم‬     ‫846‬
‫معتقل‬  ‫02092‬  ‫شرق القناة‬    ‫سمير قاسم شمخي جبر الربيعي‬     ‫156‬
‫معتقل‬  ‫90315‬  ‫شرق القناة‬        ‫سمير لعيبي حسين عجاج‬    ‫256‬
‫معتقل‬  ‫28852‬    ‫ميسان‬         ‫سميرة تركي ضايف غالم‬    ‫456‬
‫معتقل‬  ‫50581‬    ‫ميسان‬    ‫سميرة مزعل فهد حسن الشمسي‬      ‫556‬
‫معتقل‬  ‫74513‬   ‫الديوانية‬         ‫سميع حسين حمزة كاطع‬    ‫656‬
‫معتقل‬  ‫61952‬    ‫ميسان‬          ‫سناء تركي ضايف غالم‬   ‫756‬
‫معتقل‬  ‫35855‬   ‫الدجيل‬      ‫سناء حسين عبد نعمة الدوري‬     ‫856‬
‫معتقل‬  ‫38523‬   ‫الكاظمية‬         ‫سنية عبد اهلل احمد محمد‬  ‫956‬
‫معتقل‬  ‫14803‬   ‫الكاظمية‬       ‫سهام علي عبد الرضا ناصر‬    ‫066‬
‫معتقل‬  ‫80036‬    ‫تلعفر‬         ‫سهلة محمد يعقوب محمد‬    ‫166‬
‫معتقل‬  ‫01295‬  ‫شمال البصرة‬         ‫سهيل رحمن جبار عبود‬   ‫266‬
‫معتقل‬  ‫09292‬   ‫الكاظمية‬   ‫سهيل محمد باقر سهيل نجم السهيل‬     ‫366‬
‫معتقل‬  ‫54943‬   ‫الرصافة‬       ‫سهيل ناصر فاضل الرفاعي‬    ‫466‬
‫معتقل‬  ‫70855‬   ‫الدجيل‬        ‫سوسن عز الدين عبد نعمة‬    ‫666‬
‫معتقل‬  ‫44136‬    ‫المثنى‬           ‫سيد جليل عزيز محمد‬   ‫766‬
‫معتقل‬  ‫71306‬   ‫الرصافة‬          ‫شاكر حمادي راضي جابر‬   ‫866‬
‫معتقل‬  ‫44064‬    ‫واسط‬          ‫شاكر حمد عليوي العبيدي‬  ‫966‬
‫معتقل‬  ‫58036‬    ‫الكرخ‬           ‫شاكر محمد امين زهراب‬   ‫176‬
‫معتقل‬  ‫02581‬    ‫ميسان‬          ‫شاكر محمود مسلم محمود‬   ‫376‬
‫معتقل‬  ‫48036‬   ‫الرصافة‬     ‫شاكر محمود مهدي حسن القريشي‬     ‫476‬
‫معتقل‬  ‫08336‬    ‫المثنى‬         ‫شاكر منشد ساجت عمران‬    ‫576‬
‫معتقل‬  ‫82613‬   ‫الديوانية‬       ‫شفيع صاحب جاسم عكموش‬     ‫286‬
‫معتقل‬  ‫28103‬    ‫الكرخ‬         ‫شكر عباس خضير يوسف‬     ‫486‬
‫معتقل‬  ‫37706‬  ‫نينوى االيمن‬        ‫شمال زبير محمود زيباري‬   ‫686‬
‫معتقل‬  ‫47641‬  ‫كركوك االول‬    ‫شهباء غازي شويش حسين العبيدي‬     ‫786‬
‫معتقل‬  ‫74204‬    ‫تلعفر‬           ‫شيماء زينل قاسم حمو‬  ‫986‬
‫معتقل‬  ‫09884‬   ‫الديوانية‬        ‫شيماء سلمان محمد خشان‬    ‫096‬
‫معتقل‬  ‫48781‬    ‫ميسان‬      ‫صادق جعفر كاظم صالح السوداني‬    ‫296‬
‫معتقل‬  ‫08692‬    ‫كربالء‬   ‫صادق عبد الصاحب عبد الحسين الطائي‬    ‫696‬
‫معتقل‬  ‫13224‬  ‫شرق القناة‬          ‫صادق عيدان جودت اهلل‬   ‫796‬
‫معتقل‬  ‫25251‬   ‫الديوانية‬      ‫صافي شنان عبد حلو المياحي‬   ‫007‬
‫معتقل‬  ‫73711‬   ‫الكاظمية‬        ‫صالح ارحيم علي محمد علي‬   ‫107‬
‫معتقل‬  ‫41672‬    ‫خانقين‬       ‫صالح صحبت ناوخاس طهماز‬     ‫307‬
‫معتقل‬  ‫92862‬  ‫شرق القناة‬       ‫صالح عبد االئمة طاهر حواس‬   ‫407‬
‫معتقل‬  ‫09443‬    ‫كربالء‬     ‫صالح محمد سلمان حسين الشمري‬     ‫807‬
‫معتقل‬  ‫57452‬    ‫ميسان‬         ‫صالح مهدي صالح منصور‬    ‫017‬
‫معتقل‬  ‫26723‬    ‫البصرة‬          ‫صالح مهدي لفتة العيداني‬  ‫117‬
‫معتقل‬  ‫56636‬  ‫شرق القناة‬     ‫صالح مهدي نعمة جودة الموسوي‬    ‫217‬
‫معتقل‬  ‫70035‬    ‫البصرة‬   ‫صباح اسحق عبد الرسول عبد الكنعان‬    ‫517‬
‫معتقل‬  ‫52104‬   ‫الرصافة‬        ‫صباح توفيق فارس معروف‬    ‫617‬
‫معتقل‬  ‫74144‬    ‫المثنى‬         ‫صباح حلبوص داود سلمان‬    ‫817‬
‫معتقل‬  ‫95136‬    ‫المثنى‬     ‫صباح دخن ناصر حمد الزيرجاوي‬    ‫027‬
‫معتقل‬  ‫93236‬    ‫كربالء‬          ‫صباح سالم سلطان محمد‬   ‫227‬
‫معتقل‬  ‫0457‬   ‫الرصافة‬   ‫صباح عبد الغني علي عبد اهلل الشمري‬   ‫527‬
‫معتقل‬  ‫67136‬  ‫كركوك الثاني‬     ‫صباح عبد اهلل حمد الدين شريف‬   ‫627‬
‫معتقل‬  ‫08172‬   ‫الرصافة‬       ‫صباح عبد اهلل نجم عبد الرزاق‬  ‫727‬
‫معتقل‬  ‫52942‬   ‫الرصافة‬         ‫صباح محمد حميد الحلوائي‬   ‫037‬
‫معتقل‬  ‫92094‬   ‫الديوانية‬    ‫صباح مخور فياض عطية الصالحي‬     ‫137‬
‫معتقل‬  ‫07781‬    ‫ميسان‬            ‫صباح ناصر فرج غانم‬   ‫337‬
‫معتقل‬  ‫51835‬  ‫كركوك االول‬      ‫صبحي زين العابدي محمد علي‬    ‫437‬
‫معتقل‬  ‫43722‬  ‫شرق القناة‬        ‫صبحي عبد اهلل حسين علي‬   ‫637‬
‫معتقل‬  ‫15533‬  ‫شرق القناة‬      ‫صبر جسام ناعم سلمان السويدي‬   ‫737‬
‫معتقل‬  ‫00346‬   ‫ذي قار‬     ‫صبر عبيد مطرود حربي الركابي‬   ‫837‬
‫معتقل‬  ‫8962‬   ‫الرصافة‬         ‫صبري نعمة خلف سلطان‬   ‫937‬
‫معتقل‬  ‫04794‬   ‫البصرة‬        ‫صبرية حسين احمد الجادري‬   ‫047‬
‫معتقل‬  ‫15135‬   ‫البصرة‬           ‫صبيح لفتة بدر جاسم‬  ‫147‬
‫معتقل‬  ‫87992‬   ‫ميسان‬          ‫صبيحة رسن جبار طاهر‬   ‫347‬
‫معتقل‬  ‫96931‬    ‫بابل‬          ‫صبيحة ضيدان عبد زيد‬  ‫447‬
‫معتقل‬  ‫44742‬   ‫ميسان‬         ‫صبيحة موسى مولى علي‬    ‫547‬
‫معتقل‬  ‫71581‬   ‫ميسان‬      ‫صدام عبد السادة هاشم البهادلي‬  ‫747‬
‫معتقل‬  ‫84753‬  ‫الديوانية‬       ‫صفاء كاظم جاسم عكموش‬    ‫257‬
‫معتقل‬  ‫79955‬   ‫كربالء‬     ‫صفاء نور كاظم كريم الموسوي‬   ‫457‬
‫معتقل‬  ‫48523‬  ‫الكاظمية‬      ‫صالح الدين محمد حسين علي‬   ‫557‬
‫معتقل‬  ‫83282‬  ‫شرق القناة‬        ‫صالح علوان زاير احبيش‬   ‫757‬
‫معتقل‬  ‫40855‬   ‫الدجيل‬      ‫ضوية حسين عبد نعمة الدوري‬    ‫167‬
‫معتقل‬  ‫58672‬  ‫الرصافة‬   ‫ضياء حميد محمد محمد علي الحلوائي‬   ‫467‬
‫معتقل‬  ‫10082‬  ‫شرق القناة‬    ‫ضياء عبد موسى جبر السوداني‬    ‫567‬
‫معتقل‬  ‫50952‬   ‫ميسان‬          ‫طارق تركي ضايف غالم‬   ‫867‬
‫معتقل‬  ‫59725‬   ‫البصرة‬     ‫طارق حسين عباس حسن الحلفي‬     ‫967‬
‫معتقل‬  ‫38003‬   ‫ميسان‬        ‫طارق عبد الزهرة تالي ربيع‬  ‫177‬
‫معتقل‬  ‫69036‬   ‫الكرخ‬   ‫طالب عبد العزيز كيطان محمد العبودي‬  ‫577‬
‫معتقل‬  ‫40513‬  ‫الديوانية‬          ‫طاهر كاظم حسين علي‬  ‫087‬
‫معتقل‬  ‫96725‬   ‫البصرة‬         ‫طايع مشكور عجيل طالب‬   ‫187‬
‫معتقل‬  ‫67252‬   ‫الرصافة‬           ‫طه ياسين محمد ياس‬  ‫987‬
‫معتقل‬  ‫04346‬  ‫الكاظمية‬       ‫ظافر عبد الهادي حسين احمد‬  ‫097‬
‫معتقل‬  ‫92244‬   ‫المثنى‬        ‫ظاهر حبيب مجلي عليوي‬   ‫197‬
‫معتقل‬  ‫30683‬   ‫ديالى‬   ‫ظالل راهي ابراهيم اسماعيل الحمداني‬  ‫297‬
‫معتقل‬  ‫90836‬   ‫كربالء‬        ‫عادل حسين ابراهيم حسين‬   ‫597‬
‫معتقل‬  ‫30065‬   ‫كربالء‬          ‫عادل حسين بهير جثير‬  ‫697‬
‫معتقل‬  ‫00082‬  ‫شرق القناة‬        ‫عادل حلو دخن الموسوي‬   ‫797‬
‫معتقل‬  ‫58564‬   ‫البصرة‬     ‫عادل سعدون عجيل خلف المالكي‬    ‫008‬
‫معتقل‬  ‫5725‬  ‫الكاظمية‬        ‫عادل سلمان محسن محمد‬   ‫108‬
‫معتقل‬  ‫65191‬   ‫البصرة‬         ‫عادل سويدان جراد جاسم‬  ‫208‬
‫معتقل‬  ‫30044‬  ‫الكاظمية‬           ‫عادل صبر طميغ زاير‬  ‫308‬
‫معتقل‬  ‫33334‬  ‫شرق القناة‬         ‫عادل صدام سلمان كاصد‬  ‫408‬
‫معتقل‬  ‫05972‬  ‫شرق القناة‬       ‫عادل عبد العظيم نعمة داخل‬  ‫508‬
‫معتقل‬  ‫73741‬  ‫الكاظمية‬          ‫عادل علوان تقي مسافر‬  ‫608‬
