kod-sg20 by huanghengdong

VIEWS: 1,935 PAGES: 13

									    KOD-KOD YANG DIGUNAPAKAI DALAM LEMBARAN GAJI SG20

MEDAN     PERKARA               KOD (CATATKAN)
 1  Pejabat Perakaunan     1047
 2  No. Siri          1 dan seterusnya
                 B
 3  Jenis Tindakan
                 T
 4  Sebab Tindakan      Rujuk lampiran A
                   B    01 Kakitangan Baru
                       02 Pindah (dari Pej Perakaunan Lain)
                       03 Kembali dari cuti tanpa gaji
                       04 Aktif semula selepas tahan gaji
                       05 Pindah (dari Agensi Kerajaan Lain)
                   T    42 Pindah (ke Pej Perakaunan Lain)
                       43 Cuti Tanpa Gaji
                       44 Keluar sitem sementara (tahan gaji)
                       45 Pindah (ke Agensi kerajaan lain)
                       49 Tamat Perkhidmatan (bersara, dll)
                       10 Perubahan data gaji
 5  Tarikh Mula Tindakan   Contoh HH.BB.TTTT contoh 01.10.2006
    Maklumat Pejabat     Kod Pjbt Perakaunan Baru -   Rujuk Lampiran E
 6
    Perakaunan Baru      Nama Pusat Pbyr Baru    -
  7  No Gaji          Taipkan no. gaji sekiranya ada mulai 0 - 8 aksara
  8  Nama           Taipkan nama (huruf besar) seperti dalam KP
  9  Perubahan Nama
 10  Jabatan           0211
    Kumpulan Pekerja /    Rujuk Lampiran B
 11
    Sub Kum Pekerja      Rujuk Lampiran B
                   L   Lelaki
 12  Jantina
                   P   Perempuan
 13  Tarikh Lahir       Contoh HH.BB.TTTT contoh 19.07.1982
                   B   Bujang
    Status Perkahwinan /
                   K   Kahwin
                   A   Islam
 14                 B   Buddha
    Agama             C   Hindu
                   D   Kristian
                   E   Lain-lain
 15  Vot            B41
 16  Jabatan/PTJ        Rujuk Lampiran F
                 211130501 Biasiswa
                 010602 Biasiswa
                 030601 Pentadbiran
    Aktiviti/Amanah/ Projek  030301 Rendah
 17
    Setia           030401 Menengah
                 030201 Pra Sekolah
                 030501 Asrama
 18  Pusat Pembayaran     Taipkan No. Pusat Pembayaran (4 angka )
 19  Cawangan            1
 20  Jenis Kad Pengenalan     01   No. KP Awam
                   02   Passport
                   03   No. KP Alternatif
                   90   Tentera/Polis
MEDAN         PERKARA               KOD (CATATKAN)
  21    No. Kad Pengenalan     1047
                     Contoh: 730605-08-5161
                       M   Melayu
                       C   Cina
                       I   India
                       K   Kadazan
                       N   Iban
  22    Bangsa
                       R   Murut
                       B   Bajau
                       H   Bidayuh
                       L   Melanau
                       0   Lain-lain
                       1   Tidak berpencen dan tiada caruman KWSP
                       2   Skim Pencen dan tiada caruman KWSP
  23    Taraf Pencen
                       3   Skim KWSP
                       4   Skim Pencen dan mahu carum KWSP
  24    Warganegara
                       01   Kenaikan Gaji Tahunan
  25    Sebab Perubahan        02   Cuti Separuh Gaji
                       99   Lain-lain
  26    Tarikh Naik Gaji Berikut
  27    Kump Tanggagaji        01  JKK
                       02  SSB
                       03  SSM
                       90  Tiada Skala
  28    Tanggagaji         Rujuk Lampiran C
  29    Kod Skim Perkhidmatan   Rujuk Lampiran C
                       T  Bank
  30    Cara Bayaran          C   Cek
                      Tunai  Tunai
  31    Kod Bank/         Rujuk Lampiran D
       No. Akaun Bank       Kunci masuk tanpa -
  32    No. KWSP
  33    Amaun Caruman       Untuk Kakitangan taraf pencen kod 4 medan 23
  34    % Caruman
  35    No Cukai Pendapatan    Bermula dengan SG…… / S0
       Kategori PCB/         1   Bujang
  36                    2   Suami/Isteri tidak bekerja
                       3   Suami/Isteri bekerja
       Bil Tanggungan
  37    Tarikh Lantikan Pertama Contoh HH.BB.TTTT contoh 19.07.1982
  38    Tarikh Lantikan Sekarang Contoh HH.BB.TTTT contoh 19.07.1982
  39    Tarikh Pelarasan Imbuhan

