PPTdag1 by huanghengdong

VIEWS: 4 PAGES: 27

									    Dag 1
Armoede … een complex verhaal
 armoede is, …
 een complex verhaal
Het leven is er voor ‘iedereen’. De mate waarin màg en kàn
geleefd worden, moet echter dringend in vraag worden
gesteld. Armoede is niet iets dat je zomaar efkes opzij kan
zetten. Het is er altijd. Je kunt het nooit vergeten en het
bepaalt dag in dag uit, uur na uur, minuut na minuut wat je
doet en vooral moet laten. Mensen zoals jij en ik, je ziet ze
ergens, je ziet ze nergens, je ziet ze overal. Open je ogen
en sluit ze nooit meer voor wat je dan ziet!

            Ik ben die oorbel van 2 euro, Recht-Op, 2005
armoede is

       welkom
       - kennismaking
       - verwachtingen
       - afspraken
armoede is


     Kennismaking


       Wie is wie …?
armoede is


     Verwachtingen


         ……..
armoede is

doel
Tijdens dit vormingsonderdeel willen we jullie
een bredere kijk geven op armoede.
Door ondermeer in te brengen hoe mensen in
armoede dit alles ervaren, willen we het ‘wij –
zij denken’ doorprikken en ruimte creëren
waar ieder zijn/haar eigen ervaringen en
inzichten kan toetsen en verbreden.
armoede is
IN DIALOOG afspraken …
            •Het gaat niet over gelijk halen.
        D  D  Wij vertellen ervaringen en onze beleving hierbij.
 MENSEN MET
 ARMOEDE
 ERVARINGEN
        I  E  Deze beleving moet je niet in vraag stellen, want wat je voelt
          E  is eigen voor de persoon.
        A  L  •We moeten willen leren van elkaar. Je mag alles vragen,
        L  N  maar niet op verwijtende toon. (Passen mag) Weet dat het
            niet gemakkelijk is om over eigen gevoelens te praten of op
        O  E
            tafel te leggen.
          M
        O  E  •Wat gezegd wordt in de groep, blijft in de groep. Deze
 WERKERS   G  R  afspraak geldt niet enkel voor de deelnemers maar ook voor
          S  de organisaties die jullie vertegenwoordigen.

            •De deelnemers zijn verantwoordelijk voor eigen leerproces.
                                      7
armoede is


   pauze
armoede is


       Cultuurbeleving!

 “Wat doet dat met u als mens?
armoede is


Een schematische voorstelling
 armoede is
                 buitenkant van armoede
              Onderwijs   Cultuur        gezin                 Huisvesting
Arbeid en tewerkstelling                 Gezondheid
     Sociale contacten             Inkomen en schulden               Justitie  Welzijn
  armoede is
                 buitenkant van armoede
              Onderwijs   Cultuur         gezin                 Huisvesting
Arbeid en tewerkstelling                  Gezondheid
      Sociale contacten             Inkomen en schulden                Justitie  Welzijn
  armoede is
                 binnenkant van armoede
              Onderwijs   Cultuur         gezin                 Huisvesting
Arbeid en tewerkstelling                  Gezondheid
      Sociale contacten             Inkomen en schulden                Justitie  Welzijn
armoede is                                 1
  buitenkant van armoede
                                                 2
               Onderwijs     Cultuur
                                                            3
         gezin
                 binnenkant van armoede   Huisvesting
                      Onderwijs       Cultuur

                              Onderwijs        Cultuur
 Arbeid en tewerkstelling                    Gezondheid
                 gezin                       Huisvesting

                        gezin                        Huisvesting
      Sociale contacten                Inkomen en schulden
       Arbeid en tewerkstelling                         Gezondheid

                Justitie     Welzijn                         Gezondheid
               Arbeid en tewerkstelling

              Sociale contacten                  Inkomen en schulden


                     Sociale contacten                    Inkomen en schulden
                        Justitie      Welzijn