‫معتقل‬  ‫51685‬   ‫ذي قار‬          ‫عادل عنيد شالل حجيمي‬  ‫808‬
‫معتقل‬  ‫30624‬  ‫شرق القناة‬          ‫عادل عيسى علي كريم‬  ‫018‬
‫معتقل‬  ‫13215‬  ‫شرق القناة‬         ‫عادل كاظم حسون القريشي‬   ‫118‬
‫معتقل‬  ‫61692‬    ‫ميسان‬            ‫عادل كامل جعفر فرحان‬  ‫318‬
‫معتقل‬  ‫34383‬   ‫الكاظمية‬          ‫عادل هاشم جاسم السعدي‬   ‫518‬
‫معتقل‬  ‫67046‬  ‫شرق القناة‬          ‫عارف مجيد ناصر حسين‬    ‫618‬
‫معتقل‬  ‫01755‬   ‫الديوانية‬        ‫عامر صاحب جاسم عكموش‬     ‫028‬
‫معتقل‬  ‫73452‬    ‫ميسان‬       ‫عامر علي حسين عودة المياحي‬    ‫328‬
‫معتقل‬  ‫08545‬    ‫واسط‬          ‫عامر عيدان حداد الزركاني‬  ‫428‬
‫معتقل‬  ‫03236‬    ‫كربالء‬        ‫عباس اسماعيل حسن حسين‬     ‫928‬
‫معتقل‬  ‫16201‬   ‫كربالء‬           ‫عباس بزون مشير سلمان‬   ‫038‬
‫معتقل‬  ‫62434‬  ‫شرق القناة‬       ‫عباس جاسم الزم جبر الساعدي‬   ‫338‬
‫معتقل‬  ‫02972‬  ‫شرق القناة‬       ‫عباس جبر مؤيد ادخيل الكعبي‬   ‫538‬
‫معتقل‬  ‫18255‬   ‫الديوانية‬         ‫عباس حسن برهان حسون‬    ‫738‬
‫معتقل‬  ‫25424‬  ‫شرق القناة‬          ‫عباس حسين لطيف رشيد‬    ‫838‬
‫معتقل‬  ‫88905‬    ‫بابل‬          ‫عباس حسين هنون عباس‬    ‫938‬
‫معتقل‬  ‫25934‬   ‫الرصافة‬           ‫عباس حميد حسن نعيس‬    ‫248‬
‫معتقل‬  ‫45042‬    ‫ميسان‬            ‫عباس حميد زهراو جبر‬   ‫348‬
‫معتقل‬  ‫90831‬   ‫الدجيل‬       ‫عباس حميد مجيد محمد الخزعلي‬    ‫448‬
‫معتقل‬  ‫73502‬   ‫البصرة‬          ‫عباس حنون مشالي شمخي‬    ‫548‬
‫معتقل‬  ‫84235‬    ‫واسط‬           ‫عباس خضير حسون عبود‬    ‫648‬
‫معتقل‬  ‫53932‬   ‫كربالء‬             ‫عباس عبد علي طالب‬   ‫948‬
‫معتقل‬  ‫34691‬   ‫الكاظمية‬          ‫عباس عبود جاسم سلطان‬   ‫058‬
‫معتقل‬  ‫41694‬    ‫ميسان‬       ‫عباس علوان حسن داود العبودة‬   ‫258‬
‫معتقل‬  ‫78163‬   ‫كربالء‬            ‫عباس فاضل جابر عبد‬   ‫558‬
‫معتقل‬  ‫93346‬    ‫بابل‬            ‫عباس كاظم حسين علي‬   ‫758‬
‫معتقل‬  ‫54955‬   ‫الديوانية‬          ‫عباس كريم لفتة بصيص‬   ‫858‬
‫معتقل‬  ‫44145‬   ‫البصرة‬         ‫عباس محسن علي الموسوي‬     ‫068‬
‫معتقل‬  ‫28481‬    ‫ميسان‬            ‫عباس مفتن مسلم عنبر‬   ‫668‬
‫معتقل‬  ‫26303‬   ‫الديوانية‬           ‫عباس ناصر نعمة هاشم‬   ‫768‬
‫معتقل‬  ‫45251‬   ‫الديوانية‬           ‫عباس نجم عبود عودة‬   ‫868‬
‫معتقل‬  ‫18281‬   ‫البصرة‬           ‫عبد االله حسن ليلو شبيب‬  ‫968‬
‫معتقل‬  ‫25414‬    ‫ميسان‬         ‫عبد االمير خيون ناصر ذرب‬   ‫378‬
‫معتقل‬  ‫20115‬  ‫شرق القناة‬        ‫عبد االمير صبري كاظم مكي‬   ‫478‬
‫معتقل‬  ‫31043‬  ‫شمال البصرة‬        ‫عبد االمير ناصر حسين علي‬   ‫088‬
‫معتقل‬  ‫52346‬   ‫البصرة‬     ‫عبد الجبار عبد الحسن ناصر حسين‬    ‫388‬
‫معتقل‬  ‫3988‬   ‫الكاظمية‬  ‫عبد الجبار علي عبد الرضا ناصر المياحي‬   ‫488‬
‫معتقل‬  ‫2439‬    ‫ديالى‬         ‫عبد الجبار محمد غريب احمد‬   ‫688‬
‫معتقل‬  ‫86313‬   ‫الكاظمية‬      ‫عبد الجليل جعفر محمد عبد النبي‬  ‫788‬
‫معتقل‬  ‫66971‬  ‫شمال البصرة‬        ‫عبد الحسن حسين منجل شكبان‬   ‫198‬
‫معتقل‬  ‫67482‬   ‫البصرة‬      ‫عبد الحسن عبد علي مريعي العسكري‬    ‫298‬
‫معتقل‬  ‫0227‬    ‫بابل‬        ‫عبد الحسين ابراهيم عباس خنجر‬   ‫398‬
‫معتقل‬  ‫58982‬  ‫شرق القناة‬          ‫عبد الحسين جبار عية جبارة‬  ‫498‬
‫معتقل‬  ‫88046‬   ‫ذي قار‬        ‫عبد الحسين جيجان طاهر الوائلي‬  ‫598‬
‫معتقل‬  ‫11864‬  ‫كركوك االول‬         ‫عبد الحسين حمدي صابر احمد‬   ‫698‬
‫معتقل‬  ‫48134‬  ‫شرق القناة‬         ‫عبد الحسين حمود جثير دعيم‬  ‫798‬
‫معتقل‬  ‫14845‬   ‫الرصافة‬        ‫عبد الحسين عبد الكريم محمد علي‬  ‫898‬
‫معتقل‬  ‫45321‬    ‫بابل‬        ‫عبد الحسين عبود جبار السيالوي‬  ‫109‬
‫معتقل‬  ‫34044‬    ‫ميسان‬       ‫عبد الحسين فيلح عبد الحسن زغير‬   ‫209‬
‫معتقل‬  ‫16313‬   ‫الكاظمية‬     ‫عبد الحسين محمد علي حمودي جاسم‬    ‫409‬
‫معتقل‬  ‫60233‬   ‫النجف‬         ‫عبد الحسين هادي طاهر القريشي‬   ‫709‬
‫معتقل‬  ‫20263‬    ‫كربالء‬         ‫عبد الحمزة جبر كسار الخفاجي‬  ‫809‬
‫معتقل‬  ‫51825‬   ‫البصرة‬        ‫عبد الحميد عبد الصمد حسين علي‬   ‫909‬
‫معتقل‬  ‫72236‬    ‫االنبار‬       ‫عبد الحميد فرحان عرموط فارس‬   ‫019‬
‫معتقل‬  ‫67191‬   ‫البصرة‬           ‫عبد الحي علك حمادي حسين‬   ‫219‬
‫معتقل‬  ‫87452‬    ‫ميسان‬       ‫عبد الخالق صادق رضا ندر النجفي‬   ‫319‬
‫معتقل‬  ‫28533‬   ‫البصرة‬   ‫عبد الخالق عبد الواحد عبد الحسين عاصي‬   ‫419‬
‫معتقل‬  ‫20624‬  ‫شرق القناة‬           ‫عبد الخالق محسن خضير‬   ‫519‬
‫معتقل‬  ‫61833‬   ‫البصرة‬          ‫عبد الرحمن ادعير سلمان علي‬  ‫619‬
‫معتقل‬  ‫83502‬   ‫البصرة‬        ‫عبد الرحمن حمد عبد الرضا مراد‬  ‫719‬
‫معتقل‬  ‫8205‬   ‫الكاظمية‬  ‫عبد الرحمن عبد الرزاق عبد الرحمن الخطيب‬   ‫819‬
‫معتقل‬  ‫73453‬   ‫الكاظمية‬             ‫عبد الرحيم حمود عكول‬  ‫129‬
‫معتقل‬  ‫23842‬    ‫ميسان‬    ‫عبد الرزاق انور لفتة عبد الحسين الذهيبي‬  ‫329‬
‫معتقل‬  ‫44605‬    ‫بابل‬        ‫عبد الرزاق علي حسين النصراوي‬   ‫429‬
‫معتقل‬  ‫49862‬  ‫شرق القناة‬         ‫عبد الرزاق فنجان عبود كاظم‬  ‫529‬
‫معتقل‬  ‫97521‬    ‫ديالى‬         ‫عبد الرزاق محمد ابراهيم رشيد‬  ‫629‬
‫معتقل‬  ‫97233‬   ‫النجف‬           ‫عبد الرزاق مهدي تريب بندر‬  ‫729‬
‫معتقل‬  ‫75155‬   ‫الكاظمية‬      ‫عبد الرزاق نوري عبد الغني البياتي‬  ‫829‬
‫معتقل‬  ‫19053‬    ‫كربالء‬      ‫عبد الرسول جبار عبد االمير االسدي‬  ‫929‬
‫معتقل‬  ‫12685‬   ‫ذي قار‬    ‫عبد الرسول شنان صالل حسن الموسوي‬     ‫139‬
‫معتقل‬  ‫30281‬   ‫البصرة‬           ‫عبد الرضا امين محمد هالل‬  ‫339‬
‫معتقل‬  ‫84811‬   ‫ذي قار‬         ‫عبد الرضا برغش جبارة حسين‬   ‫539‬
‫معتقل‬  ‫25223‬   ‫الرصافة‬          ‫عبد الرضا كاظم حسن رميض‬   ‫639‬
‫معتقل‬  ‫76444‬  ‫شرق القناة‬      ‫عبد الزهرة زيدان سنيد المكصوصي‬   ‫739‬
‫معتقل‬  ‫32021‬  ‫شرق القناة‬       ‫عبد الزهرة عبيد سلمان الخزعلي‬  ‫939‬
‫معتقل‬  ‫40162‬  ‫شرق القناة‬         ‫عبد الزهرة كاظم شناوة كريز‬  ‫149‬
‫معتقل‬  ‫45374‬   ‫ذي قار‬        ‫عبد الزهرة كريم زويد سلمان‬   ‫249‬
‫معتقل‬  ‫64623‬  ‫شرق القناة‬      ‫عبد السادة حمود بخيت الشويلي‬    ‫349‬
‫معتقل‬  ‫85636‬  ‫شرق القناة‬        ‫عبد السالم داود سعيد رحيم‬   ‫649‬
‫معتقل‬  ‫87091‬   ‫البصرة‬        ‫عبد السالم زيدان خلف سبهان‬    ‫749‬
‫معتقل‬  ‫33052‬   ‫البصرة‬           ‫عبد الشهد صالح حمادي‬    ‫849‬
‫معتقل‬  ‫12803‬   ‫الكاظمية‬     ‫عبد العظيم عبود محيسن الجيزاني‬    ‫159‬
‫معتقل‬  ‫78762‬  ‫شرق القناة‬       ‫عبد الغني جبر ابو شنة كاظم‬   ‫259‬
‫معتقل‬  ‫16344‬  ‫شرق القناة‬    ‫عبد الكاظم حسين فرحان الزيداوي‬    ‫559‬