kodsg20.xls
Unit Kewangan & Akaun
Pejabat Pelajaran Daerah Hulu Perak        SALARY RECURRING PAYMENT CODE VIA GFMAS


        GAJI POKOK (BASIC PAY) (IT0008)

         KOD BARU    KOD LAMA                  PERIHAL

          0001       0001   Gaji Pokok


        ELAUN PENDAPATAN (RECURRING PAYMENT) (IT0014)

         KOD BARU    KOD LAMA   PERIHAL

          1052       0244   Imbuhan Tetap Perumahan (ITP) - Siswazah
          1054       0290   Imbuhan Tetap Keraian
          1055       0389   Imbuhan Tetap Khidmat Awam (ITKA)
          1200       0002   Elaun Memangku Kakitangan Awam
          1233     0262.0340   Bayaran Insentif Mengajar Kanak-kanak Cacat
          1254    0285.0316.0321 Bayaran Insentif Wilayah
          1261       0293   Elaun Pendidikan Khas
          1310       0357   Elaun Guru Besar / Pengetua
          1326       0394   Bantuan Insentif Pedalaman (BIP)
          1330     0399.0507   Elaun Warden Asrama
          1336       0408   Elaun Tanggungjawab (ETJ) Perkhid. Pelajaran
          1352       0418   Bantuan Insentif Subjek Pendidikan (BISP)
          1362       0015   COLA
          1500       0025   Bayaran Insentif Perkhid. Kritikal
          1504       0073   Bantuan Insentif Tugas Kewangan (BITK)
          1524       0416   Bayaran Sistem Saraan Malaysia (SSM) - P. Tertinggi
          1525       0416   Bayaran Sistem Saraan Malaysia (SSM) - P. Profesional
          1526       0416   Bayaran Sistem Saraan Malaysia (SSM) - Kump. Sokongan
          1534       0563   Imbuhan Tetap Perumahan (ITP) - Bukan Siswazah


        TUNGGAKAN PENDAPATAN (RECURRING PAYMENT) (IT0014)

         KOD BARU    KOD LAMA   PERIHAL

          1001       0085   Tunggakan Gaji (Tahun semasa)
          2000       0085   Tunggakan Gaji (Tahun lepas)
          2002     0038.0039   Tunggakan Bayaran Insentif Perkhid. Kritikal (Tahun lepas)
          2003     0601.0615   Tunggakan KWSP Majikan (Tahun lepas)
          2004       0602   Tunggakan Imbuhan Tetap Khidmat Awam (ITKA) (Tahun lepas)
          2005       0603   Tung Elaun Rumah / Imb Tetap Perumahan (ITP) (Tahun lepas)
          2006       0604   Tunggakan Elaun Tetap Keraian (Tahun lepas)
          2008     0606.0611   Tunggakan Elaun Tetap Yang Lain
          2014     0619.0620   Tunggakan Elaun/Bayaran Insentif Wilayah (Tahun lepas)
                                        Final Draft GFMAS Code m.s 3 dari 13
                                                 1/23/2012 4:11 PM
Unit Kewangan & Akaun
Pejabat Pelajaran Daerah Hulu Perak


        LAIN-LAIN PENDAPATAN (ADDITIONAL PAYMENT) (IT0015)

         KOD BARU    KOD LAMA  PERIHAL

          1056       0028  Imbuhan Tahunan / Bonus


        POTONGAN PELBAGAI (RECURRING DEDUCTION) (IT0014)