                               Justitie        Welzijn
 armoede is
  … een netwerk van sociale uitsluitingen op
verschillende domeinen van het maatschappelijk en
        individueel leven…
 Tewerkstelling, onderwijs,        Sociale contacten,
 huisvesting,…               vrienden, familie, hobby’s

 De ene vorm van uitsluiting kan een andere vorm van uitsluiting in
  de hand werken of versterken – ze staan niet los van elkaar

 Het scheidt de armen van de algemeen aanvaarde leefpatronen van
   de samenleving. Deze kloof kunnen ze niet op eigen kracht
              overbruggen.
armoede is


   brief van Dikke Freddy
         Erick Vlamick
armoede is


   middag pauze
armoede is
     “achter de façade”
Toelichting
Opdracht / Vragen
     - verdelen in groepjes
     - wat komt er bij je op, bij deze film
         - wat zie je ?
         - gevoelens bij jezelf / mensen in armoede ?
armoede is
armoede is
De gelaagdheid van de communicatie

        inhoudelijk niveau
  niet
 armen


                   armen
    betrekking niveau
armoede is
Aandachtspunten
 Wantrouwen als uitgangspunt
  - We durven het achterste van onze tong niet laten zien…
  -We hebben angst! Wat vinden ze van ons? Zeker als we
  kinderen hebben, dan is de angst nog groter!
  - We hebben het gevoel dat alles boven onze hoofden
  beslist wordt. We hebben weinig keuze. We voelen ons
  constant gecontroleerd.
armoede is

Kijken op armoede
• Naar armoede en andere vormen van sociale uitsluiting
 kunnen we vanuit verschillende invalshoeken kijken. In de
 eenvoudigste versie zijn er dat vier: twee ‘schuldmodellen’
 en twee ‘ongevalmodellen’, met telkens één persoonlijke
 en één maatschappelijke versie. Deze opdeling steunt op
 twee criteria: op welk niveau de oorzaak van de armoede
 wordt gezocht (de persoon of de samenleving) en of die
 oorzaak intern is (‘schuld’) of extern (‘ongeval’) (Vranken,
 1977).
Niveau          Aard van de oorzaak van armoede
          ─────────────────────────────────────
van de       Intern               Extern
oorzaak

                              Persoonlijke ongevallen
          Persoonlijke tekorten
Micro:
Het individu                        Individueel
          Individueel schuldmodel
                              ongevalmodel


          De structuur en/of het functioneren   Door externe tussenkomsten
Meso:       van de groep, institutie, organisatie
Groepen,
Instituties,
Organisaties
          Institutioneel             Institutioneel
          schuldmodel               ongevalmodel

                              Maatschappelijke veranderingen en
          De maatschappelijke ordening      conjuncturen
Macro:
‘de’ samenleving
          Maatschappelijk
                              Maatschappelijk
          schuldmodel
                              ongevalmodel
             Aard van de oorzaak van armoede
Niveau       ─────────────────────────────────────
          Intern               Extern
van de
oorzaak


                              Persoonlijke ongevallen
          Persoonlijke tekorten
Micro:
Het individu                        Individueel
          Individueel schuldmodel
                              ongevalmodel

          De structuur en/of het functioneren  Door externe instantie (groep,
Meso:       van de groep, gemeenschap, institutie, gemeenschap, institutie, organisatie)
Groepen, Gemeen-  organisatie
schappen,
Instituties,
Organisaties
          Institutioneel             Institutioneel
          schuldmodel               ongevalmodel

                              Maatschappelijke veranderingen en
          De maatschappelijke ordening      conjuncturen
Macro:
‘de’ samenleving
          Maatschappelijk
                              Maatschappelijk
          schuldmodel
                              ongevalmodel
ieder heeft zijn aandeel …
               25
 Op ieder domein …                 en verweven…

              Onderwijs         Justitie


                     micro
                                Huisvesting
        gezin         persoonlijk


                    meso             Gezondheid
Arbeid en tewerkstelling
               organisatie
                                Inkomen en schulden
                  macro
  Sociale contacten
              maatschappij                Welzijn              Cultuur                        26

								
To top