‫معتقل‬  ‫63533‬   ‫النجف‬         ‫عبد الكاظم زاجي عاتي طاهر‬    ‫659‬
‫معتقل‬  ‫74962‬  ‫شرق القناة‬       ‫عبد الكاظم عنيد حسن عطوان‬    ‫759‬
‫معتقل‬  ‫49112‬   ‫ذي قار‬          ‫عبد الكاظم مكطوف كريدي‬    ‫859‬
‫معتقل‬  ‫73634‬  ‫شرق القناة‬      ‫عبد الكاظم منسي حسن االسدي‬     ‫959‬
‫معتقل‬  ‫64962‬  ‫شرق القناة‬       ‫عبد الكريم حسن فليح الكعبي‬   ‫169‬
‫معتقل‬  ‫07935‬   ‫البصرة‬         ‫عبد الكريم حمد حمود شناوة‬   ‫269‬
‫معتقل‬  ‫32046‬  ‫شرق القناة‬       ‫عبد الكريم زغير جاسم عباس‬    ‫469‬
‫معتقل‬  ‫67336‬    ‫المثنى‬   ‫عبد الكريم عبد االمير عبود الحسناوي‬    ‫669‬
‫معتقل‬  ‫71105‬   ‫البصرة‬   ‫عبد الكريم علي نوار عبد الكريم النوار‬   ‫869‬
‫معتقل‬  ‫78246‬    ‫ميسان‬       ‫عبد الكريم كيطان عالوي راشد‬    ‫969‬
‫معتقل‬  ‫12892‬   ‫الكاظمية‬   ‫عبد الكريم هالل حسن اسكندر الرماحي‬    ‫179‬
‫معتقل‬  ‫00036‬  ‫شرق القناة‬         ‫عبد اهلل حاتم ساجت جتير‬   ‫479‬
‫معتقل‬  ‫84204‬    ‫تلعفر‬           ‫عبد اهلل زينل قاسم حمو‬  ‫579‬
‫معتقل‬  ‫99272‬  ‫شرق القناة‬    ‫عبد اهلل سلمان جناني مراد الشمري‬    ‫679‬
‫معتقل‬  ‫72105‬   ‫البصرة‬    ‫عبد اهلل عبد الكريم محي نوار النوار‬   ‫779‬
‫معتقل‬  ‫93644‬  ‫شرق القناة‬     ‫عبد المحسن نعيم محسن مهاوش‬      ‫289‬
‫معتقل‬  ‫16413‬   ‫الديوانية‬      ‫عبد المعطي محمد جويد مهدي‬     ‫589‬
‫معتقل‬  ‫07415‬    ‫واسط‬       ‫عبد المنعم توفيق محسن الفياض‬    ‫689‬
‫معتقل‬  ‫85884‬  ‫شرق القناة‬    ‫عبد الهادي رشيد فرحان الواسطي‬     ‫099‬
‫معتقل‬  ‫96234‬  ‫شرق القناة‬   ‫عبد الهادي مراد ابراهيم عبد الوهاب‬   ‫299‬
‫معتقل‬  ‫47654‬  ‫شرق القناة‬       ‫عبد الوهاب جبر عودة العكيلي‬   ‫499‬
‫معتقل‬  ‫03893‬   ‫الكاظمية‬   ‫عبد الوهاب عبد الرضا خضير العكيلي‬    ‫599‬
‫معتقل‬  ‫62632‬  ‫شرق القناة‬      ‫عبد جاسم كاظم وشيح الساعدي‬     ‫999‬
‫معتقل‬  ‫28091‬   ‫البصرة‬          ‫عبد علي جبار غالي مطر‬   ‫1001‬
‫معتقل‬  ‫34171‬  ‫نينوى االيسر‬      ‫عبيد عبد الغفور اسماعيل امين‬   ‫8001‬
‫معتقل‬  ‫21032‬   ‫خانقين‬        ‫عثمان علي كمر احمد الجاف‬    ‫2101‬
‫معتقل‬  ‫35234‬  ‫شرق القناة‬        ‫عجيل فنجان عيسى الربيعي‬   ‫3101‬
‫معتقل‬  ‫70703‬   ‫الديوانية‬         ‫عدنان جبر طواش حسين‬    ‫5101‬
‫معتقل‬  ‫69945‬    ‫كربالء‬       ‫عدنان شهيد نجيب عبد الحسين‬    ‫9101‬
‫معتقل‬  ‫53222‬  ‫شمال البصرة‬         ‫عدنان عبد مكي شبيب‬   ‫1201‬
‫معتقل‬  ‫97454‬  ‫شرق القناة‬      ‫عدنان عطشان عليوي جمعة‬    ‫2201‬
‫معتقل‬  ‫47824‬  ‫شرق القناة‬       ‫عدنان عودة حسان مريان‬   ‫4201‬
‫معتقل‬  ‫06246‬   ‫الكاظمية‬         ‫عدنان ناجي محمد حداد‬  ‫7201‬
‫معتقل‬  ‫18434‬  ‫شرق القناة‬       ‫عدنان نافع غناوي خضير‬   ‫8201‬
‫معتقل‬  ‫72962‬  ‫شرق القناة‬         ‫عدنان نعيم علي عطية‬  ‫9201‬
‫معتقل‬  ‫05632‬  ‫شرق القناة‬  ‫عدنان هاشم مراد عبد الرحمن الفيلي‬   ‫0301‬
‫معتقل‬  ‫31855‬    ‫الدجيل‬        ‫عز الدين عبد نعمة مهدي‬  ‫4301‬
‫معتقل‬  ‫46462‬  ‫شرق القناة‬       ‫عزيز موسى غضبان حسين‬    ‫9301‬
‫معتقل‬  ‫71883‬    ‫الكرخ‬    ‫عصمت نامق شريف قادر الطلباني‬    ‫1401‬
‫معتقل‬  ‫21715‬    ‫واسط‬          ‫عظيم فارس عبيد حسن‬   ‫2401‬
‫معتقل‬  ‫28413‬   ‫الديوانية‬       ‫عقيل ثامر صاحب عكموش‬    ‫3401‬
‫معتقل‬  ‫58352‬    ‫ميسان‬           ‫عقيل صادق رضا نذر‬   ‫5401‬
‫معتقل‬  ‫62855‬    ‫الدجيل‬        ‫عقيل عز الدين عبد نعمة‬  ‫8401‬
‫معتقل‬  ‫74246‬   ‫ذي قار‬          ‫عقيل مطشر عنيد دخيل‬   ‫1501‬
‫معتقل‬  ‫00604‬   ‫الكاظمية‬       ‫عالء شناوة عبد اهلل حسين‬  ‫5501‬
‫معتقل‬  ‫37725‬   ‫البصرة‬       ‫عالء عبد الهادي هاشم احمد‬  ‫7501‬
‫معتقل‬  ‫32255‬   ‫الديوانية‬         ‫عالء كاظم محسن كاطع‬   ‫8501‬
‫معتقل‬  ‫45136‬    ‫المثنى‬          ‫عالء كامل خليل فريخ‬  ‫9501‬
‫معتقل‬  ‫45704‬   ‫الديوانية‬          ‫عالء ياسر علي ناصر‬  ‫1601‬
‫معتقل‬  ‫43564‬   ‫البصرة‬         ‫عالوي حميد عسل فدعم‬   ‫2601‬
‫معتقل‬  ‫82305‬    ‫كربالء‬      ‫عالوي رسول جودة ابو الزعل‬   ‫3601‬
‫معتقل‬  ‫36982‬  ‫شرق القناة‬         ‫عالوي كاظم عبيد حمد‬  ‫5601‬
‫معتقل‬  ‫80533‬   ‫النجف‬         ‫علوان غالب طراد علوان‬   ‫7601‬
‫معتقل‬  ‫84552‬    ‫تلعفر‬         ‫علي احمد صالح سلطان‬   ‫8601‬
‫معتقل‬  ‫04191‬   ‫البصرة‬       ‫علي احمد محمد علي التميمي‬   ‫9601‬
‫معتقل‬  ‫40955‬   ‫البصرة‬           ‫علي بدر فيصل حسين‬   ‫1701‬
‫معتقل‬  ‫62042‬    ‫ميسان‬     ‫علي جبر علوان بلعوط الساعدي‬    ‫5701‬
‫معتقل‬  ‫47042‬    ‫ميسان‬        ‫علي جلوب غضبان سريح‬    ‫6701‬
‫معتقل‬  ‫99203‬    ‫ميسان‬         ‫علي حاتم محيسن علوان‬   ‫8701‬
‫معتقل‬  ‫88926‬  ‫شرق القناة‬          ‫علي حسن طاهر جبر‬   ‫0801‬
‫معتقل‬  ‫34541‬  ‫كركوك االول‬          ‫علي حسن علي سمين‬   ‫1801‬
‫معتقل‬  ‫60484‬   ‫الرصافة‬        ‫علي حسون شبل الساعدي‬    ‫2801‬
‫معتقل‬  ‫97346‬  ‫شرق القناة‬       ‫علي حسين جبارة الجابري‬   ‫3801‬
‫معتقل‬  ‫53934‬   ‫الرصافة‬         ‫علي حسين سلمان علي‬   ‫5801‬
‫معتقل‬  ‫07255‬   ‫الديوانية‬      ‫علي حسين شالكة المسعودي‬    ‫6801‬
‫معتقل‬  ‫04236‬   ‫البصرة‬         ‫علي حسين عزيز حسين‬    ‫7801‬
‫معتقل‬  ‫71434‬  ‫شرق القناة‬        ‫علي حلو دخن الموسوي‬   ‫0901‬
‫معتقل‬  ‫40036‬    ‫الكرخ‬         ‫علي حمزة خميس تويني‬   ‫1901‬
‫معتقل‬  ‫74623‬  ‫شرق القناة‬         ‫علي حمود بخيت غافل‬   ‫2901‬
‫معتقل‬  ‫74452‬    ‫ميسان‬           ‫علي حمود جبر كوجة‬   ‫3901‬
‫معتقل‬  ‫58191‬   ‫البصرة‬        ‫علي حميد هميلي اسماري‬   ‫4901‬
‫معتقل‬  ‫9609‬   ‫الرصافة‬          ‫علي حنون فالح مطلك‬  ‫5901‬
‫معتقل‬  ‫97053‬    ‫كربالء‬          ‫علي رسول رضا احمد‬   ‫7901‬
‫معتقل‬  ‫37336‬    ‫المثنى‬        ‫علي زوري باهي البركات‬   ‫9901‬
‫معتقل‬  ‫99372‬  ‫شرق القناة‬         ‫علي سريح الزم حميدي‬   ‫0011‬
‫معتقل‬  ‫29246‬  ‫شرق القناة‬       ‫علي شديخ صروط الزبيدي‬    ‫4011‬
‫معتقل‬  ‫87513‬   ‫الديوانية‬       ‫علي صاحب جاسم عكموش‬     ‫6011‬
‫معتقل‬  ‫00474‬   ‫ذي قار‬     ‫علي صافي هاشم رضا الياسري‬    ‫7011‬
‫معتقل‬  ‫73244‬    ‫المثنى‬     ‫علي صبري نجم عبد اهلل الدويج‬   ‫8011‬
‫معتقل‬  ‫80654‬  ‫شرق القناة‬     ‫علي عبد االمير مختار الربيعي‬  ‫1111‬
‫معتقل‬  ‫98302‬    ‫كربالء‬      ‫علي عبد الحسين محمد غازي‬    ‫3111‬
‫معتقل‬  ‫14313‬   ‫الكاظمية‬  ‫علي عبد الحسين مسلم جاسم الزبيدي‬   ‫4111‬
‫معتقل‬  ‫03145‬   ‫البصرة‬       ‫علي عبد الكريم علي العبادي‬  ‫5111‬
‫معتقل‬  ‫77482‬   ‫البصرة‬      ‫علي عبد طريم مردان الصالحي‬   ‫9111‬
‫معتقل‬  ‫14336‬  ‫شرق القناة‬      ‫علي عودة علي عبيد العقابي‬  ‫2211‬
‫معتقل‬  ‫73824‬  ‫شرق القناة‬          ‫علي غالب عامر نجم‬  ‫4211‬