         KOD BARU    KOD LAMA  PERIHAL

          4010       2356  Malaysian National Insurance (MNI)
          4015       2373  Bayaran Balik Elaun Tahun Semasa
          4016       2367  Terima Balik Bayaran Tahun Lepas
          4017       2373  Bayaran Balik Gaji Tahun Semasa
          4053       4476  Syarikat Takaful (M) Bhd.
          4116       1072  SW Rmh/Prbt Kem. Kerja Raya (JKR)
          4117       1063  SW Rmh/Prbt Kem. Kesihatan
          4118       1079  SW Rmh/Prbt Kem. Pendidikan
          4119       1073  SW Rmh/Prbt Kem. Pertanian
          4120       1071  SW Rmh/Prbt Kem. Pertahanan
          4121       1074  SW Rmh/Prbt Jab. Kastam
          4122       1064  SW Rmh/Prbt Kerajaan
          4127       1052  SW Rmh/Prbt SUK Perak
          4140       2361  Pinjaman Perumahan (Spouse)
          4141       2362  Pinjaman Perumahan (1st Loan)
          4142       2392  Pinjaman Perumahan (2nd Loan)
          4146       2387  Akaun Pinjaman Perumahan
          4177       1115  Pendahuluan Kenderaan
          4184       1116  Pendahuluan Komputer
          4194       1209  Pendahuluan Diri Kakitangan Awam
          4303       2357  Amanah Saham MARA Nominees
          4304       4082  Pinjaman Pelajaran MARA
          4315       4088  Biasiswa Perak
          4316       2391  Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Negara (PTPTN)
          4322       4740  Bayaran Balik Pinjaman Pelajaran JPA
          4323       5056  Pinjaman Pelajaran Kementerian Pendidikan Malaysia
          4331       4150  Yayasan Terengganu
          4362       4002  Zakat-PPZ Wilayah Persktn
          4363       4006  Zakat-PPZ Neg Sembilan
          4364       4011  Zakat-PPZ Perlis
          4365       4012  Zakat-PPZ Selangor
          4366       5753  Zakat-PPZ Terengganu
          4367       4005  Zakat-PUZ Pulau Pinang
          4368       4001  Zakat-MUI Kelantan
          4369       4003  Zakat-MUI Pahang
          4370       5760  Zakat-MUI Sabah
          4371       4523  Zakat-Majlis Ugama Islam
                                       Final Draft GFMAS Code m.s 4 dari 13
                                                1/23/2012 4:11 PM
Unit Kewangan & Akaun
Pejabat Pelajaran Daerah Hulu Perak        …/sambungan
        POTONGAN PELBAGAI (RECURRING DEDUCTION) (IT0014)

         KOD BARU    KOD LAMA  PERIHAL

          4372       4007  Zakat-MAI Perak
          4373       4004  Zakat-Mjls Islam Sarawak
          4374       4185  Zakat-MAI Perlis
          4375     4010.4350  Zakat-MAI Melaka
          4376       4008  Zakat-Pst Zkt Selangor
          4377       4009  Zakat-S/U J/k Zkt Kedah
          4378       4415  Zakat-MAI Wilayah Persktn
          4379       5750  Zakat-BERKAT
          4380       5757  Zakat-J/k Zkt&Fitrah Johr
          4381       4293  Zakat-Madr Jab Kastam
          4382       4480  Zakat-Pbgn Eko Islam Msia
          4383       4574  Zakat-Yayasan Islam Kedah
          4384       4586  Zakat-Yayasan Islam Tganu
          4385     4013.4489  Zakat-Tbg Baitulmal S'wak
          4387       4573  Zakat-Kbj Msjd Jamik Swk
          4414           KWAPM


        POTONGAN PERIBADI (PERSONAL DEDUCTION) (IT0057)
                                              Kod Penerima
         KOD BARU    KOD LAMA  PERIHAL
                                               Bayaran
          6016       9999  ANGKASA                      MYANG
          6018       2355  Lembaga Tabung Haji (LTH)             0003


        TECHICAL WAGE TYPE

         KOD BARU    KOD LAMA  PERIHAL

          /411       2350       Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP)
          /431       2250               Cukai Pendapatan
          /432       2358            Cukai Pendapatan (Bonus)
          /436       5113                CP38 Normal
          /437                         CP38 Bonus
          /438                    Cukai Pendapatan Tambahan
                                       Final Draft GFMAS Code m.s 5 dari 13
                                                1/23/2012 4:11 PM
                       Kod
       Perihal      Kod Objek            Catatan
                      Komputer

