Docstoc

10. Sınıf Tarih Kitabının T�m Cevapları

Document Sample
10. Sınıf Tarih Kitabının T�m Cevapları Powered By Docstoc
					10. Sınıf Tarih Kitabı Tüm Cevapları
Tarih Proje Ödevi (Sayfa 17)
 Osmanlı Devletinin Balkanlara Hakim Olmaya Başlamasından Sonra Burada
Meydana Getirdigi Mimari Eserler [Cami,Han,Hamam,Köprü,Medrese] Arastırma
Yapınız Ve Resim Albümü Hazırlayınız
Osmanlı devletinin sadece Balkanlar’da 15787 adet mimari yapı inşa
ettiğini ortaya koymuşturSadece Bulgaristan’daki mimari eserlerin sayısı
3399 adettir; bu sayı, 2356 adet cami-mescit, 142 medrese, 273 mektep,
174 tekke-zaviye, 42 imaret, 116 han, 113 hamam-ılıca-kaplıca, 27 türbe,
24 köprü, 16 kervansaray, 74 çeşme, saat kuleleri, hastaneler,
bedestenler, kütüphaneler ve çeşitli sanat eserlerinden meydana gelmiştir
Günümüzde bu eserlerin büyük bir kısmı yok olmuştur; orijinal halini
koruyan eser sayısı ise çok azdır.Vardar Nehri üzerinde, Fatih Sultan
Mehmed Han tarafından yaptırılan Taş Köprü (Fatih Köprüsü) ve Samokov’da
bir Türk çeşmesiBu mimari yapılardan Romanya Babadağ’daki Sarı Saltuk
Türbesi; Arnavutluk Kruya’da Sarı Saltuk Türbesi; Bosna-Hersek Blagay’da
Sarı Saltuk Türbesi; Bulgaristan Obroçişte-Balçık’ta Akyazılı Tekkesi ve
İmareti; Köstendil’de Koca İsnak Paşa Köprüsü, Uludere Harmanlı Köprüsü;
Budapeşte’de Gül Baba Türbesi; Kosova Priştine’de Sultan Murat
Hüdavendigar Türbesi; Üsküp’te Sultan Murat Camii, Kurşunlu Han;
Filibe’de Sultan Murat Hüdavendigar Camii, Karagöz Paşa Medresesi, Hünkar
Hamamı, Şahabeddin Paşa Hamamı; Saraybosna’da Gazi Hüsrev Bey Camii;
Sofya’da Mahmut Paşa Camii ve Kervansarayı, Şumnu’da Şerif Halil Paşa
Camii, saat kulesi; Yunanistan Kavala’da Mehmet Ali Paşa Medresesi,
yeniden inşa edilen Mostar Köprüsü; Manastır-Bitola, Pirlepe’de saat
kuleleri; Peç’te Kazım Paşa Camii gibi çeşitli örnekler günümüze kadar
ulaşmıştır Ancak ne var ki, bu yapıların bazıları bakımsız ve ihmal
edilmiş durumdadırlar Özellikle Bulgaristan, Romanya, Sırbistan,
Macaristan gibi ülkelerdeki eserler, Eski Yugoslavya’da bulunanlara göre
çok daha kötü durumdadır Türk kültür mirasının bir parçası olan bu önemli
eserler, yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadırlar İhmal ve bakımsızlığın
yanı sıra yıkılmayan bazı önemli tarihi binaların farklı amaçlarla
kullanılması, bilinçsiz bir şekilde tadilat çalışmalarında bulunulması,
eserlerin ideolojik olarak tahrip edilmesi bu mimari yapıların
tükenmesine yol açmaktadır
Macaristan’da Osmanlı’dan kalan en büyük mimari eser olan Gazi Kasım Paşa
Camii şu anda kilise olarak kullanılıyor C*****n kubbesi, Hunyadi Yanoş
heykeliyle yüz yüze Peç’in en kalabalık meydanına bakıyor
Macaristan’ın her yerinde Osmanlı’nın izlerine rastlamak mümkün İşte,
Kanuni döneminde kuşatılmasına rağmen, kışın bastırması sebebiyle
alınamayan, 1596 yılında III Mehmed tarafından fethedilen Eğri
Kalesi’nden bir görünüm III Mehmed, bu zaferden dolayı, Osmanlı tarihinde
“Eğri Fatihi” olarak anılır.