‫معتقل‬  ‫56245‬   ‫البصرة‬        ‫علي فاضل عبد علي احمد‬   ‫5211‬
‫معتقل‬  ‫85346‬  ‫شرق القناة‬      ‫علي فرحان مشجور الساعدي‬    ‫6211‬
‫معتقل‬  ‫42954‬    ‫ميسان‬           ‫علي قاسم الزم هاشل‬  ‫7211‬
‫معتقل‬  ‫13623‬  ‫شرق القناة‬         ‫علي قاسم مرعي محمد‬   ‫8211‬
‫معتقل‬  ‫25823‬   ‫كربالء‬           ‫علي كريم كاظم مطلك‬  ‫1311‬
‫معتقل‬  ‫90802‬  ‫شمال البصرة‬      ‫علي مجيد مكي ال سيد هاشم‬   ‫4311‬
‫معتقل‬  ‫03002‬    ‫ميسان‬        ‫علي محسن جاسم العبودي‬   ‫5311‬
‫معتقل‬  ‫31474‬   ‫ذي قار‬      ‫علي محسن عبد خشان الغرابي‬    ‫6311‬
‫معتقل‬  ‫59603‬   ‫الديوانية‬    ‫علي محمد جبر عريبي ال جويبر‬    ‫7311‬
‫معتقل‬  ‫23633‬   ‫البصرة‬         ‫علي مهدي مشيهد حسين‬    ‫3411‬
‫معتقل‬  ‫81023‬   ‫الكاظمية‬        ‫علي ناصر هادي اسماعيل‬   ‫4411‬
‫معتقل‬  ‫61105‬   ‫البصرة‬     ‫علي نوار عبد الكريم محي النوار‬  ‫6411‬
‫معتقل‬  ‫63942‬   ‫البصرة‬          ‫علي هادي جابر مطشر‬   ‫7411‬
‫معتقل‬  ‫87635‬    ‫تلعفر‬           ‫علي هادي قاسم حمو‬  ‫0511‬
‫معتقل‬  ‫00972‬   ‫الرصافة‬         ‫علي هاشم ياسين محمد‬   ‫1511‬
‫معتقل‬  ‫13373‬   ‫النجف‬          ‫عماد حسن موسى هادي‬    ‫6511‬
‫معتقل‬  ‫61664‬   ‫البصرة‬         ‫عماد عودة جعفر سلطان‬   ‫8511‬
‫معتقل‬  ‫19214‬    ‫ميسان‬         ‫عمار خلف مفتن حسين‬    ‫1611‬
‫معتقل‬  ‫09246‬   ‫الكاظمية‬        ‫عمار رياض لفتة عريبي‬    ‫2611‬
‫معتقل‬  ‫09615‬    ‫واسط‬       ‫عمار سعد مناتي الشحماني‬    ‫3611‬
‫معتقل‬  ‫15191‬   ‫البصرة‬        ‫عمار شريدة احمد حسين‬    ‫4611‬
‫معتقل‬  ‫44224‬  ‫شرق القناة‬       ‫عمار عباس خضير ناصر‬     ‫5611‬
‫معتقل‬  ‫62754‬    ‫الكرخ‬    ‫عمر سعدون محمود عبد اللطيف‬     ‫7611‬
‫معتقل‬  ‫93391‬    ‫ميسان‬        ‫عمران علي جويعد حسن‬     ‫0711‬
‫معتقل‬  ‫04793‬   ‫البصرة‬        ‫عواد ياسين جاسم محمد‬    ‫4711‬
‫معتقل‬  ‫51664‬   ‫البصرة‬   ‫عودة جعفر سلطان هاشم الخرسان‬     ‫5711‬
‫معتقل‬  ‫33136‬    ‫المثنى‬  ‫عون هادي سوادي مشاري المالكي‬     ‫7711‬
‫معتقل‬  ‫57211‬   ‫الرصافة‬          ‫عيدان داود كريم علي‬  ‫8711‬
‫معتقل‬  ‫43525‬    ‫الكرخ‬     ‫عيسى خورشيد رشيد االوسي‬     ‫0811‬
‫معتقل‬  ‫52042‬    ‫ميسان‬        ‫عيسى قاسم محسن علي‬     ‫1811‬
‫معتقل‬  ‫54623‬  ‫شرق القناة‬   ‫غازي جبير عنبر صاحي العقيلي‬     ‫2811‬
‫معتقل‬  ‫00304‬  ‫شرق القناة‬   ‫غالب جاسم عمارة شذر ال شذر‬     ‫5811‬
‫معتقل‬  ‫03172‬   ‫الدجيل‬   ‫غالب جسوم حسين احمد الخزعلي‬     ‫6811‬
‫معتقل‬  ‫33223‬   ‫الرصافة‬      ‫غالب عبد الكريم عزيز جعفر‬    ‫8811‬
‫معتقل‬  ‫03306‬   ‫الرصافة‬      ‫غالب موسى تومان علوان‬     ‫9811‬
‫معتقل‬  ‫43323‬  ‫شرق القناة‬    ‫غالي سعيد لعيبي بدر التميمي‬   ‫0911‬
‫معتقل‬  ‫60384‬   ‫البصرة‬     ‫غانم حبيب عبد اللطيف طعمة‬    ‫1911‬
‫معتقل‬  ‫89484‬   ‫الرصافة‬        ‫غانم حسين جدوع محمد‬    ‫2911‬
‫معتقل‬  ‫61222‬  ‫شمال البصرة‬        ‫غني بارود ماهود عبود‬   ‫4911‬
‫معتقل‬  ‫03346‬  ‫شرق القناة‬         ‫غني جاسم حداد صالح‬   ‫5911‬
‫معتقل‬  ‫67223‬   ‫الرصافة‬   ‫غنية محمد خضير عباس العبادي‬     ‫6911‬
‫معتقل‬  ‫12855‬   ‫الدجيل‬           ‫غنية ناجي عبد نعمة‬  ‫7911‬
‫معتقل‬  ‫44441‬   ‫الدجيل‬    ‫غنيمة محمود عبد االمير الخالد‬   ‫8911‬
‫معتقل‬  ‫67091‬   ‫البصرة‬           ‫فؤاد باقر حبيب حسن‬  ‫9911‬
‫معتقل‬  ‫84783‬    ‫الكرخ‬         ‫فؤاد فالح محمد عبد اهلل‬  ‫1021‬
‫معتقل‬  ‫61382‬    ‫ميسان‬      ‫فائد صبري جاسم الموسوي‬     ‫2021‬
‫معتقل‬  ‫48692‬    ‫كربالء‬          ‫فائز هادي حسين حمد‬   ‫4021‬
‫معتقل‬  ‫07984‬   ‫الديوانية‬    ‫فائق حسين عامر فهد الحجامي‬    ‫5021‬
‫معتقل‬  ‫20862‬  ‫شرق القناة‬    ‫فائق طالب فلحي حسن الكناني‬    ‫6021‬
‫معتقل‬  ‫37694‬  ‫شمال البصرة‬          ‫فاخر علي فرج فاخر‬  ‫9021‬
‫معتقل‬  ‫52761‬    ‫الكرخ‬     ‫فارس عبد الملك محمد سليمان‬    ‫2121‬
‫معتقل‬  ‫14061‬  ‫شرق القناة‬       ‫فارس علي شناوة منيشد‬    ‫3121‬
‫معتقل‬  ‫68962‬   ‫الديوانية‬        ‫فارس محمد علي وادي‬    ‫4121‬
‫معتقل‬  ‫58211‬   ‫الرصافة‬         ‫فاروق سليم كريم محمد‬   ‫5121‬
‫معتقل‬  ‫80303‬    ‫ميسان‬        ‫فاضل حاتم محيسن علوان‬    ‫6121‬
‫معتقل‬  ‫51492‬  ‫شرق القناة‬  ‫فاضل خضير عباس رضا الكربالئي‬     ‫8121‬
‫معتقل‬  ‫17823‬   ‫كربالء‬    ‫فاضل راضي خدام ربيع المسعودي‬    ‫9121‬
‫معتقل‬  ‫08346‬   ‫الرصافة‬       ‫فاضل عباس خليل ابراهيم‬   ‫0221‬
‫معتقل‬  ‫95743‬    ‫ميسان‬       ‫فاضل عباس صوب اهلل عامر‬    ‫1221‬
‫معتقل‬  ‫04224‬  ‫شرق القناة‬         ‫فاضل عباس كريم مراد‬   ‫2221‬
‫معتقل‬  ‫04603‬   ‫خانقين‬         ‫فاضل علي محمد حسين‬    ‫4221‬
‫معتقل‬  ‫47605‬    ‫بابل‬    ‫فاضل كنين حمزة يوسف الجبوري‬     ‫6221‬
‫معتقل‬  ‫09823‬   ‫كربالء‬       ‫فاضل مدب متعب المعموري‬    ‫8221‬
‫معتقل‬  ‫89046‬    ‫كربالء‬   ‫فاضل مراد عاتي عباس النسراوي‬    ‫9221‬
‫معتقل‬  ‫09926‬    ‫ديالى‬      ‫فاضل مراد محمد علي الربيعي‬   ‫0321‬
‫معتقل‬  ‫06344‬  ‫شرق القناة‬        ‫فاضل مفتن حسين سفيح‬    ‫1321‬
‫معتقل‬  ‫92236‬  ‫كركوك االول‬    ‫فاضل موسى رضا ادهم البياتي‬    ‫2321‬
‫معتقل‬  ‫81952‬    ‫ميسان‬         ‫فاطمة تركي ضايف غالم‬   ‫4321‬
‫معتقل‬  ‫57641‬  ‫كركوك االول‬  ‫فاطمة غازي شويش حسين العبيدي‬     ‫5321‬
‫معتقل‬  ‫63142‬    ‫ميسان‬         ‫فالح حسن جبار ارخيص‬    ‫7321‬
‫معتقل‬  ‫00211‬  ‫شمال البصرة‬         ‫فالح حسن فالح حسين‬   ‫8321‬
‫معتقل‬  ‫57136‬    ‫واسط‬        ‫فتحي جاسم حميدي عسكر‬    ‫9321‬
‫معتقل‬  ‫01855‬    ‫الدجيل‬        ‫فتحية عز الدين عبد نعمة‬  ‫0421‬
‫معتقل‬  ‫43224‬  ‫شرق القناة‬       ‫فرات قاسم ناصر العماري‬   ‫3421‬
‫معتقل‬  ‫98213‬   ‫الكاظمية‬        ‫فراس ناجح علوان صالح‬    ‫6421‬
‫معتقل‬  ‫92874‬   ‫ذي قار‬       ‫فرحان جودة سلمان الزيدي‬   ‫7421‬
‫معتقل‬  ‫04413‬   ‫الديوانية‬        ‫فرحان حسين علي جاسم‬    ‫8421‬
‫معتقل‬  ‫47706‬  ‫نينوى االيمن‬      ‫فرزندة زبير محمود زيباري‬   ‫1521‬
‫معتقل‬  ‫35582‬  ‫شرق القناة‬         ‫فريد جميل سليم الطائي‬  ‫3521‬
‫معتقل‬  ‫94481‬  ‫شرق القناة‬       ‫فريد عبيد خميس مشلوش‬    ‫5521‬
‫معتقل‬  ‫29872‬   ‫الرصافة‬         ‫فضيلة حسن محمد علي‬    ‫6521‬
‫معتقل‬  ‫85136‬    ‫المثنى‬   ‫فضيلة عبد الحسن عبد السادة عكلة‬   ‫7521‬
‫معتقل‬  ‫11053‬   ‫كربالء‬     ‫فضيلة عبد الخضر حبيب سلمان‬    ‫8521‬
‫معتقل‬  ‫02954‬    ‫ميسان‬          ‫فعل حسن دهش راضي‬    ‫9521‬
‫معتقل‬  ‫76036‬  ‫كركوك الثاني‬      ‫فالح فيض اهلل كريم محمود‬   ‫1621‬
‫معتقل‬  ‫21332‬   ‫ذي قار‬         ‫فليفل جخير حنون محمد‬   ‫3621‬
‫معتقل‬  ‫38582‬  ‫شرق القناة‬       ‫فهد عبد الملك نزار سعيد‬  ‫4621‬
‫معتقل‬  ‫17825‬   ‫البصرة‬    ‫فوزي نوار عبد الكريم محي النوار‬   ‫6621‬