Gaji Pokok           11101    0001
                11101    1001   Tunggakan tahun semasa
                11601    2000   Tunggakan tahun lepas

Elaun Memangku         11101    1200
                11101    3200   Tunggakan tahun semasa
                11601    2000   Tunggakan tahun lepas

Elaun tanggong kerja      11101    1201
                11101    3201   Tunggakan tahun semasa
                      2000   Tunggakan tahun lepas

ITKA              12101    1055
                12101    3055   Tunggakan tahun semasa
                12601    2004   Tunggakan tahun lepas

Imbuhan Tetap Keraian      12103    1054
                12103    3054   Tunggakan tahun semasa
                12603    2006   Tunggakan tahun lepas

ITP (siswazah)         12102    1052
                12102    3052   Tunggakan tahun semasa
                12602    2005   Tunggakan tahun lepas

BSR (bukan siswazah)      12102    1534
BSR (bukan siswazah)      12102    3534   Tunggakan tahun semasa
                12602    2005   Tunggakan tahun lepas

Bay Ins Mengajar Kanak Cacat  12199    1233
                12199    3233   Tunggakan tahun semasa
                           Tunggakan tahun lepas

Bayaran Insentif Wilayah    12199    1254
                12199    3254   Tunggakan tahun semasa
                12699    2014   Tunggakan tahun lepas

Elaun Pendidikan Khas      12199    1261
                           Tunggakan tahun semasa
                           Tunggakan tahun lepas

Elaun Guru Besar/Pengetua    12199    1310
                12199    3310   Tunggakan tahun semasa
                           Tunggakan tahun lepas

Elaun Warden Asrama       12199    1330
                12199    3330   Tunggakan tahun semasa
                           Tunggakan tahun lepas

Elaun Tanggongjawab       12199    1336
                      3336   Tunggakan tahun semasa
                           Tunggakan tahun lepas
                         Kod
       Perihal        Kod Objek            Catatan
                        Komputer

BISP (Bant Insentif Subjek Pend)  12111    1352
                  12111    3352   Tunggakan tahun semasa
                             Tunggakan tahun lepas

COLA (Bantuan Sara Hidup)      12199    1362
                  12199    3362   Tunggakan tahun semasa
                             Tunggakan tahun lepas

Bay Insentif Perkh Kritikal     12107    1500
                  12107    3500   Tunggakan tahun semasa
                        2002   Tunggakan tahun lepas

BITK (Bay Insentif Tugas Kew)    12109    1504
                        3504   Tunggakan tahun semasa
                             Tunggakan tahun lepas

BIP                 12199    1326
                        3326   Tunggakan tahun semasa
                             Tunggakan tahun lepas

Elaun Perumah Wilayah        12199    1351
                        3351   Tunggakan tahun semasa
                             Tunggakan tahun lepas

Bayaran Perumahan Khas       12102    1510
                        3510   Tunggakan tahun semasa
                             Tunggakan tahun lepas

Bay Khas SSM KPT          15107    1524
Bay Khas SSM KPP          15108    1525
Bay Khas SSM KS           15109    1526

Elaun Lebih Masa          14101    1207

KWSP (majikan)           13101    /412
                  13601    2003

Imbuhan Tahunan           15103    1056

Tunggkan Elaun Tetap Lain      12699    2008

APC                 29412    1309


* Sila gunakan kod 2008 bagi senarai kod yang tiada kod tunggakan tahun lepas
                       Kod
       Perihal      Kod Objek            Catatan
                      Komputer

Gaji Pokok            11101   0001
                 11101   1001   Tunggakan tahun semasa
                 11601   2000   Tunggakan tahun lepas

Elaun Memangku          11101   1200
                 11101   3200   Tunggakan tahun semasa
                 11601        Tunggakan tahun lepas

Elaun tanggong kerja       11101   1201
                 11101   3201   Tunggakan tahun semasa
                            Tunggakan tahun lepas

ITKA               12101   1055
                 12101   3055   Tunggakan tahun semasa
                 12601   2004   Tunggakan tahun lepas

Imbuhan Tetap Keraian       12103   1054
                 12103   3054   Tunggakan tahun semasa
                 12603   2006   Tunggakan tahun lepas

ITP (siswazah)          12102   1052
                 12102   3052   Tunggakan tahun semasa
                 12602   2005   Tunggakan tahun lepas