Sayfa 39, 40, 41, 42
1) “İstanbul’un içinde Türk sarığını görmek, Kardinal külahını görmekten
daha iyidir” sözünü açıklayınızcevap:Osmanlı devletinin kuruluş
dönemlerinden itibaren izlediği hoşgörü politikası ile aldıgı
topraklardaki halka tanıdıgı din ve vicdan hürriyetinden dolayı bu söz
söylenmiştir
2)İstabul’un kuşatmasında Osmanlı gemilerinin Haliç’ten indirilmesinin
İstanbul’un fethine katkısı neler olabilir?
cevap:
Karadan kusatma devam etse basarısızlıklada sonuçlanabilirdi.Ama haliçten
indirilen gemiler ise bizansların molarini büyük bir ölçüde bozdu ve
fethin gidişatı degişti
3)Papa, İstanbul’ un fethi üzerine dediği “Asıl fethi şimdi gerçekleşti”
sözüyle ne ifade etmek istemiştir?
cevap:
Fatihin istanbul halkına erdigi özgürlükleri duyap papa , Osmanlı
devletinin esas zaferi şimdi kazandıgını istiraf etmiştir
4)İstanbul’ un fethinin siyasi, kültürel, ve ekonomik sonuçlarının
günümüz Avrupa’sına etkilerini değerlendiriniz.
cevap :
Büyük bir çarpıda etkisi ve gelişim içinde oldugunu görüyoruz
5)İstanbul’un nüfus yapısının çeşitliliğinden yola çıkarak Osmanlı
Devleti’nin İstanbul’ da uyguladığı yönetim hakkında neler söylenebilir?
cevap:Osmanlıların hoşgörüye dayalı yönetim anlayışı altındaki istanbul
İstanbul,sadece müslümanlar için değil aynı zamanda avrupada baskıya
uğrayan Yahudi ve Hristiyanlar için de çekim merkezi haline gelmiştir
6) Otlukbeli Savaşı’nın kazanılmasının Osmanlı Devleti açısından önemi
nedir?
cevap:
otlukbeyi şavası nın kazanılmasıyla Dogu anadolu nun güvenligi saglanmıs
oldu
7) Osmanlı Devleti’nin Venedik’e ayrıcalıklar vermesinin nedenleri
nelerdir?cevap:Osmanlı devletinde ticari hareketliliği sağlanması
açısından önemlidir.Ayrıca venedik in Haçlı birliğiden koparılması
amaçlanmıştır
8)Kırım’ın Osmanlı Devleti’ne bağlanmasının yararları neler olabilir?
cevap:
•Karadeniz bir Türk gölü haline geldi
•İpek yolu’nun karadeniz in kuzeyine giden kolu denetim altına alındı
•Kırım ın alınmasıyla Lehistan üzerine doğudan yapılacak seferlerde üs
kazanıldı
Sayfa 44 tablo ;
Anadolu Türk siyasi birligini saglamaya yönelik faaliyetler ;
karamanogullarının alınması
Anadolu siyasi ise ;
Otluk beyi savası
Balkanlardaki faaliyetler ;
sırbıstanın fethi ,eflakın fethi , Arnavutluk seferi , bosnanın fethi
Karadenizin hakimiyeti için yapılan fetihler hakkında bilgi ;
Amasranın fethi , sinop ve trabzonun fethi ve kırımın fethi
Akdeniz hakimiyeti için yapılan fetihler ile ilgili bilgi;
moranın fethi, taşoz,limni,midillinin fethi,egriboz , zenta ve kefalonya
adalarının fethi
sayfa 45 50Anadolu Türk siyasi birligini saglamaya yönelik faaliyetler ;
karamanogullarının alınması
Anadolu siyasi ise ;
Otluk beyi savası
Balkanlardaki faaliyetler ;
sırbıstanın fethi ,eflakın fethi , Arnavutluk seferi , bosnanın fethi
Karadenizin hakimiyeti için yapılan fetihler ;
Amasranın fethi , sinop ve trabzonun fethi ve kırımın fethi
Akdeniz hakimiyeti için yapılan fetihler ;
10. sınıf tarih kitabı cevapları sayfa 86-87
1=B
2=E
3=D
4=A
5=A
6=B
7=C
8=C
YDYDYYDY
boslukları sırayla yazıyrmm
kapitülasyon
fatih
seri ve örfi
harem enderun birun
defterdar ve nısancı
beylerbeyı,kadı
lonca
cografı kesıfler
ronesans
vakıf
1-Teknolojik gelişmelerle pusula pratik hale getirilip kullanılmaya
başlandı.
2-Millet sistemi Osmanlının toplumsal yapısının ırk esasına göre değil
inanç temeline göre şekillendirilmesidir.Bu sistem sayesinde Osmanlı
Devlentinde farklı topluluklar bir arada yaşamıştır.
3-Reaya devlete vergi vermekle yükümlüydü.
4-Preveze Deniz Savaşıyla Akdenizde üstünlük sağlanmış oldu.
5-Osmanlı bilim insanlarını korumayı ve onlara karşı saygılı olmayı
devlet politikası haline getirmiştir.Bilimsel çalışmalar yapanlar saray
tarafından desteklenmiştir.
6-Kadılar kararlarında tamamen serbest bırakılmışlardır.
7-Memlük Devleti yıkılmıştır.
Halifelik Osmanlıya geçmiştir.
Venedik Osmanlıya vergi ödemeye başlamıştır.8-?9-Karadenizin en önemli
ticaret limanlarından olan Kili ve Akkerman alınmıştır.Moradaki İnebahtı,
Modon, Koron ve Navadin fethedilmiştir.10-Defterdar ve nişancı

				
DOCUMENT INFO
Description: 10. Sınıf Tarih Kitabı T�m Cevapları, 10. Sınıf Tarih Kitabını Cevapları, 10.Sınıf Tarih, blogkafem, Kitap Cevapları, Tarih, Tarih Kitabı Cevapları, �dev