‫معتقل‬  ‫20043‬   ‫البصرة‬         ‫فياض عيال كاظم محسن‬    ‫9621‬
‫معتقل‬  ‫58382‬   ‫الرصافة‬      ‫فيروز جليل محمد محمد علي‬   ‫0721‬
‫معتقل‬  ‫91784‬  ‫نينوى االيمن‬  ‫فيصل حمد صالح عبد اهلل الجبوري‬   ‫1721‬
‫معتقل‬  ‫79042‬    ‫ميسان‬           ‫قاسم جبار ادعير جابر‬  ‫6721‬
‫معتقل‬  ‫23736‬  ‫شرق القناة‬    ‫قاسم حسن جودة ارميض الربيعي‬     ‫7721‬
‫معتقل‬  ‫09513‬   ‫الديوانية‬       ‫قاسم حمادي حسون الحجام‬    ‫8721‬
‫معتقل‬  ‫09235‬    ‫واسط‬         ‫قاسم دعدوش عودة جوهر‬     ‫1821‬
‫معتقل‬  ‫10544‬  ‫شرق القناة‬       ‫قاسم راضي شامي عبد اهلل‬    ‫2821‬
‫معتقل‬  ‫74636‬  ‫شرق القناة‬      ‫قاسم رحيم مجبل عبد الرسول‬    ‫3821‬
‫معتقل‬  ‫15652‬   ‫الكاظمية‬     ‫قاسم عبد الرضا نصيف الجنابي‬    ‫5821‬
‫معتقل‬  ‫82145‬   ‫البصرة‬       ‫قاسم عبد المجيد محمد الطاهر‬   ‫6821‬
‫معتقل‬  ‫30534‬  ‫شرق القناة‬  ‫قاسم عجالن عبد الرضا عبد البهادلي‬    ‫7821‬
‫معتقل‬  ‫67926‬  ‫نينوى االيسر‬          ‫قاسم محمد علي خضر‬    ‫0921‬
‫معتقل‬  ‫62682‬   ‫الرصافة‬     ‫قاسم محمد محمد علي الحلوائي‬    ‫2921‬
‫معتقل‬  ‫64443‬    ‫كربالء‬         ‫قاسم محمود كريم مصلح‬    ‫3921‬
‫معتقل‬  ‫23046‬  ‫كركوك االول‬         ‫قاسم مرتضى علي قاسم‬    ‫5921‬
‫معتقل‬  ‫75192‬   ‫الكاظمية‬     ‫قاسم ناجح علوان صالح حنوش‬     ‫6921‬
‫معتقل‬  ‫97336‬    ‫المثنى‬           ‫قبيلة حمود عبد عبار‬  ‫8921‬
‫معتقل‬  ‫86623‬  ‫شرق القناة‬      ‫قحطان عاكف حمودي النقيب‬     ‫0031‬
‫معتقل‬  ‫91346‬    ‫ديالى‬            ‫قمر دارا كريم ميرزا‬  ‫2031‬
‫معتقل‬  ‫37641‬  ‫كركوك االول‬        ‫قنبر مرتضى داود سليمان‬   ‫3031‬
‫معتقل‬  ‫20982‬  ‫شرق القناة‬       ‫قيثارة اصالن اكبر المياحي‬   ‫4031‬
‫معتقل‬  ‫03595‬   ‫كربالء‬          ‫قيس فاضل سعيد حمادي‬    ‫6031‬
‫معتقل‬  ‫95593‬   ‫البصرة‬   ‫كاصد عبد الحسين عبد جبر العبودي‬     ‫7031‬
‫معتقل‬  ‫30391‬    ‫ميسان‬        ‫كاطع قاسم خريبط الساعدي‬    ‫8031‬
‫معتقل‬  ‫11415‬  ‫شرق القناة‬         ‫كاظم اجديم سلوني كريم‬   ‫9031‬
‫معتقل‬  ‫05142‬  ‫شرق القناة‬         ‫كاظم جودي جبر محسن‬    ‫3131‬
‫معتقل‬  ‫19246‬   ‫الكاظمية‬   ‫كاظم حسوني عليوي داخل الجبوري‬     ‫4131‬
‫معتقل‬  ‫09762‬  ‫شرق القناة‬        ‫كاظم حسين اسماعيل زكم‬    ‫5131‬
‫معتقل‬  ‫18336‬    ‫المثنى‬          ‫كاظم حمادة دخل شبيلي‬   ‫6131‬
‫معتقل‬  ‫45434‬  ‫شرق القناة‬       ‫كاظم حياوي زامل الجوراني‬    ‫7131‬
‫معتقل‬  ‫72613‬   ‫الديوانية‬       ‫كاظم صاحب جاسم عكموش‬      ‫8131‬
‫معتقل‬  ‫50634‬  ‫شرق القناة‬     ‫كاظم علوان كاظم عنبر الطائي‬    ‫0231‬
‫معتقل‬  ‫46662‬  ‫شرق القناة‬         ‫كاظم قاسم دوالب حسين‬   ‫3231‬
‫معتقل‬  ‫15544‬  ‫شرق القناة‬        ‫كاظم كريم حسون المالكي‬   ‫4231‬
‫معتقل‬  ‫57246‬   ‫النجف‬            ‫كاظم محمد جواد كاظم‬   ‫5231‬
‫معتقل‬  ‫84481‬  ‫شرق القناة‬          ‫كاظم محمد كاظم صكر‬   ‫6231‬
‫معتقل‬  ‫93773‬   ‫النجف‬           ‫كاظم مهدي صالح سعيد‬    ‫7231‬
‫معتقل‬  ‫74136‬    ‫المثنى‬       ‫كاظم نصيف سلطان الزبيدي‬    ‫1331‬
‫معتقل‬  ‫15136‬    ‫المثنى‬          ‫كاظم هاشم دخل شبيلي‬   ‫3331‬
‫معتقل‬  ‫17652‬   ‫الكاظمية‬          ‫كاظمية شمال شراد صفر‬   ‫4331‬
‫معتقل‬  ‫58054‬   ‫البصرة‬             ‫كامل سالم ناهي جابر‬  ‫7331‬
‫معتقل‬  ‫16474‬    ‫ذي قار‬           ‫كامل محيسن لفتة خليفة‬  ‫8331‬
‫معتقل‬  ‫66003‬    ‫ميسان‬        ‫كريم ابو طويرة موسى جنزيل‬    ‫3431‬
‫معتقل‬  ‫56023‬   ‫الكاظمية‬           ‫كريم جبر علوان محمد‬  ‫5431‬
‫معتقل‬  ‫74145‬    ‫البصرة‬           ‫كريم جبينة كاطع مسعود‬  ‫6431‬
‫معتقل‬  ‫75372‬  ‫شرق القناة‬      ‫كريم حافظ جابر حسين الحيدري‬    ‫7431‬
‫معتقل‬  ‫38391‬    ‫ميسان‬       ‫كريم حريز علي سلطان النوفلي‬    ‫8431‬
‫معتقل‬  ‫40524‬  ‫شرق القناة‬           ‫كريم حميد جودة شيال‬  ‫1531‬
‫معتقل‬  ‫65075‬   ‫الديوانية‬          ‫كريم حنث حرز عليوي‬   ‫2531‬
‫معتقل‬  ‫73044‬   ‫الكاظمية‬          ‫كريم حواس والي ساجت‬    ‫3531‬
‫معتقل‬  ‫86203‬   ‫الرصافة‬           ‫كريم داخل عباس الالمي‬  ‫4531‬
‫معتقل‬  ‫11315‬  ‫شرق القناة‬      ‫كريم دريول فتيت حسن الفريجي‬    ‫5531‬
‫معتقل‬  ‫09235‬    ‫واسط‬          ‫كريم دعدوش عودة جوهر‬    ‫6531‬
‫معتقل‬  ‫58781‬    ‫ميسان‬           ‫كريم زيدان كاظم منصور‬   ‫9531‬
‫معتقل‬  ‫87864‬    ‫بابل‬           ‫كريم سامي فرحان حسن‬    ‫0631‬
‫معتقل‬  ‫92491‬    ‫ميسان‬            ‫كريم سعيد زويد مزعل‬  ‫1631‬
‫معتقل‬  ‫21315‬  ‫شرق القناة‬         ‫كريم سلمان داخل العلياوي‬  ‫2631‬
‫معتقل‬  ‫32982‬  ‫شرق القناة‬          ‫كريم صالل حمزة ابراهيم‬  ‫3631‬
‫معتقل‬  ‫89452‬    ‫ميسان‬      ‫كريم عاصي الزم سلمان الزبيدي‬    ‫4631‬
‫معتقل‬  ‫17934‬   ‫الكاظمية‬        ‫كريم عبد اهلل مدلول محيسن‬   ‫5631‬
‫معتقل‬  ‫02725‬    ‫بابل‬             ‫كريم عبد معين جابر‬  ‫6631‬
‫معتقل‬  ‫18914‬    ‫ذي قار‬           ‫كريم عكاب طاهر عكاب‬   ‫7631‬
‫معتقل‬  ‫24636‬  ‫شرق القناة‬            ‫كريم علك لفتة زوبع‬  ‫8631‬
‫معتقل‬  ‫03706‬    ‫بابل‬            ‫كريم محمد كاظم موسى‬   ‫0731‬
‫معتقل‬  ‫20382‬    ‫ميسان‬           ‫كريم مونس حسين عبيد‬   ‫1731‬
‫معتقل‬  ‫15314‬    ‫ميسان‬            ‫كريم نفنوف خلف سعد‬   ‫2731‬
‫معتقل‬  ‫42992‬   ‫الكاظمية‬       ‫كريم هاشم ديوان عبد الحميد‬   ‫4731‬
‫معتقل‬  ‫35036‬  ‫شرق القناة‬         ‫كريم يوسف ناصر العكيلي‬   ‫5731‬
‫معتقل‬  ‫3642‬   ‫الكاظمية‬         ‫كريمة حسون نخش حسين‬     ‫6731‬
‫معتقل‬  ‫96336‬    ‫المثنى‬   ‫كريمة حمزة عبد السادة عكلة الحساني‬   ‫7731‬
‫معتقل‬  ‫06955‬   ‫الديوانية‬         ‫كريمة صالح مهدي جاسم‬    ‫8731‬
‫معتقل‬  ‫16825‬    ‫البصرة‬           ‫كزار صحن جبار عكاب‬   ‫9731‬
‫معتقل‬  ‫17136‬   ‫الديوانية‬    ‫كفاح مخور فياض عطية الصالحي‬     ‫0831‬
‫معتقل‬  ‫7684‬    ‫واسط‬   ‫كمال محمد علي جالب راضي الغريباوي‬    ‫4831‬
‫معتقل‬  ‫47336‬    ‫المثنى‬            ‫كميلة عبد جاسم هنون‬  ‫6831‬
‫معتقل‬  ‫51736‬  ‫شمال البصرة‬        ‫لطيف ابراهيم مالك فرج اهلل‬  ‫9831‬
‫معتقل‬  ‫62346‬  ‫شرق القناة‬    ‫لطيف زاير غازي خضير الوائلي‬    ‫0931‬
‫معتقل‬  ‫02172‬  ‫شرق القناة‬       ‫لطيف منصور ناصر مهدي‬    ‫2931‬
‫معتقل‬  ‫3548‬   ‫الدجيل‬          ‫لفتة عباس احمد عزيز‬   ‫4931‬
‫معتقل‬  ‫25002‬    ‫ميسان‬           ‫ليبيا جاسب كاظم عبد‬  ‫7931‬
‫معتقل‬  ‫60323‬   ‫الرصافة‬          ‫ليث كامل بطرس يونان‬   ‫8931‬
‫معتقل‬  ‫91952‬    ‫ميسان‬          ‫ليلى تركي ضايف غالم‬   ‫9931‬
‫معتقل‬  ‫40683‬    ‫ديالى‬          ‫ليلى حميد نصيف جاسم‬   ‫0041‬
‫معتقل‬  ‫70203‬   ‫الرصافة‬      ‫ليلى محمد مارد خارع الفياض‬   ‫2041‬