BSR (bukan siswazah)       12102   1534
BSR (bukan siswazah)       12102   3534   Tunggakan tahun semasa
                 12602   2005   Tunggakan tahun lepas

Bay Ins Mengajar Kanak Cacat   12199   1233
                 12199   3233   Tunggakan tahun semasa
                            Tunggakan tahun lepas

Bayaran Insentif Wilayah     12199   1254
                 12199   3254   Tunggakan tahun semasa
                 12699   2014   Tunggakan tahun lepas

Elaun Pendidikan Khas       12199   1261
                            Tunggakan tahun semasa
                            Tunggakan tahun lepas

Elaun Guru Besar/Pengetua     12199   1310
                 12199   3310   Tunggakan tahun semasa
                            Tunggakan tahun lepas

Elaun Warden Asrama        12199   1330
                 12199   3330   Tunggakan tahun semasa
                            Tunggakan tahun lepas


* Sila gunakan kod 2008 bagi senarai kod yang tiada kod tunggakan tahun lepas
                         Kod
       Perihal        Kod Objek            Catatan
                        Komputer

Elaun Tanggongjawab         12199    1336
                        3336   Tunggakan tahun semasa
                             Tunggakan tahun lepas

BISP (Bant Insentif Subjek Pend)  12111    1352
                  12111    3352   Tunggakan tahun semasa
                             Tunggakan tahun lepas

COLA (Bantuan Sara Hidup)      12199    1362
                  12199    3362   Tunggakan tahun semasa
                             Tunggakan tahun lepas

Bay Insentif Perkh Kritikal     12107    1500
                  12107    3500   Tunggakan tahun semasa
                        2002   Tunggakan tahun lepas

BITK (Bay Insentif Tugas Kew)    12109    1504
                        3504   Tunggakan tahun semasa
                             Tunggakan tahun lepas

BIP                 12199    1326
                        3326   Tunggakan tahun semasa
                             Tunggakan tahun lepas

Elaun Perumah Wilayah        12199    1351
                        3351   Tunggakan tahun semasa
                             Tunggakan tahun lepas

Bayaran Perumahan Khas       12102    1510
                        3510   Tunggakan tahun semasa
                             Tunggakan tahun lepas

Bay Khas SSM KPT          15107    1524
Bay Khas SSM KPP          15108    1525
Bay Khas SSM KS           15109    1526

Elaun Lebih Masa          14101    1207

KWSP (majikan)           13101    /412
                  13601    2003

Imbuhan Tahunan           15103    1056

Tunggkan Elaun Tetap Lain      12699    2008

APC                 29412    1309


* Sila gunakan kod 2008 bagi senarai kod yang tiada kod tunggakan tahun lepas
                            LAMPIRAN C

                     TANGGA GAJI  KOD SKIM
     JAWATAN         GRED
                     (MEDAN 28)  (MEDAN 29)
PPP SISWAZAH        DG54     DG54P000    1188
PPP SISWAZAH        DG48     DG48P000    1188
PPP SISWAZAH        DG41     DG41P000    1188
PPP LEPASAN DIPLOMA     DGA34    DG34P000    3188
PPP LEPASAN DIPLOMA     DG32     DG32P000    3188
PPP LEPASAN DIPLOMA     DGA32    DG32P000    3188
PPP LEPASAN DIPLOMA     DGA29    DG29P000    3188
PPP LEPASAN DIPLOMA     DG27     DG27P000    3188
PPP LEPASAN DIPLOMA     DB27     DB27P000    3188
PEN. PEG. SISTEM MAKLUMAT  F32     F32P000     2764
PEN. PEG. SISTEM MAKLUMAT  F29     F29P000     2764
O.M.P.D           F11     F11P000     5721
PEN. PEGAWAI TADBIR     N32     N32P000     2200
PEN. PEGAWAI TADBIR     N27     N27P000     2200
PEMBANTU TADBIR       N22     N22P000     3200
PENYELIA ASRAMA       N22     N22P000     4728
PT(P/OPERASI)        N17     N17P000     3200
PT(KESETIAUSAHAAN)     N17     N17P000     3200
PEM. PENGURUSAN MURID    N17     N17P000     4730
PT(KEWANGAN)        W17     W17P000     3461
PENYELIA ASRAMA       N17     N17P000     4728
PTR             N11     N11P000     4200
PAR             N1      N1P000     5454
PELAYAN ASRAMA       N1      N1P000     5454
TUKANG MASAK        N1      N1P000     5454
PEMANDU           R3      R3P000     6700
PRA             R1      R1P000     6580
JAGA            R1      R1P000     6601
JURUTEKNIK KOMPUTER     FT17     FT17P000    3005
PEMBANTU MAKMAL       C22     C22P000     2555
PEMBANTU MAKMAL       C17     C17P000     2555
JURUTEKNIK (ELEKTRIK)    J17     J17P000     4813
PENOLONG AKAUNTAN      W27     W27P000     2210
PEMBANTU AKAUNTAN      W22     W22P000     3406
PEMBANTU AKAUNTAN      W17     W17P000     3406
                                 LAMPIRAN D
             GFMAS – HR/PAYROLL

