80 - Ηλεκτρόλυση - Ph - 3 by GourzisStathis

VIEWS: 7 PAGES: 20

									Ηλεκτρόλυση – Ph οξέος - βάσης
Γουρζής Στάθης – Φυσικός
Συνεργάτης ΕΚΦΕ Λευκάδος 2008 – 2012
Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών Νυδριού Λευκάδος
Σε αυτό το πείραμα,
θα χρησιμοποιήσουμε
το δείκτη κόκκινο λάχανο,
για να δείξουμε
την αλλαγή του Ph,
όταν σε διάλυμα
οξικού οξέος, CH3COOH,
προσθέσουμε αλάτι, NaCl,
και ύστερα κάνουμε
ηλεκτρόλυση …
 pH    0   1     2  3  4   5  6   7   8  9   10   11  12   13   14

ΚΟΚΚΙΝΟ
ΛΑΧΑΝΟ


         κόκκινο      ροζ      ιώδες      πράσινο       κίτρινο
    Πίνακας από το
    EKΦΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
Στο εργαστήριο Φυσικών Επιστημών
του σχολείου μας …
… θα χρησιμοποιήσουμε : νερό, αλάτι, τον δείκτη κόκκινο λάχανο, το οξικό οξύ και το
                υδροξείδιο του νατρίου …
                                  CH3COOH
                                           NaOH
                    NaCl
        H2O                         κόκκινο λάχανο
… και διάφορα χημικά όργανα και μη, όπως ποτήρια ζέσης, κουτάλι, λαβίδα και καλώδια …
… τον μαγνητικό αναδευτήρα και την πηγή συνεχούς ρεύματος …
Εδώ να θυμίσουμε ότι μια,
βιομηχανική μέθοδος,
παρασκευής NaOH,
είναι και η ηλεκτρόλυση πυκνού
διαλύματος χλωριούχου νατρίου (NaCl)
με αδρανή ηλεκτρόδια.
Γεμίζουμε το ποτήρι ζέσης με 150 ml νερό,
και θέτουμε τον αναδευτήρα σε λειτουργία …
                       Σε ένα άλλο μικρό ποτήρι ζέσης παίρνουμε
                       10 ml από τον δείκτη κόκκινο λάχανο …
0  1    2  3  4   5  6   7  8  9    10  11  12  13  14
  κόκκινο      ροζ      ιώδες      πράσινο     κίτρινο
                                          … και ανακατεύουμε …

  Προσθέτουμε τον δείκτη στο ποτήρι ζέσης …
Προσθέτουμε λίγες σταγόνες                  … και ανακατεύουμε πάλι …
CH3COOH, 2-3 το πολύ …
0  1   2  3   4   5  6   7  8  9    10    11  12   13   14
           ροζ      ιώδες      πράσινο         κίτρινο
Τοποθετούμε πάλι τα δύο καλώδια στο
ποτήρι ζέσης ,στερεώνοντάς τα
με δύο ξύλινες λαβίδες …
                   … και βάζουμε μια
                   κουταλιά αλάτι …
              … και βάζουμε
… συνδέουμε
              την τάση στα 10 Volt …
τα καλώδια με την πηγή …
       0  1    2  3  4   5  6   7  8  9    10  11  12  13  14
         κόκκινο      ροζ      ιώδες      πράσινο     κίτρινο
Με το ανακάτεμα
και την παροχή
τάσης στο διάλυμα …
0  1    2  3  4   5  6   7  8  9    10  11  12  13  14
  κόκκινο      ροζ      ιώδες      πράσινο     κίτρινο
0  1    2  3  4   5  6   7  8  9    10  11  12  13  14
  κόκκινο      ροζ      ιώδες      πράσινο     κίτρινο
0  1    2  3  4   5  6   7  8  9    10  11  12  13  14
  κόκκινο      ροζ      ιώδες      πράσινο     κίτρινο
0  1    2  3  4   5  6   7  8  9    10  11  12  13  14
  κόκκινο      ροζ      ιώδες      πράσινο     κίτρινο
0  1    2  3  4   5  6   7  8  9    10  11  12  13  14
  κόκκινο      ροζ      ιώδες      πράσινο     κίτρινο
   Τέλος
πειράματος …

								
To top