‫معتقل‬  ‫06725‬   ‫البصرة‬          ‫مؤيد سلمان طاهر علي‬   ‫4041‬
‫معتقل‬  ‫92943‬   ‫الرصافة‬       ‫مؤيد محمد صالح علي القيسي‬   ‫5041‬
‫معتقل‬  ‫45582‬  ‫شرق القناة‬         ‫ماجد جميل سليم الطائي‬  ‫0141‬
‫معتقل‬  ‫54042‬    ‫ميسان‬        ‫ماجد خزعل راضي عباس‬     ‫1141‬
‫معتقل‬  ‫83346‬    ‫الكرخ‬          ‫ماجد رضا حميد خوجة‬   ‫2141‬
‫معتقل‬  ‫56553‬    ‫الكرخ‬         ‫ماجد عباس ناصر محمد‬    ‫3141‬
‫معتقل‬  ‫07932‬   ‫الكاظمية‬      ‫ماجد عبد الرحيم وهيب حسين‬   ‫4141‬
‫معتقل‬  ‫80875‬   ‫الرصافة‬     ‫ماجد عبد الكاظم عبد الحسن لفتة‬  ‫5141‬
‫معتقل‬  ‫74481‬  ‫شرق القناة‬     ‫ماجد كاظم مطر علي الموسوي‬    ‫7141‬
‫معتقل‬  ‫48932‬    ‫ميسان‬          ‫ماجد هادي محسن جبر‬   ‫8141‬
‫معتقل‬  ‫36336‬   ‫البصرة‬        ‫ماجدة جمعة ابراهيم يوسف‬   ‫9141‬
‫معتقل‬  ‫03392‬   ‫الكاظمية‬         ‫ماجدة حميد جابر يوسف‬   ‫0241‬
‫معتقل‬  ‫91012‬   ‫كربالء‬    ‫ماجدة علي عبد الحسين محمد باقر‬   ‫1241‬
‫معتقل‬  ‫78636‬  ‫شرق القناة‬      ‫ماجدة موزان عجالن الساعدي‬   ‫2241‬
‫معتقل‬  ‫22144‬    ‫المثنى‬          ‫مادح غالي عبد تويني‬  ‫3241‬
‫معتقل‬  ‫96243‬  ‫شرق القناة‬     ‫ماذي عبد السادة حسن سعدون‬    ‫4241‬
‫معتقل‬  ‫88636‬  ‫شرق القناة‬    ‫مازن احمد محمود حسين الربيعي‬    ‫5241‬
‫معتقل‬  ‫45191‬   ‫البصرة‬       ‫مالك سويدان جراد العاشوري‬   ‫6241‬
‫معتقل‬  ‫56036‬  ‫كركوك الثاني‬        ‫مبارك عزيز صادق امين‬   ‫7241‬
‫معتقل‬  ‫73346‬   ‫الكاظمية‬     ‫مبدر سلمان ويس محمد الزبيدي‬    ‫8241‬
‫معتقل‬  ‫41135‬   ‫البصرة‬          ‫مثنى ياسين جعفر محمد‬   ‫0341‬
‫معتقل‬  ‫06491‬    ‫ميسان‬          ‫مجبل رشك زغير والي‬   ‫2341‬
‫معتقل‬  ‫40341‬  ‫شرق القناة‬         ‫مجبل شالل ناصر زغير‬   ‫3341‬
‫معتقل‬  ‫66164‬    ‫كربالء‬   ‫مجيد محمد عبد الزهرة حسن الوائلي‬   ‫9341‬
‫معتقل‬  ‫38331‬   ‫الدجيل‬        ‫محاسن صفاء ساكن جاسم‬    ‫1441‬
‫معتقل‬  ‫07124‬   ‫ذي قار‬        ‫محسن خزعل نايف عسكر‬     ‫4441‬
‫معتقل‬  ‫78653‬    ‫ميسان‬     ‫محسن عباس صوب اهلل الساعدي‬     ‫6441‬
‫معتقل‬  ‫95725‬   ‫البصرة‬      ‫محسن عبد اللطيف محسن علي‬     ‫7441‬
‫معتقل‬  ‫13772‬  ‫شرق القناة‬   ‫محسن قاسم مطلك سيد الفرطوسي‬     ‫9441‬
‫معتقل‬  ‫63636‬    ‫واسط‬      ‫محسن كاظم طوفان عبد الشمري‬    ‫0541‬
‫معتقل‬  ‫54742‬    ‫ميسان‬         ‫محسن محمد محسن سموم‬     ‫1541‬
‫معتقل‬  ‫42034‬  ‫شرق القناة‬        ‫محسن هاشم حسين يوسف‬     ‫2541‬
‫معتقل‬  ‫62784‬  ‫نينوى االيمن‬        ‫محمد ابراهيم محمد موسى‬   ‫3541‬
‫معتقل‬  ‫66036‬  ‫كركوك الثاني‬     ‫محمد احمد حسن محمد الجباري‬    ‫4541‬
‫معتقل‬  ‫77091‬   ‫البصرة‬       ‫محمد احمد محمد علي التميمي‬   ‫5541‬
‫معتقل‬  ‫84682‬    ‫بابل‬     ‫محمد باقر وناس محمد حسين علي‬    ‫6541‬
‫معتقل‬  ‫30691‬   ‫ذي قار‬          ‫محمد جاسم ضيدان وادي‬   ‫7541‬
‫معتقل‬  ‫6509‬   ‫الرصافة‬     ‫محمد جاسم نصيف جسام الخزرجي‬     ‫8541‬
‫معتقل‬  ‫75236‬  ‫شرق القناة‬     ‫محمد جاسم هاشم عبد الساعدي‬    ‫9541‬
‫معتقل‬  ‫67481‬    ‫ميسان‬            ‫محمد جبار بدن محمد‬  ‫0641‬
‫معتقل‬  ‫9618‬    ‫واسط‬         ‫محمد جواد علي عبد الكريم‬  ‫3641‬
‫معتقل‬  ‫81346‬   ‫النجف‬       ‫محمد جواد محمد رضا مرتضى‬    ‫4641‬
‫معتقل‬  ‫97725‬   ‫البصرة‬           ‫محمد جياد حسين علي‬   ‫5641‬
‫معتقل‬  ‫44275‬   ‫الرصافة‬        ‫محمد حسن حسن محمد علي‬    ‫7641‬
‫معتقل‬  ‫67036‬  ‫كركوك الثاني‬    ‫محمد حسين حسن عبد اهلل شواني‬    ‫9641‬
‫معتقل‬  ‫54884‬  ‫شرق القناة‬    ‫محمد حسين خنجر محمد الموسوي‬     ‫0741‬
‫معتقل‬  ‫61615‬    ‫واسط‬    ‫محمد حسين عبد الصاحب صبري حسين‬     ‫1741‬
‫معتقل‬  ‫35155‬   ‫الكاظمية‬     ‫محمد حسين علي حسين العامري‬    ‫4741‬
‫معتقل‬  ‫54136‬    ‫المثنى‬     ‫محمد حسين فرج علي االعاجيبي‬    ‫6741‬
‫معتقل‬  ‫04336‬  ‫شرق القناة‬         ‫محمد حمزة حسين لطيف‬    ‫9741‬
‫معتقل‬  ‫54145‬   ‫البصرة‬      ‫محمد حمود بدري عواد الموالي‬   ‫0841‬
‫معتقل‬  ‫49732‬   ‫الرصافة‬          ‫محمد حيدر خانة الباوية‬  ‫4841‬
‫معتقل‬  ‫55636‬    ‫واسط‬          ‫محمد خضير عباس ظاهر‬    ‫5841‬
‫معتقل‬  ‫34136‬    ‫المثنى‬     ‫محمد داموك غضب غانم العاكوبي‬    ‫6841‬
‫معتقل‬  ‫57481‬    ‫ميسان‬          ‫محمد راضي داغر حويط‬   ‫7841‬
‫معتقل‬  ‫38804‬   ‫الديوانية‬     ‫محمد رضا حسين عامر الحجامي‬    ‫8841‬
‫معتقل‬  ‫97762‬  ‫شرق القناة‬    ‫محمد ريسان سفيح حسن الدراجي‬    ‫0941‬
‫معتقل‬  ‫40581‬    ‫ميسان‬          ‫محمد زامل صحن محمد‬    ‫1941‬
‫معتقل‬  ‫99046‬   ‫النجف‬     ‫محمد زكي جعفر موسى بحر العلوم‬    ‫2941‬
‫معتقل‬  ‫75162‬   ‫الكاظمية‬         ‫محمد زوير نوفل سماري‬   ‫3941‬
‫معتقل‬  ‫19762‬  ‫شرق القناة‬    ‫محمد ساجت جزل سلمان المطيري‬    ‫4941‬
‫معتقل‬  ‫36515‬    ‫واسط‬            ‫محمد سعد مناتي فندي‬  ‫5941‬
‫معتقل‬  ‫00552‬   ‫الرصافة‬        ‫محمد شاول منخي الشويلي‬   ‫9941‬
‫معتقل‬  ‫87134‬  ‫شرق القناة‬        ‫محمد شرهان دعير حسون‬    ‫0051‬
‫معتقل‬  ‫01893‬   ‫الكاظمية‬       ‫محمد صفر حسين عبد الغفور‬   ‫3051‬
‫معتقل‬  ‫19204‬    ‫واسط‬       ‫محمد عباس علي محمد حسين‬     ‫8051‬
‫معتقل‬  ‫03643‬    ‫بابل‬          ‫محمد عباس نعمة حسين‬   ‫9051‬
‫معتقل‬  ‫50935‬   ‫البصرة‬     ‫محمد عبد الجليل عبد الحسن جاسم‬   ‫1151‬
‫معتقل‬  ‫09036‬   ‫الكرخ‬       ‫محمد عبد الزهرة فرهود محمد‬   ‫4151‬
‫معتقل‬  ‫69046‬   ‫كربالء‬       ‫محمد عبد الزهرة نعمة عيسى‬   ‫5151‬
‫معتقل‬  ‫51105‬   ‫البصرة‬       ‫محمد عبد المحسن خضير زاير‬   ‫8151‬
‫معتقل‬  ‫42153‬   ‫كربالء‬        ‫محمد عبد رهي عبد جحيش‬    ‫0251‬
‫معتقل‬  ‫81862‬  ‫شرق القناة‬       ‫محمد عذاب طعمة الحجامي‬   ‫4251‬
‫معتقل‬  ‫87482‬   ‫البصرة‬     ‫محمد عطية صالح كاظم الساعدي‬    ‫5251‬
‫معتقل‬  ‫54423‬  ‫الرصافة‬          ‫محمد علي رشيد يوسف‬   ‫9251‬
‫معتقل‬  ‫77336‬   ‫المثنى‬        ‫محمد علي يوسف ال يوسف‬    ‫0351‬
‫معتقل‬  ‫59042‬   ‫ميسان‬        ‫محمد عودة مخيلف سرحان‬    ‫2351‬
‫معتقل‬  ‫17943‬   ‫كربالء‬           ‫محمد كاظم جمعة علي‬  ‫6351‬
‫معتقل‬  ‫22861‬  ‫شرق القناة‬      ‫محمد كاظم لعيبي مهنا الالمي‬  ‫7351‬
‫معتقل‬  ‫98926‬  ‫شرق القناة‬         ‫محمد لعيبي عبود علوان‬  ‫0451‬
‫معتقل‬  ‫18245‬   ‫البصرة‬           ‫محمد لفتة غيدان طعمة‬  ‫1451‬
‫معتقل‬  ‫78926‬  ‫شرق القناة‬         ‫محمد محمود محمد احمد‬   ‫3451‬
‫معتقل‬  ‫73042‬   ‫ميسان‬           ‫محمد مزعل فهد حسن‬   ‫4451‬
‫معتقل‬  ‫51552‬   ‫ميسان‬           ‫محمد ناجي فعيل جاسم‬  ‫6451‬
‫معتقل‬  ‫00115‬  ‫شرق القناة‬         ‫محمد نمرود صبر شبوط‬   ‫8451‬
‫معتقل‬  ‫55136‬   ‫المثنى‬         ‫محمود شاكر خليل الميالي‬  ‫4551‬
‫معتقل‬  ‫84144‬   ‫المثنى‬    ‫محمود صبري نجم عبد اهلل الدريجي‬   ‫6551‬