             SENARAI KOD BANK

BIL      KOD BANK             NAMA BANK
 1  -ABNAMRO        ABN Amro Bank Berhad
 2  -AFFINBANK       Affin Bank Berhad
 3  -ALLIANCE        Alliance Bank Malaysia Berhad
 4  -AMBANK         AmBank Berhad
 5  -AMFINANCE       AmFinance Berhad
 6  -B.O.AMERICA      Bank of America Malaysia Bhd
 7  -B.O.CHINA       Bank of China Malaysia Berhad
 8  -B.O.TOKYOMITSU     Bank of Tokyo-Mitsubishi (M) Bhd
 9  -B.P.KERJASAMA     Bank Persatuan Kerjasama
10  -B.RAKYAT        Bank Rakyat
11  -BANGKOK        Bangkok Bank Berhad
12  -BCB          Bumiputra-Commerce Bank Berhad
13  -BIMB          Bank Islam (M) Berhad
14  -BPM          Bank Pertanian Malaysia
15  -BSN          Bank Simpanan Nasional
16  -CHASE         J.P.Morgan Chase Bank Malaysia
17  -CITIBANK        Citibank Berhad
18  -DEUTSCHE        Deutsche Bank (M) Berhad
19  -EON          EON Bank Berhad
20  -HONGLEONG       Hong Leong Bank Berhad
21  -HSBC          HSBC Bank Malaysia Berhad
22  -MBB          Malayan Banking Berhad
23  -MUAMALAT        Bank Muamalat (M) Berhad
24  -OCBC          OCBC Bank (Malaysia) Berhad
25  -OUB          United Overseas Bank (M) Berhad
26  -PUBLICBANK       Public Bank Berhad
27  -PUBLICFINANCE     Public Finance Berhad
28  -RHB          RHB Bank Berhad
29  -RHBISLAMIC       RHB Islamic Bank Berhad
30  -SBB          Southern Bank Berhad
31  -STDCHARTERED      Standard Chartered (M) Bank Berhad
                          Lampiran E
     BUSINES AREA (PEJABAT PERAKAUNAN)

Personnel Area        Personnel Area Text
   1000    IBU PEJABAT
   1002    BPOPA
   1003    JANM CAWANGAN JOHOR
   1011    JANM CAWANGAN KEDAH
   1019    JANM CAWANGAN KELANTAN
   1027    JANM CAWANGAN MELAKA
   1031    JANM CAWANGAN NEGERI SEMBILAN
   1035    JANM CAWANGAN PAHANG
   1043    JANM CAWANGAN P.PINANG
   1047    JANM CAWANGAN PERAK
   1055    JANM CAWANGAN PERLIS
   1058    JANM CAWANGAN SELANGOR
   1064    JANM CAWANGAN TERENGGANU
   1070    CAW.UTAMA PUTRAJAYA
   1071    JANM CAWANGAN WP LABUAN
   1080    JANM CAWANGAN KOTA KINABALU
   1081    JANM CAWANGAN KENINGAU
   1082    JANM CAWANGAN SANDAKAN
   1083    JANM CAWANGAN TAWAU
   1090    JANM CAWANGAN KUCHING
   1091    JANM CAWANGAN SRI AMAN
   1092    JANM CAWANGAN SIBU
   1093    JANM CAWANGAN MIRI
   1094    JANM CAWANGAN LIMBANG
   1095    JANM CAWANGAN SARIKEI
   1096    JANM CAWANGAN KAPIT
   1097    JANM CAWANGAN BINTULU
   1100    KEMENTERIAN PERTANIAN
   1101    KEMENTERIAN PERTAHANAN
   1102    KEMENTERIAN PENDIDIKAN
   1103    JABATAN KASTAM DIRAJA M'SIA
   1104    KEMENTERIAN KESIHATAN
   1105    KEMENTERIAN DLM NEGERI
   1106    KEMENTERIAN KERJA RAYA
   1107    JABATAN PERDANA MENTERI
   1108    KEMENTERIAN PENERANGAN
   1109    KEMENTERIAN PENGANGKUTAN
                                                                    Lampiran F
                              Jabatan / PTJ (Medan 16)