‫معتقل‬  ‫36926‬   ‫الرصافة‬  ‫محمود عبد الجبار موسى احمد الزبيدي‬   ‫7551‬
‫معتقل‬  ‫71664‬   ‫البصرة‬         ‫محمود عودة جعفر سلطان‬   ‫9551‬
‫معتقل‬  ‫70372‬  ‫شرق القناة‬       ‫محمود محمد عاصي يعقوب‬    ‫1651‬
‫معتقل‬  ‫89942‬    ‫بابل‬         ‫محمود محمد علي مصطفى‬    ‫2651‬
‫معتقل‬  ‫58943‬   ‫كربالء‬          ‫مدحت حاتم عمران لفتة‬  ‫4651‬
‫معتقل‬  ‫45053‬   ‫كربالء‬         ‫مديحة شنان صالل حسن‬   ‫5651‬
‫معتقل‬  ‫42331‬   ‫الدجيل‬  ‫مديحة عبد الكريم محمد مهدي الخزعلي‬   ‫6651‬
‫معتقل‬  ‫11534‬  ‫شرق القناة‬     ‫مرتضى جبار حمد نور الموسوي‬    ‫7651‬
‫معتقل‬  ‫17336‬   ‫المثنى‬        ‫مروان ناظم محسن حمدان‬   ‫8651‬
‫معتقل‬  ‫99294‬   ‫خانقين‬           ‫مسعود علي احمد محمد‬  ‫1751‬
‫معتقل‬  ‫00336‬   ‫ميسان‬        ‫مسلم عبد الرحيم حسن علي‬   ‫2751‬
‫معتقل‬  ‫35065‬   ‫كربالء‬       ‫مسلم عبد السادة فرج هندول‬  ‫3751‬
‫معتقل‬  ‫35136‬   ‫المثنى‬        ‫مشعل دخل شبيلي الحساني‬   ‫4751‬
‫معتقل‬  ‫56633‬   ‫البصرة‬   ‫مصطفى عباس مرتضى حسين الحسني‬      ‫6751‬
‫معتقل‬  ‫06683‬   ‫الكرخ‬         ‫مصطفى علي حسين عباس‬    ‫8751‬
‫معتقل‬  ‫64834‬   ‫االنبار‬          ‫مصطفى يحيى علي فهد‬   ‫0851‬
‫معتقل‬  ‫51271‬    ‫تلعفر‬         ‫مصلح علي حسين العلي‬   ‫3851‬
‫معتقل‬  ‫87725‬   ‫البصرة‬          ‫معن علك حمادي حسين‬   ‫6851‬
‫معتقل‬  ‫01881‬    ‫ميسان‬        ‫ممدوح ناجي محسن حسن‬     ‫7851‬
‫معتقل‬  ‫66732‬   ‫الرصافة‬        ‫مناف فتاح محمود عباس‬   ‫8851‬
‫معتقل‬  ‫85341‬   ‫الدجيل‬       ‫منتظر فرحان دخيل الربيعي‬   ‫9851‬
‫معتقل‬  ‫70615‬    ‫واسط‬   ‫منتظر ناجي ياسر حمادي الشحماني‬    ‫0951‬
‫معتقل‬  ‫57972‬  ‫شرق القناة‬    ‫منذر جعفر كاظم ناصر الياسري‬   ‫1951‬
‫معتقل‬  ‫53502‬   ‫البصرة‬       ‫منذر دخيل عبد السادة علي‬   ‫2951‬
‫معتقل‬  ‫55775‬   ‫الرصافة‬          ‫منذر محمد حسين علي‬   ‫3951‬
‫معتقل‬  ‫58082‬  ‫شرق القناة‬     ‫منصور حسين عليوي العقابي‬    ‫5951‬
‫معتقل‬  ‫73275‬   ‫الرصافة‬     ‫منصور فنجان عيسى الربيعي‬    ‫6951‬
‫معتقل‬  ‫63936‬   ‫الديوانية‬          ‫منهل جبار عبد ظاهر‬  ‫8951‬
‫معتقل‬  ‫69872‬   ‫الرصافة‬   ‫منى حميد محمد محمد علي الحلوائي‬    ‫9951‬
‫معتقل‬  ‫68775‬   ‫الرصافة‬        ‫مها حميد محمد الحلوائي‬  ‫0061‬
‫معتقل‬  ‫7089‬   ‫الكاظمية‬         ‫مهدي حسن بشار سراج‬    ‫1061‬
‫معتقل‬  ‫54636‬  ‫شرق القناة‬        ‫مهدي خلف جاسم الكعبي‬   ‫4061‬
‫معتقل‬  ‫62572‬   ‫خانقين‬   ‫مهدي روضان اسماعيل االركوازي‬     ‫5061‬
‫معتقل‬  ‫67246‬   ‫النجف‬      ‫مهدي عبد الحمزة جاسم سويط‬    ‫8061‬
‫معتقل‬  ‫08344‬  ‫شرق القناة‬         ‫مهدي فعل مشتت عايز‬   ‫9061‬
‫معتقل‬  ‫28046‬   ‫الرصافة‬          ‫موفق محمد علي فتاح‬  ‫7161‬
‫معتقل‬  ‫77641‬  ‫كركوك االول‬       ‫ميادة غازي شويش حسين‬    ‫8161‬
‫معتقل‬  ‫86265‬   ‫الدجيل‬      ‫ميثم محمد كاظم محمد الربيعي‬   ‫9161‬
‫معتقل‬  ‫48582‬  ‫شرق القناة‬          ‫ميسم جعفر كاظم ناصر‬  ‫0261‬
‫معتقل‬  ‫65192‬   ‫الكاظمية‬   ‫ناجح علوان صالح حنوش التميمي‬     ‫1261‬
‫معتقل‬  ‫45855‬   ‫الدجيل‬           ‫ناجي عبد نعمة مهدي‬  ‫2261‬
‫معتقل‬  ‫65236‬   ‫البصرة‬          ‫ناجية حيدر رحيم بدري‬  ‫3261‬
‫معتقل‬  ‫22855‬   ‫الدجيل‬           ‫ناجية عبد نعمة مهدي‬  ‫4261‬
‫معتقل‬  ‫53145‬   ‫البصرة‬      ‫نادية رشيد حاتم كاظم الربيعي‬  ‫6261‬
‫معتقل‬  ‫07136‬    ‫ميسان‬        ‫ناصر جاسم سلمان مناحي‬    ‫8261‬
‫معتقل‬  ‫95785‬   ‫البصرة‬         ‫ناصر حسين دلي شاهين‬   ‫0361‬
‫معتقل‬  ‫52424‬  ‫شرق القناة‬         ‫ناصر حسين رحيم كاظم‬   ‫1361‬
‫معتقل‬  ‫68804‬   ‫الديوانية‬    ‫ناصر حسين عامر فهد الحجامي‬    ‫2361‬
‫معتقل‬  ‫84124‬   ‫ذي قار‬         ‫ناصر حسين عداد بديوي‬   ‫3361‬
‫معتقل‬  ‫10974‬   ‫ذي قار‬        ‫ناصر ديوان طاهر عبد اهلل‬  ‫4361‬
‫معتقل‬  ‫99092‬   ‫الديوانية‬     ‫ناصر صاحب جاسم عكموش‬      ‫6361‬
‫معتقل‬  ‫28336‬    ‫المثنى‬        ‫ناظم حمادة دخل الحساني‬   ‫7361‬
‫معتقل‬  ‫07336‬    ‫المثنى‬       ‫ناظم محسن حمدان مظلوم‬    ‫0461‬
‫معتقل‬  ‫30584‬   ‫الرصافة‬     ‫ناهض حنظل ياسين جنيم الجوراني‬     ‫2461‬
‫معتقل‬  ‫50925‬   ‫البصرة‬         ‫نبيل جواد كاظم داود العطبي‬   ‫3461‬
‫معتقل‬  ‫58904‬   ‫الديوانية‬      ‫نبيل حسين عامر فهد الحجامي‬    ‫4461‬
‫معتقل‬  ‫30936‬   ‫الرصافة‬      ‫نبيل خليل ابراهيم عبدي البياتي‬   ‫5461‬
‫معتقل‬  ‫70634‬  ‫شرق القناة‬          ‫نجاة حمادي راضي جابر‬    ‫7461‬
‫معتقل‬  ‫92492‬   ‫الكاظمية‬     ‫نجاة علي عبد الرضا ناصر المياحي‬    ‫9461‬
‫معتقل‬  ‫25913‬   ‫الكاظمية‬           ‫نجاة ناجح علوان صالح‬   ‫1561‬
‫معتقل‬  ‫82513‬   ‫الديوانية‬           ‫نجاح حسن جاسم نعمة‬   ‫2561‬
‫معتقل‬  ‫24236‬   ‫الديوانية‬          ‫نجاح مخور فياض عطية‬    ‫4561‬
‫معتقل‬  ‫90551‬  ‫كركوك االول‬           ‫نجف حسن محمد علي‬    ‫6561‬
‫معتقل‬  ‫47036‬  ‫كركوك الثاني‬          ‫نجم حسين علي محمود‬    ‫7561‬
‫معتقل‬  ‫00302‬    ‫خانقين‬          ‫نجم رحمن واراني محمد‬    ‫8561‬
‫معتقل‬  ‫79925‬   ‫البصرة‬        ‫نجم عبد الحسين عليوي جبر‬    ‫9561‬
‫معتقل‬  ‫1739‬   ‫الكاظمية‬      ‫نجم عبود عيسى احمد العارضي‬     ‫3661‬
‫معتقل‬  ‫30531‬   ‫الدجيل‬            ‫ندى حسن هادي عباس‬    ‫6661‬
‫معتقل‬  ‫50441‬   ‫الدجيل‬           ‫نديم فرحان دخيل حسين‬   ‫7661‬
‫معتقل‬  ‫9166‬   ‫البصرة‬           ‫نزار شهاب احمد شالش‬    ‫9661‬
‫معتقل‬  ‫62523‬   ‫الكاظمية‬   ‫نزار غني عبد الحسين محمد خوش بند‬     ‫0761‬
‫معتقل‬  ‫87336‬    ‫المثنى‬            ‫نزول جياد طعمة شالل‬   ‫1761‬
‫معتقل‬  ‫93353‬   ‫الرصافة‬    ‫نصير جليل محمد محمد علي الحلوائي‬     ‫3761‬
‫معتقل‬  ‫65883‬    ‫الكرخ‬          ‫نصيف جاسم حمود جاسم‬     ‫5761‬
‫معتقل‬  ‫19492‬   ‫الكاظمية‬           ‫نضال علي نجم عبد اهلل‬  ‫8761‬
‫معتقل‬  ‫25432‬  ‫شرق القناة‬          ‫نعمة جابر محمد سباهي‬   ‫9761‬
‫معتقل‬  ‫88075‬   ‫الديوانية‬           ‫نعمة جاسم نعمة راشد‬   ‫0861‬
‫معتقل‬  ‫02042‬    ‫ميسان‬      ‫نعمة حسن كاطع غضب الغرباوي‬      ‫2861‬
‫معتقل‬  ‫65742‬    ‫ميسان‬              ‫نعمة حيدر احمد كرم‬  ‫3861‬
‫معتقل‬  ‫24135‬   ‫البصرة‬              ‫نعمة مجيد مكي علي‬  ‫5861‬
‫معتقل‬  ‫89092‬   ‫الديوانية‬     ‫نعمة محسن هويدي جابر الياسري‬     ‫6861‬
‫معتقل‬  ‫34363‬   ‫كربالء‬           ‫نعمة محمود كريم مصلح‬    ‫7861‬
‫معتقل‬  ‫87491‬    ‫ميسان‬   ‫نعيس عبد الرضا رسن عيسى البهادلي‬     ‫8861‬
‫معتقل‬  ‫59881‬  ‫شرق القناة‬     ‫نعيم عبد الرضا حسن المكصوصي‬     ‫1961‬
‫معتقل‬  ‫42811‬    ‫واسط‬            ‫نعيمة عبد شمخي جبارة‬   ‫2961‬
‫معتقل‬  ‫51012‬    ‫كربالء‬      ‫نقاء حبيب عبد المجيد ال محمد‬    ‫3961‬