   Kod       Pusat                            Kod       Pusat
                       Sekolah                                   Sekolah
Jabatan/PTJ  16
          Pembayar 18                       Jabatan/PTJ  16
                                                Pembayar 18
 211570201      0716    Pejabat Pelajaran Daerah Hulu Perak     211570210      2123    SK Kuak Luar
 211570268      1501    SMK Tan sri Abdul Aziz            211570211      2124    SK Bekuai
 211570203      1502    SMK Bersia Felda               211570212      2125    SK Tasek
 211570205      1503    SMK Dato Ahmad                211570213      2126    SK Klian Intan
 211570206      1504    SMK Sultan Idris Shah II           211570214      2127    SK Ayer Panas
 211570207      1505    SMK Tun Saban                211570226      2128    SK Sri Adika Raja
 211570204      1506    SMK Sultan Azlan Shah            211570227      2129    SK Tan Sri Ghazali Jawi
 211570258      1507    SMK Dato Seri Wan Mohamed          211570228      2130    SK Seri Tawai
 211570259      1508    SMK Kenering                 211570229      2131    SK Kenayat
 211570254      1509    SMK Gerik                  211570231      2132    SK Kerunai
 211570269      1510    SMK Pengkalan Hulu              211570232      2133    SK Plang
 211570270      1618    SMK Batu 4                  211570233      2134    SK kampong Lalang
 211570215      2101    SK Lenggong                 211570234      2135    SK RKT Bersia
 211570216      2102    SK Gelok                   211570235      2136    SK Basia Lama
 211570217      2103    SK Sumpitan                 211570236      2137    SK Bongor
 211570218      2104    SK Bukit Sapi                211570237      2138    SK Ganda Temengor
 211570219      2105    SK Temelong                 211570238      2139    SK mahkota Sari
 211570220      2106    SK Chepor                  211570240      2140    SJK (C) Eok Kwan
 211570221      2107    SK Banggol Belimbing             211570241      2141    SJK (C) Kung LI
 211570222      2108    SK Lubok Kawah                211570242      2142    SJK (C) Batu Dua
 211570223      2109    SK Luat                   211570243      2143    SJK (C) Kuala Rui
 211570224      2110    SK Beng                   211570244      2144    SJK (C) Chung Wa
 211570225      2111    SK Raban                   211570250      2145    SJK (T) Kroh
 211570230      2112    SK Kenering                 211570251      2146    SJK (T) Gerik
 211570239      2113    SK Bukit Balai                211570260      2147    SK Pahit
 211570245      2114    SJK (C) Ayer Kala              211570261      2148    SK (F) Lawin Utara
 211570265      2115    SJK (C) Selat Pagar             211570262      2149    SK (F) Papulut
 211570246      2116    SJK (C) Padang Grus             211570263      2150    SK (F) Lawin Selatan
 211570247      2117    SJK (C) Yeong Hwa              211570253      2151    SK (F) Lepang Nenering
 211570248      2118    SJK (C) Kota Tampan             211570255      2152    SK RPS Kemar
 211570249      2119    SJK (C) Khay Beng              211570257      2153    SK RPS Dala
 211570252      2120    SJK (T) Ladang Kota Lima           211570256      2154    SK RPS Banun
 211570208      2121    SK Kroh                   211570266      2155    SK Sungai Tiang
 211570209      2122    SK Kuak Hulu                 211570267      2156    SK Batu 4

								
To top