‫معتقل‬  ‫05413‬   ‫الديوانية‬           ‫نهاية كاظم حمود جاسم‬   ‫4961‬
‫معتقل‬  ‫11855‬    ‫الدجيل‬          ‫نهلة عز الدين عبد نعمة‬   ‫5961‬
‫معتقل‬  ‫03575‬   ‫الديوانية‬          ‫نهلة كاظم حسين موسى‬    ‫6961‬
‫معتقل‬  ‫00035‬   ‫البصرة‬     ‫نوار عبد الكريم محسن نوار النوار‬   ‫7961‬
‫معتقل‬  ‫44063‬   ‫الرصافة‬       ‫نوري سامي زوير الالمي‬   ‫9961‬
‫معتقل‬  ‫50444‬  ‫شرق القناة‬       ‫نيسان رزقو نيسان سندى‬   ‫0071‬
‫معتقل‬  ‫13454‬  ‫شرق القناة‬       ‫هادي امان سلطان محمد‬   ‫3071‬
‫معتقل‬  ‫34892‬   ‫الكاظمية‬      ‫هادي ثامر عمران مشكور‬    ‫4071‬
‫معتقل‬  ‫41855‬    ‫الدجيل‬     ‫هادي حسين عبد نعمة الدوري‬    ‫6071‬
‫معتقل‬  ‫42136‬    ‫المثنى‬     ‫هادي عباس حسين الموسوي‬     ‫9071‬
‫معتقل‬  ‫55484‬   ‫الرصافة‬         ‫هادي محمد لفتة داود‬  ‫1171‬
‫معتقل‬  ‫79282‬    ‫ميسان‬    ‫هادي نعيم محمد سلمان السالمي‬   ‫2171‬
‫معتقل‬  ‫29182‬  ‫شرق القناة‬       ‫هاشم سيد حافظ الدراجي‬   ‫7171‬
‫معتقل‬  ‫73142‬    ‫ميسان‬   ‫هاشم عذافة شويع عجمي الفرطوسي‬    ‫9171‬
‫معتقل‬  ‫51934‬   ‫الرصافة‬    ‫هاشم علي حسن احمد الموسوي‬     ‫0271‬
‫معتقل‬  ‫03092‬  ‫شرق القناة‬   ‫هاشم محمد بهلول عفن القريشي‬    ‫1271‬
‫معتقل‬  ‫90903‬   ‫الكاظمية‬      ‫هاشم محمد تقي محمد علي‬    ‫2271‬
‫معتقل‬  ‫61245‬    ‫البصرة‬        ‫هاشم محمد مزبان جاسم‬   ‫3271‬
‫معتقل‬  ‫94754‬   ‫الكاظمية‬      ‫هاشمية زبون عبد الخزاعي‬   ‫5271‬
‫معتقل‬  ‫93136‬    ‫المثنى‬     ‫هاشمية محسن عبد علي محمد‬    ‫6271‬
‫معتقل‬  ‫67641‬  ‫كركوك االول‬      ‫هالة غازي شورش حسين‬     ‫7271‬
‫معتقل‬  ‫48383‬   ‫الكاظمية‬         ‫هدى بدر جعفر ايدام‬  ‫8271‬
‫معتقل‬  ‫36531‬    ‫الدجيل‬        ‫هدى حسن هادي عباس‬    ‫9271‬
‫معتقل‬  ‫75036‬  ‫شرق القناة‬     ‫هشام صبري عصفور سلمان‬     ‫2371‬
‫معتقل‬  ‫65372‬  ‫شرق القناة‬       ‫هشام عبد اهلل امير حسين‬  ‫3371‬
‫معتقل‬  ‫75931‬  ‫شمال البصرة‬        ‫هشام ناصر محي علي‬    ‫4371‬
‫معتقل‬  ‫29046‬  ‫شرق القناة‬  ‫همام باقر عبد المجيد محسن حمودي‬   ‫9371‬
‫معتقل‬  ‫61005‬    ‫البصرة‬     ‫هناء حسن تقي محمد الجادري‬    ‫1471‬
‫معتقل‬  ‫37755‬    ‫الدجيل‬     ‫هناء حسين عبد نعمة الدوري‬   ‫2471‬
‫معتقل‬  ‫90692‬    ‫ميسان‬        ‫هناء خليل ابراهيم يوسف‬   ‫3471‬
‫معتقل‬  ‫99624‬   ‫الكاظمية‬   ‫هند حسن علي صالح محمد صالح‬     ‫4471‬
‫معتقل‬  ‫28654‬  ‫شرق القناة‬        ‫هيام هادي امان سلطان‬   ‫5471‬
‫معتقل‬  ‫49044‬   ‫الكاظمية‬          ‫هيثم بدر جعفر ايدام‬  ‫6471‬
‫معتقل‬  ‫93825‬    ‫البصرة‬    ‫هيثم مهدي معتوق عواد التميمي‬   ‫7471‬
‫معتقل‬  ‫25682‬   ‫الرصافة‬   ‫وارد حربي نفس سلمان الحمداني‬    ‫0571‬
‫معتقل‬  ‫62842‬    ‫ميسان‬       ‫وجدان حاتم محيسن علوان‬    ‫2571‬
‫معتقل‬  ‫16482‬   ‫البصرة‬        ‫ود جودت موسى شرهان‬     ‫3571‬
‫معتقل‬  ‫86336‬    ‫المثنى‬      ‫وزيرة دخل شبيلي الحساني‬   ‫5571‬
‫معتقل‬  ‫35682‬   ‫الرصافة‬      ‫وسام قاسم محمد محمد علي‬    ‫7571‬
‫معتقل‬  ‫97341‬    ‫الدجيل‬       ‫وسيم فرحان دخيل حسين‬    ‫9571‬
‫معتقل‬  ‫89925‬   ‫البصرة‬        ‫وصي باشخ فيصل بنيان‬    ‫1671‬
‫معتقل‬  ‫47452‬   ‫ميسان‬        ‫وفاء شيخة عرفات طهماز‬   ‫3671‬
‫معتقل‬  ‫75252‬   ‫ميسان‬          ‫وليد جاسم محمد حسن‬   ‫5671‬
‫معتقل‬  ‫96984‬  ‫الديوانية‬    ‫وليد حسين عامر فهد الحجامي‬   ‫6671‬
‫معتقل‬  ‫52046‬   ‫ميسان‬         ‫وليد شاكر محمود احمد‬  ‫7671‬
‫معتقل‬  ‫87424‬  ‫شرق القناة‬        ‫وليد محمد جاسم الحالني‬  ‫0771‬
‫معتقل‬  ‫26363‬   ‫كربالء‬   ‫ياس خضير عبد االمير محمد السعدي‬   ‫6771‬
‫معتقل‬  ‫94036‬  ‫شرق القناة‬        ‫ياسة كزار عباس صبيح‬   ‫8771‬
‫معتقل‬  ‫35531‬   ‫الدجيل‬       ‫ياسمين عز الدين عبد نعمة‬  ‫1871‬
‫معتقل‬  ‫96742‬   ‫ميسان‬        ‫ياسين حسن كاطع غضيب‬    ‫2871‬
‫معتقل‬  ‫98103‬   ‫الرصافة‬  ‫ياسين حمدان سيالن حسين الساعدي‬    ‫3871‬
‫معتقل‬  ‫88975‬   ‫االنبار‬      ‫ياسين خليفة حمود سليمان‬   ‫4871‬
‫معتقل‬  ‫05155‬  ‫الكاظمية‬         ‫يحيى محمد حسين علي‬   ‫6871‬
‫معتقل‬  ‫14644‬  ‫شرق القناة‬         ‫يسر هاتو راضي عطية‬   ‫8871‬
‫معتقل‬  ‫59636‬   ‫ذي قار‬        ‫يوسف خزعل نايف عسكر‬    ‫1971‬
‫معتقل‬  ‫0002‬   ‫الرصافة‬        ‫يونس حسن علي عباس‬    ‫6971‬
‫معتقل‬  ‫55283‬   ‫واسط‬           ‫حامد جابر عبد عيسى‬   ‫282‬
‫معتقل‬  ‫05852‬  ‫شرق القناة‬         ‫حسين جبار جعفر عبد‬   ‫723‬
‫معتقل‬  ‫10035‬   ‫البصرة‬         ‫رائد مالح حسن عويش‬    ‫384‬
‫معتقل‬  ‫77443‬   ‫كربالء‬       ‫رفيعة جاسم عباس مضحي‬     ‫035‬
‫معتقل‬  ‫88346‬  ‫الكاظمية‬     ‫شرار حيدر محمد باقر البياتي‬   ‫876‬
‫معتقل‬  ‫09346‬   ‫تلعفر‬         ‫شعيب ابراهيم سيد خان‬   ‫186‬
‫معتقل‬  ‫10945‬   ‫كربالء‬        ‫صبحي عبد الصاحب فتاح‬    ‫537‬
‫معتقل‬  ‫16783‬   ‫الكرخ‬     ‫صالح عزيز حسن غائب البياتي‬    ‫657‬
‫معتقل‬  ‫55163‬   ‫كربالء‬       ‫ضياء ابراهيم جاسم حسن‬    ‫367‬
‫معتقل‬  ‫44346‬  ‫شرق القناة‬         ‫عامر عيدي صبر طيل‬   ‫528‬
‫معتقل‬  ‫18122‬   ‫كربالء‬        ‫عباس محمد حسين علي‬    ‫268‬
‫معتقل‬  ‫49136‬   ‫كربالء‬     ‫عباس محمود عبد الرضا سعيد‬    ‫468‬
‫معتقل‬  ‫35133‬   ‫النجف‬       ‫عبد االمير عبد الحسن عبود‬   ‫578‬
‫معتقل‬  ‫03862‬  ‫شرق القناة‬     ‫عبد الباقي حسن كنيهر ماجود‬   ‫188‬
‫معتقل‬  ‫51833‬   ‫البصرة‬    ‫عبد الجليل مهدي حمادي ال صالح‬    ‫988‬
‫معتقل‬  ‫74732‬  ‫الديوانية‬     ‫عزيز محمد سعيد عبد الحسين‬   ‫8301‬
‫معتقل‬  ‫00562‬  ‫شرق القناة‬     ‫علي حسن جاسم كعيد الالمي‬   ‫9701‬
‫معتقل‬  ‫46926‬  ‫الرصافة‬    ‫علي عبد الحسين حبيب الحيدري‬    ‫2111‬
‫معتقل‬  ‫31272‬   ‫النجف‬      ‫علي كاظم جواد محمد سميسم‬    ‫9211‬
‫معتقل‬  ‫22834‬   ‫االنبار‬       ‫قحطان جميل عبود موسى‬    ‫9921‬
‫معتقل‬  ‫08381‬  ‫شرق القناة‬          ‫كاظم بدن علي كامل‬  ‫1131‬
‫معتقل‬  ‫98346‬   ‫البصرة‬       ‫مؤمل جميل حطاب مريوش‬    ‫3041‬
‫معتقل‬  ‫26036‬   ‫الرصافة‬      ‫مجيد علي حسين السعد‬   ‫7341‬
‫معتقل‬  ‫07564‬   ‫البصرة‬    ‫محمد جميل حطاب مريوش‬    ‫2641‬
‫معتقل‬  ‫16346‬  ‫شرق القناة‬      ‫محمد حيدر احمد جبر‬  ‫3841‬
‫معتقل‬  ‫45736‬  ‫شرق القناة‬     ‫محمد طاهر احمد مهدي‬   ‫5051‬
‫معتقل‬  ‫02253‬   ‫كربالء‬       ‫محمد علي داخل كاظم‬  ‫7251‬
‫معتقل‬  ‫31875‬   ‫الرصافة‬  ‫محمد وهيب فتاح عمر الربيعي‬   ‫1551‬
‫معتقل‬  ‫22255‬  ‫الديوانية‬      ‫مهدي كاظم ابو دعينة‬  ‫0161‬
‫معتقل‬  ‫66336‬   ‫البصرة‬    ‫نضال جمعة ابراهيم يوسف‬   ‫7761‬
‫معتقل‬  ‫90806‬   ‫خانقين‬   ‫يوسف صالح علي اسماعيل‬    ‫2971‬

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:1084
posted:1/25/2012
language:Arabic
pages:49